Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 635 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
0001
A Capella R
S / Dt.Pf / B / 2011
V:a' Lee Spring Power / MV:Clearway
 
 
0002
A Touch of Magic 3
W / DR / Palom / 2011
V:Arvalon's Charles / MV:Feingold
 
 
0003
Aberfeldy
S / Trak. / Schwb / 2009
V:Buddenbrock / MV:Unkensee
 
 
0004
Acanthus Z
W / Z.Rpf / Db / 2005
V:Air Jordan / MV:Salamon
 
 
0005
Acropolis 12
S / Württ / B / 2005
V:Acordelli / MV:Willem's As I
 
 
0006
Agropoint Cerna
S / OS / Schi / 2007
V:Cardino / MV:Coriander
 
 
0007
Aida 162
S / Holst / F / 2006
V:Acodetto I / MV:Heraldik xx
 
 
0008
Aiko 21
S / Holst / B / 2008
V:Aljano / MV:Carpaccio
 
 
0009
Aleqs
H / SWB / Db / 2001
V:Quite Easy I / MV:Imperator
 
 
0010
Alfons vom Zigeunerwald
W / DSP / B / 2007
V:Amorado / MV:Landrebell
 
 
0011
Alistro 3
W / Holst / B / 2002
V:Aljano / MV:Fleming
 
 
0012
Alljus
W / Old / F / 2006
V:All Inn / MV:Julio Mariner xx
 
 
0013
Alonso 43
W / Holst / B / 2007
V:Acolord / MV:Lord Calando
 
 
0014
Alouette 52
S / Old / Db / 2010
V:Arioso du Theillet / MV:Gentleman
 
 
0015
Alpatros
W / OS / Db / 2005
V:Albatros / MV:Pathos
 
 
0016
Amarou
W / Westf / B / 2007
V:Arpeggio / MV:Lanciano
 
 
0017
Angel's Kiss 3
H / ZW / B / 2009
V:Coronas / MV:Acord II
 
 
0018
Angela Anaconda
S / DSP / F / 2003
V:Acorado I / MV:Lafitte
 
 
0019
Angelique 331
S / Hess / Schi / 1995
V:Aleman / MV:Woernitz
 
 
0020
Annalotta 2
S / DSP / B / 2012
V:Quick Fire / MV:Night and Day
 
 
0021
Antonella 28
S / OS / Db / 2012
V:Acadius / MV:Carismo
 
 
0022
Apache 273
W / ISH / Schi / 2012
V:Womanizer / MV:Cavalier (Cavalier Royale)
 
 
0023
Aquarell 70
S / Rhld / Schi / 2012
V:Apache / MV:Rubiloh
 
 
0024
Aria 9
S / Holst / B / 2005
V:Acodetto I / MV:Latus II
 
 
0025
Ariane van Overis
S / Z.Rpf / B / 2013
V:Arko / MV:Diamant de Semilly
 
 
0026
Arpeggio 7
W / KWPN / B / 2005
V:Vancouver / MV:Triton
 
 
0027
Athena 174
S / KWPN / B / 2005
V:Namelus R / MV:Rash R (n.gek.)
 
 
0028
Attent
W / KWPN / F / 2005
V:Kojak / MV:Highline
 
 
0029
Avario 2
W / Westf / Df / 2003
V:Arpeggio / MV:Paradiso
 
 
0030
Awispado
W / Rhld / Df / 2003
V:Abanos / MV:Donquestador
B - Pferdename / KNR
 
 
0031
Bacardi DV
H / Z.Rpf / B / 2011
V:Bamako de Muze / MV:Orlando
 
 
0032
Baccio 3
W / Württ / B / 2008
V:Burlaj Bej AA / MV:Fidibus
 
 
0033
Bailando 50
H / Bay / Schwb / 2012
V:Bandolero / MV:All Pride xx
 
 
0034
Barbiegirl
S / Old / B / 2007
V:Barkeeper / MV:Reflektor
 
 
0035
Baron XVIII
W / Westf / B / 2005
V:Balou du Rouet / MV:Polydor
 
 
0036
Baton Rouge LA
W / KWPN / B / 2006
V:Pacific / MV:Burggraaf
 
 
0037
Bavaria Seppl
W / Bay / Df / 2000
V:Samenco I B / MV:Granat
 
 
0038
BB Catania
S / Holst / B / 2006
V:Canto / MV:Romino
 
 
0039
Beauty Boy 8
W / KWPN / Schi / 2006
V:Johnny Boy II / MV:Candillo
 
 
0040
Bec Lorenzo
W / ISH / Schi / 2010
V:Livello / MV:Guidam (de Dartay)
 
 
0041
Beijing 3
H / KWPN / B / 2006
V:Indorado
 
 
0042
Bell Ragazzo
W / Hann / Db / 2009
V:Balou du Rouet / MV:Embassy I
 
 
0043
Bella Cassina
S / Holst / Schwb / 2009
V:Casiro I / MV:Salient xx
 
 
0044
Best Lady 3
S / Holst / Schi / 2009
V:Candillo / MV:Athlet Z
 
 
0045
Beyla 3
S / Württ / B / 2007
V:Burlaj Bej AA / MV:Damnatz II
 
 
0046
Billabong 3
S / Holst / B / 2007
V:Cassini I / MV:Landlord
 
 
0047
Bingo 78
W / B / 1996
 
 
0048
Biscaya 55
S / Westf / B / 2008
V:Balou du Rouet / MV:Landfriese I
 
 
0049
Blue Marlin
W / Holst / Schwb / 2008
V:Cormint / MV:Lasino
 
 
0050
Bosse S
W / Old / F / 2012
V:Balou du Rouet / MV:Drosselklang I
 
 
0051
Boubalou TW
S / Old / F / 2011
V:Balou du Rouet / MV:Lordanos
 
 
0052
Bruno Banani 9
W / OS / B / 2009
V:Balou du Rouet / MV:Cordobes I
 
 
0053
Brunotti 2
W / Dt.Pf / Schwb / 2011
V:Bertone / MV:Friedensfuerst
 
 
0054
Bubalou
W / Hann / B / 2011
V:Balou du Rouet / MV:Chico's Boy
 
 
0055
Bubbles of Dreams
W / DSP / B / 2009
V:Belissimo M / MV:Dionysos
C - Pferdename / KNR
 
 
0056
C'est la vie 175
S / Hann / F / 2007
V:Chalan / MV:Profit
 
 
0057
Cabana La primera
S / Holst / Db / 2008
V:Canto / MV:Carvallo BB
 
 
0059
Cadeau du Ciel 13
S / Holst / B / 2010
V:Casiro I / MV:Calato
 
 
0060
Cairo 24
W / OS / B / 2003
V:Carnando / MV:Lord Liberty
 
 
0061
Caja 34
S / Holst / Schi / 2010
V:Cassini I / MV:Libertino I
 
 
0062
Calandra 21
S / Westf / BkaSc / 2009
V:Capilano / MV:Anmarsch
 
 
0063
Calico's charismatic Boy
H / Westf / Schi / 2008
V:Calico / MV:Corradino
 
 
0064
California B
S / ZW / B / 2009
V:Cruise Missile / MV:Im Frühling
 
 
0066
Calimba 20
S / Hann / Schi / 2011
V:Carrico / MV:Grundsee
 
 
0067
Calimero 596
W / Holst / Schi / 2008
V:Cristo / MV:Cassini I
 
 
0069
Calla 39
S / Holst / B / 2008
V:Carentan / MV:Coriander
 
 
0070
Cally Rose
S / Westf / Schi / 2004
V:Contini / MV:Weinberg
 
 
0071
Camaro B
W / ZW / B / 2011
V:Cruise Missile / MV:Im Frühling
 
 
0072
Cameron 33
H / Holst / Db / 2007
V:Chepetto / MV:Lux
 
 
0073
Camillo 192
W / Holst / B / 2010
V:Cancara / MV:Heraldik xx
 
 
0074
Campari 175
W / Holst / F / 2000
V:Calido I / MV:Cabinett I
 
 
0075
Campari 331
W / Hann / B / 2013
V:Chacco Chacco / MV:Conteur
 
 
0077
Can do it 20
W / Holst / Db / 2011
V:Cassis / MV:Carentan
 
 
646
Canberra R 2
S / Dt.Pf / B / 2008
V:Collin L / MV:Cruise Missile
 
 
0078
Candela 42
S / Hann / R / 2008
V:Calido I / MV:Contendro I
 
 
0079
Candice B
S / ZW / B / 2006
V:Cruise Missile / MV:Concerto II
 
 
0080
Candy Crush K
S / Hann / B / 2011
V:Carrico / MV:Silvio I
 
 
0081
Cannabiss
S / Old / B / 2007
V:Cannavaro / MV:Sandro
 
 
0082
Cannonball 13
H / ZW / B / 2010
/ MV:Calmiro
 
 
0083
Canto 27
W / Holst / B / 2010
V:Canto / MV:Cristo
 
 
0084
Cantoccino 2
W / Holst / F / 2006
V:Cabochon / MV:Corleone
 
 
0085
Canuck
W / Holst / Schi / 2009
V:Clarimo / MV:Calando I
 
 
0086
Capriole 36
S / Meckl. / B / 2004
V:Chacco-Blue / MV:Meerwirbel xx
 
 
0087
Captain Claas
W / Westf / B / 2008
V:Captain Fire / MV:Pilot
 
 
0088
Captain Jack S 2
W / Hann / Db / 2012
V:Contendro I / MV:Calido I
 
 
0089
Captain keep cool R
W / Dt.Pf / B / 2012
V:Captain Cooper / MV:Avec Coeur
 
 
0090
Cara GR
S / Rhld / RSchi / 2003
V:Calido I / MV:Phoenix
 
 
0091
Cara Lee
S / Hann / Db / 2008
V:Canturo / MV:Lanthan
 
 
0092
Caracas B
H / Hann / B / 2009
V:Charilan / MV:Cranach
 
 
0093
Carajon
W / Hann / B / 2009
V:Canstakko / MV:For Keeps
 
 
0094
Caramello 17
W / Holst / F / 2006
V:Canto / MV:Capitol I
 
 
0096
Carcasonne
H / Old / B / 2004
V:Cordalme Z / MV:Linaro
 
 
0097
Carell d'Amour
W / ZW / B / 2009
V:Carell / MV:Tolbert
 
 
0098
Caresino 6
W / KWPN / F / 2006
V:Caresino / MV:Voltaire
 
 
0099
Cargoldo
W / OS / B / 2007
V:Cartoon / MV:Landgold
 
 
0100
Caridor
W / Holst / Db / 2003
V:Caretello B / MV:Landgraf I
 
 
0101
Carinia 3
S / Westf / Schi / 2008
V:Cartani / MV:Pakt
 
 
0102
Carl 55
W / KWPN / Schi / 2006
V:Cardento
 
 
0103
Carla 160
S / Württ / B / 2008
V:Celentano / MV:Alcazaro
 
 
0104
Carla Columna 31
S / Holst / Schi / 2010
V:Casino / MV:Quidam de Revel
 
 
0105
Carlo Zwei B
W / Old / B / 2010
V:Cassitano / MV:For Keeps
 
 
0106
Carlotta 255
S / ZW / Schwb / 2008
V:Cockpit / MV:Grandus
 
 
0107
Carlson 114
W / Old / B / 2010
V:Cancara / MV:Mynos
 
 
0108
Carlson B
W / Hess / B / 2004
V:Cruise Missile / MV:Flambeau
 
 
0109
Carmelito 7
W / Westf / B / 2010
V:Carell / MV:Fabriano
 
 
0110
Carmina 49
S / Hann / Db / 2009
V:Contendro I / MV:Londonderry
 
 
0111
Carnan
H / OS / Schi / 2010
V:Cartogran / MV:Kannan
 
 
0112
Carnevale B
S / Hess / B / 1999
V:Cruise Missile / MV:Flambeau
 
 
0113
Carolus 46
W / KWPN / B / 2007
V:Vermont / MV:Voltaire
 
 
0114
Carpaccii
W / Holst / B / 2010
V:Carpaccio / MV:Roderik
 
 
0115
Carrado 4
W / Holst / B / 2003
V:Corrado I / MV:Sir Shostakovich xx
 
 
0116
Carrick 19
W / OS / B / 2010
V:Consens / MV:Feuerwerk
 
 
0117
Carry On 7
H / Holst / B / 2001
V:Carry / MV:Carthago
 
 
0118
Carry's Caramia
S / Hann / B / 2009
V:Carry Gold / MV:Calypso II
 
 
0119
Carthagena 9
S / Holst / Schi / 2010
V:Cassini I / MV:Carthago
 
 
0120
Cas BLH
H / KWPN / Db / 2007
V:Vittorio / MV:Zeoliet
 
 
0121
Casanja
S / Hann / F / 2008
V:Cockpit / MV:For Keeps
 
 
0122
Casanova 524
W / OS / B / 2013
V:Chambretto GT / MV:Lucky Luke
 
 
0124
Cascalou
H / Hann / Schwb / 2013
V:Casscoltairo / MV:Balou du Rouet
 
 
0125
Cascandro
W / Hann / B / 2013
V:Casscoltairo / MV:For Edition I
 
 
0126
Cash 197
W / Holst / Schi / 2009
V:Cassini I / MV:Carthago
 
 
0127
Casina H
S / Holst / Db / 2011
V:Cassitano / MV:Corland (DK: Corlando)
 
 
0128
Casino Royal 26
W / Holst / B / 2008
V:Calato / MV:Grundyman xx
 
 
0129
Casiopaya 5
S / ZW / Schi / 2012
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Pablo
 
 
0130
Casisto
W / DSP / Schi / 2009
V:Cascari / MV:Levisto
 
 
0132
Cassallo
W / Holst / Schi / 2007
V:Cassaro / MV:Lavall II
 
 
0133
Cassiano 5
H / Holst / Schi / 2002
V:Cassini I / MV:Athlet Z
 
 
0134
Cassiero
W / Hann / Db / 2013
V:Casscoltairo / MV:Leggiero
 
 
0135
Cassilo 5
H / Holst / Schwb / 2004
V:Casall / MV:Coriano
 
 
0136
Cassina 86
S / Württ / Db / 2011
V:Chinari / MV:Advocat
 
 
0635
Cassio D
W / Old / Db / 2004
V:Cassini II / MV:Rekord GL
 
 
0137
Cassitana
S / Hann / B / 2012
V:Castino / MV:Chalet
 
 
0138
Cassper
W / Holst / Schi / 2004
V:Cassini II / MV:Corrado I
 
 
0139
Catherine 3
S / Hann / Schi / 2013
V:Casino Berlin / MV:Wanderer
 
 
0632
Catniss 10
S / Hann / Schwb / 2011
V:Chacco Chacco / MV:Lord Liberty
 
 
0140
Catoa
S / OS / B / 2009
V:Catoki / MV:Pinatubo
 
 
0141
Catoka 2
S / Hann / F / 2008
V:Catoki / MV:Donar Ldb.
 
 
0142
Catoo D
S / Old / B / 2006
V:Clearway / MV:Rekord GL
 
 
0143
Catwalk 25
W / Holst / 2012
V:Catoo / MV:Quidam de Revel
 
 
0144
Cavalie HJB
S / KWPN / B / 2007
V:Quasimodo Z / MV:Pacific
 
 
0145
Cavallini's Ca'lotta
S / Holst / Schi / 2012
V:Clinton I / MV:Cassini II
 
 
0147
Cayenne 226
W / Holst / B / 2009
V:Cassini II / MV:Barnaul xx
 
 
0148
Cayman 25
W / Holst / Db / 2006
V:Crawford / MV:Capo
 
 
0149
Cazar
W / Holst / B / 2008
V:Con Air / MV:Lansing
 
 
0150
Ce Noir
W / Westf / 2011
V:Catum / MV:Casado
 
 
0151
Celentano 30
H / KWPN / B / 2001
V:Celano / MV:Quattro B
 
 
0152
Celestino 16
W / Holst / B / 2007
V:Corrado I / MV:Corland (DK: Corlando)
 
 
0153
Cesana del Pierre
S / Holst / Db / 2011
V:Cesano II / MV:Concerto II
 
 
0154
Chacclait
W / OS / B / 2009
V:Chacco-Blue / MV:Cafe au lait
 
 
0155
Chaccocartes
W / OS / Schi / 2010
V:Chacco-Blue / MV:Carthago
 
 
0156
ChaccoLuna-Blue
S / Hann / Db / 2010
V:Chacco-Blue / MV:Chico's Boy
 
 
0157
Chackira
S / Hann / Schi / 2012
V:Contendros / MV:Cockpit
 
 
0158
Chalero
W / OS / DbkaS / 2006
V:Chalet / MV:Raphael
 
 
0159
Challenger 37
W / Westf / Schi / 2003
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Foxiland xx
 
 
642
Challenger 51
W / Hann / B / 2011
V:Cloney / MV:Acorado I
 
 
0160
Chambertin Blanc
S / Württ / Schi / 2006
V:Chambertin / MV:Polling
 
 
0161
Chamoer 3
W / Westf / Schi / 2004
V:Capitalist / MV:Parademarsch I
 
 
0162
Chamonix 53
S / Hann / B / 2009
V:Carabas / MV:Lucky Dance
 
 
0163
Chanette B
S / Hess / B / 2003
V:Cruise Missile / MV:Im Frühling
 
 
0164
Chanya
S / Hann / Db / 2010
V:Chacco-Blue / MV:Grannus
 
 
0165
Chaplin 113
W / Dt.Pf / B / 2011
V:Chico's Boy / MV:Radiator
 
 
0166
Charisma 253
S / DSP / Df / 2010
V:Crossfire / MV:Monte Bellini
 
 
644
Charlie 246
W / Hann / DB / 2009
V:Concetto / MV:Stakkato
 
 
0167
Check In 11
H / Holst / Db / 2011
V:Cormint / MV:Coriano
 
 
0168
Checkpoint 27
W / Westf / F / 2006
V:Chacco-Blue / MV:Celano
 
 
0169
Chelentano 2
W / DSP / Schi / 2008
V:Cassini II / MV:Contender
 
 
0170
Chelia 3
S / OS / BkaSc / 2013
V:Cellestial / MV:Canturano I
 
 
0171
Chelsea 150
S / OS / B / 2012
V:Cornet's Balou / MV:Piaster
 
 
0172
Chelsea 52
W / Holst / BkaSc / 2003
V:Carpaccio / MV:Carolus I
 
 
0173
Chequilla 2
S / Hann / F / 2010
V:Chequille / MV:Escudo I
 
 
0174
Chewbacca K. H.
W / Holst / Db / 2007
V:Calato / MV:Lortino
 
 
0175
Chey 2
S / Holst / Schi / 2006
V:Capitalist / MV:Caletto I
 
 
0176
Chicago 184
W / Hann / Schi / 2011
V:Clinton I / MV:Argentan I
 
 
0177
Chicario
W / OS / Db / 2010
V:Ciacomini / MV:L'Ami
 
 
0178
Chico 940
W / Westf / B / 2011
V:Chin Quin / MV:Landino
 
 
0179
Chico H 4
H / Holst / Schi / 2013
V:Cayado / MV:Carano
 
 
639
Chigaru
H / Holst / B / 2013
V:Casalito / MV:Cascari
 
 
637
Chillert Blue
W / Westf / 2008
V:Chacco-Blue / MV:Polydor
 
 
0180
Chinon 3
W / Old / B / 2012
V:Calandro (ex Cebulon Blanc) / MV:Limbus
 
 
0181
Choceur 8
W / Grpf.o.R / Schwb / 2012
 
 
0182
Christa R
S / Württ / B / 2013
V:Christdorn / MV:Cabaret
 
 
0183
Christel B
S / ZW / B / 2009
V:Cruise Missile / MV:Concerto II
 
 
0184
Chrizzy Bizzy
S / Hann / B / 2009
V:Check In / MV:Come On
 
 
0185
Chuck 34
W / OS / B / 2010
V:Conington / MV:Halando
 
 
0186
Chupaman
W / Holst / Db / 2012
V:Chupamint / MV:Acord II
 
 
0187
Ci Ci Top
S / Hann / Db / 2008
V:Contendro I / MV:Graf Top
 
 
0188
Ciel 4
S / Holst / B / 2007
V:Casall / MV:Coronado
 
 
0190
Ciriba B
S / Hess / B / 2004
V:Cruise Missile / MV:Raminus
 
 
0191
Cisco 237
W / NF / B / 2007
V:Samba King / MV:Lamento III
 
 
0192
Claas 18
W / Meckl. / Schwb / 2009
V:Carlo / MV:Carprilli
 
 
0193
Clara Sherry
S / DSP / Db / 2008
V:Con Sherry / MV:Levisto
 
 
0194
Clarino 8
W / Holst / Schi / 2010
V:Clarimo / MV:Acobat II
 
 
0195
Clark 27
W / Hann / B / 2010
V:Chivas / MV:Dux
 
 
0196
Classic Italia
S / Hann / F / 2008
V:Champion For Pleasure / MV:Lanciano
 
 
0197
Classic Lusiana
S / Holst / B / 2008
V:Chepetto / MV:Limbus
 
 
0198
Classic Topaze Z
W / Z.Rpf / B / 2007
V:Crown Z / MV:Fineman
 
 
0199
Clayton 36
W / Holst / Schi / 2007
V:Clearway / MV:Corofino I
 
 
0200
Clayton's Angel
W / OS / B / 2012
V:Camax L / MV:Argentinus
 
 
0201
Clear Away
S / Holst / B / 2005
V:Clearway / MV:Camiros
 
 
0202
Clear Content
W / Holst / Schi / 2011
V:Clearway / MV:Con Air
 
 
0203
Clearing 3
H / Holst / B / 2012
V:Clearway / MV:Con Air
 
 
0204
Clearround 2
W / OS / B / 2007
V:Clinton II / MV:Grannus
 
 
0205
Clementine B
S / ZW / B / 2009
V:Cruise Missile / MV:Im Frühling
 
 
0206
Clever & Smart 7
S / Holst / Db / 2010
V:Com Air I / MV:Lasino
 
 
645
Clintender 2
W / Holst / B / 2009
V:Clinton I / MV:Contender
 
 
0207
Clintin
S / Hess / B / 2009
V:Clinton II / MV:Cheenook
 
 
0208
Clinton's Good Feeling
W / Westf / F / 2010
V:Clinton II / MV:Heraldik xx
 
 
0209
Clintons Girl
S / Hann / B / 2010
V:Clinton II / MV:Glueckspilz
 
 
0210
Clip my Jonny
H / Rhld / Db / 2011
V:Cristallo II / MV:L'Ombre
 
 
0211
Clitschko MS
W / OS / Db / 2011
V:Caridor / MV:Burlaj Bej AA
 
 
0212
Cloud Number Nine 2
S / Old / R / 2010
V:Calido I / MV:Carprilli
 
 
0213
Cobra B
S / ZW / B / 2011
V:Cruise Missile / MV:Flambeau
 
 
0214
Cocano
W / Holst / Schi / 2010
V:Cancara / MV:Landucci
 
 
0215
Cocas
H / Holst / B / 2011
V:Corrado I / MV:Cascavelle
 
 
0058
Cõcilia S
S / Westf / Db / 2006
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Grannus
 
 
0216
Coco Jambo K
W / DSP / Schi / 2008
V:Colorit / MV:Grannox
 
 
0217
Coco Malone
S / Hann / B / 2011
V:Contendros / MV:Go on Top
 
 
0218
Cocopina Bec
S / Hann / Db / 2013
V:Copin van de Broy / MV:Contendro I
 
 
0219
Codo 7
W / Holst / Schi / 2010
V:Cosido / MV:Athlet Z
 
 
0220
Cody 116
H / Holst / Schi / 2012
V:Corrado I / MV:Quidam de Revel
 
 
0221
Coeur de Lamer
S / Grpf.o.R / B / 2011
 
 
0222
Colbert 8
W / Holst / Schi / 2012
V:Colbert GTI / MV:Carolus I
 
 
0223
Coldplay 45
S / Holst / B / 2013
V:Centurion / MV:Caretino
 
 
0224
Colette 112
S / OS / B / 2009
V:Chacco-Blue / MV:Capitol I
 
 
0225
Colorado Czardas
W / DR / R / 2001
V:Viktoria's Colano / MV:Bokkesprong Czardas
 
 
0226
Comersantt
W / Old / B / 2011
V:Cessna / MV:Darco
 
 
0227
Comm Karlinchen
S / Hess / B / 2005
V:Conteur / MV:Quality Boy
 
 
0228
Commander 37
H / Hann / B / 2013
V:Captain Morgan / MV:Contendro I
 
 
0229
Compassion 2
S / Westf / Schi / 2011
V:Captain Fire / MV:Argentinus
 
 
0230
Con Carthago
W / DSP / Df / 2011
V:Conthargos / MV:Con Sherry
 
 
0231
Con Cody
W / Holst / Schi / 2005
V:Contender / MV:Cascavelle
 
 
643
Con Courage
W / Hann / B / 2009
 
 
0232
Con Power 2
W / Holst / B / 2008
V:Con Air / MV:Cassini I
 
 
0233
Conachon
W / Holst / B / 2010
V:Connor / MV:Cabochon
 
 
0234
Concerto Mio
W / Holst / Schi / 2008
V:Clinton I / MV:Capitol I
 
 
0235
Concorde 54
W / Hess / B / 2004
V:Con Capitol / MV:Dinard L
 
 
0236
Conley 5
W / Holst / B / 2000
V:Cassini I / MV:Barnaul xx
 
 
0237
Conquest of Paradise 14
W / ZW / B / 2009
V:Casiro I / MV:Calmar
 
 
0238
Contador 28
H / Holst / B / 2008
V:Contendro I / MV:Landgraf I
 
 
0239
Contendra 18
S / Hann / B / 2004
V:Contendro I / MV:Gragenit
 
 
0240
Contendro's Cara Vita
S / Hann / Db / 2007
V:Contendros Bube / MV:Laomedon
 
 
0241
Continental 7
W / Hann / RkaSc / 2004
V:Cashman / MV:Brentano II
 
 
0242
Contino 55
W / Z.Rpf / Schi / 2008
V:Contefino / MV:Caretino
 
 
0243
Contira
S / Holst / Db / 2006
V:Contender / MV:K÷nigspark xx
 
 
0244
Controll 2
W / Old / B / 1997
V:Cento / MV:Castello
 
 
0245
Convoi's Gipsy
H / Hann / Db / 2006
V:Convoi / MV:Gaspari II
 
 
0246
Conzalito
W / OS / Schi / 2003
V:Concept / MV:Calido I
 
 
0247
Coober Pedy 3
H / Old / Schi / 2006
V:Cassini II / MV:Landfrieden
 
 
0248
Coolman 68
W / Hann / Db / 2008
V:Contendro I / MV:Capitol II
 
 
0249
Corazon 64
W / Hann / Db / 2013
V:Chacco Chacco / MV:Gaspari II
 
 
0250
Corcovado 12
H / Württ / Db / 2012
V:Conteur / MV:Burlaj Bej AA
 
 
0251
Corenter 2
W / Holst / B / 2011
V:Carrico / MV:Carry
 
 
0252
Coriana 34
S / ZW / B / 2005
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Tolbert
 
 
0253
Coriander 18
W / OS / B / 2010
V:Carrico / MV:Colander
 
 
0254
Corint 3
H / Holst / B / 2007
V:Caretino / MV:Carthago
 
 
0255
Corlan 3
H / Westf / B / 2011
V:Cornado I / MV:Lancer III
 
 
0256
Corneliya
S / Hann / Db / 2009
V:Canstakko / MV:Rodney
 
 
0257
Coronatus M
W / Westf / B / 2010
V:Coronas / MV:Colbert GTI
 
 
0258
Corssini
W / Holst / Schi / 2007
V:Cassini II / MV:Corofino I
 
 
0259
Cortez 58
W / Holst / Db / 2005
V:Contender / MV:Locato
 
 
0123
Cõsar B
W / Hess / B / 2003
V:Cruise Missile / MV:Flambeau
 
 
0636
Cosima 252
S / Old / B / 2008
V:Cevin Costner / MV:Caretello B
 
 
0260
Cosmo 89
W / Westf / Schi / 2012
V:Cachas / MV:Con Capitol
 
 
0261
Cotten
W / Hann / R / 2005
V:Contendro I / MV:Salieri
 
 
0262
Coup de F÷hr
H / Holst / Schi / 2010
V:Cassini II / MV:Casall
 
 
0263
Courage la Belle
S / Württ / B / 2008
V:Chambertin / MV:Landkaiser
 
 
0264
Courageous
H / Holst / B / 2003
V:Cassini I / MV:Lombard
 
 
0265
Covergirl 18
S / Holst / B / 2010
V:Conello / MV:Calgary
 
 
0266
Crazy Princess 3
S / OS / Schwb / 2013
V:Clemence / MV:Landor S
 
 
0267
Creme de la bequem
S / Holst / B / 2007
V:Canturano I / MV:Lord Byron
 
 
0268
Crescento
W / Hann / B / 1995
V:Calypso II / MV:Zeus (Nurzeus)
 
 
0269
Crisby 14
H / Old / Schi / 2009
V:Cachas / MV:Lord Z
 
 
0270
Cristmas Gifth
W / Hann / Db / 2006
V:Contendro I / MV:Zacharias
 
 
0271
Crox 2
W / Westf / B / 2010
V:Coronas / MV:Pinocchio
 
 
0272
Crystal 15
S / KWPN / Schi / 2007
V:Cartano / MV:Elcaro
 
 
0273
Crysto
W / LetW / B / 2005
V:Calvados 087
 
 
0274
Cuderia
S / Westf / F / 2010
V:Chin Quin / MV:Pablo
 
 
0275
Cusumano
W / Holst / Schi / 2009
V:Cassaro / MV:Clearway
 
 
0276
Cyruso
W / KWPN / Schwb / 2007
V:Atlantic Z / MV:Corland (DK: Corlando)
 
 
0277
Cyto 3
H / OS / B / 2012
V:Catoki / MV:Halando
D - Pferdename / KNR
 
 
0278
Da Vinci 253
W / KWPN / F / 2008
V:C-Indoctro / MV:Heartbreaker
 
 
0279
Da Vinci 254
W / DR / Df / 2000
V:Davignon / MV:Kantje's Sjonny
 
 
0280
Daiquiri M
S / Old / B / 2009
V:Don-First / MV:Le Cou Cou
 
 
0281
Daisy 864
S / Pony o.R / FalbS / 2008
 
 
0282
Dakira 13
S / ZW / B / 2005
V:Dumont / MV:Graz
 
 
0283
Darina 153
S / Holst / B / 2010
V:Diamant de Semilly / MV:Carthago
 
 
0284
Dark Edition
W / Old / R / 2011
V:De Niro / MV:Lord Liberty
 
 
0285
Day Dream IV
S / AESRpf / B / 2005
V:Ublesco / MV:Farmer
 
 
0286
Der Dürer TSF
H / Trak. / Df / 2001
V:Waitaki / MV:Trafaret
 
 
0287
Desperado 260
W / Old / F / 2009
V:Desirao xx / MV:Duntroon
 
 
0288
Desperado 272
W / Old / Db / 2009
V:Dimaggio / MV:Lord Liberty G
 
 
0289
Destiny 210
S / Hess / Df / 2003
V:Don Stefano / MV:Dostal
 
 
0290
Diamant de Catoo
S / Holst / B / 2011
V:Catoo / MV:Lavall II
 
 
0291
Diamond Dream 23
H / Hann / R / 2012
V:Diarado / MV:Graf Grannus
 
 
0292
Diara Blue
S / Old / B / 2012
V:D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) / MV:Catano
 
 
0293
Dicassina
S / Holst / Db / 2011
V:Diarado / MV:Cassini I
 
 
0294
Diddel van de Kwakkelhoek 3
W / BWP / B / 2003
V:Toulon / MV:Capital
 
 
0634
Dientic
W / KWPN / B / 2008
V:Sam R / MV:Glennridge
 
 
0295
Dinara 54
S / Hess / F / 2004
V:Dinard L / MV:Tolbert
 
 
0296
Dio Mio 7
W / OS / Db / 2010
V:Diarado / MV:For Pleasure
 
 
0297
Diva 577
S / Grpf.o.R / B / 2004
 
 
0298
Diva HX
S / KWPN / Schi / 2008
V:C-Indoctro / MV:Rabiat II Turbud Z
 
 
0299
Diva van Overis
S / Z.Rpf / F / 2013
V:Darco / MV:Cento
 
 
0300
Donna 805
S / KWPN / Hlb / 2008
V:Phin Phin / MV:Tangelo van de Zuuthoeve
 
 
0301
Donna G
S / Hann / B / 2011
V:D-Online / MV:Lohberg
 
 
640
Doolittle 136
W / Z.Rpf / B / 2013
V:Diamant de Semilly / MV:Corrado II
 
 
0302
Dreammaker 2
W / ISH / F / 2007
V:Vancouver / MV:Cezaro
 
 
0303
Drops van Overis
H / Z.Rpf / B / 2012
V:Darco / MV:Ahorn
E - Pferdename / KNR
 
 
0304
E-Up
H / OS / B / 2012
V:Eldorado van de Zeshoek / MV:Caretano Z
 
 
0305
EAS Colati
S / ISH / B / 2013
V:Quality (IRL) / MV:Don Juan de la Bouverie
 
 
0306
East River
W / Hann / Db / 2004
V:El Bundy I / MV:Don Bosco
 
 
0307
Easy Fips
W / Hess / Schwb / 2009
V:Embassy II / MV:Corelli
 
 
0308
Ecco 54
W / KWPN / F / 2009
V:Vittorio / MV:N-Aldato
 
 
0309
El Gran Amor
W / Hann / B / 2010
V:El Bundy I / MV:Loutino
 
 
0310
El Zorro 9
W / Hann / F / 2012
V:Edward / MV:Wolkentanz I
 
 
0311
Elaiza 4
S / Hann / Db / 2010
V:Embassy II / MV:Lord Kemm
 
 
0312
Elba per due
S / Holst / Db / 2012
V:Connor / MV:Coriano
 
 
0313
Eleiza
S / Hann / B / 2004
V:El Bundy I / MV:Landor S
 
 
0314
Emilio 113
W / Hann / Schi / 2007
V:Escudo I / MV:Fabriano
 
 
0315
Emilio 55
H / Hann / Schwb / 1999
V:Escudo I / MV:Piccadilly
 
 
0316
Enjoy-Be
S / KWPN / B / 2009
V:Van Gogh / MV:Hold Up Premier
 
 
0317
Erlk÷nig 39
W / ZW / B / 2011
V:Elan d' Espoir III / MV:Lucky Luke
 
 
0318
Escubedo
H / Hann / B / 2004
V:Escudo I / MV:Calido I
 
 
0319
Eskaline
S / Württ / Schwb / 2009
V:Escudo I / MV:Argentan I
 
 
0320
Esmeralda 115
S / KWPN / Schi / 2009
V:C-Indoctro / MV:Indorado
 
 
0321
Estella 86
S / KWPN / F / 2009
V:C-Indoctro / MV:Ahorn
 
 
0322
Eszra M
S / KWPN / F / 2009
V:Stakkato / MV:Asprecel
 
 
0323
Evino 3
W / KWPN / Schi / 2009
V:Mr. Blue / MV:Ferro
 
 
0324
Exception Ek
W / SWB / B / 2010
V:Clearway / MV:Diamant de Semilly
 
 
0325
Explosive HX
W / KWPN / B / 2009
V:Ukato / MV:Burggraaf
 
 
0326
Express J
W / Westf / Schi / 2011
V:Eminem J / MV:Landgold
 
 
0327
Extra 46
S / KWPN / SchiE / 2009
V:Acquit (Singapore) / MV:Casimir
F - Pferdename / KNR
 
 
0328
Face 18
W / Hann / B / 2009
V:For Edition I / MV:Lanciano
 
 
0329
Fanta Queen
S / Old / B / 2012
V:Favorit Ask (BEL ex: Favortit / MV:Quinto
 
 
0330
Fast and Furious 4
W / Hann / F / 2011
V:Forsyth / MV:Orame
 
 
0331
Feine Wolke 3
S / Hann / B / 1999
V:Wolkentõnzer / MV:Freiherr
 
 
0332
Feivel 202
W / Hann / Df / 2008
V:For Edition I / MV:Grand Ferdinand II
 
 
0333
Felicitas Joj
S / Dt.Pf / Db / 2002
V:Farouche Le Blanc / MV:Maat I
 
 
0334
Felina 149
S / Hann / B / 2005
V:Federweisser / MV:Witbooi
 
 
0335
Felix Felicis M
W / Westf / F / 2011
V:First Selection / MV:Floresco
 
 
0336
Ferune
S / Hann / F / 2011
V:Floriscount / MV:Embassy I
 
 
0337
Fider's Feuerblume
S / Old / F / 2013
V:Fiderdance / MV:De Niro
 
 
0338
Fiduz 5
W / Holst / B / 2001
V:Feenspross xx / MV:Lord
 
 
0339
Fikarlos B
W / KWPN / B / 2010
V:Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV:C-Indoctro
 
 
0340
Filipo 14
W / Holst / B / 2012
V:Fidelio du Donjon / MV:Caretino
 
 
0341
Finnish
S / KWPN / F / 2010
V:Zidane / MV:Sable Rose (Calvados)
 
 
0342
Fionaro
W / Hess / Schwb / 2003
V:Flammengold / MV:Luxus
 
 
0343
First Boy 12
W / KWPN / B / 2010
V:Bustique / MV:Lupicor
 
 
0344
Fit For Fun 15
H / Hann / F / 2003
V:For Keeps / MV:Giorgio
 
 
0345
Flairck
W / Z.Rpf / Db / 2006
V:Franco / MV:Enrico (ex: Une Repaire) x
 
 
0346
Flavin
W / Hann / Df / 2006
V:For Edition I / MV:Laptop
 
 
0347
Fleur d'lys
S / Hann / B / 2010
V:For Edition I / MV:Le Primeur
 
 
0348
Fleur van't Valkenhof
S / BWP / F / 2005
V:Bengale / MV:Ohio van de Padenborre
 
 
0349
Flotte Deern 5
S / Hann / B / 2007
V:Forsyth / MV:Cheenook
 
 
0350
For Feeling 5
H / Hann / B / 2012
V:For Edition I / MV:Profit
 
 
0351
For Felipe
W / Hann / Db / 2009
V:For Edition I / MV:Escudo I
 
 
0352
For Persian
H / OS / F / 2007
V:For Pleasure / MV:C-Indoctro
 
 
0353
Franco's Boy Z
W / Z.Rpf / Schi / 2006
V:Franco / MV:Cordano Z
 
 
0354
Frazer 4
H / ISH / F / 2012
V:Pointilliste xx / MV:Highland King
 
 
0355
Fridolyn 2
W / Westf / B / 2006
V:For Pleasure / MV:Lancer III
 
 
0356
Frieda Gold 17
S / OS / B / 2011
V:For Action / MV:Halando
 
 
0357
Full Colour
S / Z.Rpf / F / 2010
V:Falco van Orshoven / MV:For Pleasure
G - Pferdename / KNR
 
 
0358
Galdino 5
H / BWP / B / 2006
V:Darco / MV:Kannan
 
 
0359
Galostaire
S / Hann / B / 2013
V:Graf Top / MV:Beluga
 
 
0360
Gaspero
W / DSP / Schi / 2013
V:Goldfever I / MV:Nekton
 
 
0361
Gatersina
S / KWPN / Schi / 2011
V:Bugatti VDL / MV:Corland (DK: Corlando)
 
 
0362
Gatsby 166
W / KWPN / B / 2011
V:C-Indoctro / MV:Indorado
 
 
0363
Genesis v/d Fruitkopf
W / BWP / Schi / 2006
V:C-Indoctro / MV:President
 
 
0364
Gentle 27
W / KWPN / B / 2011
V:Whistler / MV:Lux
 
 
0365
Gilrada
S / OS / Db / 2009
V:Diarado / MV:Coriall
 
 
0366
Gladstone 86
W / KWPN / B / 2011
V:Brainpower / MV:Oklund
 
 
0367
Gletscher Eis B
H / KWPN / Schi / 2011
V:Up To Date / MV:Animo
 
 
0368
Glossy Carlos
W / KWPN / Schi / 2011
V:Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV:Corland (DK: Corlando)
 
 
0369
Go for Gold 11
H / Hann / B / 2013
V:Grey Top / MV:Canstakko
 
 
0370
Gold Black
W / Old / R / 2009
V:Gabbiano / MV:Pablo
 
 
0371
Golden Spartaniaoe
S / KWPN / F / 2011
V:Spartacus / MV:Onze Fons
 
 
0372
Grace D S
S / Old / F / 2008
V:Chin Quin / MV:Grandeur
 
 
0373
Grace Life 2
S / Dt.Pf / F / 2007
V:Golliath Life / MV:Le Cou Cou
 
 
0374
Grada van de Vrunte
S / BWP / BSchi / 2006
V:Obsession B / MV:Udo van'T Maailand
 
 
0375
Gradacja M
S / Pol. / F / 2004
V:Sokrates / MV:Voltaire
 
 
0376
Graf Compliment
W / Hann / B / 2009
V:Graf Top / MV:Compliment
 
 
0377
Granturana
S / Hann / Db / 2010
V:Canturano I / MV:Grannus
 
 
0379
Grey Flip
W / Hann / Schi / 2012
V:Grey Top / MV:For Edition I
 
 
0380
Greylady
S / Hann / Schi / 2012
V:Grey Top / MV:Earl
 
 
0381
Gustavo 13
H / Württ / DbSch / 2012
V:Grey Top / MV:Silvio I
H - Pferdename / KNR
 
 
0382
Halli Galli 2
S / Hess / B / 2002
V:Heraldik xx / MV:Lordon I
 
 
0383
Hardwood
H / KWPN / Db / 2012
V:Startrek / MV:Royal Bravour
 
 
0384
Harvey 59
W / B / 2006
 
 
0385
Hector 46
H / SBS / B / 2013
V:Ogano Sitte / MV:Zeoliet
 
 
0386
Heinz 25
W / Holst / Schi / 2009
V:Cassiano / MV:Coronado
 
 
0387
Helize 2
S / Trak. / B / 2006
V:Buddenbrock / MV:Consul
 
 
0388
Herzk÷nig 6
W / Hann / B / 2007
V:Hochadel / MV:Heraldik xx
 
 
0389
Hilton G
H / KWPN / Df / 2012
V:Quality Time (NED) / MV:Landwind II
 
 
0390
Hollyday 8
W / Pony o.R / Hlb / 2005
 
 
0391
Howard 12
W / KWPN / B / 2012
V:Chespo VDL / MV:Chin Chin
I - Pferdename / KNR
 
 
0392
Illez
S / KWPN / B / 2013
V:Breitling (MEX) / MV:Ultimo
 
 
0393
Illusion B
W / ISH / F / 2012
V:Radolin / MV:O-Piloth
 
 
0394
Imperator van het Mangelhof
W / BWP / B / 2008
V:Contact van de Heffinck / MV:Darco
 
 
0395
Imperial 79
H / Old / B / 2007
V:Incello / MV:Silvio I
 
 
0396
Indo Funky Face
W / NRPS / B / 2010
V:C-Indoctro / MV:Damiro
 
 
0397
Inferno 30
H / KWPN / B / 2013
V:Entertainer / MV:Carthano I
J - Pferdename / KNR
 
 
0398
Jack van het Panishof
W / BWP / B / 2009
V:Non Stop / MV:Polidiktus v.d.Helle
 
 
0399
Jaiyza
S / Hess / Schwb / 2004
V:Joker / MV:Picard
 
 
0400
Jo Melone
H / Hann / Schwb / 2011
V:Stolzenberg / MV:Cashman
 
 
0401
Johnny S
W / Old / B / 2010
V:Canturano I / MV:Drosselklang I
 
 
0402
Jules B
W / BWP / B / 2009
V:T'Is Voltaire / MV:Palestro van de Begijnakker
K - Pferdename / KNR
 
 
0403
Kasalla
S / Holst / Schi / 2011
V:Cancara / MV:Quantum
 
 
0404
Kassandra van de Halvenakker
S / BWP / B / 2006
V:Kannan / MV:Furioso
 
 
0405
King Windsor
W / Holst / Db / 2008
V:Quantum / MV:Cor de la Bryere
 
 
0406
Kinka Mea Mea
S / Holst / Schi / 2006
V:Calato / MV:Leandro
 
 
0407
Kira van Thiunas
S / BWP / B / 2010
V:Cicero Z / MV:Nagano
 
 
0408
Kjandor van Overis
W / Z.Rpf / F / 2012
V:Kannan / MV:Darco
 
 
0409
Kracken Jack
H / AESRpf / F / 2010
V:Kannan / MV:Caretano Z
 
 
0410
Kroton 3
W / DSP / B / 2009
V:Carinjo / MV:Elliot
L - Pferdename / KNR
 
 
0411
La Belle 231
S / Old / B / 2012
V:Lyjanero / MV:Rio Zeus
 
 
0412
La Blanche 6
S / Holst / Schi / 2004
V:Clearway / MV:Acord II
 
 
0413
La Coletta
S / Old / B / 2003
V:Landfein / MV:Contender
 
 
0414
La Luna Tahoe
S / OS / Db / 2009
V:Lake Tahoe / MV:Lõndler
 
 
0415
La Monte 2
W / OS / B / 2011
V:Lake Tahoe / MV:Waldstern
 
 
0416
Lacido
W / OS / Df / 2013
V:La Calido / MV:Julio Mariner xx
 
 
0417
Lady Gaga 4
S / KWPN / B / 2001
V:Ginus / MV:Sable Rose (Calvados)
 
 
0418
Lady Laux
S / Württ / B / 2005
V:Lone Star / MV:Capitano
 
 
0419
Lady Leeloo
S / DSP / B / 2004
V:Lewinski / MV:Grundsteins Erbe
 
 
0420
Lady Vicktoria
S / Holst / B / 2005
V:Concept / MV:Mytens xx
 
 
0421
Lancelot 348
W / Hann / B / 2005
V:Labamba / MV:Cash
 
 
0422
Landino 152
W / Grpf.o.R / B / 2010
 
 
0423
Landmaid 11
S / Old / B / 2004
V:Lovis Corinth / MV:Lady's King
 
 
0424
Landor 42
H / OS / B / 2003
V:Ludwig von Bayern / MV:Voltaire
 
 
0425
Largo 222
S / CH.Wb / Db / 2001
V:Loayalty / MV:Padarco van het Hertsveld
 
 
0426
Larimor
W / Westf / Schi / 2007
V:Let's Dance / MV:Gold Ferdl
 
 
0427
Laureen 56
W / Hess / B / 2004
V:Lõndler / MV:Donnerschlag
 
 
0428
Lausbub 447
H / OS / Df / 2011
V:Last Man's Hope / MV:Julio Mariner xx
 
 
0429
Laventura
S / Westf / B / 2008
V:Let's Dance / MV:Cascane
 
 
0430
Lavera 6
S / Hann / F / 2007
V:Lord Z / MV:Grannus
 
 
0431
Le Chiffre 2
H / Hann / Schi / 2012
V:Levisonn / MV:Quality
 
 
0432
Le Choug
W / Hess / B / 2001
V:Landfriese II / MV:Sandrissimo
 
 
0433
Lecker Mõdche
S / OS / Schwb / 2010
V:Landfein / MV:Quick Star
 
 
0434
Leestone Kings Bassom
W / ISH / F / 2009
V:Kings Master / MV:Habs Lad xx
 
 
0435
Leider Geil 3
S / Z.Rpf / B / 2012
V:Landfein / MV:Dux
 
 
0436
Lennox 414
W / Hann / B / 2013
V:Lordanos / MV:Polydor
 
 
0437
Leonida 15
S / KWPN / B / 2008
V:Lord Z / MV:Wolfgang
 
 
0438
Leppartt
W / Holst / Schwb / 2010
V:Lasino / MV:Heraldik xx
 
 
0439
Lescadeur 24
W / Old / B / 2010
V:Lordanos / MV:Carinjo
 
 
0440
Leslie 94
S / Holst / B / 2012
V:Lentini / MV:Corrado II
 
 
0442
Levinja 14
S / Meckl. / Schi / 2011
V:Levisonn / MV:Methusalem
 
 
0443
Lexa 44
S / Pony o.R / B / 2011
 
 
0444
Lexington 75
W / Westf / B / 2012
V:Light On / MV:Arpeggio
 
 
0445
Lilli 205
S / Hann / Db / 2006
V:Lafontaine / MV:Lungau
 
 
0446
Lilly du Rouet
S / OS / B / 2008
V:Linton / MV:Balou du Rouet
 
 
0447
Lily of the Valley 6
S / Holst / B / 2011
V:Lasino / MV:Cristo
 
 
0448
Lindor 13
W / Hann / Db / 2010
V:Lord Z / MV:Carismo
 
 
0449
Linus .W
W / Old / Schi / 2011
V:Levisonn / MV:Landor S
 
 
0450
Lipsius
W / Holst / B / 2005
V:Lentini / MV:Cantus
 
 
0451
Lipstick 12
S / ZW / B / 2010
V:Landjonker (Fruhling) / MV:Grannus
 
 
0452
Liselotte vom Zigeunerwald
S / DSP / FSchi / 2012
V:Lovson / MV:Wingolf
 
 
0453
Little Jo 11
W / Old / B / 1999
V:Lefevre / MV:Mont Blanc
 
 
0454
Little Miss Sunshine 5
S / FWB / B / 2002
V:Lux / MV:Glistan
 
 
0455
Littlefoot 38
W / Grpf.o.R / RkaSc / 2008
 
 
0456
Living the Dream 2
H / Hann / Schi / 2012
V:Levisonn / MV:Le Primeur
 
 
0457
Locksley 20
W / Westf / Db / 2006
V:Levados / MV:Festivo
 
 
0458
Lolita D S
S / Old / Schwb / 2008
V:Quicksilber / MV:Landkaiser
 
 
0459
Lorilot S
H / OS / B / 2009
V:Lordanos / MV:Pilot
 
 
0460
Lortinus 3
W / Hann / B / 2007
V:Lordanos / MV:Argentinus
 
 
0461
Lost Socks
H / OS / Db / 2011
V:Last Man's Hope / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
0462
Louis le premier
H / Holst / B / 2004
V:Limbus / MV:Carvallo BB
 
 
0463
Louisiana 158
S / OS / R / 2013
V:L'Aveu / MV:Kannan
 
 
0464
Loverboy 35
W / OS / B / 2011
V:Lordanos / MV:Askari
 
 
0465
Loxley 58
H / Württ / B / 2000
V:Lintas / MV:Trajan
 
 
0466
Luca Toni 30
W / DSP / Schi / 2010
V:Lancado / MV:Don Alfredo
 
 
0467
Lucky Boy 202
W / Old / B / 2001
V:Laureatus / MV:Zeus (Nurzeus)
 
 
0468
Lumidie
S / ZW / Db / 2004
V:Lordano / MV:Wendepunkt
 
 
0469
Lumix B
H / ZW / F / 2012
V:Libertin / MV:Cruise Missile
 
 
0470
Luxor 145
W / Trak. / Db / 2011
V:Redecker / MV:Lehndorff's
 
 
0471
Luxux Boy
W / Old / B / 2006
V:Luxius / MV:Le Matin
 
 
0472
Lysanto 7
W / Hann / B / 2012
V:Lordanos / MV:Wanderer
M - Pferdename / KNR
 
 
0473
M.D.'s Light Star
W / Westf / B / 2012
V:Light Boy / MV:Cascane
 
 
0474
Manhattan Blue
H / ZW / Schi / 2007
V:Mr. Blue / MV:Democraat
 
 
0475
Marty MacFly 2
W / Holst / Schi / 2009
V:Larimar / MV:Cassini II
 
 
0476
Maserati 21
W / DR / Df / 2012
V:Steendieks Mc Laren / MV:FS Golden Highlight
 
 
0477
Medea 64
S / Pol. / B / 2006
V:Corleone Z / MV:Mandat
 
 
0478
Mercator 7
W / BWP / B / 2012
V:Darco / MV:Sable Rose (Calvados)
 
 
0479
Mira 647
S / Württ / Schwb / 2003
V:Senna Z / MV:Cosinus B
 
 
0480
Momo Bellini
S / Hann / F / 2009
V:Monte Bellini / MV:Simply
 
 
0481
Montanus Clyde
W / Old / B / 2009
V:Calido I / MV:Acord II
 
 
0482
Montanus Nessi
S / Holst / BkaSc / 2009
V:Nekton / MV:Cassini I
 
 
0483
Morgana 44
S / DSP / B / 2009
V:Monte Bellini / MV:Prinz Romadour
 
 
0484
Morning Star Go
S / Trak. / Db / 2001
V:Friedensfuerst / MV:Vivus
 
 
0485
Morning Sun 9
S / DSP / B / 2005
V:Carpe noctem / MV:Randazzo II
 
 
0486
Moulin Rouge 15
S / Holst / F / 2001
V:Equest Carnute / MV:Corrado I
 
 
0487
Mr. Errigal
W / ISH / B / 2013
V:Hold Up Premier / MV:High Roller
 
 
0488
Mrs. Darcy
S / DSP / B / 2009
V:Darc Rouge / MV:Larius
 
 
0489
Mrs.Sportys Lasinio
H / Old / B / 2008
V:Lazio / MV:Silvio I
 
 
0490
Mustang GT
W / DR / RSchi / 2012
V:Steendieks Mc Laren / MV:Sunrise Ramon
N - Pferdename / KNR
 
 
0491
Naked
S / OS / F / 2012
V:Nabab de Reve / MV:Feuerwerk
 
 
0492
Namour 4
W / Holst / Db / 2010
V:Nekton / MV:Carpaccio
 
 
0493
Napoli van Overis
S / Z.Rpf / R / 2011
V:Non Stop / MV:Sable Rose (Calvados)
 
 
0494
Narnia 14
S / OS / B / 2008
V:Nikidam du Chateau / MV:Fighting Alpha
 
 
0495
Never Too Late
W / Hann / F / 2008
V:Now Or Never M / MV:Calypso II
 
 
0496
New Contact
W / Holst / B / 2009
V:Newton / MV:Contact Me
 
 
0497
Niello 3
W / Old / B / 2008
V:Nintender / MV:Landor S
 
 
0498
Nielson Bec
W / Hann / B / 2012
V:Numero Uno / MV:Contendro I
 
 
0499
Nobile de Bianco
W / Hess / BSchi / 2000
V:Nightstar DR / MV:Dunhill H
 
 
0500
Novelero 5
W / Z.Rpf / R / 2011
V:Non Stop / MV:Le Tot de Semilly
O - Pferdename / KNR
 
 
0501
Ontario 118
W / OS / F / 2012
V:Olympic Fire / MV:Alexis Z
 
 
0502
Osa Menor
W / BSti / 2000
P - Pferdename / KNR
 
 
0503
Pacco 110
W / Grpf.o.R / B / 2009
 
 
0504
Pachira
S / Hann / Db / 2005
V:Pharaon xx / MV:Singular Joter I
 
 
0505
Painted Pleasure 2
H / Dt.Pf / BSche / 2012
V:Pilot de Hus / MV:Ismo
 
 
0506
Pan Tau 115
W / DR / Falbe / 2002
V:Pan Tau / MV:Golden Dancer
 
 
0507
Panamera 9
S / Bay / B / 2010
V:Arrivederci / MV:Pluspunkt
 
 
0508
Pelgrim 3
W / Tsch.W. / Palom / 2005
V:Corsar / MV:Almhirt Tynsky S.V.
 
 
0509
Piet 55
W / Hann / B / 2008
V:Perigueux / MV:Natiello xx
 
 
0510
Plietsch
W / Hann / B / 2012
V:Perigueux / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
0511
Pokerface BL
S / Hann / Df / 2007
V:Perigueux / MV:Don Juan
 
 
0512
Power of Love 6
H / Westf / Schi / 2004
V:Phoenix / MV:Galapagos
 
 
0513
Prinzess Pia
S / Westf / B / 2011
V:Piano II / MV:Ico
Q - Pferdename / KNR
 
 
0514
Qualtinue
W / Hann / B / 2008
V:Quality / MV:Continue
 
 
0515
Quantano 13
W / Old / Db / 2011
V:Quarz / MV:Odeur xx
 
 
0516
Quantico 23
W / Holst / Hlb / 2012
V:Quidam de Revel / MV:Cassini I
 
 
0517
Quantos TW
H / Old / Db / 2010
V:Quality / MV:Lordanos
 
 
0518
Quantus As
H / Holst / B / 2004
V:Quantum / MV:Landgraf I
 
 
0519
Quarida la Diva
S / Holst / B / 2011
V:Quirado / MV:Chamonix
 
 
0520
Quater's White Girl
S / DSP / Schi / 2011
V:Quaterback / MV:Sonnenstrahl
 
 
0521
Quatman's Girl B
S / DR / B / 2011
V:Quatman / MV:Caliostro
 
 
0522
Quax 42
W / OS / F / 2005
V:Quidam's Rubin / MV:Caletto I
 
 
0524
Que Pasa 8
W / Westf / F / 2009
V:Quincy Jones / MV:Da Lisco
 
 
0525
Queen of Lerma
S / Old / F / 2010
V:Qui Maro / MV:Goodwill
 
 
0526
Quendolin B
W / OS / Schi / 2010
V:Quidam Cento / MV:Ferrari II
 
 
0527
Quent 6
W / Tsch.W. / B / 2005
V:Quidam / MV:Sextant 159
 
 
0528
Questo 7
W / Holst / B / 2010
V:Quo Vados I / MV:Aloube Z
 
 
0529
Quick Shoon
S / ISH / B / 2011
V:Quality (IRL) / MV:Beneficial xx
 
 
0530
Quickie 2
S / Hann / B / 2010
V:Quaid I / MV:As di Villagana
 
 
0531
Quidam's Boy
W / Hann / B / 2004
V:Quidam's Rubin / MV:Askan
 
 
0532
Quidam's Lucille
H / Old / B / 2006
V:Quidam / MV:Landadel
 
 
0633
Quimera E
S / OS / B / 2010
V:Quintender / MV:Lavallo
 
 
0533
Quincy 124
W / Holst / B / 2005
V:Quinar / MV:Cassini I
 
 
0534
Quinta 153
S / Holst / Schi / 2012
V:Quadros / MV:Cassini I
 
 
0535
Quintana 56
S / OS / B / 2008
V:Quintender / MV:Centus
 
 
0536
Quipu R
W / Württ / B / 2012
V:Quality / MV:Lordanos
 
 
0537
Quirinus 16
W / Holst / Db / 2007
V:Quidam de Revel / MV:Cento
 
 
0538
Quisper
W / Holst / B / 2009
V:Quirado / MV:Contender
 
 
0539
Quivive 11
S / Hann / B / 2006
V:Quite Capitol / MV:Simply
 
 
0540
Qunoh
W / Hann / Schwb / 2009
V:Quintender / MV:Landadel
 
 
0541
Quool Man S
W / Z.Rpf / B / 2006
V:Quidam de Revel / MV:Contender
 
 
0523
QuÚ Belle
S / Hann / Df / 2012
V:Quaid I / MV:Le Primeur
 
 
0542
Qwalitaria
S / DSP / Db / 2012
V:Quiz / MV:Quaterman I
R - Pferdename / KNR
 
 
0543
Rabena 15
S / Hann / Db / 2003
V:Rabino / MV:Graf Grannus
 
 
0544
Rafinesse 24
S / Holst / Db / 2004
V:Rheinsberg / MV:Lorenz
 
 
0546
Ray Rubin
W / Bay / Db / 2006
V:Rutilus / MV:Fabriano
 
 
0547
Red Nox
W / Pol. / F / 2005
V:Sir Neel / MV:Lady's King
 
 
0548
Relevant 10
W / Hess / B / 1999
V:Ragazzo / MV:Graf Grannus
 
 
0549
Richard Geer
W / Holst / Schi / 2011
V:Cormint / MV:Lennon
 
 
0550
Rihanna 23
S / Bay / B / 2005
V:Arrivederci / MV:Rasso
 
 
0551
Rivana Piccola
S / Trak. / Schwb / 2006
V:Goldschmidt / MV:Benz
 
 
638
River Dance Semilly
W / SF / B / 2005
V:Kalaska de Semilly / MV:Ulior des Isles
 
 
0552
Rolanda 22
S / Grpf.o.R / B / 2007
 
 
0553
Romantica 95
S / Hann / F / 2001
V:Rouletto / MV:Tiroler xx
 
 
0554
Romeo Ravel
W / Hann / B / 2005
V:Remy Martin Pur S / MV:Arioso
 
 
0555
Ron 51
W / Old / Db / 2003
V:Roh Magic / MV:Akzent II
 
 
0556
Roxetta S
S / OS / B / 2005
V:Quality / MV:Rescator
 
 
0557
Rusty 262
W / Holst / B / 2001
V:Rheinsberg / MV:Contender
S - Pferdename / KNR
 
 
0558
Sally 736
S / Hann / B / 2010
V:Stakkato Gold / MV:Acord II
 
 
0559
Sambuca 91
S / Hann / B / 2010
V:Stakkato / MV:Werther
 
 
0560
Sambukka
W / OS / Db / 2008
V:Stakkatol / MV:Playboy
 
 
0561
Sankano
W / Hess / B / 2007
V:Sunrise / MV:Reverend
 
 
0562
Saphir D
H / Hann / B / 2012
V:Stolzenberg / MV:Ferman
 
 
0563
Sarina 265
S / Old / B / 2008
V:Sir Donnerhall I / MV:Zamiro
 
 
0564
Saveur ST
W / ZW / B / 2011
V:Shalom d'Altenbach / MV:Favory AA
 
 
0565
Scarlett 601
S / Bay / B / 2006
V:Lagranno / MV:Kassius
 
 
0566
Scarlett 646
S / Old / Schi / 2009
V:Stakkatol / MV:Ramirado
 
 
0567
Scarlett 708
S / Hann / Df / 2011
V:Stanley / MV:For Edition I
 
 
0568
Scharon 20
S / ZW / B / 2010
V:Shalom d'Altenbach / MV:Favory AA
 
 
0569
Schneemann 16
W / BWP / Schi / 2012
V:Diabeau / MV:Quick Star
 
 
0570
Seminem
W / KWPN / B / 2010
V:Acquit (Singapore) / MV:Bredero
 
 
0571
Sergeant Stanley
W / Hann / F / 2012
V:Stanley / MV:Grannus
 
 
0572
SF Coconut
H / DR / B / 2008
V:Fehkamp's Coestelin / MV:Holsteins Walzerk÷nig
 
 
0573
Shalom d'Altenbach
H / SF / Db / 2006
V:Cassini II / MV:Frisbee Kerellec
 
 
0574
Shirin 37
S / Hann / B / 2010
V:Satisfaction I / MV:Graf Grannus
 
 
0575
Sir Douglas 10
W / ISH / Schwb / 2006
V:Douglas (Rousseau) / MV:Sir Libero
 
 
0576
Sixpack 5
H / OS / F / 2011
V:Stakkato / MV:Acord II
 
 
0577
Smokey Hill
W / Holst / Schi / 2008
V:Cristo / MV:Clearway
 
 
0578
Soccer 3
W / OS / Db / 2011
V:Stafford ESC / MV:Wanderer
 
 
0579
Soulmate 21
S / Hann / Db / 2012
V:Stolzenberg / MV:Balou du Rouet
 
 
0580
Spartaneta
S / OS / B / 2012
V:Spartacus / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
0581
Special One 4
W / Grpf.o.R / B / 2012
 
 
0582
Sputnik 96
W / Hann / B / 2004
V:Stakkato / MV:Gralsritter
 
 
0583
Stakksos
H / Hann / B / 2003
V:Stakkato / MV:Ritual
 
 
0584
Starbuck 12
W / BWP / BkaSc / 2012
V:Der Senaat 111 / MV:Cash
 
 
0585
Stiffler 5
W / ZW / B / 2010
V:Salento / MV:Lanthano
 
 
0586
Struwwelliese
S / Hann / B / 2003
V:Stakkato / MV:Landadel
 
 
0587
Sunny Hit 5
W / Hann / B / 2007
V:Santino / MV:Londonderry
 
 
0588
Sunset 54
W / Pony o.R / F / 2007
V:Unbekannt / MV:Rustan El Afas ox
 
 
0589
Suspicious Glow
W / Hann / Schwb / 2007
V:Stalypso / MV:Heraldik xx
 
 
0590
Sveja 2
S / Hann / B / 2009
V:Stakkato / MV:Lavauzelle AA
T - Pferdename / KNR
 
 
0591
Tanael du Lux
W / SF / Db / 2007
V:Fango in Blue AA / MV:Lavallo
 
 
0592
Topsi 17
S / Holst / B / 2003
V:Chambertin / MV:Cassini I
 
 
0593
Torontina
S / Hann / Df / 2012
V:Toronto / MV:Glenfiddich
 
 
0594
Tosya
S / Holst / B / 2003
V:Quinar / MV:Grundyman xx
 
 
0595
Trigger 21
H / Holst / B / 2007
V:Cassini I / MV:Corrado I
 
 
0596
Twisty vh Scheefkasteel Z
S / Z.Rpf / B / 2012
V:Twister de la Pomme / MV:Kannan
 
 
0597
Ty's Condor
W / OS / B / 2007
V:Contendro I / MV:Pablo
 
 
0598
Ty's Lennox Louis
W / DSP / B / 2010
V:Lewinski / MV:Pinatubo
U - Pferdename / KNR
 
 
0599
U For me
S / KWPN / Schi / 2009
V:Unaniem / MV:Indorado
 
 
0601
Uleika 8
S / SF / B / 2008
V:Baloubet du Rouet / MV:Latus II
 
 
0602
Ullrich Equine's Pontecini
H / Westf / Schi / 2005
V:Pontifex / MV:Cassini I
 
 
0603
Unbreakable Rose
S / Holst / Db / 2012
V:Uriko (Clooney NLD) / MV:Lovari
 
 
0604
Uncle Sam 34
W / Hann / B / 2012
V:Uccello / MV:Wilawander xx
 
 
0605
Undercover 21
W / Hann / Df / 2008
V:Uccello / MV:Gluecksgriff
 
 
0606
Unkas 61
W / Holst / Db / 2008
V:Urleven Pironniere / MV:Contender
 
 
0607
Urmel GH
H / Hann / Db / 2013
V:Ustinov / MV:Gracioso
 
 
0608
Ustina S
S / Old / Db / 2009
V:Ustinov / MV:Ahorn
 
 
0609
Ustinov 35
W / Hann / F / 2011
V:Uccello / MV:Forsyth
V - Pferdename / KNR
 
 
0610
Vajana
S / Westf / B / 2012
V:Valeron / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
0611
Vampire 10
W / OS / F / 2011
V:Vigo D'Arsouilles / MV:Quick Star
 
 
0612
Van Darco S
H / Z.Rpf / B / 2004
V:Vigaro / MV:Rhode Island
 
 
641
Veronika
S / B / 2013
 
 
0613
Very Extraordinary
S / Hann / B / 2013
V:Vivant van de Heffinck / MV:Stalypso
 
 
0614
Vingina 2
S / OS / Schi / 2011
V:Vingino / MV:Democraat
 
 
0615
Viva la Lotti
S / Hann / B / 2010
V:Vesuv / MV:Carte d'Or
 
 
0616
Vivalaya
S / Hann / R / 2013
V:Viscount / MV:Buddenbrock
 
 
0617
Vivaldi 129
H / Hann / R / 2013
V:Viscount / MV:Escudo I
 
 
0618
Vulpiano
W / Hann / Db / 2011
V:Vulkano / MV:Acodetto I
W - Pferdename / KNR
 
 
0619
Warino 64
H / Württ / Schwb / 2012
V:Winningmood van de Arenberg / MV:Cantus
 
 
0620
Wellington 311
W / OS / B / 2008
V:World Pleasure / MV:Ginus
 
 
0621
Wholivia
S / KWPN / Db / 2003
V:Guidam (de Dartay) / MV:Sultan
 
 
0622
Whyanet
S / Hann / Db / 2006
V:Wolkenstein II / MV:Star Regent xx
 
 
0623
Willington 5
W / Württ / Db / 2009
V:Wolkenzug / MV:Caretello B
 
 
0624
Windspiel 257
S / Holst / Hlb / 2006
V:Cassiano / MV:Lansing
 
 
0625
Wintus 5
W / Hann / Df / 2000
V:Wilawander xx / MV:Grandeur
 
 
0626
Wolkenstern 17
W / Hann / F / 2004
V:Wolkenstein II / MV:Grosso Z
 
 
0627
Worlie
W / KWPN / Db / 2007
V:Whitesnake / MV:Ulster
 
 
0628
Wyomie 27
S / Hann / Schwb / 2009
V:Wie Weltmeyer / MV:Rubin Star N
Z - Pferdename / KNR
 
 
0629
Zanzibar 8
H / KWPN / Db / 2004
V:Pacific / MV:Zeus (Nurzeus)
 
 
0630
Zappella
S / OS / Schi / 2008
V:Zacharov (Capello's Boy) / MV:Carolus I
 
 
0631
Zoey Raica
S / KWPN / B / 2004
V:Ilmeo (Chrys de Larriveaux) / MV:Bredero