Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 336 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
442
Acanthya
S / Hann / F / 2006
V:Adlantico As / MV:Argentinus
 
 
1
Adele 93
S / Holst / F / 2008
V:Casall / MV:Capitol I
 
 
2
Adwiga M
S / Holst / Db / 2008
V:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV:Cassini II
 
 
247
Aerosmith
W / KWPN / Grey / 2005
V:ODERMUS R / MV:FRUHLING / LANDJONKER
 
 
4
Alexis
S / Bay / DF / 2008
V:Acolydor / MV:Quidam's Rubin
 
 
5
Alison By Cartoflex
S / SBS / F / 2006
V:Kashmir van het Schuttershof / MV:Paladin des Ifs
 
 
248
Allegra 184
S / HOLST / Bay / 2008
V:CON AIR / MV:QUANTUM
 
 
397
Amarillo
H / KWPN / Other / 2005
V:COBRA / MV:FUEGO DU PRELET
 
 
231
Amarillo 84
W / KWPN / B / 2005
V:FAN Holland (ex Holland) / MV:Andiamo Z
 
 
249
Amber 115
S / HOLST / Chest / 2008
V:CARTANI / MV:CALVADOS II
 
 
8
Amity B.
S / Holst / DB / 2008
V:Canturo / MV:Libertino I
 
 
250
An Angel
S / Grey / 2008
V:CARTANI / MV:IBIKUS
 
 
251
Annabel Lambaek
S / Other / 2007
V:BIG BEN A KILA
 
 
252
Annaghmore Beach Babe
S / Bay / 2006
V:BEACH BALL / MV:COEVERS DIAMOND BOY
 
 
9
Antonio 136
W / Holst / B / 2007
V:Aljano / MV:Coriander
 
 
10
Aramis 577
W / Old / Db / 2007
V:Argentinus / MV:Gracieux
 
 
11
Ariola 21
S / Holst / B / 2008
V:Calido I / MV:Corrado I
 
 
13
Asterix 593
W / Holst / B / 2002
V:Aljano / MV:Carpaccio
 
 
253
Athene
S / KWPN / Chest / 2005
V:QUATTRO / MV:CREOOL
 
 
254
Attyrory Rebel
W / Bay / 2006
V:NOT RECORDED / MV:NOT RECORDED
 
 
14
Autumn Colours
S / Holst / B / 2008
V:Quo Vados I / MV:Literat
 
 
385
Aynur de Aragon
S / DR / Schi / 2004
V:Aragon N / MV:Harley N
B - Pferdename / KNR
 
 
237
Bünteeichen-Monja
S / DR / F / 2007
V:Quasi Quattro / MV:Navajo
 
 
382
Baccara 181
S / Holst / Schi / 2009
V:Carrico / MV:Cor de la Bryere
 
 
17
Ballack 7
H / Holst / B / 2008
V:Caspar / MV:Carthago
 
 
153
Ballerina 287
S / Holst / Schwb / 2009
V:Contendro I / MV:Clinton I
 
 
18
Ballerina 298
S / Holst / F / 2009
V:Colman / MV:Loutano
 
 
255
Ballyglass Paddy
W / ISH / Grey / 2008
V:SILVER SHADOW / MV:EARL OF NEWBRIDGE
 
 
15
Balousin VS
W / OS / B / 2010
V:Baltimore / MV:Cassini I
 
 
20
Bardolina 2
S / Holst / B / 2009
V:Clarimo / MV:Landos
 
 
21
Baroness 363
S / Holst / F / 2009
V:Catoki / MV:Con Air
 
 
22
Bartholomaeus 2
W / Holst / F / 2009
V:Corrado I / MV:Caletto I
 
 
23
Bedea
S / Holst / B / 2009
V:Calato / MV:Contender
 
 
257
Bel Air
W / Bay / 2002
 
 
258
Believe
W / KWPN / Bay / 2006
V:PADINUS / MV:NAMELUS R
 
 
24
Bella Bellisima
S / Holst / Schwb / 2009
V:Diarado / MV:Carolus I
 
 
25
Bella-Sofia
S / Holst / Schi / 2009
V:Clarimo / MV:Contender
 
 
262
Bente J
S / HOLST / Other / 2009
V:QUIRADO / MV:CARETINO
 
 
383
Benur du Romet
W / DSP / F / 2009
V:Balou du Rouet / MV:Damour
 
 
263
Bequickley
W / KWPN / Bay / 2006
V:VINCENZO / MV:HAMLET
 
 
264
Bergalotte
S / HOLST / Bay / 2009
V:CONTENDER / MV:LANCER II
 
 
26
Billi Jean 3
S / Holst / B / 2009
V:Cheetano / MV:Lacros
 
 
265
Bjennesby Adele
S / Bay / 2008
V:POETIC JUSTICE / MV:KIMBLE RC 22
 
 
236
Black Jack 161
W / DR / R / 2004
V:Brillant`s Golden Boy / MV:Constantin
 
 
266
Bon Paris Kl
W / PZHK / Chest / 2007
V:BAMBINO VAN&aposT ZORGVLIET ( / MV:BIELICK 14 (BUDION.)
 
 
27
Bonaire 5
H / OS / F / 2003
V:Baloubet du Rouet / MV:Carthago
 
 
28
Botox Berlucci
S / Holst / Schi / 2009
V:Caretino / MV:Carthago
 
 
29
Brombeere
S / Holst / Db / 2009
V:Casall / MV:Cassini I
C - Pferdename / KNR
 
 
31
C'est Lotta
S / OS / F / 2007
V:Clearway / MV:Totoche du Banney
 
 
32
Cabofira
S / Holst / B / 2010
V:Candiro / MV:Acobat II
 
 
33
Caderas
W / Holst / B / 2010
V:Candiro / MV:Calido I
 
 
34
Cadour 2
S / OS / Db / 2009
V:Cador / MV:Contender
 
 
404
Caesar 368
W / HOLST / Bay / 2008
V:CORRIDO / MV:CALETTO I
 
 
35
Cajo M
W / Holst / B / 2008
V:Cardenio / MV:Corrado II
 
 
267
Cajou 11
W / HOLST / Bay / 2009
V:CASALL / MV:QUINTERO
 
 
36
Caldera 18
S / Hann / Schi / 2008
V:Cassus / MV:Prestige Pilot
 
 
37
Calimero 577
W / Holst / Schi / 2007
V:Cassini I / MV:Contender
 
 
38
Calle 53
W / Holst / B / 2008
V:Carentan / MV:Contender
 
 
40
Camall
H / Holst / Schi / 2009
V:Casall / MV:Capitol I
 
 
41
Cameron 25
W / Grpf.o.R / Schi / 2006
V:Cassini II / MV:Matador xx
 
 
159
Camilla 141
S / Holst / B / 2010
V:Calido I / MV:Cassini I
 
 
43
Camillo 161
H / Holst / B / 2007
V:Caretino / MV:Redfort
 
 
44
Campino 370
W / Hann / B / 2006
V:Calido I / MV:Prestige Pilot
 
 
269
Campino 481
W / HOLST / Grey / 2009
V:CASSIANO / MV:LANCER II
 
 
45
Candilla 24
S / Westf / B / 2006
V:Candillo / MV:Linaro
 
 
46
Candino 9
W / Old / B / 2001
V:Contender / MV:Argentinus
 
 
47
Canette 2
S / Holst / DB / 2009
V:Casall / MV:Carthago
 
 
39
Canola
S / Holst / R / 2009
V:Canoso / MV:Coriano
 
 
391
Canola
S / Holst / R / 2009
V:Canoso / MV:Coriano
 
 
50
Caput
W / DWB / B / 2000
V:Casir Ask / MV:A'Khan Z
 
 
51
Cara Mia 85
S / Holst / Db / 2003
V:Colman / MV:Barnaul xx
 
 
54
Cardoso 29
W / Old / Schwb / 2008
V:Contendro I / MV:Landjonker (Fruhling)
 
 
59
Carla 125
S / Old / F / 2006
V:Couleur-Rubin / MV:Landor S
 
 
63
Carlos S
W / Westf / Db / 2003
V:Cordobes I / MV:Gracioso
 
 
407
Carlson 93
W / HANN / Bay / 2008
V:CONTENDRO I / MV:STOLZENBERG
 
 
270
Carpalano
H / DSP / Grey / 2006
V:CARPALO / MV:PEP
 
 
66
Cartagena 17
S / Meckl. / Db / 2007
V:Cellestial / MV:Le Matin
 
 
435
Caruso 503
W / Holst / B / 2007
V:Contendro II / MV:Caretino
 
 
67
Casado 5
W / Holst / B / 2008
V:Chepetto / MV:Casall
 
 
69
Casallvano
W / Holst / Hlb / 2009
V:Casall / MV:Silvano
 
 
71
Cascan 2
W / Old / Schwb / 2007
V:Contendro I / MV:Calypso II
 
 
52
Cascaya 73
S / Holst / Db / 2009
V:Cachas / MV:Contender
 
 
53
Cash Call
W / Hann / B / 2002
V:Cambridge / MV:Derwisch
 
 
271
Casimir 162
W / HOLST / Bay / 2008
V:CAYADO 3 / MV:LORDANO 7
 
 
73
Casquintero
W / Holst / B / 2008
V:Cassini II / MV:Quintero
 
 
74
Cassandra von Aschenbeck
S / Holst / Schi / 2007
V:Cartani / MV:Carolus I
 
 
75
Casse Cou 5
W / Holst / Db / 2008
V:Contendro I / MV:Silvano
 
 
232
Cassidro ZD
W / Hann / Schi / 2009
V:Cassini II / MV:Drosselklang II
 
 
57
Castello 227
W / Holst / Schi / 2010
V:Cassini I / MV:Lasino
 
 
78
Casting 3
W / OS / 2004
V:Cellestial / MV:Calypso II
 
 
79
Castino 4
H / Holst / B / 2006
V:Cassini II / MV:Caretino
 
 
80
Castros
W / Holst / Schi / 2009
V:Casall / MV:Liostro
 
 
273
Catalux
W / HOLST / Bay / 2003
V:CATANO / MV:LUX Z
 
 
81
Catina M
S / OS / B / 2008
V:Catoki / MV:Silvestre
 
 
82
Catokia
S / Holst / B / 2004
V:Catoki / MV:Lennon
 
 
83
Cayado 3
H / Holst / Schi / 2004
V:Clearway / MV:Calando I
 
 
393
Celara
S / Westf / B / 2007
V:Casiro I / MV:For Pleasure
 
 
240
Celestiano TL
W / Z.Rpf / Schi / 2010
V:Chippendale Z / MV:Corland (DK: Corlando)
 
 
439
Cellagon Anna
W / -n.gefunde / 2009
 
 
84
Celtic 14
H / Holst / B / 2004
V:Cassini II / MV:Cantus
 
 
85
Celtic 23
W / Holst / B / 2009
V:Contendro I / MV:Calido I
 
 
408
Centano B
W / OLDBG / Grey / 2007
V:CENTADEL / MV:CENTO
 
 
387
Cerina 4
S / Holst / Schi / 2008
V:Cero I / MV:Coriander
 
 
87
Cesano 5
W / Holst / B / 2005
V:Casall / MV:Landadel
 
 
440
Chaccmo
W / 2010
 
 
61
Chacco Brown 2
W / DSP / BkaSc / 2009
V:Chacco-Blue / MV:Landos
 
 
409
Chaccomo 11
W / MECKL / Bay / 2009
V:CHACCO-BLUE / MV:CENTO
 
 
388
Chakra 8
S / Holst / B / 2010
V:Chin Champ / MV:Cartani
 
 
88
Chakra 9
S / Holst / Schi / 2010
V:Casall / MV:Quidam de Revel
 
 
275
Charlie's Boomerang
W / Other / 2008
V:THERS BILLY BUDD / MV:STEMEL CEIDRYCH
 
 
410
Chelino 3
W / DSP / Bay / 2003
V:CONWAY / MV:CALATO Z
 
 
92
Chelsey Lou
S / Dt.Pf / B / 2006
V:Condor's Champion / MV:Parco xx
 
 
93
Cherry 184
S / Holst / F / 2006
V:Clearway / MV:King Milford xx
 
 
94
Cheyenne 742
W / Holst / B / 2001
V:Carpaccio / MV:Landgraf I
 
 
95
Chica B
S / Hann / B / 2002
V:Contendro I / MV:Acord II
 
 
96
Chica's Dream
S / Holst / Db / 2010
V:Carrico / MV:Lacapo
 
 
97
Chicago M
W / Holst / Hlb / 2009
V:Clarimo / MV:Casall
 
 
98
Chicca-Blue
S / Old / F / 2008
V:Chacco-Blue / MV:Lord Kemm
 
 
99
Chickoman
W / Holst / F / 2009
V:Crawford / MV:Campione
 
 
441
Chico's-Bandita
S / Westf / B / 2005
V:Chico's Boy / MV:Quattro B
 
 
276
Chocalarto
W / ISH / Other / 2000
 
 
389
Christofolini
W / Westf / B / 2008
V:Christiano / MV:Landcapitol
 
 
100
Chunky Monkey
W / Holst / B / 2006
V:Clearway / MV:Richi
 
 
103
Ciwaluca
W / Hann / Db / 2008
V:Charming Boy / MV:Sandro
 
 
394
Clarabela
S / Holst / Db / 2010
V:Connor / MV:Cassini I
 
 
104
Claramia
S / Holst / B / 2004
V:Contact Me / MV:Rinaldo
 
 
277
Clint Eastwood 10
W / HOLST / Other / 2008
V:CLEARWAY / MV:ACORD II
 
 
105
Clintara D
S / Westf / B / 2009
V:Clintord I / MV:Wilander
 
 
158
Clintas
H / Holst / OTHER / 2010
V:CLINTON I / MV:ASKARI
 
 
106
Clip my Colman
W / Holst / Schi / 2010
V:Colman / MV:Leonid
 
 
107
Clooney 93
W / Holst / Schi / 2010
V:Clarimo / MV:Carpaccio
 
 
108
Cloud CA
W / Holst / B / 2008
V:Artani / MV:Caretino
 
 
437
Cocktail 51
H / Holst / SCHI / 2010
V:Corrado I / MV:Exorbitant xx
 
 
436
Coco Chanell 15
S / Meckl. / DB / 2004
V:Cellestial / MV:Condor Boy
 
 
110
Coconut 21
W / Bay / B / 1999
V:Carlando I / MV:Weltweit
 
 
111
Cody 92
W / Holst / Schi / 2008
V:Cormint / MV:Carambo
 
 
280
Colton Milton
S / Other / 2004
 
 
281
Comma
H / KWPN / Other / 2007
V:CONTENDRO I / MV:SIT THIS ONE OUT XX
 
 
77
Condor Blue
H / Meckl. / B / 2003
V:Chacco-Blue / MV:Solar
 
 
113
Conn Air
W / Holst / B / 2008
V:Cormint / MV:Candillo
 
 
114
Connor 37
W / Holst / B / 2004
V:Colman / MV:Silvester
 
 
412
Consir
W / HOLST / Bay / 2008
V:CONTENDER / MV:SIR SHOSTAKOVICH XX
 
 
117
Conto 8
W / Holst / B / 2003
V:Con Air / MV:Leandro
 
 
119
Cool Max W
W / OS / Schi / 2009
V:Clintissimo / MV:Feuerwerk
 
 
120
Cor de Diamant
W / Holst / B / 2007
V:Diamant de Semilly / MV:Cor de la Bryere
 
 
121
Coranos
W / Westf / B / 2009
V:Coronas / MV:Dublin L
 
 
122
Corianna 3
S / Holst / Schi / 2010
V:Nekton / MV:Clinton I
 
 
124
Cornetto 40
W / Holst / B / 2007
V:Canto / MV:Calato
 
 
284
Corot Du Buisson Z
W / ZANG / Grey / 2007
V:CALVARO Z / MV:KSARSET Z
 
 
125
Cosima 212
S / Holst / Schi / 2006
V:Contact Me / MV:Orleandro
 
 
126
Cosmos 61
W / Hann / F / 2005
V:Converter / MV:Zeus (Nurzeus)
 
 
127
Costello K
W / Holst / Schi / 2010
V:Cancara / MV:Alasca
 
 
128
Costino
W / Holst / Schi / 2010
V:Cosido / MV:Caretino
 
 
129
Coulyn
W / Holst / Schwb / 2007
V:Cormint / MV:Lorentin I
 
 
130
Couper 3
W / Holst / B / 2008
V:Con Air / MV:Latus II
 
 
131
Coximo
W / Holst / F / 2006
V:Coriano / MV:Landgraf I
 
 
132
Cremona 22
S / Holst / Schi / 2004
V:Clearway / MV:Contender
 
 
238
Cris Cab
W / Holst / Schi / 2010
V:Cayado / MV:Caletto I
 
 
91
Crisby 17
H / Holst / Schi / 2010
V:Cosido / MV:Quintero
 
 
134
Cross Keys
W / Holst / B / 2005
V:Casall / MV:Sunset Boulevard xx
 
 
135
Crossfire 19
W / Holst / Schi / 2008
V:Cayado / MV:Lenz
 
 
136
Crunchy Boy
W / OS / B / 2009
V:Comte / MV:Landstreicher
 
 
137
Crystal Clear
S / Holst / B / 2006
V:Clearway / MV:Capo
 
 
138
Cumberland AS
W / Old / F / 2008
V:Champion For Pleasure / MV:Almeo
 
 
139
Cute Red Murphy
W / Holst / F / 2009
V:Calido I / MV:Contender
 
 
140
Cytronic
W / Holst / Schi / 2008
V:Clearway / MV:Candillo
D - Pferdename / KNR
 
 
141
D Consuela
S / Holst / Schi / 2007
V:Contact Me / MV:Lord
 
 
384
D'accord 68
W / Holst / Schi / 2008
V:Diamant de Semilly / MV:Cassini II
 
 
142
Darcas
H / Holst / B / 2010
V:Darco / MV:Cassini I
 
 
285
Davinci
W / Grey / 2007
 
 
286
Daylight K
S / KWPN / Bay / 2008
V:VERON / MV:RADISSON
 
 
287
De La Marcos Oliver
W / Bay / 2000
V:CAROLINAS FOXGLOVE RW 74 / MV:ROCKY 770
 
 
143
Dede V
H / Westf / B / 2009
V:Dollar Dela Pierre (Tlaloc la / MV:Darco
 
 
241
Delando 2
W / KWPN / B / 2008
V:Hold Up Premier / MV:Investment
 
 
289
Destiny
W / Grey / 1999
 
 
290
Doon Laddie
W / Other / 2004
V:SILVER SHADOW / MV:ISLAND LAD
 
 
291
Dream Fields
W / Grey / 2000
 
 
292
Dunlewey Roller
W / Grey / 2003
V:ASHFIELD PLOVER / MV:MILFORD SISKIN
E - Pferdename / KNR
 
 
293
Ecl Fortuna
S / WESTF / Chest / 2008
V:ECL FOLLOW ME / MV:FIGHTING ALPHA
 
 
145
Elfje B
S / KWPN / B / 2009
V:Kojak / MV:Cobra
 
 
147
Elverhojs Maestro
H / DWB / Schi / 2006
V:Carano / MV:Vemmetofte Rainman
 
 
294
Emmy Lou 8
S / RHEIN / Bay / 2007
V:ESCUDO I / MV:ATHLETICO
 
 
295
Ensilla
S / PZHK / Chest / 2000
V:LURON KWPN / MV:GON XO
 
 
296
Erinus
W / KWPN / Bay / 2009
V:C-INDOCTRO / MV:NUMERO UNO
 
 
297
Erusco
W / SWB / Grey / 2005
V:ETRUSCO / MV:TABAC
 
 
371
Esperanza 72
S / Hann / B / 2005
V:El Bundy I / MV:Unbekannt
 
 
298
Extra Cool
W / KWPN / Bay / 2009
V:CANTURANO / MV:GOSSIST
F - Pferdename / KNR
 
 
152
Fürst Reiner
H / Holst / B / 2007
V:Caretino / MV:Le Grand I
 
 
149
F.Campaya
S / NL / Schi / 2010
V:Classe / MV:Quinar
 
 
299
Feivel In The Sky
W / Chest / 2002
V:FOLKLORE / MV:ZARAN OX
 
 
301
Folinde Van Het Slagershof
S / BWP / Bay / 2005
V:CONTACT VAN DE HEFFINCK / MV:J&aposATTACK D&aposEL PANTIREY
 
 
376
For Emotion
W / OS / B / 2001
V:For Pleasure / MV:Acord II
 
 
303
Fortuna
S / Other / 2005
V:NIGERIA / MV:BACARDI
G - Pferdename / KNR
 
 
417
Giorgio
W / Bay / 2004
V:DE MENSINGHE S RINALDO / MV:OOSTERBROEK SERGIO
 
 
156
Goldstern 228
S / Holst / F / 2007
V:Canto / MV:Sandro
 
 
304
Grangewood Dolly
S / Grey / 2003
 
 
305
Grantorino
W / Grey / 2005
V:PUISSANCE / MV:MILFORD SISKIN
 
 
306
Gredstedgaards Tamara
S / DWB / Bay / 2003
V:BÏGELYS CAMARO / MV:CALANDO I
 
 
307
Gregory 55
W / AES / Other / 2005
V:RAMZES / MV:PAULDARYS TOP TIGER
 
 
308
Griffin 16
H / ISH / Bay / 2007
V:DARIO / MV:CAVALIER ROYALE
H - Pferdename / KNR
 
 
351
Harloesegaards Rubina
S / DWB / BAY / 2007
V:Quidams Rubin / MV:Lucky Light
 
 
309
Hetto Levi Jones
S / Bay / 2003
 
 
310
Honey
S / Grey / 2000
V:LORD / MV:N. EINGETRAGEN
 
 
311
Hyatt 3
S / OLDBG / Bay / 2008
V:HEOPS / MV:WAITAKI
I - Pferdename / KNR
 
 
313
Imagine Z
S / ZANG / Grey / 2005
V:IOWA / MV:CHELLANO Z
 
 
157
Indi 28
W / BWP / B / 2008
V:Erco van T Roosakker / MV:Nabab de Reve
J - Pferdename / KNR
 
 
314
Jack The Lad
W / Grey / 2005
V:RYNN RICHARD / MV:MOY JOHNNY&aposS PRIDE
 
 
315
Jaconella D
S / WESTF / Bay / 2002
V:JOHANNES D / MV:CAMPARI D
 
 
316
Jeffie Carwyn
W / BWP / Chest / 2005
V:MACHNO CARWYN
 
 
317
Joy Klt
S / SWB / Grey / 2006
V:ETRUSCO / MV:GARIBALDI 901
 
 
381
Joyride 17
S / Holst / Schwb / 2009
V:Diarado / MV:Levisto
K - Pferdename / KNR
 
 
318
Kadans Van Orchid's
W / NRPS / Bay / 2006
V:KANSHEBBER / MV:MILTON
 
 
319
Kalypso Skovgaard
H / Chest / 2005
V:KRIMH OX / MV:KANTJE&aposS RONALDO
 
 
386
Kiara Little Oak
S / Ausl.P / RSche / 1999
V:Unbekannt / MV:Unbekannt
 
 
419
Kiltale Dirty Harry
W / Grey / 2005
 
 
380
King Clooney
W / Holst / Db / 2007
V:Canturo / MV:Contendro I
 
 
245
Klarissa 24
S / DR / R / 1998
V:Kaiserwalzer / MV:Patrol ox
 
 
320
Krakatoa V.
S / DWB / Bay / 2010
L - Pferdename / KNR
 
 
395
La Calidad
H / Holst / Schi / 2008
V:Lancer II / MV:Cassini I
 
 
321
Lalik 2
S / OLDBG / Bay / 2002
V:LIMES / MV:LANDKAISER
 
 
420
Lambert Ask
W / DWB / Chest / 2010
V:LAMBRUSCO ASK / MV:CARTHAGO Z
 
 
161
Landstreicher 36
H / Holst / Schi / 2003
V:Lansing / MV:Contago
 
 
390
Lapiccolla
S / Holst / Db / 2008
V:Lancer II / MV:Coriall
 
 
162
Larimo
W / Holst / Hlb / 2008
V:Larimar / MV:Alcatraz
 
 
163
Larissa 834
S / Holst / Schi / 2010
V:Larimar / MV:Cassini I
 
 
164
Latigo 18
W / Holst / B / 2005
V:Lasino / MV:Contender
 
 
165
Latilot
W / OS / Db / 2003
V:Lacoste / MV:Pilot
 
 
166
Lavina 31
S / Dt.Pf / Schi / 2005
V:L'Avian / MV:All Pleasur
 
 
167
Lehnsmanns Pennylane
S / DR / Db / 2007
V:Giorgio N / MV:Hondsrug Don Gregory
 
 
168
Lemon Li
W / Old / B / 2003
V:Landcapitol / MV:Gl³cksklee
 
 
169
Lennart 13
W / Holst / B / 2007
V:Larius W / MV:Con Air
 
 
170
Leverage
H / Holst / B / 2008
V:Limbus / MV:Contender
 
 
171
Lexion 6
W / Holst / Db / 2009
V:Larimar / MV:Corofino II
 
 
172
Libero 103
W / Westf / F / 1999
V:Lauries Crusador xx / MV:Pit I
 
 
438
Lilly Pezy
S / Old / B / 2010
V:Lord Pezi / MV:Continue
 
 
174
Limax 2
W / Holst / Schi / 2009
V:Limbus / MV:Ladalco
 
 
322
Lindy Hop
S / SWB / Bay / 2007
V:FELICIANO / MV:SPANGGAARDS FELLINI
 
 
323
Little Diamond 14
W / HOLST / Other / 2007
V:LASINO / MV:RAMALGO Z
 
 
154
Little Luy
W / Holst / B / 2009
V:Landos / MV:Cassini I
 
 
176
Look at Hennessy
S / Dt.Pf / B / 2006
V:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV:Baron
 
 
177
Lord 922
W / Dt.Pf / Schi / 2000
V:Logan / MV:Inschah
 
 
178
Lord Pepsi 2
H / Bay / Db / 2009
V:Lord Pezi / MV:Quattro B
 
 
239
Lucy 490
S / Old / B / 2003
V:Lupicor / MV:Achill-Libero H
M - Pferdename / KNR
 
 
324
M.B. Calida
S / HANN / Grey / 2008
V:CALIDO I / MV:REBEL Z
 
 
325
M.B. Caron
W / DWB / Bay / 2006
V:CARSON ASK / MV:CORONADO
 
 
326
Makuba 21
W / Bay / 2009
V:MACHNO CARWYN / MV:LOSANDER
 
 
327
Mb Aagaardens Heartland
H / DWB / Bay / 2006
V:HEARTBEAT / MV:A&aposKHAN Z
 
 
329
Mini
S / Bay / 2007
 
 
373
Miss Cortina
S / Holst / B / 2004
V:Contender / MV:Langenhagen
 
 
330
Mr Rubby Bubbel
W / Chest / 2007
V:MARSVOGEL XX / MV:COURAGE
N - Pferdename / KNR
 
 
331
Nelly Furtado
S / SWB / Bay / 2009
V:HAYDN / MV:AHORN
 
 
332
Nelson 235
W / HOLST / Bay / 2006
V:NEKTON / MV:CORRADO I
 
 
182
News from Inniskeen
W / OS / B / 2008
V:Nintender / MV:Calypso II
 
 
423
Nikolina
S / SWB / Bay / 1997
V:NICKLAS / MV:EVEREST
 
 
424
Noerlunds Pokemon
W / Bay / 1998
V:BRILLANT / MV:VITA NOVAS GOLDEN BORIS
O - Pferdename / KNR
 
 
333
Oki Doki
W / NRPS / Bay / 2000
V:NUCARI / MV:ZODIAK
 
 
334
Olympia
S / Bay / 2008
 
 
335
Orphee Du Granit
W / SF / Bay / 2002
V:IMPERATOR DE GAMET / MV:EDEN DE LA COUR
P - Pferdename / KNR
 
 
336
Pascalino 7
W / HOLST / Bay / 2006
V:CAROLUS I / MV:AHORN Z
 
 
337
Pepper Ann 7
S / WESTF / Other / 1998
V:PIK LABIONICS / MV:PARADOX I
 
 
338
Percy 269
W / HANN / Chest / 2009
V:PERIGUEUX / MV:WERTHER
 
 
184
Perth 8
W / Hann / Db / 2009
V:Perigueux / MV:Embassy I
 
 
374
Phaeton 4
W / Hann / R / 2007
V:Perigueux / MV:Cheenook
 
 
339
Poetic Kelly Rc 108
H / Other / 2006
V:POETIC JUSTICE / MV:KIMBLE
 
 
186
Porquito C
W / Holst / B / 2007
V:Paramount / MV:Gaspari I
 
 
340
Powergirl
S / Chest / 2003
V:AESTER EL NINO / MV:VALENTINO
 
 
187
Priceless 8
S / Hann / Db / 2008
V:Perigueux / MV:Sherlock Holmes
Q - Pferdename / KNR
 
 
188
Qazim
W / Holst / Schwb / 2010
V:Quo Vados I / MV:Alcatraz
 
 
191
Qsieben
W / Holst / B / 2007
V:Quantum / MV:Calato
 
 
341
Quabble
S / Bay / 2005
V:CAYETANO L / MV:QUICK STAR
 
 
192
Quaitana
S / Holst / B / 2008
V:Quo Vados I / MV:Coriander
 
 
193
Quantessa
S / Holst / Schwb / 2003
V:Quantum / MV:Exkurs
 
 
342
Quaprice D'astree
W / SF / Chest / 2004
V:BABOUTCHYN*VENDEE / MV:BABOUTCHYN*VENDEE
 
 
194
Quasar 13
H / Holst / Db / 2006
V:Quidam de Revel / MV:Corofino I
 
 
196
Quent 5
W / Holst / Db / 2005
V:Quick Nick I / MV:Cantus
 
 
197
Querra
S / Holst / B / 2010
V:Quintender / MV:Cash and Carry
 
 
198
Querry 3
W / Holst / B / 2008
V:Quo Vados I / MV:Cash and Carry
 
 
199
Questo 6
W / Holst / Db / 2010
V:Quintero / MV:Corofino I
 
 
235
Quick Jump
W / Holst / B / 2010
V:Quintero / MV:Landgraf I
 
 
201
Quick Jump W
W / Holst / B / 2009
V:Quidam de Revel / MV:Cassini I
 
 
343
Quick Step
W / HOLST / Chest / 2006
V:QUANTUM / MV:SIR DANCER XX
 
 
377
Quidam's As T
W / Hann / 2004
V:Quidam's Rubin / MV:Feiner Graf
 
 
202
Quintana 32
S / Holst / Hlb / 2005
V:Quintero / MV:Ahorn Z
 
 
203
Quinterus
W / Holst / B / 2003
V:Quantum / MV:Chamonix
 
 
204
Quintina 13
S / Old / B / 2006
V:Robin II Z / MV:Quinar
 
 
244
Quiran
H / Holst / B / 2009
V:Quirado / MV:Coriano
 
 
426
Quitano
H / HOLST / Grey / 2010
V:QUIRADO / MV:LANSING
 
 
344
Quito 45
W / HOLST / Bay / 2010
V:QUIRADO / MV:CARETINO 2
R - Pferdename / KNR
 
 
443
Renoncule des Forets
S / SF / B / 2005
V:Fetiche du Pas / MV:Quat'sous
 
 
208
Riviera 59
S / Holst / B / 2001
V:Caribik / MV:Ramiro
 
 
209
Robin von Loxley 4
H / Old / Df / 2005
V:Rosentanz / MV:Landfrieden
 
 
346
Rosehill Fascination
S / Other / 2008
V:TEMPLEBREADY FEAR BUI
S - Pferdename / KNR
 
 
348
Salitaire
S / HANN / Chest / 2008
V:SANDRO BOY / MV:STAKKATO
 
 
349
Scaramanga N
S / HOLST / Chest / 2002
V:QUANTUM / MV:AHORN Z
 
 
211
Schinmi
W / Holst / Schi / 2010
V:Cosido / MV:Calvados II
 
 
378
Seana 2
S / Hann / B / 2007
V:Stolzenberg / MV:Escudo II
 
 
212
Sharon 164
S / Holst / Schwb / 2006
V:Capone II / MV:Alcatraz
 
 
215
Sir Poldi 3
W / Hann / Db / 2003
V:Stakkato / MV:Polydor
 
 
155
Snotty
W / Holst / B / 2010
V:Clearway / MV:Corrado I
 
 
216
Solist 152
W / Hann / R / 2008
V:Salito / MV:Gajus
 
 
352
Soniadoir
S / Bay / 2000
 
 
353
Spaetzuender W
W / HOLST / Other / 2007
V:CORRADO I / MV:LIOSTRO
 
 
354
Sparkly Diamond
W / ESHB / Black / 2008
V:SPARTACUS / MV:CHABLIS
 
 
218
Starrio
W / Hann / Schwb / 2007
V:Stakkato / MV:Rio Branco
 
 
144
Steendieks California
S / Holst / B / 2010
V:Catoki / MV:Cassiano
 
 
146
Summer 71
S / DR / F / 2010
V:Mentano K / MV:Coreggio
T - Pferdename / KNR
 
 
356
Tamara 296
S / HOLST / Other / 2003
V:QUINTERO / MV:CLAUDIO
 
 
219
Tirana 75
S / Holst / B / 2003
V:Limbus / MV:Silvester
 
 
358
Toftegårdens Indi-Go
W / Other / 2000
 
 
359
Toftehoejs Camara
S / DWB / Bay / 2008
V:CARMARGUE / MV:ANDIAMO
 
 
360
Tonlyn Bobbys Girl
S / Wel.D / B / 2005
V:ABERSYFI MOONLIGHT / MV:NEUADDPARC THE SQUIRE
U - Pferdename / KNR
 
 
361
Ulonka N
S / HOLST / Bay / 2004
V:CHICAGO Z / MV:MYTENS XX
 
 
396
Unteam de la Cense
W / SF / B / 2008
V:Diamant de Semilly / MV:Skippy II
 
 
430
Up And Down
W / Bay / 2008
V:CRACKER JACK / MV:QUANTUM
V - Pferdename / KNR
 
 
362
V-Power
W / Black / 1996
 
 
363
Validento
W / KWPN / Grey / 2010
 
 
364
Vendorlux V
W / KWPN / Bay / 2002
V:LUX / MV:NIMMERDOR
 
 
365
Vestergaards Kick And Run
W / Bay / 2005
V:STEGSTEDG+RDS MONTANA / MV:MALIBU II
 
 
431
Vie'nka Du Lavandin
S / SF / CHEST / 2009
V:Tinka's Boy / MV:Voltaire
 
 
392
Vintana
S / Holst / Db / 2005
V:Clinton I / MV:Calando I
 
 
366
Volstrups Cash
H / DWB / Bay / 2008
V:VOLSTRUPS CASILLAS / MV:CHURCHILL
W - Pferdename / KNR
 
 
367
Wagabunda Ponysport
W / PZHK / Grey / 2007
V:NICO-K / MV:AKSAMIT (XX)
 
 
221
Watch me H
S / Holst / B / 2006
V:Almoretto / MV:Loutano
 
 
368
Westside Ranger
W / Grey / 2001
V:WESTSIDE MIRAH
 
 
150
Whyomee mon Amour
S / Holst / B / 2006
V:Caretino / MV:Lord
 
 
222
Wilantos van bon Cheval
W / KWPN / B / 2004
V:Cantos / MV:Cordial Medoc
 
 
369
Wunschkind 19
S / HOLST / Chest / 2006
V:CASALL / MV:CALETTO I
 
 
223
Wynona 55
S / Holst / B / 2006
V:Quite Capitol / MV:Quinar
 
 
224
Wyoming 193
S / Holst / B / 2006
V:Cartani / MV:Roman
Y - Pferdename / KNR
 
 
225
Ypsilon 7
W / SWB / Schi / 2007
V:Etrusco / MV:Quite Easy I
Z - Pferdename / KNR
 
 
226
Zalamea 2
S / Holst / Schi / 2007
V:Colman / MV:Leuthen I
 
 
227
Zarin 43
S / Holst / Db / 2007
V:Clarence I / MV:Concerto II
 
 
433
Zatascha N
S / HOLST / Bay / 2007
V:NUMERO UNO / MV:CAPITOL I
 
 
370
Zatina
S / KWPN / Black / 2004
V:NAMELUS R / MV:GOODTIMES
 
 
228
Zauber Lady M
S / Holst / Schi / 2007
V:Cassini I / MV:Leonid
 
 
229
Zensai
S / Holst / B / 2007
V:Aljano / MV:Lucky Lionell