Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 359 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
0001
Acariya
S / Holst / B / 2008
V:Con Air / MV:Heraldik xx
 
 
0002
Achwie
S / Holst / B / 2008
V:Lord Caletto GZ / MV:Chello I
 
 
0004
Adwiga M
S / Holst / Db / 2008
V:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV:Cassini II
 
 
0005
Aercini
H / Old / 2009
V:Aerobic / MV:Cassini II
 
 
0006
Akitos 6
W / R / 1999
 
 
0007
Alani 2
W / Holst / B / 2007
V:Aljano / MV:Landgraf I
 
 
0008
Alhambra N
S / Holst / B / 2008
V:Crawford / MV:Lordano
 
 
0009
Alina H 3
S / Holst / Schi / 2008
V:Clarimo / MV:Paramount
 
 
0350
Amadeus
W / 2017
 
 
0010
Amaris 13
S / Holst / Schi / 2008
V:Cachas / MV:Exkurs
 
 
0011
Anna 230
S / Holst / Schwb / 2011
V:Diarado / MV:Acobat II
 
 
0012
Annabel 55
S / Holst / Schi / 2008
V:Clearway / MV:Colman
 
 
0013
Annabell 470
S / Holst / B / 2008
V:Con Air / MV:Quebec
 
 
0351
Anoth
S
 
 
0014
Antaris 129
W / Holst / Schi / 2008
V:Artani / MV:Clinton I
 
 
0015
Anton 748
W / Holst / B / 2011
V:Aragorn / MV:Calando I
 
 
0016
Antonio 136
W / Holst / B / 2007
V:Aljano / MV:Coriander
 
 
0017
Apacho 6
W / Hann / B / 2001
V:Acorado I / MV:Gloster
 
 
0018
As you like it 5
S / Hann / F / 2004
V:Acorado I / MV:Goldkõfer
 
 
0019
Askarino J
H / Holst / F / 2003
V:Askari / MV:Corrado I
 
 
0020
Askavisto
H / DSP / FkaSc / 2007
V:Askari / MV:Levisto
 
 
0021
Asta La Vista 12
S / Holst / B / 2008
V:Cypriano / MV:Champ of Class
 
 
0022
Atlantis 209
S / Holst / Schi / 2011
V:Atlantic VDL / MV:Cassini II
 
 
0023
Aurelian 4
H / KWPN / B / 2005
V:Ovidius / MV:Contender
 
 
0352
Awina 4
S / Hann / DF / 2000
V:Acorado I / MV:Wangenheim
B - Pferdename / KNR
 
 
0353
Baccara 167
S / DR / SCHI / 2006
V:Eiluns Jonas N / MV:Bajar
 
 
0024
Baghira N
S / Holst / B / 2009
V:Boritas / MV:Ahorn Z
 
 
0025
Bailey 70
S / Holst / Db / 2009
V:Chepetto / MV:Calando I
 
 
0026
Bali G
S / Holst / B / 2009
V:Clinsmann / MV:Carpaccio
 
 
0027
Ballk÷nigin
S / Westf / F / 2009
V:Bestseller / MV:Dollmann
 
 
0028
Balousin VS
W / OS / B / 2010
V:Baltimore / MV:Cassini I
 
 
0029
Baroness HS
S / Holst / Schwb / 2009
V:Contendro I / MV:Leandro
 
 
0030
Batavia N
S / Holst / B / 2009
V:Carentan / MV:Acorado I
 
 
0031
Batida de Coco 61
S / Holst / B / 2009
V:Cancara / MV:Quantum
 
 
0032
Bel Etage
S / Holst / B / 2005
V:Cartani / MV:Alasca
 
 
0033
Bel Etage's Immobiliengirl
S / Holst / B / 2009
V:Clearway / MV:Corrado I
 
 
0034
Bella Bomba
S / Holst / B / 2009
V:Cassini I / MV:Calido I
 
 
0035
Bella Calazia
S / Holst / Schi / 2009
V:Calazio I / MV:Contendro I
 
 
0037
Belladonna 35
S / Holst / Schi / 2009
V:Clarimo / MV:Carpaccio
 
 
0038
Bellissima N
S / Holst / F / 2009
V:Quo Vados I / MV:Cassini II
 
 
0039
Beluna 7
S / Holst / Schi / 2010
V:Cosido / MV:Lasino
 
 
0040
Betty von Logab
S / Wel.C / B / 2009
V:Thorndonpark Prince / MV:Stoertebecker's Genius
 
 
0041
Big Sexy M
H / Holst / Db / 2011
V:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV:Gaspari I
 
 
0042
Bijou N
S / Holst / B / 2009
V:Landos / MV:Colman
 
 
0043
Biloxi 2
S / Holst / B / 2009
V:Casall / MV:Newton
 
 
0044
Binja 2
S / Holst / Db / 2009
V:Canto / MV:Acord II
 
 
0045
Blind Date 32
S / Holst / Db / 2009
V:Cassin / MV:Coriander
 
 
0046
Blüte 5
S / Holst / B / 2009
V:Cristo / MV:Cascavelle
 
 
0354
Boy
W
 
 
0047
Brisbane N
S / Holst / B / 2009
V:Loran / MV:Athlet Z
C - Pferdename / KNR
 
 
0049
C- Zapzarap
S / Holst / Schi / 2007
V:C-Trenton Z / MV:Canturo
 
 
0050
Cada Dia
S / Holst / Schi / 2010
V:Cliostro / MV:Acord II
 
 
0051
Cadora Mad Jo
S / Hann / B / 2011
V:Cador / MV:Stakkato
 
 
0383
Caitano 45
W / Holst / B / 2012
V:Catoo / MV:Lorentin I
 
 
0052
Caja-Yamira
S / Holst / B / 2010
V:Jaquino / MV:Locato
 
 
0053
Cajo M
W / Holst / B / 2008
V:Cardenio / MV:Corrado II
 
 
0054
Calan R
W / Holst / Db / 2012
V:Cilian / MV:Lorentin I
 
 
0055
Calandra 26
S / Holst / Schwb / 2011
V:Connor / MV:Candillo
 
 
0056
Caleb 5
W / Holst / Schi / 2010
V:Cassini I / MV:Corrado I
 
 
0057
Caletta 100
S / Holst / Db / 2010
V:For Fashion (Anklahoma VDL) / MV:Landgraf I
 
 
0058
Calinka's Chelsea
S / Dt.Pf / B / 2008
V:Corde Lamour / MV:Lauries Crusador xx
 
 
0059
Call me Diva 2
S / Holst / B / 2011
V:Caretino / MV:Alcatraz
 
 
0060
Calle 55
W / Holst / Schi / 2007
V:Carlos DZ / MV:Carano
 
 
0061
Cambiato CHB
W / Holst / Schi / 2010
V:Clinton I / MV:Capitol I
 
 
0062
Camfield
W / Holst / Schi / 2013
V:Clinton I / MV:Calypso I
 
 
0063
Camillo 161
H / Holst / B / 2007
V:Caretino / MV:Redfort
 
 
0064
Campino 501
W / Holst / Schi / 2011
V:Clarimo / MV:Coronado
 
 
0065
Cancones 2
W / Hann / Db / 2010
V:Cantoblanco / MV:Consulting
 
 
0066
Cantolato
W / Holst / F / 2012
V:Canto / MV:Lucio Silla xx
 
 
0377
Capabana
S / Holst / Schi / 2012
V:Cassus / MV:Caretino
 
 
0067
Captain Cody 2
W / Westf / B / 2009
V:Coronas / MV:Cayetano L
 
 
0068
Caradosso
W / Holst / BkaSc / 2011
V:Cachas / MV:Carthago
 
 
0069
Cardique N
S / Holst / B / 2010
V:Cardino / MV:Lordano
 
 
0070
Caretto 19
H / Holst / BkaSc / 2012
V:Cachas / MV:Casquetto
 
 
0071
Carina Sofia
S / Holst / B / 2010
V:Quinar / MV:Carthago
 
 
0073
Carisma Z
S / Z.Rpf / Df / 2009
V:Clintissimo / MV:Pelops
 
 
0074
Carla 205
S / OS / B / 2010
V:Carrico / MV:Cordalme Z
 
 
0075
Carlita 6
S / Holst / BkaSc / 2010
V:Cosido / MV:Landgraf I
 
 
0076
Carlitzek N
W / Holst / Db / 2010
V:Cassito / MV:Quite Capitol
 
 
0077
Carlson 128
W / Holst / Schi / 2008
V:Carlos DZ / MV:Loutano
 
 
0078
Caro W
H / Holst / B / 2012
V:Castelan II / MV:Aragorn
 
 
0079
Carrero 3
W / Holst / B / 2012
V:Carambo / MV:Corisco
 
 
0080
Casanova 484
W / Holst / B / 2009
V:Cassini II / MV:Caretino
 
 
0081
Casanova 519
W / OS / B / 2012
V:Con Chello / MV:Ramirado
 
 
0082
Cascada 107
S / Holst / B / 2012
V:Corrado I / MV:Capitol I
 
 
0083
Cascada F
S / Holst / B / 2010
V:Le Toquet / MV:Alcatraz
 
 
0084
Cascadino
W / Holst / B / 2011
V:Cartani / MV:Lacros
 
 
0085
Casconell R
W / Holst / Schi / 2013
V:Cascor / MV:Lucky Lionell
 
 
0086
Casello 3
W / Holst / Schi / 2012
V:Casiro I / MV:Lennon
 
 
0087
Casino du bonheur
W / Hann / B / 2011
V:Conteur / MV:Glueckspilz
 
 
0088
Casparie
W / Holst / B / 2004
V:Clearway / MV:Alcatraz
 
 
0090
Cassano 20
H / Holst / F / 2008
V:Contendro II / MV:Chambertin
 
 
0091
Cassato F
H / Holst / Db / 2009
V:Cormint / MV:Akinos
 
 
0092
Cassina 77
S / Holst / F / 2009
V:Casall / MV:Capitol I
 
 
0095
Castor 126
H / Holst / Schwb / 2013
V:Casall / MV:Landjunge
 
 
0096
Castro 42
W / Holst / Db / 2005
V:Cartani / MV:Landmeister
 
 
0097
Catweezel
W / Holst / B / 2012
V:Catoo / MV:Linaro
 
 
0098
Catwiga M
S / Holst / Db / 2008
V:Clarimo / MV:Limbus
 
 
0099
Catypso 2
W / Holst / B / 2011
V:Catoo / MV:Calypso II
 
 
0100
Cayo 6
W / Holst / Db / 2012
V:Catoo / MV:Nekton
 
 
0387
Chacco 45
H / Holst / Schi / 2013
V:Centurion / MV:Cardino
 
 
0101
Chack Norris R.
W / Holst / B / 2010
V:Clearway / MV:Candillo
 
 
0102
Chacoon 3
H / Holst / B / 2012
V:Casall / MV:Contender
 
 
0103
Chameo
W / Holst / Schi / 2011
V:Clearway / MV:Acobat II
 
 
0355
Charlie
W / 1997
 
 
0104
Charly's Final Touch
S / Holst / Schi / 2001
V:Acorado I / MV:Cosinus B
 
 
0356
Charme'e
S / Pinto / BSCHE / 2000
V:Semper / MV:Sando Paso N
 
 
0105
Chem 5
W / Holst / Schi / 2012
V:Clearway / MV:Lacros
 
 
0106
Chester BM
W / Holst / B / 2010
V:Canto / MV:Tin Rocco
 
 
0107
Chic 9
W / Holst / B / 2012
V:Catoo / MV:Landgraf I
 
 
0108
Chiccoletto 2
H / Holst / B / 2010
V:Cosido / MV:Levisto
 
 
0109
Chikka 2
S / Westf / B / 2003
V:Caretello B / MV:Liostro
 
 
0110
Chipmann
H / Holst / F / 2008
V:Cardino / MV:Cor de la Bryere
 
 
0111
Chippendale 25
H / Dt.Pf / FSchi / 2011
V:Cyper Space / MV:Chirac
 
 
0112
Chisser
H / Holst / Schi / 2003
V:Colman / MV:Latino
 
 
0113
Christino 2
H / Holst / B / 2006
V:Contendro II / MV:Lord Calando
 
 
0114
Ciano 17
W / Holst / B / 2010
V:Clarimo / MV:Feenspross xx
 
 
0115
Cicko
W / Holst / B / 2009
V:Cristo / MV:Carpaccio
 
 
0116
Cimmy
S / Holst / Schi / 2010
V:Cassito / MV:Lancetto
 
 
0117
Cinderella 637
S / Holst / Db / 2007
V:Canturano I / MV:Concerto II
 
 
0118
Cioccolata N
S / Holst / Db / 2010
V:Cormint / MV:Salient xx
 
 
0119
Circon
H / Holst / Schi / 2012
V:Cesano II / MV:Coronado
 
 
0120
Clarentano
W / Holst / Schi / 2011
V:Clarimo / MV:Acord II
 
 
0121
Clarissa 163
S / Holst / Db / 2011
V:Clarimo / MV:Caretino
 
 
0122
Classic Girl 32
S / Holst / Schi / 2010
V:Cassito / MV:Colman
 
 
0123
Cliff 75
W / Holst / Db / 2010
V:Cantolino / MV:Landgraf I
 
 
0124
Clind
H / Holst / B / 2007
V:Claudio / MV:Caretino
 
 
0125
Clinzi
S / Holst / F / 2010
V:Clinton I / MV:Cor de la Bryere
 
 
0126
Clip my Colman
W / Holst / Schi / 2010
V:Colman / MV:Leonid
 
 
0127
Clondyke N
W / Holst / B / 2008
V:Calazio I / MV:Acorado I
 
 
0357
Clooney
W / 2008
 
 
0129
Clooney 93
W / Holst / Schi / 2010
V:Clarimo / MV:Carpaccio
 
 
0130
Cloud 39
W / Holst / Schi / 2011
V:Clarimo / MV:Quintero
 
 
0131
Coke 3
H / Holst / Schi / 2010
V:Calido I / MV:Quite Capitol
 
 
0386
Colette 118
S / Holst / B / 2013
V:Chin Champ / MV:Colman
 
 
0132
Colonel Hogan
W / Holst / B / 2010
V:Corrado I / MV:Caretino
 
 
0133
Colonell 10
H / Holst / B / 2012
V:Connor / MV:Lansing
 
 
0134
Coloration F
S / Holst / Schwb / 2008
V:Cormint / MV:Akinos
 
 
0138
Conmay
W / Holst / B / 2010
V:Conway II / MV:Acobat II
 
 
0139
Conner 52
W / Holst / Schi / 2008
V:Clarimo / MV:Silvester
 
 
0140
Contino 69
H / Dt.Pf / B / 2011
V:Concord (n.gek.) / MV:Lonely Boy
 
 
0141
Conzales 6
H / Dt.Pf / B / 2009
V:Concord (n.gek.) / MV:Lonely Boy
 
 
0142
Cookie 63
W / Holst / Db / 2010
V:Cassiano / MV:Athlet Z
 
 
0143
Cool is cool
W / Holst / Schi / 2008
V:Corrado II / MV:Fleming
 
 
0376
Cool Shark
H / Holst / BkaSc / 2002
V:Calido I / MV:K÷nigspark xx
 
 
0144
Cooper 211
W / Holst / Db / 2013
V:Carinjo / MV:Carlos DZ
 
 
0145
Corentin
W / Holst / Schi / 2005
V:Calato / MV:Acord II
 
 
0146
Corianna 3
S / Holst / Schi / 2010
V:Nekton / MV:Clinton I
 
 
0147
Corino 33
H / Holst / B / 2012
V:Corrado I / MV:Lennon
 
 
0148
Cormick 5
H / Holst / Db / 2013
V:Cormint / MV:Cancara
 
 
0149
Cornaoma
S / Holst / Db / 2010
V:Cormint / MV:Cascavelle
 
 
388
Cöster G
H / Holst / B / 2010
V:Cosido / MV:Con Air
 
 
0150
Cover Girl 43
S / OS / F / 2010
V:Mylord Carthago / MV:Numero Uno
 
 
0151
Cowalsky
W / Holst / B / 2013
V:Centurion / MV:Quite Capitol
 
 
0152
Crispina
S / Westf / B / 2009
V:Chacco-Blue / MV:Contago
 
 
0153
Cute Champ
W / Holst / B / 2013
V:Chin Champ / MV:Mytens xx
 
 
0154
Cyrus M
W / Holst / B / 2010
V:Connor / MV:Mentor
D - Pferdename / KNR
 
 
0155
Daggy H
S / Holst / B / 2011
V:Cassilano / MV:Carbano
 
 
0156
De Goede Ree's Rio
H / WPBR / B / 2008
V:De Goede Ree's Metall / MV:Zodiak
 
 
0157
Deardrie N
S / Holst / Schi / 2011
V:Larimar / MV:Corland (DK: Corlando)
 
 
0158
Debiut 8
W / Pol. / B / 2001
V:Loxley / MV:Szaser
 
 
0159
Degagna N
S / Holst / Schi / 2011
V:Cassito / MV:Numero Uno
 
 
0160
Deichgraf 93
W / Holst / F / 2003
V:Dolany / MV:Locato
 
 
0162
Deluxe 28
S / Holst / F / 2011
V:Casall / MV:Contender
 
 
0163
Derby Day
W / Old / Db / 2003
V:Danny Wilde / MV:Argentinus
 
 
0164
Desert Sun N
S / Holst / F / 2011
V:Quadros / MV:Colman
 
 
0165
Devita M
S / Holst / B / 2011
V:Cancara / MV:Leonid
 
 
0166
Diara 28
S / Westf / B / 2013
V:Diarado / MV:Lord Caletto
 
 
0167
Diarados R
W / Hann / B / 2009
V:Diarado / MV:Quidam de Revel
 
 
0168
Dithmarsia 2
S / Holst / Schi / 2011
V:Colman / MV:Campione
 
 
0169
Djakarta 23
S / Holst / Schi / 2011
V:Cardino / MV:Acorado I
 
 
0170
Djerba N
S / Holst / Db / 2011
V:Cormint / MV:Mytens xx
 
 
0384
Donja Sofia
S / Holst / Db / 2011
V:Quintero / MV:Concerto II
 
 
0171
Donna Doria 39
S / Holst / B / 2011
V:Clarimo / MV:Canto
 
 
0172
Dornr÷schen 186
S / Holst / B / 2011
V:Cosido / MV:Cardino
 
 
0173
Doro 36
S / Holst / Schi / 2011
V:Quadros / MV:Cassini II
 
 
0174
Dorofee N
S / Holst / B / 2011
V:Quadros / MV:Lancer II
 
 
0175
Dunja 993
S / Old / Df / 2010
V:Danone I / MV:Polarjaeger
E - Pferdename / KNR
 
 
0176
Eiluns Puschkin
W / DR / B / 2009
V:Pegasus / MV:Sando Paso N
 
 
0177
Ela's Lady M
S / Holst / F / 2012
V:Lord Ludwigsburg / MV:Gaspari I
 
 
0178
Elasina
S / Holst / B / 2012
V:Lasino / MV:Cambridge
 
 
0179
Elektra J
S / Holst / Schi / 2012
V:Cachas / MV:Carthago
 
 
0181
Elvis 284
W / Holst / B / 2010
V:Larimar / MV:Quintero
 
 
0182
Emotion 28
S / Holst / B / 2012
V:Larimar / MV:Clearway
 
 
0183
Enjoy 117
S / Holst / Schi / 2012
V:Cachas / MV:Calido I
 
 
0184
Epik's Melodie
S / Pinto / Schwb / 2009
V:Epik / MV:Glanz II B 75
 
 
0185
Escada H 3
S / Holst / Db / 2012
V:Chin Champ / MV:Con Air
 
 
0186
Escalade 3
S / Holst / Schi / 2012
V:Cardino / MV:Ahorn Z
 
 
0187
Esperanza 97
S / Holst / Schi / 2011
V:Corrado I / MV:Nekton
 
 
0188
Esprit 399
S / Holst / B / 2012
V:Carbano / MV:Lavall II
 
 
0189
Esra 19
S / Holst / Schi / 2012
V:Nekton / MV:Cassini II
 
 
0190
Estoril N
S / Holst / Schi / 2012
V:Corrado I / MV:Calido I
 
 
0191
Euphoria 6
S / Holst / R / 2006
V:Ephebe For Ever / MV:Akinos
 
 
0192
Exclusive One
S / Holst / Schi / 2012
V:Quadros / MV:Clearway
 
 
0193
Extra Sexy
S / Holst / BSti / 2012
V:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV:Acadius
 
 
0194
Eyes are Sexy M
S / Holst / F / 2012
V:Spartacus / MV:Calido I
F - Pferdename / KNR
 
 
0195
Fara Diva 10
S / Holst / Schi / 2013
V:Cascor / MV:Aljano
 
 
0196
Farina 1020
S / Meckl. / Db / 2008
V:World Pleasure / MV:Grabenstern I
 
 
0198
Felicitas 244
S / Hann / R / 2013
V:Fürst Romancier / MV:Lauries Crusador xx
 
 
0199
Feline N
S / Holst / B / 2013
V:Colman / MV:Acorado I
 
 
0200
Fembria 3
S / Holst / Db / 2013
V:Alant / MV:Lord Calando
 
 
0201
Fighting Felix 2
W / Hann / B / 2005
V:For Edition I / MV:Espri
 
 
0202
Finess 188
S / Dt.Pf / B / 2013
V:N.N. / MV:Lonely Boy
 
 
0203
Fiorella N
S / Holst / Schi / 2013
V:Quarz / MV:Calido I
 
 
0204
Fireball 25
W / Hann / F / 2002
V:Fighting Alpha / MV:Lacros
 
 
0205
First Lady 277
S / Holst / B / 2013
V:Numero Uno / MV:Cambridge
 
 
0206
For Dancing 3
S / DR / B / 2006
V:Horsegate Minstrel / MV:Sando Paso N
 
 
0207
For Fearless
W / Holst / Db / 2011
V:For Fashion (Anklahoma VDL) / MV:Colman
 
 
0209
Fresh Quidam
S / Holst / Db / 2013
V:Quidam de Revel / MV:Ibisco xx
 
 
0208
Frõulein Heuer
S / Holst / Schi / 2007
V:Calato / MV:Cor de la Bryere
 
 
0210
Fürst Frizz
W / Holst / Db / 2013
V:For Fashion (Anklahoma VDL) / MV:Acobat II
G - Pferdename / KNR
 
 
0358
Gismo
W / -n.gefunde / 2016
 
 
0211
Gitan de Fremis
H / SBS / F / 2012
V:Canabis / MV:Ksar Sitte
 
 
0212
Grossis's Caluna
S / Holst / Schwb / 2010
V:Caretino / MV:Calando I
H - Pferdename / KNR
 
 
0372
Hermann
W / Pinto / Braun / 2007
I - Pferdename / KNR
 
 
0214
Ibizza 3
S / Hann / Db / 2007
V:Iberio / MV:Ramiro's Son II
J - Pferdename / KNR
 
 
0215
Jade 35
S / B / 1997
 
 
0216
Jamie 42
S / Pony o.R / B / 2006
 
 
0217
Java Sun
S / Pony o.R / B / 2005
 
 
0218
Java-Chocolate
S / Pony o.R / B / 2004
 
 
0219
Jim-Bob H
W / Holst / B / 2013
V:Numero Uno / MV:Corrado I
 
 
0220
John-Boy H
W / Holst / B / 2012
V:Numero Uno / MV:Corrado I
 
 
0371
Jolanda
S / Braun / 2008
 
 
0221
Joline 11
S / Schi / 2001
V:Unbekannt / MV:Unbekannt
 
 
0359
Jolyn2
W / 2008
 
 
0222
Just Sexy M
H / Holst / B / 2009
V:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV:Gaspari I
K - Pferdename / KNR
 
 
0223
Karla BM
S / Holst / B / 2012
V:Cassilano / MV:Tin Rocco
 
 
0360
Kleiner Donner
W / 2017
L - Pferdename / KNR
 
 
0224
Label Rouge
H / Hann / B / 2011
V:Lord Pezi / MV:Calypso II
 
 
0225
Lacrimo T
W / Holst / B / 2010
V:Larimar / MV:Colman
 
 
0361
Lady
S / 2010
 
 
0226
Lady Cachas
S / Holst / Db / 2012
V:Cachas / MV:Claudio
 
 
0227
Lady Montender
S / Holst / B / 2012
V:Montender / MV:Lord
 
 
0228
Lalique 104
S / Holst / Db / 2010
V:Larimar / MV:Calido I
 
 
0229
Lamar 9
W / Holst / B / 2012
V:Larimar / MV:Cassini I
 
 
0230
Lamborghini 100
W / Holst / B / 2011
V:Lavall I / MV:Alcatraz
 
 
0231
Large Loui Cor
W / Holst / B / 2013
V:Calido I / MV:Caretino
 
 
0232
Larino 113
W / Holst / B / 2011
V:Larimar / MV:Heraldik xx
 
 
0233
Larry Boy 6
H / Holst / Db / 2012
V:Larimar / MV:Carpaccio
 
 
0362
Lausbub 444
W / 2005
 
 
0234
Lavinia 226
S / OS / Db / 2005
V:Lucky Luke / MV:Grandus
 
 
0235
Lazarus 12
H / Holst / B / 2009
V:Larius W / MV:Caletto I
 
 
0236
Le Reveur
W / Holst / Db / 2011
V:Larimar / MV:Athlet Z
 
 
0237
Leika 297
S / Old / R / 2006
V:Ron William / MV:Dorpas AA
 
 
0238
Leon 262
W / Holst / Db / 1997
V:Libertino I / MV:Cornetto
 
 
0239
Leona 75
S / Holst / B / 2007
V:Lavall I / MV:Literat
 
 
0240
Leuchtfeuer 18
W / Holst / B / 2009
V:Lightning / MV:Lucky Champ
 
 
0241
Leverage
H / Holst / B / 2008
V:Limbus / MV:Contender
 
 
0363
Leybuchts Sandy
S / 2005
 
 
0244
Lille Bj÷rn
H / Holst / B / 2004
V:Loran / MV:Los Alamos
 
 
0381
Lilli
S / Fuchs / 1990
 
 
0382
Lilli
S / Fuchs / 1990
 
 
0379
Lilly
S / Fuchs / 1990
 
 
0380
Lilly
S / Fuchs / 1990
 
 
0245
Lilly 521
S / Dt.Pf / B / 2007
V:Quel Orion / MV:Le Bon
 
 
0246
Lilly all mind
S / Holst / Schi / 2005
V:Landos / MV:Landlord
 
 
0247
Lisanne 10
S / OS / B / 2006
V:Cellestial / MV:Calypso II
 
 
0248
Little Luy
W / Holst / B / 2009
V:Landos / MV:Cassini I
 
 
0249
Lola Montez 11
S / DR / Schi / 2004
V:Mac Geyver / MV:Windsor N
 
 
0250
Lolita 229
S / Old / Db / 2010
V:Lord Pezi / MV:Landkaiser
 
 
0251
Lombardo 52
H / Holst / B / 2010
V:Larimar / MV:Jefferson
 
 
0252
Look at Hennessy
S / Dt.Pf / B / 2006
V:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV:Baron
 
 
0253
Look at me 40
S / Hann / F / 2005
V:Le Primeur / MV:Florestan I
 
 
0254
Looping 72
S / Holst / B / 2009
V:Landos / MV:Landgraf I
 
 
0255
Lord Favorit
W / Holst / B / 2013
V:Favoritas xx / MV:Lord
 
 
0256
Lord Jõgerkrug M
H / Holst / Db / 2012
V:Lord Ludwigsburg / MV:Cassini II
 
 
0257
Loredana 33
S / Westf / F / 2012
V:Los Angeles / MV:Cento
 
 
0259
Louis 330
W / Holst / B / 2011
V:Larimar / MV:Casco
 
 
0260
Ludwig 255
W / Holst / F / 2010
V:Lucio Silla xx / MV:Loutano
M - Pferdename / KNR
 
 
0364
Madonna
W / 2010
 
 
0261
Mic-Mac 7
W / GrauF / 2009
V:Magic Memphis / MV:Intendant
 
 
0262
Mirage 102
S / Grpf.o.R / B / 2007
 
 
0263
Mister Monk 2
H / DR / BFalb / 2005
V:Monte Christo / MV:Prinzipal
 
 
0264
Mondo P
W / DR / F / 2006
V:Magareteau Beau Nash G.H. / MV:Seiron
 
 
0267
Moritz 2668
W / Grpf.o.R / RTiSc / 1999
 
 
0268
My Pepito
W / DR / F / 2011
V:Mentano K / MV:Gento
N - Pferdename / KNR
 
 
0269
Napoleon 351
W / Holst / Db / 2002
V:Newton / MV:Lordship
 
 
0270
Nebster
W / Holst / BkaSc / 2005
V:Nekton / MV:Rocadero
 
 
0271
Nektino
W / Holst / B / 2007
V:Nekton / MV:Joost
 
 
0370
Nina
S / Fuchs / 2001
 
 
0273
Noland
H / Holst / B / 2004
V:Nekton / MV:Carpaccio
 
 
0274
Nonstop 26
S / Holst / B / 2006
V:Nekton / MV:Parco xx
 
 
0275
Nordika HCC
S / Z.Rpf / B / 2012
V:Numero Uno / MV:Cartani
 
 
0277
Notre Petit 2
W / DR / BkaSc / 2011
V:AMD Notre Bon / MV:GaytanoA AA
 
 
0278
Novalee 2
S / DWB / B / 2003
V:Nobleman / MV:Ferro
 
 
0279
Numerus Clausus 2
W / DR / F / 2003
V:Nightfeuer / MV:Silvertop's Robin
P - Pferdename / KNR
 
 
0280
Painted Snow
W / Trak. / BSche / 2003
V:Schneesturm / MV:Cenzus
 
 
0281
Pantu Pavot
H / DR / F / 2013
V:Popcorn / MV:Constantin
 
 
0282
Paquidam
S / Holst / Hlb / 2003
V:Paramount / MV:Quidam de Revel
 
 
0283
Pepina 50
S / Pony o.R / B / 2009
 
 
0385
Perszeus Royal
W / 2008
 
 
0284
Petit Isanny Dee
S / DR / B / 2005
V:Hattrick / MV:Dancer
 
 
0378
Petit Maracaibo
W / DR / BFalb / 2004
V:Monte Christo / MV:Henry
 
 
0369
Pia
S / Hannover / Braun / 2011
 
 
0285
Porquito C
W / Holst / B / 2007
V:Paramount / MV:Gaspari I
 
 
0286
Porto Allegre 2
H / Holst / B / 2012
V:Plot Blue / MV:Lortino
 
 
0287
Pot Blitz
H / Holst / Db / 2012
V:Plot Blue / MV:Loutano
 
 
0288
Power Blue
H / Holst / B / 2013
V:Plot Blue / MV:Lortino
Q - Pferdename / KNR
 
 
0289
Qjulio E
W / Holst / F / 2009
V:Quo Vados I / MV:Julio Mariner xx
 
 
0290
Quadir 5
H / Holst / Schi / 2012
V:Quick Orion d'Elle / MV:Landos
 
 
0291
Quadro 23
H / Holst / B / 2011
V:Quadros / MV:Caretino
 
 
0292
Quadros SR
H / Holst / B / 2012
V:Quadros / MV:Contender
 
 
0293
Quando 61
H / Holst / Schi / 2012
V:Quadros / MV:Caretino
 
 
0294
Quantico 28
W / Holst / Schi / 2012
V:Quadros / MV:Alcatraz
 
 
0295
Quanton
W / Holst / FkaSc / 2011
V:Quick Fire / MV:Barnaul xx
 
 
0296
Quax 76
H / Holst / Db / 2011
V:Quo Vados I / MV:Come On
 
 
0297
Qubrick N
W / Holst / B / 2010
V:Quirado / MV:Mytens xx
 
 
0298
Quickstep 57
W / Holst / F / 2011
V:Quidam de Revel / MV:Cassini I
 
 
0299
Quido 16
W / Holst / B / 2012
V:Quidado / MV:Coriano
 
 
0300
Quinto 95
W / Holst / B / 2012
V:Quintero / MV:Cassini II
 
 
0301
Quirando 2
W / Holst / Schi / 2011
V:Quirado / MV:Calato
 
 
0302
Quitello
W / Holst / Db / 2012
V:Quidam de Revel / MV:Calato
 
 
0303
Quiwi Cool
W / Holst / B / 2012
V:Quiwi Dream / MV:Lennon
R - Pferdename / KNR
 
 
0304
Rachel 64
S / Ung. / B / 2001
V:Quito de Baussy / MV:Mereng÷ I-24
 
 
0305
Rosa Lee 6
S / DR / Db / 2009
V:Benneton Boy / MV:Mac Geyver
 
 
0365
Rosi
S / 2000
 
 
0306
Rossana Diva 2
S / Old / F / 2003
V:Rohdiamant / MV:Grundstein II
 
 
0307
Royano 2
H / Holst / Db / 2007
V:Rocket Star / MV:Lord
 
 
0308
Rubina 374
S / Hann / B / 2007
V:Royal Blend / MV:Quasi Roi
S - Pferdename / KNR
 
 
0309
Saphira 60
S / Holst / Db / 2002
V:Cento / MV:Maikater I
 
 
0373
Scally 31
S / DR / B / 2011
V:Mentano K / MV:Sambesi
 
 
0312
Scaramanga N
S / Holst / F / 2002
V:Quantum / MV:Ahorn Z
 
 
0313
Scolari's Sun
S / Hann / Schi / 2009
V:Scolari / MV:Rotspon
 
 
0314
Sexy spezial M
H / Holst / B / 2011
V:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV:Cassini II
 
 
0315
Shangri-La K
S / DR / R / 2009
V:Maccardo / MV:Alexander
 
 
0316
She's Donna Shakira C
S / Old / B / 2010
V:Der Donnerhall / MV:Sandro Hit
 
 
0317
Shirley 109
S / Holst / B / 2002
V:Colman / MV:Baldini I
 
 
0319
Stella 862
S / Holst / B / 2006
V:Cristo / MV:Lorentin I
 
 
0321
Sunrise R
S / DR / Schi / 2010
V:Bandit / MV:Bolster Spark
 
 
0322
Sympatico 32
W / Holst / Schi / 2010
V:Clarimo / MV:Joliot
T - Pferdename / KNR
 
 
0323
Tabea 22
S / Holst / Db / 2003
V:Carreno / MV:Caletto II
 
 
0324
Tara 207
S / RTiSc / 1998
 
 
0325
Tessa 203
S / Holst / Db / 2003
V:Acord II / MV:Lord Calando
 
 
0326
That's Calli M
W / Old / Db / 2011
V:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV:Foxhunter
 
 
0327
Thiago 7
W / Westf / B / 2012
V:Taloubet Z (Taloubet K) / MV:Calato
 
 
0328
Tiny 16
S / Holst / B / 2003
V:Clearway / MV:Comics
 
 
0329
Tiriac PB
W / Holst / Schi / 2012
V:Toulon / MV:Barnaul xx
 
 
0330
Toska 120
S / Pony o.R / SchiS / 2007
U - Pferdename / KNR
 
 
0331
Ulana 26
S / Holst / Schi / 2004
V:Monsum / MV:Raimondo
 
 
0332
Ulonka N
S / Holst / B / 2004
V:Chicago Z / MV:Mytens xx
 
 
0333
United Queen
S / Holst / B / 2004
V:Classido / MV:Cascavelle
 
 
0334
Urmel 102
S / Holst / B / 2004
V:L'Ombre / MV:Landaris
 
 
0335
Uschi 100
S / Grpf.o.R / B / 2007
V - Pferdename / KNR
 
 
0336
Vagany Fiu
W / Ung. / Hlb / 2002
V:Goliath / MV:Gringo
 
 
0337
Vanilla G
S / Holst / B / 2005
V:Con Air / MV:Coriano
 
 
0374
Verena III
S / Holst / B / 2005
V:Cassini I / MV:Capo
 
 
0339
Vergil N
W / OS / Db / 2011
V:Verdi (Q-Verdi) / MV:Chicago Z
 
 
0366
Voll Sü¯
S / Hann / B / 2011
V:Vesuv / MV:Heraldik xx
 
 
0367
Volltreffer
W / 2011
W - Pferdename / KNR
 
 
0375
Waterloo CL
H / DR / B / 2004
V:Waterman / MV:Fasolt
 
 
0341
Werra N
S / Holst / Schi / 2006
V:Corland (DK: Corlando) / MV:Capitol I
 
 
0342
Why Not 271
S / Dt.Pf / B / 2003
V:Cantaro / MV:Watzmann
 
 
0368
Wiechhof's Merlot
W / NF / B / 2003
V:Morning Sun / MV:Aladin
 
 
0343
Wieka 3
S / Holst / Hlb / 2006
V:Canto / MV:Constant
 
 
0345
Winnipeg 258
S / Holst / Schi / 2006
V:Corrado I / MV:Cascavelle
Z - Pferdename / KNR
 
 
0346
Zag
W / Holst / Schi / 2012
V:Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV:Romino
 
 
0347
Zatascha N
S / Holst / B / 2007
V:Numero Uno / MV:Capitol I
 
 
0348
Zemina
S / Holst / B / 2007
V:Monsum / MV:Rebel Z I
 
 
0349
Zippels Candida
S / Holst / BkaSc / 2010
V:Cosido / MV:Alasca