Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 203 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
0001
Afterglow Firefly
S / F / 2009
V:Brynbedw High Flyer / MV:Nantymynydd Jacpot
 
 
0002
Alfi 38
W / 2007
V:Granit v.Talhof / MV:Nico
 
 
0003
Alvarino 3
W / Df / 2011
/ MV:Campari D
 
 
0189
Amigo vom Eichengrund
W / Fuchs / 2013
 
 
0004
Antares 226
W / Schwb / 2004
V:Adlantus As / MV:Laptop
 
 
0198
Antaresxiv
W
 
 
0005
Anton 788
W / F / 2005
 
 
0006
Anydale Maex
W / Db / 2007
V:Anydale Martien / MV:Maestoso
 
 
0007
Arvalon Cameron Diaz
S / 2007
V:Cwmmaddoc Appollo / MV:Nebo Daniel
 
 
0008
Arvalon Cracker Jack
H / F / 2006
V:Nebo Hywel / MV:Ashgrove Cracker Jack
 
 
0009
As Samoah
W / Hann / B / 2003
V:As di Villagana / MV:Rabino
 
 
0010
Avanti 218
W / F / 2007
B - Pferdename / KNR
 
 
0011
Balou 818
W / Windf / 2013
V:Alexander / MV:Ivan M.
 
 
0012
Barbie Millicent
S / Hann / B / 2011
V:Bequia / MV:Harvard
 
 
0013
Bennet Milan
W / F / 2006
V:Babalou / MV:Rhystyd Frenin
 
 
0014
Best Berni
W / F / 2008
V:Blanchet (Caston TG) / MV:Sarnau Pelydrog
 
 
0015
Bob 65
W / R / 2010
V:Sambuco / MV:Carlo
 
 
0016
Bourtange
W / Db / 2011
V:Belissimo M / MV:Don Crusador
 
 
0017
Boyo
W / B / 2012
 
 
0018
Brandewien
W / F / 2006
V:Ulandro / MV:Heineke
 
 
0019
Brian 35
W / Wel.A / FSchi / 2008
V:Leybuchts Brandino / MV:Renkant's Marco
 
 
0020
Bror vom Oderhaff
W / Fjord / HlbFa / 2008
V:Solbjor Borken / MV:Jokum
C - Pferdename / KNR
 
 
0021
Camaro 93
H / Db / 2002
V:Coronado / MV:Cellebrio
 
 
0022
Cantos 27
W / Holst / Schi / 2006
V:Canto / MV:Cascavelle
 
 
0023
Carino S
W / B / 2006
V:Cyriac WE / MV:Comeback
 
 
0024
Carlos's Paula
S / Db / 2005
V:Carlos / MV:Lomber xx
 
 
0025
Cash-Flow 7
W / Rhld / Schi / 2003
V:Calido I / MV:Rekord GL
 
 
0026
Caspar 129
W / Hlb / 1999
V:Cassini I / MV:Los Alamos
 
 
0027
Chivas Macaroon Der Checker
W / DR / B / 2011
V:Da Vinci HS / MV:Seaholm Gigolo
 
 
0028
Coco 306
W / Dt.CPo / Df / 2008
V:Jasper / MV:John vom Heidehof
 
 
0029
Coco L 4
W / Df / 2011
V:Jamo / MV:Kara's Bossa Nova
 
 
0030
Comtesse 214
S / DR / Falbe / 2009
V:Top Champy / MV:Duktus
 
 
0031
Condor 417
W / B / 1998
V:Coriano / MV:Louis
D - Pferdename / KNR
 
 
0032
Dancer-J
W / Windf / 2010
V:Jasper / MV:Seydlitz
 
 
0033
Darisco
W / B / 2007
V:Destino R / MV:Eldorrado
 
 
0034
Dekkers Discovery
W / F / 2008
V:Sir William Robert / MV:Gaston
 
 
0035
Desert Moon 3
W / B / 2009
V:FS Don't Worry / MV:Ramagun
 
 
0036
Diadem CQ
S / B / 2012
V:Don Darius / MV:Waikiki I
 
 
0037
Dollar - T
W / B / 2008
V:Waldemar / MV:Talos
 
 
0038
Domfalke 9
W / B / 2010
V:Daimond / MV:King William
 
 
0039
Domino 970
W / B / 2010
V:Donautraum / MV:Sonnenball 3496
 
 
0040
Donna 821
S / Old / R / 2012
V:Virano / MV:Mosevangs Marlo
 
 
0184
Dora
W / 2008
 
 
0041
Dorieno
W / 2008
V:Destino R / MV:Eldorrado
 
 
0042
Dorrado 3
W / F / 2010
V:Destino R / MV:Eldorrado
 
 
0043
Dragen W
H / B / 2002
V:Dancer D / MV:Impuls
 
 
0044
Duke 278
W / F / 2007
V:Dornik B / MV:Courage
 
 
0045
Dynastie Q
S / Hann / R / 2013
V:Don Darius / MV:Waikiki I
E - Pferdename / KNR
 
 
0202
El Cantador
W / B / 2009
V:Pionier's Baltazar / MV:El Beauty
 
 
0046
Elvis 273
W / B / 2009
V:Urgent / MV:Patijn
 
 
0047
Enrico 240
W / Holst / Db / 1999
V:Exkurs / MV:Calypso I
 
 
0048
Enzo-S 3
W / Df / 2012
V:Jolly Grey von Clus / MV:Jo-Jo's Gold v. Clus
 
 
0049
Essenakkers Wonderboy
W / B / 2013
V:Weidehoeks Dedde / MV:Fronbach Hello Campers
 
 
0050
Eurasien
H / F / 2009
V:Editorial / MV:Festival Westfalia
F - Pferdename / KNR
 
 
0195
Fabiene
W
 
 
0051
Fabiene 15
S / Schwb / 2003
V:French Kiss / MV:Landioso
 
 
0052
Faiska
S / Westf / B / 2009
V:Floresco / MV:Show Star
 
 
0194
Fausi
S
 
 
0053
Fausi 2
S / Db / 2000
V:Cabaret / MV:Tin Rocco
 
 
0054
Felipe 26
W / Württ / B / 2012
V:First Flush / MV:Coriander
 
 
0055
Felix 1813
W / B / 2004
 
 
0056
Fidelia 164
S / F / 2004
V:Nordstern / MV:Abendstern
 
 
0057
Fiflex
W / KWPN / F / 2010
V:Artiflex / MV:Manno
 
 
0058
Finja vom Schildetal
S / BFalb / 2009
V:Flamingo / MV:Whiteboy
 
 
0190
Flocke
S / Fuchs / 2007
 
 
0059
Flory Esprie
W / Is / 2004
V:Manus / MV:Toddy I
 
 
0060
For Fire
W / B / 2009
V:Florenciano / MV:Samba Hit I
 
 
0061
Frieda 197
S / Db / 2007
V:Fidertanz / MV:Renoir I
 
 
0062
Fronarth Arwr
W / R / 2011
V:Fronarth Welsh Magic / MV:Ebbw Victor
 
 
0063
Fürst Bentheim
W / Hann / R / 2011
V:Fürst Nymphenburg I / MV:De Niro
G - Pferdename / KNR
 
 
0064
Ginger 897
W / Hann / Schi / 2011
V:Galan / MV:Parodist I
H - Pferdename / KNR
 
 
0185
Halke
S / 2000
 
 
0065
Hesselteichs Lucky Dulcio
W / Schi / 2009
V:Lucky Lao II / MV:Dressman II
 
 
0066
Highway 33
W / F / 2012
V:Hornet / MV:Nino F.W.
 
 
0067
Holsteins Caballero
W / Wel.D / F / 1996
V:Gwaliabach Cadwr / MV:Llanarth Fire Flyer
 
 
0068
Horeb Celt
W / F / 2006
V:Horeb Tom Boy / MV:Kilgour Welsh Monarch
 
 
0069
Hornbrooker's Leopold
W / Db / 2005
V:Leopardstown xx / MV:Paradiesvogel
 
 
0070
Hornbrooker's Pepito
W / B / 2004
V:Paradiesvogel / MV:Lord Sinclair I
 
 
0071
Hornbrookers Cappo
W / B / 2000
V:Candillo / MV:Cor de la Bryere
 
 
0186
Hot Summer
W / 2010
 
 
0072
Hugo 131
W / R / 2011
V:Time out van de Römer / MV:Libero W van de Hertrakestraat
 
 
0073
Huugo
W / R / 2011
V:Plain's Black Magic / MV:Ahoy
I - Pferdename / KNR
 
 
0074
Imano 3
W / Schwb / 2011
/ MV:Polsbury Popeye
 
 
0075
Indiana Jones 49
W / BFalb / 2010
V:Inderk / MV:Toto
J - Pferdename / KNR
 
 
0076
Janosch v.d. Märchenstraße
W / Schwb / 2005
V:Jolly Roger of Marshwood / MV:Stelart of Transy
 
 
0077
Jarino 8
W / B / 2007
V:Nerwyn Lygon / MV:Zonneweide's Hamid
 
 
0078
Jim Bob 10
W / FSti / 2007
 
 
0079
John Boy 49
W / FSti / 2006
 
 
0080
Joker 530
W / 2007
V:Jokers-Golden-Boy / MV:Mozart II
 
 
0081
Jonny Walker 51
H / DR / Df / 1999
V:Diamant / MV:Silvertop's Ricco
 
 
0082
Jörn 7
W / B / 2002
 
 
0083
Just in time 28
W / F / 2003
K - Pferdename / KNR
 
 
0084
Kalif Hassan
W / Schi / 2004
V:Kadett / MV:Nekromancer
 
 
0085
Kappelgaardens Ramsee
H / R / 2008
V:Kappelgaard's Travis
 
 
0086
Kenai 6
W / Shet / Schi / 2014
V:Kadett / MV:Nekromancer
 
 
0087
Kenton Taffy
W / Wel.C / F / 2013
V:Poundy Druid / MV:Brynbedw Brandy
 
 
0088
Kerry v. Hexenzipfel
W / B / 2005
V:Jo-Co's KC Coyne Connection / MV:Jo-Jo
 
 
0089
Kimba 150
W / Schi / 2009
V:Kadett / MV:Nekromancer
 
 
0090
King's Anky
S / F / 2008
V:Aldan / MV:Speyksbosch Nando
 
 
0091
Kingdom of Baltic Sea
H / Shet / B / 2014
V:King of Baltic Sea / MV:Sebastian of Crafton
L - Pferdename / KNR
 
 
0092
Langevoren Sean
W / BSti / 2004
V:Bengad Dogberry / MV:Coed Coch Bleddyn
 
 
0093
Langevoren Shon
W / BSti / 2004
V:Bengad Dogberry / MV:Bengad Rush
 
 
0094
Las Vegas 165
W / Holst / B / 2004
V:Lorentin I / MV:Marmor
 
 
0095
Latess
S / B / 2008
 
 
0096
Lentf÷hrden
W / Hann / B / 2001
V:Likoto xx / MV:Airport
 
 
0097
Lilly 527
S / Schi / 2008
V:Eiluns Monopoly / MV:Windsor N
 
 
0098
Little Lion 27
W / B / 2007
V:Lanzett I / MV:Drosselklang II
 
 
0099
Living Colour 5
W / Schi / 2008
V:Lucky Boy / MV:Carthago
 
 
0100
LL Lundegards Dres
W / B / 2012
 
 
0101
Lord Lou
W / R / 2010
V:Hummelberg Lord Lester / MV:Synod Nickelcoin
 
 
0102
Lotus 263
H / B / 2011
V:Lissaro / MV:Grosso Z
 
 
0103
Louise 34
W / B / 2006
V:Frieso / MV:Bazalt
 
 
0104
LSD
H / Dt.Pf / B / 2008
V:Lord Ludwigsburg / MV:Exorbitant xx
 
 
0105
Lu S
S / B / 2012
V:Lingh / MV:Woodstock
 
 
0106
Lukas 427
W / 1991
 
 
0200
Luxus Queen
S / 2006
M - Pferdename / KNR
 
 
0107
Mac Moonlight
W / F / 2009
V:Eiluns Monopoly / MV:Hondsrug Don Gregory
 
 
0108
Maciek 4
H / R / 2004
 
 
0109
Maddox 35
W / NF / Db / 2011
V:Poppings Marribo / MV:Anydale Martien
 
 
0192
Madita
W / 2000
 
 
0110
Madita 39
S / Schi / 2004
V:Kadett / MV:Nekromancer
 
 
0111
Magic Moon 7
W / Pony o.R / B / 2002
 
 
0112
Mahagoni 20
S / Db / 2003
V:Fletchwood Telynor / MV:Glanteifi Morris
 
 
0197
Maick
W
 
 
0113
Maick 2
W / R / 2007
V:Meraldik / MV:French Kiss
 
 
0114
Mc Coffee Cat
S / Schi / 2009
V:Top Champy / MV:Volltreffer
 
 
0115
Midnight 49
W / F / 2004
V:Merlin / MV:Kulmann
 
 
0116
Milan 265
W / F / 2006
V:Mailänder / MV:Almblitz
 
 
0117
Möhlenbeeks Barabas
W / F / 2013
V:Babalou / MV:Cockmoor Sion Ddu
 
 
0118
Monte Ravello
W / BkaSc / 2012
V:Merlin / MV:Gharib Ben Lancer ox
 
 
0204
Moscherie
W / 2010
 
 
0203
Moses 60
W / F / 1999
V:Midas-Hanja / MV:Almwind
 
 
0119
Mosevangs Edina
S / STSW / Schwb / 2013
V:Virano / MV:Epilog
 
 
0120
Mosevangs Melissa
S / Old / Schwb / 2011
V:Virano / MV:Age xx
 
 
0121
Mosevangs Morito
W / DWB / F / 2011
V:Mosevangs Marlo / MV:Veritas
 
 
0122
My Dancer San
H / Falbe / 2012
V:FS Mr. Right / MV:Black Dancer
 
 
0123
My Lady 185
S / Schi / 2008
V:Milano von Obernissa / MV:Whiteboy
 
 
0187
My Mikado
W / 2008
N - Pferdename / KNR
 
 
0124
Naevus
W / Hafl. / F / 2004
V:Niko / MV:Nordenwind
 
 
0125
Nanina 10
S / F / 2004
V:Navoy / MV:Reitland's Ramiro
 
 
0127
Nedor
W / F / 2002
V:Nordstern / MV:Wirbelwind
 
 
0128
Nemo von Bergen
W / B / 2005
V:Navoy / MV:Reitland's Ramiro
 
 
0191
Nico
W / 2000
 
 
0129
Nico 317
W / Schi / 1994
V:Nekromancer
 
 
0130
Nicolai 44
W / B / 2007
V:Nino F.W. / MV:Vulcain
 
 
0131
Nina 488
S / Schi / 2006
V:Incus / MV:Bojar Baron
 
 
0132
Nino 52
H / Hafl. / F / 1994
V:Notar / MV:Stern
 
 
0133
Nobelia 2
S / Schi / 2005
V:Carl / MV:Gauner
 
 
0134
Nobilis 16
W / 2007
V:Night-Star III / MV:Danny Gold
 
 
0135
Noni 6
S / F / 2005
V:Navoy / MV:Reitland's Ramiro
O - Pferdename / KNR
 
 
0136
Oakland 8
W / B / 2002
V:Feldhof's Orbit / MV:Golden Dream
 
 
0137
Olivin Duke
W / F / 2012
V:Degla Dan's Son / MV:Thorneyside Spring Magic
 
 
0138
Ollanner Mattes
W / B / 2007
V:Rodlease Mazurka / MV:Quick Step
 
 
0139
Oszkar
W / Schi / 2005
V:Favory XXIV-33
P - Pferdename / KNR
 
 
0140
Palü S
W / R / 2001
V:De Niro / MV:Rubinstein I
 
 
0188
Palü S
W / 2001
 
 
0141
Park's Mayfair
S / NF / Df / 1999
V:Park's Talent / MV:Merrie Monarch
 
 
0142
Pascha 368
W / Falbe / 1997
V:Hedegardens Pascal / MV:Douglas II
 
 
0143
Pauli 46
H / Schi / 2002
V:Prinz Oldenburg / MV:Solar
 
 
0144
Penelope 275
S / F / 2002
V:Aufwind / MV:Almwind
 
 
0145
Pinambo
W / Meckl. / Df / 2009
V:Pinatubo / MV:Lamarc
 
 
0146
Pipper
W / Wel.A / B / 2005
V:Penual Mark / MV:Criccieth Arwr
 
 
0147
Poppey 13
W / B / 2004
V:Pengo ox / MV:Spanenland's Patrick
 
 
0148
Power Horse
W / B / 2007
 
 
0149
Puky
W / R / 2002
Q - Pferdename / KNR
 
 
0150
Quentin 115
W / Old / B / 2007
V:Quattro B / MV:Reichsgraf
 
 
0151
Quinta 47
S / B / 1997
 
 
0152
Quinten 22
W / B / 2011
R - Pferdename / KNR
 
 
0196
Revana
W
 
 
0153
Revana 7
S / Db / 2007
V:Rotspon / MV:Sao Paulo
 
 
0154
Ricardo 468
W / Schi / 2002
V:Oosteinds Ricky / MV:Niklas I
 
 
0155
Robijn d'Sier
H / B / 2007
V:Reflection / MV:Vincent
 
 
0156
Romano 57
H / R / 2000
V:Zeoliet
 
 
0157
Royalty 21
H / Schi / 1998
V:Casa Grande V / MV:Matador
 
 
0158
Rubix Cube
H / F / 2002
V:Ruby Gold / MV:Nixen
S - Pferdename / KNR
 
 
0159
Sandy 485
S / B / 2002
V:Glantir Macaulay / MV:Ernesto
 
 
0160
Sexy Girl M
S / Db / 2007
V:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV:L'Ombre
 
 
0161
Sjonnie 2
W / B / 2003
V:Vita Nova's Hanassie / MV:Pionier's Casper
 
 
0162
Sjören
W / F / 2002
V:Salvano / MV:World Cup II
 
 
0163
Stall K's Dolce Vite
W / Db / 2003
V:Diamond Hit / MV:Sandro Hit
 
 
0164
Starpower Swetlana
S / F / 2006
V:Carnuet / MV:Liverpool
 
 
0165
Storm 33
W / B / 2013
V:Tillybo Top Notch / MV:Foxhunter Pantheon
T - Pferdename / KNR
 
 
0166
Tadeus 7
W / F / 2006
 
 
0167
Tiffany 328
S / R / 1998
 
 
0201
Tindra
W / 2003
 
 
0199
Tony
W
 
 
0168
Tony III
H / Hann / B / 2011
V:Belissimo M / MV:Sandro Hit
 
 
0169
Topper 14
H / B / 2013
U - Pferdename / KNR
 
 
0170
Uperna
W / F / 2001
V:Manno / MV:Fabricius
V - Pferdename / KNR
 
 
0171
Valli 3
W / STSW / B / 2005
V:Valerius / MV:Geron
 
 
0172
Varus 66
W / STSW / Db / 2003
V:Veritas / MV:Geron
W - Pferdename / KNR
 
 
0173
Wall-E 2
W / R / 2010
V:Glenwood / MV:Nils Holgerson
 
 
0174
Weidehoeks Calvin
H / Db / 2013
V:Meladelle's Avanti / MV:Bartletts Lester
 
 
0175
WES Daliah Gold
S / Falbe / 2009
V:FS Dior de Luxe / MV:De Merels Demis
 
 
0176
Wild Principessa G
S / B / 2011
V:Casanova / MV:Night-Cup
 
 
0177
Wildboy 4
W / B / 2009
V:Werenfels / MV:Grafensteiner
 
 
0193
Wohld Cracker Tack
W / 2010
 
 
0178
World Pearl Q
S / Hann / R / 2006
V:Worldly I / MV:Markus Deak xx
Y - Pferdename / KNR
 
 
0179
Ysselvliedts Cosmar
H / Wel.A / B / 2013
V:Ysselvliedts Special Edition / MV:Ysselvliedt's Sven
Z - Pferdename / KNR
 
 
0180
Zamba 13
W / B / 2004
V:Talos / MV:Joviaal
 
 
0181
Zandberg's Farao
H / FSti / 2005
V:Kooihuster Folkert / MV:Bjirmen's Wytse
 
 
0182
Zebes Voldemort
W / F / 2009
V:VALJOSCHA OS. / MV:Winston L.H.
 
 
0183
Zidane 71
W / B / 2009