Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 268 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
0001
A - Latino Lover
H / ZW / Schi / 1999
V:Limited Edition / MV:Grosso Z
 
 
0002
Acado Sixto
W / Trak. / R / 2008
V:Sixtus / MV:Kokoschka
 
 
0003
Alesita
S / Holst / B / 2008
V:Carinjo / MV:Heraldik xx
 
 
0004
Alice 353
S / Pony o.R / Db / 2001
 
 
0005
All Pleasure 3
H / Westf / Db / 2010
V:Arpeggio / MV:For Pleasure
 
 
0006
Amparis
W / Hann / R / 2008
V:Amani / MV:Sherlock Holmes
 
 
0007
Amutrichta
S / KWPN / F / 2005
V:Concorde / MV:Optimist (Overture)
 
 
0008
Anton L
W / Holst / Db / 2006
V:Acodetto I / MV:Canturo
 
 
0009
Arielle 319
S / Hann / B / 2004
V:Acord II / MV:Landadel
 
 
0010
Armani 268
W / KWPN / F / 2005
V:Tenerife VDL / MV:Jasper
 
 
0011
Armiteus
W / Lux.W / F / 2010
V:Armitage / MV:Zeus (Nurzeus)
 
 
0012
Arthos 133
W / DSP / F / 2012
V:Askari / MV:Kolibri
 
 
0013
Artus 319
W / ZW / Hlf / 2002
V:Almaro / MV:Cayman
 
 
0014
Ascot 85
W / KWPN / B / 2005
V:Sam R / MV:Dutchboy
 
 
0015
Ashley 132
S / DSP / B / 2004
V:Al Cantino (ex: Romario) / MV:Kolibris As
 
 
0016
Avatar 29
W / ZW / F / 2010
V:Phlox / MV:Nerv
B - Pferdename / KNR
 
 
0017
Bad Man
W / DR / Df / 2004
V:Brinkum's Helmut / MV:Magister
 
 
0018
Bagello 2
W / BWP / Schi / 2007
V:Balou du Rouet / MV:Freiherr
 
 
0019
Balou's Eins mouse
S / OS / B / 2012
V:Balou du Rouet / MV:Landfriese II
 
 
0020
Baloubinchen
S / OS / B / 2012
V:Balou du Rouet / MV:Limbus
 
 
0021
Battimone Lalan 3
S / KWPN / B / 2006
V:Kojak / MV:Forum
 
 
0022
Bellissima 35
S / KWPN / Df / 2006
V:Vermont / MV:Liostro
 
 
0023
Ben Liebrand
W / KWPN / Db / 2006
V:Hamar / MV:C-Indoctro
 
 
0024
Bernardo iL Grande
W / Rhld / B / 2006
V:Balou du Rouet / MV:Goldcup
 
 
0025
Boateng B
H / ZW / F / 2012
V:Balou du Rouet / MV:Quidam's Rubin
 
 
0276
Brita de Groom
S / SF / F / 2011
V:Ready Boy des Forets / MV:Arpege Pierreville
 
 
0026
Buderus
H / Hann / Df / 2011
V:Buddenbrock / MV:Don Frederico
 
 
0027
Butterfly Chamant
S / SF / F / 2011
V:Gentleman IV / MV:Pablo van Berkenbroek
 
 
0028
Butterfly Flip 3
S / DSP / Schi / 2004
V:Brandenburger / MV:Kolibri
C - Pferdename / KNR
 
 
0029
C'est la vie 213
S / Holst / Schi / 2011
V:Clarimo / MV:Casado
 
 
0031
Cadeau 52
W / Holst / Schi / 2009
V:Calido I / MV:Quite Capitol
 
 
0032
Caillou 37
H / Westf / B / 2009
V:Coronas / MV:Loriot H HB II
 
 
0033
Caillou le Fou
W / Hann / B / 2005
V:Contendro I / MV:Drosselklang II
 
 
0034
Caja 18
S / KWPN / Schi / 2007
V:Royal Bravour / MV:Contango
 
 
0035
Califs
W / Holst / Db / 2005
V:Caproni / MV:Favory AA
 
 
0036
Calino 55
W / Holst / B / 2008
V:Calico / MV:Corofino I
 
 
0037
Call me 20
W / Holst / Db / 2011
V:Casall / MV:Cassini II
 
 
0038
Call me cool 3
W / OS / B / 2008
V:Call me number One / MV:Argentinus
 
 
0040
Campino S 2
W / Holst / Schwb / 2009
V:Calico / MV:Coronado
 
 
0041
Candicci
S / Holst / Schi / 2007
V:Clarimo / MV:Quantum
 
 
0042
Candy-Day
S / Westf / B / 2010
V:Comme il faut / MV:Lavaletto
 
 
0043
Candy-Girl 10
S / Hann / B / 2008
V:Chacco-Blue / MV:Graf Top
 
 
0044
Cantorsa
S / Holst / B / 2006
V:Canto / MV:Corso
 
 
0045
Capaldo 2
W / Holst / B / 2012
V:Cormint / MV:Corrado I
 
 
0046
Caprice 537
S / Hann / F / 2013
V:Cascadello I / MV:For Edition I
 
 
0047
Capt'n Sharky 7
W / Westf / B / 2009
V:Coronas / MV:Arpeggio
 
 
0048
Captain Sparrow 6
W / Westf / B / 2008
V:Contendro I / MV:Lancer III
 
 
0049
Caresino von Worrenberg
W / OS / B / 2012
V:Caretino / MV:Cassini II
 
 
0050
Caresse 15
S / Holst / Db / 2006
V:Cristo / MV:Cash and Carry
 
 
0051
Carewa
S / Holst / Db / 2004
V:Caretello B / MV:Narew xx
 
 
0052
Carino K 3
W / OS / B / 2014
V:Ciacomo / MV:Limbus
 
 
0053
Caro 102
S / Holst / B / 2010
V:Cassini II / MV:Canto
 
 
0054
Carolan
W / Holst / Schi / 2011
V:Cancara / MV:Paramount
 
 
0055
Carthango 4
W / Holst / Schi / 2012
V:Cardino / MV:Calando I
 
 
0056
Carwell DKG
W / Holst / B / 2012
V:Carinjo / MV:Bazar
 
 
0058
Cascabel de Bassy
S / ZW / F / 2010
V:Cantoblanco / MV:Nomenoe II
 
 
0059
Casino Royal 15
W / Holst / B / 2006
V:Cassini I / MV:Caletto I
 
 
0060
Cassedy N
H / Holst / B / 2005
V:Casado / MV:Lavall II
 
 
0061
Cassina 90
S / Ung. / Schi / 2011
V:Agropoint Cassiloo / MV:Vencel
 
 
0062
Cassita Epona
S / Holst / B / 2010
V:Cassito / MV:Lasino
 
 
0063
Cassius 68
H / Holst / Schi / 2008
V:Cassus / MV:Calando IV
 
 
0064
Castello 195
W / Holst / Db / 2007
V:Cartani / MV:Calvados II
 
 
0065
Castuera
S / Holst / Schwb / 2001
V:Coriander / MV:Amigo xx
 
 
0066
Cathani
W / Holst / Schi / 2005
V:Cartani / MV:Exkurs
 
 
0067
Catida- M
S / ZW / Schi / 2010
V:Calido I / MV:Zeus (Nurzeus)
 
 
0068
Cato 77
W / Holst / B / 2009
V:Cormint / MV:Capitol I
 
 
0069
Cendro 2
W / OS / B / 2004
V:Cellini / MV:Sandro
 
 
0070
Centurio 33
W / ZW / B / 2005
V:Claudino / MV:Ahorn Z
 
 
0071
Cermit 14
W / Rhld / F / 2008
V:Chicago / MV:Worldchamp
 
 
0072
Cerrado
H / Holst / B / 2011
V:Casall / MV:Corrado I
 
 
0073
Chacco quin
S / Württ / Db / 2007
V:Chacco-Blue / MV:Mephisto
 
 
0074
Chaccoubet
W / OS / B / 2008
V:Chacco-Blue / MV:Baloubet du Rouet
 
 
0075
Chacomo 38
W / KWPN / Schi / 2007
V:Silverstone / MV:Ahorn
 
 
0076
Chagoldo
W / OS / B / 2007
V:Chacco-Blue / MV:Landgold
 
 
0078
Chambertain 2
W / Holst / B / 2002
V:Chambertin / MV:Carolus I
 
 
0080
Charlin 15
S / DSP / B / 2007
V:Claudio's Son / MV:Escudo II
 
 
0081
Charlotte B
S / ZW / B / 2008
V:Chacco-Blue / MV:Quidam's Rubin
 
 
0082
Charmeur 444
W / ZW / Schwb / 2008
V:Contini / MV:Rohdiamant
 
 
0083
Checker 76
W / Meckl. / Db / 2013
V:Ceventro / MV:Fit for Fun
 
 
0280
Checkers Boy
W / ZW / F / 2007
V:Claudino / MV:Charmeur
 
 
0084
Chelsea Blue 3
S / Bay / B / 2009
V:Chacco-Blue / MV:Poseidon
 
 
0085
Cheyenne 1094
S / Grpf.o.R / Schi / 2007
 
 
0086
Chiara S 2
S / ZW / Df / 2007
V:Limited Edition / MV:Coronado
 
 
0087
Chica Fina
S / Z.Rpf / Schi / 2009
V:Chippendale Z / MV:Now Or Never M
 
 
0088
Chica-Cadisha
S / ZW / B / 2009
V:Cola / MV:Pavarotti v.d.Helle
 
 
0089
Chicco 378
W / Holst / B / 2007
V:Caretino / MV:Calato
 
 
0090
Chin's Caramba
S / Holst / B / 2012
V:Chin Champ / MV:Cachas
 
 
0091
Chippi Jo
W / Holst / Db / 2009
V:Cormint / MV:Lasandos
 
 
0277
Chiquiletta
S / Old / B / 2009
V:Checkpoint Charly / MV:Quidam
 
 
0093
Choco de Bassy
W / ZW / B / 2008
V:Chambertin / MV:Nomenoe II
 
 
0094
Christallo 6
W / Holst / B / 2009
V:Cristo / MV:Caretino
 
 
0095
Christopher-Robin
W / ZW / Schi / 2010
V:Cristallo / MV:Goethe
 
 
0097
Cimbo S
W / Holst / RkaSc / 2010
V:Canoso / MV:Coronado
 
 
0098
Cirabelle
S / OS / Schwb / 2012
V:Calido I / MV:Argentinus
 
 
0099
Circe 18
S / KWPN / B / 2006
V:Verdi (Q-Verdi) / MV:Regilio
 
 
0100
Citizen 2
W / ZW / Schwb / 2008
V:Clinton II / MV:Goethe
 
 
0101
Clinton's Hillary B
S / ZW / Schi / 2011
V:Clinton II / MV:Zakspeed
 
 
0102
Clover 12
W / Westf / Schi / 2010
V:Clarimo / MV:Stakkato
 
 
283
Coco de Schwinn
S / ZW / B / 2011
V:Clever and Smart / MV:Carlos DZ
 
 
0103
Coffee Shop Fly High
S / Rhld / FkaSc / 2013
V:Chicago / MV:Lodge Hill xx
 
 
0104
Colja 11
W / Holst / B / 2009
V:Colman / MV:Limbus
 
 
0105
Colourful Caspar
W / Hann / F / 2010
V:Carrico / MV:Argentinus
 
 
0106
Commander Joe 2
W / Württ / B / 2011
V:Cartani / MV:Lancer II
 
 
0107
Conan S
W / OS / Schwb / 2013
V:Cormint / MV:Quinar
 
 
0108
Condor H
W / OS / R / 2003
V:Carpalo / MV:Zeus (Nurzeus)
 
 
0109
Connery 38
W / Holst / B / 2008
V:Con Air / MV:Linaro
 
 
0110
Constantin 98
H / Holst / B / 2009
V:Calido I / MV:Quite Capitol
 
 
0111
Contento 4
W / Holst / B / 2002
V:Contendro I / MV:Acord II
 
 
0112
Cookie Bell 3
S / ZW / Schi / 2013
V:Corrinaro / MV:Lansing
 
 
0113
Cooper Rich
W / Holst / Schi / 2013
V:Cachas / MV:Locato
 
 
0114
Copilot AK
W / ZW / B / 2013
V:Chlodwig / MV:Attila
 
 
0116
Coratina 3
S / Holst / Db / 2012
V:Cormint / MV:Chicago Z
 
 
0117
Cordiano
W / Old / F / 2007
V:Cessna / MV:Quick Star
 
 
0118
Cordovero
W / Württ / B / 2010
V:Tannenhof's Chopin / MV:Fürst Heinrich
 
 
0119
Corleone v.Schuttershof Z
H / Z.Rpf / Schi / 2011
V:Cancara / MV:Kashmir van het Schuttershof
 
 
0120
Cornelis 6
W / Holst / B / 2012
V:Canstakko / MV:Landos
 
 
0121
Cornet Star 3
W / Westf / Db / 2014
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Weinberg
 
 
0122
Cornetto 48
W / Westf / Schwb / 2010
V:Cornado I / MV:Piano II
 
 
0123
Cortess L
W / Holst / Schwb / 2013
V:Cormint / MV:Clinton I
 
 
0057
Cõsarion
H / Oe.Wb / Schi / 2002
V:Casco / MV:Barnaul xx
 
 
0124
Cosmah
S / Holst / Schi / 2010
V:Catoki / MV:Carolus I
 
 
0126
Crack-er-Jack
H / Holst / B / 2004
V:Cash and Carry / MV:Corleone
D - Pferdename / KNR
 
 
0128
D-Contessa- WG
S / Holst / B / 2011
V:Cannavaros / MV:Lasino
 
 
0129
Danyderwen Prince William
W / Wel.D / B / 2007
V:Trevallion Picasso / MV:Derwen Royal Express
 
 
0130
Danyderwen Prince William 3
W / Wel.D / B / 2007
V:Trevallion Picasso / MV:Derwen Royal Express
 
 
0131
Deja Vue 52
W / Hann / R / 2012
V:De Niro / MV:Welton
 
 
0273
Deyrron
W / Old / Schi / 2001
V:Rocadero / MV:Althoff
 
 
0134
Diva de Ritzi
S / ZW / B / 2009
V:Damarco / MV:N-Aldato
 
 
0136
Don Pinks Noir
H / Hann / R / 2012
V:Don Index / MV:Salieri
 
 
0137
Don Sandro 2
W / KWPN / Db / 2008
V:Sandro Boy / MV:Heartbreaker
 
 
0138
Don't Touch 6
H / Old / F / 2001
V:Don Larino / MV:Rouletto
 
 
0139
Dschino
W / Württ / B / 2010
V:Don Diamond / MV:Denaro
 
 
0132
DÚjavu
S / Hann / F / 2009
V:Desperados / MV:Londonderry
E - Pferdename / KNR
 
 
0141
Eleni - M
S / KWPN / Schi / 2009
V:Royal Bravour / MV:Contango
 
 
0142
Ellie-Garelli
S / Old / R / 2010
V:Elliot van Ter Hulst / MV:Quidam
 
 
0143
Emotion forever
W / Holst / R / 2008
V:Ephebe For Ever / MV:Carolus I
 
 
0144
Erato RS
H / KWPN / B / 2009
V:Carthino Z / MV:Sam R
F - Pferdename / KNR
 
 
0145
Farina 912
S / Old / F / 2003
V:Charon / MV:Liberty Life
 
 
0146
Felicia V
S / B / 2010
V:Wittinger VDL (NLD) / MV:Martel xx
 
 
0147
Fieke -J
S / KWPN / Schi / 2010
V:Stairway / MV:Royal Bravour
 
 
0148
Fizz Deluxe
W / Bay / B / 2002
V:Fats Domino / MV:Latouro
 
 
0149
Fjera van het Hoogveld
S / BWP / B / 2005
V:Vamiro M / MV:Cappucino van Berkenbroek
 
 
0150
Flash 272
W / ZW / B / 2008
V:Florentianer / MV:Ajan xx
 
 
0151
Fleetwood Mac 15
W / Hann / B / 2009
V:For Edition I / MV:Amani
 
 
0152
For Fame 5
S / Hann / B / 2008
V:For Edition I / MV:El Bundy I
 
 
0153
Frosti 14
W / Hann / F / 2009
V:For Edition I / MV:Acord II
G - Pferdename / KNR
 
 
0154
Gabbana 13
W / KWPN / Db / 2011
V:Verdi (Q-Verdi) / MV:Ladalco
 
 
0155
Galaxy HS
S / Hann / F / 2005
V:Go on Top / MV:Acorado I
 
 
0156
Geoffrey 29
W / BWP / B / 2006
V:Lord Z / MV:Fuerstenstolz
 
 
0157
Ghostbuster 55
W / DR / R / 2008
V:Go for Gold / MV:Heidbergs Nancho Nova
 
 
0158
Gina Nova 2
S / Old / Db / 2008
V:Collado / MV:Abke
 
 
0159
Glancia Zwo
S / Hann / B / 2006
V:Goodman / MV:Lantaan
 
 
0160
Go four it B
W / KWPN / Db / 2011
V:Blauwendraad's O'Brien / MV:Celano
 
 
0161
Grõfin Epona
S / ZW / Db / 2006
V:Grafenstolz / MV:Skatman
 
 
0162
Gvapa
S / Tsch.W. / F / 2009
V:Cascavello / MV:Diadem-94
H - Pferdename / KNR
 
 
0163
HA Cacao
W / Westf / B / 2008
V:Cayetano L / MV:Ulan
 
 
0164
Helga Schmidt
S / ZW / F / 2012
V:Hope of Heaven / MV:Champ-Extra
I - Pferdename / KNR
 
 
0278
Ibrahim van de Boshoeve
W / BelSpo / B / 2004
V:Emmickhoven's Diego / MV:Carl V/D Liemers
 
 
0165
Indianapolis 19
W / KWPN / Schi / 2013
V:Conway II / MV:Contender
J - Pferdename / KNR
 
 
0166
Jack Frost 3
W / KWPN / Schi / 2010
V:Opium / MV:Corland (DK: Corlando)
 
 
0167
Jougana
S / BWP / Db / 2009
V:Cicero Z / MV:Damiro
 
 
0168
Jule 264
S / DR / FkaSc / 2003
V:Salaa El Dine ox / MV:Bernstein
K - Pferdename / KNR
 
 
0170
Kilar
H / Holst / B / 2001
V:Carolus I / MV:Rocadero
L - Pferdename / KNR
 
 
0171
La Voltaira
S / OS / F / 2007
V:Landor S / MV:Voltaire
 
 
0172
Labell 26
S / DSP / F / 2005
V:Ludger G / MV:Rabino
 
 
0173
Lady-Lover
S / ZW / B / 2006
V:Latino Lover / MV:Weinheim
 
 
0174
Lakota W
S / Old / B / 2013
V:Lyjanero / MV:Giacomo
 
 
0175
Lasstrado
W / Hann / B / 2000
V:Laptop / MV:Ramiro's Son II
 
 
0176
Leipzig B
H / ZW / B / 2011
V:Lordanos / MV:Chacco-Blue
 
 
0177
Lennox B
W / DSP / F / 2004
V:Living / MV:Feuertanz I
 
 
0178
Lescadeur 18
H / Old / B / 2006
V:Luxius / MV:Grannus
 
 
0179
Levista Blue
S / DSP / B / 2008
V:Levistano / MV:Chacco-Blue
 
 
0180
Levito le Champion
W / Westf / B / 2008
V:Lissacor / MV:Rockwell
 
 
0181
Li-La-Launebõr
W / DSP / B / 2003
V:Lancer III / MV:Golden Miller
 
 
0182
Licorne Black
W / OS / Schi / 2012
V:Lordanos / MV:Balou du Rouet
 
 
0183
Liebenswert 3
W / Holst / B / 2011
V:Lordanos / MV:Lavall II
 
 
0184
Life is Life 24
W / Westf / F / 2005
V:Laudabilis / MV:Davignon I
 
 
0185
Lighthouse Girl
S / Westf / B / 2010
V:Light On / MV:Rockwell
 
 
0187
Lions Image
W / Hann / B / 2009
V:Ludwig von Bayern / MV:Natiello xx
 
 
0188
Little Miss Werder
S / ZW / F / 2012
V:Lemwerder / MV:Goethe
 
 
0190
Looks like more
W / Westf / B / 2005
V:Lupicor / MV:Calimero
 
 
0191
Loxley's Lady 3
S / ZW / B / 2013
V:Lord Loxley I / MV:Goethe
 
 
0192
Lucarimar
W / Holst / B / 2012
V:Larimar / MV:Acord II
 
 
0193
Lucien R
S / Old / B / 2008
V:Lordanos / MV:Landherr
 
 
0194
Luke Skywalker 65
W / ZW / Schi / 2010
V:Lordanos / MV:Carthago
M - Pferdename / KNR
 
 
0195
Madock 3
W / Hann / B / 2002
V:Metternich / MV:Wanderer
 
 
0196
Magnificent 2
W / KWPN / Schi / 2010
V:Up To Date / MV:Corland (DK: Corlando)
 
 
0197
Maravilla F
S / ZW / B / 2005
V:Motley xx / MV:Silvio I
 
 
0198
Millano Red Wine
H / OS / B / 2013
V:Marius Claudius / MV:Kashmir van het Schuttershof
 
 
0199
Miraculix 24
W / Lux.W / B / 2011
V:Michael / MV:Argentinus
 
 
0200
Monte Collini
W / Westf / B / 2010
V:Monte Bellini / MV:Collin L
N - Pferdename / KNR
 
 
0201
N- Zwo
W / ZW / B / 2007
V:No Merci / MV:Joost
 
 
0202
Nagano Red Wine
H / OS / Schwb / 2013
V:Numero Uno / MV:Stakkato
 
 
0203
Naomi 364
S / ZW / B / 2007
V:No Merci / MV:Elberton
 
 
0281
Neugschwent's Contex
W / OS / Db / 2003
V:Contendro I / MV:Alexis Z
 
 
0204
Nikkita 2
S / Lux.W / B / 2012
V:Nabab de Reve / MV:Zeus (Nurzeus)
O - Pferdename / KNR
 
 
0205
Ohayo des Proyes
W / SF / Db / 2002
V:Arpege Pierreville / MV:Quel Type D'Elle
 
 
0206
Olli 95
W / KWPN / B / 2004
V:Ovidius / MV:Zeoliet
 
 
0207
Onassis -M
W / Grpf.o.R / Schi / 2010
V:Unbekannt / MV:Carolus I
 
 
0208
One Omen Omo
W / ZW / F / 2003
V:Ocamonte xx / MV:Weinheim
 
 
0209
Orgueil de Lusse
W / SF / B / 2002
V:Quel Type D'Elle / MV:Muguet Du Manoir
P - Pferdename / KNR
 
 
0210
Paddington 109
W / Hann / B / 2014
V:Perigueux / MV:Amani
 
 
0211
Pandora AS 3
S / B / 2010
V:Poleggio / MV:Finley-M
 
 
0212
Papagena 73
S / DR / Db / 2004
V:Pantani / MV:Douglas
 
 
0213
Paul JFT
W / Grpf.o.R / Schi / 2013
 
 
0214
Paula 549
S / Westf / B / 2011
V:Piano II / MV:Montender
 
 
0215
Paula- M
S / ZW / B / 2013
V:Cordobes I / MV:Polydor
 
 
0216
Pepito du Bessin
W / SF / Grau / 2003
V:Corland (DK: Corlando) / MV:Joly Jumper
 
 
0217
Perle S
S / Westf / Schwb / 2007
V:Pontifex / MV:Concetto I
 
 
0218
Pesos Andalou
W / SF / F / 2003
V:Gentleman IV / MV:Narcos II
 
 
0219
Philippa MS
S / ZW / F / 2008
V:Power Light / MV:Kokoschka
 
 
0220
Power Polo
W / Holst / Db / 2010
V:Paramount / MV:Linaro
Q - Pferdename / KNR
 
 
0221
Qatar
S / Old / B / 2008
V:Quicksilber / MV:Chico's Boy
 
 
0222
Quality 35
S / Holst / Schwb / 2009
V:Quo Vados I / MV:Capitol I
 
 
0274
Quality vh Noordeneind
S / Z.Rpf / Db / 2011
V:Quintender / MV:Air Jordan
 
 
0223
Quassina da Capo
S / Holst / B / 2005
V:Quantum / MV:Cassini I
 
 
0224
Qui Bell
S / ZW / B / 2010
V:Qui Lago / MV:Count Down Swiss
 
 
0225
Qui Vie 3
W / ZW / B / 2011
V:Quinar / MV:Dancing King
 
 
0226
Quichotte S
W / Holst / Schi / 2011
V:Quadros / MV:Cardino
 
 
0227
Quid Nick
W / OS / B / 2009
V:Quintender / MV:Grannox
 
 
0228
Quidam's Fire
W / OS / F / 2008
V:Quidam's Rubin / MV:Grannus
 
 
0229
Quidame 4
S / OS / B / 2011
V:Quintender / MV:Limbus
 
 
0230
Quillan W
W / ZW / B / 2011
V:Qui Lago / MV:No Limit
 
 
0231
Quilou 2
W / OS / B / 2008
V:Quintender / MV:Balou du Rouet
 
 
0232
Quimondo
W / ZW / B / 2010
V:Quattro B / MV:Conway
 
 
0233
Quinoa 5
W / ZW / B / 2011
V:Quinar / MV:Royal Ardent
 
 
0234
Quintera 28
S / Holst / B / 2006
V:Quintero / MV:Lordano
 
 
0235
Quirano 5
H / Holst / B / 2014
V:Quiran / MV:Carentan
 
 
0236
Quiroga du Buisson Z
S / Z.Rpf / B / 2008
V:Quartz II Adelheid Z / MV:Zandor
 
 
0237
Quitte 22
S / Holst / Schwb / 2011
V:Quadros / MV:Candillo
R - Pferdename / KNR
 
 
0238
Rabauke 60
W / Trak. / B / 2008
V:Waitaki / MV:Almox Prints J
 
 
0239
Rahmannshof Cornet
W / Westf / B / 2004
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Landro L
 
 
0240
Randeck Ronja
S / Wel.D / F / 2010
V:Millstone Caerleon / MV:Randeck Tristan
 
 
0241
Rising Star 12
W / Old / Db / 2000
V:Rivero xx / MV:Cordeur
 
 
0242
Roccatello-Salvador
W / KWPN / Db / 1999
V:Ronaldo / MV:Gabor
 
 
0243
Rubin Rouge 5
S / Old / F / 2003
V:Rubin-Royal / MV:Weltmeyer
S - Pferdename / KNR
 
 
0244
Salentino PL
H / ZW / Db / 2010
V:Salento / MV:Law Society xx
 
 
0245
Salouba
S / OS / B / 2010
V:Sir Shutterfly / MV:Casio
 
 
0246
Samina 9
S / Bay / Db / 2013
V:Messenger / MV:Conthargos
 
 
0247
Samy soleil
W / Hann / R / 2011
V:Spartacus / MV:Grannus
 
 
0248
San Juan 5
W / DSP / Schwb / 2005
V:Seidon / MV:Thannhaeuser
 
 
0249
Saphir 426
W / Tsch.W. / B / 2010
V:Quick Lauro Z / MV:Frühesch-2
 
 
0250
Say it again
S / Hann / Db / 2010
V:Sir Shutterfly / MV:Heraldik xx
 
 
0251
Scooby 7
W / Westf / B / 2007
V:Stalypso / MV:Liberty Son
 
 
0252
Serafina 56
S / ZW / B / 2010
V:Salento / MV:N-Aldato
 
 
282
Serin de Schwinn
S / ZW / B / 2006
V:San Giorgio / MV:Carlos DZ
 
 
0253
Shamrock 80
S / Hann / Db / 2006
V:Stakkato / MV:Calypso II
 
 
0254
Showbizz
S / Hann / Db / 2004
V:Stakkato / MV:Contender
 
 
0255
Siggi 35
W / B / 2003
V:Zortin / MV:Orlando B
 
 
0279
Sir Corde
W / Hann / B / 2009
V:Sir Shutterfly / MV:Cor de la Bryere
 
 
0256
Spike 60
W / KWPN / R / 1999
V:Voltaire / MV:Notaris
 
 
0257
Spring Rose A 2
S / Dt.Pf / F / 2008
V:Shakespeare / MV:Acalwahn
 
 
0258
Stakaya
S / Hann / Db / 2013
V:Stakkato / MV:Clearway
 
 
0259
Superior 5
H / ZW / B / 2010
V:Stalypso / MV:Coriando
 
 
0260
Szibilla
S / Ung. / B / 2002
V:Lancer II / MV:Cantus
T - Pferdename / KNR
 
 
0261
Tira von Worrenberg
S / OS / Schwb / 2012
V:Tornesch / MV:Calando I
 
 
0262
Tom 274
H / SBS / B / 2002
V:Toulon / MV:Fabuleux de Gamet
 
 
0263
Tonlyn Bobby's Girl
S / Wel.C / B / 2005
V:Abersyfi Moonlight / MV:Neuaddparc the Squire
 
 
0264
Top Medusa
S / DR / Schi / 2011
V:Top Montreal / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
U - Pferdename / KNR
 
 
0275
Unessa 9
S / Holst / Schi / 2004
V:Chalan / MV:Capitol I
V - Pferdename / KNR
 
 
0265
Valero L
W / ZW / F / 2004
V:Vigaro / MV:Limited Edition
 
 
0266
Vayrac de Bellerose
S / SBS / Schi / 2005
V:Cartier van't Schuttershof / MV:Kashmir van het Schuttershof
 
 
0267
Versace du Faubourg
W / SF / B / 2009
V:Calvaro Z / MV:Hidalgo de Riou
 
 
0268
Vincent 119
W / Westf / F / 2004
V:Van Gogh / MV:Report I
 
 
0269
Vincenzo Z
W / Z.Rpf / B / 2013
V:Van Gogh
 
 
0270
Vitesse 14
S / ZW / B / 2007
V:Waldes / MV:Munaasib
W - Pferdename / KNR
 
 
0271
Weltino 47
W / ZW / B / 2004
V:Waldes / MV:Grundyman xx
 
 
0272
Whispering Heart
S / ZW / Db / 2010
V:Waldes / MV:Cristo