Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 1314 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
1
Abacanto 2
H / Old / B / 2002
V:Acorado I / MV:Goldstern
 
 
2
Abe II
W / KWPN / F / 2005
V:Tenerife VDL / MV:Elmshorn (Lorvado)
 
 
3
Abercrombie 6
H / Westf / B / 2010
V:Arpeggio / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
4
Abou Lagraa
W / Rhld / B / 2011
V:Arpeggio / MV:Grosso Z
 
 
5
Abraxas 139
W / Oe.Wb / Hlb / 1999
V:Ahorn / MV:Wetterstein
 
 
6
Abricot de Mai
H / SBS / B / 2006
V:Quaser de L'ile / MV:Heureka de la Loge
 
 
7
Acanfora
S / Old / B / 2004
V:Acorado I / MV:Calido I
 
 
8
Accino 4
W / Hann / B / 2003
V:Acorado I / MV:Silvio I
 
 
9
Acheron 4
H / Rhld / B / 2010
V:Ampere (NLD) / MV:Fidermark
 
 
10
Acorados- S
W / Holst / B / 2003
V:Acorado I / MV:Calypso I
 
 
1231
Acorantus
W / Holst / B / 1994
V:Acord II / MV:Cantus
 
 
11
Adilot
W / OS / B / 2005
V:Ars Vivendi / MV:Grandilot
 
 
12
Adoro 3
H / DSP / B / 2007
V:Acadius / MV:Askari
 
 
13
Adrian Balboa
S / Westf / B / 2009
V:Chalet / MV:Argentinus
 
 
1271
Advance' As
H / KWPN / B / 2010
/ MV:Lovis Corinth
 
 
14
Agrippa 4
W / Westf / B / 2001
V:Arpeggio / MV:Francisco I
 
 
15
Aida Luna
S / Old / Db / 2006
V:Rousseau / MV:Royal Angelo I
 
 
16
Air Corrado VO
H / SBS / Schi / 2006
V:Corrado I / MV:Mr.Blue
 
 
17
Airline R
S / Westf / B / 2007
V:Avec Coeur / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
18
Airport 51
W / Westf / B / 2007
V:Abke / MV:Corofino I
 
 
19
Al Pacina 2
S / Westf / B / 2009
V:Arpeggio / MV:It's Me du Mesnil
 
 
20
Albführen's La-Toja
S / Brdbg / F / 1998
V:Landrebell / MV:Marocain xx
 
 
21
Aleksey
W / Rhld / B / 2009
V:Arpeggio / MV:Phantom
 
 
22
Aleqs
H / SWB / Db / 2001
V:Quite Easy I / MV:Imperator
 
 
23
Alexis 208
S / Holst / Db / 2005
V:Acodetto I / MV:Heraldik xx
 
 
24
All together
W / Westf / Db / 2010
V:Arpeggio / MV:Mont Du Cantal AA
 
 
25
Allegra S
S / Old / Db / 2008
V:Allegro Uno / MV:Radiator
 
 
26
Alma Z
S / Old / B / 2007
V:Chacco-Blue / MV:Pablo
 
 
27
Alone WS
W / Westf / B / 2008
V:Amageddon / MV:Up to date
 
 
28
Amacho 2
W / DR / F / 2004
V:Avalon / MV:Hondsrug Don Gregory
 
 
29
Amadeus 947
W / KWPN / B / 2005
V:Equador / MV:Samber
 
 
30
Amageddon 11
H / Westf / Schwb / 2002
V:Arpeggio / MV:Phantom
 
 
31
Amaro Abano
H / Bay / R / 2001
V:Abanos / MV:Donnerschlag
 
 
32
Amazing Annie
S / Westf / F / 2011
V:Apache / MV:Florestan I
 
 
33
Ampere's Allegra
S / Westf / B / 2010
V:Ampere (NLD) / MV:Lauries Crusador xx
 
 
34
Andante D
W / DR / Db / 2009
V:Amarillys Sensation / MV:Desteny
 
 
35
Andy Ray
W / Westf / F / 2003
V:Askaban / MV:Wendehals
 
 
36
Angelique 361
S / DSP / B / 2007
V:Askari / MV:Singular Joter I
 
 
37
Angie NT
S / Holst / B / 2008
V:Concreto / MV:Capitol I
 
 
38
Anne 108
S / Westf / B / 2010
V:Arpeggio / MV:Pageno
 
 
39
Antek 24
W / Westf / B / 2002
V:Arpeggio / MV:Florestan I
 
 
40
Anton 641
W / Grpf.o.R / F / 1998
 
 
41
Antonass
W / Westf / B / 2009
V:Arpeggio / MV:Mont Du Cantal AA
 
 
42
Antonioni
W / Westf / Db / 2009
V:Arpeggio / MV:Azur de Paulstra
 
 
43
Apachi 24
S / Westf / F / 2009
V:Arpeggio / MV:Paulaner
 
 
44
Apanatschi 90
S / Holst / F / 2005
V:Casall / MV:Alcatraz
 
 
45
Appearance 2
S / Old / Db / 2003
V:Armitage / MV:Levantos I
 
 
1298
Aquarell
W / Holst / B / 2006
V:Aljano / MV:Carpaccio
 
 
46
Aquina 21
S / Westf / B / 2009
V:Arpeggio / MV:For Pleasure
 
 
47
Arabella 656
S / Westf / B / 2008
V:Arpeggio / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
48
Aramis 512
W / Hann / Schi / 2004
V:Antaeus / MV:Kolibri
 
 
49
Aranco 3
H / KWPN / R / 2005
V:Garanco / MV:Concorde
 
 
50
Arcansas 5
W / Westf / F / 2006
V:Acordplus / MV:Gloucester
 
 
51
Arielle 316
S / OS / Schwb / 2002
V:Adlantus As / MV:Zeus (Nurzeus)
 
 
52
Artemis 68
W / Westf / B / 1999
V:Florestan I / MV:Delphi
 
 
53
Arthur 57
W / KWPN / Schwb / 2005
V:Padinus / MV:Burggraaf
 
 
54
Arwen 49
S / Holst / B / 2008
V:Collini / MV:Levisto
 
 
55
As of Lacarla
S / Z.Rpf / Schi / 2007
V:Asca / MV:Topas
 
 
56
Askadelia
S / Westf / F / 2007
V:Acordplus / MV:Alkalde xx
 
 
1247
Aspen 11
H / Holst / B / 2000
V:Acorado I / MV:Falkner
 
 
1306
Aston
H / Westf / B / 2010
V:Ampere / MV:Florestan I
 
 
57
Aston 14
W / Westf / B / 2008
V:Avec Coeur / MV:Democraat
 
 
58
Atlanta 524
S / NRPS / B / 2007
V:Al Pacino W / MV:Maykel
 
 
59
Atlantik 59
W / Holst / Schi / 2004
V:Acorado I / MV:Capitano
 
 
60
Atlantis 195
W / KWPN / F / 2005
V:Gribaldi / MV:Animo
 
 
61
Atlantis 202
W / Rhld / Df / 2010
V:Arpeggio / MV:Phantom
 
 
62
Attent
W / KWPN / F / 2005
V:Kojak / MV:Highline
 
 
63
Aurelia 43
S / Hann / Db / 2007
V:Argentinus / MV:Landadel
 
 
64
Avalanche 11
S / KWPN / FkaSc / 2005
V:Tjungske / MV:Lamour (Nocturn)
 
 
65
Avalon 280
W / Westf / R / 2006
V:Arpeggio / MV:Potsdam
 
 
66
Avalon 305
W / KWPN / B / 2005
V:Lancelot / MV:Ekstein
 
 
67
Avijano
W / Holst / Db / 2002
V:Aljano / MV:Reichsgraf
B - Pferdename / KNR
 
 
68
Balimba
S / Westf / B / 2006
V:Balou du Rouet / MV:Gralsh³ter
 
 
69
Balkano
W / OS / B / 2006
V:Balou du Rouet / MV:Kannan
 
 
70
Ballettmeister
H / Hann / Db / 2003
V:Brentano II / MV:Weltmeyer
 
 
1305
Balouca
S / AESRpf / F / 2003
V:Baloubet de Rouet / MV:C-Indoctro
 
 
71
Balous Bellini
H / Bay / B / 2006
V:Balou du Rouet / MV:Lord Inci Pit
 
 
72
Balubeta
S / OS / F / 2004
V:Balougran / MV:Riki du Chesnay
 
 
73
Banderas 13
W / Trak. / R / 2004
V:Sixtus / MV:Diamant
 
 
74
Bandolino 6
W / Bay / B / 2007
V:Baloubino B / MV:Acasino B
 
 
75
Baquero 6
H / Westf / B / 2005
V:Baloubet du Rouet / MV:Graf Grannus
 
 
76
Barrado JK
H / Westf / Df / 2007
V:Baloubet du Rouet / MV:Champion Du Lys
 
 
77
Batida du Rouet
S / OS / B / 2005
V:Balou du Rouet / MV:Arpeggio
 
 
78
Baumann's Cherie
S / Westf / Schi / 2010
V:Congress / MV:Heraldik xx
 
 
79
Baumann's Coletta
S / Westf / B / 2009
V:Cornado I / MV:Polydor
 
 
80
Baumann's Quenau
W / Westf / B / 2008
V:Quinta Real / MV:Cento
 
 
81
Be Happy SB
S / Westf / B / 2010
V:Belissimo M / MV:Cayetano L
 
 
82
Beachboy M
W / KWPN / F / 2006
V:Chin Chin / MV:Navarone
 
 
83
Beate Uhse MH
S / Old / B / 2011
V:Balou du Rouet / MV:Ludwig von Bayern
 
 
84
Beau Moreno
W / Holst / B / 2008
V:Boritas / MV:Capriccio
 
 
1263
Beaulieu 2
H / Old / R / 2010
/ MV:Sandro Hit
 
 
85
Beautyful Mind 2
S / Westf / F / 2009
V:Basic / MV:Ad hoc
 
 
86
Becks Gold
W / Hann / Df / 2010
V:Belissimo M / MV:Wolkenstein II
 
 
87
Beethoven's Sinfonie
S / Old / F / 2005
V:Rebel Z I / MV:Sandor
 
 
88
Bella Rubina 2
S / Holst / FkaSc / 2009
V:Cassiano / MV:Acord II
 
 
89
Bella Vita 6
S / Westf / B / 2010
V:Burggraaf / MV:Cento
 
 
90
Bellagio 9
H / Hann / 2009
V:Bertuli W / MV:Prince Thatch xx
 
 
91
Bellagio Du Bois Madame
W / SBS / F / 2007
V:Kashmir van het Schuttershof / MV:Darco
 
 
1258
Belle Jument Alezane
S / KWPN / F / 2011
/ MV:Lake Bid
 
 
92
Bellissimo 7
W / Holst / B / 1999
V:Baldini I / MV:Athlet Z
 
 
93
Belmondo P.H.
W / Rhld / Df / 2005
V:Belissimo M / MV:Matcho AA
 
 
94
Beltino
W / Westf / F / 2003
V:Beltain / MV:Wandervogel I
 
 
95
Beltino 2
W / Westf / F / 2009
V:Beltoni / MV:Philipo
 
 
96
Beluga's Charming Boy
W / Hann / R / 2003
V:Beluga / MV:Amoroso
 
 
97
Benedikt 29
W / OS / B / 2005
V:Balou du Rouet / MV:Diadem
 
 
98
Benni Balou W
H / Westf / B / 2004
V:Belissimo M / MV:World Magic
 
 
99
Berend S
W / KWPN / Schi / 2006
V:Cartano / MV:Notaris
 
 
100
Bertolino
W / Westf / B / 2009
V:Basic / MV:Florestan I
 
 
101
Best of Nymphenburg
H / Westf / B / 2009
V:Basic / MV:Dimension
 
 
102
Big Show
W / Old / FkaSc / 2009
V:Borowski / MV:Bordeaux II
 
 
103
Billy Boy 38
W / Hann / Df / 2000
V:Bergamon / MV:Waldstar xx
 
 
104
Black Desert
W / Hann / R / 2004
V:Desert Moon / MV:Hohenstein
 
 
105
Bodyguard WF
W / Westf / Df / 2010
V:Belissimo M / MV:Florestan I
 
 
106
Bombastico
W / Hann / B / 2008
V:Balou du Rouet / MV:Captain Paul I
 
 
107
Bon Balou 7
W / Hann / 2010
V:Balou du Rouet / MV:Silvio I
 
 
108
Bonjovi 4
W / Westf / Df / 2004
V:Belissimo M / MV:Fr³hlingsball
 
 
109
Boudicca
S / Holst / B / 2009
V:Landos / MV:Carvallo BB
 
 
110
Brantops VIP
S / DR / B / 2004
V:Brantops Validos Touch / MV:Capri Moon
 
 
111
BreFood's Del Vecchio
W / Hann / R / 2008
V:Don Frederico / MV:Londonderry
 
 
112
Brigitte Bardot 2
S / Westf / B / 2010
V:Bonifatius / MV:Sir Sch÷lling
 
 
113
Brunello 7
H / SBS / Schi / 2007
V:Lazio / MV:Carthago
 
 
114
Budapest 5
H / Ung. / Schwb / 2008
V:Balou du Rouet / MV:Castor
 
 
115
Burrike
S / KWPN / Db / 2006
V:Burggraaf / MV:Faram
 
 
116
Büttner`s Minimax
H / Hann / B / 2009
V:Cornado I / MV:Antaeus
C - Pferdename / KNR
 
 
475
Cörby 2
W / Westf / B / 2009
V:Coronas / MV:Polany
 
 
286
C'est Diva H
S / Westf / B / 2009
V:Comme il faut / MV:Linaro
 
 
287
C'est la vie 146
S / Westf / B / 2009
V:Coronas / MV:Goldlack I
 
 
270
C.C. Cool 2
S / Hann / Db / 2010
V:Christoph Columbus / MV:Julio Mariner xx
 
 
117
Ca ira 2
S / Westf / Schi / 2010
V:Congress / MV:Rüter
 
 
118
Ca va bien 4
H / Westf / Schi / 2010
V:Cornado I / MV:Stakkato
 
 
119
Cabalina
S / Westf / B / 2006
V:Couleur Rouge / MV:Almox Prints J
 
 
120
Cabanas FH
W / Old / Db / 2006
V:Carabas / MV:Partout
 
 
121
Cacadu Boy
W / W³rtt / Df / 2007
V:Chintan / MV:Rhodos
 
 
122
Cachassini
H / Holst / Db / 2009
V:Cachas / MV:Cassini I
 
 
123
Cadberry
S / Westf / Db / 2010
V:Coronas / MV:Carpaccio
 
 
124
Cadburry R
W / Westf / B / 2010
V:Carell / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
125
Cados L
W / Westf / B / 2009
V:Cayetano L / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
1290
Cairon 10
W / Westf / B / 2009
V:Comme il faut / MV:Charisma
 
 
126
Caja 24
S / Hann / Db / 2009
V:Converter / MV:Landadel
 
 
127
Caju 7
W / Holst / Db / 2009
V:Corrado I / MV:Romino
 
 
128
Caju 9
H / Holst / Schi / 2010
V:Cannavaros / MV:Calido I
 
 
129
Calais 28
S / Westf / B / 2009
V:Coronas / MV:Bormio xx
 
 
130
Calando 78
W / Holst / Schi / 2005
V:Cassini II / MV:Narew xx
 
 
131
Calanto 2
H / Holst / B / 2005
V:Calato / MV:Caretino
 
 
132
Calderon 34
W / Holst / Schi / 2004
V:Cassini I / MV:Schampus xx
 
 
133
Caleon W.Z.
H / Holst / B / 2010
V:Caretino / MV:Cassini I
 
 
134
Calida 89
S / Westf / Schi / 2010
V:Camax L / MV:Calido I
 
 
135
Calimba de Luna 12
S / Westf / B / 2002
V:Cordobes I / MV:Rotarier
 
 
136
Calimbo 7
W / Holst / Db / 2007
V:Clarence I / MV:Ritual
 
 
137
Calimera 54
S / Westf / B / 2010
V:Comme il faut / MV:Levantos I
 
 
139
Calimero 464
W / Holst / B / 2002
V:Contendro I / MV:Coriall
 
 
138
Calimero 628
W / Hann / B / 2009
V:Carabas / MV:Athlet Z
 
 
140
Calimero V
W / Westf / Schi / 2010
V:Congress / MV:Corrado I
 
 
141
Calita 11
S / Hann / DbkaS / 2010
V:Calido I / MV:Contendro I
 
 
142
Calixto 2
W / Holst / B / 2006
V:Coriano / MV:Castellini
 
 
143
Call him coleur
W / OS / B / 2010
V:Check In / MV:Lacros
 
 
144
Call me Charly 2
W / DR / B / 2001
V:Carlson / MV:Losander
 
 
1291
Calle 67
W / Westf / B / 2009
V:Carell / MV:Capitalist
 
 
145
Callimero 24
W / Westf / B / 2003
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Acord II
 
 
146
Callington 6
W / Old / FkaSc / 2010
V:Califax / MV:Balou du Rouet
 
 
147
Calusha 2
S / Holst / Schi / 2004
V:Carpaccio / MV:Lacapo
 
 
148
Camax L
H / BWP / Schi / 2006
V:Clinton / MV:Heartbreaker
 
 
149
Cameroon 3
W / Holst / B / 2007
V:Canturano I / MV:Acobat II
 
 
150
Campanario
W / Hann / B / 2002
V:Chasseur I / MV:Akut
 
 
151
Campari 298
W / Holst / Schi / 2008
V:Colman / MV:Lordship
 
 
152
Campino 344
W / DSP / Df / 2005
V:Converter / MV:Capriol
 
 
153
Can do it 18
H / Rhld / RkaSc / 2010
V:Cornado I / MV:Potsdam
 
 
154
Can do Light
W / Westf / B / 2009
V:Can do L / MV:Davignon I
 
 
1282
Can Jump 2
W / Holst / F / 2009
V:Calido I
 
 
155
Canberra 36
S / Westf / B / 2003
V:Cordobes II / MV:Feiner Stern
 
 
156
Canchita
S / Holst / Db / 2004
V:Caretino / MV:Alcatraz
 
 
157
Candillera
S / Württ / B / 2006
V:Candillo / MV:Achill-Libero H
 
 
158
Candle TF
S / DR / F / 2006
V:FS Chiwago / MV:Principal Boy
 
 
159
Cando 6
H / Westf / Schi / 2007
V:Concreto / MV:Ramiro's Son I
 
 
160
Candy Crush AB
S / Westf / Schi / 2010
V:Camax L / MV:Corradino
 
 
161
Cant 3
W / Old / BkaSc / 2008
V:Cassini II / MV:Lancer III
 
 
162
Canterville N
W / Westf / B / 2003
V:Charming / MV:Sandro Song
 
 
163
Cap de Villa ST
W / Westf / Schi / 2010
V:Clinton I / MV:Freiherr
 
 
164
Cape town 3
S / Holst / B / 2001
V:Calido I / MV:Calando I
 
 
165
Capilot
W / OS / B / 2005
V:Caspar / MV:Pilot
 
 
166
Capistrano 2
H / Westf / Schi / 2006
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Pilot
 
 
167
Capitano B
W / Rhld / B / 2001
V:Coriando / MV:Lancer II
 
 
1283
Capito 18
W / Holst / Db / 2010
V:Crawford
 
 
168
Capo Classic
W / Holst / Db / 2001
V:Capo / MV:Acord II
 
 
169
Cappuccino 135
H / Bay / B / 2004
V:Candillo / MV:Argentinus
 
 
171
Capri 100
S / Westf / B / 2010
V:Comme il faut / MV:Pilot
 
 
170
Capri 86
S / Westf / B / 2006
V:Candillo / MV:Cordobes I
 
 
172
Capri 98
S / Holst / B / 2008
V:Catoki / MV:Capitol I
 
 
173
Caprice 477
S / Westf / B / 2008
V:Captain Fire / MV:Stakkato
 
 
174
Caprice SC
S / Rhld / B / 2009
V:Cristallo / MV:Arpeggio
 
 
175
Captain 39
W / Westf / B / 2008
V:Captain Fire / MV:Potsdam
 
 
176
Captain Celestro
W / DSP / B / 2008
V:Charon / MV:Casado
 
 
177
Captain Cornet GD
W / Westf / B / 2010
V:Captain Fire / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
178
Captain Future B
W / Westf / Db / 2010
V:Captain Fire / MV:Lanciano
 
 
179
Captain Jack 35
W / Old / B / 2006
V:Cordalme Z / MV:Landcapitol
 
 
180
Captain Jack 44
H / Westf / B / 2008
V:Captain Fire / MV:Ferragamo
 
 
181
Captain Sharky 4
W / Old / B / 2010
V:Clinton I / MV:Quidam's Rubin
 
 
182
Cara 153
S / Westf / Schi / 2008
V:Cornado I / MV:FAN Holland (ex Holland)
 
 
183
Cara Donna 13
S / Holst / Db / 2010
V:Baldini II / MV:Corrado I
 
 
184
Caracas 81
S / Holst / Schi / 2005
V:Cassini I / MV:Contender
 
 
185
Carachos
W / Holst / B / 2002
V:Carano / MV:Lantaan
 
 
186
Caramia 25
S / Hann / Db / 2007
V:Chacco-Blue / MV:Almox Prints J
 
 
187
Carat 116
H / Westf / B / 2008
V:Captain Fire / MV:Caruso
 
 
188
Carat 120
H / Holst / Db / 2009
V:Caretino / MV:Contender
 
 
189
Carbonara 2
S / Westf / Schi / 2009
V:Cornado I / MV:Cordobes I
 
 
190
Carefree 3
S / Westf / B / 2007
V:Cristallo / MV:Cordobes I
 
 
191
Caresanio HB
W / Rhld / B / 2009
V:Cassini Boy Junior / MV:Sandro Boy Junior
 
 
192
Caresino W
W / Z.Rpf / Schi / 2010
V:Casino / MV:Lorentin I
 
 
193
Caressina
S / Westf / Schi / 2003
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Sion
 
 
194
Caretinow
H / Holst / Db / 2001
V:Caretino / MV:Landos
 
 
195
Cargo 13
W / KWPN / B / 2007
V:Lord Z / MV:Furioso (Purioso)
 
 
196
Caribic 17
W / Westf / Schi / 2008
V:Colbert GTI / MV:Polydor
 
 
197
Caribica
S / OS / B / 2010
V:Cancara / MV:Adlantus As
 
 
198
Carinja S
S / ZW / B / 2006
V:Carinjo / MV:Caretino
 
 
199
Carinjo 27
W / Westf / Schi / 2008
V:Cassini Boy Junior / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
200
Carita 3
S / SWB / B / 2002
V:Camaro M / MV:Einstand I
 
 
1251
Carl 59
W / Westf / B / 2007
V:Cartani / MV:Landino
 
 
201
Carl Gustav 4
W / Old / B / 2005
V:Carry Gold / MV:Grannus
 
 
210
Carl-Otto 2
W / Rhld / Schwb / 2010
V:Corlensky G I / MV:Gralsh³ter
 
 
202
Carlo 445
W / Westf / Schi / 2010
V:Camax L / MV:Bormio xx
 
 
203
Carlo B
W / Rhld / B / 2005
V:Con Capitol / MV:Lupicor
 
 
206
Carlos 301
W / Holst / B / 1999
V:Chagallo / MV:Calato
 
 
204
Carlos 537
H / Westf / Db / 2005
V:Carving / MV:Pilaro
 
 
205
Carlos 638
W / KWPN / Schi / 2007
V:Casco / MV:Voltaire
 
 
207
Carlotta B
S / Westf / B / 2007
V:Cristallo / MV:Williams
 
 
208
Carlotta F.
S / Westf / B / 2008
V:Cornado I / MV:Pit I
 
 
209
Carlotta SH
S / Westf / B / 2009
V:Cornado I / MV:Pit I
 
 
211
Carlucci 14
W / Holst / B / 2003
V:Cassini I / MV:Lavall I
 
 
212
Carmen A
S / Old / Db / 2009
V:Contendro I / MV:Argentinus
 
 
213
Carmikel
W / Westf / F / 2011
V:Camax L / MV:Cassini II
 
 
214
Carmina Burana 27
S / Westf / Schi / 2006
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Foxiland xx
 
 
215
Carolin 38
S / Meckl. / Schi / 2003
V:Cellestial / MV:Adriano
 
 
216
Caroll 5
W / DSP / B / 2003
V:Cardenio / MV:Severus xx
 
 
217
Carolo 10
W / Holst / Db / 2006
V:Carlos DZ / MV:Newton
 
 
218
Carpimo
W / Westf / B / 2007
V:Contendro I / MV:Potsdam
 
 
219
Carrera 42
S / Holst / F / 2001
V:Carvallo BB / MV:Lord
 
 
220
Carry Diamonds
S / Old / F / 2008
V:Cassini II / MV:Grannus
 
 
221
Carrycho
W / Holst / B / 1999
V:Caretino / MV:Reichsgraf
 
 
1252
Cartanya
S / Holst / Db / 2005
V:Cartani / MV:Riverman
 
 
222
Carte Dor 3
H / Westf / B / 2008
V:Colmani / MV:Monsieur AA
 
 
223
Cartman 4
W / Westf / Schi / 2009
V:Cristallo / MV:Landstreicher
 
 
224
Caruso 476
W / Holst / Schi / 2006
V:Cassini II / MV:Marlo
 
 
225
Carvico
W / Holst / B / 2008
V:Carvallo BB / MV:Cassini I
 
 
226
Casablanca 98
S / Westf / Schi / 2007
V:Cristallo / MV:Lancer III
 
 
227
Casandra 65
S / Holst / Schi / 2007
V:Cassini II / MV:Caletto I
 
 
228
Casarah
S / OS / B / 2010
V:Casiro I / MV:Couleur-Rubin
 
 
229
Casares
W / Holst / Db / 2001
V:Candillo / MV:Contender
 
 
230
Cascaya 74
S / Holst / Schi / 2010
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Landgraf I
 
 
231
Cascaya 80
S / Holst / Schi / 2011
V:Cayado / MV:Parco xx
 
 
232
Cascone
H / Holst / B / 2009
V:Cassini II / MV:Contender
 
 
1302
Casharee
S / Holst / SCH / 2009
V:Cassini I / MV:Corrado I
 
 
233
Cashmere 37
W / Westf / Schi / 2010
V:Congress / MV:Quinta Real
 
 
235
Cashmir's kleiner Prinz
W / Hann / Schi / 2009
V:Cassus / MV:Stakkato
 
 
234
Cashmire 4
H / Holst / Schi / 2010
V:Cassini I / MV:Carthago
 
 
236
Casina 14
S / Holst / Schi / 2008
V:Cassiano / MV:Athlet Z
 
 
237
Caspar 249
H / Hann / F / 2009
V:Calido I / MV:Stakkato
 
 
238
Cassandra 340
S / Holst / B / 2009
V:Clearway / MV:Carry
 
 
239
Cassandra L 2
S / Westf / Schi / 2004
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Gabriel
 
 
240
Casse-Cou
W / Holst / Schi / 2006
V:Cassini II / MV:Carpaccio
 
 
241
Cassedy 19
S / Old / B / 2008
V:Con Capitol / MV:Ginsberg
 
 
242
Cassiadus
H / Holst / Schi / 2005
V:Cassini II / MV:Ariadus
 
 
243
Cassian B
W / Holst / Schi / 2004
V:Cassini I / MV:Acord II
 
 
244
Cassijo 2
W / Westf / F / 2009
V:Crawford / MV:Grannus
 
 
245
Cassilo 6
W / Holst / Schi / 2007
V:Cassini II / MV:Lord
 
 
246
Cassina 74
S / Holst / B / 2009
V:Cassin / MV:Newton
 
 
247
Cassinette
S / Hann / Schi / 2009
V:Cassini II / MV:Voltaire
 
 
248
Cassio 29
W / Westf / B / 2009
V:Chequille / MV:Ex Libris
 
 
249
Cassiopea
S / DR / F / 2009
V:Constantin / MV:Weltmeyer
 
 
251
Cassiopeia 82
S / Holst / Schwb / 2006
V:Caretino / MV:Contender
 
 
250
Cassiopeia 89
S / Hann / DbkaS / 2008
V:Cartani / MV:San Brasil
 
 
252
Castellaro
W / Westf / Schi / 2007
V:Cristallo / MV:Lancer III
 
 
254
Castello 187
W / Holst / Schi / 2006
V:Cassini I / MV:Lancer II
 
 
253
Castello 194
W / Westf / DbkaS / 2008
V:Cristallo / MV:Lifestyle
 
 
255
Castro 44
H / KWPN / Schi / 2007
V:Tjungske / MV:Coupon
 
 
256
Castrop Rauxel BF
W / Holst / Schi / 2010
V:Cassito / MV:Lebus
 
 
257
Cat Buffy 2
S / Hann / B / 2004
V:Converter / MV:Continue
 
 
258
Cat Penny L
S / Westf / B / 2005
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Gabriel
 
 
259
Catch me 48
W / KWPN / B / 2006
V:Contendro I / MV:Grannus
 
 
260
Catch me GL
W / Westf / Schi / 2010
V:Cornado I / MV:Lancer II
 
 
261
Catch me if you can 14
W / Holst / Schi / 2005
V:Corrado I / MV:Acord II
 
 
262
Catness
S / Westf / Schi / 2010
V:Califax / MV:Silvio I
 
 
263
Cato Minor J
W / Westf / Schi / 2007
V:Cornado I / MV:Royalist
 
 
264
Catokia 5
S / Holst / Db / 2009
V:Catoki / MV:Levantos I
 
 
265
Catwalk 20
S / Holst / B / 2004
V:Cash and Carry / MV:Feenspross xx
 
 
266
Cause I'm Cool
W / Hann / BkaSc / 2005
V:Contendro I / MV:Spartan
 
 
267
Cavallina 8
S / Westf / B / 2010
V:Conte Bellini / MV:Polydor
 
 
268
Cavas Boy
W / Holst / Db / 2010
V:Cachas / MV:Quantum
 
 
269
Cayenne 162
S / Westf / B / 2003
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Gonfaron
 
 
1246
Ceasar 11
H / Holst / B / 2006
V:Con Air / MV:Chamonix
 
 
271
Cebulon 12
W / Rhld / Db / 2010
V:Chris Grandios / MV:Weinzauber
 
 
272
Cecil 13
S / OS / B / 2006
V:Celano / MV:Landjunge
 
 
273
Ceks 3
W / Holst / Db / 2009
V:Carrico / MV:Chico's Boy
 
 
1238
Celectra
S / Westf / Db / 2008
V:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
274
Celektrik
W / Westf / Schi / 2007
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Pilot
 
 
275
Celektro
H / Westf / B / 2010
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Pilot
 
 
276
Celine 240
S / Westf / Schi / 2010
V:Camax L / MV:Cartusch
 
 
277
Cellie 2
S / KWPN / B / 2007
V:Numero Uno / MV:Roeland
 
 
278
Cennet NT
H / Holst / B / 2007
V:Coriano / MV:Landgraf I
 
 
279
Centabis
W / OS / Schi / 2010
V:Centadel / MV:Canabis
 
 
280
Centogran
H / OS / Schi / 2009
V:Cento / MV:Cartogran
 
 
281
Centos Girl 2
S / Westf / DbkaS / 2010
V:Cento / MV:Con Capitol
 
 
282
Ceon
H / Westf / B / 2001
V:Collin L / MV:Dinard L
 
 
283
Ceralino
W / Westf / Df / 2004
V:Christoph Columbus / MV:Lancer III
 
 
284
Cerberus 6
W / Westf / B / 1997
V:Casaretto / MV:Pilot
 
 
285
Cerentina 2
S / Westf / B / 2009
V:Coronas / MV:Cartusch
 
 
288
Cha Bu Duo V
H / Westf / B / 2010
V:Chacco-Blue / MV:Contender
 
 
289
Chacco 25
H / Westf / Schi / 2008
V:Clarimo / MV:Ladalco
 
 
290
Chacco La Loi
H / Z.Rpf / Schi / 2007
V:Chacco-Blue / MV:Hors la Loi II
 
 
291
Chaccorel
W / Westf / F / 2009
V:Chacco-Blue / MV:For Pleasure
 
 
292
Chaccorlino
W / OS / Db / 2009
V:Chacco-Blue / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
293
Chacenny
S / OS / B / 2007
V:Chacco-Blue / MV:Cento
 
 
294
Chaclonda
S / Hann / B / 2010
V:Chacco-Blue / MV:Balou du Rouet
 
 
295
Chacor
H / Old / Df / 2006
V:Chalan / MV:Corlando
 
 
296
Chagall 266
S / Westf / B / 2009
V:Check In / MV:Marcodeur
 
 
297
Chakido
W / Westf / B / 2009
V:Chacco-Blue / MV:Festivo
 
 
298
Chalet's Sunnyboy
W / Hann / Schi / 2010
V:Chalet / MV:Laptop
 
 
299
Challenge 5
H / Westf / B / 2003
V:Charming / MV:Potsdam
 
 
301
Chamonix 50
S / Westf / B / 2008
V:Check In / MV:Marcodeur
 
 
300
Chamonix 52
S / DR / F / 2010
V:FS Champion de Luxe / MV:FS Don't Worry
 
 
302
Chamonix-Mont Blanc
W / Holst / Schi / 2009
V:Cassus / MV:Lavall I
 
 
303
Champ 174
W / Holst / B / 2003
V:Cash and Carry / MV:Anthonys Dream xx
 
 
304
Champ of Choco B
W / Westf / B / 2009
V:Coronas / MV:Cayetano L
 
 
305
Champagne Supernova
H / Holst / Db / 2004
V:Contender / MV:Silvester
 
 
306
Champion de Coeur NT
H / Holst / B / 2007
V:Corrido / MV:Landjunge
 
 
307
Chanel 403
S / Holst / B / 2007
V:Catoki / MV:Caletto I
 
 
308
Chanel 424
S / Old / Schi / 2009
V:Check In / MV:Corianus
 
 
309
Chanel de loup
S / Westf / B / 2009
V:Coronas / MV:Polytraum
 
 
310
Chanelle 12
S / Holst / B / 2005
V:Con Air / MV:Lagos
 
 
311
Channing L
W / Westf / B / 2008
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Dinard L
 
 
312
Chap L
W / Westf / B / 2009
V:Cayetano L / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
313
Chap on Tour
W / n.b. / B / 2000
 
 
314
Chapaleufu
S / Westf / Schi / 2010
V:Comme il faut / MV:Celano
 
 
315
Chaplin H
W / Westf / B / 2007
V:Christiano / MV:Linaro
 
 
1280
Chaplini
H / Holst / B / 2009
V:Cassin / MV:Corleone
 
 
316
Chari 10
S / Westf / Schi / 2005
V:Clearway / MV:Frühlingsball
 
 
317
Charisma E 2
S / Westf / B / 2006
V:Concreto / MV:Charakter
 
 
318
Charlie Sheen 3
H / Westf / B / 2009
V:Casiro I / MV:Polydor
 
 
1286
Charlize 12
S / Hann / B / 2009
V:Carabas / MV:De Niro
 
 
319
Charlott 29
S / Westf / B / 2010
V:Comme il faut / MV:Charisma
 
 
320
Charly WRT
W / Holst / F / 1998
V:Chagallo / MV:Calvadur
 
 
321
Charming 8
H / Rhld / B / 1998
V:Champus / MV:Lancer II
 
 
322
Charming Lady 7
S / Dt.Pf / B / 2005
V:Chagallo's Charming Boy / MV:Calato
 
 
1309
Chattanooga
H / Westf / SCH / 2005
V:Cornet Obolensky / MV:Pilot
 
 
323
Check Point One
W / Hann / Db / 2009
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Chasseur I
 
 
1288
Checker 47
W / Westf / Schi / 2010
V:Comme il faut / MV:Come On
 
 
324
Checkmate 7
W / Westf / Db / 2005
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Pilot
 
 
325
Checkmaxx
W / Holst / Schi / 2010
V:Corrado I / MV:Cassini II
 
 
326
Checkpoint Charley
W / Brdbg / B / 2001
V:Cartier / MV:Romantiker
 
 
327
Checky's Point
W / Westf / B / 2008
V:Checkpoint Charly / MV:Polydor
 
 
328
Cheeky Charly 2
W / Holst / Schi / 2008
V:Cartani / MV:Carry
 
 
329
Cheerio 16
W / Westf / B / 2009
V:Comme il faut / MV:Goldlack I
 
 
330
Chelsea 98
S / Westf / Schi / 2008
V:Cristallo / MV:Larry
 
 
331
Chenaya S
S / OS / Schi / 2009
V:Clintissimo / MV:Landadel
 
 
332
Chenoa L
S / Westf / Schi / 2008
V:Cayetano L / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
333
Cherlie
S / Hann / B / 2003
V:Contendro I / MV:Grand Cru
 
 
334
Cherry Lady 8
S / Hann / B / 2004
V:Conteur / MV:Brentano II
 
 
335
Chester 281
W / Westf / B / 2009
V:Coronas / MV:Cayetano L
 
 
336
Chevali
W / Westf / Schi / 2008
V:Cristallo / MV:Lord Caletto
 
 
1289
Chevenez 2
S / OS / B / 2009
V:Chacco-Blue / MV:Carinue
 
 
337
Chiana 8
S / Holst / Schi / 2009
V:Contender / MV:Corrado I
 
 
338
Chica Noble
S / Holst / B / 2004
V:Chico's Boy / MV:Laurin
 
 
339
Chicago 155
H / KWPN / B / 2007
V:Lord Z / MV:Karandasj (Kastor)
 
 
340
Chiclana 17
S / Old / B / 2008
V:Chacco-Blue / MV:Landsieger I
 
 
341
Chicobello
H / Old / B / 2004
V:Chico's Boy / MV:Ponticello xx
 
 
342
Chicofino 2
W / Westf / B / 2005
V:Cayetano L / MV:Pilot
 
 
343
Chilly Blue
S / OS / Df / 2009
V:Chacco-Blue / MV:Papillon Rouge
 
 
1272
Chin Chin 25
W / KWPN / F / 2001
/ MV:Goodtimes
 
 
344
Chin Win
H / Holst / Db / 2006
V:Chin Chin / MV:Contendro I
 
 
345
Chiodetta
S / Westf / Schi / 2004
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Grandeur
 
 
346
Chiquilla Loca
S / Westf / Schi / 2007
V:Cristallo / MV:Bormio xx
 
 
347
Chisum 4
H / Westf / Schi / 2008
V:Champion Du Lys / MV:Camelot
 
 
348
Choco 17
S / Old / Db / 2007
V:Chico's Boy / MV:Gervantus I
 
 
349
Choco que linda
S / DR / B / 2002
V:Chantre B / MV:Nantano
 
 
350
Chocolate Daisy
S / Westf / B / 2004
V:Fighting Alpha / MV:Classiker
 
 
351
Chocolate Flavour W
W / OS / Db / 2007
V:Carving / MV:Landstreicher
 
 
352
Chocolate R
W / Westf / B / 2008
V:Converter / MV:Calido I
 
 
353
Chocoletta Ramirez
S / Westf / Db / 2003
V:Cordobes II / MV:Griseldo xx
 
 
354
Chopin 89
W / Z.Rpf / B / 2003
V:Chellano Z / MV:Alme
 
 
355
Chrissinio
W / Holst / B / 2002
V:Ciacomo / MV:Landlord
 
 
356
Christmass 2
S / Holst / BkaSc / 2008
V:Calido I / MV:Baldini I
 
 
357
Chuck Norris T
W / Hann / Db / 2011
V:Chalet / MV:Pluspunkt
 
 
358
Chuppa Chup 2
W / Bay / B / 2005
V:Chambertin / MV:Dakar
 
 
359
Cibble
H / Westf / B / 2008
V:Contello / MV:Cayetano L
 
 
360
Cicero 96
H / Hann / Db / 2006
V:Chacco-Blue / MV:Escudo I
 
 
361
Cidan
W / Old / Db / 2005
V:Chico's Boy / MV:Ritual
 
 
362
Cindy B 2
S / Westf / B / 2010
V:Cristallo / MV:Pik Labionics
 
 
363
Cira M
S / Westf / B / 2008
V:Captain Fire / MV:Hogwart
 
 
364
Circe 16
S / Westf / B / 2002
V:Carabas / MV:Matcho AA
 
 
365
Cisse 2
S / Old / BkaSc / 2006
V:Casir Ask / MV:Cartusch
 
 
366
Clara - Charisma
S / Westf / B / 2007
V:Charisma / MV:Fr³hlingsball
 
 
367
Clarence NT
H / Holst / B / 2009
V:Casscavelle NT / MV:Lancer II
 
 
368
Clarico 2
W / Holst / F / 2008
V:Clarimo / MV:Coriano
 
 
369
Clarkson 4
H / Holst / B / 2007
V:Canto / MV:Ramiro
 
 
370
Classic 47
S / Westf / B / 2008
V:Captain Fire / MV:Liberty Life
 
 
371
Clay's Carmelitos
W / Westf / B / 2008
V:Clay / MV:Caletto I
 
 
372
Clay's Conrad
W / Westf / F / 2010
V:Clay / MV:Ehrentusch
 
 
373
Clay's Fortuno
W / OS / Db / 2008
V:Clay / MV:For Pleasure
 
 
374
Clearrado 2
W / Holst / B / 2010
V:Clearway / MV:Acorado I
 
 
375
Cleartol
W / Holst / Schi / 2010
V:Clearway / MV:Lansing
 
 
376
Clemens 45
W / Holst / B / 2007
V:Clearway / MV:Contender
 
 
377
Cleo 137
S / Hann / B / 2004
V:Couleur-Rubin / MV:Escudo II
 
 
378
Cleomee L
S / Westf / B / 2005
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Ramiro's Son I
 
 
379
Cleopatra 239
S / Old / Db / 2008
V:Contendro I / MV:Sandro
 
 
380
Clino
W / Old / Schi / 2010
V:Clinton I / MV:Sir Oldenburg
 
 
1301
Clintash
S / Holst / B / 2002
V:Clinton I / MV:Cash
 
 
381
Clintina Top
S / Hann / Schwb / 2010
V:Clinton II / MV:Graf Top
 
 
382
Clinton 77
W / Holst / Schi / 2005
V:Calido I / MV:Acord II
 
 
383
Cloney 2
H / Holst / Schi / 2009
V:Clearway / MV:Concerto II
 
 
385
Clooney 56
W / Holst / B / 2007
V:Clarimo / MV:Contender
 
 
384
Clooney 64
W / Holst / Schi / 2007
V:Cartani / MV:Concerto II
 
 
386
Clooney R
H / Westf / B / 2010
V:Congress / MV:Carte d'Or
 
 
387
Clooney W
W / Westf / Db / 2010
V:Clinton I / MV:Hamilton
 
 
388
Cloudine 2
S / Westf / Db / 2002
V:Caesario / MV:Pilot
 
 
389
Clüth
W / Holst / B / 2008
V:Cassini II / MV:Contender
 
 
390
Cobos
H / Holst / B / 2000
V:Chambertin / MV:Landgraf I
 
 
391
Cocain SN
S / Westf / Schi / 2005
V:Con Capitol / MV:Charisma
 
 
392
Coco 250
S / Hann / Db / 2007
V:Contendro I / MV:Escudo I
 
 
393
Coco Belle LM
S / Westf / Schi / 2009
V:Coronas / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
394
Coco Berlini
S / Westf / Schi / 2008
V:Caspar / MV:Quidam de Revel
 
 
395
Coco Cascada
S / Hann / Db / 2009
V:Christ / MV:Sir Sch÷lling
 
 
396
Coco Mademoiselle
S / Hann / F / 2003
V:Cento / MV:Landadel
 
 
397
Coco Mademoiselle W
S / Westf / B / 2010
V:Coronas / MV:Silvio I
 
 
398
Coco's Darling
S / DR / B / 2009
V:Top Champy / MV:Nantano
 
 
399
Colani 62
W / Westf / F / 2008
V:Colmani / MV:Pontifex
 
 
400
Colbico 2
H / Westf / Schi / 2008
V:Colbert GTI / MV:Lancer II
 
 
401
Cold Case 2
W / Hann / B / 2006
V:Contendro I / MV:Argentinus
 
 
402
Colditz
H / Westf / Schi / 2006
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Lancer II
 
 
403
Coleen 23
S / Rhld / BSchi / 2010
V:Clinton II / MV:Fleurop
 
 
404
Colentina
S / Holst / Db / 2007
V:Canturo / MV:Caretino
 
 
405
Colima R
S / Westf / B / 2010
V:Colestus / MV:Weinberg
 
 
406
Colin Junior
W / KWPN / Db / 2007
V:Indorado / MV:Glendale
 
 
407
Colincor
H / Westf / B / 2010
V:Captain Fire / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
408
Colino 34
W / Holst / B / 2010
V:Cosido / MV:Coriano
 
 
409
Collector
W / Holst / Schi / 2005
V:C-Trenton Z / MV:Caletto I
 
 
410
Collina 19
S / OS / B / 2009
V:Clinton II / MV:Forrester
 
 
411
Collinda
S / Z.Rpf / Db / 2008
V:Quinta Real / MV:Collin L
 
 
412
Collmiro
H / Westf / Schwb / 2002
V:Collin L / MV:Ramiro As
 
 
413
Colman 6
H / Holst / F / 2009
V:Colman / MV:Caletto I
 
 
414
Columbus 90
W / Holst / Schi / 2010
V:Cardino / MV:Chambertin
 
 
415
Comet G 2
W / DSP / Db / 2007
V:Con Sherry / MV:Jura
 
 
416
Comme il Kurt
H / Westf / B / 2010
V:Comme il faut / MV:Landino
 
 
417
Comtess de la Luna
S / Bay / B / 2010
V:Con Spirit / MV:Quadrigus M
 
 
418
Comtessa 88
S / Hann / Db / 2003
V:Contendro I / MV:Acord II
 
 
419
Con - Tec
W / Dt.Pf / BkaSc / 2003
V:Consens / MV:Grandseigneur
 
 
420
Con Borrat
W / Hann / Schi / 2005
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:San Carlos
 
 
421
Con Fodos
W / OS / Db / 2011
V:Conthargos / MV:Corrado I
 
 
422
Con Quisar RB
W / Holst / Schi / 2009
V:Quo Vados I / MV:Caretino
 
 
423
Con te mio
W / Westf / Schi / 2005
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Bormio xx
 
 
424
Con Touch S
S / Westf / B / 2006
V:Con Cento / MV:Capitol I
 
 
425
Con Way
W / Holst / B / 2003
V:Con Air / MV:Lavaletto
 
 
439
Con-Furio
H / Hess / B / 2005
V:Cheenook / MV:Furioso's Sohn
 
 
461
Con-Vex
H / Holst / Db / 2008
V:Cassini II / MV:Carpaccio
 
 
426
Conally 3
W / KWPN / F / 1998
V:Concorde / MV:Joost
 
 
427
Conan 34
H / Westf / B / 2008
V:Cornado I / MV:Lados
 
 
428
Concento V
H / Westf / B / 2010
V:Congress / MV:Cento
 
 
429
Concetto 16
W / Holst / B / 2006
V:Con Air / MV:Cardino
 
 
430
Conchita 100
S / Holst / Schi / 2004
V:Quite Capitol / MV:Contender
 
 
431
Conchita S
S / Westf / Schi / 2005
V:Con Cento / MV:Quidam de Revel
 
 
432
Concolue
H / OS / B / 2010
V:Conthargos / MV:Chacco-Blue
 
 
433
Concord 60
W / Holst / B / 2006
V:Con Air / MV:Aljano
 
 
1257
Concorde 66
S / Holst / Schi / 2010
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Cassini I
 
 
434
Condeur 4
W / OS / Db / 2006
V:Contendro I / MV:Come On
 
 
435
Condio B
W / Hann / Db / 2004
V:Contendro I / MV:Willem's As I
 
 
436
Confidence 9
H / Westf / Schi / 2006
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Pik Labionics
 
 
437
Confident to Fly SB
W / Westf / Db / 2009
V:Captain Fire / MV:Polydor
 
 
438
Confuego
W / Westf / B / 2005
V:Cayetano L / MV:Diabas I
 
 
440
Congenial
S / Westf / B / 2003
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Larry
 
 
441
Congress 4
H / Old / Schi / 2006
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Grannus
 
 
442
Conkira
S / Hann / B / 2007
V:Contender / MV:Stakkato
 
 
443
Conloubet
W / OS / B / 2006
V:Contender / MV:Baloubet du Rouet
 
 
444
Connery 24
H / Westf / Schi / 2004
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Dollarkurs
 
 
445
Conneticat P
S / Holst / Db / 2009
V:C-Indoctro / MV:Carpaccio
 
 
446
Conni 18
S / Westf / Schi / 2010
V:Check In / MV:Corianus
 
 
447
Connor 58
W / Old / Schwb / 2010
V:Carrico / MV:Curacao I
 
 
448
Conquistador 33
W / Lit.W / F / 2006
V:Contendro-Star / MV:Sapnas
 
 
449
Conrad 116
W / Westf / Schi / 2010
V:Confidence / MV:Arpeggio
 
 
450
Conrada
S / Westf / B / 2009
V:Cornado I / MV:Pit I
 
 
451
Conrado BS
W / Holst / B / 2005
V:Contender / MV:Acorado I
 
 
452
Constanza 3
S / Westf / Schi / 2003
V:Calido I / MV:Gala Star Z
 
 
453
Contador 35
W / Westf / Schi / 2010
V:Colbert GTI / MV:Heraldik xx
 
 
454
Contaxa
S / Westf / B / 2010
V:Continus Grannus / MV:Acord II
 
 
455
Contendro Sun
H / Westf / Db / 2010
V:Contendro I / MV:Rotspon
 
 
456
Contento 4
W / Holst / B / 2002
V:Contendro I / MV:Acord II
 
 
457
Contento M
W / Hann / Db / 2010
V:Contendro I / MV:Acord II
 
 
1307
Contessa
S / Holst / 2004
 
 
458
Contessa la Silla
S / OS / F / 2009
V:Chiquitin La Silla / MV:Papillon Rouge
 
 
459
Conthacca
S / OS / B / 2010
V:Conthargos / MV:Chacco-Blue
 
 
460
Contigo M
W / Hann / Db / 2010
V:Contendro I / MV:Wendekreis
 
 
1275
Convito 2
W / Westf / B / 2007
V:Contini
 
 
462
Cool Carrot
S / OS / F / 2008
V:Calvaro Z / MV:Chacco-Blue
 
 
463
Cool Fox 2
W / Holst / F / 2002
V:Corrado I / MV:Calypso IV
 
 
464
Cool Lady 4
S / Old / SbkaS / 2004
V:Colman / MV:Silvio I
 
 
465
Cooleus
W / Westf / Schi / 2010
V:Can do L / MV:Gralshüter
 
 
466
Coolman Cosmo H
W / Westf / Db / 2004
V:Charisma / MV:Polydor
 
 
467
Cooper 149
W / Westf / Db / 2009
V:Cornado I / MV:Cordobes I
 
 
468
Copacabana 42
H / OS / Schi / 2006
V:Cartani / MV:Argentinus
 
 
469
Copicenza
S / Rhld / B / 2004
V:Co-Pilot / MV:Lehnsherr GL
 
 
470
Cor De La Comtesse
W / Württ / B / 2009
V:Ciacomo / MV:Cavaliere
 
 
471
Coral Springs 2
W / ISH / F / 2004
V:Douglas (Rousseau) / MV:Cavalier (Cavalier Royale)
 
 
472
Coramee
S / Hann / B / 2007
V:Cordalme Z / MV:El Bundy I
 
 
473
Corano 19
W / Old / Schwb / 2003
V:Corrado I / MV:Grannus
 
 
474
Corbin NT
H / Holst / Schi / 2010
V:Cardenio / MV:Cassini I
 
 
476
Cordeus
W / Westf / B / 2003
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Amadeus Z
 
 
477
Cordinos 3
W / OS / Schwb / 2004
V:Cordalme Z / MV:Ladinos
 
 
478
Cordoba K
S / Rhld / Schwb / 2000
V:Cordino / MV:Foxtrott
 
 
479
Cordynox
H / Westf / B / 2007
V:Cornado I / MV:Polydor
 
 
480
Corex
H / Westf / SbkaS / 2009
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:For Pleasure
 
 
481
Coriander FH
H / DR / F / 2009
V:FS Chambertin / MV:Donnertraum
 
 
482
Corlanda 30
S / Holst / Schi / 2007
V:Corland (DK: Corlando) / MV:Corleograf
 
 
483
Corleone E
H / Westf / B / 2006
V:Concreto / MV:Lord Caletto
 
 
484
Cormint 5
W / Westf / B / 2003
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Ramiro's Son I
 
 
485
Cornelius 29
W / Westf / Schi / 2004
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Dinard L
 
 
486
Cornet's Charmeur
H / Old / B / 2010
V:Cornet's Prinz / MV:Grannus
 
 
487
Cornland
W / Westf / Schi / 2009
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Landstreicher
 
 
1240
Cornlando
W / Westf / R / 2010
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Landstreicher
 
 
1256
Cornwell 8
H / Westf / Db / 2010
V:Cornado I / MV:Quidam de Revel
 
 
488
Coronatus M
W / Westf / B / 2010
V:Coronas / MV:Colbert GTI
 
 
1241
Coronella
S / Westf / Schi / 2009
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Whitman
 
 
489
Corpicco
W / Westf / Schi / 2004
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Parcours
 
 
1255
Corrlando
W / Holst / BkaSc / 2010
V:Corrado I / MV:Landos
 
 
490
Cortessa O
S / Westf / Schi / 2008
V:Cornet Fever / MV:Pilot
 
 
491
Cortina 170
S / Westf / Schi / 2003
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Florestan I
 
 
492
Cosima G
S / Westf / Df / 2008
V:Chacco-Blue / MV:Cordano Z
 
 
493
Cosimo 59
W / OS / Schi / 2010
V:Cellestial / MV:Chacco-Blue
 
 
494
Cosinella
S / Hann / B / 2006
V:Concetto / MV:Azur
 
 
495
Cosmo White
W / Holst / Schi / 2007
V:Cassini II / MV:Carry
 
 
496
Costa Rica 46
S / Westf / B / 2005
V:Cocktail Jet / MV:Jalisco A
 
 
497
Count Edwards
W / Hann / Db / 2009
V:Count Grannus / MV:Stakkato
 
 
498
Countdown 55
H / Bay / Db / 2008
V:Ciacomo / MV:Pik Labionics
 
 
499
Coup de foudre 3
S / Westf / Schi / 2005
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Salinator
 
 
500
Coup de Foudre NT
W / Holst / Schi / 2007
V:Concreto / MV:Landjunge
 
 
501
Coupy
W / Old / Schi / 2006
V:Coupe de Coeur / MV:Kolibri
 
 
502
Crawallos
W / Old / Schi / 2001
V:Calido I / MV:Espri
 
 
503
Crazy Anne 2
S / Westf / B / 2006
V:Conceicao / MV:Collin L
 
 
504
Crazy Girl V
S / Westf / B / 2010
V:Clinton / MV:Gralshüter
 
 
505
Crazy-Calisha
S / Holst / Db / 2010
V:Casall / MV:Carpaccio
 
 
506
Crazy-Hardbreaker SP WE
W / DR / F / 2008
V:Charivari / MV:Landsieger I
 
 
507
Credo's Jumper
W / ZW / F / 2000
V:Aquilino / MV:Woerth
 
 
508
Cressida 10
S / Westf / Schi / 2009
V:Cayetano L / MV:Coronino
 
 
509
Crimpack's Carlot R
H / Westf / B / 2009
V:Carell / MV:Pilot
 
 
510
Crown Royal 4
H / Hann / Db / 2011
V:Christ / MV:Don Bosco
 
 
512
Crunchy Nut LM
H / Holst / Schi / 2010
V:Corrado I / MV:Quidam de Revel
 
 
513
Crusados
W / Westf / Schi / 2004
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Goldlack I
 
 
514
Crystal 15
S / KWPN / Schi / 2007
V:Cartano / MV:Elcaro
 
 
511
Crümel 4
W / Westf / F / 2008
V:Cassini II / MV:Phantom
 
 
515
Cubiak
W / Westf / B / 2008
V:Captain Fire / MV:Caletto I
 
 
516
Cucuma
S / Holst / Db / 2003
V:Caretino / MV:Fernando
 
 
517
Cucumba
W / Rhld / F / 2009
V:Chris Grandios / MV:Balou du Rouet
 
 
518
Cumano Sue S
S / Westf / Schi / 2009
V:Casiro I / MV:Gio-Granno
 
 
519
Cumaru
H / OS / B / 2010
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Quick Star
 
 
520
Cumba
S / Westf / Schi / 2008
V:Cristallo / MV:Goldlack I
 
 
521
Cuneo 4
H / Holst / B / 2009
V:Cascari / MV:Ramirado
 
 
522
Cunningham 2
H / Old / Db / 2006
V:Converter / MV:Lord Liberty
 
 
523
Cup Cooper
H / BWP / B / 2009
V:Cooper VD Heffinck / MV:Clinton
 
 
524
Curly 70
S / Westf / B / 2009
V:Carell / MV:Forsyth
 
 
525
Curly Sue 149
S / Westf / B / 2008
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Grannus
 
 
527
Curly Sue 167
S / KWPN / B / 2008
V:Quite Capitol / MV:Goodtimes
 
 
526
Curly Sue 174
S / Westf / B / 2010
V:Captain Fire / MV:Ehrentusch
 
 
528
Curt 18
H / Westf / B / 2008
V:Cassius Clay / MV:Quidam's Rubin
 
 
529
Cyndy 2
S / Holst / Schi / 2009
V:Catoki / MV:Clearway
 
 
530
Czerny N
W / Holst / Schi / 2003
V:Cassini I / MV:Alcatraz
D - Pferdename / KNR
 
 
531
D' Artagnon 4
W / Westf / F / 2006
V:Dark Fire / MV:Weltmeyer
 
 
544
D'Ambragravin
S / KWPN / Db / 2008
V:Quasimodo Z / MV:Elmshorn (Lorvado)
 
 
586
D'Negro
W / Old / Schwb / 2008
V:Depardieu / MV:Wolkentanz II
 
 
532
Da Silva 4
W / Bay / F / 2006
V:Da Lisco / MV:Landcap B
 
 
533
Dacapo 251
W / Westf / B / 2002
V:Djambo / MV:Atatuerk
 
 
534
Dacara
S / DSP / B / 2004
V:Dacaprio / MV:Lenz
 
 
535
Daddy Cool 26
H / Hann / Df / 2002
V:Don Vino / MV:Brentano II
 
 
536
Daddy's Daydream
H / DR / F / 2007
V:FS Don't Worry / MV:Dancing Fox B
 
 
539
Dai-Ruri
S / Old / Db / 2011
V:Decamerone / MV:Rubinstein I
 
 
537
Daikiri 14
S / Ita.W / F / 2007
V:Dollar Dela Pierre (Tlaloc la / MV:Aldato
 
 
538
Daily Motion
H / BWP / Db / 2011
V:Darco / MV:Quival
 
 
540
Dakar 153
W / Old / R / 2008
V:Danone II / MV:Future I
 
 
541
Dakota 323
S / DR / F / 2008
V:FS Don't Worry
 
 
542
Dalai Sun
S / Westf / F / 2009
V:Don Primus / MV:Florestan I
 
 
543
Dallapiccola 5
S / Old / Db / 2001
V:Diamond Hit / MV:Grollus xx
 
 
1281
Dalton 23
H / Z.Rpf / Db / 2009
V:Darco / MV:Corland (DK: Corlando)
 
 
545
Damian 49
W / KWPN / B / 2008
V:Quasimodo Z / MV:Corleone
 
 
546
Damon's Satelite
W / Westf / F / 2008
V:Damon Hill / MV:Rubin-Royal
 
 
547
Danchello
H / Rhld / B / 2005
V:Dancing Dynamite / MV:Rapallo
 
 
548
Dancing Dieter 2
W / DR / F / 2011
V:FS Don't Worry / MV:Bokkesprong Casjmier
 
 
549
Dandy 472
W / Hann / B / 2007
V:Diamond Hit / MV:Hohenstein
 
 
550
Danjou 2
W / Hann / B / 2010
V:Diarado / MV:Laptop
 
 
551
Dankeschön 5
H / DR / Falbe / 2007
V:HB Daylight / MV:FS Chiwago
 
 
552
Danny Cool 4
H / DR / F / 2003
V:FS Don't Worry / MV:Croupier
 
 
553
Danny the Dancer
H / Old / F / 2006
V:Dimension / MV:Lauries Crusador xx
 
 
554
Danseur 7
W / Württ / F / 2000
V:Dr.Jackson D / MV:Acatenango xx
 
 
1244
Dantano 3
H / KWPN / B / 2008
 
 
555
Dark Rose de Fangar
S / Hann / Db / 2010
V:Dancier / MV:Rubin-Royal
 
 
556
Dark Starlight 2
S / DR / B / 2011
V:FS Don't Worry / MV:Chantre B
 
 
557
Dayson
W / KWPN / B / 2008
V:Canturano I / MV:Heartbreaker
 
 
558
Daytona 41
S / DR / Falbe / 2006
V:HB Daylight / MV:FS Chiwago
 
 
559
Daytona Donner
W / Westf / B / 2001
V:Donnerruf / MV:Palisander
 
 
560
Daytona E
W / Westf / R / 2008
V:Dream On / MV:Show Star
 
 
561
De Laloma
S / KWPN / B / 2008
V:Colandro / MV:Quidam de Revel
 
 
562
De Mask from Flemming
W / KWPN / Schi / 2008
V:Numero Uno / MV:Silvio II
 
 
563
Declaire
S / Westf / F / 2007
V:Don Frederico / MV:Dollarkurs
 
 
564
Delgada S
S / Hann / Db / 2010
V:Diarado / MV:Pluspunkt
 
 
565
Depeche Mode 7
W / Westf / Schwb / 2004
V:Dresemann / MV:Florestan I
 
 
1233
Der Bachelor
W / KWPN / Df / 2007
 
 
566
Der kleine Goldbär
W / DR / Palom / 2007
V:Dressman V / MV:Golden Dancer
 
 
567
Der kleine Prinz 3
W / Hann / B / 2004
V:Don Vino / MV:Pik Bube II
 
 
568
Der Tänzer
W / DR / F / 2007
V:FS Don't Worry / MV:FS Cocky Dundee
 
 
569
Desperada 16
S / Hann / R / 2010
V:Dancier / MV:Escudo I
 
 
570
Desperado del Corazon
W / Hann / R / 2007
V:Don Frederico / MV:Akzent II
 
 
571
Destiny of Lord
S / DR / B / 2009
V:Der feine Lord AT / MV:Principal Boy
 
 
572
Dewindo
H / Hann / F / 2002
V:De Niro / MV:Weltmeyer
 
 
573
Di Callas
S / Westf / B / 2009
V:Diamond Hit / MV:Pheres
 
 
574
Dia Fina
S / Hann / B / 2009
V:Diarado / MV:Pilot's Ass
 
 
575
Diabolo 506
W / DR / F / 2006
V:Der feine Lord AT / MV:Dakar
 
 
576
Diary 7
S / Westf / B / 2009
V:Diarado / MV:Pilot
 
 
577
Diathago 3
H / KWPN / F / 2011
V:Diamant de Semilly / MV:Carthago
 
 
578
Dibadu L
H / BWP / Db / 2009
V:Darco / MV:Chin Chin
 
 
579
Dicardo 3
W / KWPN / B / 2008
V:C-Indoctro / MV:Orlando
 
 
580
Diddy B
S / Westf / B / 2010
V:Diarado / MV:Rodney
 
 
1314
Diego de la Vega 3
W / Old / DB / 2004
V:Donnerschwee / MV:Sir Felix xx
 
 
1269
Dimanche Royal NG
H / Old / B / 2010
V:De Niro
 
 
581
Diplomat 105
W / Old / Df / 2006
V:Don Schufro / MV:Rubinstein I
 
 
582
Dirubio
W / Old / F / 2005
V:Dimaggio / MV:Rubinstein I
 
 
583
Diva de Luna 3
S / DR / F / 2007
V:Three-Stars Dumbledore / MV:Lady's Wise Guy
 
 
584
Diwero
W / Westf / 2010
V:Damon Hill / MV:Royal of Loh
 
 
585
Dixieland 32
W / Hann / F / 2001
V:De Niro / MV:Weltmeyer
 
 
587
Dolly 295
S / DR / F / 1999
V:Top Debino / MV:VIP (Leunsv.Darling Boy)
 
 
588
Don Calderon
W / KWPN / B / 2008
V:Emilion / MV:Orame
 
 
589
Don Carismo 2
W / Hann / R / 2010
V:Don Crusador / MV:Carismo
 
 
590
Don Carlos 185
H / DR / Schi / 2005
V:Douglas / MV:Nantano
 
 
591
Don Darwin
W / Old / R / 2003
V:Don Schufro / MV:Warkant
 
 
592
Don Dayly
W / Old / R / 2002
V:Depardieu / MV:Don Primero
 
 
593
Don Diabolo 12
H / DR / B / 2004
V:Donchester / MV:FS Maracaibo
 
 
594
Don Falco 2
W / Old / F / 2004
V:Donnerball / MV:Pik Pavarotti
 
 
595
Don Miguel FH
H / DR / Palom / 2005
V:Don Joshi AT / MV:Danny Gold
 
 
596
Dondela de Luxe
S / Hann / Db / 2007
V:Davignon I / MV:Lauries Crusador xx
 
 
597
Dondolo 172
W / Hann / B / 2009
V:De Niro / MV:Mont Du Cantal AA
 
 
598
Donn Davinci
W / Westf / B / 2011
V:Dartagnan / MV:Polany
 
 
599
Donnerblitz 20
W / DR / B / 2006
V:Diamond Boy / MV:Nalet ox
 
 
600
Donrico H
W / Rhld / Schwb / 2008
V:Don Frederico / MV:Wellcome
 
 
601
Dore 10
S / KWPN / B / 2008
V:Veron / MV:Wolfgang
 
 
602
Doreany
W / DR / Df / 2002
V:FS Don't Worry / MV:Dressman II
 
 
603
Dorina 910
S / Hann / Schwb / 2005
V:Don Crusador / MV:Weltmeyer
 
 
604
Double-o-seven 2
H / DR / B / 2003
V:Deviano / MV:Leonardo
 
 
605
Dow Jones 32
W / DR / B / 1999
V:FS Don't Worry / MV:Castello
 
 
611
Dr.Hoffmann
W / Westf / F / 2006
V:Damon Hill / MV:Pik Labionics
 
 
606
Dragill
H / Hann / Db / 2010
V:Drosselklang II / MV:Graf Grannus
 
 
1267
Dream Box
W / Old / R / 2008
V:Dressage Royal / MV:Rouletto
 
 
607
Dream of Dance F
W / Hann / R / 2009
V:Dancier / MV:Worldly I
 
 
608
Dream of Girl
S / Westf / B / 2005
V:Del Rio / MV:Arpeggio
 
 
609
Dream of Spring
W / Westf / B / 2006
V:Dream On / MV:Florestan I
 
 
610
Dreamy 13
S / Old / Df / 2006
V:Dimaggio / MV:De Niro
 
 
1262
Dressage Noir
H / Hann / Db / 2011
V:Dancier / MV:Londonderry
 
 
612
Drover 3
W / Westf / B / 2006
V:Don Frederico / MV:Brentano II
 
 
613
Duarte 2
W / Hann / B / 1999
V:De Niro / MV:Great Pasha xx
 
 
614
Dulcinea 37
S / Westf / F / 2008
V:Damon Hill / MV:Fr³hlingsrausch
 
 
615
Dumas 14
W / Hann / Db / 2000
V:De Niro / MV:Caprimond
 
 
616
Duncan 75
W / Old / R / 2007
V:Damsey / MV:Consul
 
 
617
Duncan 85
H / KWPN / B / 2008
V:Canturo / MV:Galoubet A
 
 
618
Duracell 2
H / KWPN / F / 2008
V:Douglas (Rousseau) / MV:Grannus
E - Pferdename / KNR
 
 
1311
E.S.I. Hanoi
W / ISH / B / 2007
V:Guidam / MV:Landetto
 
 
619
Earl of Classic HD
H / Hann / Db / 2005
V:Escudo I / MV:Lanthan
 
 
620
Easy Jumper 18
W / KWPN / F / 1999
V:Larino / MV:Fier de Lui Z
 
 
621
Eberlue
W / Hann / Schwb / 2002
V:Escudo I / MV:Graf Grannus
 
 
622
ECL Corvo
H / Westf / B / 2009
V:Coronas / MV:Lordanos
 
 
623
Eclair PJ
S / Hann / Schwb / 2004
V:Embassy I / MV:Drosselklang II
 
 
624
Elamine
S / KWPN / Db / 2009
V:Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV:Jalisco B
 
 
625
Elektra 153
S / Hann / Df / 2006
V:Edgar / MV:Falkner
 
 
626
Ellie 14
S / KWPN / Db / 2009
V:Zapatero VDL / MV:Pacific
 
 
627
Eloma P
S / KWPN / F / 2009
V:Vaillant / MV:Kigali
 
 
628
Elovely
W / KWPN / B / 2009
V:Casinos / MV:Sable Rose (Calvados)
 
 
629
Elsa 84
S / KWPN / B / 2009
V:Veron / MV:Elcaro
 
 
630
Elton von Rocherath
W / BWP / Db / 2004
V:Lambada van Berkenbroeck / MV:Flamenco Desemilly
 
 
631
Emilia AV
S / Rhld / B / 2009
V:Estobar NRW / MV:Lauries Crusador xx
 
 
632
Emilie la Jolie
S / Westf / B / 2005
V:Ehrentusch / MV:Rohdiamant
 
 
633
Emilio 62
W / Hann / Df / 2001
V:Erasmus / MV:Julio Mariner xx
 
 
634
Emilou Harris
S / Hann / B / 2005
V:Embassy I / MV:Landadel
 
 
1260
Emma Brown 2
S / Hann / Db / 2004
V:Earl / MV:Carismo
 
 
635
Enett
S / KWPN / Db / 2009
V:Wizzerd WV / MV:Napels
 
 
636
Equiano
W / KWPN / B / 2009
V:Campbell VDL / MV:Grannus
 
 
637
Esperado S
H / Westf / B / 2006
V:Ehrentusch / MV:Mon Cheri
 
 
1294
Esprit de Luxe 3
W / Rhld / BSchi / 2003
V:Espatako
 
 
1266
Esteban 23
W / Westf / B / 2008
V:Estobar NRW / MV:Laudabilis
 
 
1264
Eurodressage
H / Hann / B / 2010
V:Estobar NRW / MV:Insterburg
 
 
638
Even 5
H / KWPN / Schi / 2009
V:Acquit (Singapore) / MV:Casco
 
 
639
Evening Black
H / Hann / R / 2006
V:Escudo I / MV:Graf Top
 
 
640
Every Way 3
S / BWP / B / 2004
V:Upsilon van de Heffinck / MV:Beach Boy
 
 
641
Evita 422
S / BWP / F / 2004
V:Darco / MV:Feinschnitt I
F - Pferdename / KNR
 
 
1273
Fürst Metternich 3
H / Rhld / B / 2004
V:F³rst Piccolo / MV:Donnerschlag
 
 
716
Fürstentanz 3
H / Rhld / F / 2006
V:Fidertanz / MV:Riccione
 
 
717
Fürstin 48
S / Westf / Df / 2002
V:F³rst Heinrich / MV:Ferragamo
 
 
642
Fabonacci
H / Westf / F / 2003
V:Fleurier / MV:Parlando I
 
 
643
Fabriana 17
S / Hann / F / 2006
V:Fürst Heinrich / MV:Natiello xx
 
 
644
Fair Play RB
S / Westf / Df / 2004
V:Fidermark / MV:Brentano II
 
 
645
Fairytale Diva
S / Westf / F / 2007
V:First Final / MV:Playmate xx
 
 
646
Falbala 8
S / Hann / F / 2005
V:For Edition I / MV:Wendulan
 
 
647
Falitha Sheila
S / KWPN / BSti / 2010
V:Zambesi / MV:Furore
 
 
648
Fame 203
S / OS / Db / 2008
V:Shirkan Z / MV:Alcatraz
 
 
649
Famos one
H / Westf / B / 2009
V:Fanfani / MV:Dottore
 
 
650
Famous Boy 8
W / Westf / R / 2004
V:Florestan I / MV:Winner
 
 
1232
Faramis
W / Westf / Schwb / 2002
V:Florestan I / MV:Delphi
 
 
651
Farbenspiel 6
H / Westf / B / 2010
V:Florenciano / MV:Dimension
 
 
652
Farewell's Anyway
S / Old / Db / 2010
V:Farewell III / MV:Granulit
 
 
653
Farming Leva WD
H / KWPN / B / 2010
V:Tangelo van de Zuuthoeve / MV:Numero Uno
 
 
654
Faro 137
W / Rhld / Db / 2011
V:Feedback / MV:Guy Laroche
 
 
655
Faynaa
S / Old / B / 2005
V:Licotus / MV:Rohdiamant
 
 
656
Federiko
H / Westf / F / 2004
V:For Pleasure / MV:Gran Canon
 
 
657
Fee 806
S / Old / B / 2004
V:Colander / MV:Laralle
 
 
658
Feine 36
S / Westf / B / 2008
V:For Keeps / MV:Fighting Alpha
 
 
659
Feiner August
W / Westf / F / 2008
V:Florencio I / MV:Worldly I
 
 
660
Feiner Kerl 84
W / Hann / F / 2010
V:Fabregas / MV:Rotspon
 
 
1242
Fenomeen 3
S / BWP / B / 2005
V:Non Stop
 
 
661
Feodor Nymphenburg
W / Old / Db / 2008
V:Farewell III / MV:Dormello
 
 
662
FH Dr. No
H / DR / B / 2008
V:D'Acord / MV:Top Nonstop
 
 
663
Fighting Luna
S / Westf / B / 2006
V:Fighting Alpha / MV:Wilander
 
 
664
Filia Contenta
S / Hann / Df / 2010
V:Fidertanz / MV:Sandro Song
 
 
1230
Filja 4
S / Hann / Db / 2008
V:For Edition I / MV:Landclassic
 
 
665
Filmstar
W / Westf / B / 1999
V:Ferragamo / MV:Wonneberger
 
 
666
Filou d' amour
W / Westf / Df / 2003
V:Florestan I / MV:Paradox I
 
 
667
Finalua
S / Westf / B / 2010
V:Fleury / MV:Aquilino
 
 
668
Finest Prints
H / Trak. / Df / 2005
V:Almox Prints J / MV:Camelot
 
 
669
Finn V
W / Trak. / R / 2010
V:Hirtentanz / MV:Camelot
 
 
670
Finnegan B
W / Westf / F / 2010
V:Ferragamo / MV:Pessoa
 
 
671
First Class 78
W / Old / Db / 2006
V:Fidertanz / MV:Rouletto
 
 
672
First Lady 243
S / Old / Db / 2008
V:For Compliment / MV:Davignon I
 
 
673
First Step
W / Westf / Df / 2002
V:Fidermark / MV:Dream of Heidelberg I
 
 
674
Fläder af Hagalund
W / SWB / Hlb / 2004
V:Florencio I / MV:Bernstein
 
 
676
Fläming D
W / Westf / F / 2009
V:For Complete / MV:Casaretto
 
 
675
Flamenco 194
W / Rhld / B / 2010
V:Florenciano / MV:Lanciano
 
 
677
Flanetta 3
S / Rhld / B / 2009
V:Florenciano / MV:Weltmeyer
 
 
678
Flavis
H / Westf / B / 2010
V:Flanagan / MV:Ehrentusch
 
 
679
Fleedwood 12
W / NF / F / 1994
V:Roy / MV:Oleander
 
 
680
Flemming 28
W / Rhld / F / 2003
V:F³rst Piccolo / MV:Sugunas xx
 
 
681
Fleur 277
S / Rhld / F / 2000
V:Fidermark / MV:Plattenstar
 
 
682
Fleur 389
S / Rhld / Db / 2008
V:For Compliment / MV:Laurentianer
 
 
683
Fligh High RD
W / Hann / Hlb / 1997
V:For Pleasure / MV:Landadel
 
 
684
Flirt d'Amour
W / Old / B / 2006
V:Fidertanz / MV:De Niro
 
 
685
Flirtfaktor
W / Hann / Db / 2009
V:Fürst Romancier / MV:Prestige Pilot
 
 
1261
Florentyne
S / Westf / B / 2001
V:Florestan I
 
 
686
Flores Lady
S / Rhld / R / 2010
V:Flores Dream / MV:Weltruhm
 
 
687
Floretto 11
H / Rhld / F / 2005
V:Floribot / MV:Weltmeyer
 
 
688
Flower Boy 2
H / AESRpf / B / 2003
V:Cheers Cassini / MV:Figaro
 
 
689
Fly Sky TF
S / DR / F / 2008
V:For Kids Only / MV:Principal Boy
 
 
690
Follow me 50
W / Old / F / 2011
V:Fidertanz / MV:Abanos
 
 
691
For Advance
W / Westf / F / 2010
V:For Pleasure / MV:Gralshüter
 
 
692
For Florida
S / Westf / B / 2009
V:For Germany RD / MV:Clay
 
 
693
For Fun TF
W / DR / F / 2009
V:For Kids Only / MV:Principal Boy
 
 
694
For Jumping S
W / OS / B / 2009
V:For Pleasure / MV:Landstreicher
 
 
695
For Me 26
W / OS / Db / 2006
V:For Pleasure / MV:Sir Caletto
 
 
696
For Pace 2
W / OS / F / 2009
V:For Pleasure / MV:Caletto I
 
 
697
For Success 4
S / OS / F / 2008
V:For Pleasure / MV:Sion
 
 
698
For the Memory
W / Westf / Db / 2007
V:Florencio I / MV:Spitzweg
 
 
699
For White Foot
W / OS / F / 2008
V:For Pleasure / MV:Contender
 
 
700
For You 52
W / Hann / F / 2007
V:For Pleasure / MV:Compliment
 
 
701
Forlando
W / Holst / B / 2008
V:For Pleasure / MV:Cassini I
 
 
1229
Four Ever
W / Westf / B / 2004
V:Farewell III / MV:Rosso di Sera
 
 
702
Freddy Frinton 2
W / Old / B / 2009
V:Florencio I / MV:Baroncelli
 
 
703
Frederico 39
W / Hann / Db / 2005
V:F³rst Heinrich / MV:Cavalier
 
 
704
Frederik W 2
W / Old / F / 2002
V:F³rst Heinrich / MV:Pik Labionics
 
 
705
French-Kiss E WE
S / DR / F / 2003
V:Famos / MV:Rouletto
 
 
706
Fritz 573
W / Rhld / B / 2001
V:Fighting Alpha / MV:Domburg
 
 
707
Frozen Daiquirii
W / Old / B / 2010
V:Florencio I / MV:Donnerhall
 
 
708
FS Charmy's Starlight
H / DR / Creme / 2011
V:FS Champion de Luxe / MV:Dornik B
 
 
709
FS Chester
W / DR / B / 2009
V:FS Champion de Luxe / MV:FS Don't Worry
 
 
710
FS De Miro
W / Rhld / B / 2011
V:Demirel / MV:Lennox Louis
 
 
711
FST Amarone M
S / DSP / B / 2004
V:Contendro I / MV:Renard
 
 
718
Furtado 4
W / Trak. / B / 2007
V:Heops / MV:Houston
 
 
712
Für dich
W / Holst / Schi / 2011
V:For Fashion (Anklahoma VDL) / MV:Alasca
 
 
713
Fürst Passion
W / Westf / F / 2011
V:Fürst Romancier / MV:Pik Donnerhall
 
 
714
Fürstenglanz 2
W / Westf / B / 2002
V:Fürst Piccolo / MV:Focus
 
 
715
Fürstengold 7
W / Westf / F / 2009
V:Fürst Grandios / MV:Di Versace
G - Pferdename / KNR
 
 
719
Gagenio
W / Westf / B / 2000
V:Gralsh³ter / MV:Tõnzer
 
 
720
Genava GB
S / OS / R / 2004
V:Liberty Life / MV:Grannus
 
 
721
Genouille
W / Hann / B / 2009
V:Geheimtipp / MV:Waterford
 
 
722
Gentleman 207
W / DR / Df / 2003
V:FS Golden Highlight / MV:Dublin
 
 
723
Gentleman 222
W / Rhld / F / 2001
V:Goethe / MV:Picadeur
 
 
724
Gepsom Gold
S / DSP / FkaSc / 2010
V:Gepsom / MV:Cancoon (Cocoon)
 
 
725
Germany 46
S / Westf / B / 2004
V:Grossadmiral / MV:Pit I
 
 
726
Gina Fomia
S / Z.Rpf / F / 2009
V:Galisco du Mesnil / MV:Ahorn
 
 
727
Gitana II
S / Old / B / 2007
V:Zatinus / MV:Royal Silver
 
 
728
Giulia 61
S / W³rtt / B / 2009
V:Quintender / MV:Nintender
 
 
729
Glenn L
H / Westf / B / 2010
V:Cerdic / MV:Dinard L
 
 
730
Gloria 486
S / Westf / Db / 2000
V:Grosso Z / MV:Grossadmiral
 
 
731
Gold Meadow's Blizzard
W / FWB / F / 2009
V:Wizzerd WV / MV:Acapulco
 
 
732
Golden Gate N
H / Palom / Is / 2007
V:Nebo General Pride / MV:Mangold
 
 
733
Graf 125
W / Westf / R / 2009
V:Giradelli / MV:Graf Remus
 
 
734
Graf Schulte
W / Westf / B / 2000
V:Gralsh³ter / MV:Pilot
 
 
735
Grand Canyon 37
W / Hann / B / 2002
V:Silvio I / MV:Calypso II
 
 
736
Grand Courage 3
W / Westf / Schi / 2002
V:Grand Coeur / MV:Rivellino xx
 
 
737
Grand Figo
W / Westf / B / 2006
V:Grand Coeur / MV:Capito
 
 
738
Grand Finesse HS
S / Hann / B / 2005
V:Graf Top / MV:Drosselklang II
 
 
739
Granditas
S / Old / Df / 2002
V:Don Cardinale / MV:Cordial Medoc
 
 
740
Granstina
S / Old / Df / 2006
V:Zatinus / MV:Landfrieden
 
 
741
Guimmerdor
W / KWPN / F / 2005
V:Guidam (de Dartay) / MV:Nimmerdor
 
 
742
Gutenberg 11
W / Westf / B / 1996
V:Goetz / MV:Osmin
H - Pferdename / KNR
 
 
743
Harry 167
W / DR / R / 2004
V:Heartbreaker / MV:Diamant
 
 
745
Heartbreaker 42
W / Württ / B / 2002
V:Heraldik xx / MV:Aristocracy xx
 
 
744
Heartbreaker 76
W / Grpf.o.R / B / 2008
 
 
746
Heiligenbergs Doubtfire
W / DR / F / 2009
V:Doubtless / MV:Charm of Nibelungen
 
 
1279
Hermes de Lux
H / Holst / Schi / 2009
V:Hermes D'Authieux AA / MV:Carthago
 
 
747
Hermine 77
S / Holst / BkaSc / 2009
V:Hermes D'Authieux AA / MV:Bachus
 
 
1235
Higgins 45
W / Hann / Df / 2004
V:His Highness / MV:Akzent II
 
 
748
Higgins 57
H / Hann / B / 2005
V:His Highness / MV:Weltmeyer
 
 
749
High Pleasure 2
H / Trak. / Db / 2005
V:Cadeau / MV:Humanus
 
 
750
Highfly
W / Holst / Db / 2005
V:Heraldik xx / MV:Corofino I
 
 
751
Holly 182
S / DR / B / 2005
V:Handsome Boy / MV:Marsvogel xx
 
 
752
Honey 86
S / Westf / F / 2007
V:Hornet Rose / MV:Polydor
 
 
753
Hy Harley
W / Hann / Schi / 2003
V:Hofrat / MV:Karon
 
 
754
Hydalra
S / Trak. / Schi / 2004
V:Key West / MV:Anduc
I - Pferdename / KNR
 
 
755
Ibility
S / BWP / B / 2008
V:Quinten van'T Merelsnest / MV:Balou du Rouet
 
 
1274
Ice and Fire 2
W / BWP / R / 2008
V:Blue Boy / MV:Non Stop
 
 
756
Idalgo 5
W / DSP / B / 2007
V:Incello / MV:Accuse
 
 
757
Impressief vd Heffinck
H / BWP / B / 2008
V:Boris van het Kluizebos / MV:Chin Chin
 
 
758
Incocco - Jambo
W / Old / Schi / 1999
V:Inselfuerst / MV:Landadel
 
 
759
Insterlana
S / Westf / B / 2006
V:Insterburg / MV:Puertollano
 
 
760
Iron 26
W / n.b. / B / 2002
 
 
761
It's possible
W / KWPN / B / 2003
V:C-Indoctro / MV:Nimmerdor
J - Pferdename / KNR
 
 
762
Jamaica van het Netehof
S / BWP / B / 2009
V:Carentan / MV:Codex
 
 
763
Jay Kay
S / n.b. / B / 2003
 
 
764
Jazz Man 2
W / Old / Schwb / 2005
V:Jazz Time / MV:Welt Hit II
 
 
765
Jazz-Juwel
H / Westf / Db / 2006
V:Jazz Rubin / MV:Fabelhaft
 
 
766
Jessica 150
S / Pony o.R / F / 1990
 
 
767
Johnnie 7
W / Grpf.o.R / RSchi / 2008
 
 
768
Johnny Cash 4
H / Old / Schi / 2005
V:Cassini I / MV:Voltaire
 
 
769
Jonker 12
H / NRPS / F / 2005
V:Jodokus / MV:Nimmerdor
 
 
1243
Julio van den Uilenbos
H / BWP / Db / 2009
 
 
770
Just for fun SGN
S / DR / Db / 2008
V:Joker / MV:Durello
K - Pferdename / KNR
 
 
771
Kalle Blomquist 9
H / Hann / B / 2004
V:K2 / MV:Westbury
 
 
772
Kamani Hill
W / Trak. / Db / 2009
V:Cadeau / MV:Lehndorff's
 
 
773
Karlotta 14
S / DR / B / 2008
V:Top Karetino / MV:Durello
 
 
774
Kenneth 4
W / DR / R / 2002
V:Kennedy / MV:Valentino
 
 
775
Kiefferhof's Dexter
H / Rhld / Db / 2006
V:Daddy Cool / MV:Fidermark
 
 
776
Kiefferhof's Imperius
H / Rhld / B / 2010
V:Imperio / MV:Florestan I
 
 
777
Killepitsch 2
W / Holst / B / 2010
V:Clintord I / MV:Lancer II
 
 
778
Kingsland
W / OS / Schwb / 2004
V:Kannan / MV:Sandro
 
 
779
Klaas Klever
W / Westf / B / 2006
V:Contendro I / MV:Kolibri
 
 
1300
KN Ally
S / Westf / F / 2001
V:Arpeggio / MV:Polydor
 
 
1285
Komet 282
W / Hann / R / 2004
V:K2 / MV:Wolkentanz I
L - Pferdename / KNR
 
 
833
L'Espoir 13
W / Z.Rpf / B / 2008
V:Lawito / MV:Stakkato
 
 
780
La Bella Luna 7
S / Rhld / B / 2006
V:Lord Lancer / MV:Calido I
 
 
781
La Fleur B
S / Westf / B / 2005
V:Larson / MV:Cordino
 
 
782
La Florence
S / Rhld / B / 2008
V:Lord Loxley I / MV:Rhytmus S
 
 
783
La Grande Bellezza
S / Westf / Schwb / 2010
V:Bordeaux (NLD) / MV:Hohenstein
 
 
784
La Guaira
S / Westf / B / 2007
V:Lancer II / MV:Cassini I
 
 
785
La Lopez 4
S / Hann / B / 2008
V:Lord Pezi / MV:Argentinus
 
 
786
La Lumiere 3
S / Dt.Pf / F / 2010
V:Laureus / MV:Germanicus Rex
 
 
787
La Luz T
S / Old / B / 2000
V:Lord Sinclair I / MV:Rheingold
 
 
788
Laavanyo
W / Westf / B / 2006
V:Laudabilis / MV:Royal Diamond
 
 
789
Labrea 9
S / Westf / B / 2005
V:Lorgos GL / MV:Wendenburg
 
 
790
Lacapo 4
W / Old / B / 1999
V:Landor S / MV:Argentinus
 
 
791
Lacoeur
W / Holst / B / 2003
V:Lavall II / MV:Cor de la Bryere
 
 
792
Laconda 44
S / OS / B / 2009
V:Larson / MV:Cordial Medoc
 
 
793
Lacoste 117
W / Westf / B / 2006
V:Long Beach / MV:Couleur-Rubin
 
 
794
Ladilu 2
S / Holst / B / 2008
V:Larius W / MV:Carthago
 
 
795
Lady Larenco
S / Westf / B / 2003
V:Larenco / MV:Gralsh³ter
 
 
796
Lafayette le Grand
W / Westf / Schwb / 2005
V:Laudabilis / MV:Royal Angelo I
 
 
797
Lajana 90
S / Holst / Schi / 2008
V:Legolas / MV:Laurin
 
 
798
Lakewood 2
W / Holst / Hlb / 2001
V:Lovari / MV:Fridericus
 
 
799
Lambada 232
S / Westf / B / 2008
V:Larson / MV:Lapaz L
 
 
800
Lamberto As
W / Old / B / 2006
V:Landwind II / MV:Cordial Medoc
 
 
801
Lancaster Pipp
W / Holst / B / 2000
V:Lascadell / MV:Fasolt
 
 
802
Lando's Star
W / OS / B / 2004
V:Lando / MV:Carthago
 
 
803
Landprinz 13
W / Hann / R / 1997
V:Landor S / MV:Lanthan
 
 
804
Lanieros
W / DR / F / 2006
V:Lucky Luke R / MV:Jacobspeel's Rocky
 
 
805
Laodamos
W / Rhld / B / 2006
V:Lord Optimist / MV:Florestan I
 
 
1268
Lapusch
W / Rhld / B / 2010
V:Louis le Bon / MV:Future I
 
 
806
Larafina 2
S / Rhld / B / 2005
V:Lord Lancer / MV:Grannus
 
 
807
Larina 130
S / ZW / B / 2006
V:Laccos T / MV:Gardeulan I
 
 
808
Larry 180
W / Bay / B / 2004
V:Lord Inci Pit / MV:Concetto I
 
 
809
Las Vegas 198
W / Westf / B / 2009
V:Light On / MV:Argentinus
 
 
810
Las Vegas 201
S / Old / B / 2008
V:Lazio / MV:Landjonker (Fruhling)
 
 
811
Lasco 29
W / Hann / B / 2005
V:Laptop / MV:Acord II
 
 
1236
Last Knight Lacar
W / Old / B / 2006
V:Luxius / MV:Landcapitol
 
 
1234
Lastic 3
W / Holst / B / 2003
/ MV:Capitol I
 
 
812
Latino 277
H / n.b. / B / 2005
 
 
813
Laudatia 2
S / Rhld / Df / 2005
V:Laudabilis / MV:Fidermark
 
 
814
Laughton 3
H / OS / Schwb / 2009
V:L'Ami / MV:Cyrano
 
 
815
Laureus S
H / Westf / B / 2009
V:Lordanos / MV:Ludwig von Bayern
 
 
816
Laurie 5
S / Hann / Df / 2010
V:Lauries Crusador xx / MV:Rubioso N
 
 
817
Lavabo W
W / Rhld / Db / 2006
V:Lord Loxley I / MV:Florestan I
 
 
818
Lavendel 141
S / Westf / F / 2006
V:Lausejunge / MV:Le Mexico (ex: Etna)
 
 
819
Lazaro 10
H / Holst / B / 2005
V:Ladas / MV:Sir Shostakovich xx
 
 
820
Lea Lustig
S / Hann / F / 2002
V:Londonderry / MV:Golden Miller
 
 
821
Leader W
W / Hess / B / 1997
V:Lagoheidor G / MV:Gotha
 
 
822
Lean Logistics Sausolita
S / Hann / Db / 2009
V:Silberschmied / MV:World Cup II
 
 
823
Legendario Listo
H / Westf / B / 2009
V:Lord Pezi / MV:Caletto I
 
 
824
Legolas O
W / Westf / B / 2003
V:Larius W / MV:Royal Angelo I
 
 
825
Lemon Tree HP
W / Hann / F / 2009
V:Laurentio / MV:F³rst Heinrich
 
 
826
Lenin 6
W / Bay / Db / 2004
V:La Pilot / MV:Acord I
 
 
1249
Lennox 283
W / Westf / F / 2006
V:Lupicor
 
 
827
Lenny Caution
W / Westf / 1999
V:Levantos I / MV:Cor de la Bryere
 
 
828
Lenny Kravitz 8
W / Meckl. / B / 2000
V:Lord Kemm / MV:Kobold I
 
 
1248
Leon 630
W / Hann / B / 2008
V:Landjonker (Fruhling) / MV:Drosselklang II
 
 
829
Leonardo 477
W / Westf / B / 1998
V:Lancer III / MV:Platon I
 
 
830
Lepanto 37
W / Rhld / F / 2010
V:Lebenskünstler / MV:Fidermark
 
 
831
Leremy 3
H / W³rtt / 2001
V:Loxley / MV:Coleo
 
 
832
Leslie W
S / Old / B / 2009
V:Lord Pezi / MV:Landadel
 
 
834
Lexingten
W / Westf / B / 2003
V:Lissabon / MV:Maat I
 
 
835
Lexington MH
W / Old / B / 2003
V:Lycos / MV:Amaretto D II
 
 
836
Lexus 44
W / Holst / B / 1998
V:Lasino / MV:Cicero
 
 
837
Lexy Lou
S / OS / Schwb / 2010
V:Lord Pezi / MV:Cassini I
 
 
838
Leyla 33
S / Hann / B / 2008
V:Lordanos / MV:Drosselklang II
 
 
839
Lidam du Very
W / SF / Schi / 1999
V:Quidam de Revel / MV:Joly Jumper
 
 
840
Lido N.
W / n.b. / B / 1999
V:Ungek.Hengst / MV:Landsberg
 
 
841
Liebeszauber S
S / Hann / F / 2008
V:Londontime / MV:World Cup III
 
 
842
Lienox
H / Hann / F / 2009
V:Lordanos / MV:Contendro I
 
 
844
Lifestyle 58
W / Westf / B / 2007
V:Laudabilis / MV:Davignon I
 
 
843
Lifestyle 63
H / Hann / B / 2008
V:Lauries Crusador xx / MV:Donnerhall
 
 
845
Light-Fly-Lady
S / Westf / F / 2006
V:Light On / MV:Grannus
 
 
846
Lighthouse Girl
S / Westf / B / 2010
V:Light On / MV:Rockwell
 
 
847
Lights Guide Me Home
W / Old / R / 2010
V:Licotus / MV:Curacao I
 
 
848
Like a Diamond NRW
H / Westf / B / 2010
V:Laureus / MV:Lord Sinclair I
 
 
849
Like a Lord GD
H / Westf / B / 2007
V:Luxius / MV:Cor de la Bryere
 
 
850
Lindau 5
S / Rhld / F / 2011
V:Lord Carnaby / MV:Lancer II
 
 
851
Linkin Park 12
W / Holst / Schi / 2008
V:Lucky Boy / MV:Coriander
 
 
852
Linus K
W / Hann / R / 2007
V:Locksley II / MV:Prince Thatch xx
 
 
853
Lionel 54
W / OS / B / 2009
V:Lord Pezi / MV:Voltaire
 
 
854
Liostro 52
W / Holst / B / 2003
V:Lansing / MV:Cassini I
 
 
855
Lisabell 7
S / Hann / Df / 2000
V:Londonderry / MV:Sandro Song
 
 
856
Lisandro 6
H / OS / B / 2005
V:Luxius / MV:Prinz Oldenburg
 
 
857
Lissa 27
S / Tsch.W. / B / 2005
V:Lambadero / MV:Przedswit XVI-K
 
 
858
Lissbonia
S / Westf / B / 2005
V:Lissabon / MV:Polydor
 
 
1308
Little Fly HP
S / Hann / F / 2008
V:Laurentio / MV:F³rst Heinrich
 
 
859
Llanelli
W / Westf / B / 2004
V:Lenardo / MV:Jabot
 
 
860
Loletta 2
S / Westf / Db / 2005
V:Lenardo / MV:Mon Cheri
 
 
861
Loony Cracker
S / Holst / Db / 2001
V:Landucci / MV:Camaro
 
 
862
Lord Loriot
W / Westf / B / 2006
V:Lord Loxley I / MV:Newcastle
 
 
863
Lord Mc Kinley
W / Sachs / B / 2002
V:Lord Sinclair I / MV:Coriograf B
 
 
864
Lord Nobel 2
H / ZW / R / 2005
V:Lord Nobel S / MV:Continue
 
 
865
Lord Petz
W / OS / B / 2006
V:Lord Pezi / MV:Last Liberty
 
 
868
Lord's Liebelei
S / Rhld / B / 2007
V:Lord Loxley I / MV:Haemon xx
 
 
866
Lordanos 8
W / Rhld / B / 2001
V:Lehnsherr GL / MV:Rekord GL
 
 
867
Lordly Pezi
H / Rhld / B / 2004
V:Lord Pezi / MV:Voltaire
 
 
869
Loretta 253
S / Holst / B / 2007
V:Lord Z / MV:Caletto I
 
 
870
Lotta 166
S / Grpf.o.R / B / 2005
 
 
871
Lovely Dancer B
W / Hann / F / 1997
V:Longchamp / MV:Westerland
 
 
872
Lovely Passion
S / Westf / B / 2010
V:Lugato / MV:Pik Donnerhall
 
 
873
Lucatoni 7
W / Rhld / B / 2005
V:Louis le Bon / MV:Corleone
 
 
874
Lucca 100
W / Holst / F / 2006
V:Quo Vados I / MV:Alcatraz
 
 
875
Luciano 226
W / Rhld / B / 1999
V:Lord Sinclair I / MV:Donnerschlag
 
 
876
Luciano 259
W / Westf / F / 2005
V:Laudabilis / MV:Weltmeyer
 
 
877
Lucy 576
S / Westf / B / 2005
V:Lenardo / MV:Arpeggio
 
 
878
Lufoca
H / Old / Db / 2004
V:Lux / MV:Camelot
 
 
879
Lufthansa 4
W / Westf / B / 2005
V:Lupicor / MV:Lord Liberty
 
 
880
Lukardo
W / Hann / F / 2007
V:Lauries Crusador xx / MV:Rotspon
 
 
881
Lukas 1054
H / Westf / Schi / 2009
V:Loccorotondo / MV:Ramiro's Son I
 
 
883
Luna 1205
S / Old / Db / 2002
V:Ramino / MV:Landsberg
 
 
884
Luna Luce
S / Westf / F / 2004
V:Lissabon / MV:Rombach
 
 
885
Luna S 3
S / NRPS / B / 2000
 
 
886
Luz de Luna 2
S / Old / Df / 2005
V:Luxano / MV:Continue
 
 
1299
Lycando
W / Hann / 2002
 
 
882
Lümmel 57
W / Westf / B / 2006
V:Lone Star / MV:Piano II
M - Pferdename / KNR
 
 
887
Ma Petite 29
S / Westf / B / 2007
V:Montendro I / MV:Pit I
 
 
888
Mac Creamy
H / DR / Palom / 2010
V:Casino Royale K / MV:Dornik B
 
 
889
Macho 82
W / NF / R / 1997
V:Valentino / MV:Oosterbroek Sergio
 
 
890
Magic Boy 29
H / DR / B / 2006
V:Mozart II / MV:Dschingis-Khan
 
 
891
Maizauber 4
W / Hann / F / 2001
V:Markus Deak xx / MV:Eisenherz I
 
 
1313
Maja H
S / Old / B / 2007
V:Contendro I / MV:Lanciano
 
 
892
Maribo Sun
H / DR / Db / 2006
V:Marinello / MV:Alasca
 
 
893
Marlon 154
W / Westf / B / 2003
V:Zucchero (NL: Marlon) / MV:C-Indoctro
 
 
894
Mastro's Salivan
W / DR / Df / 2007
V:Bloklands Hoeve's Mr. Silvano / MV:Downland Donner
 
 
895
Maxi King
W / Trak. / F / 2009
V:Adamello / MV:Herzruf
 
 
896
Mc Pleasure
W / DR / F / 2006
V:Mac Namara / MV:Vulkan
 
 
1270
Meilenstein 8
W / Hann / Schwb / 2003
V:M³nchhausen
 
 
897
Mentos Junior 2
H / DR / Df / 2004
V:Mentos / MV:Downland Folklore
 
 
898
Mercedes 121
S / DR / F / 2003
V:Mentos / MV:Amigo Valeur
 
 
899
Micmac de Bance
W / SF / F / 2000
V:Urbain du Monnai / MV:Count Ivor xx
 
 
900
Minz Diva
S / Trak. / B / 2011
V:Adamello / MV:Lafayette
 
 
901
Minz Fritz
H / Trak. / B / 2008
V:Heops / MV:Sixtus
 
 
902
Miss Marple 149
S / Hann / Df / 2007
V:Magic Boy / MV:Dartagnan
 
 
903
Miss Obama
S / Holst / Schwb / 2009
V:Canoso / MV:Carry
 
 
904
Moccachino
H / Westf / B / 2004
V:Medici / MV:Donnerhall
 
 
905
Mon Amour 57
S / Westf / B / 2007
V:Montendro I / MV:Pik Labionics
 
 
906
Mon ChÚri W.H.
S / Hann / F / 2010
V:Mount Etna xx / MV:Dakar
 
 
907
Mon Fleuri
S / Hann / Schwb / 1995
V:Mont Du Cantal AA / MV:Argentan I
 
 
908
Montero 13
W / Holst / Db / 2007
V:Montender / MV:Landjunge
 
 
909
Montero H
W / DR / B / 2005
V:FS Maracaibo / MV:Golden Dancer
 
 
910
Moorlands Carthago
W / NF / B / 2005
V:Malibu II / MV:Valentino
 
 
911
Mozart 267
W / Westf / Db / 2006
V:Monteverdi / MV:Florestan I
 
 
912
Mr.X 4
W / DR / Palom / 2001
V:Mentos / MV:Apollo van Heel ox
 
 
913
Murphy 190
W / DR / B / 2007
V:Mentos Charmeur / MV:Durello
 
 
914
Mustax Amity
S / Holst / B / 2001
V:Aloube Z / MV:Capitol I
 
 
915
Mustax Catoki's Cannon
H / Holst / Db / 2005
V:Catoki / MV:Exorbitant xx
 
 
916
Mustax Questeur
W / Holst / Db / 2003
V:Quantum / MV:Corofino I
N - Pferdename / KNR
 
 
917
Nalon
W / DR / F / 2006
V:Nordstern's Samber / MV:Navoy
 
 
918
Naomi withe
S / Trak. / Schi / 2003
V:Handryk / MV:Sanssouci
 
 
919
Navarra 18
S / DR / B / 2003
V:Night-Star III / MV:Namajan
 
 
920
Nawita
S / DR / B / 1999
V:Nantano / MV:Principal Boy
 
 
921
Nekko
W / Holst / Db / 2007
V:Nekton / MV:Caretino
 
 
922
Neun-Elfer Turbo
W / OS / B / 2009
V:Numero Uno / MV:Ladalco
 
 
923
New Curtis
W / Holst / RkaSc / 2008
V:Nekton / MV:Con Capitol
 
 
924
Nickelback
W / DR / F / 2002
V:Heidbergs Nancho Nova / MV:Black Boy
 
 
1250
Nightmare 15
W / Old / R / 2007
V:Night and Day / MV:Grandeur
 
 
925
No Limit 64
S / Holst / B / 2009
V:Numero Uno / MV:Caitano
 
 
926
Noah 60
W / DR / Db / 2005
V:Night-Power / MV:Platello
 
 
927
Nobel Nagano
H / DR / B / 2007
V:Nagano / MV:Nobel
 
 
928
Nobler Boy
W / DR / Db / 2005
V:Night-Power / MV:Chantre B
 
 
929
Noir de Luxe
H / DR / R / 2004
V:Heidbergs Nancho Nova / MV:Valido
 
 
930
Nonvalleur
W / DR / 2000
V:Nantano / MV:Bavarottie
 
 
931
Norma Jean Baker
S / DR / F / 2004
V:Top Nonstop / MV:Capri Moon
 
 
932
Not For Sale 3
S / Rhld / B / 2008
V:Nabab de Reve / MV:Rocket Star
O - Pferdename / KNR
 
 
933
Octavus
H / Trak. / Db / 2000
V:Adamello / MV:Grimsel
 
 
934
Oma's Little Big
W / Grpf.o.R / B / 1995
 
 
935
Ombre 14
H / DR / Df / 2005
V:Offshore Energy R / MV:Donauwind
 
 
936
Online 18
W / DR / Schwb / 2005
V:Offshore Energy R / MV:Viktoria's Chirac
 
 
937
Oregon 22
S / Holst / B / 1999
V:Coriander / MV:Lord
 
 
938
Ornamento
H / Trak. / Db / 2000
V:Albarrano / MV:Aspirant
P - Pferdename / KNR
 
 
939
Pacolino
W / Westf / F / 2001
V:Pageno / MV:Finalist
 
 
940
Palermo 253
W / Westf / Schwb / 2001
V:Paramo K / MV:Goofalik xx
 
 
941
Palim Palim 2
H / Westf / B / 2010
V:Perigueux / MV:Gloster
 
 
942
Palma B
S / Trak. / F / 2008
V:Waitaki / MV:Becket
 
 
943
Paola 233
S / Westf / Schi / 2007
V:Pontifex / MV:Up to date
 
 
944
Passion HR
S / Westf / B / 2009
V:Lissaro / MV:Finalist
 
 
945
Patinko 2
W / Old / R / 2001
V:Pik Noir / MV:Romancier
 
 
946
Paul C
W / Westf / F / 2007
V:Pik Labionics / MV:Don William
 
 
947
Pavarotti 82
W / Old / F / 2002
V:Pik Noir / MV:Aircraft
 
 
948
Pearly Spencer 2
S / Westf / B / 2003
V:Phantom / MV:Salinator
 
 
949
Pebbles H
S / DR / F / 2009
V:Pilatus / MV:Mentos
 
 
950
Peking Queen
S / Westf / Schi / 2005
V:Peking / MV:Arpeggio
 
 
951
Pepperoni Quickstep
W / NRPS / B / 2007
V:Jodokus / MV:Akteur
 
 
952
Peppi N.W.
S / Westf / Schwb / 2006
V:Pontifex / MV:Foxtrott
 
 
953
Peppo 14
W / Old / B / 2001
V:Pik Noir / MV:Noble Roi xx
 
 
954
Pepsi SG
W / DR / F / 2008
V:Pilatus / MV:Mentos
 
 
955
Peri Pur
S / Hann / F / 2008
V:Perigueux / MV:Grandseigneur
 
 
956
Pernod 126
W / Westf / B / 2007
V:Phin Phin / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
957
Pershing 29
W / Westf / B / 2002
V:Primeur's As / MV:Grundstein I
 
 
958
Petit Marengo
W / DR / Schi / 2006
V:Monte Christo / MV:Hattrick
 
 
959
Petit Noir 12
H / DR / R / 2004
V:Playboy / MV:Nadler I
 
 
960
Petite Fleur H
S / DR / F / 2010
V:Pilatus / MV:Mentos
 
 
961
Petrus 18
W / Old / Db / 2000
V:Plaisir d'Amour / MV:Figaro
 
 
962
Philippo 57
W / Rhld / B / 2010
V:Pentagon's Peron / MV:Rachmaninoff
 
 
963
Pia-Lotta H
S / Westf / B / 2001
V:Potential / MV:Fernblick
 
 
964
Pico 212
W / DR / B / 2005
V:Principal Boy / MV:Night-Star I
 
 
965
Piero 32
H / Holst / Db / 2009
V:Paramount / MV:Ahorn Z
 
 
966
Pikeur A Kind of Magic
W / Hann / Db / 2007
V:Armitage / MV:Contendro I
 
 
967
Pikeur Ailton
H / Westf / B / 2001
V:Arpeggio / MV:Pablo
 
 
968
Pikeur Caressini
W / Holst / B / 2001
V:Caretino / MV:Cassini I
 
 
969
Pikeur Carre
H / Holst / Schi / 2005
V:Cassini II / MV:Quinar
 
 
970
Pikeur Cole Porter
H / Westf / Db / 2005
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Cassini I
 
 
971
Pikeur Crossfire
H / DSP / B / 2006
V:Cellestial / MV:Askari
 
 
972
Pikeur Dylon
W / Holst / B / 2007
V:Diamant de Semilly / MV:Carry
 
 
973
Pikeur For Fun
W / Westf / Schwb / 2002
V:For Pleasure / MV:Polydor
 
 
974
Pikeur Lux
W / Westf / B / 2002
V:Lancer III / MV:Pilot
 
 
1310
Pikeur Quick Fire
H / Holst / B / 2007
V:Quintero / MV:Contender
 
 
975
Piko's Prince
H / Westf / F / 2010
V:Pik Labionics / MV:A Jungle Prince
 
 
976
Pippilotta 32
S / Westf / Db / 2007
V:Pontifex / MV:Lados
 
 
977
Podolski
W / Pol. / Db / 2002
V:Efez / MV:Cherson xx
 
 
1295
Pokerface 40
W / Hann / B / 2007
V:Perpignon / MV:Gralsh³ter
 
 
978
Pokerface DM
W / Westf / B / 2006
V:Co-Pilot / MV:Pilot
 
 
979
Pontevino GD
W / Westf / B / 2007
V:Pontifex / MV:Lancer III
 
 
980
Pontoromo
H / Westf / B / 1999
V:Polydor / MV:Pilot
 
 
981
Porte-Bonheur 3
W / DR / B / 2000
V:Principal Boy / MV:Nadler I
 
 
982
Potthoff's Cashmir
W / Holst / Schi / 1998
V:Carbano / MV:Lord
 
 
983
Potthoff's Puschkin
W / Meckl. / Df / 1997
V:Peter Pan / MV:Monsun x AA
 
 
984
Potthoff's Romantik Boy
W / Meckl. / B / 1998
V:Raphael / MV:Ussuri xx
 
 
985
Potthoff's Think Well
S / Holst / Schi / 2004
V:Con Air / MV:Claudio
 
 
986
Powerfee GB
S / Old / Db / 2002
V:Ruiz Soler / MV:Warkant
 
 
1277
Pradosunshine
S / Westf / B / 2004
 
 
987
Primus 246
W / Westf / B / 2005
V:Pontifex / MV:Almox Prints J
 
 
988
PSI De Caprio
W / Hann / B / 2000
V:De Niro / MV:Sion
 
 
989
Puccini 99
W / SWB / F / 2006
V:Cassini II / MV:Turban Rose
 
 
990
Pyconda
S / Westf / B / 2003
V:Potential / MV:Dinard L
Q - Pferdename / KNR
 
 
991
Qatar 3
H / Z.Rpf / B / 2008
V:Quasimodo Z / MV:Ahorn
 
 
992
Qatar D'Hof-Ten-Bos
W / SBS / B / 2000
V:Caesar van de Helle / MV:Magneet
 
 
993
Qjou B
W / Westf / B / 2010
V:Quintender / MV:Ramiro's Son I
 
 
994
Qualitõr
S / Hann / B / 2009
V:Quality / MV:For Edition I
 
 
995
Quanda 5
S / Rhld / Schwb / 2010
V:Quandor / MV:Landauer
 
 
996
Quandoquino
H / Holst / B / 2005
V:Quinar / MV:Landlord
 
 
997
Quantana 6
S / Meckl. / Db / 2005
V:Quando-Quando / MV:Moran
 
 
998
Quantensprung 2
W / Old / B / 2003
V:Quo Vados I / MV:Pilot
 
 
999
Quantico 10
W / Westf / B / 2007
V:Quinta Real / MV:Cor de la Bryere
 
 
1000
Quarinto
W / Rhld / F / 2010
V:Quo Vados I / MV:Lordanos
 
 
1001
Quasi Fomia Z
S / Z.Rpf / B / 2006
V:Quasimodo Z / MV:Ahorn
 
 
1002
Queen of Jump 2
S / Holst / B / 2010
V:Quirado / MV:Landos
 
 
1003
Queenberry S
S / Westf / B / 2007
V:Quinta Real / MV:Amantus
 
 
1004
Queeness 2
S / Hann / Db / 2010
V:Quality / MV:Contendro I
 
 
1005
Quel Cadeau
S / Holst / BkaSc / 2008
V:Quidam de Revel / MV:Landjunge
 
 
1006
Quelle Chance 3
S / Westf / B / 2009
V:Quintender / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
1007
Quentino 18
W / Westf / Schi / 2009
V:Quality / MV:Cassini I
 
 
1008
Quer Rock Bottom
W / Old / B / 2005
V:Quattro B / MV:Ex Libris
 
 
1009
Querida 60
S / OS / F / 2006
V:Quidam's Rubin / MV:Watzmann
 
 
1010
Querido 32
W / Dt.Pf / F / 2003
V:Quidam's Rubin / MV:Zeus (Nurzeus)
 
 
1276
Quetzen FN
H / Hann / B / 2007
V:Quidam de Revel
 
 
1011
Qui Quippini
H / Holst / B / 2007
V:Quantum / MV:Alcatraz
 
 
1012
Quibelle 16
S / Westf / B / 2008
V:Quinta Real / MV:Arpeggio
 
 
1287
Quick Rubin
W / Hann / B / 2005
V:Quidam's Rubin / MV:Acord II
 
 
1013
Quickiedeedoo
W / KWPN / B / 2001
V:Quick Star / MV:Jalisco B
 
 
1014
Quidam 10
W / Holst / B / 2003
V:Quantum / MV:Cassini I
 
 
1015
Quidam's Alegria
S / OS / B / 2003
V:Quidam's Rubin / MV:Acord II
 
 
1016
Quidam's Diamonds S
S / Holst / B / 2008
V:Quidam's Rubin / MV:Coronado
 
 
1017
Quidam's Jewels
S / KWPN / B / 2009
V:Quidam de Revel / MV:Contender
 
 
1018
Quidam's Quicktender
H / OS / B / 2006
V:Quidam de Revel / MV:Quick Star
 
 
1019
Quilane
S / Westf / B / 2007
V:Quidam's Rubin / MV:Lafontaine
 
 
1020
Quilano 4
W / Holst / B / 2004
V:Quintero / MV:Corofino I
 
 
1237
Quimbro
W / Westf / F / 2007
V:Quidam de Revel / MV:Pilot's Ass
 
 
1022
Quinara 27
S / Old / Db / 2005
V:Quidam's Rubin / MV:Grannus
 
 
1021
Quinara 30
S / Holst / Db / 2006
V:Quidam de Revel / MV:Caretino
 
 
1023
Quinnkannan
W / OS / B / 2004
V:Kannan / MV:Quilot
 
 
1024
Quint Du Lys
H / Westf / F / 2008
V:Quintano (n.gek.) / MV:Champion Du Lys
 
 
1025
Quinta 114
S / Westf / B / 2010
V:Quaterback / MV:Lancer III
 
 
1026
Quintiero
W / KWPN / B / 2007
V:Quasimodo Z / MV:Manhattan
 
 
1278
Quintino 9
H / Holst / B / 2009
/ MV:Cracker Jack
 
 
1027
Quintus 147
W / Holst / Db / 2011
V:Quarz / MV:Contender
 
 
1028
Quirado 5
W / Holst / F / 2006
V:Quidam de Revel / MV:Corrado I
 
 
1029
Quirano S
W / Holst / Db / 2003
V:Quantum / MV:Coriano
 
 
1030
Quiro's Rubin
W / Westf / F / 2009
V:Quiro / MV:Ehrentusch
 
 
1031
Quitano 2
W / Rhld / B / 2001
V:Quincy (Omni Star) / MV:Argentinus
 
 
1293
Quite Sun
S / Rhld / Schi / 2009
V:Quite Capitol / MV:Sandro Boy
 
 
1032
Quitte 18
S / Holst / F / 2009
V:Quo Vados I / MV:Labrador
R - Pferdename / KNR
 
 
1312
Raconteur B
H / Hann / F / 2010
V:Rascalino / MV:Donatelli I
 
 
1033
Racord R
H / Westf / B / 2006
V:Rockwell / MV:Acord II
 
 
1034
Racordo
W / Westf / B / 2008
V:Rockwell / MV:Acord II
 
 
1035
Ramazotti 136
H / Old / Schwb / 2002
V:Rubin-Royal / MV:Silvio I
 
 
1036
Ramira 397
S / Rhld / B / 2010
V:Rocket Star / MV:Riccione
 
 
1037
Ratina 236
S / ZW / B / 2010
V:Shirkan Z / MV:Renoir I
 
 
1038
Reality Dream 8
W / Westf / Db / 2006
V:Riccio / MV:Rombach
 
 
1039
Red Butterfly
W / Hann / F / 2007
V:Rascalino / MV:Werther
 
 
1040
Ree Magic
W / DR / Schi / 2005
V:Rashing Boy / MV:Magic Main
 
 
1303
Regia
S / Pol. / B / 2004
V:Las Minas / MV:Ribbeck
 
 
1041
Relevant's Renommee
H / Bay / F / 2001
V:Relevant / MV:Grosso Z
 
 
1042
Remember S.
W / Old / Schi / 2004
V:Royal Diamond / MV:Castro
 
 
1043
Rena 77
S / Westf / Db / 2009
V:Rohniro / MV:Mon Cher
 
 
1044
Renoir 157
H / Hann / F / 2007
V:Royal Blend / MV:Werther
 
 
1045
Renoir Marte'n
W / Hann / R / 2003
V:Rohdiamant / MV:Dornenk÷nig
 
 
1046
Revus
H / Old / B / 2000
V:Rickmer / MV:Spartan
 
 
1047
Riad Chah des Aucels
H / SF / Schi / 2005
V:Bachus / MV:Joyau d'Or A
 
 
1048
Rianon
S / Westf / B / 2000
V:Riccione / MV:Donnerhall
 
 
1049
Ridley
H / Old / Df / 1998
V:Rubino Rosso / MV:Admirano
 
 
1050
Riga 52
S / Rhld / Db / 2002
V:Rossignol / MV:Kublai xx
 
 
1051
Rigoletto 201
W / Westf / Schwb / 2011
V:Real Diamond / MV:Dialekt
 
 
1052
Rihanna 2
S / Hann / B / 2003
V:Rohdiamant / MV:Werther
 
 
1239
RimRod
W / Westf / B / 2000
V:Rockwell / MV:Renoir I
 
 
1053
Risiko 46
H / Westf / B / 2001
V:Regazzoni / MV:Maraschino
 
 
1054
Rising Star DB
W / Westf / B / 2009
V:Rock Forever I / MV:Externstein
 
 
1055
Riva del Garda 4
S / Westf / B / 2002
V:Rockwell / MV:Florestan I
 
 
1056
RMF Valiente
W / KWPN / B / 2001
V:Quasimodo van de Molendreef / MV:Ramiro
 
 
1057
Robinson 105
W / Hann / B / 1995
V:Rabino / MV:Grosso Z
 
 
1058
Rocardi 2
H / Old / Db / 2001
V:Royal Dance / MV:Ravallo
 
 
1059
Rocce
H / Rhld / B / 2005
V:Riccio / MV:Darlington
 
 
1060
Rock For You 2
H / Westf / B / 2009
V:Rock Forever I / MV:Davignon I
 
 
1061
Rock me 8
S / Westf / B / 2009
V:Rock Forever I / MV:Ehrentraum
 
 
1062
Rock Revival 2
H / Westf / B / 2007
V:Rockwell / MV:Fleurop
 
 
1063
Rocky 1378
H / DR / R / 2004
V:Renoir / MV:Neckar
 
 
1064
Rocky Balboa Q
W / Westf / F / 2006
V:Rüter / MV:Potsdam
 
 
1065
Roma Cherie
S / Westf / B / 2010
V:Rohjuwel / MV:Mon Cher
 
 
1066
Romano 76
W / Westf / B / 2006
V:Rüter / MV:Gralserbe
 
 
1067
Romero 105
W / DR / Schwb / 2004
V:Renoir / MV:Black Dancer
 
 
1068
Romy 256
S / Westf / F / 2010
V:Riccio / MV:Royal Hit
 
 
1069
Rosedale 2
W / Westf / Db / 2007
V:Riccio / MV:Matcho AA
 
 
1070
Rosselini 5
W / Westf / Schwb / 2001
V:Rosenkoenig / MV:Casaretto
 
 
1071
Rossinol
W / Westf / R / 2000
V:Rosenkavalier / MV:Grannox
 
 
1072
Rothschild 18
W / Westf / Schi / 2004
V:Roh Magic / MV:Pik Labionics
 
 
1073
Rowel Bank
W / ISH / B / 2009
V:Carlo Bank xx / MV:Abdullah
 
 
1284
Royal Ascot 3
W / Hann / R / 2007
V:Royal Highness
 
 
1074
Royal Black Sun 2
W / Old / R / 1999
V:Royal Diamond / MV:Donnerhall
 
 
1075
Royal Flash 87
W / Westf / B / 2003
V:Roman Nature / MV:Rheingold
 
 
1076
Royal Lady 34
S / Hann / Schi / 2006
V:Royal Blend / MV:Foxhunter
 
 
1292
Rubens Bailando
H / Old / Db / 2005
V:Rubin Cortes / MV:Levantos I
 
 
1077
Rubikon 45
H / Westf / B / 2002
V:Rockwell / MV:Warkant
 
 
1078
Rubin Sir Cortes
H / Meckl. / Schi / 2006
V:Rubin Cortes / MV:Sandro Star
 
 
1079
Rubina 265
S / Hess / Schwb / 2000
V:Rosenduft / MV:Luxus
 
 
1080
Ruby di Laney
S / Westf / B / 2001
V:Roman Nature / MV:Bormio xx
 
 
1081
Ruby Sue 4
S / Hann / B / 2003
V:Rotspon / MV:Wolkenstein II
 
 
1082
Rudolpho 15
W / Old / Schwb / 2005
V:Rubinero / MV:Metternich
S - Pferdename / KNR
 
 
1083
Safira 24
S / Hess / F / 2005
V:Sunrise / MV:Dartagnan
 
 
1084
Saint Paul OLD
W / Old / B / 2010
V:Sir Donnerhall I / MV:Painter's Row xx
 
 
1085
Salina 144
S / Rhld / B / 2008
V:Stakkatol / MV:Gracioso
 
 
1086
Salvador V
W / KWPN / Df / 1999
V:Sable Rose (Calvados) / MV:Voltaire
 
 
1297
Sam S
W / Westf / 2006
 
 
1087
Sambrasco
W / Holst / B / 2008
V:Singulord Joter / MV:Calato
 
 
1253
Sambuca Tategoi
S / Old / Df / 2009
V:Sir Donnerhall I / MV:Donnerhall
 
 
1088
Sammy Davis Junior 3
W / Hann / B / 2004
V:Sandro Hit / MV:Galvano
 
 
1089
Samsonite RT
W / Hann / Db / 2011
V:Stakko / MV:Lafontaine
 
 
1090
Samuray 43
H / Westf / B / 1999
V:Saint Tropez / MV:Rex Fritz
 
 
1091
Sandus 2
H / OS / F / 2010
V:Sandro Boy / MV:Latus I
 
 
1092
Santa Maria 41
W / Hann / B / 2009
V:Stakkato Gold / MV:Singular Joter I
 
 
1093
Santiago Bravo
H / Hann / Db / 2009
V:Stakkato / MV:Calypso II
 
 
1094
Santiago M.
W / Hann / B / 2008
V:Stolzenberg / MV:Lungau
 
 
1095
Sanvino
W / Old / B / 2005
V:Sandro Hit / MV:Winrich
 
 
1096
Sapho 3
S / SF / B / 2006
V:Quick Star / MV:Le Tot de Semilly
 
 
1097
Saturo 3
W / Old / B / 2001
V:Sandro Hit / MV:Argentinus
 
 
1098
Sauvignon 9
W / SWB / Schwb / 2004
V:Sandro Hit / MV:Rubignon
 
 
1099
Sazu 3
S / Hann / F / 2004
V:Stolzenberg / MV:Sherlock Holmes
 
 
1100
Schoko Gold
W / Old / F / 2008
V:Serano Gold / MV:De Niro
 
 
1101
Scoubidou 10
W / Hann / Df / 2010
V:Stolzenberg / MV:Landsieger I
 
 
1102
Seal 6
W / Hann / B / 2006
V:Satisfaction I / MV:Garant
 
 
1103
Secco Brunetto
W / Westf / Db / 2010
V:Schumacher / MV:Leardo
 
 
1104
Seitensprung 4
H / Hann / B / 2009
V:Stakkato / MV:Couleur-Rubin
 
 
1105
Sentido
W / Hann / R / 2009
V:Sandro Hit / MV:Sherlock Holmes
 
 
1106
SG's Miss California
S / OS / Db / 2005
V:Couleur-Rubin / MV:Captain Incipit
 
 
1107
Shaggy Fine
W / Hann / F / 2003
V:Stakkato / MV:San Carlos
 
 
1245
Shaitaan
W / Hann / B / 2004
V:Stolzenberg / MV:For Future
 
 
1108
Shamrock 72
H / Old / Schwb / 2007
V:Sandro Hit / MV:Contender
 
 
1109
Shari Queen
S / DR / F / 2005
V:Charivari / MV:Quattro B
 
 
1110
Shirkan Z
H / Z.Rpf / Db / 2003
V:Sandro / MV:Landsberg
 
 
1111
Silver Creek's Charmed
S / ZW / Schi / 2010
V:Vallado / MV:Calido I
 
 
1112
Silver Creek's Rolex
S / ZW / B / 2009
V:Con Caletto / MV:Ramiro
 
 
1113
Silver Creek's Validation
H / ZW / Schi / 2007
V:Vallado / MV:Lansing
 
 
1114
Silvertops Ailton
W / OS / Db / 2009
V:Apokalipsis / MV:Polydor
 
 
1115
Simao 3
W / Hann / B / 2006
V:Stalypso / MV:Landadel
 
 
1116
Simply Smile
S / Pony o.R / DbrFa / 2003
V:Wildbahnhengst / MV:Barring
 
 
1117
Sir Locksley EB
W / Hann / Schwb / 2009
V:Sir Donnerhall I / MV:Londonderry
 
 
1118
Sir Sedderick 2
W / Westf / B / 2000
V:Salamander / MV:Tumble Wind xx
 
 
1119
Sir Westerland
H / Old / F / 2005
V:Sir Donnerhall I / MV:Westerland
 
 
1120
Skyfall LD
W / Old / R / 2010
V:Status Quo / MV:Quattro B
 
 
1121
Sleipnir 45
W / Holst / Schi / 2009
V:Cliostro / MV:Corofino I
 
 
1122
Smilla 44
S / Rhld / Schi / 2004
V:Sterling / MV:Laudator xx
 
 
1123
Smurfin H
S / Old / F / 2008
V:Swarovski / MV:Quattro B
 
 
1124
Snickers 57
H / NF / F / 2007
V:Nordstern's Samber / MV:Mondrian
 
 
1125
Snoopy 341
W / n.b. / R / 1997
 
 
1126
Snotty
W / Holst / B / 2010
V:Clearway / MV:Corrado I
 
 
1127
So Nice FH
S / Rhld / Schwb / 2010
V:San Amour / MV:Rubinstein I
 
 
1128
Solay 2
S / Old / Db / 2005
V:Stedinger / MV:Pik Bube I
 
 
1129
Soleado OLD
W / Old / Schwb / 2005
V:Sandro Hit / MV:Argentinus
 
 
1130
Solid Amour
W / Hann / R / 2009
V:San Amour / MV:Friedenstraum
 
 
1131
Sommerliebe
S / Westf / B / 2003
V:Show Star / MV:Mon Cheri
 
 
1132
Sommermõrchen 4
S / Old / R / 2010
V:San Amour / MV:Florencio I
 
 
1259
Sonrisa Divina
S / Rhld / F / 2009
V:Sir Donnerhall I / MV:Rubinstein I
 
 
1133
South Africa
S / Westf / B / 2007
V:Sandro Hit / MV:Brentano II
 
 
1134
Spacegirl 3
S / Old / Db / 2006
V:Stakkato / MV:Radiator
 
 
1135
Spartaniaoe
S / KWPN / F / 2011
V:Spartacus / MV:Onze Fons
 
 
1136
Spike 91
W / Hann / Db / 2007
V:Stakkato / MV:Drosselklang II
 
 
1137
Stakkalu
H / Hann / F / 2008
V:Stakkato / MV:Grannus
 
 
1138
Stakkato's Special
H / Hann / F / 2010
V:Stakkato / MV:Grosso Z
 
 
1139
Stakki
W / Hann / B / 2003
V:Stakkato / MV:Charmeur
 
 
1140
Stakko Air Zwei
H / Holst / B / 2010
V:Stakkato / MV:Florestan I
 
 
1141
Stanley 164
W / Hann / B / 2008
V:Stakkato / MV:Rabino
 
 
1142
Starfighter 19
W / Hann / B / 2007
V:Stakkato Gold / MV:Glueckspilz
 
 
1143
Starlet FS
S / Old / Db / 2007
V:Superstar / MV:Sion
 
 
1144
Starlypsa
S / OS / B / 2008
V:Stalypso / MV:Collin L
 
 
1145
Statinus 2
H / Hann / Schi / 2009
V:Stakkato / MV:All in One
 
 
1146
Sternenfee F
S / Old / Schwb / 2006
V:Summertime / MV:Don Cardinale
 
 
1147
Stettler
W / Rhld / F / 2006
V:Utrillo van de Heffinck / MV:Acalwahn
 
 
1148
Steverheides Wulkano
W / DR / F / 2005
V:Werwolf / MV:Vulkan
 
 
1149
Strolchi 26
W / Hann / B / 2001
V:Stakkato / MV:Calypso II
 
 
1304
Sunlight
W / Hann / B / 2000
V:Sherlock Holmes / MV:Wohlklang
 
 
1150
Sunrise 138
S / Hann / B / 2007
V:Salito / MV:Landadel
 
 
1151
Suri 25
S / Westf / F / 2010
V:Schumacher / MV:Game Fox xx
 
 
1152
Sweet Kiss
W / Old / B / 2002
V:Sandro Hit / MV:Rubinstein I
 
 
1153
Sweet little baker
W / Westf / B / 2005
V:Stakkato Gold / MV:Kolibri
T - Pferdename / KNR
 
 
1154
Tamino H
H / Westf / R / 2003
V:Torero / MV:Fabelhaft
 
 
1155
Tempo Royal
H / SF / Db / 2007
V:Caleidos DC / MV:Rivage du Poncel
 
 
1156
Tennesee 7
S / Z.Rpf / F / 2005
V:Treasure Z / MV:Caretano Z
 
 
1157
Tesio 4
W / DR / Palom / 2005
V:Timberland / MV:Parino B
 
 
1158
Thalia 50
S / DR / F / 2008
V:Timberland / MV:Chantre B
 
 
1159
Top Berlin
H / DR / Db / 2009
V:Top Balino / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
1160
Tough Cookie
S / n.b. / B / 1999
 
 
1161
Travenort's Casa Grande
W / Holst / B / 2000
V:Candillo / MV:Lavall II
 
 
1162
Twilight 32
S / DR / F / 2008
V:Top Gun I / MV:Playback
U - Pferdename / KNR
 
 
1163
Ufo 23
W / DR / F / 2008
V:Top Anthony II / MV:Gamblers Star
 
 
1164
Ukarlos
H / KWPN / B / 2001
V:Sable Rose (Calvados) / MV:Burggraaf
 
 
1165
Una Luna NL
S / DR / Falbe / 2009
V:FS Chambertin / MV:Mahrdorf Trabant
 
 
1166
Uncle Sam L 2
H / KWPN / Df / 2008
V:Ukato / MV:Herannus
 
 
1167
Undercover 11
W / KWPN / R / 2001
V:Ico Sun / MV:Fernando
 
 
1168
Uniek 7
W / NF / B / 2002
V:Klootwijkhoeve's Walter / MV:Heidhof's Primeur
 
 
1169
Unikat 27
H / Rhld / B / 2010
V:United / MV:Future I
 
 
1170
Upsilon du Tillard
H / SF / B / 2008
V:Contendro I / MV:Narcos II
 
 
1171
Urax van Generhese
W / SBS / B / 2004
V:Indian Gold v.Castershoeve / MV:Zuidhorn
V - Pferdename / KNR
 
 
1172
Vabima
S / Holst / F / 2005
V:Quidam's Rubin / MV:Concorde
 
 
1173
Valencia 72
S / Westf / B / 2004
V:Vulkano / MV:Limelight
 
 
1174
Valentijn W.
W / KWPN / B / 2002
V:Pacific / MV:Gervantus I
 
 
1254
Vallejo
W / Old / B / 2009
V:Van Gogh / MV:Colander
 
 
1175
Valmalou
S / Holst / B / 2005
V:Jayadeva de Mackinac AA / MV:Fernando
 
 
1176
Van Helsink 2
W / Westf / F / 2011
V:Vitalis / MV:Weltmeyer
 
 
1177
Vancouver 47
W / KWPN / F / 2008
V:Vittorio / MV:Campo Flamingo Z
 
 
1178
Vancouver Dreams
S / Hann / F / 2010
V:Valentino / MV:Stakkato
 
 
1179
Vanjalie
S / DR / F / 2009
V:Van Heinrich / MV:Jacobspeel's Rocky
 
 
1180
Venecia 21
S / Rhld / Df / 2011
V:Vitalis / MV:Florestan I
 
 
1181
Victoria RH
S / Westf / B / 2009
V:Vleut / MV:Couleur-Rubin
 
 
1182
Vienetta 6
S / Holst / Schi / 2005
V:Caitano / MV:Cor de la Bryere
 
 
1183
Vins 2
W / Westf / Schi / 2007
V:Vulkano / MV:Piggott
 
 
1184
Viola 273
S / Westf / B / 2007
V:Vulkano / MV:Lanciano
 
 
1185
Virginia 173
S / Holst / B / 2005
V:Quintero / MV:Le Grand I
 
 
1186
Vivien 53
S / Hann / F / 2007
V:Valentino / MV:Stakkato
 
 
1187
Vom Feinsten 7
S / Hann / Db / 2009
V:Valentino / MV:El Bundy I
W - Pferdename / KNR
 
 
1207
Wüstensohn-Sahib
W / Old / F / 2000
V:Wolkentanz II / MV:Rubinstein I
 
 
1188
Wajana 40
S / Hann / F / 2004
V:Weltmeyer / MV:Mister A
 
 
1189
Walk your way
W / Hann / R / 2001
V:Wolkenstein II / MV:Rohdiamant
 
 
1315
Well Made 3
W / 2005
 
 
1190
Weper
W / NF / B / 2006
V:Vivienne's Vision of Freedom / MV:Brummerhoeve's Boss
 
 
1191
WES Don Dolino
H / DR / Palom / 2007
V:FS Don't Worry / MV:FS Champion de Luxe
 
 
1192
WES Donadoni
H / DR / FFalb / 2008
V:FS Don't Worry / MV:FS Champion de Luxe
 
 
1193
Westwind ESC
S / Holst / B / 2006
V:Cassini II / MV:Baloubet du Rouet
 
 
1194
What A Feeling 15
H / Hann / B / 1998
V:Wittinger / MV:Wittelsbach
 
 
1195
Whisky 370
W / ZW / Db / 1998
V:Wildfire / MV:Dukat
 
 
1196
Whisper 160
S / Westf / Db / 2001
V:Weltmeyer / MV:Matcho AA
 
 
1197
White Star 51
H / Hann / B / 2004
V:Weltissimo / MV:Benz
 
 
1198
Whitney D
S / Holst / B / 2006
V:Cristo / MV:Cantus
 
 
1199
Wilaika 5
S / Westf / B / 2005
V:Wessex / MV:Landjonker (Fruhling)
 
 
1200
Wingado
W / Hann / F / 2003
V:Worldly I / MV:Akatschi
 
 
1201
Winnetou de Semilly
W / BWP / B / 1999
V:Flamenco Desemilly / MV:Soboy
 
 
1202
Wiro 8
H / Westf / Schi / 1999
V:Weinzauber / MV:Rokoko
 
 
1203
Wolke 328
S / Holst / F / 2006
V:Quantum / MV:Capitol I
 
 
1204
Woman 11
S / KWPN / B / 2003
V:Chin Chin / MV:Julio Mariner xx
 
 
1205
Wonka 6
S / Westf / Db / 2006
V:Contender / MV:Cassini I
 
 
1206
Wontreux deux
W / Hann / Db / 2003
V:Waterford / MV:World Cup III
X - Pferdename / KNR
 
 
1208
Xerez
H / Grpf.o.R / Db / 2003
Z - Pferdename / KNR
 
 
1209
Zafinara
S / Holst / Schi / 2007
V:Clarimo / MV:Aloube Z
 
 
1210
Zaire 12
W / KWPN / Schi / 2004
V:Silverstar / MV:Hamlet
 
 
1211
Zander 13
W / NLpoNPA / B / 2008
V:Zodiak / MV:El Beauty
 
 
1212
Zantos 10
W / KWPN / B / 2004
V:Cantos / MV:Concorde
 
 
1213
Zaphisto
W / Westf / B / 2005
V:Zorro T / MV:Prominenz
 
 
1214
Zara 119
S / Old / R / 2010
V:Zack / MV:Sandro Hit
 
 
1215
Zatopek 8
W / KWPN / F / 2004
V:Ovidius / MV:Burggraaf
 
 
1216
Zaubermaus T
S / Westf / B / 2008
V:Zorro T / MV:Sandro
 
 
1217
Zico 15
H / Wel.K / F / 2001
V:Rietheim's Hilbert / MV:Conquistador
 
 
1218
Zidane 51
W / KWPN / F / 2004
V:Heartbreaker / MV:Burggraaf
 
 
1265
Zidane 7
W / B / 2001
V:Latouro
 
 
1219
Zip My World P
W / KWPN / Db / 2004
V:Goodtimes / MV:Belisar
 
 
1220
Zocker 19
W / OS / B / 2009
V:Zandor / MV:Acord II
 
 
1221
Zoe Belle
S / Westf / B / 2004
V:Zorro T / MV:Apart
 
 
1222
Zofie
S / Holst / B / 2007
V:Boritas / MV:Leonce
 
 
1223
Zoly 2
S / KWPN / Schi / 2004
V:Casco / MV:Wolfgang
 
 
1224
Zora 150
S / Holst / Schi / 2007
V:Contact Me / MV:Lansing
 
 
1225
Zorro 357
W / KWPN / Db / 2004
V:Jazz / MV:Contango
 
 
1226
Zoxaline
S / KWPN / B / 2004
V:Padinus / MV:Burggraaf
 
 
1227
Zukunft 26
S / Westf / B / 2010
V:Zagreb (BEL) / MV:Larenco
 
 
1228
Zypria S
S / Holst / Db / 2007
V:Canturo / MV:Lux