Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 145 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
1
Amicelli 120
W / Holst / Schi / 2008
V:Aljano / MV:Exorbitant xx
 
 
2
Arcos 14
W / OS / B / 2008
V:Artani / MV:Contendro I
 
 
120
Artemis 60
W / W³rtt / R / 2004
V:Alcazaro / MV:Akzent II
B - Pferdename / KNR
 
 
3
Barclay 19
W / Hann / Db / 2005
V:Brentano II / MV:Falkland
 
 
4
Beartsje Resa von Laar
S / Fries / R / 2008
V:Tsjalke 397 / MV:Feitse
 
 
5
Berenice 20
S / KWPN / Schi / 2006
V:Relevant / MV:Winckenburgh
 
 
6
Boston Academy
W / Rhld / Schwb / 2012
V:Belarus / MV:Fiderglanz I
 
 
7
Boston Dream
W / W³rtt / F / 2011
V:Benetton Dream / MV:Sir Oldenburg
C - Pferdename / KNR
 
 
8
C'est Cilia
S / W³rtt / BkaSc / 2009
V:Chakiro DR / MV:Lambrusco
 
 
9
Cara Luna 2
S / OS / B / 2010
V:Canstakko / MV:Grand Figaro
 
 
131
Carl der Große 18
W / Holst / DB / 2007
V:Contender / MV:Coriolan
 
 
10
Cascaya 77
S / OS / B / 2009
V:Centadel / MV:Capitol I
 
 
11
Charmonie M 2
S / Wel.B / B / 2006
V:Picasso M / MV:Southend Caruso (Kompass)
 
 
116
Chava
S / DR / F / 2006
V:FS Champion de Luxe / MV:Naxus
 
 
13
Chica bella 2
S / Westf / R / 2009
V:Christiano / MV:Favretto
 
 
14
Coeur de Lion 33
W / Holst / Schi / 2009
V:Cassini II / MV:Carpaccio
 
 
15
Colleen 23
H / Holst / B / 2000
V:Contender / MV:Caletto II
 
 
16
Corisande
S / Trak. / Db / 2006
V:Axis / MV:Freudenfest
 
 
134
Cytra 4
S / Pol. / SCHI / 2006
V:Junior / MV:Puk
D - Pferdename / KNR
 
 
17
D' Amour TB
S / Old / Schwb / 2009
V:Diamond Hit / MV:Sandro Hit
 
 
122
Da bin ich 11
W / Hann / B / 2008
V:Daddy Cool / MV:Lauries Crusador xx
 
 
18
Da Ponte 7
W / Hann / B / 2009
V:Don Frederico / MV:Longchamp
 
 
137
Dancers Diva
H / -n.gefunde / FUCHS / 2006
 
 
20
Danse de Magie
S / Hann / R / 1997
V:Dream of Glory / MV:Lauries Crusador xx
 
 
21
Davy Jones 17
W / Bay / Db / 2011
V:Dallmeyer / MV:Don Gregory
 
 
23
Despinero
W / Old / R / 2005
V:Dimaggio / MV:Rohdiamant
 
 
24
Diamond Faszination
S / Hann / Db / 2007
V:Don Frederico / MV:Metternich
 
 
25
Diarado's Boy
W / Old / B / 2009
V:Diarado / MV:Elpar xx
 
 
26
Die kleine Lady
S / Meckl. / F / 2009
V:Don's Beau / MV:Wild Dance
 
 
5005
Dior via Diabolo
W / DR / B / 2001
V:Display II / MV:Ibn Mohafez ox
 
 
123
Dior via Diabolo
W / DR / B / 2001
V:Display II / MV:Ibn Mohafez ox
 
 
27
Dioskur
W / Württ / F / 2005
V:Dornenk÷nig / MV:Kamiros II xx
 
 
28
Discovery 56
W / DR / F / 2012
V:FS Don't Worry / MV:Patrick
 
 
29
Dornenkönig 2
W / DR / F / 2011
V:FS Don't Worry / MV:Geronimo B
 
 
30
Ducando
W / Hann / B / 2004
V:Dr.Doolittle / MV:Pik Bube I
 
 
31
Duke of my Heart
W / Old / R / 2008
V:Desperados / MV:Pik Noir
 
 
32
Duke of Sunshine 3
W / Hann / B / 2008
V:Desperados / MV:Harvard
E - Pferdename / KNR
 
 
33
Erina 13
S / Old / Db / 2002
V:Rubin-Royal / MV:Top of Class
 
 
34
Espresso 21
W / NF / Db / 2004
V:Marnehoeve's Elando / MV:Quick Step
 
 
5008
Exotika
S / F / 2001
 
 
126
Exotika
S / -n.gefunde / F / 2001
F - Pferdename / KNR
 
 
52
Fürst Falkland
W / Old / Db / 2011
V:F³rst Romancier / MV:Falkland
 
 
53
Fürst Vornholz
W / Old / R / 2012
V:F³rstenball / MV:Wolkentanz II
 
 
54
Fürstentusch 3
W / Westf / B / 2011
V:F³rstenball / MV:Ehrentusch
 
 
35
Fabienne 489
S / Hann / F / 2007
V:Frenchman II / MV:Erasmus
 
 
36
Falko B.Freiherr vom Laubegg
W / Württ / B / 2001
V:Fleiner / MV:Assistent
 
 
37
Fantasie 315
S / Trak. / FSchi / 2009
V:Heldenberg / MV:Sedar
 
 
38
Feine Ari
S / Westf / Db / 2011
V:F³rst Romancier / MV:Sandro Hit
 
 
39
Felini M
W / DSP / Df / 2008
V:Fidertanz / MV:Wolkentanz II
 
 
121
Fera
S / 1994
 
 
117
Fidane K.
S / Hann / Df / 2008
V:Fidertanz / MV:Hohenstein
 
 
41
Fienchen 41
S / Rhld / F / 2009
V:Florestan I / MV:Pilot
 
 
42
Filippo 72
W / Old / FkaSc / 2008
V:Fidertanz / MV:Rubinstein I
 
 
43
Filou C
S / Fries / R / 2001
V:Fetse / MV:Peke
 
 
118
Fils du Vent 3
W / R / 2007
 
 
44
Firefly 45
S / Old / Db / 2012
V:Feuerspiel / MV:Latimer
 
 
45
Fit for Germany
W / Württ / Db / 2009
V:For Germany RD / MV:Lysander
 
 
46
Forever 159
W / Hann / R / 2011
V:F³rstenball / MV:De Niro
 
 
47
Forintas
W / Trak. / Db / 2001
V:Fortas / MV:Lafenko
 
 
48
Freddy 303
W / Westf / F / 2011
V:Friedensritter / MV:Don Vino
 
 
49
Fritz 653
H / Old / Db / 2008
V:Fidertanz / MV:Sandro Hit
 
 
50
Fromecs Caretina
S / CH.Wb / B / 2003
V:Caretello B / MV:Pirol
 
 
51
Full House S.
W / Hann / R / 2004
V:F³rst Heinrich / MV:Rubinstein I
G - Pferdename / KNR
 
 
135
Genetic Experience
S / W³rtt / B / 2000
V:Glorieux / MV:Argentinus
 
 
55
Georg 48
W / W³rtt / Schwb / 2006
V:Grafenstolz / MV:Pageno xx
 
 
56
Gin Tonic 137
W / FhLH / 2006
 
 
57
Goldstern 233
W / Hann / F / 2004
V:Ginsberg / MV:Landfuerst
 
 
142
Gordon 411
W / RSCHE / 2007
 
 
133
Grüffelo
W / -n.gefunde / BRAUN / 2003
 
 
58
Grancino 14
W / Westf / Db / 2001
V:Grosso Z / MV:Pit I
 
 
138
Greta Garbo 40
S / W³rtt / DB / 2004
V:Gardez / MV:Matcho Son
H - Pferdename / KNR
 
 
140
Harry
W / DR / R / 1996
 
 
59
Harry Potter 32
H / Bay / B / 2001
V:Heraldik xx / MV:Gepard
 
 
60
Hinnerk 9
W / Hann / B / 2004
V:His Highness / MV:Pinkus
 
 
61
Honey 84
S / Old / Schwb / 2008
V:Hohenstein / MV:Rubinstein I
 
 
62
Hot Choclate 3
W / Old / Schwb / 2009
V:Hohenstein / MV:Dormello
 
 
63
Hubertus SR
W / Hann / Df / 2004
V:His Highness / MV:Baryshnikov
I - Pferdename / KNR
 
 
136
I am 2
S / Hann / B / 2008
V:Iberio / MV:Donnerhall
K - Pferdename / KNR
 
 
64
Kings Diva ZSS
S / DR / B / 2008
V:King of Dance / MV:Upan's Diamond AA
L - Pferdename / KNR
 
 
65
Lakato Noir
W / Hann / R / 2007
V:Likoto xx / MV:Weltmeyer
 
 
66
Latino Dancer 2
W / DSP / Df / 2004
V:Lafitte / MV:Landrebell
 
 
67
Latino Dancer 3
W / Hann / Db / 2007
V:Laudabilis / MV:Davignon I
 
 
68
Lauries Fox
W / Rhld / F / 2003
V:Lauries Crusador xx / MV:Weltmeyer
 
 
69
Laurin 117
H / Bay / B / 2004
V:Landprinz / MV:Lamborghini Boy
 
 
141
Lavana 3
S / OS / F / 2007
V:Ludwigs As / MV:Painter's Row xx
 
 
70
Le Gracieux
S / Old / Schwb / 2009
V:Blue Hors Leredo / MV:Rubin-Royal
 
 
71
Legolas W
W / Württ / Db / 2004
V:Lintasboy R / MV:Adriano
 
 
72
Levanda 2
S / Grpf.o.R / R / 2010
 
 
73
Lilly Nessaja
S / Old / F / 2007
V:Licotus / MV:Castro
 
 
74
Limited Edition 76
S / Württ / Schi / 2010
V:Cachas / MV:Dior
 
 
75
Looks like riccioli
W / Hann / Schi / 2008
V:Lauries Crusador xx / MV:Westwall
 
 
5006
Lotina
S / 2002
 
 
76
Lou 23
W / Holst / B / 1998
V:Leandro / MV:Linaro
M - Pferdename / KNR
 
 
77
Mantecar
S / Trak. / B / 2009
V:Impetus / MV:Abdullah
 
 
119
Maybe 63
S / DR / B / 2000
V:Anno Domini / MV:Navajo
 
 
78
Merlin 473
W / NF / B / 1993
V:Moderato / MV:Corvin
 
 
139
Mira 578
S / SCHI / 2005
N - Pferdename / KNR
 
 
79
Naomi B 2
S / Hafl. / F / 1999
V:Nebos I / MV:Stereo
O - Pferdename / KNR
 
 
80
Oktavia TB
S / Old / Db / 2011
V:Don Romantic / MV:Florencio I
P - Pferdename / KNR
 
 
81
Penny 344
S / W³rtt / Db / 2004
V:Pilotdino / MV:Unbekannt
 
 
82
Picara 13
S / Old / F / 1997
V:Don Primero / MV:Pik Bube I
 
 
83
Pontiak 3
H / Lewitz / FSche / 2009
V:Pigobello / MV:Ned Boy
Q - Pferdename / KNR
 
 
84
Quidam's la Cross
W / Hann / Db / 2004
V:Quidam's Rubin / MV:Lanthan
R - Pferdename / KNR
 
 
85
Rambo 230
W / Old / Db / 1997
V:Ratsherr / MV:Caletto II
 
 
86
Revita 6
S / Württ / F / 2009
V:Robertico / MV:Epernay
 
 
87
Romanov 24
W / W³rtt / F / 2009
V:Royaldik / MV:Fabriano
 
 
88
Rosenglanz 5
W / Old / Schwb / 2011
V:Rosengold / MV:Rubin-Royal
 
 
89
Royal Rose 13
S / Westf / Db / 2004
V:Rubin-Royal / MV:Fleurop
S - Pferdename / KNR
 
 
90
Saliha de Soleil
S / Holst / B / 2009
V:Singulord Joter / MV:Caretino
 
 
91
Samuraj 24
W / Db / 2003
 
 
5011
San Fabrizio
H / DSP / F / 2010
V:Samba's Sensation / MV:Lord Romadour
 
 
129
San Fabrizio
H / DSP / F / 2010
V:Samba's Sensation / MV:Lord Romadour
 
 
92
Sandman B
W / Tsch.W. / Db / 2009
V:Sandreo / MV:Weltmeyer
 
 
93
Sandro Sunshine 2
W / Old / B / 2001
V:Sandro Hit / MV:Donnerhall
 
 
132
Santana 917
S / W³rtt / B / 2009
V:Sir Sandro / MV:Royaldik
 
 
94
Santhina Cara
S / Bay / B / 2009
V:Sirtaki / MV:Welt Hit II
 
 
95
Santiano 11
W / Old / B / 2007
V:Samba Hit III / MV:Landfrieden
 
 
96
Santorini 17
W / Hann / R / 2011
V:San Amour / MV:Rubin-Royal
 
 
97
Scarletto 2
H / W³rtt / Schwb / 2002
V:Sandro Hit / MV:Akzent II
 
 
98
Schoko 50
S / Old / Df / 2010
V:Sir Donnerhall II / MV:Dimaggio
 
 
5009
Sebastian 80
W / F / 1995
 
 
127
Sebastian 80
W / -n.gefunde / F / 1995
 
 
99
She's a Beautiful Rose
S / DR / F / 2008
V:Black Charming / MV:Brillant
 
 
100
Shooting Star W
W / W³rtt / F / 2008
V:Sir Sandro / MV:Adriano
 
 
101
Simonetta 6
S / Trak. / Db / 2005
V:Kapriolan F / MV:Finley-M
 
 
102
Sirion 8
W / DSP / B / 2009
V:Simonetti / MV:De Luxe
 
 
5007
Sisco 89
W / Hann / B / 2010
V:Monte Bellini / MV:Silvio I
 
 
125
Sisco 89
W / Hann / B / 2010
V:Monte Bellini / MV:Silvio I
 
 
103
Sister Sunshine
S / Old / B / 2002
V:Sunny-Boy / MV:World Cup I
 
 
104
Sobito
H / Old / BkaSc / 2004
V:Stedinger / MV:Rubinstein I
 
 
105
Solo con te
W / Hann / Db / 2010
V:Scolari / MV:French Kiss
 
 
5012
Spirit of Dream
W / ZW / BSche / 2012
V:Spirit of Colour / MV:Weyden
 
 
130
Spirit of Dream
W / ZW / BSCHE / 2012
V:Spirit of Colour / MV:Weyden
 
 
114
Springbourne Hoefke
S / Welsh A / Schim / 2004
 
 
106
Stand up 3
W / W³rtt / Schwb / 2004
V:Stedinger / MV:Dacaprio
 
 
5010
Syrano B
W / Hann / F / 2013
V:Savoy / MV:A Jungle Prince
 
 
128
Syrano B
W / Hann / F / 2013
V:Savoy / MV:A Jungle Prince
T - Pferdename / KNR
 
 
107
Tolledo 2
W / W³rtt / B / 2005
V:Tullamore / MV:Don Marquis
 
 
108
Top Napoleon 2
H / DR / B / 2004
V:Top Nonstop / MV:Domingo
 
 
115
Top Tifanie
S / Fuchs / 1995
V - Pferdename / KNR
 
 
109
Vagabund 114
W / B / 2002
 
 
110
Vincent 89
W / DR / F / 1991
V:Varant / MV:Dschinn ox
W - Pferdename / KNR
 
 
111
Welty 2
W / W³rtt / Db / 1999
V:Wanninger / MV:Kerner
 
 
112
Wolfgang 37
W / DSP / F / 2007
V:Wolkentanz II / MV:Quaterman I
Z - Pferdename / KNR
 
 
113
Zymt de Waidhof
S / Württ / R / 2009
V:Qualiano / MV:Zarewitsch xx