Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 230 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
0001
Amigo 1838
W / B / 2014
V:Atleet / MV:Fabricius
 
 
0002
Arina 142
S / B / 2008
V:Matchello K / MV:Kaiser Konrad
 
 
0003
Ayla 87
S / Wel.B / B / 2010
V:Timeless / MV:Glantir Macaulay
B - Pferdename / KNR
 
 
0004
Babalu 13
W / DR / B / 2006
V:Black-Attack / MV:Tomatin Golden Gorse
 
 
0005
Babe 43
S / PiHu / F / 2010
V:Sambero (ex: P Victorrino) / MV:Albano
 
 
0006
Balou 460
W / B / 1996
V:Laudatio / MV:unbekannt
 
 
0007
Balou 709
H / R / 2005
V:Kaiser Konrad / MV:unbekannt
 
 
0008
Barcley 16
S / B / 2010
V:Batman / MV:Make My Day
 
 
0009
Baroness 322
S / B / 1999
V:Bugatti / MV:Winner W
 
 
0010
Beau 57
W / F / 2009
V:Breeton Dai / MV:Weston Burgund
 
 
0011
Beauty 612
S / PiHu / F / 2009
V:Sambero (ex: P Victorrino) / MV:Albano
 
 
0012
Bella 828
S / R / 2005
V:Black Magic / MV:Bordo I
 
 
0013
Bella 909
S / NF / R / 2004
V:Cadillac / MV:Vannico
 
 
0014
Bento 250
W / F / 2006
V:Sander / MV:Wouter
 
 
0015
Bijou 421
S / DR / F / 2009
V:Bavarottie / MV:Durello
 
 
0016
Biskitt
W / B / 2009
V:Boss jun. / MV:Courage
 
 
0017
Black 53
W / R / 2003
 
 
0018
Black Guy
W / Wel.A / R / 2009
V:Heathside Flashman / MV:Talgarth Elfed
 
 
0234
Black Pearl S 3
S / R / 2014
V:Brandys / MV:unbekannt
 
 
0020
Bon Jovi 72
W / F / 2005
V:Boss / MV:Donnerhall
 
 
0021
Bonaparte 100
W / F / 2005
V:Boss / MV:Pik Labionics
 
 
0022
Bonda 3
S / SbkaS / 2015
V:Maestoso X Timrava / MV:Neapolitano Strana I
 
 
0023
Braaklander Milan
W / Db / 2008
V:Maestro / MV:Saphir
 
 
0024
Brandewien
W / KWPN / F / 2006
V:Ulandro / MV:Heineke
C - Pferdename / KNR
 
 
0025
Caillou 41
W / B / 2006
V:Izydor / MV:Walim
 
 
0026
Caio 3
W / Falbe / 2012
V:Catago / MV:Kalif
 
 
0027
Calenberg's Summertime
S / Df / 2004
V:Claus / MV:Dressman I
 
 
0028
Campino 597
W / DR / F / 2012
V:Cyrill / MV:Principal Boy
 
 
0029
Candy 480
S / NF / F / 1996
V:Frisian Forest Marco Polo / MV:Ollimac
 
 
0030
Carlos 705
W / F / 2010
V:Calvin Klein / MV:Merlin
 
 
0031
Caro 110
S / F / 2006
V:Downland Goldflake / MV:Wolling's Delphi
 
 
0032
Casper 391
W / Schi / 2010
V:Choco Cracker
 
 
0033
Casper 459
W / B / 2006
V:Chevallier / MV:unbekannt
 
 
0034
Casper 461
W / DR / F / 2014
V:Top Christobell / MV:Montpellier
 
 
0035
Celano TG
W / Welsh / B / 2010
V:Kooihuster Samme / MV:Orchard d'Avranches
 
 
0036
Chap 60
W / OS / B / 2007
V:Charming Boy / MV:Alexis Z
 
 
0037
Charly Brown 324
W / F / 2009
V:Choco Cracker
 
 
0038
Chase 2
W / F / 2008
V:Champino / MV:Alfuro
 
 
0039
Chilli 31
W / F / 2008
V:Champino / MV:Alfuro
 
 
0040
Chimanskie
W / B / 2007
V:Charming Boy / MV:Compliment
 
 
0041
Colerius
W / B / 2000
V:Colombo / MV:Valerius
 
 
0042
Comtesse 171
S / B / 1999
V:Heros / MV:Rosedale Falcon 16144
 
 
0043
Cord 12
W / Old / B / 2004
V:Connection / MV:Quattro B
 
 
0044
Cosmo 84
W / DR / 2011
V:Casino Royale K / MV:Dressman I
 
 
0045
Cougar 8
W / KWPN / Schi / 2004
V:Ahoy / MV:Piloot
 
 
0046
Csinos 15
S / Schi / 2009
V:Nagydorog Zsoldos
D - Pferdename / KNR
 
 
0047
D'Acordo
W / B / 2008
V:D'Acord / MV:Alexander
 
 
0048
Dana 328
S / Schwb / 2001
 
 
0049
Dana 449
S / Pony o.R / B / 2011
 
 
0050
Dark Tim
W / R / 2015
V:Zilke van Weltevreden / MV:Rypke 321
 
 
0051
De Meene's Abel
W / F / 2008
V:Linde Hoeve's Roeland / MV:Den Bramel's Baye
 
 
0052
De Meene's Lenn
W / Df / 2008
V:Linde Hoeve's Roeland / MV:VK Kulltorp Yes
 
 
0053
Dekkers Discovery
W / KWPN / F / 2008
V:Sir William Robert / MV:Gaston
 
 
0054
Delano 107
W / B / 2014
V:Drop Shot / MV:Manno
 
 
0055
Delany 12
S / Old / B / 2002
V:Dimension / MV:Banditentraum
 
 
0057
Don Cyrano NB
H / Westf / Db / 2011
V:Don Martino / MV:Harvard
 
 
0058
Donald 566
W / Old / R / 2013
V:Desperando / MV:Rio Zeus
 
 
0059
Donchelli
W / DR / B / 2008
V:Davenport II / MV:No Limit
 
 
0060
Doornzicht Maximus
W / Schi / 2010
V:Doornzicht Musicman / MV:Pendock Mirage
 
 
0061
Doreen 291
S / 2009
V:Landfürst / MV:Fortissimo
 
 
0062
Dragon GD WE
H / Wel.B / Df / 2013
V:Dominant van de Gaweg / MV:Bünteeichen-Millennio
 
 
0063
Duplo White
W / Df / 2007
V:Don Philino / MV:Kaiserjaeger xx
 
 
0064
Dylane OLD
S / Old / B / 2003
V:Dimension / MV:Banditentraum
E - Pferdename / KNR
 
 
0065
Earl 69
W / R / 2010
V:Egner / MV:Esprit
 
 
0066
Eddie Blue
W / B / 2006
V:Emos
 
 
0067
Eike 35
S / Hafl. / FhLH / 2004
V:Nobelstar / MV:Steinalm
 
 
0068
Elinox
W / Schwb / 2014
V:Elitär / MV:Valerius
 
 
0069
Empire 182
W / Db / 2005
V:El Bundy I / MV:World Cup II
 
 
0070
Ernstfall
W / Of/AOl / R / 2015
V:Elitõr / MV:Empire
 
 
0071
Eta 2
S / Db / 2010
V:Brandt / MV:Gordon
F - Pferdename / KNR
 
 
0072
Fair Lady 359
S / Hann / R / 2008
V:Florencio I / MV:Wolkentanz I
 
 
0073
Faiska
S / Westf / B / 2009
V:Floresco / MV:Show Star
 
 
0074
Falco 336
W / R / 2003
 
 
0075
Farrier's Joyce
S / B / 1997
V:Vikarien's Jolyon / MV:Ysselvledt's Joskin
 
 
0076
Favoury Fantom
W / Schi / 2012
V:Favory Flamingo / MV:Incitato II
 
 
0077
Fee L
S / Old / Schwb / 2007
V:nicht gek÷rt / MV:Landsieger I
 
 
0078
Ferrero 39
W / B / 2010
V:Frieder / MV:Ladyfalk
 
 
0079
Fidibus 106
W / Hann / Schwb / 2015
V:Finest / MV:Hochadel
 
 
0080
Fiflex
W / KWPN / F / 2010
V:Artiflex / MV:Manno
 
 
0081
Filia-Bambina
S / R / 2005
V:Black Dancer / MV:Mozart
 
 
0082
Flocke 464
S / Old / B / 2009
V:Florencio I / MV:Lord Liberty G
 
 
0083
Fly Away 40
S / R / 2009
V:Florencio I / MV:Wolkentanz I
 
 
0084
Freddy 335
S / NIPo / B / 2013
 
 
0085
Fuchur San
W / 2010
V:Fabo San / MV:Constantin
G - Pferdename / KNR
 
 
0086
Galahad's Jack
W / Of/AOl / 2009
V:Gregor / MV:Luer I
 
 
0087
Galahad's Sam
W / Of/AOl / Schi / 2011
V:Gregor / MV:Luer I
 
 
0088
Garcon 109
W / Wel.B / Df / 2007
V:Downland Goldflake / MV:Wolling's Delphi
 
 
0089
Georg 45
W / Db / 2004
V:Apslau xx / MV:Grannus
 
 
0090
Gina 1668
S / Db / 2003
V:Apslau xx / MV:Grannus
 
 
0091
Gina-Ballerina
S / NIPo / F / 1998
V:Nima van de Steegeind / MV:Henri ox
 
 
0092
Gismo 200
W / B / 1997
V:Glücksklee / MV:unbekannt
 
 
0093
Granit 302
W / Orlow / Schi / 1996
V:Gerkules / MV:Zaplot
 
 
0094
Greta 84
S / Old / R / 2000
V:Rosier / MV:Feiner Stern
 
 
0095
Guide 3
W / F / 2001
V:Downland Goldflake / MV:Artus
H - Pferdename / KNR
 
 
0096
Hanna 134
S / Wel.B / Is / 2009
V:Rock Grey New York / MV:Tjennik
 
 
0097
Heaven's Light 4
S / Schwb / 2008
V:San Schufro / MV:De Niro
 
 
0098
Heino 39
W / Schwb / 2004
 
 
0099
Hendrik 45
W / Schi / 2010
 
 
0100
Hennes 14
W / B / 2003
V:Silvester Nicole / MV:Convictions Boy
 
 
0101
Hero 108
W / F / 2012
V:Victory / MV:Torino
 
 
0102
High Light 19
W / R / 2007
 
 
0103
Hot Choco
W / B / 2012
V:Hot Cream / MV:Neckar
I - Pferdename / KNR
 
 
0104
Iccino
W / Meckl. / F / 1995
V:Ingolf / MV:Trafaret
 
 
0105
Illuminati S
W / B / 2008
V:Inselfuerst / MV:Quick Step I
J - Pferdename / KNR
 
 
0106
Jacko 77
W / B / 2009
V:Hilin Harold / MV:Woldberg's Bart
 
 
0107
Jacky 42
S / Schi / 1995
 
 
0108
Jonny Walker 77
W / B / 2009
 
 
0109
Josefine 59
S / Pony o.R / Schi / 2008
 
 
0110
Jule 310
S / Grpf.o.R / Db / 2006
 
 
0111
Julietta 16
S / B / 2003
V:Shamrock Mr.Oliver / MV:Courage
K - Pferdename / KNR
 
 
0112
Kabiet
W / R / 2002
 
 
0113
Kenneth 5
W / R / 2009
V:Kennedy WE / MV:Dunemore Heat
 
 
0114
Kielshoop Berny
H / Welpb / F / 1999
V:Bokkesprong Czardas / MV:Downland Folklore
 
 
0233
Klooster's le Fontaine
W / Schwb / 1999
V:Anjershof Romeo / MV:Downland Folklore
 
 
0115
Koekoekshof Fieldmen
W / F / 2009
V:Mintfield Goldcrest / MV:Sarnau Pelydrog
 
 
0116
Koekoekshof Rico
W / F / 2005
V:Den Bramel's Bucco / MV:Tetworth Crimson Lake
 
 
0117
Kortland
W / Schi / 2014
V:Rydwan / MV:Awans
 
 
0118
Kranenkamps Westwood
W / Dartm / B / 2009
V:Westwind / MV:Shilstone Rocks Frenzy
L - Pferdename / KNR
 
 
0119
Larino 98
W / Db / 2002
V:Looping / MV:Sao Paulo
 
 
0120
Le Beau 62
W / DR / B / 2005
V:Best Boy / MV:Caliostro
 
 
0121
Le Petit 31
W / Wel.D / B / 2007
V:Orchard Red Prince / MV:Coelenhage's Purioso
 
 
0122
Lenghenhof Jimmie
W / Wel.A / R / 2007
V:High Flown's Viper / MV:Cupido
 
 
0123
Lennox 344
W / B / 2009
V:Lord Brown / MV:Ullstein
 
 
0124
Leo 611
W / B / 2010
V:Lordanos / MV:Landor S
 
 
0125
Let's dream 5
S / Falbe / 2005
V:Dreamcatcher / MV:Florist AA
 
 
0126
Lex Lugar B
W / Westf / B / 2010
V:Lanciano / MV:Harvard
 
 
0127
Lexter 16
W / B / 2011
V:Lord Brown / MV:Eschenbach (Elektiv)
 
 
0128
Leybucht Condor WE
H / Wel.A / Schi / 2012
V:Brynseion Cadivor / MV:Criccieth Arwr
 
 
0129
Libero 134
W / Schles / Schi / 2015
V:Brek / MV:Bohun
 
 
0131
Linus 185
W / Westf / Db / 1999
V:Laurentianer / MV:Pik Bube II
 
 
0132
Lord Timmy
W / Schi / 2012
 
 
0133
Lotus 263
H / B / 2011
V:Lissaro / MV:Grosso Z
 
 
0134
Lucy 372
S / B / 1996
V:Silverado / MV:Downland Cavalier
 
 
0135
Lucy 808
S / B / 2015
V:Falkenstern II / MV:Landsieger I
 
 
0136
Lui 86
W / R / 2008
V:Laudatio / MV:Black Boy
M - Pferdename / KNR
 
 
0137
Magist 3
W / R / 2008
V:Yk Dark President / MV:Krist 358
 
 
0138
Major Tom 34
W / Df / 2009
V:Mr. Roger van Uilenbroek / MV:Karsten
 
 
0139
Makani 3
H / F / 2009
V:Mozart II / MV:Jokers-Golden-Boy
 
 
0140
Marengo 253
W / B / 2012
 
 
0141
Mary 138
S / FSche / 1996
 
 
0142
Matador M
H / DR / 2004
V:Mambo Moscan / MV:Mandingo
 
 
0143
Max 3818
W / Schwb / 2010
 
 
0144
Mc Cool 2
W / DR / B / 2005
V:Mondeo / MV:Night-Power
 
 
0145
Merlin 679
W / F / 1999
V:Matcho / MV:Apoftilus
 
 
0146
Miss Gwen - Dolyn
S / Wel.D / B / 2012
V:Brenig Andrew
 
 
0147
Mona 1301
S / Schwb / 2001
 
 
0148
Mona 1639
S / Grpf.o.R / B / 2009
 
 
0149
Montana 676
S / DR / Palom / 2008
V:Joldis Charmant / MV:Speyksbosch Naturel
 
 
0150
Montoya M
S / DR / Schwb / 2005
V:Mambo Moscan / MV:Mandingo
 
 
0151
Moon's Allyn
S / Hafl. / FhLH / 2010
V:Alabaster B / MV:Ninjo
 
 
0152
Moritz 2697
W / Schwb / 2010
 
 
0232
Moritz 2898
W / Db / 2009
 
 
0153
Mylord 164
W / Meckl. / Db / 2011
V:Mighty Magic / MV:Lomber
 
 
0154
Mystic Cheomie
S / FhLH / 2005
V:Sternfürst / MV:Argument
 
 
0155
Mystic Nyah
S / FhLH / 2010
V:Nebos I / MV:Sternfürst
N - Pferdename / KNR
 
 
0156
Napoleon 411
W / F / 2004
V:Nantano / MV:Derengo
 
 
0157
Nazaron
W / R / 2012
V:Yk Dark Danilo / MV:Tsjerk
 
 
0158
Neapolitano Nikel
W / Lipiz / R / 2008
V:Neapolitano XXXIII (XXIX-36) / MV:Maestoso XLIV
 
 
0159
Nemo vom Taubergrund
H / Df / 2004
V:Nico / MV:James Bond
 
 
0160
Neros 5
W / B / 2011
V:Nemax / MV:Black Boy
 
 
0161
Nolan 4
H / F / 2007
V:Heidbergs Nancho Nova / MV:Brillant
 
 
0162
Norbie
W / FhLH / 2005
V:Nobelstar / MV:Steinalm
 
 
0163
Normen 18
H / 2001
V:Nico / MV:James Bond
O - Pferdename / KNR
 
 
0164
Oehmer's Sammy
H / Wel.A / Schi / 2007
V:Brynrodyn Llewelyn Ap Sion / MV:Bengad Damusk Oak
 
 
0165
Ofir 4
W / B / 2005
V:Orchard d'Avranches / MV:Vita Nova's Hanassie
P - Pferdename / KNR
 
 
0166
Pablo Picasso 110
W / R / 2008
V:Plaisier / MV:Henry
 
 
0167
Paco 174
H / R / 2003
V:Piccolo / MV:Nantano
 
 
0168
Paula 471
S / F / 2006
V:Luxus / MV:Attent v.d.Zandkamp
Q - Pferdename / KNR
 
 
0169
Quentin 115
W / Old / B / 2007
V:Quattro B / MV:Reichsgraf
R - Pferdename / KNR
 
 
0170
Ramira 411
S / Pony o.R / B / 2010
 
 
0171
Rapunzel 230
S / Df / 2007
V:Don Olewo / MV:Modest
 
 
0172
Rieke 137
S / Df / 2008
V:Bünteeichen-Millennio / MV:Pendock Plato
 
 
0173
Robijn d'Sier
H / B / 2007
V:Reflection / MV:Vincent
 
 
0174
Robison
H / F / 2012
V:Rock Grey New York / MV:Tizian
 
 
0175
Rocket 124
H / Wel.B / Palom / 2010
V:Rock Grey New York / MV:Gregory
 
 
0176
Rudi 282
H / B / 2006
V:Renoir / MV:Astral
 
 
0177
Rusalka 27
S / B / 2011
V:Basior / MV:Evento
S - Pferdename / KNR
 
 
0178
Sally 387
S / Schi / 1998
 
 
0179
Sam 1158
W / F / 2013
V:Ysselvlied's Special Edition / MV:Ysselvliedt's Sven
 
 
0180
Samand 2
W / Schwb / 2006
V:Samarant / MV:Duntroon
 
 
0181
Sammy 524
S / Old / Db / 2005
V:Sunny-Boy / MV:Rio Zeus
 
 
0182
Santano 125
W / Grpf.o.R / PzSch / 2005
V:Shayen / MV:Gloster
 
 
0183
Saskia 294
S / BSche / 2012
 
 
0184
Sasou M
S / Hann / Db / 2010
V:Salieri / MV:Lungau
 
 
0185
Scaroon C
W / B / 2008
V:San Schufro / MV:First Hello xx
 
 
0186
Schlo¯ Altenhausen Pinus
W / Wel.A / B / 2003
V:Fairstoke Spring Salsa / MV:Twyford Noggin
 
 
0187
Senator 183
H / Hann / Db / 2010
V:Showdown / MV:Wittinger
 
 
0188
Shaman 20
W / B / 2012
 
 
0189
Siegbert 3
W / B / 2008
V:Swarovski / MV:Falsterbo
 
 
0190
Silberkönig D
W / Db / 2009
V:Silberschmied / MV:Fishermans Friend
 
 
0191
Silver Moonlight 2
S / Hafl. / FhLH / 2004
V:Ninjo / MV:Matcho
 
 
0192
Sindy 207
S / R / 2005
 
 
0193
Singels Welsh-Daylight
H / Schi / 2012
V:Lacy Brigadier / MV:Pontgam Supreme
 
 
0231
Sir Chocolate 8
W / B / 2010
V:Soulmate / MV:Mondrian
 
 
0194
Sir Nicoss
W / Schwb / 2010
V:No Limit / MV:Henry
 
 
0195
Sir Olli 3
W / Schi / 2012
 
 
0196
Steendieks Mel Gibson
W / B / 2005
V:Morgenstern / MV:Moraco
 
 
0198
Störtebekers Sontje
S / Df / 2011
V:Hogeland's Nandor / MV:Shamrock Mr.Oliver
 
 
0199
Stromer 114
W / 2002
V:Standard / MV:Monsieur
 
 
0200
Surprise 249
S / BSche / 2012
 
 
0201
Sweety 80
S / RSche / 2004
 
 
0202
Sylvester 140
W / B / 2013
T - Pferdename / KNR
 
 
0203
Tasmanian Devil 5
W / F / 2012
V:Triumph / MV:Hasko
 
 
0204
Theo 126
H / Lipiz / Schi / 2006
V:Siglavy Allegra M / MV:Maestoso Elvira
 
 
0205
Theo 151
W / Wel.B / F / 2008
V:Tizian / MV:Pennwood Milan
 
 
0206
Three-Stars Diamond
H / R / 2014
V:Three-Stars Dumbledore / MV:Derby
 
 
0207
Tilo 11
H / F / 2001
V:Tizian / MV:Twickle's Julius
 
 
0208
Tinus 11
W / F / 2001
V:Tizian / MV:Hasko
 
 
0209
Tirian
H / F / 2000
V:Tizian / MV:Twylands Firecracker 14996
 
 
0210
Titus 207
W / B / 2010
V:Timeless / MV:Glantir Macaulay
 
 
0211
Tiziano 41
W / B / 2004
V:Tizian / MV:Kaiserjaeger xx
 
 
0212
Trevor 5
W / Db / 2002
 
 
0213
Trevor WE
H / Df / 2011
V:Triumph / MV:Astral
 
 
0214
Tücsök 3
W / Schi / 2008
V:Nagydorog Zsoldos
 
 
0215
Tulipan Tango
W / Lipiz / R / 2009
V:Tulipan XIX / MV:Neapolitano XXIX
U - Pferdename / KNR
 
 
0216
Uperna
W / KWPN / F / 2001
V:Manno / MV:Fabricius
V - Pferdename / KNR
 
 
0217
Van Royc's Velvet Victoria
S / B / 2010
V:Shamrock Secret Design / MV:Conrado
 
 
0218
Velvic
H / STSW / Schwb / 2016
V:Veritabel / MV:Elixier
 
 
0219
Vicente K
W / B / 2011
V:Viscount / MV:Florist AA
 
 
0220
Vito Corleone 3
W / Wel.A / F / 2008
V:Ulbargens Vincent / MV:Arvon Pip
W - Pferdename / KNR
 
 
0221
Waluiki
H / Old / R / 2004
V:Weltissimo / MV:Rohdiamant
 
 
0222
Wanessa 260
S / B / 2011
V:Basior / MV:Begis
 
 
0223
Watz 5
W / R / 1998
V:World Cup II / MV:Amoroso
 
 
0224
Weltstein 3
W / B / 2004
V:Weltpoet / MV:Wunnenstein
 
 
0225
Werra 87
S / Hann / B / 2003
V:Wolkentanz I / MV:Noble Roi xx
 
 
0226
Wilma M
S / B / 2013
V:Veritas / MV:Elbcapitän
 
 
0227
Winka 9
S / Db / 2010
V:Falkenstern II / MV:Westerland
 
 
0228
Wisse
H / Fries / R / 2007
V:Felle / MV:Maiko 373
 
 
0229
Wondrian
W / F / 2006
V:Wolkentanz I / MV:Wanderbursch II
Z - Pferdename / KNR
 
 
0230
Zugger
W / B / 2001
V:Speyksbosch Dancer / MV:Downland Donner