Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 291 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
0001
Abramowitsch 4
W / DSP / B / 2011
V:Askari / MV:Kolibri
 
 
0002
Acandos 2
W / Holst / B / 2008
V:Acorado I / MV:Lordanos
 
 
0003
Alina 440
S / Holst / B / 2008
V:Nekton / MV:Cassini I
 
 
0004
Alonso 54
W / Hann / Db / 2009
V:Acorado I / MV:Frappant
 
 
0005
Ambra 96
S / Holst / B / 2008
V:Quantum / MV:Candillo
 
 
0006
Arthurius
W / OS / Schwb / 2012
V:Action-Breaker / MV:Corlando
B - Pferdename / KNR
 
 
0007
B Livia
S / Holst / Db / 2009
V:Clinton I / MV:Landgraf I
 
 
0008
Bakkara MNM
S / Holst / B / 2009
V:Cassini I / MV:Claudio's Son
 
 
0009
Balotelli 5
W / Hann / B / 2010
V:Balou du Rouet / MV:Contendro I
 
 
0010
Bente J
S / Holst / Db / 2009
V:Quirado / MV:Caretino
 
 
0011
Beverly D
S / Hann / B / 2011
V:Balou du Rouet / MV:Raphael
 
 
0012
Bjerglunds Cuba
S / Holst / B / 2007
V:Clarimo / MV:Limbus
 
 
0013
Black Cornet
W / Westf / Db / 2010
V:Black Jack / MV:Wanderer
 
 
0014
Bonaire 8
S / Holst / Schi / 2009
V:Catoki / MV:Carolus I
 
 
0015
Bonaventura 3
H / Hann / B / 2006
V:Balou du Rouet / MV:Grannus
C - Pferdename / KNR
 
 
0016
Caijo
W / Holst / B / 2013
V:Cesano II / MV:Lucky Lionell
 
 
0017
Caithana
S / Hann / B / 2012
V:Contagio / MV:Landor S
 
 
0018
Cajus 30
H / Hann / Schwb / 2008
V:Cassus / MV:Eiger I
 
 
0019
Calandro 8
W / Hann / Db / 2002
V:Contendro I / MV:Espri
 
 
0020
Calino 58
W / Holst / B / 2009
V:Casall / MV:Landlord
 
 
0021
Calino 66
W / OS / Db / 2012
V:Connor / MV:Lastro
 
 
0022
Call me Carl 6
W / Hann / B / 2013
V:Canstakko / MV:Falkenstern I
 
 
0023
Call me Maja
S / Holst / Schi / 2012
V:Christian / MV:Con Air
 
 
0024
Call me Sox
S / Holst / Schi / 2007
V:Catoki / MV:Corrado I
 
 
0025
Calmando 3
H / Holst / F / 2007
V:Calido I / MV:Carpaccio
 
 
0026
Calomer
H / Holst / B / 2008
V:Cristo / MV:Caretino
 
 
0027
Camia M
S / OS / Schi / 2010
V:Camax L / MV:Carthago
 
 
0028
Camillo 225
W / Holst / Schi / 2013
V:Cartani / MV:Lordanos
 
 
0029
Campari 225
W / Hann / F / 2004
V:Chasseur I / MV:Sendbote
 
 
0030
Candela M OLD
S / OS / Schi / 2010
V:Cellestial / MV:Last Liberty
 
 
0031
Cannavaru
H / Holst / B / 2010
V:Cannavaros / MV:Loran
 
 
0032
Cantendro
W / Hann / B / 2011
V:Canstakko / MV:Contendro I
 
 
0033
Caprivi 20
W / Old / F / 2011
V:Califax / MV:Silvio I
 
 
0034
Caramelle 9
S / SWB / Schi / 2008
V:Carland / MV:Electro
 
 
0035
Cardess 2
H / Holst / Schi / 2012
V:Cardento / MV:Calido I
 
 
0036
Carello 17
W / OS / B / 2013
V:Cellestial / MV:Caretello B
 
 
0037
Carisma 134
S / Hann / Db / 2011
V:Chivas / MV:Amerigo Vespucci xx
 
 
0038
Carl der Gro¯e 24
W / Holst / Schi / 2009
V:Cassini I / MV:Carpaccio
 
 
0039
Carl-Heinz B.
W / OS / Df / 2012
V:Chacco-Blue / MV:Quality
 
 
0040
Carlsson von Schweden
W / SWB / Schi / 2011
V:Cardento / MV:Chin Chin
 
 
0041
Carolus 47
W / KWPN / F / 2007
V:Chacco-Blue / MV:Lord Z
 
 
0042
Carrera 72
W / Holst / Schi / 2013
V:Chin Champ / MV:C-Ingmar
 
 
0043
Casablanca 121
S / OS / B / 2011
V:Conlander / MV:Stolzenberg
 
 
0044
Casado 8
W / Holst / B / 2009
V:Casall / MV:Lavado
 
 
0045
Casalry Z
S / Z.Rpf / B / 2012
V:Casall / MV:Carthago
 
 
0046
Cascadello
H / Holst / B / 2009
V:Casall / MV:Clearway
 
 
0047
Caspar blue
W / Old / B / 2008
V:Chacco-Blue / MV:Freiherr
 
 
0048
Caspari 29
W / Dt.Pf / B / 2009
V:Cardenio / MV:Werther
 
 
0049
Caspian MNM
S / SF / B / 2008
V:Calido I / MV:Ahorn Z
 
 
0050
Casscoltairo
H / Hann / B / 2009
V:Cassini II / MV:Voltaire
 
 
0051
Cassilia 6
S / Hann / Hlb / 2013
V:Cassillias / MV:For Edition I
 
 
0052
Cassirrado
W / Holst / Schi / 2010
V:Corrado I / MV:Cassini II
 
 
274
Cassy 89
S / Holst / B / 2009
V:Cartani / MV:Calido I
 
 
0053
Cassy 99
S / OS / B / 2011
V:Conlander / MV:Canturo
 
 
0054
Castanea 3
S / Holst / B / 2009
V:Carrico / MV:Acobat II
 
 
0055
Castellione
W / Hann / B / 2007
V:Cassini II / MV:Escudo I
 
 
0056
Castello 213
W / Hann / F / 2009
V:Contagio / MV:Grannus
 
 
0057
Castros
W / Holst / Schi / 2009
V:Casall / MV:Liostro
 
 
0058
Catch the Dollar
W / Holst / B / 2008
V:Colmander / MV:Dollar Du Murier
 
 
0059
Catja 11
S / Hann / B / 2006
V:Cashman / MV:Ordos xx
 
 
0060
Catjall
H / Old / B / 2011
V:Castino / MV:Gracieux
 
 
0061
Catlana
S / Holst / B / 2010
V:Catoki / MV:Lancer II
 
 
0062
Ce'st la vie
S / Hann / Db / 2012
V:Casino / MV:Escudo I
 
 
0063
Cedric 84
W / OS / Df / 2012
V:Christian / MV:La Piko
 
 
0064
Celandra
S / Hann / F / 2003
V:Chasseur I / MV:Argentan I
 
 
283
Celesta 23
S / Old / Df / 2011
V:Celta Yar / MV:Cordalme Z
 
 
0065
Celisto
W / OS / Schi / 2012
V:Cellestial / MV:Garant
 
 
0066
Celisto LS
W / OS / B / 2013
V:Cellestial / MV:Garant
 
 
0067
Cellestino 7
W / OS / Db / 2010
V:Cellestial / MV:Carlos DZ
 
 
277
Celtic 23
W / Holst / B / 2009
V:Contendro I / MV:Calido I
 
 
0068
Centucky H
W / Hann / B / 2013
V:Contendro I / MV:Waldstar xx
 
 
0069
Cephala Orea
S / Holst / BkaSc / 2008
V:Cachas / MV:Lord Calando
 
 
0070
Cera 90
S / DSP / B / 2013
V:Cellestial / MV:Convoi
 
 
0071
Chacco Belle
S / Hann / Db / 2009
V:Chacco-Blue / MV:Le Cou Cou
 
 
0072
Chacco's Lucie W
S / Meckl. / F / 2009
V:Chacco-Blue / MV:Lucian
 
 
0073
Chacco's Son
W / Old / B / 2011
V:Chacco-Blue / MV:C-Indoctro
 
 
287
Chakira 62
S / Holst / Db / 2010
V:Canturo / MV:Acobat II
 
 
0074
Chap 47
H / OS / F / 2004
V:Cellestial / MV:Contender
 
 
0075
Charlie Brown 128
W / Holst / B / 2013
V:Christian / MV:Carinjo
 
 
0076
Charlie Sheen 6
W / Old / B / 2013
V:Checkpoint Charly / MV:Polydor
 
 
0077
Charlston 22
W / Holst / B / 2010
V:Catoki / MV:Carpaccio
 
 
0078
Charly Brown B
W / Holst / B / 2011
V:Carrico / MV:Acobat II
 
 
0079
Che 11
W / KWPN / B / 2007
V:Colandro / MV:Amethist
 
 
0080
Chelsea 167
S / Hann / F / 2012
V:Check In / MV:Granulit
 
 
0081
Cherie 216
S / Hann / B / 2010
V:Contagio / MV:Adlantus As
 
 
0082
Chicca 46
S / Hann / RkaSc / 2010
V:Calido I / MV:Le Primeur
 
 
0083
Chicolina 10
S / Hann / B / 2010
V:Canstakko / MV:Chasseur I
 
 
0084
Chiklas
W / Holst / B / 2008
V:Cassin / MV:Colman
 
 
0085
Chira 31
S / Holst / Schi / 2009
V:Carentan / MV:Carolus I
 
 
0086
Chuck Norres
W / Old / B / 2009
V:Casiro I / MV:Ludwig von Bayern
 
 
0087
Chupaquam
H / Holst / Db / 2011
V:Chupamint / MV:Quantum
 
 
0089
Ciro van Alfen
W / Westf / Schi / 2007
V:Colman / MV:Lados
 
 
0090
Claas 20
W / Holst / Db / 2010
V:Classe / MV:Acord II
 
 
0091
Claire 158
S / Hann / Db / 2011
V:Cartani / MV:Grannox
 
 
0092
Clarissa 164
S / Hann / B / 2011
V:Comte / MV:Rio Branco
 
 
0093
Claro 5
W / Holst / Schi / 2011
V:Clarimo / MV:Quinar
 
 
0094
Classina 2
S / Hann / Db / 2011
V:Classe / MV:Cheenook
 
 
282
Clearo
W / Holst / B / 2008
V:Clearway / MV:Landjunker II
 
 
0096
Clintudo
W / Hann / Db / 2012
V:Clinton II / MV:Escudo I
 
 
0097
Clippo 4
W / Holst / Schi / 2009
V:Cancara / MV:Calippo
 
 
0098
Close 3
H / Holst / Schi / 2013
V:Cartani / MV:Calvados II
 
 
289
Cloudless 2
S / Holst / Schi / 2011
V:Clarimo / MV:Acobat II
 
 
0099
Clouseau 10
W / Westf / B / 2009
V:Contendro I / MV:Pavarotti v.d.Helle
 
 
0100
Cobold 54
H / OS / Schwb / 2011
V:Conlander / MV:Erdball xx
 
 
0101
Cocktails For Two
S / Holst / B / 2004
V:Casall / MV:Coriall
 
 
0102
Coco 298
S / Holst / Schi / 2010
V:Casall / MV:Carthago
 
 
284
Coco Chanel 263
S / Holst / Schi / 2008
V:Claudio / MV:Silvester
 
 
0103
Cocofina HP
S / Hann / B / 2013
V:Carrico / MV:Chacco-Blue
 
 
0104
Collin Cool
W / Holst / B / 2008
V:Cristo / MV:Cassini II
 
 
0105
Come on Chester
W / Old / B / 2013
V:Comme il faut / MV:Carismo
 
 
0106
Conan G
H / Old / 2011
V:Cum Laude / MV:Silvio I
 
 
0107
Concherto 2
W / Hann / R / 2011
V:Chivas / MV:Sandro
 
 
0108
Conclavo
W / Hann / B / 2009
V:Canstakko / MV:Cash and Carry
 
 
0109
Concuela
S / Old / B / 2010
V:Cassus / MV:Lord Liberty
 
 
0110
Conlandra
S / OS / B / 2012
V:Conlander / MV:Conteros
 
 
275
Conner 63
W / Old / Schwb / 2010
V:Corlensky G I / MV:Argentinus
 
 
0111
Conrad 119
W / Old / B / 2010
V:Comme il faut / MV:Landfrieden
 
 
0112
Contendros Girl
S / Hann / Db / 2012
V:Contendros / MV:Embassy I
 
 
0113
Contigo Bay 2
H / Holst / B / 2013
V:Contendro I / MV:Cassini II
 
 
0114
Contiki 14
S / Hann / F / 2009
V:Catoki / MV:Garibaldi II
 
 
0115
Continuity
W / Ita.W / Db / 2008
V:Contender / MV:Acobat II
 
 
0116
Cookie K
W / Westf / B / 2012
V:Catum / MV:Polydor
 
 
0117
Cool Grey 2
H / Holst / Schi / 2007
V:Colman / MV:Clearway
 
 
0118
Copin van de Quidam
W / OS / B / 2013
V:Copin van de Broy / MV:Quidam de Revel
 
 
0119
Cora 642
S / OS / B / 2012
V:Conlander / MV:Wienerwald
 
 
0120
Coranos
W / Westf / B / 2009
V:Coronas / MV:Dublin L
 
 
0121
Cordillo 3
W / Holst / B / 2008
V:Corrido / MV:Candillo
 
 
0122
Corinth 12
W / Holst / B / 2012
V:Cormint / MV:C-Indoctro
 
 
0123
Cormina 4
S / Holst / Schwb / 2007
V:Cormint / MV:Athlet Z
 
 
0124
Cornets-Thago
H / OS / Schwb / 2014
V:Cornet's Capitol / MV:Carthago
 
 
0125
Corri d'Authieux
W / Holst / B / 2012
V:Corrido / MV:Hermes D'Authieux AA
 
 
0127
Cortina 219
S / Hann / R / 2010
V:Corlensky G I / MV:Fürst Heinrich
 
 
0126
CortÚs
W / Hann / B / 2013
V:Chacco-Blue / MV:Stalypso
 
 
295
Cöster
W / 2010
 
 
0128
Countselo
H / Hann / B / 2011
V:Canstakko / MV:Contendro I
 
 
0129
Crabat 9
W / DSP / F / 2011
V:Cellestial / MV:Mentor
 
 
0130
Crack One
W / Hann / Db / 2008
V:Catoki / MV:Chasseur I
 
 
0131
Cracker by Jet 2
W / Old / Schwb / 2010
V:Corlensky G I / MV:Lordanos
 
 
0132
Creative il Palazzeto
S / Ita.W / B / 2010
V:Cristo / MV:Caretello B
 
 
0133
Cricket 16
H / Holst / Db / 2011
V:Carrico / MV:Newton
 
 
0134
Cro 4
W / Hann / B / 2009
V:Canturo / MV:Stakkato
 
 
0135
Crossover 4
H / Hann / B / 2013
V:Cascadello I / MV:Chacco-Blue
 
 
0136
Cujo 10
W / Holst / Schi / 2013
V:Calido I / MV:Quantum
 
 
0137
Cynthia 48
S / Holst / BkaSc / 2013
V:Cachas / MV:Lasino
D - Pferdename / KNR
 
 
0138
Dapardie
W / KWPN / Db / 2008
V:Zelote VDL / MV:Kannan
 
 
0139
Dark Dream 13
W / OS / Db / 2005
V:Chacco-Blue / MV:Quincy (Omni Star)
 
 
0140
Darling 306
S / OS / Df / 2011
V:Darco / MV:Carthago
 
 
0141
Der Gro¯e
W / OS / B / 2013
V:Conlander / MV:Erdball xx
 
 
0142
Diabrando
H / DSP / B / 2012
V:Diarado / MV:Brandenburger
 
 
0143
Diago 16
W / Hann / B / 2010
V:Diarado / MV:Contendro I
 
 
0144
Dialo
H / Holst / B / 2009
V:Diarado / MV:Levisto
 
 
0145
Diamantde
H / OS / B / 2010
V:Diarado / MV:Argentinus
 
 
0146
Diarado Dream
W / Meckl. / Db / 2012
V:Diarado / MV:Grenzfall
 
 
0147
Diarados
W / Hann / Db / 2010
V:Diarado / MV:Ramiro's Son II
 
 
0148
Diego W
W / Holst / Schi / 2012
V:Darco / MV:Calido I
 
 
0149
Dolores II
S / Holst / Schwb / 2011
V:For Fashion (Anklahoma VDL) / MV:Caretino
 
 
0150
Donna Bella I
S / Holst / BkaSc / 2011
V:For Fashion (Anklahoma VDL) / MV:Calido I
 
 
0151
Doolys
S / Holst / B / 2011
V:Cannavaros / MV:Lantaan
 
 
294
Dree Boeken's Casparino
W / Hann / SCHI / 2010
V:Caspar / MV:For Pleasure
 
 
280
Dree Boeken's Vivian
H / DSP / B / 2012
V:Vulkano / MV:Champion Du Lys
 
 
278
Dree Boeken`s Darcos Vulkan
W / Hann / B / 2011
V:Darco / MV:Vulkano
 
 
0152
Duquesa 10
S / Holst / B / 2011
V:Canturo / MV:Lordano
 
 
0153
Dustinov
W / KWPN / R / 2008
V:Ustinov / MV:Concorde
 
 
0154
Dynamit Nobel KW
W / Holst / Schwb / 2011
V:Diarado / MV:Narew xx
E - Pferdename / KNR
 
 
0155
Efidelia Cor
S / Holst / B / 2012
V:Fidelio du Donjon / MV:Caretino
 
 
0156
Enya 61
S / Holst / B / 2012
V:Quidam de Revel / MV:Cassini I
F - Pferdename / KNR
 
 
0157
Falcon 47
W / KWPN / Schi / 2010
V:Cartano / MV:Upgrade
 
 
0158
Falling in Love 8
S / Holst / Schi / 2013
V:Colman / MV:Contender
 
 
0159
Fifty Shades
W / Hann / F / 2012
V:For Edition I / MV:Grand Cru
 
 
293
Flachau
H / KWPN / B / 2010
V:Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV:C-Indoctro
 
 
0160
Fortune Forever 2
H / SWB / B / 2006
V:Cortus / MV:Traunstein
 
 
0161
Francis 146
S / Holst / Schi / 2013
V:Cellestial / MV:Cartani
 
 
0162
Freude 37
S / Holst / Db / 2013
V:Cositino / MV:Cash and Carry
G - Pferdename / KNR
 
 
296
Gaga Lady
W / -n.gefunde / 2007
 
 
0163
Gambler 64
W / Hann / Db / 2011
V:Gavi / MV:Forever
 
 
0164
Gateau de la Creme
H / Z.Rpf / Db / 2010
V:Gracieux / MV:Caretano Z
 
 
0165
Georgina 192
S / Hann / Schi / 2012
V:Grey Top / MV:Escudo I
 
 
0166
GF's Count on me
W / Hann / B / 2009
V:Canstakko / MV:Laptop
 
 
0167
GF's Nicola
S / Holst / B / 2009
V:Nekton / MV:Carpaccio
 
 
0168
Gracia 235
S / KWPN / B / 2011
V:Spartacus / MV:Lux
 
 
0169
Greenheart 4
W / Holst / F / 2011
V:Sandro Boy / MV:Carthago
H - Pferdename / KNR
 
 
0170
High Five 11
H / KWPN / Falbe / 2012
V:Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV:Lupicor
I - Pferdename / KNR
 
 
0171
Incredible 7
W / KWPN / F / 2013
V:Harley VDL / MV:Veron
 
 
0172
Isolde de Wacht
S / KWPN / F / 2013
V:Ultimo / MV:Goodwill
J - Pferdename / KNR
 
 
0173
Jarl BRM
W / SWB / F / 2009
V:Balougraph / MV:Carthago
 
 
0174
Joey 203
W / Holst / Schi / 2009
V:Cassini II / MV:Caretino
K - Pferdename / KNR
 
 
0175
K÷nig's Zora
S / Holst / F / 2007
V:Carrico / MV:Acord II
L - Pferdename / KNR
 
 
0176
La sorciere feu
S / Hann / B / 2007
V:Lord Pezi / MV:Feuerwerk
 
 
0177
Lady Balou 4
S / Bay / Db / 2009
V:Quintender / MV:Balou du Rouet
 
 
0178
Lady Carambola Cor
S / Holst / B / 2010
V:Carambole / MV:Caretino
 
 
0179
Lalique del Chirone
H / Hann / B / 2012
V:Lincolm L / MV:Escudo I
 
 
0180
Lana Mayami
S / Westf / B / 2010
V:Lancer III / MV:Castillo
 
 
0181
Landorino
W / Hann / B / 2006
V:Landor S / MV:Acord II
 
 
0182
Landser 17
H / Old / Db / 2004
V:Landor S / MV:Argentinus
 
 
0183
Larinew
W / Holst / B / 2011
V:Larimar / MV:Newton
 
 
0184
Laucks Laristo
H / Holst / B / 2010
V:Larius W / MV:Carthago
 
 
0185
Lavagon
H / Hann / B / 2011
V:Lordanos / MV:Acorado I
 
 
0186
Lavion 3
W / Holst / Db / 2014
V:Leovisto / MV:Nekton
 
 
0187
Lenada
S / Westf / B / 2012
V:Lordanos / MV:Montender
 
 
0188
Let's go Ritchy
H / Hann / B / 2005
V:Laptop / MV:Drosselklang I
 
 
0189
Lex Barker 6
W / Hann / Db / 2011
V:Landor S / MV:Embassy I
 
 
0190
Lido VD Wellington
W / BWP / B / 2011
V:Vigo D'Arsouilles / MV:Heartbreaker
 
 
0191
Limbiskit 2
S / Hann / B / 2005
V:Landor S / MV:Chasseur I
 
 
0192
Lion Cor
W / Holst / B / 2010
V:Larimar / MV:Coronado
 
 
0193
Lisa 1306
S / OS / F / 2013
V:Camax L / MV:Last Man Standing
 
 
0194
Lolita 230
S / Hann / F / 2010
V:Ludwig von Bayern / MV:Laptop
 
 
0195
Look at me R
W / CDE / B / 2011
V:Jimy de Pravia / MV:Baloubet du Rouet
 
 
0196
Lotta GM
S / OS / Db / 2008
V:Lasirco / MV:Padarco van het Hertsveld
 
 
0197
Luca Toni 27
W / OS / Hlb / 2007
V:Lord Z / MV:Landor S
 
 
0198
Lucaboo
W / Hann / B / 2013
V:Lord Argentinus / MV:Cordobes II
 
 
0199
Lucas 274
W / OS / B / 2013
V:Lord Pezi Junior / MV:Casall
 
 
0200
Lucato Mad Jo
W / Hann / B / 2013
V:Ludwigs As / MV:Stakkato
M - Pferdename / KNR
 
 
0201
Madame-Butterfly
S / Hann / F / 2013
V:Balou du Rouet / MV:Chasseur I
 
 
0202
Maral MNM
S / SF / F / 2008
V:Mr. Blue / MV:Voltaire
 
 
0203
Marleena
S / Hann / Db / 2013
V:Messenger / MV:Lord Liberty
 
 
0204
Melinda S
S / Old / B / 2008
V:Argentinus / MV:Santander H
 
 
0205
Michel 231
H / Holst / Df / 2010
V:Casall / MV:Carthago
 
 
0206
Miss Baloubet MNM
S / Holst / B / 2011
V:Baloubet du Rouet / MV:Claudio's Son
 
 
0207
Miss Canturo MNM
S / Holst / B / 2012
V:Canturo / MV:Claudio's Son
 
 
0208
Miss Caretino MNM
S / Holst / B / 2012
V:Caretino / MV:Calato
 
 
0209
Miss Casall MNM
S / Holst / B / 2012
V:Casall
 
 
0210
Mister Tinka MNM
H / Grpf.o.R / B / 2011
 
 
0211
Montblanc 11
H / Hann / Schwb / 2014
V:Marius Claudius / MV:Stakkato
 
 
0212
Move it
H / Holst / F / 2009
V:Crawford / MV:Acord II
 
 
0213
My Lady Carthago 3
S / OS / Df / 2012
V:Mylord Carthago / MV:Padarco van het Hertsveld
N - Pferdename / KNR
 
 
0214
Nabran MNM
S / B / 2010
 
 
0215
Naseweiss S
S / Holst / B / 2013
V:Numero Uno / MV:Lorentin I
 
 
0216
Nerrado
H / Holst / B / 2007
V:Nekton / MV:Acorado I
 
 
0217
New Star 9
S / Holst / B / 2012
V:Nekton / MV:Acobat II
 
 
0218
Nicki 360
S / Holst / Schi / 2012
V:Nerrado / MV:Chalan
 
 
0219
Nico 1427
W / Dt.Pf / R / 2009
V:Nekton / MV:Calypso II
 
 
0220
No Limit van Thornesele
H / BWP / B / 2013
V:Nonstop / MV:Lys de Darmen
 
 
0221
Nunio
W / OS / B / 2012
V:Numero Uno / MV:Skippy II
P - Pferdename / KNR
 
 
0222
Paul Popey
H / OS / B / 2013
V:Conthargos / MV:Alexis Z
 
 
0223
PAV New York
H / DR / B / 2013
V:Nemax / MV:Timberland
 
 
0224
Perfect Night
S / Westf / B / 2012
V:Prominenz / MV:Concetto
 
 
292
Pizarro 44
W / Hann / R / 2012
V:Perigueux / MV:Cheenook
Q - Pferdename / KNR
 
 
288
Q-Couleur
S / Holst / Db / 2010
V:Quintero / MV:Calypso IV
 
 
0225
Qazim
W / Holst / Schwb / 2010
V:Quo Vados I / MV:Alcatraz
 
 
0226
Quadra 2
S / OS / Schi / 2012
V:Quadros / MV:Quicksilber
 
 
0227
Quadro 23
H / Holst / B / 2011
V:Quadros / MV:Caretino
 
 
0228
Qualita 3
S / Hann / F / 2012
V:Qualitõt / MV:Chasseur I
 
 
0229
Quality's Johnson
W / Hann / R / 2013
V:Quality Time (NED) / MV:Gluecksgriff
 
 
0230
Quebec 69
W / Holst / Schi / 2013
V:Quiwi Dream / MV:Cartani
 
 
0231
Queen Windsor
S / Holst / Db / 2006
V:Quantum / MV:Cor de la Bryere
 
 
0232
Quel Filou 16
W / Holst / B / 2012
V:Quiwi Dream / MV:Lerano
 
 
0233
Quidam's RosÚ
W / Old / B / 2010
V:Quidam / MV:Polydor
 
 
0234
Quinschallah
W / Old / 2010
V:Quintender / MV:Landor S
 
 
0235
Quint du Rouet
W / Hann / Db / 2011
V:Quintender / MV:Balou du Rouet
 
 
0236
Quintana 83
S / Hann / B / 2012
V:Quidam de Revel / MV:Calido I
 
 
0237
Quintano 35
W / Holst / B / 2009
V:Quintero / MV:Canturo
 
 
0238
Quintano One
H / Hann / B / 2013
V:Quinturo / MV:Jalisco B
 
 
0239
Quintess G
S / Hann / B / 2011
V:Quaid I / MV:Zeus (Nurzeus)
S - Pferdename / KNR
 
 
0240
Sabrina G
S / Hann / B / 2012
V:Stolzenberg / MV:Grand Royal
 
 
0241
Salto de Fee
W / Old / Db / 2006
V:Stakkato Gold / MV:Faschingsprinz
 
 
0242
Sam SH
W / OS / Df / 2012
V:Spartacus / MV:Lamerto H
 
 
0243
San Aurelio
W / Old / B / 2011
V:St. Moritz Junior / MV:Exclusiv
 
 
0244
Savalan MNM
H / Holst / Schi / 2009
V:Cassini I / MV:Caretino
 
 
0246
Seute Deern S.B.
S / Hann / B / 2012
V:Stolzenberg / MV:Quidam de Revel
 
 
0247
Sir heinrich 3
W / Westf / B / 2004
V:Stedinger / MV:Pablo
 
 
0248
Sjelle
H / Hann / Df / 2012
V:Stolzenberg / MV:Le Primeur
 
 
291
Skyfall W
W / Hann / B / 2013
V:Stolzenberg / MV:Zeus (Nurzeus)
 
 
0249
Solitõr 50
H / Hann / Df / 2012
V:Stolzenberg / MV:Argentan I
 
 
0250
Sonne Italiens
S / Hann / B / 2008
V:Stakkato / MV:Calypso II
 
 
0251
Special Delight
S / Hann / R / 2012
V:Stanley / MV:Singular Joter I
 
 
0252
Stakato's Lady G
S / Hann / B / 2010
V:Stakkato's Highlight / MV:Levisto
 
 
286
Stanford 18
W / Hann / F / 2012
V:Stanley / MV:Condor M
 
 
279
Stargold Dree Boeken
H / Hann / B / 2014
V:Stakkato Gold / MV:Vulkano
 
 
0253
Starlight G 2
S / Hann / B / 2010
V:Stakkato's Highlight / MV:Jura
 
 
0254
Steuberhof's Carlson
W / Hann / BkaSc / 2009
V:Calido I / MV:Raphael
 
 
0255
Steuberhof's Golde Snow
S / Hann / F / 2011
V:Graf Top / MV:Embassy I
 
 
0256
Steuberhof's Golden Girly
S / Hann / F / 2010
V:Graf Top / MV:Embassy I
 
 
0257
Steuberhof's Golden Top
W / Hann / B / 2009
V:Graf Top / MV:Embassy I
 
 
0258
Sunday 96
S / Hann / Schwb / 2011
V:Stolzenberg / MV:Federweisser
 
 
0259
Sunsalve
W / Holst / F / 2006
V:Singulord Joter / MV:Concerto II
 
 
0260
Suprina 2
S / Hann / F / 2011
V:Stanley / MV:Cassini II
T - Pferdename / KNR
 
 
0261
Tall Boy MNM
H / Z.Rpf / B / 2006
 
 
0262
Temple Knight
H / Hann / B / 2012
V:Antaeus / MV:Carismo
 
 
0264
Tony 73
H / Hann / F / 2012
V:Tinka's Boy / MV:Stakkato
 
 
0265
Tutu MNM
S / Grpf.o.R / B / 2013
V - Pferdename / KNR
 
 
0266
Valencia 103
S / Hann / B / 2012
V:Vulkano / MV:Canturo
 
 
0267
Vanilla 19
S / Hann / B / 2009
V:Verdi (Q-Verdi) / MV:Calypso II
 
 
0268
Vento 42
W / Old / F / 2003
V:Quo Vados I / MV:Landstreicher
 
 
297
Victor O
W / Hann / B / 2007
V:Now Or Never M / MV:Argentan I
 
 
0269
Virginia 216
S / Hann / F / 2012
V:Valentino / MV:Landsieger I
 
 
285
Vivion 3
S / Old / B / 2012
V:Van Helsing / MV:Continue
 
 
0270
Voodoo Fire
W / Hann / Db / 2012
V:Now Or Never M / MV:Argentan I
W - Pferdename / KNR
 
 
0271
Wanskjaers Cuneo
H / Holst / Schi / 2012
V:Casall / MV:Calido I
 
 
276
Wat nu 34
S / Holst / B / 2006
V:Cormint / MV:Exorbitant xx
 
 
0272
Westbridge
W / KWPN / B / 2003
V:Furore / MV:Corland (DK: Corlando)
 
 
0273
Wolke 334
S / Holst / Db / 2006
V:Quinar / MV:Acord II