Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 125 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
162
Alex
W
 
 
2
Alice 339
S / Db / 2002
 
 
3
Amira 172
S / F / 2007
V:Alabaster B / MV:Nepomuk
 
 
163
Askan
W
 
 
164
Avalon
W
B - Pferdename / KNR
 
 
6
Ballerina 261
S / Falbe / 2001
V:Batman / MV:Navajo II
 
 
8
Bella 807
S / Falbe / 2000
V:Batman / MV:Navajo II
 
 
10
Big Ben 134
H / F / 2008
V:Best Boy / MV:Twylands Firecracker 14996
 
 
165
Billy Mo
W
 
 
12
Bon Diamond
H / Df / 2008
V:Best August / MV:Gregory
 
 
13
Bon Jovi 72
H / F / 2005
V:Boss / MV:Donnerhall
 
 
14
Bonaparte 100
H / F / 2005
V:Boss / MV:Pik Labionics
 
 
15
Bonny 584
S / Df / 1998
V:Benny N / MV:Trigger Pole Star
 
 
16
Bonyto
W / Schi / 1996
V:Echo Bolero / MV:Radmont Tarquin
 
 
17
Brandus 3
H / R / 2000
V:Tsjerk / MV:Nikolaas
 
 
18
Brisco 5
W / Db / 1996
V:Boomerang / MV:Vita Nova's Golden Boris
C - Pferdename / KNR
 
 
20
Campari 289
S / B / 1996
V:Comeback / MV:Poseidon
 
 
21
Centiz
W / B / 2009
V:Celtis / MV:Underberg
D - Pferdename / KNR
 
 
24
Daddy Cool 38
W / Palom / 2006
V:Dreamcatcher / MV:Batman
 
 
168
Daisy
W / 2006
 
 
169
Dakota
W
 
 
170
Daria
W / 1995
 
 
28
Daylight H
S / B / 2009
V:Dumont / MV:Gashmironx ox
 
 
29
Deja vu 82
S / Db / 2006
V:Dirigent / MV:Mylord
 
 
30
Deja Vue 50
S / FewSp / 2007
 
 
33
Delight 33
S / Db / 2001
V:Delphi / MV:Renaldo
 
 
35
Dirty Harry 54
W / B / 2005
V:Dancing Dynamite / MV:Fagott
 
 
36
Disko 17
H / B / 2000
V:Diamo / MV:Nobelpreis
 
 
171
Don
W / 2005
 
 
38
Don 510
W / Db / 1999
V:Donnerschlag / MV:Glorieux
 
 
39
Donchelli
H / B / 2008
V:Davenport II / MV:No Limit
 
 
40
Dorena 61
S / R / 2005
V:Deichgraf / MV:Unbekannt
 
 
42
Dr. Bob
W / 2007
V:Three-Stars Dumbledore / MV:Vita Nova's Golden Boris
 
 
43
Dr. Teus
W / B / 2008
V:Plain's Liberator / MV:Renovo
 
 
45
Dragonheart 30
W / Df / 2002
V:FS Don't Worry / MV:Derbino
 
 
46
Dreamliner 3
W / B / 2007
V:Dream On / MV:Montmartre
 
 
47
Duke 278
H / F / 2007
V:Dornik B / MV:Courage
 
 
49
Duncan Mc Cloud 2
H / B / 2001
V:Diamond Boy / MV:Halenkino
 
 
50
Dusty 832
W / B / 2008
V:Manno / MV:Orlando
E - Pferdename / KNR
 
 
52
Eddi 108
W / Schi / 2000
 
 
186
Elfi
W
 
 
56
Elvis K
W / B / 2008
V:Elbcapitän / MV:Gero
 
 
57
Endro 17
W / B / 2005
V:Erlwein / MV:Varus
 
 
58
Enrico 319
W / Db / 2006
V:Ehrenpreis / MV:Mon Cheri
 
 
187
Espanja
W / 2014
F - Pferdename / KNR
 
 
59
Fauna's Shy Lil' Josy
S / BSchi / 2006
V:Dyfed Piper / MV:Wharley Pioneer
 
 
61
Feivel 198
W / B / 2007
V:Fidertanz / MV:Foxtrott
 
 
63
Felix 1174
W / F / 1999
 
 
65
Fleuro
W / B / 2007
V:Fleury / MV:Rohdiamant
 
 
66
Fly 84
S / B / 1998
G - Pferdename / KNR
 
 
172
Gerry
W / 2001
 
 
71
Gismo 639
W / B / 2007
H - Pferdename / KNR
 
 
74
Hafdre Byth
H / R / 2009
V:Hafdre Marchog / MV:Hafdre Jinks
 
 
75
Happy Jazz
S / F / 2007
V:John Boy / MV:Billy
J - Pferdename / KNR
 
 
80
Jasina 2
S / F / 2005
V:Sternwind / MV:Almbube
 
 
81
Johny Walker 3
H / B / 2004
V:Kurant / MV:Lampas
L - Pferdename / KNR
 
 
86
La Chico
W / B / 2006
V:Lord Altmark / MV:Wellenspiel
 
 
174
Laura`s Lotte H
W
 
 
87
Laurenzo 17
W / B / 2004
V:Laudabilis / MV:Freudentänzer
 
 
88
Legolas 40
W / B / 1999
V:Lamoureux II / MV:Circus
 
 
175
Leon
W
 
 
89
Leonardo 835
W / F / 2006
 
 
90
Lichtblick 37
W / B / 2004
V:Laudabilis / MV:Finalist
 
 
91
Lindsay 31
S / B / 2007
 
 
93
Little Champ 19
H / B / 2001
 
 
94
Loveparade 5
S / B / 2000
V:Lacapo / MV:Reform xx
 
 
95
Luca 121
W / B / 2003
V:Lord I / MV:Elton
 
 
96
Lumpi 62
W / B / 2007
V:Lacordos / MV:Donnerhall
 
 
97
Lynos
H / Db / 2005
V:Likoto xx / MV:Weltmeyer
M - Pferdename / KNR
 
 
98
Macho fan de Wettertur
W / B / 2008
 
 
100
Mara 329
S / F / 1996
V:Homer / MV:Unbekannt
 
 
101
Marquis 180
W / F / 2001
V:Molenhorn's Pasja / MV:Silvertop's Robin
 
 
102
Meilo 4
W / R / 2008
V:Talgarth Elfed. / MV:Flevozicht's Darky
 
 
103
Merlin 1176
W / 2002
V:Martini / MV:FS Pavarotti
 
 
104
Minou Z
S / F / 1995
V:Mon Coeur / MV:Derbino
 
 
106
Mondy 12
W / RSche / 1998
N - Pferdename / KNR
 
 
107
Nando 251
W / 1998
V:Nantano / MV:Durello
 
 
108
Nando 412
W / RSchi / 2003
 
 
109
Nasil 2
W / R / 2001
V:Night-Star III / MV:Namajan
 
 
110
Nebelmond
W / Schwb / 2003
V:Heidbergs Nancho Nova / MV:Valido
 
 
111
Nele 126
S / F / 2007
V:Nastral / MV:Almfürst
 
 
112
Neo 13
W / F / 2004
V:Nordtirol / MV:Amadeus
 
 
113
Nico 321
W / Db / 1996
V:Renovo / MV:Bariton
 
 
114
Nobody 360
W / Schi / 2008
V:Nabot / MV:FS Golden Moonlight
 
 
115
Noctambule
H / B / 1999
V:Nantano / MV:Contreau
 
 
116
Noel 21
S / Schi / 1993
V:Nobel / MV:Unbekannt
 
 
117
Nordstern's Mambo
W / Db / 2002
V:Mondrian / MV:Moorland's Nobilis
 
 
118
Norman 73
W / F / 2000
V:Gaidar / MV:Nikiel
O - Pferdename / KNR
 
 
119
Odylis
S / F / 2004
V:Libero / MV:Estafette
P - Pferdename / KNR
 
 
120
Pageno 31
W / Db / 2005
V:FS Pour l'Amour / MV:Chantre B
 
 
121
Palja 2
S / B / 1999
V:Pilaro / MV:Dramaturg
 
 
123
Patos Blue
W / DbSch / 2003
V:Unbekannt / MV:Unbekannt
 
 
178
Peggy
W
 
 
179
Percy Steward
W
 
 
180
Prince Tom
W / 2004
 
 
124
Prinz 295
W / Schi / 1992
V:Mylord / MV:Nante II
 
 
125
Pulsar 2
W / Db / 2002
V:Pik Labionics / MV:Casaretto
R - Pferdename / KNR
 
 
129
Riedeland's Joice
S / Schwb / 1996
V:Esceifiog Boio / MV:Twyf.Nightcap
 
 
130
Rigo 67
W / B / 2007
V:Rittmeister / MV:Ehrentusch
 
 
133
Rio 230
W / B / 2000
V:Oosteinds Ricky / MV:Night-Star III
 
 
134
Robin Hood 259
W / B / 2003
V:Rockwell / MV:Dunhill H
 
 
135
Roetsenest's Hummer
W / Schi / 2007
V:Springbourne Glide / MV:Revel Humming Top
 
 
181
Ronja
W
S - Pferdename / KNR
 
 
136
Samorens Mandy
S / F / 2003
V:Telynau Souza / MV:Woldberg's Bart
 
 
137
Sandy 481
S / B / 1999
 
 
139
Sarah Lee Tari
S / Palom / 2006
V:Tacos Julien / MV:CL Sesqui San
 
 
141
Seul 2
H / R / 2007
V:Uklon / MV:Kipr
 
 
189
Shadow
W
 
 
142
Snopey
H / Schi / 2003
 
 
143
Society Crown
S / Schwb / 2008
V:Polarion / MV:Biotop
 
 
182
Spencer Tracy
W
 
 
144
Sternchen 317
S / B / 2004
V:Sir Bedo / MV:Alabaster
 
 
146
Sundro
W / B / 2007
V:Sandro Hit / MV:Brentano II
 
 
147
Susi 378
S / BSche / 1995
 
 
183
Svala-Sissi
W
 
 
148
Sylvano 13
W / B / 2009
V:Salamander / MV:Rapallo
T - Pferdename / KNR
 
 
188
Tixi
W
 
 
150
Tom 291
W / R / 2002
 
 
151
Tommy 245
W / R / 2000
 
 
152
Triant
H / B / 2000
V:Metall / MV:Uriant
 
 
153
Trusty Harry
W / BSche / 2003
V - Pferdename / KNR
 
 
155
Velvet 102
W / F / 1995
V:Good Hope's Zorby / MV:Amstelhoeve's Anton
 
 
156
Vier Jahreszeiten Geraint
W / Schi / 2006
V:Knodishall Geraint / MV:Revel Japhet
W - Pferdename / KNR
 
 
185
Wendy
W
 
 
159
Whisky 271
W / 1998
V:Winco van de Steeg / MV:Angelo