Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 66 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
1
Amor 431
W / Hafl. / F / 2007
V:Adriano / MV:Stephano
 
 
2
Artista 4
S / Lewitz / DbSch / 2011
V:Alswin / MV:Shamani
 
 
3
Asko 62
W / NWR / F / 2006
V:Boomer / MV:Verona's Bo-Gi
B - Pferdename / KNR
 
 
4
Banause 21
W / Wel.B / B / 2009
V:Top Balino / MV:Laffran's Sponti
 
 
5
Barnabas 37
W / F / 2010
 
 
6
Birka 26
S / F / 2002
V:Buenteeichen Cantango / MV:Navajo
 
 
7
Brisco 44
W / B / 2010
V:Breeton Dai / MV:Sarnau Pelydrog
 
 
8
Butterfly von der Donnerburg
W / Dt.CPo / Df / 2010
V:Baltimore / MV:Domspatz v.Heidehof
C - Pferdename / KNR
 
 
65
Calermo W
W / R / 2007
 
 
9
Celine v.Lilkendey
S / DR / Df / 2009
V:Maestro / MV:Ahorn
 
 
10
Charly-Brown 9
W / DR / F / 2002
V:Colonel / MV:Discovery AA
D - Pferdename / KNR
 
 
16
D÷rte 11
S / F / 2011
V:Don Frederico / MV:Wenzel II
 
 
11
Dandini L
W / DR / B / 2008
V:FS Don't Worry / MV:FS Champion de Luxe
 
 
12
Diraya
S / Pony o.R / Db / 1995
V:Caesar / MV:Lightning Lord
 
 
13
Divaldo 2
W / B / 2008
V:Vivaldo / MV:Parcival
 
 
14
Domfalke 9
W / B / 2010
V:Daimond / MV:King William
 
 
15
Donna Isabella B
S / Df / 2007
V:Don Gregory / MV:Rotspon
E - Pferdename / KNR
 
 
17
Electra H
S / Df / 2012
V:Estobar NRW / MV:Natiello xx
F - Pferdename / KNR
 
 
18
Fidor B
W / Hann / B / 2003
V:Fabriano / MV:Don Gregory
 
 
19
Figo 23
W / DR / Df / 2002
V:Bjirmen's Falco / MV:Folklore
 
 
20
Fortis B
H / B / 2012
/ MV:Don Gregory
H - Pferdename / KNR
 
 
21
Highway's No Risk No Fun
W / F / 2009
V:Highway / MV:Ald Feart's Marko
J - Pferdename / KNR
 
 
22
Joker 566
W / F / 2007
V:Jasper / MV:Julius Caesar
 
 
23
Julius Cõesar von Fasanenweg
W / Df / 2004
V:Juwel / MV:Jogi v.Heidehof
L - Pferdename / KNR
 
 
24
Larina 96
S / DR / B / 2000
V:Languard / MV:Nikado
 
 
66
Lautrec S
W / R / 2004
V:Latimer
 
 
25
Llanwnen Mellten
W / F / 2008
V:Menai Firework / MV:Cippyn Red Flyer
 
 
27
Luna 1079
S / DR / Db / 2002
V:Nibelungenheld II / MV:Nordlicht
 
 
26
Luna 926
S / R / 1997
M - Pferdename / KNR
 
 
28
Maestoso Flamina
W / Schi / 2000
V:Maestoso Elvira / MV:Maestoso XXIX-46
 
 
29
Maika 196
S / F / 2011
V:Heidbergs Nancho Nova / MV:Woldberg's Cello WB
 
 
61
Manisa
S / FUCHS / 1995
 
 
30
Matador M
H / DR / 2004
V:Mambo Moscan / MV:Mandingo
 
 
31
Michel v. Lilkendey
H / Df / 2008
V:Maestro / MV:Ahorn
 
 
32
Miranda 83
S / DR / F / 2004
V:Heidbergs Nancho Nova / MV:Woldberg's Cello WB
 
 
33
Mister Matti
W / Db / 2007
V:Drybin / MV:Len
 
 
34
Mogli 277
W / Db / 2003
V:Mambo Moscan / MV:Tommi
 
 
62
Mona396
S / 1994
 
 
35
Montoya M
S / DR / Schwb / 2005
V:Mambo Moscan / MV:Mandingo
 
 
36
Moorland's Atilia
S / Wel.A / Schi / 1996
V:Moorland's Pepper / MV:Amstelhoeve's Anton
N - Pferdename / KNR
 
 
37
Nando 494
W / Hafl. / F / 2007
V:Nordhessen / MV:Mon Ami
 
 
38
Nebulak
W / F / 1997
V:Nerath / MV:Pinto B 23
 
 
39
Nicky 182
S / DR / B / 2001
V:Napoleon
 
 
40
Nico 1360
H / F / 2005
V:Calif / MV:Lewis
 
 
64
Nobel
W
P - Pferdename / KNR
 
 
41
Paloma 267
S / B / 2002
V:Buenteeichen Cantango / MV:Kastellano
 
 
42
Penny von der Bollheide
S / Dt.CPo / Df / 2007
V:Jo-Jo's Gold v. Clus / MV:Baron
 
 
60
Phantasie 37
S / braun / 1992
V:High Society
 
 
43
Pünktchen von der Bollheide
S / Dt.CPo / Windf / 2008
V:Jabolo / MV:Baron
R - Pferdename / KNR
 
 
44
Raja 160
S / R / 2005
V:Geron / MV:Edano I
 
 
45
Rondo's Madeo
W / B / 2009
V:Linde Hoeve's Optimist / MV:Shamrock Backstage Imperial
S - Pferdename / KNR
 
 
46
San Laya
S / Db / 2007
V:San Remo / MV:Lion
 
 
63
Savarotti xx
W / B / 2008
 
 
47
Sepp 79
W / F / 2009
 
 
48
Sole R vom Renneberg
S / Df / 2010
V:Timeless / MV:Conrado
 
 
49
Steinway 4
W / F / 2001
V:Stradivari / MV:Wirbelwind
 
 
50
Stella 1012
S / B / 2010
V:Sir Lausitz / MV:Lohberg
 
 
51
Suhletal Tim
W / Wel.B / B / 2006
V:Timeless / MV:Conrado
T - Pferdename / KNR
 
 
52
Thyson R vom Renneberg
W / Df / 2010
V:Timeless / MV:Weston Regent
 
 
53
Tiny 18
W / DR / B / 2009
V:Top Balino / MV:Shamani
 
 
54
Twister 159
W / Wel.B / B / 2009
V:Timeless / MV:Glantir Macaulay
V - Pferdename / KNR
 
 
56
Van Roy's Douglas
W / Dfalb / 2010
V:Shamrock Secret Design
 
 
55
Van Royc's Major Tom
W / Db / 2009
V:Timeless / MV:Conrado
W - Pferdename / KNR
 
 
57
Warheins
W / F / 2009
V:Warkant / MV:Fidermark
 
 
58
Winkemp Mephisto
H / Wel.D / Schwb / 2005
V:Three-B-Magic / MV:Gellifach ap Dafyd
 
 
59
Wolf's Jan M
H / RSchi / 2009
V:Wolf's Moritz V / MV:Jambo