Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 412 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
0001
Abony 4
S / Z.Rpf / Schi / 2007
V:Asca / MV:Lehar
 
 
0002
Acodento
W / ZW / B / 2009
V:Autobahn / MV:Querido
 
 
0003
Acolitos Candera
S / Hann / B / 2008
V:Acolito / MV:Compliment
 
 
0004
Adelheid 53
S / Old / Df / 2012
V:Armitage / MV:Grannus
 
 
0005
Agentano 2
W / RuWblt. / SivyD / 2007
V:Agresor / MV:Virtop
 
 
0006
Akatenao
W / Hafl. / F / 2005
V:Attila / MV:Aktant
 
 
0007
Alex 668
W / KWPN / Schi / 2005
V:OO Seven / MV:Junior STV
 
 
0008
Ally McBeal 9
S / Westf / F / 2000
V:Abanos / MV:Weinberg
 
 
0009
Alvarez 29
W / Lewitz / DbSch / 2011
V:Acamani / MV:Passat
 
 
0010
Amazing Time H
S / ZW / B / 2009
V:Acordelli / MV:Grandus
 
 
0436
Amos
W
 
 
0011
Arcito
W / Württ / Db / 2007
V:Acordelli / MV:Portland L
 
 
0435
Aristo vom CJD
W / Hafl. / FHLH / 2008
V:Arino / MV:Adonis
 
 
0012
Ashley 147
S / Old / Db / 2009
V:San Amour / MV:Pik Noir
 
 
0013
Auckland Valley
W / Westf / B / 2004
V:Amantus / MV:Piano II
 
 
0015
Avignon G
W / Württ / B / 2007
V:Asterix Bavaria / MV:Luxus
B - Pferdename / KNR
 
 
0016
Ballentines 5
H / DR / Schwb / 1994
V:Boss / MV:Night-Star I
 
 
0017
Barahn 2
W / Old / Df / 2010
V:Belissimo M / MV:De Niro
 
 
0018
Barbakus
W / Hann / B / 2010
V:Bonifatius / MV:Lysander
 
 
0398
Bartanga
S / Pol. / B / 2003
V:Donald / MV:Formosan m
 
 
0020
Baumann's Diabolo
W / Westf / Db / 2006
V:Dresemann / MV:Rosenkavalier
 
 
0021
Beam me up Scotty 4
W / KWPN / B / 2006
V:Quattro B / MV:Julio Mariner xx
 
 
0022
Beautyful Girl
S / Grpf.o.R / R / 2007
 
 
0023
Befana 3
S / Hann / Df / 2006
V:Brentano II / MV:Werther
 
 
0402
Beltran
H / RSchi / 1998
 
 
0025
Benissimo 3
W / ZW / Db / 2009
V:Bravissimo / MV:Angard
 
 
0026
Best Lady 3
S / Holst / Schi / 2009
V:Candillo / MV:Athlet Z
 
 
0409
Betty 250
S / Grpf.o.R / B / 2012
 
 
0434
Big Odoncor
W / 2009
 
 
0386
Billi 24
W / Fuchs / 1995
 
 
0387
Billi 24
W / Fuchs / 1995
 
 
0028
Binger Bub
W / ZW / Db / 2010
V:Bravissimo / MV:Angard
 
 
0029
Bondadosa
S / PRE / Schi / 2002
V:Bondadoso IV
C - Pferdename / KNR
 
 
0030
C'est La Strada
S / Hann / Db / 2013
V:Competent / MV:Don Bosco
 
 
0031
Calandra 28
S / Holst / B / 2011
V:Calandro (ex Cebulon Blanc) / MV:Cantus
 
 
0032
Calgary 79
S / Bay / DbkaS / 2012
V:Lingh / MV:Calido I
 
 
0033
Calimera 64
S / Württ / B / 2011
V:Cristallo II / MV:Cosinus B
 
 
0034
Calimero 551
H / ZW / BkaSc / 2007
V:Cerdic / MV:Alasca
 
 
0035
Calimero 698
W / ZW / B / 2012
V:Camargo / MV:Power
 
 
0036
Calimero W 2
H / OS / Db / 2010
V:Caretano Z / MV:Feuerwerk
 
 
0037
Campai 2
W / DR / B / 2000
V:Croupier / MV:Unbekannt
 
 
0404
Candy Man 54
W / Württ / FSchi / 2011
V:Cayton / MV:Polling
 
 
0039
Cannavaro 5
W / Holst / B / 2003
V:Carry / MV:Silvester
 
 
0040
Caprice 467
S / Westf / B / 2008
V:Captain Fire / MV:Pilot
 
 
0041
Caprice 518
S / Westf / B / 2009
V:Caprimond / MV:Acorado I
 
 
0042
Captain Jack 52
W / Holst / B / 2009
V:Caspar / MV:Libertino I
 
 
0043
Carinjo 32
W / ZW / B / 2008
V:Cerdic / MV:Gabbro
 
 
0044
Carla Columna 38
S / Westf / Schi / 2010
V:Cordato / MV:Graf Sponeck
 
 
0045
Carla-Lukada
S / Westf / B / 2008
V:Lordanos / MV:Candillo
 
 
0046
Carlchen 83
W / Dt.Pf / B / 2008
V:Quintender / MV:Lucky Luke
 
 
0047
Carthusia
S / DR / B / 2006
V:FS Chiwago / MV:N.gek÷rt
 
 
0048
Casandra 79
S / Holst / Db / 2012
V:Castelan II / MV:Chicago Z
 
 
0049
Cascara K
S / Old / Schwb / 2005
V:Dimaggio / MV:Rubinstein I
 
 
0050
Cash 126
W / Holst / B / 2002
V:Con Air / MV:Julio Mariner xx
 
 
0051
Cashflow 10
W / Old / B / 2010
V:Cornet's Prinz / MV:Granulit
 
 
0052
Cataluna W
S / Hann / B / 2004
V:Couleur-Rubin / MV:Glueckspilz
 
 
0053
Catero 8
W / ZW / B / 2011
V:Cateiro / MV:Le Cou Cou
 
 
0054
Catherine 3
S / Hann / Schi / 2013
V:Casino Berlin / MV:Wanderer
 
 
0055
Cathkin Peak
W / Holst / Schi / 2005
V:Corrado I / MV:Lacapo
 
 
0056
Catniss 6
S / Hann / B / 2009
V:Conteur / MV:Wanderer
 
 
0057
Catoh
W / ZW / B / 2010
V:Cerdic / MV:Quinto de B
 
 
0059
Cavallina 6
S / ZW / Db / 1999
V:Champ of Class / MV:Mõrchenstein
 
 
0060
Cavallo da Milano
W / Ita.W / B / 2013
V:Fürst Romancier / MV:Elkintot
 
 
0061
Cayenne 226
W / Holst / B / 2009
V:Cassini II / MV:Barnaul xx
 
 
0062
Celana 5
S / OS / Schi / 2003
V:Celano / MV:Landor S
 
 
0063
Cello 20
W / Lux.W / B / 2012
V:Calido I / MV:Pilot
 
 
0064
Cerano 18
W / ZW / Schi / 2003
V:Celano / MV:Lord Liberty
 
 
0065
Chacceline
S / OS / B / 2008
V:Chacco-Blue / MV:Calvaro Z
 
 
0410
Chamberlain 72
H / DR / B / 2006
V:Churchill / MV:Silvertop's Rondo
 
 
0067
Charming 31
H / Holst / Schi / 2013
V:Cayado / MV:Calido I
 
 
0068
Checker 41
W / Holst / B / 2008
V:Coriano / MV:Con Air
 
 
0069
Checkpoint Charlie 6
W / ZW / B / 2009
V:Cassini II / MV:Alasca
 
 
0070
Chelcy 2
S / Hann / B / 2008
V:Contendro I / MV:Graf Sponeck
 
 
0071
Chelsey 15
S / ZW / F / 2009
V:Cassius Clay / MV:Alpha
 
 
0072
Chiasma
S / DSP / F / 2009
V:Contract / MV:Centauer Z
 
 
0073
Chico's Charissma
S / Old / Db / 2005
V:Chico's Boy / MV:Ex Libris
 
 
0396
Chilla Mafi
W / ISH / BSche / 2009
 
 
0075
Christmann 2
W / Old / R / 2011
V:Christ / MV:Stedinger
 
 
0076
Chureen
S / Württ / Db / 2011
V:Chucas / MV:Drosselklang II
 
 
0419
Cinderella 682
S / Hann / B / 2006
V:Chico's Boy / MV:Wenzel I
 
 
0077
Clay's Cara
S / OS / B / 2010
V:Clay / MV:Cartusch
 
 
0078
Cleo 196
S / ZW / B / 2010
V:Cassian / MV:Schampus xx
 
 
0079
Cleopatra H
S / DR / B / 2009
V:Charivari / MV:Parlando I
 
 
0080
Cody-Swiss Life Select
W / Rhld / B / 2011
V:Contendros / MV:Pit I
 
 
0081
Colisco
W / OS / Schwb / 2011
V:Collado / MV:Da Lisco
 
 
0082
Collin 142
W / Holst / B / 2012
V:Conteur / MV:Landgraf I
 
 
0401
Colorado 241
S / KWPN / Db / 2007
V:Odermus R / MV:Amulet
 
 
0084
Comme Le vent
H / ZW / B / 2013
V:Comme il faut / MV:Beg xx
 
 
0085
Con Chino
W / Bay / F / 2011
V:Con Chello / MV:Grandeur
 
 
0086
Con Grando
W / Old / Db / 2009
V:Contendro I / MV:Grannus
 
 
0087
Concano
W / ZW / B / 1997
V:Concerto II / MV:Wahnfried
 
 
0088
Concera 2
S / Hann / B / 2005
V:Contendro I / MV:Wanderer
 
 
0089
Conquerant
W / Rhld / Db / 2002
V:Collin L / MV:Almati
 
 
0090
Conrero
H / Holst / Schwb / 2013
V:Connor / MV:Corrado I
 
 
0091
Contarelli
W / Old / Db / 2012
V:Cornet's Prinz / MV:Carprilli
 
 
0092
Contefino 7
H / Hann / B / 2011
V:Canstakko / MV:Positano
 
 
0093
Conway 27
H / Hann / Db / 2011
V:Contagio / MV:Silvio I
 
 
0094
Coradus E
W / Holst / B / 2009
V:Corrado I / MV:Cantus
 
 
0095
Corgino Ferrari
W / ZW / B / 2007
V:Corleone / MV:Gardo
 
 
0096
Coriander 18
W / OS / B / 2010
V:Carrico / MV:Colander
 
 
0399
Corminto
W / Holst / Schwb / 2012
V:Cormint / MV:Cash and Carry
 
 
0098
Cornfield
W / Old / B / 2009
V:Cornet's Prinz / MV:Landfriese I
 
 
446
Corniolan
W
 
 
0408
Cortina 242
S / Tsch.W. / F / 2005
V:Przedswit XVI-64 / MV:Quand Viens Tu
 
 
0101
Cosi Fan Tutte 5
S / Hann / Db / 2006
V:Carabas / MV:Luxus
 
 
0102
Crawiander
W / Holst / B / 2009
V:Crawford / MV:Coriander
 
 
0103
Crysto
W / LetW / B / 2005
V:Calvados 087
 
 
0104
Cuba libre 42
W / Hann / B / 2007
V:Contendro I / MV:Gardeulan I
 
 
0425
Cuschel 4
W / ZW / Schwb / 2013
V:Conteur / MV:Collin L
D - Pferdename / KNR
 
 
0105
D'Amantiado
W / Bay / Db / 2005
V:Da Lisco / MV:Raphael
 
 
0106
Da Capo R
W / Hann / Db / 2009
V:Diamond Hit / MV:Rotspon
 
 
0107
Dalli Dalli Diekel
S / Old / F / 2012
V:Don Larino / MV:Nintender
 
 
0108
Dancer 243
H / DSP / B / 2003
V:Donnersmarck / MV:Alexander
 
 
0109
Dark Angel 50
S / Dt.Pf / B / 2005
V:Dark Rubin / MV:Sandro Song
 
 
0111
Dawinia 6
S / DSP / Db / 2009
V:Donnersmarck / MV:Nationalelan
 
 
0112
Daylight 197
S / Hann / F / 2004
V:Del Piero / MV:Amani
 
 
0394
Deldora
S / DR / B / 2007
V:Destino R / MV:Eldorrado
 
 
0115
Der kleine Halunke
W / DR / B / 2011
V:Hemmingway B / MV:Deinhard B
 
 
0116
Descartes 12
S / Pony o.R / Db / 2011
 
 
0117
Diamond Queen 9
S / Old / Db / 2007
V:Diamond Hit / MV:Quattro B
 
 
0118
Diara Blue
S / Old / B / 2012
V:D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) / MV:Catano
 
 
0120
Distano
W / Westf / B / 2012
V:Destano / MV:Cordial Medoc
 
 
0121
Diva de Septon
S / BWP / B / 2003
V:Orlando / MV:Nimmerdor
 
 
0122
DJ Diamond 3
W / Rhld / F / 2009
V:Don Diamond / MV:Feiner Ludwig
 
 
0123
Domingo G
W / Hann / R / 2013
V:De Niro / MV:Hohenstein
 
 
0124
Don Juan 202
W / Lux.W / Grau / 2007
 
 
0125
Don Larino 7
W / Hann / Df / 2008
V:Don Laurie II / MV:Abanos
 
 
0126
Don Rubino 7
W / Hann / Df / 2008
V:Dimaggio / MV:Wenckstern
 
 
0127
Donald 569
W / KWPN / B / 2008
V:Tenerife VDL / MV:Indorado
 
 
0128
Donder Wolk
W / SBS / B / 2009
V:Kannan / MV:Darco
 
 
0131
Ducati 27
W / ZW / Db / 2009
V:Don Van Atta / MV:Lutz
E - Pferdename / KNR
 
 
0415
Easy Girl 27
S / Westf / B / 2009
/ MV:Joker Rouge
 
 
0132
Eddy 298
W / ZW / F / 2011
V:Elan d' Espoir III / MV:Alpha
 
 
442
Efect
W / 2005
 
 
0133
Ein und Alles
H / Westf / 2008
V:Ehrenstolz / MV:Dimension
 
 
0134
Eis Eis Baby
W / DSP / Schi / 2014
/ MV:Lorcan
 
 
0135
El Santorin
H / Pinto / B / 2010
V:TE El Shamir / MV:Rondo
 
 
0136
Emma D
S / Old / Db / 2008
V:Swarovski / MV:Egmont
 
 
0137
Enjoy VK
H / KWPN / F / 2009
V:Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV:Matterhorn
 
 
0138
Epona Diva
S / Wel.D / Palom / 2008
V:Epona Pimur / MV:Epona Pinocchio
 
 
0139
Epona Fynn
W / Wel.D / B / 2002
V:Menai Sparkling Flyer / MV:Menai Welsh Patriot
 
 
0140
Erlensee Mandy's Candle Light
S / Welsh / Db / 2003
V:Roman Carolus / MV:Nachtegaal's Captain
 
 
0141
Es Fritzje
W / ZW / B / 2007
V:Escudeur / MV:Grandus
 
 
0142
Escada 208
S / ZW / Schwb / 2007
V:Escudeur / MV:Pik Noir
 
 
0143
Escordina
S / DSP / B / 2013
V:No Limit / MV:Balou du Rouet
 
 
0411
Evelien 4
S / Pony o.R / F / 2010
 
 
0144
Event of Fire
W / Hann / Df / 2005
V:Earl / MV:Weltmeyer
 
 
0145
Everybody's Darling WV
S / Oe.Wb / Df / 2008
V:Condor / MV:Sun Shines xx
F - Pferdename / KNR
 
 
0146
Felix 2056
W / ZW / B / 2009
V:Feuerwerk / MV:Rio Zeus
 
 
0147
Fidelity 17
W / Trak. / F / 2001
V:Hertug / MV:Anduc
 
 
0148
Fifty 8
S / Rhld / B / 2008
V:Fifty Cent / MV:Akribori
 
 
0149
Fighting-Flash
W / Grpf.o.R / B / 2011
 
 
0150
Final Destination 2
H / Bay / Schwb / 2004
V:Florestano / MV:Donnerschwee
 
 
0151
Findus 123
W / Hann / B / 2008
V:For Edition I / MV:Falkland
 
 
0152
Finley Firestone
W / Hann / Db / 2011
V:Fürst Nymphenburg I / MV:Del Piero
 
 
0437
Finnigan
W
 
 
0153
Fireball S
W / ZW / B / 2010
V:For Action / MV:Calypso IV
 
 
0154
First Diamond M
H / Hann / Schwb / 2006
V:Frenchman II / MV:Philippo
 
 
0155
Fitch 2
W / Hann / B / 2009
V:For Edition I / MV:Lungau
 
 
0156
Flashlight 38
W / Rhld / B / 2005
V:Floribot / MV:Wall Street
 
 
0157
Flemmingh's Darvin
W / Old / F / 2003
V:Flemmingh / MV:Davignon I
 
 
0158
Fleur d'lys
S / Hann / B / 2010
V:For Edition I / MV:Le Primeur
 
 
0159
Flic Flac S
W / ZW / Schwb / 2005
V:Freudenstern / MV:Silvio I
 
 
0418
Flip Flop S
W / ZW / B / 2009
V:Flamaz / MV:Azett
 
 
0160
Flocke T
S / Westf / Db / 2009
V:Fleury / MV:Ehrentusch
 
 
0162
Florian 554
W / Westf / B / 2008
V:Florubin / MV:Newcastle
 
 
0163
Flotte Henne
S / Westf / F / 2010
V:Fürst Piccolo / MV:Ehrentanz I
 
 
0164
Flying-Flower
S / ZW / Schi / 2005
V:For Feeling / MV:Elan d' Espoir III
 
 
0165
Fontainebleau 28
W / KWPN / Db / 2010
V:Opium / MV:Caretino
 
 
0426
For Felipe
W / Hann / Db / 2009
V:For Edition I / MV:Escudo I
 
 
0166
For Finley
W / ZW / B / 2011
V:Fahrenheit / MV:Cayman
 
 
0167
For Valentine 2
W / Hann / 2010
V:For Edition I / MV:Der Lenz
 
 
0168
Frida Gold 20
S / Hann / F / 2009
V:Fabriano / MV:Bergkristall
 
 
0169
Fugaro
W / Rhld / F / 2008
V:Fleury / MV:Rotspon
 
 
0170
Furioso Gold
H / DR / PaSch / 2011
V:Filou / MV:Granat B 468
 
 
0171
Fürst Florenco
W / Westf / B / 2010
V:Fürst Romancier / MV:Florencio I
 
 
0172
Fürst Lady 8
S / Hann / F / 2011
V:Fürst Nymphenburg I / MV:Rotspon
 
 
0173
Fürst Willy
W / Old / F / 2009
V:Fidertanz / MV:Ex Libris
G - Pferdename / KNR
 
 
0174
Gentleman 232
W / Hann / Db / 2006
V:Graf Top / MV:Wanderbursch II
 
 
0175
Georgina V
S / Hann / R / 2013
V:Galayo La Silla / MV:Gotthardsen
 
 
0429
Gerben van Marke Dulder
W / Fries / R / 2010
V:Loadewyk / MV:Herman
 
 
0176
Ginger 877
S / KWPN / Schi / 2011
V:Michael / MV:Salvatore
 
 
0432
Gino Ginelli
W / 2000
 
 
0177
Gipsy N
S / Westf / B / 2006
V:Goethe / MV:Landro L
 
 
0178
Gismo 180
W / DR / B / 1997
V:Going East / MV:Merafic ox
 
 
0179
Godiva 62
S / DR / B / 2010
V:Hesselteich's Golden Dream / MV:Verdi
 
 
0180
Goldmarie 45
S / Bay / B / 2009
V:Stakkato Gold / MV:Renoir I
 
 
0428
Gonzala E v. Ellerbachtal
S / ZW / Db / 2012
V:Gonzo Go / MV:Acardi
 
 
0181
Good Boy 50
W / Hann / Db / 2009
V:Graf Top / MV:Athletico
 
 
0182
Good Luck 134
W / DR / 2013
V:Going East / MV:Don Miguel
 
 
0183
Goodwill jr. of Lerma
W / Old / F / 2013
V:Galant de Semilly / MV:Goodwill
 
 
0185
Grandalero S
H / DSP / B / 2014
V:Galant de Semilly / MV:Silvio I
 
 
0186
Gucke 'Ma
S / Dt.Pf / B / 1999
V:Guy Laroche / MV:Don Pedro
 
 
0187
Gwendolyn E
S / Z.Rpf / B / 2000
V:Gala Star Z / MV:Loriot
H - Pferdename / KNR
 
 
0188
Hahnenhofs Dreamdancer
W / DR / GrauF / 2008
V:Digger / MV:Diamond Shamrock
 
 
0190
Helios 177
W / Trak. / Df / 2009
V:Pricolino / MV:Lafayette
 
 
0191
Hermine la Habana
S / DSP / BkaSc / 2014
V:Hermes de Lux / MV:Carpaccio
 
 
0192
Herr Lakritz vom Berghof
W / ZW / R / 2012
V:Don Van Atta / MV:Bonaparte (Leonidas)
 
 
0193
HET Red Dream
W / DR / F / 2010
V:Hesselteich's Golden Dream / MV:Hamrik's Golden Arak
 
 
0194
Holunderblüte 2
S / Trak. / Df / 2006
V:Pricolino / MV:Lafayette
 
 
0433
Hopeful Time vom altenGrenzhof
S / 2002
 
 
0195
Hot Girl 3
S / DR / F / 2010
V:Hot Cream
 
 
0197
Hurricane 43
W / ISH / RSche / 2005
V:Cavalier two for Joy / MV:Unbekannt
 
 
0196
Hügenella
S / OS / B / 2014
V:Hermes de Lux / MV:Grannus
I - Pferdename / KNR
 
 
0198
Iceman 19
W / Cruz.E / B / 2009
V:Centauer Z / MV:Grannus
 
 
0199
Immenmoor Noble Fashion
W / DR / Palom / 2002
V:Heidbergs Nancho Nova / MV:Cwmmaddoc Appollo
 
 
0200
Irish Coffee 25
W / Grpf.o.R / R / 2002
 
 
0201
Irma's Frieden
H / ZW / BSche / 1998
V:Feuerwerk / MV:Ico
J - Pferdename / KNR
 
 
0202
Jay Kay
S / B / 2003
 
 
0203
Jessy Jazz H
S / Westf / F / 2006
V:Jazz Rubin / MV:Palisander
 
 
0204
Jogi 15
W / Grpf.o.R / Schwb / 2009
 
 
0422
Jolie Coeur 10
S / Old / Df / 2004
V:Jazz Time / MV:Dream of Heidelberg I
 
 
0385
Josy
S / Schec / 2005
K - Pferdename / KNR
 
 
0205
Kalithea 2
S / DR / Dfalb / 2000
V:Kir Royal / MV:Markus
 
 
0403
Keyha mi hermosa
S / Grpf.o.R / Schi / 2004
 
 
0207
King-Loius
W / Grpf.o.R / B / 2007
V:Unbekannt / MV:Hengst nicht gek÷rt
 
 
0388
Kleine Hexe
S / braun / 2000
L - Pferdename / KNR
 
 
0208
L'Amaro
W / DSP / B / 2012
V:Acadius / MV:Carus
 
 
0209
La Belle 226
S / Old / Schwb / 2011
V:Shamane / MV:Lucky Ghost
 
 
0438
La Fiesta Viwa
W
 
 
0210
La Fiesta Viwa - N
S / Pol. / Df / 2009
V:Faust Z / MV:Leandro
 
 
0211
La Ola 4
S / Holst / Db / 2002
V:Latouro / MV:Coleo
 
 
0212
La Paz H
W / ZW / Db / 2012
V:Los Angeles / MV:Grandus
 
 
0213
La Paz K
S / Westf / Df / 2006
V:Leviathan / MV:Monsieur AA
 
 
0214
La Poco 2
W / DSP / Schi / 2009
V:Levistus / MV:Ramiro's Match
 
 
0215
Lago Maggiore 28
H / Württ / B / 2004
V:Lone Star / MV:Welt As
 
 
0216
Lake Louis
W / Württ / F / 2011
V:Lake Tahoe / MV:Lone Star
 
 
0439
Landita
W
 
 
0217
Lavella 2
S / Bosni / Falbe / 2003
V:Agram
 
 
0218
Le Comte 6
W / Hann / B / 2013
V:Landsieger I / MV:Wildfang
 
 
0219
Ledenburg's Luna
S / Hann / F / 2007
V:Londonderry / MV:Weltmeyer
 
 
0220
Leila 272
S / Holst / B / 2003
V:Lorentin I / MV:Heraldik xx
 
 
0221
Leonardo Gittano
W / Bay / Db / 2002
V:Latouro / MV:Westpoint
 
 
0222
Leopold 229
W / NIPo / Schi / 2005
V:Lys Rouge / MV:Abbeyleix Finn.
 
 
0223
Lepanto 35
W / Hann / F / 2004
V:Le Primeur / MV:Watzmann
 
 
0224
Lescadeur 24
W / Old / B / 2010
V:Lordanos / MV:Carinjo
 
 
0225
Lescador M
W / ZW / Schi / 2009
V:Leviathan / MV:Lord Nelson
 
 
0226
Let's Dance 98
S / Hann / Schi / 2011
V:Levisonn / MV:Quebec
 
 
0227
Levinia S
S / ZW / B / 2008
V:Leviathan / MV:Silvio I
 
 
0228
Levino 31
W / ZW / B / 2013
V:Landjonker (Fruhling) / MV:Algra
 
 
0229
Liberty Dance 3
H / ZW / Db / 2006
V:Lucky Dance / MV:Libero
 
 
0230
Lieselotte WV
S / Dt.Pf / B / 2014
V:Cyrell / MV:Argentinus
 
 
0231
Lilli 198
S / ZW / B / 2006
V:Lordano / MV:Lanciano
 
 
0232
Lilly-Fee 9
S / Old / F / 2010
V:Lordanos / MV:Quattro B
 
 
0233
Limoncello S
H / ZW / B / 2010
V:Lancado / MV:Hohenstein
 
 
0234
Lio 6
W / DSP / B / 2003
V:Lavall I / MV:Leuchtfeuer
 
 
0235
Lipstick B
S / ZW / Schi / 2012
V:Lucky Boy D / MV:Alpha
 
 
0406
Little Big Man 40
W / Wel.B / Schi / 2011
V:Paddock Marquis / MV:Laithehill Mustard Seed
 
 
0237
Little Never Stop
W / Westf / B / 2002
V:Nonstop / MV:Don Juan
 
 
0238
Little Richi
W / Grpf.o.R / B / 2014
V:Karat van het Greevenhof / MV:Feiner Ludwig
 
 
0239
Lola Z Pleasure
S / Bay / B / 2008
V:Lord Z / MV:For Pleasure
 
 
0240
Lolita 166
S / SAnha / B / 2002
V:Levisto / MV:Orkan
 
 
0241
Looping Louie 9
W / ZW / Db / 2012
V:Landjonker (Fruhling) / MV:Silvio I
 
 
0242
Lordana S
S / ZW / B / 2010
V:Lordano / MV:Almiro Z
 
 
0243
Lordino H
W / ZW / B / 2003
V:Lordano / MV:Aquamarin
 
 
0244
Lorenzo 323
H / ZW / B / 2005
V:Lanciano / MV:Aquilino
 
 
0412
Los 2
W / Pol. / F / 2003
V:Abdul / MV:Laser
 
 
0246
Lucky 417
S / Old / Df / 1995
V:Pik Noir / MV:Freiherr
 
 
0247
Lucky Spirit
W / ZW / B / 2007
V:Lucky Boy D / MV:Alpha
 
 
0248
Lucy Lou 29
S / ISH / F / 2013
V:Lancelot / MV:Cavalier (Cavalier Royale)
 
 
0420
Lumaro 3
W / Holst / F / 2014
V:Leovisto / MV:Alcatraz
 
 
0249
Lumidie
S / ZW / Db / 2004
V:Lordano / MV:Wendepunkt
 
 
0250
Luxor 72
W / Holst / B / 1992
V:Linos / MV:Calvados II
 
 
0251
Luxux Boy
W / Old / B / 2006
V:Luxius / MV:Le Matin
 
 
0252
Lysanto 7
W / Hann / B / 2012
V:Lordanos / MV:Wanderer
 
 
0245
L÷wengang 2
W / Rhld / B / 2006
V:Louis le Bon / MV:Enim Pascha
M - Pferdename / KNR
 
 
444
Madonna 103
S / 1996
 
 
0253
Magnum 81
W / Pol. / F / 2005
V:Czad / MV:Odmet
 
 
0254
Maja 670
S / DR / B / 2004
V:Kennedy WE / MV:Mondeo
 
 
0389
Mara 370
S / Schles / F / 2005
V:Harcap / MV:Mass
 
 
0256
Marielle 13
S / Holst / Schi / 2010
V:Cassini I / MV:Zeus (Nurzeus)
 
 
0257
Markus 115
W / DR / B / 2003
V:Motley xx / MV:Unbekannt
 
 
0258
Max McFly
W / ZW / B / 2004
V:Motley xx / MV:Rosenzauber
 
 
0259
Maximus 59
W / ZW / Df / 2005
V:Motley xx / MV:Alpha
 
 
0260
Mc Laren 8
W / Trak. / 2009
V:Perechlest / MV:Lafayette
 
 
0430
Medicus
W
 
 
0261
Memory 111
S / Pinto / BSche / 2000
V:Epik / MV:Karabin
 
 
0262
Miss Bodyguard
S / Old / B / 2012
V:Stedinger / MV:Davignon I
 
 
0263
Miss Moneypenny 55
S / Pony o.R / FSche / 2009
 
 
0264
Miss Sofie
S / Trak. / Schwb / 2010
V:Kronprinz / MV:Motley xx
 
 
0407
Mona 1490
S / Schi / 2003
 
 
0417
Mona Lisa 443
S / Grpf.o.R / RSche / 2006
V:Unbekannt / MV:Unbekannt
 
 
0266
Monique 190
S / Hess / Schwb / 2003
V:Marcodeur / MV:Rosenzauber
 
 
0267
Montepulciano 10
W / DR / Falbe / 2012
V:FS Mr. Right / MV:FS Chiwago
 
 
443
Morlena Aurwen
S
 
 
0268
My little Diamond
W / DR / Palom / 2008
V:FS Mr. Mobility / MV:FS Golden Moonlight
N - Pferdename / KNR
 
 
0269
Nadja M
S / Wel.B / Df / 2009
V:Cottrell Pendragon / MV:Hondsrug Flamingo
 
 
0405
Napoleon 447
W / Trak. / Db / 2010
V:Cadeau / MV:Tanzmeister I
 
 
0271
New Diamond
W / EHafl / FhLH / 2013
V:Nobless / MV:Aaron-B
 
 
0272
Nic 9
W / PiLe / FSche / 2008
V:Nerath II / MV:Golosny
 
 
0273
Nikita 499
H / Holst / Db / 2008
V:New Quidam / MV:K÷nigspark xx
 
 
0274
No Limitz
H / ZW / 2013
V:Numero Due D / MV:Wolkenstürmer
O - Pferdename / KNR
 
 
0275
Olympus Fire
W / Old / B / 2011
V:Olympic Fire / MV:Classiker
 
 
0276
Orlando 287
W / Dt.Pf / Falbe / 2008
V:Ovoi / MV:Augustiner
 
 
0277
Ostrupgards im Pasto Ice
S / Pinto / BSche / 2006
V:Imagic / MV:Grandeur
P - Pferdename / KNR
 
 
0384
Pablo
W / Schim / 2005
 
 
0278
Pandora 268
S / OS / Db / 2010
V:Contendro I / MV:Dashing Blade xx
 
 
0279
Parlando 26
W / Hann / Schwb / 2003
V:Provider / MV:Drosselklang I
 
 
441
Pascha
W / 2004
 
 
0280
Pasticcio 2
W / Trak. / Db / 2010
V:Herzog von Nassau / MV:Van Deyk
 
 
0281
Pastorale 7
S / Trak. / B / 1999
V:Van Deyk / MV:Mormone xx
 
 
0282
Paul 736
H / ZW / Schi / 2008
V:Passion Game / MV:Lucky Luke
 
 
0393
Pauline 385
S / DR / R / 2008
V:FS Pour l'Amour / MV:Donnerwetter
 
 
0284
Pegaz 5
W / Pol. / F / 2009
V:Jaskier / MV:Boston
 
 
0285
Perceval De Mazin
W / SF / B / 2003
V:Lux / MV:Quelmek
 
 
0286
Pericless 2
W / ZW / F / 2006
V:Passion Game / MV:Elan d' Espoir III
 
 
0287
Petite Paulin 2
S / Old / B / 2008
V:Fifty Cent / MV:Prince Thatch xx
 
 
0288
Phadraigs Sullivan
H / NF / BFalb / 2008
V:Sulaatik's Versace / MV:Sulaatik's Benji
 
 
0289
Piccobello 18
W / DR / B / 2006
V:Pancho / MV:Bastello
 
 
0290
Piccolino 98
W / Rhld / B / 2008
V:Polytraum / MV:Salut
 
 
0291
Pik Flash 5
W / Westf / F / 2007
V:Pik Labionics / MV:Grossadmiral
 
 
0292
Polly Pocket 32
S / Westf / B / 2011
V:Potential / MV:Ehrenwort
Q - Pferdename / KNR
 
 
0293
Quddelmuddel
S / OS / Schwb / 2013
V:Quintender / MV:Rouletto
 
 
0294
Queen Jones
S / DSP / F / 2009
V:Quincy Jones / MV:Drosselklang II
 
 
0295
Queen Mary 24
S / DSP / F / 2011
V:Quandolino / MV:Relius
 
 
0296
Queen of Lerma
S / Old / F / 2010
V:Qui Maro / MV:Goodwill
 
 
0297
Quentina B
S / DSP / B / 2011
V:Quaterback / MV:Goldkõfer
 
 
0298
Quick Chucky
S / Old / B / 2012
V:Quanticus / MV:Diamonit I
 
 
0299
Quicon
H / Holst / B / 2007
V:Quidam de Revel / MV:Contender
 
 
0300
Quidam Centa
S / OS / Schi / 2010
V:Quidam Cento / MV:Lucky Luke
 
 
0424
Quidamos
W / Grpf.o.R / Db / 2007
 
 
0301
Quint 13
W / Holst / B / 2009
V:Quirado / MV:Jayadeva de Mackinac AA
 
 
0302
Quinta de Lago
S / ZW / Db / 2012
V:Qui Lago / MV:Carpaccio
 
 
0303
Quintendro 9
H / Holst / F / 2007
V:Quidam de Revel / MV:Contendro I
 
 
0304
Quitsch-Quatsch
S / OS / B / 2011
V:Quintender / MV:Rouletto
 
 
0390
Quo Vadis 67
S / Hann / B / 2012
V:Quite Easy I / MV:Stalypso
 
 
0306
Qwinzana D
S / Hann / F / 2010
V:Quaterback / MV:Landsieger I
R - Pferdename / KNR
 
 
0307
Rahmannshof's Belmondo
H / Westf / B / 2007
V:Baluga (Cartouche van't Zorgvl / MV:Lancer II
 
 
0308
Ramona 1019
S / Hess / B / 1999
V:Rabanus / MV:Golfball
 
 
0309
Rania E
S / Rhld / B / 2008
V:Rock Forever I / MV:Fürst Heinrich
 
 
0310
Raphael 114
W / Trak. / B / 2007
V:Connery / MV:Sir Shostakovich xx
 
 
0311
Raphael's Angel
W / Holst / B / 2013
V:Lenett / MV:Rheinsberg
 
 
0312
Ratandro
W / Dt.Pf / Db / 2006
V:Rejoice / MV:Picard
 
 
0313
Ratina 243
S / Pol. / R / 2012
V:Rosatti / MV:Arkan
 
 
0314
Ratina S 2
S / ZW / F / 2006
V:Ritter Remus / MV:Aldato
 
 
0315
Ray Soli
H / DR / B / 1993
V:Rubin / MV:Unbekannt
 
 
0316
Reggy Reg
S / Old / R / 2009
V:Rouletto / MV:Caribo GL
 
 
440
Ria 117
S / 2003
 
 
0397
Rikie 2
S / Pony o.R / B / 2008
 
 
0318
Robin Hood 237
H / Hess / Db / 2003
V:Richard L÷wenherz / MV:Maurice
 
 
0319
Rock Edition
W / DR / B / 2005
V:Rodrigo / MV:Luzern
 
 
0320
Rockstar 11
W / ZW / Db / 2009
V:Riccione / MV:Almaz
 
 
0321
Romero 106
W / ZW / B / 2004
V:Riccione / MV:Arogno
 
 
0322
Rose Red P
S / DSP / F / 2012
V:Rajco / MV:Corea
 
 
0323
Rosenstern 5
W / DSP / B / 2011
V:Rosenstolz / MV:Araconit
 
 
0324
Rozanna 2
S / Trak. / Df / 2000
V:Hockey 41 / MV:Antares
 
 
0414
Rubina 380
S / DR / B / 2006
V:Mentos / MV:Valentino
 
 
0325
Rubinero 14
W / Hann / F / 2007
V:Rascalino / MV:Weltmeyer
 
 
0326
Ruby Sunday 8
S / Westf / B / 2013
V:Rüter / MV:Dinard L
S - Pferdename / KNR
 
 
0327
S ' Wiki
S / ZW / Db / 2006
V:San Giorgio / MV:Rio Zeus
 
 
0391
Saint-HonorÚ
W / Hann / Db / 2006
V:Stakkato / MV:Calido I
 
 
0329
Sally 736
S / Hann / B / 2010
V:Stakkato Gold / MV:Acord II
 
 
0330
Salvaro 12
W / Hann / Schi / 2005
V:Sandro Boy / MV:Graf Sponeck
 
 
0331
Sambatõnzerin 2
S / Old / R / 2008
V:Swarovski / MV:Lord Liberty
 
 
0332
Sambrero 3
W / Hann / Schwb / 2005
V:San Brasil / MV:Eiger I
 
 
0333
Sambuca 91
S / Hann / B / 2010
V:Stakkato / MV:Werther
 
 
0334
Sambukka
W / OS / Db / 2008
V:Stakkatol / MV:Playboy
 
 
0335
Samihra
S / Hann / B / 2008
V:Samarant / MV:Acapulco
 
 
0336
Sandro 383
H / Hann / Db / 2004
V:Silvio I / MV:Wendekreis
 
 
0337
Santano 146
H / ZW / Schwb / 2011
V:Stockholm / MV:Garant
 
 
0338
Santie
W / Rhld / Schwb / 2011
V:Sunday / MV:Fidermark
 
 
0339
Satane V.S.
S / ZW / Schwb / 2010
V:So What a Feeling / MV:Lassico
 
 
0423
Satellite W
W / ZW / F / 2010
V:Salento / MV:Alexis Z
 
 
0340
Save Me
S / Hann / R / 2011
V:Stolzenberg / MV:Argentinus
 
 
0341
Scarlett 728
S / Hann / B / 2008
V:Stalypso / MV:Werther
 
 
0342
Schardama
S / Hann / R / 1998
V:Singular Joter I / MV:Foxhunter
 
 
0343
Schatzemann
H / Old / B / 2015
V:Schwarzgold / MV:Domburg
 
 
0344
Schneemann 16
W / BWP / Schi / 2012
V:Diabeau / MV:Quick Star
 
 
0345
Scipio 42
W / Rhld / Db / 2003
V:Sandro Hit / MV:Rockwell
 
 
0400
See more Quality
S / ISH / F / 2013
V:Quality (IRL) / MV:Aldatus
 
 
0347
September Breeze
S / Hann / Schwb / 2013
V:Sp÷rcken / MV:Fabriano
 
 
0349
Shalimero
H / Hann / Db / 2010
V:Shalimaro / MV:Conteur
 
 
0350
She's Beautyful S
S / DR / B / 2006
V:Benetton S / MV:Sweet Dream SF
 
 
0351
Shetan 60
W / DR / Schwb / 2005
V:Wengelo's Nelson / MV:Nibelungenheld II
 
 
0352
Shila 150
S / Bay / F / 2008
V:Starlight / MV:Columbus
 
 
0353
Simply Sweet
S / DR / B / 2007
V:Benetton S / MV:Derbino
 
 
0354
Sir Wittekind
H / DtTiSche / RTi / 2012
V:Sartos Showtime / MV:Camilo
 
 
0355
So What 31
S / Hann / Schwb / 2009
V:Samorano / MV:Chromatic xx
 
 
0356
Soleil CendrÚ
W / Pinto / Palom / 2013
V:Talisman GF / MV:Alois
 
 
0357
Springborgs Go Online
W / DWB / R / 2011
V:Hotline / MV:Diamond Hit
 
 
0431
Steendiek's Hamilton
W / 2006
 
 
0358
Steendieks Jolly Couer
S / DR / F / 2008
V:Steendieks Carneby / MV:Irish Dancer xx
 
 
0359
Sunday vdH
W / Old / F / 2011
V:Sungold / MV:Rubinero
 
 
0360
Sunshine Lady F
S / Old / B / 2011
V:San Schufro / MV:Corlando
 
 
0361
Surprice 19
S / Hann / B / 2004
V:Silvio I / MV:Zeus (Nurzeus)
 
 
0362
Susy Sunshine
S / Hann / B / 2004
V:San Brasil / MV:Espri
 
 
0363
Szikla 4
H / Ung. / B / 2003
V:Furioso LIX-34
T - Pferdename / KNR
 
 
0364
Taffy's Black Diamond
H / Pinto / RSche / 2003
V:Taffy's Snowdown / MV:Einstein
 
 
0421
Tailormade Quinnus
H / Old / B / 2005
V:Quidam's Rubin / MV:Grannus
 
 
0365
Tamira 52
S / Pony o.R / R / 1999
V:Unbekannt / MV:Unbekannt
 
 
0366
Tara 303
S / Hann / Db / 2006
V:Toronto / MV:Embassy I
 
 
0367
Timney
W / OS / Schwb / 2014
V:Toulon / MV:Libertin
 
 
0368
Turfl÷we xx
W / xx / Db / 2008
V:Lando xx / MV:Big Shuffle xx
 
 
0369
Tyson 33
W / Holst / B / 2008
V:Colman / MV:Calido I
V - Pferdename / KNR
 
 
0371
Valencia H
S / ZW / F / 2008
V:Van de Vivaldi / MV:Aquamarin
 
 
0372
Valenciano 3
W / PRE / R / 2008
V:Rumboso XXXVII
 
 
0413
Vanilla 20
S / DR / FSti / 2011
V:Voyager / MV:Dressboy
 
 
0373
Venustas Crazy Boy
H / DR / F / 2008
V:Cyriac WE / MV:Bernstein
 
 
0374
Vicky-Pedia
S / ZW / Schi / 2008
V:Hungary / MV:Sixtus
 
 
0375
Victoria 100
S / DR / R / 2011
V:Valido's Boy
 
 
0376
Vox 8
W / DR / Schi / 2008
V:Vivaldi / MV:Croupier
W - Pferdename / KNR
 
 
0427
Weekend 95
S / Meckl. / R / 2006
V:Wind Dancer / MV:Lord Kemm
 
 
445
Weikiki
W
 
 
0377
Weltpoet`s Wegas
W / Dt.Pf / B / 2011
V:Weltpoet / MV:Calandus
 
 
0378
Wembly 26
S / ZW / B / 2010
V:Unbekannt / MV:Cesano II
 
 
0379
Wild West 2
W / DR / R / 2006
V:Wengelo's Nelson / MV:Saffian
 
 
0416
Windsor 606
W / Pol. / F / 2012
V:Chaltaire Z / MV:Faust Z
 
 
0380
Wino Vittel
H / ZW / R / 2003
V:Wildfire / MV:Bariton
 
 
0381
Wittinger Son
W / KWPN / B / 2007
V:Wittinger VDL (NLD) / MV:Furore
 
 
0395
Wotan 967
H / Pol. / Schi / 2006
V:Wallon / MV:Wellington
Z - Pferdename / KNR
 
 
0383
Zappella
S / OS / Schi / 2008
V:Zacharov (Capello's Boy) / MV:Carolus I
 
 
0392
Zidane 18
W / KWPN / B / 2004
V:Ferro / MV:Ramiro