Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 604 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
002
Abba Zabba
H / DSP / B / 2014
V:Asagan M / MV:Seon
 
 
003
Abendstern 110
W / Old / Schi / 2001
V:Alabaster / MV:Argentinus
 
 
005
Adventure Dream 4
W / Old / B / 2008
V:Albatros / MV:Santander H
 
 
009
Akado von Kobold
W / Pony o.R / F / 1999
V:Amor von Kobold
 
 
1234
Akim 54
W / OS / B / 2013
V:Armitage / MV:Levantos I
 
 
011
Aladin 629
W / NF / Db / 2004
V:Aladin / MV:Klootwijkhoeve's Walter
 
 
014
Allcantara
S / Old / B / 2008
V:Alemany / MV:Curacao I
 
 
016
Allisla
S / CH.Wb / B / 2005
 
 
017
Ally 22
S / Westf / B / 2011
V:Albatros / MV:Linaro
 
 
018
Alposas Nevada
S / DR / B / 2010
V:Nashville WH / MV:FS Maracaibo
 
 
027
Anatevka 84
S / Holst / B / 2008
V:Quidam de Revel / MV:Contender
 
 
028
Angel of Lord
S / Holst / B / 2008
V:Lord Lepanto / MV:Calimero
 
 
030
Angie 266
S / Pony o.R / Schi / 2009
 
 
035
Apricot van Spalbeek Z
W / Z.Rpf / B / 2003
V:Andiamo Z / MV:Carthago
 
 
036
Arcadia 16
S / Holst / B / 2009
V:Aragorn / MV:Cantus
 
 
037
Arimara
S / KWPN / B / 2005
V:C-Indoctro / MV:Jimtown
 
 
040
Asti's Charming
W / Hann / B / 2013
V:Asti's Amsterdam / MV:Landjonker (Fruhling)
 
 
044
Aventador S
H / OS / F / 2013
V:Armitage / MV:Charming Boy
 
 
045
Azteca
S / Old / B / 2005
V:Abke / MV:Landadel
B - Pferdename / KNR
 
 
047
Baghira - S
S / Holst / F / 2009
V:Cassiano / MV:Corrado I
 
 
1167
Balou
S / F / 2007
 
 
1205
Bandit ZSZ
W / Holst / B / 2014
V:Cascadello I / MV:Artani
 
 
057
Barcardy Brezze
W / Westf / Db / 2010
V:Belissimo M / MV:Rittmeister
 
 
059
Barkley 15
W / OS / B / 2013
V:Black Jack / MV:Argentinus
 
 
062
Basallco
H / Old / Db / 2014
V:Balou du Rouet / MV:Quinto
 
 
064
Belaggio 2
W / Hann / 2012
V:Belissimo M / MV:Ehrentanz I
 
 
065
Bella Rose U.W.
S / Holst / Db / 2009
V:Larimar / MV:Quintero
 
 
066
Bellavue 2
S / Westf / Schi / 2011
V:Balesteros / MV:Rosenkavalier
 
 
067
Belle Solay
S / Hann / B / 2010
V:Bentley / MV:Werther
 
 
1264
Belleza L
S / KWPN / B / 2006
V:Sydney / MV:Cavalier (Mister)
 
 
069
Bente II
S / Holst / F / 2009
V:Quo Vados I / MV:Exorbitant xx
 
 
070
Bente L
S / Hann / B / 2011
V:Bonifatius / MV:Weltmeyer
 
 
072
Best For Me OLD
H / Old / Df / 2012
V:Bretton Woods / MV:Latimer
 
 
074
Bexx
W / KWPN / B / 2013
V:Big Star JR K Z / MV:Clinton
 
 
075
Beyla S
S / Holst / Db / 2010
V:Boritas / MV:Leonid
 
 
076
Big Celstar KZ
S / Z.Rpf / Db / 2013
V:Big Star JR K Z / MV:Cellestial
 
 
078
Big Kahuna
H / Z.Rpf / Db / 2014
V:Big Star JR K Z / MV:Coriano
 
 
079
Big Sexy M
H / Holst / Db / 2011
V:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV:Gaspari I
 
 
081
Bingo 193
H / OS / B / 2012
V:Balou du Rouet / MV:Canturo
 
 
1211
Black Rose
S / R / 2011
 
 
1245
Blacky
W
 
 
087
Blue Eye 25
W / OS / Schwb / 2012
V:Balou du Rouet / MV:Quite Easy I
 
 
088
Blue Ray
W / Old / Schwb / 2010
V:Belissimo M / MV:Akzent II
 
 
092
Boney M 14
S / Hann / B / 2010
V:Bonifatius / MV:Don Vino
 
 
094
Boularhouz
W / OS / F / 2004
V:unbekannt / MV:Caucalis
 
 
1246
Bounty
W
 
 
095
Brooklyn 39
H / Holst / F / 2013
V:Baracuda / MV:Canto
 
 
096
Bubble Gum 16
W / DR / BSchi / 2006
V:Benetton S / MV:Zandheuvel's Sunny Boy
C - Pferdename / KNR
 
 
101
Cacao 7
W / Holst / Schi / 2012
V:Cayado / MV:Capitol I
 
 
103
Cadeau 54
W / Old / Db / 2010
V:Check In / MV:Urleven Pironniere
 
 
108
Calafina
S / Holst / Schi / 2009
V:Cassini II / MV:Contender
 
 
113
Calimero 617
W / Hann / Schi / 2010
V:Calido I / MV:Escudo I
 
 
115
Calippo 36
W / Old / F / 2006
V:Connection / MV:Quattro B
 
 
122
Callipyge de la Villa
S / BWP / B / 2002
V:Baloubet du Rouet / MV:Tamara
 
 
123
Calon S
W / Hann / FkaSc / 2013
V:Calido I / MV:Duntroon
 
 
126
Caluna 30
S / Grpf.o.R / B / 2010
 
 
132
Campus 33
W / Holst / Schi / 2009
V:Clinsmann / MV:Calato
 
 
133
Can Ya Mecan
H / Holst / Schi / 2012
V:Corrado I / MV:Cassini I
 
 
134
Candy 669
W / Hann / Db / 2006
V:Contendro I / MV:Wolkentanz I
 
 
1168
Candy Girl
S / B / 2008
 
 
140
Cantate 45
S / Old / Schi / 2010
V:Corlensky G I / MV:Quidam's Rubin
 
 
141
Cantenaro
W / Holst / Db / 2010
V:Caretino / MV:Mytens xx
 
 
142
Canwero
W / OS / Hlb / 2010
V:Canoso / MV:Quidam's Rubin
 
 
144
Caprese
W / DSP / B / 2006
V:Carpalo / MV:Pierot II
 
 
1169
Captain Jack 75
W / Grpf.o.R / HLF / 2008
 
 
1219
Captain Maddox
W / ISH / B / 2010
V:Captain Clover / MV:Argentinus
 
 
1170
Captain Nero
W
 
 
145
Caramba BS
H / Holst / Db / 2008
V:Calido I / MV:Cassini II
 
 
149
Carefree 2
S / DSP / Schi / 2009
V:Caproni / MV:Askar AA
 
 
152
Carissima 29
S / Holst / Db / 2011
V:C-Indoctro / MV:Calido I
 
 
154
Carl Lewis 7
W / Hann / B / 2011
V:Cardento / MV:Sao Paulo
 
 
155
Carla Comte
S / Hann / Df / 2009
V:Comte / MV:Prince Thatch xx
 
 
159
Carlo 454
W / OS / R / 2011
V:Conthargos / MV:Balou du Rouet
 
 
1227
Carlotta 303
S / Hann / B / 2013
V:Clinton I / MV:Cristallo
 
 
161
Carlotta G 4
S / Old / B / 2015
V:Casiro I / MV:Quidam's Rubin
 
 
164
Carmen 239
S / Ung. / Schi / 2001
V:Cassini II / MV:Dömsöd Ramzes-3
 
 
165
Carmen 301
S / Dt.Pf / B / 2014
V:Casper / MV:Arpeggio
 
 
170
Cascada 88
S / Westf / Schi / 2009
V:Cristallo / MV:For Future
 
 
171
Cascada 94
S / OS / B / 2011
V:Cascall / MV:Levantos I
 
 
177
Casina 17
S / Holst / Db / 2012
V:Lasino / MV:Caretino
 
 
180
Cassandra 372
S / Westf / Schi / 2011
V:Captain Fire / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
1220
Cassija 3
S / Westf / Schi / 2012
V:Capistrano / MV:Arpeggio
 
 
183
Cat Ballou 23
H / Westf / Schi / 2015
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Balou du Rouet
 
 
186
Cayenne B
S / OS / B / 2008
V:Cardento / MV:Jadran
 
 
187
Cayro
S / OS / B / 2006
V:Cayetano L / MV:Ramiro
 
 
188
Caythaga
S / Holst / Db / 2008
V:Cayado / MV:Carthago
 
 
189
Cece
W / Old / B / 2008
V:Chacco-Blue / MV:Quebec
 
 
190
Cecilia Rosa
S / SWB / F / 2002
V:Everest / MV:Argentan I
 
 
193
Celia 43
S / Westf / B / 2012
V:Cathanos / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
197
Centarew
H / OS / B / 2011
V:Centadel / MV:Narew xx
 
 
198
Cepetto 8
W / OS / B / 2012
V:Check In / MV:Granulit
 
 
200
Chacci
W / OS / B / 2012
V:Cornet's Prinz / MV:Chacco-Blue
 
 
202
Chacco Fee
S / Hann / Db / 2014
V:Chacco Gold / MV:Likoto xx
 
 
203
Chacco's Edition
W / Hann / B / 2014
V:Chacco's Son I / MV:For Edition I
 
 
204
Chacco's Fly
H / OS / B / 2014
V:Chatender / MV:Satisfaction I
 
 
205
Chacco's Light 3
H / OS / B / 2014
V:Chacco's Son I / MV:Light On
 
 
209
Champus K
H / DR / F / 2001
V:Champagner W / MV:Top Nonstop
 
 
211
Chapeau 10
S / OS / F / 2006
V:Chacco-Blue / MV:Padarco van het Hertsveld
 
 
214
Charlen Gold
S / OS / B / 2009
V:Quality / MV:Landor S
 
 
216
Charlott 35
S / Holst / Schi / 2013
V:Casino / MV:Cantus
 
 
1228
Charly Brown 335
W / Old / B / 2012
V:Calido I / MV:Camerino
 
 
222
Charon 86
W / Grpf.o.R / F / 2004
 
 
1229
Chatto 4
W / OS / B / 2006
V:Chacco-Blue / MV:Alexis Z
 
 
1172
Chayenne 362
S / DR / R / 2004
V:Cadillac / MV:Alibi
 
 
1259
Cheyenne
W
 
 
232
Chia La Isla
S / SWB / B / 2009
V:Cartier v.d.Heffinck / MV:Calando IV
 
 
233
Chica del aire
S / Westf / B / 2009
V:Coronas / MV:Ferragamo
 
 
234
Chicago Peet
W / OS / Schi / 2013
V:Chilensky / MV:Pik Kaiser
 
 
236
Chico 990
H / OS / B / 2015
V:Calcio / MV:Carlucci
 
 
1240
Chiradell
S / Hann / Schi / 2009
V:Cartani / MV:Acord II
 
 
239
Chiron H
W / DSP / B / 2012
V:Cortoni / MV:Fighting Alpha
 
 
242
Chocolez
S / Hann / B / 2009
V:Contendros Bube / MV:Wolkentanz I
 
 
245
Christiano Ronaldo B
W / Westf / Schi / 2010
V:Cristallo / MV:Corland (DK: Corlando)
 
 
247
Christoph W
W / OS / B / 2013
V:Cador / MV:Landor S
 
 
251
Chronos H
W / Hann / B / 2012
V:Cassini II / MV:Acorado I
 
 
252
Chuck 50
W / Holst / B / 2013
V:Clarimo / MV:Corofino I
 
 
256
Cijaano
W / KWPN / B / 2012
V:Chippendale / MV:Don Ruto
 
 
258
Cinderella S 4
S / Holst / Df / 2014
V:Casalito / MV:Corofino I
 
 
261
Circle of Love
S / OS / B / 2009
V:Cento / MV:Contender
 
 
262
Cita 47
S / Hann / Db / 2010
V:Conteur / MV:Markus Deak xx
 
 
263
Citty Cristalla
S / Westf / Schi / 2012
V:Cristallo II / MV:Come On
 
 
268
Classe D
S / Grpf.o.R / B / 2012
/ MV:Ustinov
 
 
269
Classic 43
S / Hann / Db / 2005
V:Chequille / MV:Feiner Stern
 
 
270
Classic Jump 7
H / Holst / Schi / 2014
V:Clarcon / MV:Cardino
 
 
274
Clemens Lele
W / Westf / B / 2014
V:Couleur Rouge / MV:Ramiro
 
 
275
Cleopatra 250
S / Holst / F / 2009
V:Clinton I / MV:Landadel
 
 
276
Cleopatra 281
S / Holst / Schi / 2011
V:Corrado I / MV:Marlo
 
 
277
Clindoer
H / Westf / Schi / 2008
V:Clinton II / MV:Grandeur
 
 
278
Clinnus 4
W / Hann / B / 2010
V:Clinton II / MV:Grannus
 
 
1230
Clintadel
W / Old / B / 2012
V:Clinton / MV:Landadel
 
 
280
Clinton 67
H / Old / B / 2002
V:Clintino / MV:Grannox
 
 
281
Clintonia White
S / Hann / Db / 2011
V:Clinton II / MV:Abke
 
 
282
Clooney Blue
H / Holst / Schi / 2011
V:Cassini I / MV:Caretino
 
 
283
Close to desire
S / Holst / Schi / 2012
V:Cachas / MV:Colman
 
 
284
Close to me 3
S / Holst / Db / 2010
V:Connor / MV:Coriano
 
 
285
Clueso 13
W / Holst / Schi / 2010
V:C-Trenton Z / MV:Caretino
 
 
287
Coastline 5
W / Hann / Db / 2013
V:Contendro I / MV:Graf Top
 
 
288
Cobachy
W / Holst / Db / 2014
V:Centurion / MV:Chambertin
 
 
289
Coco Chanell 25
S / Hann / Db / 2009
V:Christ / MV:Banditentraum
 
 
290
Cocolu
S / Old / Schwb / 2014
V:Chaccato / MV:Quattro B
 
 
293
Cola Corn
S / Old / B / 2010
V:Cador / MV:Carolus I
 
 
294
Cola on the Rocks
W / Pony o.R / Appal / 2010
 
 
295
Colan 4
W / Old / Schi / 2008
V:Couleur Rouge / MV:Quebec
 
 
302
Columbo 50
H / Hann / B / 2009
V:Calido I / MV:Argentinus
 
 
305
Come on Fame
S / Westf / Schi / 2011
V:Campbell VDL / MV:Daddy Cool
 
 
309
Comtess 211
S / OS / B / 2014
V:Conthargos / MV:Quality
 
 
314
Condino 29
W / Old / Schi / 2006
V:Capo Cassione / MV:Irco Polo
 
 
318
Contessa 135
S / Hann / Db / 2003
V:Couleur-Rubin / MV:Landor S
 
 
319
Contessa 218
S / Old / F / 2012
V:Cador / MV:Argentinus
 
 
320
Contex 12
W / Hann / F / 2012
V:Comte / MV:Crazy Classic
 
 
321
Contino Brown
W / Westf / Db / 2010
V:Coland / MV:Rockwell
 
 
322
Contoya
S / Old / B / 2014
V:Contendro I / MV:Granulit
 
 
1266
Contrast Line
S / DB / 2011
 
 
325
Convoi's Cracker
W / DSP / B / 2013
V:Convoi / MV:Incello
 
 
326
Coockie B
W / OS / Schi / 2014
V:Coupie / MV:Corland (DK: Corlando)
 
 
328
Cool and clever
W / OS / F / 2012
V:Coupe d'Or / MV:Embassy I
 
 
332
Copin's Boy
H / OS / 2013
V:Copin van de Broy / MV:Levisto
 
 
335
Cordes Daimond
W / Holst / Schwb / 2005
V:Cor de la Bryere / MV:Levantos I
 
 
336
Cordula H
S / Old / F / 2011
V:Clinton II / MV:Grand Amour
 
 
337
Cormello R
W / Holst / B / 2008
V:Cormint / MV:Candillo
 
 
339
Cornesch
W / OS / B / 2007
V:Contendro I / MV:Landsieger I
 
 
341
Cornet's Lilly
S / Old / B / 2009
V:Cornet's Prinz / MV:Lordanos
 
 
345
Corrida 23
S / Holst / Schi / 2012
V:Corrado I / MV:Caretino
 
 
346
Corrundy
H / Holst / FkaSc / 2006
V:Corrado I / MV:Grundyman xx
 
 
348
Cortano 9
H / Holst / Db / 2013
V:Catoo / MV:Quidam de Revel
 
 
349
Coscadeur
W / Grpf.o.R / Db / 2009
 
 
350
Cosima 295
S / Hann / Db / 2013
V:Carenzo / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
351
Cosmo Cool
W / Holst / B / 2012
V:Connor / MV:Calando I
 
 
354
Coupe Alida
S / Holst / Schi / 2013
V:Coupe de Coeur / MV:Chepetto
 
 
355
Coupe d'Or
H / OS / Schi / 2008
V:Coupe de Coeur / MV:Rivero xx
 
 
357
Coutreau
H / Westf / Schi / 2010
V:Congress / MV:Lacock
 
 
362
Crostino
W / Hann / B / 2010
V:Conteur / MV:Sao Paulo
 
 
364
Crystal Speed 3
S / Hann / B / 2013
V:Canabis / MV:Acord II
 
 
367
Cuba-Liebre
S / Westf / Schi / 2013
V:Comme il faut / MV:Corland (DK: Corlando)
 
 
374
Cupido P.
W / Holst / B / 2013
V:Casalito / MV:Diarado
 
 
377
Cybertron 2
W / Holst / B / 2012
V:Castelan / MV:Contender
 
 
378
Cyrabell B
S / Hann / Schi / 2005
V:Contendro I / MV:Landor S
D - Pferdename / KNR
 
 
380
D'Artagnan 204
W / Old / R / 2011
V:Dante Weltino / MV:Quattro B
 
 
383
Da Costa 2
H / Westf / Db / 2013
V:Dimaggio / MV:Coriander
 
 
386
Daisy 889
S / DR / B / 2010
V:Dream of Lord / MV:Calenberg's Donnerblitz
 
 
387
Dakato 22
H / Hann / B / 2014
V:Diarado / MV:Stakkato
 
 
1241
Dakota 404
S / KWPN / B / 2008
V:Carolus II / MV:Padinus
 
 
389
Dancer's Delight
H / Old / R / 2015
V:Dante Weltino / MV:Show Star
 
 
392
Danique 6
S / KWPN / B / 2008
V:Phin Phin / MV:Concorde
 
 
396
Darcy Dynamite
S / OS / Db / 2009
V:Diarado / MV:Gragenit
 
 
400
Darth Vader 4
W / Hann / R / 2008
V:Depardieu / MV:Rohdiamant
 
 
402
Daylight's Divine
S / Hann / B / 2013
V:Don Index / MV:Sandreo
 
 
404
De Los Santos 2
W / Old / R / 2004
V:De Niro / MV:Sergeant Pepper I
 
 
409
Dei lüttke Deern
S / Old / R / 2009
V:Desperados / MV:Trend
 
 
1195
Deichfräulein
S / Old / Df / 2011
V:Demirel / MV:Likoto xx
 
 
412
Delaware 15
W / Hann / B / 2006
V:Don Crusador / MV:Argentan I
 
 
413
Della Spock
S / Westf / B / 2014
V:Don Diarado / MV:Di Versace
 
 
414
Der feine Henry
W / DR / B / 2010
V:Der feine Lord AT / MV:Nagano
 
 
417
Despos Double Six
H / Old / B / 2013
V:Desperado (ex: Darkboy) / MV:Dormello
 
 
418
Destano's Big Bang
W / Hann / F / 2011
V:Destano / MV:Weltmeyer
 
 
420
Devils Diva
S / DR / Df / 2007
V:Do it again / MV:Kaiserjaeger xx
 
 
421
Devina 44
S / Hann / Db / 2005
V:Dimaggio / MV:Donnerhall
 
 
422
Devon 23
W / Hann / R / 2009
V:D-Online / MV:Wall Street
 
 
423
Dhiray
W / Holst / B / 2009
V:De Chirico / MV:Loutano
 
 
424
Di Dame
S / OS / Db / 2015
V:De Quidam / MV:Raphael
 
 
425
Di Magic 3
H / Old / R / 2013
V:Del Magico / MV:Canaster I
 
 
427
Dia Light
S / OS / B / 2013
V:Don Diarado / MV:Lordanos
 
 
429
Diacorado 3
W / Westf / B / 2013
V:Diarado / MV:Lancer III
 
 
430
Diacornado
W / OS / B / 2015
V:Diarado's Boy / MV:Cornado II
 
 
431
Diagonal 4
W / Hann / Db / 2010
V:Diarado / MV:Grandeur
 
 
435
Diamond Forever 2
W / Old / Schwb / 2003
V:Diamond Hit / MV:Rubinstein I
 
 
439
Dicapo
H / KWPN / B / 2009
V:Diamant de Semilly / MV:Phin Phin
 
 
442
Diego Diaz 2
W / Hann / B / 2006
V:Dr.Doolittle / MV:Wanderbursch II
 
 
443
Diego Sanchez
W / Old / R / 2007
V:Depardieu / MV:Wolkentanz II
 
 
444
Dinah W
S / W / Schwb / 2012
V:D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) / MV:Now Or Never M
 
 
446
Disco's Fulminant
W / W / F / 2006
V:Disco-Tänzer / MV:Ferragamo
 
 
1197
Dobby M
H / OS / Db / 2014
V:Don Diarado / MV:Heops
 
 
451
Dolores van Cartier
S / Hann / F / 2007
V:Dimaggio / MV:Alabaster
 
 
453
Dominy 3
W / Old / R / 2013
V:Desperado (ex: Darkboy) / MV:De Niro
 
 
456
Don Estello
W / Westf / F / 2012
/ MV:Chirac
 
 
458
Don Giovanni B
W / Westf / Schwb / 2008
V:Florestan I / MV:Donnerhall
 
 
461
Donald 514
W / Hann / Df / 2003
V:Don Frederico / MV:Hill Hawk xx
 
 
463
Donchetto 4
W / Hann / F / 2013
V:Danone I / MV:Belissimo M
 
 
464
Donello 5
W / Hann / Db / 2012
V:Diamond Hit / MV:Riccione
 
 
467
Donnerjunge
W / Hann / Db / 2013
V:Don Index / MV:Chardonnay
 
 
470
Dora-Lee
S / Westf / Schwb / 2013
V:Depeche Mode / MV:Sandro Bedo
 
 
472
Douglass
W / DR / F / 2005
V:Don't Worry Be Happy / MV:Derby
 
 
474
Dovizioso
H / Old / Db / 2015
V:Dancier / MV:Sunny-Boy
 
 
1173
Draumur
W
 
 
476
Dream 35
H / Hann / F / 2003
V:Don Vino / MV:Airport
 
 
477
Dream Girl 67
S / Hann / Df / 2012
V:Don Henrico / MV:Alabaster
 
 
1218
Dubarry S
S / Old / R / 2012
V:Don Juan de Hus / MV:Davignon I
 
 
483
Dumcro
W / KWPN / Db / 2008
V:Numero Uno / MV:Amulet
 
 
486
Dunya 6
S / Old / B / 2003
V:Boticello / MV:Sandro Song
 
 
487
Duplo 46
W / DR / F / 2008
V:Der feine Lord AT / MV:Principal Boy
E - Pferdename / KNR
 
 
492
E-Star B
W / Z.Rpf / Schi / 2015
V:E-Star / MV:Corland (DK: Corlando)
 
 
495
Eden 18
S / Holst / Schi / 2012
V:Nekton / MV:Clinton II
 
 
496
Edina 51
S / Westf / B / 2014
V:Escolar / MV:Kaiser Franz
 
 
498
Edition's Candet
W / Holst / B / 2004
V:Con Capitol / MV:Sir Dancer xx
 
 
1265
Eikenhorst Carlos
W
 
 
502
El Carinjo
W / Hann / B / 2003
V:El Bundy I / MV:Matcho AA
 
 
503
Elaiza 6
S / OS / Df / 2014
V:Calido I / MV:Barnaul xx
 
 
505
Elcavio PS
W / OS / B / 2012
V:Eldorado van de Zeshoek / MV:Captain Paul I
 
 
506
Eldorado's Night Stalker
W / NF / F / 2004
V:Hoppenhof's Shardon / MV:Lorenzo
 
 
507
Electra DKG
S / Holst / B / 2012
V:Lantino / MV:Esteban xx
 
 
1188
Elvis the King Junior
W / Fuchs / 2010
 
 
512
Emirat 3
H / Westf / B / 2008
V:Ehrenstolz / MV:Gambler's Cup xx
 
 
513
Emirates GV
S / Westf / F / 2014
V:Escolar / MV:Breitling W
 
 
515
Enjoy 104
S / Holst / Schi / 2012
V:Cormint / MV:Contact Me
 
 
516
Enjoy I
S / Holst / Schi / 2012
V:Cachas / MV:Calido I
 
 
522
Esmiralda 22
S / Old / Schi / 2008
V:Elliot van Ter Hulst / MV:Rebel Z I
 
 
525
Estella B
S / Hann / B / 2010
V:El Bundy I / MV:Picard
 
 
527
Etienne 141
H / OS / B / 2013
V:Eldorado van de Zeshoek / MV:Grannus
 
 
1200
Evolution 14
W / Hann / F / 2011
V:Edward / MV:Carenzo
 
 
530
Expression 6
H / Westf / B / 2015
V:Ehrenstolz / MV:Basic
 
 
531
Extra Sexy
S / Holst / BSti / 2012
V:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV:Acadius
F - Pferdename / KNR
 
 
533
Fabalou 13
W / Hann / B / 2008
V:Fidertanz / MV:Sao Paulo
 
 
534
Fabrizio 33
W / Hann / B / 2009
V:Florencio I / MV:Fabriano
 
 
1213
Fairmont 10
W / Westf / F / 2008
V:Fürst Piccolo / MV:Ehrentusch
 
 
536
Fairmont 13
H / Westf / Schi / 2010
V:Flanagan / MV:Florestan I
 
 
541
Fantastic 41
H / Dt.Pf / B / 2013
V:French Affair O
 
 
542
Fantastic Dream 17
W / Hann / R / 2014
V:Fantastic / MV:Prince Thatch xx
 
 
543
Fantastic Vita
S / Westf / F / 2013
V:Friedensritter / MV:De Niro
 
 
544
Farah Diba 55
S / Hann / R / 2011
V:Florencio I / MV:Don Primero
 
 
551
Felix 2110
W / Pony o.R / F / 2009
 
 
1207
Fendt BB
W / KWPN / F / 2010
V:Arezzo (NLD) VDL / MV:Goodtimes
 
 
555
Fibonacci 27
W / Westf / B / 2010
V:Flanagan / MV:Worldman
 
 
558
Filou D
S / Hann / Schi / 2004
V:Fly High I / MV:Carprilli
 
 
560
Final Edition 3
W / Hann / R / 2009
V:Fürst Nymphenburg I / MV:Don Frederico
 
 
561
Final Fantasy 9
S / Hann / B / 2010
V:For Edition I / MV:Graf Grannus
 
 
564
Fine Collina
S / Old / B / 2014
V:Collado / MV:Landsieger I
 
 
565
Finlay 28
W / Hann / B / 2014
V:Fürst Grandios / MV:Londonderry
 
 
569
First Comfort
W / Old / Schi / 2011
V:Fürstenball / MV:Inselfuerst
 
 
571
First Lady HE
S / Hann / R / 2004
V:Fürst Heinrich / MV:Wendulan
 
 
573
Flamenco 200
H / Rhld / B / 2013
V:Feedback / MV:Ferragamo
 
 
576
Florenciana L
S / Old / Db / 2007
V:Florencio I / MV:Rubinstein I
 
 
577
Florentine 116
S / Hann / B / 2012
V:Floriscount / MV:Conteur
 
 
1175
Floristell
W / DF / 2001
 
 
581
Flynn HM
W / Hann / Df / 2010
V:Floriscount / MV:Brentano II
 
 
582
Follow Me 52
W / KWPN / Df / 2010
V:C-Indoctro / MV:Nimmerdor
 
 
583
Follow Me OLD
H / Old / Db / 2010
V:Fürstenball / MV:Donnerschwee
 
 
584
For Diamond
W / Westf / B / 2010
V:For Contest / MV:Der Clou
 
 
585
For Eternity 7
H / Hann / R / 2007
V:Falkenstern II / MV:Singular Joter I
 
 
586
For Highlife
H / Hann / R / 2002
V:Fürst Heinrich / MV:Warkant
 
 
587
For Kids Lady
S / DR / F / 2010
V:For Kids Only / MV:Mentos
 
 
588
For Libero
W / KWPN / Db / 2007
V:For Pleasure / MV:Achill-Libero H
 
 
589
For Lovestory
H / Old / Df / 2014
V:For Romance I / MV:Donnerhall
 
 
593
Frascino
H / Hann / R / 2013
V:Fürst Wilhelm / MV:Don Frederico
 
 
594
Fräulein Fibi
S / Hann / F / 2008
V:Fidertanz / MV:Londonderry
 
 
599
Frieda Vita 2
S / Westf / B / 2009
V:Fürst Piccolo / MV:Rosenkavalier
 
 
600
Friedia
S / Hann / B / 2015
V:Friedensritter / MV:Dresemann
 
 
601
Frinton FL
W / Old / Db / 2014
V:Fiderbach / MV:Dr.Doolittle
 
 
602
Fritz Santinus
H / Hann / 2013
V:Franziskus / MV:Rohdiamant
 
 
604
Full Time 7
W / KWPN / B / 2010
V:Ultimo / MV:Elcaro
 
 
606
Fürst Ephedro MS
H / Westf / 2012
V:Fürstenball / MV:Ehrentanz I
 
 
607
Fürst Frank 3
H / Old / B / 2013
V:Fürst Romancier / MV:Sandro Hit
 
 
609
Fürst Fred M
W / Westf / Db / 2011
V:Fürstenball / MV:Ferragamo
 
 
610
Fürst Puu
W / Old / Df / 2009
V:Fürst Romancier / MV:Weltmeyer
G - Pferdename / KNR
 
 
616
Gala 151
S / OS / B / 2009
V:Gabbiano / MV:Quattro B
 
 
617
Galischo
W / CH.Wb / B / 2011
V:Looping T / MV:Mamiro
 
 
619
Galopin-W vh Merelsnest
W / BWP / Db / 2006
V:Argentinus / MV:Darco
 
 
622
Gavin 10
W / Hann / Db / 2013
V:Gem of India / MV:Crazy Classic
 
 
624
Gecco 11
W / Hann / B / 2006
V:Graf Top / MV:Gambler's Cup xx
 
 
625
Gecki 4
S / Westf / B / 2005
V:Grand Coeur / MV:Salvano
 
 
626
Gennaia 2
S / OS / B / 2012
V:Quality Time (NED) / MV:Grannus
 
 
1248
Gina
W
 
 
630
Gino 621
W / Grpf.o.R / Db / 2007
 
 
631
Giovanni 200
W / Hann / Db / 2013
V:Grey Top / MV:Cassini II
 
 
1249
Gipsy
W
 
 
636
Giselle S
S / Hann / F / 2002
V:Goethe / MV:Alabaster
 
 
641
Goldy 112
S / OS / F / 2013
V:Gavi / MV:Calico
 
 
644
Graffiti 76
S / Old / F / 2008
V:Sandro Boy / MV:Aquilino
 
 
645
Gräfin 135
S / Hann / Df / 2004
V:Graf Top / MV:Wladimir
 
 
648
Grandios 67
W / KWPN / F / 2011
V:Chello III / MV:Amethist
 
 
651
Great Duchess
S / OS / B / 2014
V:Conthargos / MV:Abke
 
 
653
Greta 177
S / OS / B / 2014
V:Eldorado van de Zeshoek / MV:Grannus
 
 
654
Grey Paulo
W / Hann / R / 2012
V:Grey Top / MV:Sao Paulo
 
 
655
Greys Girl
S / Hann / Db / 2013
V:Grey Top / MV:Rabino
 
 
656
Gucci 111
S / KWPN / B / 2011
V:Bustique / MV:Aram
H - Pferdename / KNR
 
 
661
Halle Berry 2
S / DR / B / 2001
V:Henry / MV:Contus
 
 
667
Havanna 143
S / Old / Df / 2009
V:Florencio I / MV:Don Romantic
 
 
668
Heathcliff 5
W / KWPN / B / 2012
V:Carambole / MV:Zuidhorn
 
 
672
Hesselteichs A Golden Sunday
W / DR / Palom / 2013
V:Golden Atreju / MV:Rosedale Tiberius
 
 
673
Hesselteichs Donnerboy
W / DR / Falbe / 2007
V:Donnerwetter / MV:Going East
 
 
674
Hetja 28
S / Old / B / 2007
V:Lapis Lazuli / MV:Lafitte
 
 
675
High Heels 4
S / Old / B / 2013
V:Damon Hill / MV:Roadster
 
 
1210
Hochgenuss K
W / Hann / Df / 2005
V:Hochadel / MV:Wenzel I
 
 
682
Honey 115
S / DR / B / 2013
V:Halifax / MV:Condor II
 
 
683
Hope 62
S / Pony o.R / Palom / 1998
 
 
684
Hot Chocolate BT
W / DR / Df / 2011
V:Halifax
 
 
1196
Hulapalu 6
W / Old / B / 2013
V:Castino / MV:Quintender
I - Pferdename / KNR
 
 
686
I Follow You
S / Hann / B / 2014
V:Inliner / MV:Lacantus
 
 
687
I know it
W / Old / B / 2010
V:Incolor / MV:Liberty Son
 
 
688
Iberio's Lady
S / Hann / F / 2008
V:Iberio / MV:Abke
 
 
689
Ibo W
W / Hann / F / 2013
V:Inliner / MV:Condor M
 
 
690
Iedeeaal
W / KWPN / Schwb / 2013
V:Apache / MV:Houston
 
 
691
Ihraklion
W / OS / B / 2006
V:Incolor / MV:Sion
 
 
1239
In My Mind 4
S / Hann / B / 2014
V:Inliner / MV:Paukenschlag
 
 
693
Ipswich 7
W / KWPN / B / 2013
V:Uphill / MV:Gribaldi
 
 
695
Iron Man 17
W / KWPN / B / 2013
V:C-Indoctro / MV:Argentinus
 
 
697
It's Lady Yvonne Z
S / Z.Rpf / Schi / 2008
V:C-Indoctro / MV:Landjunker II
 
 
698
It's Otto 11
W / Old / F / 2008
V:Incolor / MV:Rodney
J - Pferdename / KNR
 
 
1251
Jack
W
 
 
703
Jo.
W / KWPN / Db / 2014
V:Carambole / MV:Germus R
 
 
704
Joker 546
W / NF / F / 2000
V:Marits Mistique / MV:Kantje's Ronaldo
 
 
1194
Joske
S / Fries / R / 2011
V:Anders / MV:Wikke 404
 
 
1191
Jur
W / Schec / 2009
K - Pferdename / KNR
 
 
709
Kalifornia WW
S / OS / B / 2014
V:Kannan / MV:Lord Pezi
 
 
710
Kelvin T
H / KWPN / Db / 2015
V:El Clarimo / MV:L-Vainqueur
 
 
711
Kentucky Woman R
S / DR / B / 2013
V:FS Cracker Jack / MV:Kennedy WE
 
 
713
Kira 509
S / DR / Schwb / 2004
V:Mahela / MV:Rhoson Telor
 
 
716
Kokowää
S / Conne / Falbe / 2010
V:Rosscon Castle King / MV:Windy Day
 
 
718
Köszal Mokas
W / Ung. / B / 2014
V:Köszal / MV:Hodmezövasarhely-136
 
 
719
Kyva
S / KWPN / R / 2015
V:Eastwood S / MV:Vivaldo
L - Pferdename / KNR
 
 
720
L'amour 106
S / Hann / B / 2011
V:Licotus / MV:Laurentio
 
 
721
L'Escada
S / Old / B / 2007
V:Landwind II / MV:Carlsson G
 
 
722
L.A. Lady
S / Old / B / 2014
V:Lord Pezi Junior / MV:Argentinus
 
 
723
La Francaise
S / SF / Schwb / 2013
V:Diamant de Semilly / MV:Cumano
 
 
724
La Grafina
S / Hann / B / 2009
V:Landsieger I / MV:Graf Top
 
 
725
La Ida 3
S / Old / B / 2006
V:Laurentio / MV:De Niro
 
 
730
La Pezi
S / Old / B / 2007
V:Lord Pezi / MV:Baloubet du Rouet
 
 
731
La Rouge K
S / Old / F / 2014
V:Dimaggio / MV:Ruiz Soler
 
 
734
Lacoste 142
W / Holst / B / 2011
V:Limbus / MV:Caretino
 
 
737
Lady Di 56
S / Hann / Db / 2015
V:Lord Pizzaro / MV:Diarado
 
 
739
Lady Leatherdale
S / Rhld / Schwb / 2009
V:Lord Leatherdale / MV:Lancer II
 
 
740
Lady Liberty O
S / OS / F / 2009
V:Condeur / MV:Probe
 
 
1243
LaFee
W
 
 
741
Lalique 75
S / Westf / Db / 2001
V:Lancer III / MV:Landstreicher
 
 
742
Lamour Z
H / Z.Rpf / Db / 2015
V:Levisto / MV:Nabab de Reve
 
 
743
Lancelord 8
W / W / Db / 2013
V:Lyjanero / MV:Silvio I
 
 
744
Lando 335
W / NRPS / B / 2005
V:Leeroy / MV:Piloot
 
 
749
Lantprinz
H / DSP / B / 2013
V:Lantino / MV:Prinz Pilot
 
 
1238
Lasino Royal
W / Holst / B / 2012
V:Lasino / MV:Acodetto I
 
 
756
Lassini 6
H / OS / B / 2012
V:Last Man Standing / MV:Cassini II
 
 
759
Laukur K
H / OS / B / 2013
V:Lyjanero / MV:Iberio
 
 
760
Laviva L
S / DSP / Schi / 2010
V:Laspari / MV:Convoi
 
 
762
Le Prestige 2
S / Hann / B / 2002
V:Le Primeur / MV:Steinklee
 
 
763
Le Quin
W / Westf / B / 2014
V:Light On / MV:Quidam's Rubin
 
 
764
Leandra 225
S / Old / B / 2013
V:Lyjanero / MV:Lasandos
 
 
765
Leandro 194
W / Old / B / 2011
V:Lordanos / MV:Charming Boy
 
 
766
Leighton 4
W / Old / B / 2013
V:Lord Pezi Junior / MV:Pablo
 
 
1242
Leo R
W
 
 
769
Les 'Ami
S / DSP / Schi / 2004
V:L'Ami / MV:Come Well
 
 
1202
Leslie 96
S / OS / B / 2014
V:Los Angeles / MV:Luxius
 
 
773
Levano F
W / Westf / Schi / 2012
V:Levisonn / MV:Lanciano
 
 
1203
Levino 22
W / Old / B / 2009
V:Linton / MV:Rebel Z III
 
 
1226
Levista 6
S / Old / Schi / 2012
V:Levisonn / MV:Argentinus
 
 
778
License
H / Hann / F / 2010
V:Light On / MV:Stakkato
 
 
779
Licotus 2
W / Holst / B / 1996
V:Linaro / MV:Cantus
 
 
781
Lightning C
H / Hann / R / 2011
V:Lorenzio / MV:Florencio I
 
 
782
Lightning mc Queen
H / KWPN / Schi / 2009
V:Landjonker / MV:Athletico
 
 
785
Like it Lady
S / Grpf.o.R / F / 2010
 
 
786
Lili' uokalani
S / Westf / Db / 2013
V:Los Angeles / MV:Phantom
 
 
787
Lilly 490
S / Rhld / B / 2007
V:Lord Loxley I / MV:Jacquare
 
 
791
Limeted Edition 2
S / Holst / B / 2009
V:Landos / MV:Abdulkarim
 
 
792
Limited Edition 82
S / Old / Db / 2012
V:Light On / MV:Indorado
 
 
794
Lingua 2
S / Old / Schi / 2008
V:Coupe de Coeur / MV:Zeus (Nurzeus)
 
 
795
Little Chestnut 4
S / Old / F / 2014
V:Landfein / MV:Liberty Life
 
 
797
Little Dancer ST
W / Westf / B / 2014
V:Lord Cassini / MV:Pavarotti v.d.Helle
 
 
798
Little Dream 61
W / DSP / Schi / 2009
V:Levistano / MV:Kolibri
 
 
799
Little Heika
S / OS / Db / 2011
V:Quintender / MV:Lordanos
 
 
800
Liverpool 56
W / OS / Schwb / 2012
V:Lawito / MV:Chacco-Blue
 
 
803
Lona 91
S / Pony o.R / Falbe / 2000
 
 
804
Long Tall Lover
H / Old / B / 2008
V:Love and Jump / MV:Acord II
 
 
806
Look at me RP
W / OS / B / 2013
V:Lord Pezi Junior / MV:Landadel
 
 
807
Lord Carry
W / OS / B / 2013
V:Lord Pezi Junior / MV:Carry Gold
 
 
808
Lord Cornet
H / Westf / B / 2013
V:Lord Pezi Junior / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
809
Lord Ludwich
H / Old / B / 2009
V:Landwind II / MV:Lavauzelle AA
 
 
1208
Lore Jane ZSZ
S / OS / B / 2013
V:Conello / MV:Larome
 
 
812
Lorelli
W / Old / B / 2000
V:Lord Pezi / MV:Aldatus
 
 
813
Lorio S
W / AESRpf / B / 2006
V:Lancaster / MV:Nickson
 
 
815
Lou's Löwenherz xx
W / xx / F / 2010
V:Zoellner xx / MV:Perceive Arrogance xx
 
 
816
Loui Light
H / OS / B / 2013
V:Light On / MV:Asti Frizzante
 
 
819
Louisiana 132
S / KWPN / F / 2006
V:Lennard / MV:Zeoliet
 
 
820
Luciano 289
W / OS / Db / 2014
V:Lucky Boy / MV:Pik Kaiser
 
 
821
Lucien 7
W / Holst / B / 2008
V:Lucky Champ / MV:Coriander
 
 
824
Lugia 2
S / Hann / B / 2002
V:Landjonker (Fruhling) / MV:Grande
 
 
825
Lui 92
W / Old / Schwb / 2011
V:Last Man Standing / MV:Landclassic
 
 
829
Lyandra 4
S / OS / B / 2013
V:Lyjanero / MV:Landor S
 
 
830
Lycon 3
H / Westf / B / 2008
V:Light On / MV:Contender
 
 
834
Lynnwood
W / OS / B / 2013
V:Lyjanero / MV:All Pleasur
M - Pferdename / KNR
 
 
835
Mabaloe
W / BWP / Df / 2012
V:Bubalu VDL / MV:Clarimo
 
 
836
Magic's Lady v.d. Janshoeve
S / Hafl. / F / 2009
V:Master / MV:Magic van de Bosrand
 
 
837
Malit V
S / OS / Db / 2013
V:Montender / MV:Check In
 
 
838
Maria Mantha
S / Hann / B / 2014
V:Marius Claudius / MV:Sao Paulo
 
 
839
Marlou 9
S / KWPN / Db / 2012
V:Mylord Carthago / MV:Heartbreaker
 
 
840
Mas que Nada 2
S / Holst / B / 2005
V:Quadrigo / MV:Coriano
 
 
1261
Max
W
 
 
841
Maximus 122
H / OS / BkaSc / 2014
V:Mylord Carthago / MV:Landjonker (Fruhling)
 
 
842
MC Kinley 7
H / Z.Rpf / B / 2014
V:Montreal / MV:For Keeps
 
 
843
Meddalist
W / Sachs / B / 2002
V:Pius / MV:Cassius Clay
 
 
846
Melody 194
S / Holst / F / 2010
V:Casall / MV:Clinton I
 
 
847
Mentozia
S / DR / B / 2006
V:Mentos / MV:Zebrano
 
 
850
Mileen
S / BkaSc / 2007
 
 
851
Milka 53
S / DR / FSche / 2008
V:Mentos
 
 
852
Milkyway K
H / DR / Schi / 2013
V:Makuna Matata / MV:Night-Power
 
 
1189
Milou
S / New Forest / Braun / 2006
 
 
1253
Molly
W
 
 
858
Monty Python 28
W / Z.Rpf / B / 2014
V:Montreal / MV:Con Air
 
 
1262
Moony
W
 
 
859
Morgaine le Fay 8
S / Wel.B / Schi / 2011
V:Polaris Dylan / MV:Pendock Plato
 
 
860
Moritz 2748
H / SchwK / Df / 2006
V:Merlin / MV:Regent
 
 
863
MPS Hektor
W / DSP / B / 2011
V:Heops / MV:Frühlingsbote
N - Pferdename / KNR
 
 
1178
Nala
S
 
 
868
Nanu Nana 6
S / Hann / Db / 2006
V:Now Or Never M / MV:Espri
 
 
869
Nashville Nugget HW
S / DR / Palom / 2012
V:Don Davidoff / MV:FS Golden Highlight
 
 
870
Nashville's First Lady WH
S / DR / F / 2005
V:Nashville WH / MV:Heidhof's Primeur
 
 
1268
Nautic
W / R / 2012
 
 
871
Neige Blue
H / SF / Schi / 2001
V:Adelfos / MV:Du Gateau
 
 
1214
Nelson
W / Holland / braun / 2009
 
 
872
Nemo 412
W / DR / B / 2012
V:Nemax / MV:Keerlke
 
 
1260
Nero
W
 
 
873
Nero van Paemel
W / BWP / Schi / 2013
V:Numero Uno / MV:Cicero Z
 
 
876
Nindoxello
W / OS / B / 2008
V:Nintender / MV:Cento
 
 
877
No father's Lady
S / Grpf.o.R / F / 2013
 
 
878
No No Never
S / DR / R / 2003
V:Neckar / MV:Black Boy
 
 
880
Nobelmann 10
W / DR / F / 2014
V:FS Numero Uno / MV:Dornik's Donovan
 
 
882
Nobility 22
W / ISH / B / 2007
V:Lord Z / MV:Touchdown
 
 
884
Nolan 9
W / OS / B / 2015
V:Ninyon / MV:Landor S
 
 
885
Normandie 51
S / DR / B / 2005
V:Topnatrejo / MV:Domingo
 
 
890
Number One B
W / Westf / B / 2009
V:Numero Uno / MV:Dinard L
O - Pferdename / KNR
 
 
1233
Odessa 222
S / Pol. / B / 2014
V:Larron / MV:Cantanis
 
 
896
Ostwind B
W / DR / Df / 2014
V:Olivier K / MV:Silvertop's Rondo
P - Pferdename / KNR
 
 
899
Paddington 82
H / Old / B / 2003
V:Padarco van het Hertsveld / MV:Celano
 
 
900
Palitos de Pescado
H / Westf / B / 2014
V:Pilothago / MV:Actros
 
 
1180
Pascha 540
W / R / 1999
 
 
903
Pearly 18
S / Old / R / 2009
V:Gabbiano / MV:Rubin-Royal
 
 
904
Penny 265
S / Schi / 1996
 
 
905
Pepper Deluxe
H / Westf / B / 2014
V:Peppermill / MV:Landadel
 
 
912
Pinot Bianco
W / Westf / Schwb / 2006
V:Praktiker / MV:Mon Cheri
 
 
913
PMH Carjado
W / Old / B / 2014
V:Cornet's Prinz / MV:Argentinus
 
 
914
PMH Cortado
W / Old / B / 2015
V:Cornet's Prinz / MV:Argentinus
 
 
1223
Posseidon 3
W / Hann / R / 2014
V:Don Index / MV:Hotline
 
 
919
Potomac Blaze
W / DSP / B / 2012
V:Pilot's Letzter / MV:Rudelsburg
 
 
920
Power Ball 2
H / ISH / F / 2006
V:Beach Ball / MV:Western Problem xx
 
 
921
Primus 255
W / DR / Db / 2008
V:Prinsenhof's Dino / MV:Zaid Ben Raswan ox
 
 
922
Prinsenhof's Dino
H / NF / R / 1999
V:Kantje's Armando / MV:Ralph
 
 
1181
Prinz 406
W / R / 1995
Q - Pferdename / KNR
 
 
923
Qimba Rubin
S / Old / B / 2005
V:Quidam's Rubin / MV:Grandero
 
 
924
Quadrigo R
W / Westf / Schi / 2010
V:Quipeggio / MV:Lamerto H
 
 
925
Quadro Nuevo
W / Westf / B / 2015
V:Quotenkönig / MV:Bordeaux (NLD)
 
 
928
Qualando 3
W / OS / Db / 2014
V:Quality / MV:Landor S
 
 
1204
Quality's Oskar
W / OS / Schi / 2013
V:Quality / MV:Come On
 
 
932
Quantico 26
W / Hann / Df / 2014
V:Quantensprung / MV:Stedinger
 
 
939
Que Casco
W / Holst / B / 2009
V:Quo Vados I / MV:Casco
 
 
940
Que Sera 28
S / OS / B / 2009
V:Quidam de Revel / MV:Argentinus
 
 
943
Queen Arpeggi
S / Westf / B / 2009
V:Arpeggio / MV:Quidam's Rubin
 
 
948
Quelle Belle 3
S / Holst / Schi / 2006
V:Quite Capitol / MV:Calido I
 
 
1193
Quentin 72
S / Old / Db / 2005
V:Quinar / MV:Grannus
 
 
951
Question de Vitesse
W / OS / B / 2009
V:Question d'Honneur B / MV:Landor S
 
 
953
Quicklebendig
S / Hann / F / 2006
V:Quidam's Rubin / MV:Wladimir
 
 
954
Quickquek
W / Holst / B / 2013
V:Quidam de Revel / MV:Lasino
 
 
955
Quidale Brown
S / OS / Db / 2014
V:Stakkato Gold / MV:Quidam's Rubin
 
 
957
Quidam's Rubina
S / Old / F / 2005
V:Quidam's Rubin / MV:Achill-Libero H
 
 
960
Quinntina 2
S / Old / Db / 2011
V:Quality / MV:Argentinus
 
 
961
Quinsie
W / OS / Schwb / 2012
V:Quintero / MV:Singulord Joter
 
 
964
Quinto 85
W / Holst / Db / 2011
V:Quintero / MV:Heraldik xx
R - Pferdename / KNR
 
 
965
Ragazzo Blu
W / Hann / Db / 2006
V:Rascalino / MV:Argentinus
 
 
966
Raika 159
S / Westf / F / 2006
V:Rüter / MV:Pontifex
 
 
967
Raja 157
S / Old / Df / 2008
V:Don Romantic / MV:De Niro
 
 
968
Ramiro MJR
W / KWPN / B / 2009
V:Rousseau (ex Rambo) / MV:Belisar
 
 
971
Ravallo 28
W / Hann / R / 2008
V:Rascalino / MV:Weltmeyer
 
 
973
Renesmee 5
S / B / 2005
 
 
975
Richters Rendezvous
S / DR / Df / 2012
V:Famos / MV:Viktoria's Chirac
 
 
977
Rintadora
S / Old / Db / 2011
V:Quintador / MV:Carry Gold
 
 
979
Robert 78
W / Holst / B / 2010
V:Rocket Star / MV:Cassini II
 
 
986
Romantic Dreams 2
S / Meckl. / B / 2003
V:Royal Olymp / MV:Methusalem
 
 
987
Romeo 817
W / ISH / B / 2008
V:Womanizer / MV:Corland (DK: Corlando)
 
 
989
Romero Guardini
W / Old / Df / 2011
V:Romanov Blue Hors / MV:Just do it
 
 
1192
Royal Pagani
W / Westf / R / 2008
V:Rubitano / MV:Fürst Piccolo
 
 
996
Royal Touch 34
W / KWPN / B / 2009
V:Zizi Top / MV:Casanova
 
 
1000
Rubinio 54
W / Westf / F / 2007
V:Riccio / MV:Parademarsch II
 
 
1001
Rubinrot 8
S / Hann / F / 2013
V:Royal Highness / MV:St. Moritz
 
 
1255
Rudi
W
S - Pferdename / KNR
 
 
1002
Safire
H / AFS / R / 2008
V:Yk Dark President / MV:Pike
 
 
1003
Saladin 58
W / Hann / F / 2006
V:Santino / MV:Weltmeyer
 
 
1008
San Romance
H / Hann / R / 2015
V:San Amour / MV:Fürst Romancier
 
 
1010
Sanchita
S / OS / B / 2013
V:Stakkato Gold / MV:Quidam's Rubin
 
 
1011
Sandro 316
W / DR / R / 1998
V:Shaitanx ox / MV:Gigant
 
 
1012
Sanira
S / Hann / R / 2008
V:Sandro Hit / MV:De Niro
 
 
1013
Sans Soucis T
W / Hann / B / 2012
V:Spörcken / MV:De Niro
 
 
1231
Sansibar 138
W / Holst / F / 2014
V:Singulord Joter / MV:Cassini II
 
 
1015
Santa Clara 10
S / Hann / B / 2012
V:Spörcken / MV:Hotline
 
 
1016
Santica
S / Hann / F / 2012
V:Scolari / MV:Florestan I
 
 
1018
Sapiento
W / Hann / Db / 2005
V:Stolzenberg / MV:Don Primero
 
 
1022
Schlitzohr 18
W / Dt.Pf / F / 2013
V:Staron II / MV:Abolino
 
 
1023
Scotty C
W / Old / Db / 2010
V:Sandro Hit / MV:Brentano II
 
 
1030
Shades of Grey 3
S / Hann / R / 2012
V:Stakko / MV:Aalborg
 
 
1031
Shakira 439
S / Old / Db / 2009
V:Spaceball / MV:Calvador
 
 
1033
Sharan 46
W / Pony o.R / B / 1998
 
 
1037
Shir Khan S
W / Hann / B / 2013
V:Stakko / MV:Quaid I
 
 
1038
Shiva S 2
S / Old / Db / 2008
V:Quidam / MV:Pablo
 
 
1042
Silence 22
S / Old / Schwb / 2004
V:Stedinger / MV:Donnerhall
 
 
1043
Siliano
W / Bay / Db / 2009
V:Spielberg / MV:Lord Extra
 
 
1044
Simply 10
S / Hann / R / 2006
V:Salito / MV:Rex Fritz
 
 
1046
Sir Dancer- S
W / Old / Db / 2009
V:Sir Donnerhall I / MV:Licotus
 
 
1224
Sir Fox
W / Hann / F / 2000
V:Salvano / MV:Grandissimo
 
 
1182
Sir Oliver 13
W / SCHI / 2005
 
 
1050
Sirius Brown
W / Hann / B / 2006
V:Stolzenberg / MV:Legat
 
 
1052
Sirius MA
W / Hann / B / 2015
V:Stakkato / MV:Wanderkoenig
 
 
1053
Sitara 16
S / Hann / Db / 2012
V:Stakkato / MV:Continue
 
 
1054
Sixpack 7
W / Dt.Pf / F / 2013
V:Staron II / MV:unbekannt
 
 
1209
Skippy ZSZ
W / Holst / Schi / 2014
V:Conello / MV:Cascavelle
 
 
1056
Skywalker 48
W / ZW / B / 2005
V:San Giorgio / MV:Rubignon
 
 
1057
So Clever
W / Hann / B / 2013
V:Stakkato Gold / MV:Embassy I
 
 
1060
Soul Seeker
S / Westf / B / 2012
V:Stakko / MV:Charisma
 
 
1061
Space Girl 3
S / Old / B / 2008
V:Spaceball / MV:Genever
 
 
1064
Special Lucy H
S / Old / F / 2012
V:Stakko / MV:Landor S
 
 
1183
Spirit 189
W / SCHI / 2002
V:Unbekannt / MV:Unbekannt
 
 
1067
Sputnik 113
W / Hann / B / 2012
V:Stakkato / MV:Contender
 
 
1068
Squax
W / KWPN / F / 2011
V:Spartacus / MV:Manhattan
 
 
1073
Stampede 4
W / Hann / Db / 2010
V:Stakkato / MV:Rebel Z I
 
 
1075
Starbucks 17
H / Old / B / 2011
V:Sir Donnerhall I / MV:Rouletto
 
 
1081
Stazzano
W / OS / B / 2010
V:Stakkato Gold / MV:Pilox
 
 
1082
Steendieks Cypriano
H / Holst / B / 2012
V:Carpaccio / MV:Carolus I
 
 
1083
Steendieks East London
S / Holst / F / 2012
V:Catalido / MV:Carthago
 
 
1084
Stella 1051
S / Hann / B / 2011
V:Stolzenberg / MV:Lordanos
 
 
1257
Sue
W
 
 
1088
Summer Boy 2
W / NF / B / 2001
V:Nieuwmoeds Patrick / MV:Sky High
 
 
1089
Sun affair
S / Dt.Pf / F / 2013
V:Staron II / MV:unbekannt
 
 
1092
Sunny 1186
S / Old / B / 2010
V:Spaceball / MV:Welt Hit II
 
 
1093
Sunny Daylight 3
S / Db / 2012
 
 
1094
Sunrise W 2
S / Hann / B / 2009
V:Sir Donnerhall I / MV:Ravallo
 
 
1096
Super Mäcki
W / OS / B / 2014
V:Stakkato Gold / MV:Concetto
 
 
1098
Susi 1285
S / Hann / Df / 2007
V:San Remo / MV:Davignon I
 
 
1099
Sweet Honey
S / Hann / R / 2008
V:Sancisco / MV:Andiamo
 
 
1100
Sylvester Stallone 5
W / Hann / Schi / 2013
V:Stanley / MV:Cassius Clay
 
 
1101
Sympathico 28
W / Hann / R / 2009
V:San Remo / MV:Weltmeyer
 
 
1102
Sympathico D
W / Old / B / 2007
V:Silvio I / MV:Ramiro As
 
 
1103
Szucki B
S / Hann / B / 2014
V:Stalypso / MV:El Bundy I
T - Pferdename / KNR
 
 
1104
Tabaluga 114
W / Hann / F / 1995
V:For Pleasure / MV:Walldorf I
 
 
1105
Tabalugo
W / Old / B / 2012
V:Totilas / MV:Sandro Hit
 
 
1107
Teun van't Wisselend Tij
H / Fries / R / 2006
V:Ielke / MV:Brandus
 
 
1108
Theo 160
W / Holst / Df / 2012
V:Christian / MV:Calando IV
 
 
1110
Thunder Girl RM
S / OS / Db / 2014
V:Thagoras / MV:Contendro I
 
 
1111
Thy-le-Chateau
S / KWPN / F / 2007
V:Tenerife VDL / MV:C-Indoctro
 
 
1113
Titeuf
W / Hann / Df / 2012
V:Tinka's Boy / MV:Rebel Z I
 
 
1114
Tooske
S / Old / B / 2013
V:Totilas / MV:Florencio I
 
 
1115
Top Classic
W / DR / Db / 2014
V:Totilas / MV:French Festival
 
 
1116
Top Secret 56
H / Westf / Db / 2011
V:Totilas / MV:Lord Sinclair I
 
 
1235
Touch Down 27
W / Old / Db / 2014
V:Thagoras / MV:Argentinus
 
 
1118
Traumhaft 3
H / DR / F / 2014
V:Totilas / MV:Top Non Stop II
 
 
1190
Tunja's Demie
S / Niederland / Rappe / 2010
 
 
1120
Tyson 44
W / OS / B / 2014
V:Toulon / MV:Sable Rose (Calvados)
U - Pferdename / KNR
 
 
1221
Ugo de la Tour Vidal
H / SF / F / 2008
V:Ogano Sitte / MV:Calvaro Z
 
 
1236
Una Argentina
S / OS / Schi / 2014
V:Utrillo van de Heffinck / MV:Argentinus
 
 
1121
Unex What a Carnute K
W / KWPN / B / 2003
V:Carnute / MV:Cantus
 
 
1122
Unique Buddy
W / Westf / B / 2012
V:Up to date / MV:Rio Grande xx
V - Pferdename / KNR
 
 
1198
Vanilla Sky 8
W / DR / F / 2002
V:Veni Vidi Vici / MV:Ballymacad Star
 
 
1133
Vanita 3
S / KWPN / B / 2002
V:Inspekteur / MV:Ferro
 
 
1139
Vincent AS
H / Westf / F / 2013
V:Valeron / MV:Silvio I
 
 
1232
Vitali 25
H / OS / B / 2013
V:Valeron / MV:Casinos
 
 
1140
Vite Valoo
W / Hann / Db / 2011
V:Valentino / MV:Goodman
 
 
1142
Volstrup Cody
W / DWB / B / 2006
V:Carlos DZ / MV:Corland (DK: Corlando)
W - Pferdename / KNR
 
 
1185
Wianda
S
 
 
1186
Winnetou
W
 
 
1149
Wizard of Oz 14
W / KWPN / B / 2003
V:Radar
Z - Pferdename / KNR
 
 
1152
Zalido 2
W / Z.Rpf / Db / 2008
V:Zalerno / MV:Calido I
 
 
1155
Zandor 29
H / Westf / B / 2011
V:Zambesi / MV:Polydor
 
 
1157
Zarko DS Z
W / Z.Rpf / Schwb / 2010
V:Zento (NLD) / MV:Concorde
 
 
1158
Zavall's Lyon
W / Hann / Db / 2013
V:Zavall VDL / MV:Concorde
 
 
1159
Zecke 3
W / Old / B / 2009
V:Diamant de Semilly / MV:Sao Paulo
 
 
1160
Zeffirelli MT
H / DWB / Db / 2014
V:Zack / MV:Londonderry
 
 
1215
Zeus
W / SCHI / 2011
 
 
1161
Zibeline 3
S / KWPN / B / 2004
V:Prestige / MV:Pele
 
 
1162
Zidane G
H / KWPN / Hlb / 2004
V:Chin Chin / MV:Caletto I
 
 
1187
Zinnia
S
 
 
1258
Zorro
W
 
 
1164
Zuccero D'Hyrencourt
H / Z.Rpf / Db / 2013
V:Zandor / MV:Elanville