Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 554 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
0001
A Good Choice
S / OS / Schi / 2003
V:Argentinus / MV:Exorbitant xx
 
 
0002
A Grace Lady
S / DSP / Df / 2011
V:Colestus / MV:Glistan
 
 
0003
A Princess ST
S / Bay / B / 2008
V:Landprinz / MV:Alvarez
 
 
0004
A Sunshine
W / Oe.Wb / Df / 2006
V:A Jungle Prince / MV:Daros
 
 
0005
Acolydor
H / Westf / Db / 2000
V:Acorado I / MV:Polydor
 
 
0006
Acordina 8
S / Württ / Db / 2007
V:Acordelli / MV:Calypso II
 
 
0007
Adelheid 50
S / KWPN / Db / 2005
V:Guidam (de Dartay) / MV:C-Indoctro
 
 
0008
Adzaro de L'Abbaye B
H / SF / Db / 2010
V:Quaprice / MV:Diamant de Semilly
 
 
0009
Agave 41
S / Holst / B / 2008
V:Clarimo / MV:Lansing
 
 
0010
Aimy 11
S / Bay / Df / 2003
V:Asti Spumante / MV:Roti D'or G
 
 
0011
Al Capone 173
W / Holst / B / 2007
V:Acolord / MV:Cor de la Bryere
 
 
0012
Albert Zweistein
W / Old / B / 2008
V:Albatros / MV:Filigran
 
 
0013
Alina 460
S / Holst / Schi / 2008
V:Clearway / MV:Caretino
 
 
0014
Alonso 40
W / Old / B / 2007
V:Argentinus / MV:Clintino
 
 
0015
Alonso V
W / KWPN / Hlb / 2005
V:Clint Eastwood / MV:Valblank xx
 
 
0016
Alron's Amicelli
S / Württ / B / 2008
V:Amadehus (Amago) / MV:Gloster
 
 
0017
Amalita 3
S / OS / F / 2005
V:Griseldi / MV:Aloube Z
 
 
0018
Amber 92
S / Bay / B / 2007
V:Acasino B / MV:Lord Inci Pit
 
 
0019
Amichelli 3
W / Hann / B / 2002
V:Contendro I / MV:Espri
 
 
0020
Amiro 40
W / Bay / F / 2004
V:Abanos / MV:Donnerschlag
 
 
0021
Amy von der Sommerweide
S / Bay / B / 2007
V:Chambertin / MV:Lauritz J
 
 
0548
Angelina 260
S / Hann / B / 2000
V:A Jungle Prince / MV:Don Primero
 
 
0023
April 71
S / Bay / Db / 2007
V:Acasino B / MV:Cosinus B
 
 
0024
Ard Luster
H / ISH / B / 2008
V:Luidam / MV:Golden Cliff xx
 
 
0025
Argendor
W / OS / B / 2007
V:Argentinus / MV:Quidam de Revel
 
 
0026
Arrivederci 7
H / Bay / B / 2001
V:Asti Spumante / MV:Pilot
 
 
0027
Aspekt 25
W / Holst / B / 2009
V:Artani / MV:Literat
 
 
0028
Asqui Z
S / Z.Rpf / B / 2008
V:Asca / MV:Quidam de Revel
 
 
0029
Athena Grande
S / Bay / B / 2004
V:Grand Pilot I / MV:Rio Negro
 
 
586
Avalon 308
W / Bay / B / 2006
V:Alvarez / MV:Concorde
 
 
0030
Avici
S / Holst / B / 2008
V:Contender / MV:Lansing
 
 
0031
Awatovi
W / FakaS / 2005
 
 
0032
Ayscha 13
S / Bay / BSchi / 2007
V:Gambrinus / MV:Cor de Angelo J
B - Pferdename / KNR
 
 
0033
B Capriole
W / SweRpo / F / 2003
V:Cippyn Red Crusader
 
 
0034
Babylon 26
W / Westf / F / 2006
V:Belissimo M / MV:Florestan I
 
 
0035
Ballerina 292
S / KWPN / Schi / 2006
V:Cartano / MV:Facet
 
 
599
Ballousson
W / Bay / BRAUN / 2007
V:Balou du Rouet
 
 
0036
Balou-Lou
W / DSP / B / 2006
V:Balou du Rouet / MV:L'Ami
 
 
0563
Barabasado
W / Hann / B / 2010
V:Bonifatius / MV:Weltmeyer
 
 
0037
Barkley 13
W / Bay / Schwb / 2011
V:Boston (NLD) / MV:Rubin-Royal
 
 
0038
Basic Empire H.S.
S / Bay / B / 2011
V:De Niro / MV:Roncalli xx
 
 
0039
Batida du Rouet
S / OS / B / 2005
V:Balou du Rouet / MV:Arpeggio
 
 
0040
Bel Air N
W / Rhld / F / 2008
V:Bravissimo / MV:Fleurop
 
 
0041
Belfast -Ra
W / Hann / Schwb / 2009
V:Benetton Dream / MV:Florestan I
 
 
0042
Belisario S
W / Hann / F / 2007
V:Belissimo M / MV:Rotspon
 
 
0043
Belissimo's Basima
S / Westf / B / 2009
V:Belissimo M / MV:Escudo II
 
 
589
Bella Bellini 2
S / DSP / B / 2012
V:Acodetto I / MV:Levisto
 
 
0044
Berkzicht Rob 2
H / NF / F / 2006
V:Kantje's Ronaldo / MV:Ralph
 
 
0045
Berlissima
S / Old / Df / 2007
V:Cordalme Z / MV:Landfriese I
 
 
0046
Bestseller 4
W / Hann / B / 2008
V:Belissimo M / MV:Fürst Heinrich
 
 
0047
Biedermeier
H / Westf / B / 2004
V:Belissimo M / MV:Rubinstein I
 
 
0048
Black dancing Diamond
W / DR / R / 2008
V:Hilkens Black Delight / MV:Nordstar
 
 
0049
Black Jack 161
W / DR / R / 2004
V:Brillant`s Golden Boy / MV:Constantin
 
 
0050
Blue Motion
W / Rhld / F / 2008
V:Beltoni / MV:Florestan I
 
 
0051
Body of Steel B
W / Württ / B / 2011
V:Cellestial / MV:Ricardo
 
 
0052
Bodycool B
W / Württ / Schi / 2009
V:Colman / MV:Lucky Luke
 
 
0053
Bombay 34
W / Bay / Schi / 2009
V:Baloussini / MV:Coronado
 
 
581
Bonita 452
S / Holst / B / 2009
V:Clearway / MV:Calido I
 
 
0054
Bonita BS
S / Holst / Schwb / 2009
V:Quintender / MV:Chambertin
 
 
0556
Bosco 16
W / DR / B / 2010
V:Bumerang / MV:Vivaldi
 
 
0056
Bowald
W / NRPS / Db / 2003
V:Bachelor NH / MV:Bright Speed
 
 
0057
Braveheart 33
W / DSP / B / 2009
V:Belissimo M / MV:Florencio I
 
 
0058
Brucki's Filou
W / DR / F / 2002
V:Bruckis Derano Fox / MV:Brillant
 
 
0059
Brumali
W / Hann / Db / 2006
V:Breitling W / MV:Royal Angelo I
 
 
0060
Bruno 193
H / Old / F / 2012
V:Breitling W / MV:Dream of Heidelberg II
 
 
0061
Bruno Banani 9
W / OS / B / 2009
V:Balou du Rouet / MV:Cordobes I
 
 
0062
Burghof's Vanderbilt
W / DR / Db / 2003
V:Veivel R / MV:Welcome Sharan I
 
 
0063
Bushido Z
W / Grpf.o.R / B / 2008
C - Pferdename / KNR
 
 
0064
C'est la Vie 140
W / KWPN / B / 2007
V:Johnson / MV:El Corona
 
 
0066
Cairon 11
W / Old / F / 2009
V:C-Trenton Z / MV:Captain Paul I
 
 
0067
Cairon 14
H / Old / Db / 2011
V:Christ / MV:Wampun
 
 
0068
Calando 81
W / Holst / B / 2003
V:Calando I / MV:Corrado I
 
 
0069
Calata 9
S / Holst / Schi / 2002
V:Calato / MV:Acord II
 
 
0552
Calcutta 2
S / Holst / Schi / 2008
V:Calato / MV:Calido I
 
 
0071
Calee
S / DSP / F / 2010
V:Camarque / MV:Cardenio
 
 
0072
Caleel
W / Holst / Schi / 2012
V:Cartani / MV:Briscar
 
 
0073
Calisto 5
W / Holst / Db / 2008
V:Colman / MV:Quintero
 
 
0074
Call me Caesar
H / Westf / Schi / 2008
V:Call me number One / MV:Carbid
 
 
0075
Calle Cool 24
W / Old / B / 2008
V:Callado / MV:Norton L
 
 
0076
Callico B
W / Holst / B / 2011
V:Cachas / MV:Cassini II
 
 
0577
Calvie 4
W / Westf / Schi / 2011
V:Cordess (Billy Clinton A) / MV:Chin Chin
 
 
0077
Camouflage 33
S / DSP / FSchi / 2010
V:Colestus / MV:Capriol
 
 
0078
Campino 288
W / Westf / Db / 2002
V:Casparino / MV:Feldherr
 
 
0079
Campino 383
W / Bay / F / 2005
V:Colman / MV:Carprilli
 
 
0080
Campino 492
W / Westf / Db / 2010
V:Comme il faut / MV:Spartan
 
 
0081
Canada N
W / Holst / Schi / 2009
V:Cassiano / MV:Collini
 
 
0082
Cancoon's-Zauberfee
S / DSP / Schi / 2009
V:Cancoon (Cocoon) / MV:Arystokrat AA
 
 
0083
Candlelight 26
S / Bay / RSchi / 2008
V:Larome / MV:Castro
 
 
0084
Candy 665
S / Holst / F / 2003
V:Quantum / MV:Laurin
 
 
0085
Capdajou
W / Westf / B / 2008
V:Captain Fire / MV:Azur de Paulstra
 
 
0086
Cappuccino 176
W / Hann / R / 2009
V:Clinton I / MV:Graf Top
 
 
0087
Capri 98
S / Holst / B / 2008
V:Catoki / MV:Capitol I
 
 
0088
Capriator
W / Meckl. / Db / 2000
V:Radiator / MV:Capriol
 
 
0089
Caprizio 3
W / OS / Schi / 2008
V:Capilano / MV:Catango
 
 
0090
Captain Jack K
W / DR / F / 2011
V:Chantre's Held
 
 
0091
Cara 148
S / Bay / Db / 2007
V:San Romantiko / MV:Rondos
 
 
0092
Cara Mia 146
S / Hann / Db / 2012
V:Canstakko / MV:Sandro
 
 
0093
Cardesch
W / Hann / B / 2009
V:Cardenio / MV:Stakkato
 
 
0094
Carello 15
W / Bay / B / 2011
V:Carell
 
 
0095
Carim 11
W / Hann / Schi / 2010
V:Calido I / MV:Frappant
 
 
0545
Carlanda 6
S / BWP / B / 2002
V:Orlando / MV:Idolatre
 
 
0097
Carlo B 3
H / Württ / B / 2008
V:Cero I / MV:Grosso Z
 
 
0098
Carmen 269
S / Old / B / 2008
V:Cassus / MV:Rabino
 
 
0099
Cartoon 34
W / Westf / B / 2010
V:Cornado II / MV:Ferragamo
 
 
0100
Cary Anne
S / DSP / B / 2009
V:Chap / MV:Collini
 
 
0101
Casale 3
H / Bay / FSchi / 2008
V:Casinos / MV:Lanciano
 
 
0102
Casall 14
W / Holst / B / 2004
V:Casall / MV:Limbus
 
 
0103
Casallcon
W / Holst / Schwb / 2011
V:Casall / MV:Contender
 
 
0104
Casanova 455
H / Holst / Schi / 2008
V:Corrado I / MV:Caletto I
 
 
0105
Cascana
S / Bay / Schi / 2011
V:Colestus / MV:Argentinus
 
 
0574
Casella 2
S / Holst / B / 2009
V:Cassiano / MV:Quantum
 
 
0106
Cash 184
W / Holst / B / 2007
V:Camposanto / MV:Silvano
 
 
0107
Casino 86
W / Bay / Schi / 2011
V:Cantoblanco / MV:Clinton II
 
 
0108
Casinos Rubin
W / Bay / Schi / 2007
V:Casinos / MV:Quidam's Rubin
 
 
0109
Casira 5
S / Hann / Db / 2007
V:Cassus / MV:Embassy I
 
 
0110
Cassandra Castella F
S / Hann / Db / 2009
V:Contagio / MV:Silvio I
 
 
0111
Cassandro 66
W / Bay / BSchi / 2008
V:Casinos / MV:Sandro
 
 
0112
Cassia de Lys 2
S / Westf / Schi / 2006
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Champion Du Lys
 
 
0113
Cassito 3
W / Holst / B / 2005
V:Cassini I / MV:Galant Vert xx
 
 
0114
Casta Diva 5
S / Westf / Db / 2006
V:Christiano / MV:Beach Boy
 
 
0115
Castor BS
W / Holst / B / 2003
V:Caretino / MV:Lavaletto
 
 
0117
Catch Me BS
W / Württ / B / 2005
V:Chambertin / MV:Nimmerdor
 
 
0118
Cathrina 2
S / DSP / B / 2006
V:Cancoon (Cocoon) / MV:San Juan
 
 
0119
Catinka S
S / Holst / B / 2010
V:Chin Champ / MV:Roderik
 
 
0120
Catrice D
S / Hann / Schi / 2009
V:Cassini II / MV:Loredo
 
 
0121
Catwiesel 8
W / Hann / Db / 2011
V:Clinton I / MV:Argentinus
 
 
0122
Cavalito 6
H / DR / BFalb / 2013
V:FS Champion de Luxe / MV:Black Boy
 
 
0573
Cavallero P
W / DSP / Schi / 2006
V:Cancoon (Cocoon) / MV:Saccor
 
 
0123
Caya 39
S / Bay / BSchi / 2012
V:Colestus / MV:Clearway
 
 
0124
Cayoo 3
W / Holst / Schi / 2009
V:Crawford / MV:Calido I
 
 
0125
Cayoso
H / Holst / B / 2005
V:Cartani / MV:Acord II
 
 
0126
Cecilia 28
S / Westf / Db / 2007
V:Christiano / MV:Beach Boy
 
 
0127
Celano 12
W / OS / B / 2004
V:Con Capitol / MV:Eschnapur
 
 
0128
Celiginia
S / KWPN / Db / 2007
V:Tygo / MV:French Buffet xx
 
 
0129
Celina E
S / DR / B / 2010
V:Cyrill / MV:Durello
 
 
0130
Cervino H
H / Bay / SbkaS / 2012
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Grand Step
 
 
0131
Chablis 121
S / Holst / F / 1997
V:Calido I / MV:Mowgli
 
 
0132
Chalzedon
W / Bay / Schi / 2010
V:Catoki / MV:Calido I
 
 
0133
Champion 119
H / DSP / F / 2008
V:Chacco-Blue / MV:Levisto
 
 
0134
Charlie Z
W / Hann / F / 2009
V:Chambertin / MV:Cassini II
 
 
0135
Cheepy
S / Holst / BkaSc / 2007
V:Cassini II / MV:Chambertin
 
 
0136
Chelita
S / Württ / Db / 2008
V:Chambertin / MV:Don Juan
 
 
0137
Chester 245
W / OS / Db / 2005
V:Colander / MV:Donator
 
 
0138
Chester F
W / Holst / B / 2009
V:Casall / MV:Newton
 
 
0139
Cheval de Couer 2
W / Holst / Schi / 2008
V:Colman / MV:Romino
 
 
0140
Chicago 109
W / Württ / Schwb / 2006
V:Corofino II / MV:Loving Dancer
 
 
0141
Chicca D'Oro
S / Old / Db / 2007
V:Carry Gold / MV:Lagoheidor G
 
 
0539
Chief-Johnny
W / Westf / B / 2006
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Carolus I
 
 
0143
Chilly Lilly
S / Württ / Schi / 2009
V:Clintord I / MV:Larome
 
 
0144
Chippendale 16
W / DR / F / 2004
V:Constantin / MV:Donnerhall
 
 
0145
Chivas 58
W / DSP / B / 2010
V:Crossfire / MV:Graf Anhalt E
 
 
0146
Choco jumbo
W / Hann / B / 2008
V:Conteur / MV:Connery
 
 
0147
Ciacomina 4
S / DSP / Schi / 2014
V:Ciacomini / MV:Con Sherry
 
 
0149
Ciao Bello
W / Bay / Schwb / 2009
V:Conteur / MV:Rothenburg J
 
 
0150
Ciara 63
S / Holst / Hlb / 2006
V:Clearway / MV:Cascavelle
 
 
0151
Cicera de la Vayrie B
S / Z.Rpf / Schi / 2008
V:Cicero Z / MV:April Night xx
 
 
0152
Cidam B
H / Bay / BSchi / 2013
V:Clinton / MV:Quidam de Revel
 
 
0153
Cinzaghi Z
W / Z.Rpf / Schi / 2008
V:Contefino / MV:Captain Paul I
 
 
0154
Clara 146
S / Holst / Schi / 2012
V:Clearway / MV:Contender
 
 
0155
Classic White 2
S / Holst / Schi / 2011
V:Clarimo / MV:Cassini I
 
 
0156
Cleman
W / Hann / Schwb / 2008
V:Comte / MV:Calypso II
 
 
0157
Clementine 35
S / Hann / Hlb / 2008
V:Contagio / MV:Fighting Alpha
 
 
0158
Clever Girl 11
S / ZW / B / 2011
V:Clever and Smart / MV:New Quidam
 
 
0159
Clicquot 5
W / DSP / B / 2004
V:Chico's Boy / MV:Forrest xx
 
 
0160
Cocain 12
W / OS / B / 2009
V:Catoki / MV:Carabas
 
 
0161
Coco H
W / DSP / Schi / 2008
V:Colorit / MV:Cardenio
 
 
0162
Cocolino 7
W / Holst / Db / 2009
V:Cayado / MV:Lavall II
 
 
0163
Coeur de Lion 14
H / Holst / B / 2000
V:Coriano / MV:Cassini I
 
 
0165
Colisto
W / OS / B / 2006
V:Colander / MV:Levisto
 
 
0166
Colorado 199
H / Bay / B / 2007
V:Calme / MV:Raueck I
 
 
0167
Colour Line 2
W / Holst / B / 2006
V:Cefalo / MV:Cassini I
 
 
0168
Coming Sunrise
S / Bay / B / 2006
V:Cinquecento / MV:Ramiro
 
 
0169
Commander 21
W / Old / Schi / 2004
V:Celano / MV:Landadel
 
 
0170
Completina
S / Oe.Wb / Db / 2011
V:Completto / MV:Lord Lepanto
 
 
0171
Con Dition
W / Bay / B / 2010
V:Con Chello / MV:Sable Rose (Calvados)
 
 
0172
Con Future
W / Holst / 2005
V:Contender / MV:Franklin
 
 
0173
Con Latino DR
W / Holst / B / 2005
V:Contender / MV:Capitol I
 
 
0174
Con Spirit 7
H / Bay / RSchi / 2006
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Acorado I
 
 
0175
Con Touch S
S / Westf / B / 2006
V:Con Cento / MV:Capitol I
 
 
0176
Con-Kolibri
W / DSP / B / 2008
V:Con Sherry / MV:Kolibri
 
 
0177
Concetta 20
S / Hann / B / 2005
V:Concetto / MV:Wiener Star
 
 
0546
Conchita 118
S / Württ / B / 2009
V:Contendro II / MV:Darco
 
 
0179
Condiro 2
W / Hann / Db / 2005
V:Contendro I / MV:Drosselklang I
 
 
0180
Constantin B 4
H / Bay / Schwb / 2013
V:Contendro I / MV:Stakkato
 
 
0181
Contagio's Libertina
S / Hann / B / 2010
V:Contagio / MV:Le Cou Cou
 
 
0182
Contenda
S / Holst / Db / 2004
V:Contender / MV:Julio Mariner xx
 
 
0183
Contino 72
W / OS / B / 2011
V:Conthargos / MV:Stakkatol
 
 
0184
Cool Catoo
W / Holst / B / 2011
V:Catoo / MV:Cassini II
 
 
0185
Cool Hill 2
W / DSP / Db / 2010
V:Corlensky G I / MV:Al Cantino (ex: Romario)
 
 
0186
Cooper 156
W / Württ / Schi / 2009
V:Cassini II / MV:Chambertin
 
 
0187
Cooper VA
H / Holst / F / 2008
V:Clarimo / MV:Alcatraz
 
 
0564
Coralle 41
S / Holst / B / 2009
V:Casall / MV:Carthago
 
 
0188
Cordio B
W / Bay / Db / 2006
V:Cordius M / MV:Coronado
 
 
0189
Coriander 16
W / Bay / B / 2006
V:Candillo / MV:Lord Inci Pit
 
 
0190
Corne B
W / KWPN / Schi / 2007
V:Whitesnake / MV:Lancelot
 
 
0191
Corofina 24
S / Hann / B / 2006
V:Contendro I / MV:Charon
 
 
0192
Cortina 224
S / Hann / B / 2010
V:Carrico / MV:Stakkato
 
 
0193
Cortina d'Ampezzo 4
S / Bay / B / 2008
V:Captain Fire / MV:Argentinus
 
 
0194
Cosa Nostra 13
W / Grpf.o.R / F / 2009
 
 
0195
Cosmic Clipper
W / Hann / Schwb / 2005
V:Contendro I / MV:Rio Branco
 
 
0196
Costa-Rika
S / Westf / B / 2008
V:Captain Fire / MV:Lord Caletto
 
 
0197
Coup de Couleur
W / Bay / Db / 2008
V:Conteur / MV:Landadel
 
 
0198
Covergirl 7
S / Westf / B / 2003
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Ramiro's Son I
 
 
0199
Cremont
W / Holst / Schwb / 2009
V:Carabas / MV:Coriander
 
 
0200
Cromwell 32
W / Bay / B / 2008
V:Chacco-Blue / MV:Losander
 
 
0201
Crumble 3
W / Holst / B / 2009
V:Clarimo / MV:Contender
 
 
0202
Cuddel 6
W / Holst / B / 2011
V:Cosido / MV:Cartani
 
 
0203
Cukkini
W / Hann / Db / 2011
V:Comte / MV:Escudo II
 
 
0204
Cullinan du Borget B
H / SF / B / 2012
V:Diamant de Semilly / MV:Quick Star
 
 
0540
Cyxtus Audax
W / Bay / 2009
V:Clinton I / MV:Landherr
D - Pferdename / KNR
 
 
0206
Da Capri
W / Württ / R / 2007
V:Dacaprio / MV:Rico
 
 
0207
Dahlija
S / DSP / Schwb / 2011
V:Dressage Royal / MV:Niclas xx
 
 
0208
Dailymotion 2
W / Hann / B / 2011
V:Dannebrog / MV:Fürst Heinrich
 
 
0209
Daisy-Sunnyday
S / Hann / Df / 2009
V:Diamond Hit / MV:Grosso Z
 
 
0210
Dakira Deluxe
S / Hann / Schwb / 2011
V:Diarado / MV:Contendro I
 
 
0211
Dalina 49
S / Hann / F / 2004
V:Don Bosco / MV:Lauries Crusador xx
 
 
0212
Dancing Dynamic
H / DR / DbSch / 2007
V:FS Dior de Luxe / MV:Varello
 
 
0213
Dancing World
H / Hann / Db / 2009
V:Dancier / MV:Wolkenstein II
 
 
0214
Darjeeling D
W / Bay / B / 2005
V:Donnerball / MV:Feinbrand
 
 
0543
Dark Angel 57
S / Hann / R / 2008
V:Don Frederico / MV:Rohdiamant
 
 
0216
Davidoff AG
W / DR / B / 2008
V:Douglas / MV:Vulkan
 
 
0217
Davidson 5
W / Westf / Db / 2006
V:Don Kennedy / MV:Rosenkavalier
 
 
0218
Deaneira
S / Bay / B / 2004
V:Denaro / MV:Unbekannt
 
 
0219
Dejavu 31
W / DR / Falbe / 2007
V:Douglas / MV:Sir Charles
 
 
0220
Delecoure
W / Württ / F / 2011
V:Diamond Hit / MV:Laurentio
 
 
0221
Der Duke 2
W / DR / B / 2010
V:Reitland's Du oder Keiner / MV:Stukhuster Ricardo go for Gold
 
 
0222
Desperado 261
W / KWPN / Db / 2008
V:Corland (DK: Corlando) / MV:Mermus R
 
 
0223
Destany 3
S / DR / F / 2004
V:FS Don't Worry / MV:Dornik B
 
 
0224
Diamond Ty
W / Pony o.R / B / 2006
 
 
0225
Diamond's Painted Black
H / DR / Db / 2009
V:Reitland's Du oder Keiner / MV:Bugatti
 
 
0226
Didgeridoo 11
W / Hann / Db / 2001
V:Davignon I / MV:Mont Du Cantal AA
 
 
0227
Dieu D'Amour 3
W / Hann / Db / 2009
V:Dimaggio / MV:Rotspon
 
 
0228
Django Unchained T
W / DSP / R / 2011
V:Diarado / MV:Calido I
 
 
0229
Dodo 56
W / DR / F / 2011
V:FS Don't Worry / MV:Dressman I
 
 
0230
Dolce Cavalli von der Held
S / ZW / B / 2007
V:Deauville van T&L (ex De la Vi / MV:Acord II
 
 
0231
Dolissa-Mona
S / KWPN / B / 2008
V:Tygo / MV:Wolfgang
 
 
0232
Dolores vd Cumul
S / Lux.W / B / 2013
V:Denver
 
 
0233
Don Adriano 2
W / Hann / Db / 2008
V:Don Frederico / MV:Adrian
 
 
0234
Don Flori - R
W / Bay / Df / 2011
V:Don Diamond / MV:Florestan I
 
 
0235
Don Morelli
W / Hann / F / 2012
V:Don Frederico / MV:Weltmeyer
 
 
0571
Donsagio
H / DR / F / 2006
V:FS Disagio / MV:Nangrando
 
 
0237
Doppelkorn 2
W / Bay / Db / 1998
V:Daimler / MV:Ladalco
 
 
0238
Double Enjoy
W / DR / 2008
V:Dressman I / MV:Black Magic Diamant
 
 
0239
DSP Alice
S / DSP / F / 2007
V:Askari / MV:Landrebell
 
 
0575
Dugi Otok
W / Hann / Db / 2007
V:For Edition I / MV:Diadem
 
 
0240
Dujardin B
W / DR / 2006
V:Deinhard B / MV:Danny Black
E - Pferdename / KNR
 
 
0241
Ecco 54
W / KWPN / F / 2009
V:Vittorio / MV:N-Aldato
 
 
0242
Edgar 51
W / KWPN / Db / 2009
V:Warrant / MV:Furioso (Purioso)
 
 
0243
Electra K
S / Bay / Db / 2010
V:Captain Fire / MV:Landjonker (Fruhling)
 
 
0244
Eliza B
S / Holst / F / 2012
V:Mylord Carthago / MV:Caretino
 
 
0245
Elly Mc.Beel
S / Old / Df / 2002
V:Armitage / MV:Granulit
 
 
0246
Emelieke
S / Grpf.o.R / Df / 2009
 
 
0247
Eminenza
S / KWPN / B / 2009
V:Vivaldi / MV:San Remo (NLD)
 
 
0248
Emmaah
S / Westf / B / 2007
V:Ehrenpreis / MV:Dialekt
 
 
0576
Empire 201
S / Hann / R / 2009
V:El Bundy I / MV:Pageno xx
 
 
0249
Endriks
W / KWPN / Schi / 2009
V:Orthos / MV:Dutch Capitol
 
 
0250
Ephelia
S / KWPN / Schi / 2009
V:Cardento / MV:Ahorn
 
 
0251
Epsom de L'escaille
H / SBS / B / 2010
V:Vigo D'Arsouilles / MV:Concorde
 
 
0252
Eric B
W / Hann / B / 2004
V:Escudo I / MV:Calypso II
 
 
0253
Erotic Extasy
W / Holst / BSchi / 2000
V:L'Ombre / MV:Lagos
 
 
0254
Especially Lilly
S / Hann / F / 2004
V:Earl / MV:Calypso II
 
 
0255
Ewings
W / KWPN / R / 2009
V:Lexicon / MV:Emilion
 
 
0256
Exception Ek
W / SWB / B / 2010
V:Clearway / MV:Diamant de Semilly
 
 
0257
Exclusive 10
H / KWPN / Schi / 2009
V:Vingino / MV:Sable Rose (Calvados)
 
 
0258
Explosive HX
W / KWPN / B / 2009
V:Ukato / MV:Burggraaf
F - Pferdename / KNR
 
 
0570
Fabo San WE
W / DR / B / 2005
V:Famos / MV:Black Dancer
 
 
0259
Fabriano 75
W / Westf / B / 2009
V:Ferragamo / MV:Pessoa
 
 
0260
Faerytale
H / Bay / Schwb / 2006
V:Fürst Grandios / MV:Davignon I
 
 
0261
Fantastic 27
W / Sachs / F / 2002
V:Farewell I / MV:Adamo II
 
 
0262
Fascinate
W / Westf / Db / 2004
V:Florestan I / MV:Disco-Prince
 
 
0553
Fast Lane 4
H / Rhld / B / 2009
V:Florenciano / MV:Londonderry
 
 
0264
FBW Aragorn
W / Württ / B / 2004
V:Araconit / MV:Weltmeyer
 
 
0265
FBW Claus K von Clearway
H / Württ / F / 2006
V:Clearway / MV:Burggraaf
 
 
0266
Felini W
W / Bay / B / 2005
V:Hengst (n.gek.) / MV:Rubirando
 
 
0267
Felipe 24
W / Hann / 2010
V:Fürst Nymphenburg I / MV:Weltruhm
 
 
0268
Feodora Royal
S / Westf / B / 2011
V:Fiderstep / MV:Fürst Heinrich
 
 
0269
FH Nightcapitol
H / DR / 2004
V:Nightfire / MV:Alexander
 
 
0270
Fidchi
S / Westf / F / 2010
V:Ferragamo / MV:Lacock
 
 
0271
Fidergold 6
W / Old / Db / 2011
V:Fidertanz / MV:Sir Donnerhall I
 
 
0272
Fiderstern 3
W / Bay / Db / 2007
V:Fidertanz / MV:Rohdiamant
 
 
0273
Fifth Avenue 6
S / Old / F / 2006
V:Florencio I / MV:Dormello
 
 
0274
Fiji 8
W / KWPN / B / 2010
V:Ultimo / MV:Boreas
 
 
0275
Finnigan 10
H / BWP / R / 2008
V:Florencio I / MV:Redford
 
 
0276
Fiordiligi 3
S / Bay / Df / 2011
V:Vitalis / MV:Florestan I
 
 
0277
Fiorello 107
W / DR / B / 2001
V:Fiorello / MV:Colonel
 
 
0278
First Lady 201
S / Bay / F / 2004
V:Fürst Piccolo / MV:Rautenstein
 
 
0279
First Lady 212
S / Württ / R / 2006
V:Florencio I / MV:Donnerhall
 
 
583
Fit for Fun 16
W / Hann / B / 2008
V:For Compliment / MV:Prince Thatch xx
 
 
0280
Fitzgeraldos
H / Württ / B / 2002
V:Falsterbo / MV:Konkorde
 
 
0281
Flash Reloaded
W / Hann / B / 2006
V:St Almund HB II / MV:Dreamstreet
 
 
0282
Flintstone V
W / KWPN / B / 2010
V:Eldorado van de Zeshoek / MV:Roven xx
 
 
0283
Flow 2
S / KWPN / B / 2010
V:Verdi (Q-Verdi) / MV:Bon Ami
 
 
0284
Fly High 10
S / Ita.W / F / 2006
V:Dohitzun Guernica / MV:Quidam de Revel
 
 
0285
Fontainebleau DSP
H / DSP / Schwb / 2010
V:Fürst Grandios / MV:Drakdream
 
 
0286
For Picco M
H / Bay / Df / 2004
V:For Keeps / MV:Argentinus
 
 
0287
For Pleasure Junior
W / DR / Df / 2008
V:For Kids Only / MV:Magnum
 
 
0288
For President B
W / DR / B / 2006
V:For Kids Only / MV:Constantin
 
 
0289
For the Body B
H / Württ / F / 2007
V:For Pleasure / MV:Lucky Luke
 
 
0290
Freshboy
W / DSP / B / 2004
V:Freshman / MV:Bernstein B
 
 
0291
Froop O
W / Old / Db / 2007
V:Fidertanz / MV:Donnerhall
 
 
0292
FS Companiero
W / DR / B / 2003
V:FS Champion de Luxe / MV:FS Pavarotti
 
 
0293
Fürst Fidell
W / Old / Db / 2008
V:Fidertanz / MV:Rohdiamant
 
 
0294
Fürst Franz Ferdinand
W / Bay / B / 2011
V:Feedback / MV:Landprinz
 
 
0566
Fürst Malu
W / Old / R / 2003
V:Fürst Heinrich / MV:Rubinstein I
G - Pferdename / KNR
 
 
0295
Galileo 140
W / DR / F / 2010
V:Hesselteich's Golden Dream / MV:Playback
 
 
0296
Gambys Greta WE
S / DR / B / 2008
V:FS Don't Worry / MV:Brillant
 
 
0297
Garfield V.H. Blondveld
W / BWP / Schi / 2006
V:Lord Z / MV:Jasper
 
 
0298
Gavanie 2
H / Bel.P / B / 2002
V:Emmickhoven's Diego / MV:Ten Ankers Jerolianca
 
 
0299
Genesis v/d Fruitkopf
W / BWP / Schi / 2006
V:C-Indoctro / MV:President
 
 
0300
Genia 47
S / Bay / Hlb / 2009
V:Landprinz / MV:Sir Shostakovich xx
 
 
0301
Georgie M II
W / DR / Palom / 2009
V:Go for Gold / MV:Principal Boy
 
 
0302
Getswerder's Black Hill
W / NWR / R / 2011
V:Brouwershaven Diamond Hit / MV:Bodo
 
 
0303
Gina 1821
S / Hann / Df / 2012
V:Graf Top / MV:Satisfaction I
 
 
0304
Ginela 2
S / Bay / F / 2007
V:Spor / MV:Agitator
 
 
0305
Gladstone 86
W / KWPN / B / 2011
V:Brainpower / MV:Oklund
 
 
0306
Gloria FH
S / Bay / BSchi / 2010
V:Baloussini / MV:Quadrigus M
 
 
0307
Glotis
S / Hann / B / 2000
V:Graf Top / MV:Drosselklang II
 
 
0308
Golden United
W / KWPN / Db / 2011
V:United / MV:Sandro Hit
 
 
0309
Good Feeling 8
S / Bay / B / 2010
V:Chat qui Rit de L / MV:La Rochelle G
 
 
0310
Good Live
W / Meckl. / Db / 2004
V:Goldwing / MV:Lord Kemm
 
 
0311
Grace Top 7
S / Hann / Db / 2010
V:Graf Top / MV:Quidam's Rubin
 
 
0312
Granada 316
S / Hann / F / 2012
V:Graf Top / MV:Grafenstolz
 
 
0313
Granat 301
W / Bay / B / 2004
V:Grandeur / MV:Werther
 
 
0314
Grandinus 4
H / KWPN / Db / 2011
V:Bodinus / MV:Royal Bravour
 
 
0315
Grando 246
W / Westf / F / 2009
V:Grasco / MV:Pilot
 
 
0316
Greenboy 2
W / NF / F / 2006
V:Hoppenhof's Shardon / MV:Garant
 
 
0317
Gründleinshofs Pop Art
W / DR / BFalb / 2012
V:Piccolo / MV:FS Cocky Dundee
 
 
0318
Guardiola - N
W / KWPN / F / 2011
V:Vigo D'Arsouilles / MV:Ukato
 
 
0568
GWH Tabasco
H / NF / B / 2005
V:Park's Taron / MV:Isaron Nordwind
H - Pferdename / KNR
 
 
0319
Halina 43
S / Württ / B / 2008
V:Hotline / MV:Alassio
 
 
0320
Hanna 135
S / Old / B / 2008
V:Hotline / MV:Sandro Hit
 
 
0321
Hawaii Beach
W / ISH / F / 2009
V:Beach Ball / MV:HHS BR Charlton
 
 
0322
Henglein's Licosto
H / Westf / Df / 2005
V:Licotus / MV:Rosenkavalier
 
 
585
Hermes 134
W / Bay / Db / 2008
V:Hotline / MV:Lanciano
 
 
0323
Hi Joey
S / Oe.Wb / Schwb / 2003
V:Contendro I / MV:Columbus
 
 
0324
Himeno
W / Hann / B / 2005
V:His Highness / MV:Lauries Crusador xx
 
 
0325
Horse Gym's Cascarda
S / Bay / B / 2008
V:Chambertin / MV:Landadel
 
 
0326
Horse Gym's Comonflage
W / Holst / Schwb / 2009
V:Contendro I / MV:Cascavelle
 
 
0327
Horse Gym's Cool Running
H / Holst / B / 2008
V:Carinjo / MV:Caretino
 
 
0328
Horse Gym's Joyfull
S / Holst / Db / 2004
V:Caretino / MV:Acord II
 
 
0542
Hot Cream WE
H / DR / F / 2005
V:Halifax / MV:Dressman I
 
 
0330
Hurra 3
S / Bay / B / 2010
V:Hirtentanz / MV:Humanus
I - Pferdename / KNR
 
 
0331
I Pad
S / Hann / B / 2007
V:Iberio / MV:Espri
 
 
0332
Idealist v/d Molendreef
W / BWP / B / 2008
V:Boris van het Kluizebos / MV:Upsilon van de Heffinck
 
 
0333
Isaria 4
S / DSP / B / 2011
V:Quiz / MV:Quidam's Rubin
J - Pferdename / KNR
 
 
0334
Jade de Kalvarie
S / BWP / B / 2009
V:Vinesse / MV:Codex
 
 
0335
Jenna the Sequel
S / BWP / B / 2009
V:Ideal de la Loge / MV:Aydin des Malais
 
 
0336
Jenson 7
W / BWP / B / 2009
V:Darco / MV:Chin Chin
 
 
0337
Joyful Kid
H / KWPN / F / 2014
V:Chaman / MV:Chellano Z
K - Pferdename / KNR
 
 
0338
Kaya 34
S / Pol. / BTiSc / 2009
V:San / MV:Dos
 
 
0339
Kazaar
H / Trak. / B / 2004
V:Louidor / MV:Kosmonaut ox
 
 
0340
Keep Smiling 31
W / Trak. / B / 2012
V:Sidney Bay / MV:Herzruf
 
 
0341
Keltenfürst K
W / Trak. / Db / 2009
V:Grafenstolz / MV:Cadeau
 
 
0343
Kentucky 111
W / DR / 2009
V:Kennedy WE / MV:Top Gun I
 
 
0557
Kiara 94
S / AESRpf / Db / 2003
V:Lancaster
 
 
0559
Kilian 67
W / Bay / B / 2010
V:Question d'Honneur B / MV:Larno
 
 
0550
Killagriff Cruise on Lou
W / ISH / Schi / 2004
V:Cruise On / MV:Westmeath Lad
 
 
0347
Kleiner Kronprinz
W / DR / Schwb / 2005
V:Kaiser Konrad / MV:Viktoria's Colano
L - Pferdename / KNR
 
 
0348
La Bonita 54
S / DR / B / 2004
V:Languard / MV:Natoheld
 
 
0349
La Voltra
S / Pol. / F / 2009
V:Le Voltaire / MV:Palasz
 
 
0350
Lacoste 126
W / Hann / F / 2008
V:Locksley II / MV:Wolkenstein II
 
 
0351
Lacoste 129
W / DSP / B / 2008
V:Lord Lindenau / MV:Corum
 
 
0352
Lady Spezi
S / Westf / B / 2009
V:Lord Pezi / MV:Grandeur
 
 
0353
Ladylike 68
S / Bay / Df / 2009
V:Larome / MV:Chambertin
 
 
0538
Lago d'Oro
W / Bay / F / 2009
V:Lord Sunshine / MV:Fredericus-an
 
 
0355
Laihla
S / Hann / B / 2006
V:Labamba / MV:Dostal
 
 
0356
Lambourghina 2
S / Bay / B / 2004
V:Landprinz / MV:Acord II
 
 
0357
Lance 14
W / Holst / BkaSc / 2003
V:Lancer II / MV:Capitol I
 
 
0358
Lanci's Boy
W / Bay / B / 2008
V:Baluga (Cartouche van't Zorgvl / MV:Lanciano
 
 
0359
Land's End 9
W / Holst / Db / 2003
V:Landjunge / MV:Capitol I
 
 
0360
Lanzelot 126
W / Württ / B / 2006
V:Le Champion / MV:Wanilo
 
 
0361
Le Dauphin
W / Württ / B / 2002
V:Laudatio / MV:Silvio I
 
 
0362
Le Parisien 2
H / Z.Rpf / B / 2008
V:Lawito / MV:Cento
 
 
0363
Leila 321
S / Bay / B / 2005
V:Ludwig von Bayern / MV:Coriograf B
 
 
0364
Lenarda
S / Westf / B / 2005
V:Lenardo / MV:Landadel
 
 
0365
Lennon 36
W / OS / F / 2003
V:Lando / MV:Pageno
 
 
0366
Lennox 255
W / DSP / R / 2005
V:L'Ami / MV:Grandus (Grandom)
 
 
0367
Leonie 208
S / DR / F / 2007
V:FS Don't Worry / MV:Creston Dundee
 
 
0368
Levita Z
S / Z.Rpf / Db / 2011
V:Levisto / MV:Coriolan
 
 
0369
Lexus 82
W / Hann / B / 2008
V:Lex Lugar / MV:Acorado I
 
 
0370
Leyla 18
S / Bay / F / 2001
V:Rivero II / MV:Rubinstein I
 
 
0371
Like A Lady
S / Bay / DbkaS / 2009
V:Fürst Hohenstein / MV:Lucky Lionell
 
 
0372
LillÚ Wildberry
S / Bay / B / 2012
V:Los Angeles / MV:Lucky Luke
 
 
0373
Limbothello B
H / Holst / B / 2011
V:Limbus / MV:Cassini II
 
 
0374
Little Lucie 6
S / DSP / F / 2009
V:Levistano / MV:Landrebell
 
 
0375
Lordiz
S / Old / F / 2008
V:Lord Z / MV:Feuerwerk
 
 
0376
Lorena US
S / Old / B / 2009
V:Lordanos / MV:Laurion
 
 
0377
Lorenzo P
W / Württ / Schwb / 2007
V:Lauterbach / MV:Pikfein
 
 
0378
Lou Bega 37
W / OS / B / 2008
V:Linton / MV:Balou du Rouet
 
 
0379
Lovely Rosie
S / DSP / F / 2010
V:Levistano / MV:Kolibri
 
 
0380
Luciano 263
W / Holst / B / 2007
V:Lucky Champ / MV:Loutano
 
 
0381
Luigi 262
W / Holst / Schi / 2011
V:Larimar / MV:Carthago
 
 
0382
Luke Mc Donald
H / Bay / B / 2002
V:Lord Inci Pit / MV:Sirius
 
 
0383
Lully
W / Hann / Db / 2002
V:Likoto xx / MV:Weltmeyer
M - Pferdename / KNR
 
 
0384
Magic Girl 15
S / DSP / B / 2005
V:Magic Boy / MV:Landjonker (Fruhling)
 
 
0385
Magic Yellow
W / Is / 1995
 
 
0386
Mara Villa
S / OS / F / 2008
V:Lord Z / MV:Continue
 
 
0387
Mc Pleasure
W / DR / F / 2006
V:Mac Namara / MV:Vulkan
 
 
0388
Mellow Peach
S / DR / Palom / 2011
V:The Braes My Mobility / MV:Dancing Fox B
 
 
0389
Mia-Mare
S / Grpf.o.R / Schi / 2011
 
 
0390
Mini Charmeur T
W / DR / F / 2010
V:Mentos Charmeur / MV:Charming Boy
 
 
0391
Mir doch egal
S / DR / B / 2008
V:Welcome Sympatico / MV:Mambo Moscan
 
 
0392
Mon Avion
S / Bay / B / 2004
V:Quidam's Rubin / MV:Federsee
 
 
0393
Mon Souris
S / Bay / B / 2011
V:Arrivederci / MV:Federsee
 
 
0394
My Lady Power of Love
S / Württ / R / 2000
V:Campari M / MV:Rigobert
 
 
0541
Mytender's Appolonia
S / Holst / B / 2009
V:Montender / MV:Chello I
N - Pferdename / KNR
 
 
0396
Naschko T
W / DR / B / 2009
V:Nibelungenheld / MV:Mentos Charmeur
 
 
0397
Nasowas 4
S / Bay / Db / 2009
V:Coronas / MV:Landprinz
 
 
0399
Nebulo 2
W / Ung. / Db / 2002
V:Charisma II / MV:Loradus
 
 
0400
Neugschwents Caruso
H / OS / B / 2013
V:Copin van de Broy / MV:Caretano Z
 
 
0401
Neugschwents Contex
H / OS / B / 2013
V:Contendro I / MV:Alexis Z
 
 
0402
Nicos Spotlight
W / DR / R / 2011
V:Nico The Champ / MV:Gig Spotlight
 
 
0404
Nikita 409
S / DR / Schi / 2004
V:Night-Power / MV:Platello
 
 
0405
Nikita 483
S / KWPN / Schwb / 2010
V:Numero Uno / MV:Heartbreaker
 
 
0406
NK Cyrill
H / DR / Palom / 2006
V:FS Champion de Luxe / MV:Power Man
 
 
0407
Nobel Noir
W / DR / 2008
V:No Limit / MV:Colorado
 
 
0408
Noble Girl 8
S / Bay / Db / 2010
V:Colestus / MV:Desert Story xx
 
 
0409
Nontendra Melloni
S / Westf / B / 2009
V:Numero Uno / MV:Contendro I
 
 
0410
Nordstern 109
W / Holst / Db / 2009
V:Nekton / MV:Clinton I
 
 
0411
Nugget 76
W / DR / F / 2005
V:Navajo / MV:Condor II
 
 
0412
Number One 32
H / Westf / B / 2007
V:Call me number One / MV:Acorado I
 
 
0413
Nur für Dich
W / DR / B / 2007
V:Nagano / MV:Via Mala
O - Pferdename / KNR
 
 
0414
Ogano B
H / SF / F / 2013
V:Ogano Sitte / MV:Vas Y Donc Longane
 
 
0415
Ollis Girl
S / Holst / B / 2004
V:Quidam's Rubin / MV:Lord Inci Pit
 
 
0416
Omerta Incipit
S / Bay / BSchi / 2011
V:Levisonn / MV:Candillo
 
 
0417
Orchid's Rico
W / NF / Falbe / 2000
V:Orchid's Cestanli / MV:Ashkar ox
P - Pferdename / KNR
 
 
0418
Pandorama 2
S / Bay / BSchi / 2007
V:Tallyho / MV:Corallo
 
 
0419
Pearl's Bellina
S / Bay / B / 2011
V:Balous Bellini / MV:Cristo
 
 
0420
Petit Over
S / Bay / B / 2006
V:Fürst Grandios / MV:Pablo
 
 
0421
Pezi Baer
W / OS / B / 2006
V:Lord Pezi / MV:Quick Star
 
 
0422
Physalie 8
S / Holst / B / 2009
V:Quirado / MV:Lavall I
 
 
0423
Pik÷r 7
W / DR / Db / 2009
V:FS Pour l'Amour / MV:Bavarottie
 
 
0424
Pilgrim's Golden Boy
W / DR / Df / 2007
V:Pilgrim's Red / MV:Downland Folklore
 
 
0425
Pinas Princess
S / Bay / Df / 2008
V:Lord Loxley I / MV:Piaster
 
 
0426
Piona 7
S / Bay / Schwb / 2004
V:Contendro I / MV:Pilot
 
 
0427
Pirelli 35
W / Bay / F / 2001
V:Pacelli W / MV:Raueck I
 
 
587
Polarjäger 4
W / Bay / F / 1999
V:Pilotek / MV:Remis
 
 
0428
Pomeline Z
S / Hann / Db / 2008
V:Embassy III / MV:Pik Bube I
 
 
0429
Pour Plaisir 4
W / DR / 2001
V:FS Pour l'Amour / MV:Nibelungenheld III
 
 
0430
Pretty Woman 211
S / Holst / B / 2009
V:Quintero / MV:Cassini II
 
 
0431
Prinz Claus
W / Westf / Db / 2010
V:Cornet's Prinz / MV:Grannus
 
 
0554
Professor Dumbledore
W / Bay / DbkaS / 2006
V:Pasolongo / MV:Matador II
Q - Pferdename / KNR
 
 
0433
Qintana 2
S / OS / B / 2010
V:Quattro B / MV:Raphael
 
 
0434
Quadriga 31
S / Bay / Db / 2008
V:Quadrigus M / MV:Waldgraf
 
 
0435
Quadro BS
W / Holst / Db / 2005
V:Quick Nick I / MV:Lands River
 
 
0436
Quam Libet
W / Old / 2007
V:Quaterback / MV:Lauries Crusador xx
 
 
0437
Quando 24
W / Holst / B / 2001
V:Quinar / MV:Corofino I
 
 
0438
Quando de Luxe
W / Bay / F / 2008
V:Quando-Quando / MV:Ruehmann
 
 
0439
Quatana
S / Pol. / B / 2006
V:Qulester / MV:Maram
 
 
0440
Quatta vh Stokershof
S / Z.Rpf / Db / 2008
V:Querlybet Hero / MV:Zandor
 
 
0441
Qudo S
W / Holst / B / 2006
V:Quintero / MV:Coronado
 
 
0442
Que tal 2
S / Old / B / 2003
V:Quidam's Rubin / MV:Jet Set
 
 
0443
Queen Bee 11
S / DR / Palom / 2004
V:Frankenhoeh's Kir Royal / MV:Brillant
 
 
0560
Queensberry 7
S / Bay / Db / 2006
V:Quidam's Rubin / MV:San Carlos
 
 
0445
Quel Filou S 2
W / Holst / B / 2009
V:Quality / MV:Capitol I
 
 
0446
Quentchen Glück 6
H / Bay / B / 2005
V:Quirin / MV:Larioni
 
 
0447
Querry
W / Old / B / 2006
V:Quattro B / MV:Le Vainqueur
 
 
0558
Quick Silver 10
S / OS / Schi / 2005
V:Quite Capitol / MV:Acobat II
 
 
0561
Quick Stepp 4
W / Old / B / 2007
V:Quidam / MV:Couleur-Rubin
 
 
0450
Quik - Star
W / Bay / B / 2008
V:Quadrigus M / MV:Corallo
 
 
0451
Quineiro
H / Holst / Db / 2010
V:Quintero / MV:Parco xx
 
 
0452
Quinn 9
W / Holst / Schi / 2004
V:Quidam's Rubin / MV:Acord II
 
 
0453
Quinta S
S / Holst / B / 2009
V:Quadrigo / MV:Carthago
 
 
0454
Quintessenz S
S / Hann / Db / 2007
V:Quite Capitol / MV:Calido I
 
 
0455
Quitus 4
W / Old / B / 2009
V:Quidam de Revel / MV:Argentinus
R - Pferdename / KNR
 
 
0456
Rahmannshof Calina
S / Holst / B / 2009
V:Casall / MV:Corrado I
 
 
0457
Ramon 340
W / Westf / B / 2006
V:Riccione / MV:Florestan I
 
 
0458
Ravell 145
W / Bay / Db / 2007
V:Ray Ban / MV:Pacelli W
 
 
0459
Riccoletto
W / Bay / F / 2002
V:Rivero II / MV:Alcatraz
 
 
0460
Rico 594
W / SchwK / F / 2001
V:Riegel / MV:Wirt
 
 
0579
Riverman 12
W / Bay / Db / 2004
V:Rivero II / MV:Sir Sch÷lling
 
 
0461
Rock for Diamonds
S / Westf / B / 2008
V:Rock Forever I / MV:Dimension
 
 
0462
Rocka Quality
S / Old / Db / 2010
V:Quality / MV:Raphael
 
 
0463
Rocky 1377
W / Hann / B / 2005
V:Rousseau / MV:Rotspon
 
 
0464
Rolf Rubin
W / Hann / F / 2007
V:Rousseau / MV:Alabaster
 
 
0565
Rolf's Royce
W / Holst / B / 2008
V:Casall / MV:Carthago
 
 
0465
Rubinja 9
S / Old / B / 2002
V:Rubin-Royal / MV:Landritter
 
 
0466
Rudolph 15
W / Bay / Db / 2003
V:Rivero II / MV:Fredericus-an
 
 
0467
Ruling Pedro
W / Bay / Db / 2002
V:Rubin-Royal / MV:Landwind II
S - Pferdename / KNR
 
 
0468
Sally King
S / DR / B / 2008
V:King Bjuti / MV:Fiorano
 
 
0469
Sam 848
W / Hann / Db / 2005
V:Stakkato Gold / MV:Pinkus
 
 
0470
Samarantio S
W / Old / Schwb / 2006
V:Samarant / MV:Del Piero
 
 
0471
Samba de la Magnifica
S / Bay / BkaSc / 2010
V:Sly del la Magnifica / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
0472
Samba Wind
W / DSP / Db / 2006
V:Samba Hit I / MV:Abendwind 2756
 
 
0473
San - Diego
H / Hann / F / 2006
V:Stakkato / MV:Don Juan
 
 
582
San Francisco 21
H / Old / BkaSc / 2006
V:Stakkato Gold / MV:Levantos I
 
 
0544
San Remo 111
W / Hann / B / 2009
V:Sir Calypso / MV:Almaz
 
 
0475
San Salvador F
W / Hann / B / 2007
V:Samarant / MV:Granulit
 
 
0476
Santos 689
W / RSti / 1996
 
 
0477
Schickeria 12
S / Westf / B / 2010
V:Acquit (Singapore) / MV:Pavarotti v.d.Helle
 
 
0478
Schoensgreen Pinie
S / DR / B / 2001
V:Kaiserstolz / MV:Sir Charles
 
 
0480
Schweizer Hof's La-Capitol
W / Holst / B / 2007
V:Lavall I / MV:Capitol I
 
 
0481
Securitas Alfred
W / BWP / B / 2000
/ MV:Apple King xx
 
 
588
Senseo 3
S / Westf / B / 2009
/ MV:Farbenfroh
 
 
0482
Shakira 234
S / Meckl. / Db / 2003
V:San Juan / MV:Azarro
 
 
0483
Shakira 379
S / Hann / R / 2006
V:Stakkato / MV:Ritual
 
 
0484
Shakti K
S / Hann / B / 2007
V:Sandro Hit / MV:Dream of Heidelberg II
 
 
0485
Shila 155
S / Hann / B / 2006
V:Stolzenberg / MV:Coriograf B
 
 
0487
Shutter Iland
W / Old / B / 2006
V:Silvio I / MV:Grandeur
 
 
0488
Simona 428
S / KWPN / B / 2010
V:Saffier / MV:Pavarotti v.d.Helle
 
 
0489
Sinus 92
W / Hann / Db / 2010
V:Stalypso / MV:Escudo I
 
 
0490
Sir Davidoff
W / Hann / Db / 2009
V:Sir Donnerhall I / MV:Don Davidoff
 
 
0491
Sir Leopold
W / Old / Db / 2008
V:Sir Donnerhall I / MV:Rohdiamant
 
 
0492
Sir Moritz 2
W / Hann / R / 2007
V:St. Moritz / MV:Matcho AA
 
 
0493
Sir Robin Off Loxley
W / Old / Db / 2003
V:Sandro Hit / MV:Donnerschwee
 
 
0494
Sir Sigi
W / Bay / Db / 2007
V:Spor / MV:Cornus
 
 
0495
Sisto
W / Hann / F / 2007
V:Sir Donnerhall I / MV:Rotspon
 
 
0496
Sofia von Stolzenberg
S / Hann / Db / 2010
V:Stolzenberg / MV:Sandro
 
 
0567
Solid Gold 3
W / Old / R / 2009
V:Sungold / MV:Grannox
 
 
584
Sri Lanka 24
S / Hann / B / 2012
V:Stalypso / MV:Escudo I
 
 
0497
Stacy D
S / Hann / Db / 2007
V:Stolzenberg / MV:Nimroy B
 
 
0498
Star of Rubica
W / Old / Db / 2007
V:Sandro Hit / MV:Royal Diamond
 
 
0499
Starlights Last Hope
S / Bay / F / 2011
V:Starlight / MV:Fredericus-an
 
 
0500
Steamboat Willie
W / Westf / F / 2010
V:Starnberg / MV:Dollmann
 
 
0501
Stella 1023
S / Bay / FkaSc / 2008
V:Silvermoon / MV:Greifswald
 
 
0502
Stella 852
S / Hann / Db / 2006
V:Stalypso / MV:Forrest xx
 
 
0503
Stevie Wonder M
W / Hann / B / 2006
V:Stedinger / MV:White Star
 
 
0504
Sullivan 63
W / Württ / Df / 2007
V:San Schufro / MV:Diamond Hit
 
 
0549
Sunset 46
W / Old / Db / 2004
V:Stedinger / MV:Crosby
 
 
0507
Surprise 229
S / Bay / B / 2012
V:Supreme / MV:Cosinus B
T - Pferdename / KNR
 
 
0508
Tamarindo LS
H / MEXRpf / Db / 2006
V:Dollar Dela Pierre (Tlaloc la / MV:Cash
 
 
0509
Tannenhof's Fahrenheit
H / Hann / B / 2007
V:Fidertanz / MV:De Niro
 
 
0510
Taquadriga
S / Bay / Db / 2007
V:Quadrigus M / MV:Coriograf B
 
 
0511
Thekla-Quinta
S / Old / B / 2005
V:Quidam's Rubin / MV:Argentinus
 
 
0512
Theo 124
W / Bay / FSchi / 2006
V:Tjungske / MV:Cicero
 
 
0513
Tiefenhofs Cacun
H / Holst / B / 2010
V:Cassini II / MV:Coriano
 
 
0514
Top Bella Mia
S / DR / R / 2013
V:Top Berlin / MV:Batman
 
 
0515
Toulouse GE
S / DSP / B / 2008
V:Quintender / MV:Chico's Boy
 
 
0572
Twyx
W / DR / Df / 2006
V:Top Anthony I / MV:Gamblers Star
U - Pferdename / KNR
 
 
0578
Ulysse D'en Haut
H / SF / B / 2008
V:Hastings / MV:Quidam de Revel
V - Pferdename / KNR
 
 
0516
Valentina RS
S / Hann / B / 2008
V:Valentino / MV:Cranach
 
 
0517
Valentino 311
W / Württ / F / 2006
V:Vivaldi van de Kampel / MV:Zeus (Nurzeus)
 
 
0518
Valetta 36
S / Holst / B / 2005
V:For Pleasure / MV:Caretino
 
 
580
Van Helsing 14
W / Hann / R / 2008
V:Valentino / MV:El Bundy I
 
 
0519
Vangberg
H / Westf / B / 2002
V:Fürst Piccolo / MV:Weinberg
 
 
0520
Verona Sunset
S / Hann / F / 2012
V:Valentino / MV:Pik Bube I
 
 
0551
Vidalgo
W / DR / B / 2003
V:Vivaldi / MV:Notre Beau
 
 
0569
Virgina 8
S / Z.Rpf / R / 2007
V:Vigaro / MV:Levisto
 
 
0522
Viva la Vita 2
S / Bay / Db / 2010
V:Carisma / MV:Saphir le Fol
W - Pferdename / KNR
 
 
0523
Wawollie 2
W / NRPS / B / 2011
V:Wup / MV:Ferro
 
 
0524
Weerlicht
W / KWPN / B / 2003
V:Larino / MV:Columbus
 
 
0525
Wera la Sol
S / Hann / F / 2004
V:Weltmeyer / MV:Lauries Crusador xx
 
 
0526
Weraton
W / KWPN / B / 2003
V:Sheraton / MV:L.A.
 
 
0527
Westerhuis Jorik
W / NWR / F / 2002
V:Coelenhage's Purioso / MV:Vita Nova's Golden Boris
 
 
0528
Western Lady 13
S / Hann / Db / 2009
V:Westernhagen / MV:Davignon I
 
 
0529
Whisper 194
S / Hann / F / 2004
V:Worldly I / MV:Donnerhall
 
 
0547
Why so Little 2
S / Hann / F / 2004
V:Worldly I / MV:Lancier
 
 
0531
Wildcristall
S / Bay / BSchi / 2007
V:Cristallo / MV:Coriograf B
 
 
0532
Witas 2
W / Old / F / 2000
V:Wolkentanz II / MV:Inschallah AA
 
 
0533
Wonder 53
S / Bay / B / 2004
V:Laretto Diavolo / MV:Campamento
 
 
0534
Wunderkind 9
W / KWPN / B / 2003
V:Sydney / MV:Elcaro
Z - Pferdename / KNR
 
 
0555
Zeyden Gin
W / KWPN / F / 2004
V:Weyden / MV:Gabor
 
 
0562
Zivia H
S / Holst / B / 2007
V:Cassaro / MV:Lord
 
 
0537
Zodak
W / KWPN / R / 2004
V:San Remo (NLD) / MV:Gribaldi