Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 200 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
0001
Aaron 367
H / B / 2008
V:Acadius / MV:Labrador
 
 
0002
Adventure Lady 3
S / F / 2007
V:Arthos / MV:Amor
 
 
0004
Anka 295
S / Hann / Db / 2001
V:Adlantus As / MV:Falkner
 
 
0005
Antares 226
W / Schwb / 2004
V:Adlantus As / MV:Laptop
 
 
0006
Armani's Boy 2
H / F / 2012
V:Armani-Night / MV:Nebos II
 
 
0007
Asko 62
W / NWR / F / 2006
V:Boomer / MV:Verona's Bo-Gi
B - Pferdename / KNR
 
 
0008
Bakir 2
W / B / 2000
V:Pastisz
 
 
0009
Balisto 38
W / Schi / 2008
V:Blanchet (Caston TG) / MV:Donnerblitz
 
 
0010
Batalia 3
S / Pol. / Db / 2003
V:Tango
 
 
0011
Bella 909
S / R / 2004
V:Cadillac / MV:Vannico
 
 
0012
Bentley 62
W / RSchi / 2005
 
 
0013
Biene 462
S / Schwb / 2010
 
 
0014
Birka 26
S / F / 2002
V:Buenteeichen Cantango / MV:Navajo
 
 
0015
Bjordis
S / Fjord / HlbFa / 2000
V:Drange Rolv / MV:Hjesco
 
 
0016
Black 53
W / R / 2003
 
 
0017
Black Wonder 3
W / Wel.B / Schwb / 2011
V:Black Diamond / MV:Twylands Firecracker 14996
 
 
0018
Bob 65
W / R / 2010
V:Sambuco / MV:Carlo
 
 
0019
Bonny SG
W / FhLH / 2012
V:Berghem / MV:Winter
 
 
0020
Bourtange
W / Db / 2011
V:Belissimo M / MV:Don Crusador
 
 
0021
Braaklander Milan
W / Db / 2008
V:Maestro / MV:Saphir
 
 
0022
Brandy 201
W / F / 2008
V:Blanchet (Caston TG) / MV:Leicester
 
 
0023
Brisco 13
W / F / 1999
C - Pferdename / KNR
 
 
0201
Calimero 448
W / R / 2001
V:Cansas / MV:Black Boy
 
 
0024
Camaro 93
H / Db / 2002
V:Coronado / MV:Cellebrio
 
 
0025
Casper Jack Punkt
W / FSche / 2008
 
 
0026
Cassy 78
S / Df / 2005
V:Corado / MV:Downland Donner
 
 
0027
Catch me if you can 39
W / DSP / Schi / 2012
V:Conturio / MV:Damour
 
 
0028
Celt
W / Pol. / B / 2003
V:Good Luck / MV:Gordon I
 
 
0029
Cezanne 43
W / Hann / Db / 2004
V:Cranach / MV:Sherlock Holmes
 
 
0030
Chap 60
W / B / 2007
V:Charming Boy / MV:Alexis Z
 
 
0031
Charly 1469
H / B / 2006
V:Canto / MV:Larno
 
 
0032
Chivas Macaroon Der Checker
W / DR / B / 2011
V:Da Vinci HS / MV:Seaholm Gigolo
 
 
0033
Cinzano 63
W / Df / 2006
V:Corado / MV:Downland Donner
 
 
0034
Colerius
W / B / 2000
V:Colombo / MV:Valerius
 
 
0035
Conversano Kristof
W / Schi / 2007
V:Conversano XXIII-6 / MV:Favory XXXI-56
 
 
0036
Coronad
W / Holst / Db / 2003
V:Coronado / MV:Anthonys Dream xx
 
 
0037
Crazy Jambo
W / Hlb / 1998
V:Friesenstern
 
 
0038
Cyanit
W / Meckl. / Schwb / 1997
V:Cardos / MV:Aarking xx
D - Pferdename / KNR
 
 
0039
Dancer 252
W / Db / 2007
V:Don Bedo II / MV:Heineke
 
 
0040
De Goede Ree's Iris
S / Wel.A / R / 2002
V:Springbourne Huckleberry / MV:Moorcock Bracken
 
 
0041
Dexter 214
W / DR / F / 2007
V:Don't Worry Be Happy / MV:Unbekannt
 
 
0042
Di Nero 6
W / R / 2010
V:De Niro / MV:Londonderry
 
 
0043
Diabolo B
W / Falbe / 2003
V:Drange Rolv / MV:Charly
 
 
0044
Dibo
H / Hann / RkaSc / 2005
V:Depardieu / MV:Ritual
 
 
0045
Die Danja
S / DR / B / 2008
V:Da Capo / MV:Max
 
 
0046
Dieter 24
W / B / 1998
V:Deister / MV:Astral
 
 
0047
Divaldo 2
W / B / 2008
V:Vivaldo / MV:Parcival
 
 
0048
Dolce Vita 191
S / Hann / B / 2006
V:Der Lord / MV:Lauries Crusador xx
 
 
0049
Domfalke 9
W / B / 2010
V:Daimond / MV:King William
 
 
0050
Don Loreno
W / Db / 2003
V:Don Bosco / MV:Likoto xx
 
 
0051
Donna Isabella B
S / Df / 2007
V:Don Gregory / MV:Rotspon
 
 
0052
Doping 4
W / Schi / 2009
V:Tornado / MV:Tramer
 
 
0053
Dorian B
W / HlbFa / 2003
V:Drange Rolv / MV:Draumur
 
 
0054
Dragen W
H / B / 2002
V:Dancer D / MV:Impuls
 
 
0055
Duke 278
W / F / 2007
V:Dornik B / MV:Courage
 
 
0056
Duncan 69
W / F / 2004
V:Dakar / MV:Boss
 
 
0057
Dundee 121
W / Hann / R / 2010
V:Dancier / MV:Frenchman I
 
 
0058
Dusty Z
W / 2007
V:Don Joshi AT / MV:Folklore
E - Pferdename / KNR
 
 
0059
Eddy 288
H / B / 2012
V:Elbling / MV:Valerius
 
 
0060
Eduard 18
W / B / 2009
V:Makari Jettsetter / MV:Renovo
 
 
0061
Eike 35
S / FhLH / 2004
V:Nobelstar / MV:Steinalm
 
 
0062
Empire 182
W / Db / 2005
V:El Bundy I / MV:World Cup II
F - Pferdename / KNR
 
 
0063
Fabiene 15
S / Schwb / 2003
V:French Kiss / MV:Landioso
 
 
0064
Fausi 2
S / Db / 2000
V:Cabaret / MV:Tin Rocco
 
 
0065
Ferrero 39
W / B / 2010
V:Frieder / MV:Ladyfalk
 
 
0066
Fitzelfum
W / B / 2001
V:Fabriano / MV:Salto II
 
 
0067
Franko 65
W / F / 2011
V:Fürst Nymphenburg I / MV:Sandro Hit
 
 
0068
Fred Feuerstein 28
H / 1997
V:Plato / MV:Freki
 
 
0069
Frieda 197
S / Old / Db / 2007
V:Fidertanz / MV:Renoir I
 
 
0070
Fürst Bentheim
W / Hann / R / 2011
V:Fürst Nymphenburg I / MV:De Niro
H - Pferdename / KNR
 
 
0071
Halifax 80
S / Schi / 2001
V:Harvard / MV:Wenzel I
 
 
0072
Heaven's Light 4
S / Schwb / 2008
V:San Schufro / MV:De Niro
 
 
0073
Heiligenberg's Double Danny
W / DR / F / 2004
V:Heiligenberg's Danny Beau / MV:Fringo
 
 
0074
Hendry 3
W / RSche / 2002
 
 
0075
Herkules 237
W / B / 2009
V:Blackhill Treasure Trove / MV:Playboy
 
 
0076
Hetti 5
S / F / 2007
V:Metternich / MV:Ammersee
 
 
0077
Highway's No Risk No Fun
W / F / 2009
V:Highway / MV:Ald Feart's Marko
 
 
0078
Hugo 131
W / R / 2011
V:Time out van de R÷mer / MV:Libero W van de Hertrakestraat
I - Pferdename / KNR
 
 
0079
Ibikus 41
W / B / 2009
V:Iberio / MV:Metternich
J - Pferdename / KNR
 
 
0080
Jack 504
W / Shet / R / 2011
V:Schneltens Olympus / MV:Giegant v. Geldersoord
 
 
0081
Jalisca 3
S / FSti / 2008
V:Herkules II / MV:Don Flamingo
 
 
0082
Jarino 8
W / B / 2007
V:Nerwyn Lygon / MV:Zonneweide's Hamid
 
 
0083
Jim Knopf B
W / Db / 1997
V:Casaretto / MV:Futuro
 
 
0084
John Little
W / Tink / FSche / 2006
V:Pie Bald Tornado / MV:Unbekannt
K - Pferdename / KNR
 
 
0085
Karl 69
W / DR / Df / 2012
V:Kwept / MV:Acado
 
 
0086
Karlo 52
W / B / 2007
V:Summertime / MV:Kostolany
 
 
0087
Kiara 112
S / DR / B / 2007
V:King of Heart's / MV:Kaiserwalzer
 
 
0088
King`s Boy
W / B / 2010
V:King Bjuti / MV:Darino
L - Pferdename / KNR
 
 
0089
Lady Lauriella
S / Hann / Db / 2008
V:Lauries Crusador xx / MV:Warkant
 
 
0090
Larino 98
W / Old / Db / 2002
V:Looping / MV:Sao Paulo
 
 
0091
Leandro 162
H / Db / 2004
V:Lord Ganschow / MV:Abrax
 
 
0092
Leda 36
S / R / 2006
V:Cartoon / MV:Einsiedel
 
 
0093
Leo 611
W / Old / B / 2010
V:Lordanos / MV:Landor S
 
 
0094
Leon 506
W / Schi / 2003
V:Levisto / MV:Galib Ben Afas ox
 
 
0095
Lindbergs Famous Forty Four
S / DR / F / 2009
V:Speyksbosch Nelson / MV:Arcon
 
 
0096
Llanwnen Mellten
W / F / 2008
V:Menai Firework / MV:Cippyn Red Flyer
 
 
0097
Lucky Day 19
W / Schi / 2007
V:Levkoi / MV:Rudelsburg
 
 
0098
Lucy's Magic
S / Db / 1997
V:Lucky Strike / MV:Croupier
 
 
0099
Luego 9
W / Hlb / 2011
M - Pferdename / KNR
 
 
0100
Maciek 4
H / R / 2004
 
 
0101
Madd'n
H / B / 2001
V:Caletto III / MV:Castello
 
 
0102
Maibube
H / F / 2008
V:Mailõnder / MV:Amiro
 
 
0103
Maick 2
W / R / 2007
V:Meraldik / MV:French Kiss
 
 
0104
Maika 196
S / DR / F / 2011
V:Heidbergs Nancho Nova / MV:Woldberg's Cello WB
 
 
0105
Matador M
H / 2004
V:Mambo Moscan / MV:Mandingo
 
 
0106
Maverick 71
W / DR / B / 1997
V:Mylord / MV:Unbekannt
 
 
0107
Michel v. Lilkendey
H / Df / 2008
V:Maestro / MV:Ahorn
 
 
0108
Mike 105
W / Db / 2004
V:Justboy / MV:Aldato-188
 
 
0109
Milano's Dana
S / Wel.A / R / 2004
V:Barthe's Edinsen / MV:Rondeels Mac
 
 
0110
Milano's Eddy Sun
H / Wel.A / R / 2002
V:Barthe's Edinsen / MV:Flower Midnight
 
 
0111
Milano's Racing Jack
H / Wel.B / R / 2008
V:Hondsrug Raspoetin / MV:Rondeels Mac
 
 
0112
Milanos Milan
W / Wel.B / B / 2011
V:Bünteeichen-Millennio / MV:Rondeels Mac
 
 
0113
Millyvanilly - K
S / RSchi / 2010
V:Maxim vom Borkenbrink / MV:Gregory
 
 
0114
Mogli 277
W / Db / 2003
V:Mambo Moscan / MV:Tommi
 
 
0115
Montoya M
S / Schwb / 2005
V:Mambo Moscan / MV:Mandingo
 
 
0116
Moorland's Atilia
S / Wel.A / Schi / 1996
V:Moorland's Pepper / MV:Amstelhoeve's Anton
 
 
0117
My Dancer San
H / Falbe / 2012
V:FS Mr. Right / MV:Black Dancer
N - Pferdename / KNR
 
 
0118
Nando K
W / F / 2012
V:Nytos W / MV:Mailõnder
 
 
0119
Natter
W / DR / F / 1999
V:Noble Star / MV:Kaiserjaeger xx
 
 
0120
Nebel van het Groentenhof
W / FhLH / 2006
V:Nebukadnezar / MV:Atomist
 
 
0121
Nehle
S / Db / 1995
V:Hasko / MV:Florist AA
 
 
0122
Nelson 246
W / F / 2003
V:Nebos II / MV:Brilland
 
 
0123
Nevador
H / F / 2012
V:Nevioson / MV:Najo
 
 
0124
Nico 1399
W / Db / 2009
V:Sir Oldenburg / MV:Sandreo
 
 
0125
Nicodemus -K
W / F / 2010
V:Nytos W / MV:Mailõnder
 
 
0126
Nintendo 26
H / F / 2003
V:Najo
 
 
0127
Nira 8
S / F / 2003
V:Steintaler / MV:Nova
 
 
0128
No Excuses
W / F / 2008
V:Nebiolo / MV:Windsor
 
 
0129
No. Six
H / EHafl / F / 2012
V:Nevioson / MV:Nobbi
 
 
0130
Norbie
W / Hafl. / FhLH / 2005
V:Nobelstar / MV:Steinalm
O - Pferdename / KNR
 
 
0131
Ophilia-K
S / DR / R / 2011
V:Take it easy / MV:Kastellano
 
 
0132
Oscar 57
W / FSche / 2001
 
 
0133
Otto 185
W / DR / Df / 2010
V:Cyriac WE / MV:Emir NPA
P - Pferdename / KNR
 
 
0134
Paloma 267
S / B / 2002
V:Buenteeichen Cantango / MV:Kastellano
 
 
0135
Palü S
W / R / 2001
V:De Niro / MV:Rubinstein I
 
 
0136
Pattys Stableford Challenge
H / B / 2010
V:Pattys Sommarti / MV:Rolls Royce
 
 
0137
Pauli 46
H / Schi / 2002
V:Prinz Oldenburg / MV:Solar
 
 
0138
Peter Pan 161
H / FSche / 2005
 
 
0139
Pipper
W / B / 2005
V:Penual Mark / MV:Criccieth Arwr
 
 
0140
Poesie 135
S / Db / 2008
V:Prinsenhof's Dino / MV:Rzewuski ox
 
 
0141
Pommerole
W / B / 2004
V:Polydox / MV:Contender
 
 
0142
Primero 29
W / Westf / R / 2003
V:Pascavello / MV:Paradiso
 
 
0143
Puky
W / R / 2002
R - Pferdename / KNR
 
 
0144
Raja 160
S / R / 2005
V:Geron / MV:Edano I
 
 
0145
Revana 7
S / Db / 2007
V:Rotspon / MV:Sao Paulo
 
 
0146
Ricardo K
W / B / 2011
V:Rio Calypso / MV:Twist Hoeve's Rocky
 
 
0147
Rocket 116
W / Schwb / 2004
V:Renoir / MV:Deister
 
 
0148
Romeo 614
W / SAnha / Db / 1999
V:Rubinstern Noir / MV:Werther
 
 
0149
Romero 97
W / R / 2003
V:Reccio L / MV:Cardano
 
 
0150
Rosa 106
S / R / 2002
 
 
0151
Rosenbeek's Hemingway
W / B / 2007
V:Hightrick / MV:Losander
 
 
0152
Rubix Cube
H / F / 2002
V:Ruby Gold / MV:Nixen
S - Pferdename / KNR
 
 
0153
Sabine 62
S / B / 1998
V:Deister / MV:Werwolf
 
 
0154
Sandy 485
S / B / 2002
V:Glantir Macaulay / MV:Ernesto
 
 
0155
Santino 128
W / Schi / 2007
V:Santini / MV:Lordanos
 
 
0156
Savoy PS
W / F / 2011
V:Scolari / MV:Don Frederico
 
 
0157
Schwarzer Zigeuner
W / Hann / R / 2012
V:Sp÷rcken / MV:Latimer
 
 
0158
Senior 29
W / Ung. / Db / 1998
V:Honos / MV:Mezoehegyes-16
 
 
0159
Sepp 79
W / Pony o.R / F / 2009
 
 
0160
Simba 172
H / Hlf / 2011
 
 
0161
Skooby Doo 4
W / DR / DbSch / 2005
V:Samenco II K / MV:Hassan
 
 
0199
Sobiene
S / F / 2007
V:Salvano / MV:Wiener Star
 
 
0162
Sole R vom Renneberg
S / Df / 2010
V:Timeless / MV:Conrado
 
 
0163
Sonnenberg's Nellly
S / Wel.A / B / 2006
V:Ywan / MV:Napoli
 
 
0164
Sonnenberg's Yabadabadoo
W / Wel.A / B / 2008
V:Ywan / MV:Napoli
 
 
0165
Sonnenberg's Yana
S / Wel.A / B / 2005
V:Ywan / MV:Napoli
 
 
0166
Sonnenberg's Yasper
W / Wel.A / B / 2012
V:Ywan / MV:Napoli
 
 
0167
Spring 7
W / FSche / 2006
V:Unbekannt / MV:Unbekannt
 
 
0168
Steinway 4
W / F / 2001
V:Stradivari / MV:Wirbelwind
 
 
0169
Stella 893
S / F / 2000
V:Stratho / MV:Stereo
 
 
0170
Steverheides Diagon
W / B / 2005
V:Durello / MV:Werwolf
 
 
0171
Storm 33
W / B / 2013
V:Tillybo Top Notch / MV:Foxhunter Pantheon
 
 
0172
Stradivari 30
S / R / 2009
V:Souvenir / MV:Wie Weltmeyer
 
 
0173
Stromer 114
W / 2002
V:Standard / MV:Monsieur
 
 
0174
Strong John
W / Hann / B / 2009
V:Showdown / MV:Warkant
 
 
0175
Suhletal Tim
W / Wel.B / B / 2006
V:Timeless / MV:Conrado
 
 
0176
Sunny Day 15
S / DR / B / 2003
V:Halifax / MV:Brillant
 
 
0177
Sweet Nell
S / Db / 2006
V:Harry Potter / MV:Nasty Boy
T - Pferdename / KNR
 
 
0178
Taifun 184
W / F / 2000
V:Marvel / MV:Renovo
 
 
0179
Thyson R vom Renneberg
W / Wel.B / Df / 2010
V:Timeless / MV:Weston Regent
 
 
0180
Tony III
H / Hann / B / 2011
V:Belissimo M / MV:Sandro Hit
 
 
0181
Troubadour de Thewit
W / B / 2003
V:President / MV:Echo de Thurin
 
 
0182
Twilight 25
W / Pony o.R / Df / 2005
V:Unbekannt / MV:Unbekannt
 
 
0183
Twister 159
W / Wel.B / B / 2009
V:Timeless / MV:Glantir Macaulay
U - Pferdename / KNR
 
 
0184
Uron 5
W / B / 2005
V:Uckermaerker / MV:Niron
V - Pferdename / KNR
 
 
0185
Van Roy's Douglas
W / Dfalb / 2010
V:Shamrock Secret Design
 
 
0186
Van Royc's Major Tom
W / Db / 2009
V:Timeless / MV:Conrado
 
 
0187
Varus 73
W / B / 2009
V:Valentino / MV:Graf Grannus
 
 
0188
Veith 17
W / DR / R / 2009
V:Vulkan / MV:Bentley
 
 
0189
Verano A
H / STSW / B / 2012
V:Veritas / MV:Esprit
 
 
0190
Vinkenhofs Spirit
S / Welsh / B / 2013
V:Tillybo Top Notch / MV:Weston Luke
W - Pferdename / KNR
 
 
0191
Wall-E 2
W / R / 2010
V:Glenwood / MV:Nils Holgerson
 
 
0192
Warheins
W / Hann / F / 2009
V:Warkant / MV:Fidermark
 
 
0193
Webbstar
W / DWB / B / 2003
V:Willemoes / MV:Erlkoenig
 
 
0194
Weltlady 31
S / B / 2000
V:Weltruhm / MV:Aarking xx
 
 
0195
Weltstein 3
W / B / 2004
V:Weltpoet / MV:Wunnenstein
 
 
0200
Wespona
S / F / 2001
V:Weltbogen / MV:Dragahn
 
 
0196
Willi 379
W / Hann / Db / 2010
V:Falsterbo / MV:Worldly I
 
 
0197
William 343
W / F / 2011
V:Wien / MV:Antares
 
 
0198
World-Dancer 2
W / Hafl. / FhLH / 2009
V:World Cup / MV:Windsor