Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 160 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
001
A' landa
S / Holst / B / 2008
V:Landos / MV:Caretino
 
 
008
Arlasko P.M.S.
H / Old / B / 2009
V:Arko / MV:Lascadell
 
 
009
Arminia B.
S / Old / B / 2007
V:Armitage / MV:Con Capitol
 
 
010
Arya 3
S / Holst / B / 2010
V:Askari / MV:Corland (DK: Corlando)
 
 
011
Askavisto
H / DSP / FkaSc / 2007
V:Askari / MV:Levisto
 
 
013
Asterix 593
W / Holst / B / 2002
V:Aljano / MV:Carpaccio
B - Pferdename / KNR
 
 
014
Balandia
S / Holst / Schi / 2009
V:Cancara / MV:Calando I
 
 
016
Barbossa 6
W / Trak. / F / 2013
V:Camaro / MV:Caprimond
 
 
017
Barusch
W / Holst / B / 2013
V:Baracuda / MV:Acorado I
 
 
022
Billi Jean 3
S / Holst / B / 2009
V:Cheetano / MV:Lacros
 
 
024
Black Thunder xx 2
W / xx / Db / 2002
V:Hondo Mondo xx / MV:Solarstern xx
 
 
025
Bogota 2
S / Holst / B / 2009
V:Diarado / MV:Acorado I
C - Pferdename / KNR
 
 
029
Cadeau du Ciel 13
S / Holst / B / 2010
V:Casiro I / MV:Calato
 
 
031
Cafissimo 4
W / Holst / Schi / 2012
V:Colman / MV:Concerto II
 
 
033
Calif 53
W / Holst / Db / 2012
V:Catoo / MV:Cassini I
 
 
330
Callboy
W
 
 
037
Calou 9
W / Hann / Schi / 2011
V:Calido I / MV:Contender
 
 
038
Calutschi B
W / DSP / Db / 2015
V:Caleo / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
 
040
Campino TH
H / Holst / B / 2013
V:Casall / MV:Cassini I
 
 
042
Cantinar
W / Holst / B / 2011
V:Canturo / MV:Quinar
 
 
043
Cantinori
H / Holst / B / 2013
V:Catoki / MV:Canturo
 
 
045
Capinaeda
S / Holst / Schwb / 2012
V:Casall / MV:Lasino
 
 
046
Capitain 7
W / Holst / Db / 2014
V:Centurion / MV:Talkative xx
 
 
048
Cardique N
S / Holst / B / 2010
V:Cardino / MV:Lordano
 
 
324
Carol 47
W / Holst / Db / 2013
V:Crunch / MV:Contender
 
 
054
Cartolino
W / Holst / Schi / 2008
V:Cartani / MV:Cassini I
 
 
055
Casalitus
H / Holst / Db / 2013
V:Casalito / MV:Calido I
 
 
339
Cascada
W
 
 
057
Cascadino
W / Holst / B / 2011
V:Cartani / MV:Lacros
 
 
058
Cascado 15
W / Holst / B / 2014
V:Cascadello I / MV:Caretino
 
 
060
Cascord K + B
W / Holst / Schi / 2010
V:Cassiano / MV:Acord II
 
 
328
Casmant VA
H / Holst / BkaSc / 2014
V:Casall / MV:Diamant de Semilly
 
 
068
Cassella 2
S / Holst / B / 2010
V:Carrico / MV:Colman
 
 
070
Castaleccio SM
H / Holst / B / 2012
V:Castelan / MV:Heraldik xx
 
 
072
Catinka 21
S / Hann / Db / 2009
V:Calme / MV:Ritual
 
 
073
Catniss K
S / Rhld / B / 2014
V:Cesano II / MV:Le Cou Cou
 
 
077
Centuria 11
S / Holst / B / 2013
V:Centurion / MV:Con Air
 
 
080
Chapeau 17
H / Meckl. / 2009
V:Chap / MV:Pikör
 
 
323
Charleston EHF
W / DSP / Schi / 2015
V:Clarcon / MV:Quidam's Rubin
 
 
084
Checkmate 13
H / Z.Rpf / Schi / 2012
V:N.N. / MV:Caretano Z
 
 
085
Chelsea 131
S / Holst / B / 2010
V:Contender / MV:Lancer II
 
 
086
Chester 366
H / Holst / Db / 2015
V:Connor / MV:Timolino xx
 
 
088
Chickoman
W / Holst / F / 2009
V:Crawford / MV:Campione
 
 
090
Chilli 34
S / Holst / B / 2013
V:Chin Champ / MV:Nekton
 
 
091
Chiloé
S / Hann / Db / 2013
V:Cent / MV:Castus I
 
 
093
Chippendale 25
H / Dt.Pf / FSchi / 2011
V:Cyper Space / MV:Chirac
 
 
094
Chirika 2
S / Holst / Db / 2010
V:De Chirico / MV:Aljano
 
 
097
Christer
H / Holst / B / 2014
V:Connor / MV:Singulord Joter
 
 
098
Cimmich
W / Holst / Schi / 2012
V:Canto / MV:Cassini I
 
 
100
Claas 26
H / Holst / Schi / 2014
V:Clarcon / MV:Corrado I
 
 
333
Clasall
W
 
 
101
Classico 73
H / Holst / Db / 2013
V:Cayado / MV:Contender
 
 
103
Cleveland 34
W / Holst / F / 2013
V:Cascadello I / MV:Alasca
 
 
105
Cliff 78
W / Holst / Schi / 2012
V:Clarimo / MV:Lord
 
 
106
Clindrigo
W / Holst / B / 2011
V:Clinton I / MV:Quadrigo
 
 
107
Clondyke N
W / Holst / B / 2008
V:Calazio I / MV:Acorado I
 
 
109
Coco Chanel 232
S / Holst / Db / 2009
V:Cascari / MV:Contender
 
 
110
Cocorado VA
H / Holst / Schi / 2012
V:Cassini I / MV:Corrado I
 
 
112
Coke 3
W / Holst / Schi / 2010
V:Calido I / MV:Quite Capitol
 
 
340
Concara
S / Holst / B / 2010
V:Concreto / MV:Caretino
 
 
120
Consir S
W / Holst / B / 2008
V:Con Air / MV:Cassini I
 
 
329
Cor d'Amour 4
W / OS / Db / 2014
V:Cornet's Prinz / MV:Damiani
 
 
126
Corlboy
W / Dt.Pf / Db / 2014
V:Cody I / MV:Colman
 
 
128
Corona 133
S / Holst / Schi / 2012
V:Calido I / MV:Corofino I
 
 
129
Corona 144
S / Holst / Schi / 2013
V:Calido I / MV:Corofino I
 
 
130
Corporal 25
H / Holst / B / 2014
V:Casall / MV:Carry
 
 
131
Cortado 9
W / Holst / Db / 2008
V:Calido I / MV:Grundyman xx
 
 
137
Costino
W / Holst / Schi / 2010
V:Cosido / MV:Caretino
 
 
140
Courage G
W / Old / Db / 2011
V:Cadensky / MV:Levantos I
 
 
141
Cowalsky
W / Holst / B / 2013
V:Centurion / MV:Quite Capitol
 
 
142
Crack 41
H / Holst / FkaSc / 2013
V:Christian / MV:Conway II
 
 
143
Cracker Boy 3
H / Holst / B / 2015
V:Clarcon / MV:Cracker Jack
 
 
144
Credo 29
W / Holst / B / 2011
V:Casall / MV:For Pleasure
 
 
145
Crocket 38
W / Holst / B / 2014
V:Centurion / MV:Lennon
 
 
146
Crossfire J.
W / Holst / B / 2005
V:Caretino / MV:Lavall I
 
 
147
Crümel 7
W / Holst / Db / 2014
V:Colman / MV:Athlet Z
D - Pferdename / KNR
 
 
154
Da Silva R
W / Dt.Pf / B / 2013
V:Dibadu L / MV:Quo Vados I
 
 
158
Deardrie N
S / Holst / Schi / 2011
V:Larimar / MV:Corland (DK: Corlando)
 
 
160
Denique 2
S / Holst / B / 2011
V:Jaquino / MV:Quite Capitol
 
 
164
Diamo CM
H / Holst / B / 2014
V:Diamant de Semilly / MV:Contender
 
 
165
Diane d'Elle
S / Holst / B / 2011
V:Quick Orion d'Elle / MV:Landos
 
 
170
Dirano 9
W / DR / B / 2008
V:Douglas / MV:Liverpool
 
 
172
Djerba N
S / Holst / Db / 2011
V:Cormint / MV:Mytens xx
 
 
176
Duke of Windsor
H / Hann / B / 2015
V:Dr. Watson / MV:Aljano
E - Pferdename / KNR
 
 
181
Ella 136
S / Holst / Schi / 2012
V:Legolas / MV:Alcatraz
 
 
183
Emilia-Carlotti
S / Holst / B / 2012
V:Casall / MV:Cassini I
 
 
185
Emilja S
S / Holst / Schi / 2012
V:Clarimo / MV:Corrado I
 
 
186
Enjoy S
S / Holst / Schwb / 2012
V:Larimar / MV:Cristo
 
 
188
Escondito
W / Hann / Schwb / 2010
V:Earl / MV:Prince Thatch xx
 
 
189
Espanola 4
S / Holst / Db / 2012
V:Cachas / MV:Quick Star
 
 
190
Estoril N
S / Holst / Schi / 2012
V:Corrado I / MV:Calido I
 
 
191
Et Voila 5
W / Hann / R / 2006
V:Escudo I / MV:Raphael
 
 
326
Etania VA
S / Holst / B / 2012
V:Quintago / MV:Crawford
F - Pferdename / KNR
 
 
194
Feengold 6
S / Holst / F / 2013
V:Chin Champ / MV:Ariadus
 
 
195
Feline N
S / Holst / B / 2013
V:Colman / MV:Acorado I
 
 
322
Finessa 42
S / Holst / B / 2013
V:Lenett / MV:Claudio
 
 
198
Fiorella N
S / Holst / Schi / 2013
V:Quarz / MV:Calido I
 
 
331
Formidable
W
 
 
204
Frieda Gold K
S / Hann / Db / 2014
V:Franziskus / MV:De Niro
G - Pferdename / KNR
 
 
332
Gina
W
 
 
210
Giophea N
S / Holst / B / 2014
V:Stanfour / MV:Contender
 
 
211
Glamour 83
S / Holst / Schwb / 2014
V:Calinello / MV:Carpaccio
 
 
212
Glitzer 4
S / Holst / Db / 2014
V:Casalito / MV:Acord II
 
 
213
Granulin 2
W / Trak. / F / 2005
V:Grafenstolz / MV:Pageno xx
 
 
215
Guayana N
S / Holst / B / 2014
V:Alant / MV:Contender
 
 
216
Gwynedd
S / Holst / B / 2014
V:Clarcon / MV:Quite Capitol
H - Pferdename / KNR
 
 
217
Hanley 3
H / KWPN / Db / 2004
V:Hold Up Premier / MV:Contango
 
 
218
Heidi 678
S / Holst / B / 2015
V:Cannavaru / MV:Cash and Carry
 
 
219
Hellen M
S / Holst / B / 2015
V:Quiran / MV:Coriano
 
 
220
Hermes Go
H / Westf / Schwb / 2012
V:Houston / MV:Rosenkavalier
 
 
221
Hoheit 37
S / Holst / B / 2015
V:Casall / MV:Carthago
I - Pferdename / KNR
 
 
225
Indigo 169
H / KWPN / F / 2013
V:Kannan / MV:C-Indoctro
J - Pferdename / KNR
 
 
227
Jimbaran
H / KWPN / Db / 2014
V:Douglas (Rousseau) / MV:Veron
 
 
228
John-Boy H
W / Holst / B / 2012
V:Numero Uno / MV:Corrado I
L - Pferdename / KNR
 
 
231
L'acorada
S / Holst / B / 2005
V:Acorado I / MV:Contender
 
 
233
Lamanjero
W / Holst / Db / 2012
V:Lightning / MV:Rheinsberg
 
 
234
Lamar 9
W / Holst / B / 2012
V:Larimar / MV:Cassini I
 
 
235
Lanero 17
H / Holst / Db / 2013
V:Lasino / MV:Cosimo
 
 
236
Larica 4
S / Holst / Db / 2011
V:Lasino / MV:Mytens xx
 
 
237
Larifari 33
W / Holst / B / 2011
V:Larimar / MV:Contendro I
 
 
241
Lincoln VA
H / Holst / B / 2012
V:Lenett / MV:Con Air
 
 
245
Lovelli
W / Holst / R / 2015
V:Livello / MV:Calido I
 
 
247
Löwenherz S
W / Holst / B / 2010
V:Loran / MV:Cardino
 
 
337
Lucky Limbus
W
M - Pferdename / KNR
 
 
249
Malin 21
S / Holst / Schi / 2012
V:Mylord Carthago / MV:Cassini I
 
 
252
Mevia
S / Holst / F / 2012
V:Spartacus / MV:Askari
 
 
254
Mirame N
S / OS / B / 2011
V:Lord Z / MV:Chicago Z
 
 
256
Mylord Daisy
S / Holst / Schi / 2013
V:Mylord Carthago / MV:Diarado
 
 
257
Mythos 89
H / Holst / B / 2013
V:Cascadello I / MV:Cento
N - Pferdename / KNR
 
 
259
Nautilus 52
W / Holst / B / 2008
V:Nekton / MV:Quintero
 
 
260
New Hope 6
W / Holst / B / 2013
V:Numero Uno / MV:Cascari
 
 
262
Norbert 66
W / Holst / Schi / 2013
V:Number One / MV:Barnaul xx
 
 
265
Nutella 20
S / Holst / B / 2012
V:Nekton / MV:Calato
P - Pferdename / KNR
 
 
270
Pico HCC
H / Holst / B / 2013
V:Clarimo / MV:Quintero
 
 
272
Pronitten
S / Trak. / F / 2014
V:Hancock / MV:Angard
Q - Pferdename / KNR
 
 
341
Quasini
W
 
 
275
Qubrick N
W / Holst / B / 2010
V:Quirado / MV:Mytens xx
 
 
277
Quickstep VA
H / Holst / B / 2012
V:Quintago / MV:Caretino
 
 
338
Quinta
W
 
 
278
Quinterus
W / Holst / B / 2003
V:Quantum / MV:Chamonix
 
 
280
Quintus M
H / Holst / B / 2012
V:Quidado / MV:Coriano
 
 
282
Quitello
W / Holst / Db / 2012
V:Quidam de Revel / MV:Calato
S - Pferdename / KNR
 
 
286
Salt and Pepper 10
S / Hann / R / 2009
V:Stolzenberg / MV:Gloster
 
 
287
Scarab
S / Bay / Db / 2011
V:Chico's Boy / MV:Seigneur d'Alleray xx
 
 
288
Scarlet 152
S / Trak. / Schwb / 2014
V:Dürrenmatt / MV:Grafenstolz
 
 
290
Shrek S
H / Holst / B / 2015
V:Sandro Boy / MV:Carthago
 
 
295
Skylah H
S / Holst / F / 2008
V:Singulord Joter / MV:Chello I
 
 
296
Soccera
S / Hann / F / 2011
V:Stolzenberg / MV:Zacharias
 
 
298
Sputnik 119
W / Holst / Db / 2014
V:Stanfour / MV:Cormint
 
 
299
Stradiwari
W / Westf / B / 2011
V:Straviaty / MV:Grannus
 
 
301
Sweetfire S
S / SWB / B / 2014
V:Spitfire Z / MV:Ekstein
 
 
302
Sympathie 60
S / Holst / Db / 2014
V:Stanfour / MV:Contender
T - Pferdename / KNR
 
 
303
Tallinn 2
W / OS / Db / 2006
V:Toulon / MV:Azett
U - Pferdename / KNR
 
 
308
Untouchable 34
W / Holst / B / 2014
V:Comme il faut / MV:Contender
 
 
309
Update H
W / Holst / B / 2013
V:Uriko (Clooney NLD) / MV:Con Air
V - Pferdename / KNR
 
 
311
Vancouver 35
W / KWPN / B / 2004
V:Voltaire / MV:Zuidhorn
W - Pferdename / KNR
 
 
315
Wild Cherry 6
S / Holst / B / 2006
V:Aljano / MV:Levisto
X - Pferdename / KNR
 
 
316
X-Flow Freestyle
W / DWB / Schwb / 2014
V:Favorit Ask (BEL ex: Favortit / MV:Cape Town S.
Z - Pferdename / KNR
 
 
317
Zaress
S / Holst / Schi / 2007
V:Clarimo / MV:Contender
 
 
319
Zlotty - Blue - W
W / Holst / F / 2013
V:Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV:Corrado I