Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 758 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
1
Aaccia
S / Holst / B / 2008
V:Cassiano / MV:Caribo GL
 
 
3
Abercromby
S / Holst / B / 2008
V:Landos / MV:Sir Shostakovich xx
 
 
4
Absalons Lady Sunshine
S / DR / B / 2000
V:Chicago / MV:Bajar
 
 
5
Acassina 2
S / Holst / BkaSc / 2008
V:Cassini I / MV:Corofino II
 
 
7
Actuer
W / Holst / B / 2007
V:Acolord / MV:Athlet Z
 
 
9
Adorable
W / KWPN / F / 2005
V:Heartbreaker / MV:Argentinus
 
 
1134
Adriano 221
H / Holst / B / 2004
V:Aljano 2 / MV:Loutano
 
 
12
Adwiga M
S / Holst / Db / 2008
V:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV:Cassini II
 
 
14
African Rose
S / Holst / B / 2008
V:Loran / MV:Linaro
 
 
1092
Agapia
S / Braun / 2005
 
 
1156
Agropoint Ceda
S / Ung. / F / 2002
V:Coriander 7 / MV:Levantos 2
 
 
1201
Aimee S
S / Holst / B / 2008
V:Cormint 4 / MV:Linaro 3
 
 
17
Akteur K.
W / Holst / B / 1996
V:Alcatraz / MV:Calypso I
 
 
18
Aladin 528
W / Holst / F / 1999
V:Acorado I / MV:Unbekannt
 
 
19
Aladin 531
W / DR / B / 1998
V:Aquavit N / MV:Lord
 
 
20
Alaja
S / Holst / Schi / 2008
V:Talkative xx / MV:Carano
 
 
21
Alamea H
S / Holst / B / 2008
V:Cancara / MV:Landgraf I
 
 
22
Alena 52
S / Z.Rpf / F / 2007
V:Asca Z / MV:C-Indoctro
 
 
23
Alesca 7
S / KWPN / F / 2005
V:Nassau / MV:Nimmerdor
 
 
24
Alessia 13
S / Holst / Schi / 2008
V:Cassini II / MV:Lagos
 
 
25
Alf 172
W / Holst / Db / 1998
V:Alcatraz / MV:Corvado
 
 
28
Alida 84
S / Holst / B / 2008
V:Cassini II / MV:Aljano
 
 
29
Alisa 45
S / Holst / B / 2008
V:Carinjo / MV:Corofino I
 
 
1133
All about Wiwi
S / Holst / B / 2006
V:Lasino / MV:Athlet 63
 
 
32
Alume
W / Holst / B / 2002
V:Aloube Z / MV:Loran
 
 
35
AMD Molenew
H / DR / F / 2005
V:Montpellier / MV:Da Capo
 
 
37
Amity B.
S / Holst / Db / 2008
V:Canturo / MV:Libertino I
 
 
39
Amy 273
S / Holst / Schi / 2008
V:Cassini II / MV:Chello I
 
 
40
Amy Mcmillian
S / Holst / Schi / 2008
V:Cristo / MV:Carano
 
 
41
Anakin Skywalker
W / Holst / B / 1999
V:Amigo xx / MV:Rebel Z I
 
 
43
Angels Dream 4
S / Dt.Pf / F / 2008
V:Quick Orion d'Elle / MV:Gloster
 
 
51
Ann-Joy
S / Holst / Schi / 2008
V:Cachas / MV:Monsum
 
 
50
Anna-Toll
S / Holst / B / 2008
V:Hermes D'Authieux AA / MV:Linaro
 
 
46
Annabell 476
S / Holst / Schi / 2008
V:Calido I / MV:Lord Calando
 
 
49
Annalotta
S / Old / B / 2003
V:Armitage / MV:Ramino
 
 
53
Anthony 83
W / SAnha / Db / 2000
V:Lehnbach / MV:Tarik xx
 
 
55
Anton 605
W / Holst / B / 2005
V:Amigo xx / MV:Linaro
 
 
54
Anton 642
W / Pony o.R / B / 2006
 
 
57
Antonio 136
W / Holst / B / 2007
V:Aljano / MV:Coriander
 
 
58
Any von Kielslück
S / Holst / B / 2008
V:Aljano / MV:Alcatraz
 
 
60
Aquina 18
S / Holst / B / 2008
V:Contender / MV:Calato
 
 
61
Arabbiata
S / Holst / F / 2008
V:Hermes D'Authieux AA / MV:Caletto I
 
 
64
Ariola 21
S / Holst / B / 2008
V:Calido I / MV:Corrado I
 
 
67
Armani 214
W / Holst / B / 1999
V:Ariadus / MV:Loutano
 
 
68
Armani 276
S / Holst / B / 2008
V:Colmander / MV:Contender
 
 
1063
Arrefleth Goya
W / 2003
 
 
1064
Artax 67
W / n.b. / SCHI / 1996
 
 
70
Asande Sana
S / Dt.Sp. / B / 2008
V:Amantus / MV:Argentan I
 
 
71
Ascoredo H
H / Holst / Db / 2006
V:Askari / MV:Cor de la Bryere
 
 
72
Ashima
S / Holst / Schi / 2008
V:Cassini II / MV:Cambridge
 
 
73
Askarino J
H / Holst / F / 2003
V:Askari / MV:Corrado I
 
 
75
Athara 2
S / Holst / B / 2008
V:Carpaccio / MV:Chirac
 
 
77
Atros 2
W / Ung. / Schi / 2003
V:Acorn / MV:Szeplak VII-58
 
 
1170
Attackeline
S / OS / Schi / 2009
V:Attacke 36 / MV:Lorentin
 
 
82
Autumn Colours
S / Holst / B / 2008
V:Quo Vados I / MV:Literat
 
 
1207
Avento 2
W / DK / B / 2007
V:Bögegaardens Apollo
 
 
1169
Avia 7
S / Holst / Schi / 2008
V:Cancara 12 / MV:Calypso 42
B - Pferdename / KNR
 
 
1209
Bacard
W / 1995
 
 
87
Bacchus Carlos
H / Conne / Schi / 2000
V:Carna Gold / MV:Tulira-Todd
 
 
90
Bailey Simply White
W / Meckl. / Schi / 2002
V:Labello / MV:Babylon
 
 
91
Baileys S
S / Dt.Pf / Schi / 2000
V:Cyper Space / MV:Ronald
 
 
92
Balad'Or
H / Old / Db / 2006
V:Balou du Rouet / MV:Carte d'Or
 
 
93
Baliska von Ludwigsburg
S / Dt.Pf / B / 2000
V:Basilisk / MV:Fiesco xx
 
 
94
Balou de Capitol
W / Holst / F / 2001
V:Baloubet du Rouet / MV:Capitol I
 
 
96
Baltic Sea
S / DR / Db / 2005
V:Benetton S / MV:Kaiserstolz
 
 
98
Banderas- H
W / Holst / B / 2003
V:Baldini II / MV:Caletto I
 
 
1100
Barneby 22
W / DR / B / 2008
V:Boogie Woogie 5 / MV:Nantario
 
 
1120
Barney 74
W / DR / F / 2002
V:Brillant 28 / MV:Chamberlain 12
 
 
1179
Baron PKZ
H / Old / B / 2002
V:Baloubet du Rouet
 
 
102
Baroness 317
S / DR / Schi / 2001
V:Lord / MV:Baron
 
 
1142
Batida
W / SCHI / 1986
 
 
105
Bejonce
S / Old / R / 2004
V:Sandro Song / MV:Heraldik xx
 
 
110
Belle de Revel GP
S / Holst / B / 2004
V:Quidam de Revel / MV:Carthago
 
 
114
Bianca 383
S / DR / Palom / 2008
V:St.Annens Henry N / MV:Aragon N
 
 
115
Bill Bentley
H / Holst / Schi / 2005
V:Cassini II / MV:Cantus
 
 
1166
Bismarck 7
W / Trak. / SCHWB / 1994
V:Sixtus / MV:Xaver
 
 
117
Blackberry La Belle
S / Wel.D / R / 1997
V:Yorkin Come Lucky / MV:Geler Sambo
 
 
1153
Blif bi mi
S / Dt.Sp. / B / 2006
 
 
119
Bob 49
W / Holst / B / 2007
V:Boritas / MV:Calypso I
 
 
120
Bolstertitano
H / DR / Schi / 1995
V:Bolster Spark / MV:Hortus
 
 
121
Bonita 437
S / DR / Schi / 2004
V:Aragon N / MV:Harley N
 
 
122
Bonny 777
S / Pony o.R / FSche / 2004
 
 
125
Borys 4
W / Holst / B / 2007
V:Boritas / MV:Lasino
 
 
1124
Bounty Blue
S / Schi / 2002
 
 
126
Brain Elias
W / Wel.C / Schwb / 2008
V:Cockmoor Brenin Ebrill / MV:Hondsrug Don Gregory
 
 
127
Brakaschi
S / Holst / B / 2009
V:Diamant De Semilly / MV:Clearway
 
 
1217
Buddy
W / FUCHS / 2001
C - Pferdename / KNR
 
 
306
C'est Annelie
S / Hann / Db / 2004
V:Contendro I / MV:Don Pedro
 
 
132
Cabochon 19
W / Holst / B / 2008
V:Cancara / MV:Narew xx
 
 
133
Cabonita
S / Holst / B / 2007
V:Cabochon / MV:Lord
 
 
137
Caddy 36
H / Holst / B / 1997
V:Alasca / MV:Landgraf I
 
 
138
Cadeau du Ciel 5
H / Holst / Db / 2003
V:Corofino II / MV:Acord II
 
 
139
Caesiall
H / Holst / BkaSc / 2007
V:Casall / MV:Corrado I
 
 
140
Caillou 29
W / Holst / Schi / 2007
V:Cassini I / MV:Calgary
 
 
142
Caipirinya
W / DR / B / 2005
V:Charming Boy / MV:Brooklands Moonwalker
 
 
143
Cairo 39
W / Holst / Schi / 2008
V:Cassini I / MV:Acord II
 
 
144
Cajou 11
W / Holst / B / 2009
V:Casall / MV:Quintero
 
 
146
Caju 7
W / Holst / Db / 2009
V:Corrado I / MV:Romino
 
 
147
Calata K
S / Holst / Schi / 2007
V:Calato / MV:Cantus
 
 
1138
Calido's Girl 2
S / Holst / Schwb / 2008
V:Calido 11
 
 
151
California 99
S / Holst / B / 2008
V:Cassiano / MV:Capitol I
 
 
153
Calimero 577
W / Holst / Schi / 2007
V:Cassini I / MV:Contender
 
 
155
Calino 43
W / Hann / B / 2002
V:Carismo / MV:Lesotho
 
 
157
Call me Sox
S / Holst / Schi / 2007
V:Catoki / MV:Corrado I
 
 
158
Calla 27
S / Holst / Schi / 2004
V:Chilento / MV:Aloube Z
 
 
159
Callibro
W / Holst / F / 2006
V:Cassini II / MV:Achill-Libero H
 
 
160
Callistus 5
H / Holst / B / 2006
V:Calato / MV:Calvadur
 
 
162
Calvin Klein 28
W / Holst / B / 2007
V:Contender / MV:Leandro
 
 
1093
Calypso
W / DRP / schwa / 1992
V:Donauwind
 
 
164
Camelot 74
H / Dt.Pf / Schi / 2000
V:Capitol III / MV:Corrado I
 
 
165
Camillo 161
H / Holst / B / 2007
V:Caretino / MV:Redfort
 
 
167
Campary 5
W / n.b. / BkaSc / 2002
 
 
168
Campino 251
W / DR / F / 2001
V:Cap Cennedy N / MV:Mahrdorf Trabant
 
 
169
Campino 267
H / Holst / BkaSc / 2002
V:Cassini I / MV:Caretino
 
 
173
Can Butcher
H / Holst / Schi / 1999
V:Corrado II / MV:Calando I
 
 
176
Can do 10
W / Holst / B / 2007
V:Con Air / MV:Linaro
 
 
177
Canamera
S / Holst / B / 2007
V:Catoki / MV:Come Back II
 
 
178
Cananea
S / Dt.Pf / Schwb / 2000
V:Claudio's Son / MV:Uddel
 
 
179
Candeo 2
W / Holst / B / 2003
V:Coriano / MV:Camiros
 
 
183
Cansas City 2
H / Holst / Schi / 2006
V:Calato / MV:Exorbitant xx
 
 
185
Cantaro 50
W / Meckl. / B / 2001
V:Continue / MV:Ovid
 
 
188
Cantino W
H / ZW / B / 2002
V:Carnando / MV:Abisko
 
 
1210
Canvey Island
H / Holst / B / 2006
V:Contender / MV:Candillo
 
 
189
Caol Ila
S / Holst / F / 2008
V:Crawford / MV:Cassini II
 
 
1202
Capacity Anibelle
S / Grpf.o.R / B / 2008
 
 
191
Capone 31
W / Holst / B / 2009
V:Com Air I / MV:Limbus
 
 
193
Caprice 461
S / Dt.Pf / B / 2006
V:Cyper Space / MV:Silvester
 
 
1221
Capricho 4
W / Hann / DB / 1995
V:Carbid / MV:Gambler's Cup xx
 
 
195
Capten Jack
H / Holst / Db / 2008
V:C-Indoctro / MV:Corleograf
 
 
197
Caput
W / DK / B / 2000
V:Casir Ask / MV:A'Khan Z
 
 
200
Cara Mia 50
S / Holst / Schi / 2002
V:Cardino / MV:Calvados II
 
 
201
Carabella 5
S / Holst / Schi / 2008
V:Cancara / MV:Lord Calando
 
 
1065
Caracho 12
H / DR / F / 2006
V:Constantin / MV:Granulit
 
 
204
Carambo W Z
H / Z.Rpf / B / 2007
V:Crown Z / MV:Voltaire
 
 
205
Caravaggio 11
H / Holst / B / 2007
V:Carinjo / MV:Carolus I
 
 
206
Carbral
W / Holst / Db / 2007
V:Cardenio / MV:Chirac
 
 
207
Cardinale 20
S / Holst / Schi / 2005
V:Cardino / MV:Langata Express xx
 
 
209
Carelo
W / Holst / B / 2003
V:Caretino / MV:Lord
 
 
211
Caresini
W / Holst / Hlb / 2003
V:Cassini I / MV:Caretino
 
 
1103
Caretana
S / Holst / Hlb / 2008
V:Caretino 2 / MV:Tannenhof's Conteur
 
 
214
Caretinchen
S / Holst / B / 1999
V:Caretino / MV:Reichsgraf
 
 
215
Caretol
W / Holst / B / 2004
V:Caretino / MV:Capitol I
 
 
219
Carina 524
S / Holst / F / 2008
V:Calazio I / MV:Lasino
 
 
1174
Carla Columna 12
S / Holst / B / 2005
V:Cracker Jack 5 / MV:Lorentin
 
 
224
Carlo Carlucci 4
W / Holst / B / 2008
V:Carentan / MV:Corrado I
 
 
226
Carlos BJN
H / S.Wbl / Schi / 2007
V:Careful / MV:Kolibri
 
 
227
Carlotta 153
S / Holst / B / 2006
V:Calato / MV:Caletto I
 
 
228
Carlson 66
W / Dt.Pf / RSchi / 2005
V:Cyper Space / MV:Chirac
 
 
229
Carlson 87
H / Old / B / 2007
V:Com Air I / MV:Acobat II
 
 
230
Carlsson vom Dach G
W / Holst / B / 2007
V:Clarimo / MV:Landgraf I
 
 
231
Carlston 2
W / Holst / B / 2006
V:Cartani / MV:Carano
 
 
233
Carmen 260
S / Dt.Pf / DbSch / 2007
V:Cyper Space / MV:Chirac
 
 
235
Carnegie 2
W / Holst / Db / 1998
V:Carnaby GL / MV:Grundyman xx
 
 
236
Carneval 32
W / Holst / B / 2008
V:Cardino / MV:Contender
 
 
239
Carrera 56
S / KWPN / Schi / 2007
V:Carthago / MV:Achill-Libero H
 
 
240
Carry M.
H / Holst / B / 2005
V:Cassini I / MV:Leonid
 
 
242
Cartania M
S / Holst / Schi / 2007
V:Cartani / MV:Arystokrat AA
 
 
243
Cartiano 3
H / Holst / Db / 2009
V:Caretino / MV:Carolus I
 
 
1195
Caruso 503
H / Holst / B / 2007
V:Contendro II / MV:Caretino 2
 
 
247
Casa Nova 2
H / Holst / B / 1999
V:Corrado II / MV:Calato
 
 
251
Casanova 442
W / Holst / Schi / 2008
V:Contendro I / MV:Capitol I
 
 
253
Casetti
H / Holst / F / 2007
V:For Pleasure / MV:Corrado I
 
 
254
Cash Call
W / Hann / B / 2002
V:Cambridge / MV:Derwisch
 
 
255
Cash S.K.
W / Westf / B / 1999
V:Cordobes I / MV:Rosenkavalier
 
 
257
Casillas 2
H / Holst / Schi / 2004
V:Colman / MV:Lordship
 
 
258
Casimir 127
W / Dt.Pf / R / 2006
V:Cyper Space / MV:Landgraf I
 
 
259
Casimir Royal
W / Holst / Schwb / 2008
V:Casall / MV:Alcatraz
 
 
260
Casina 14
S / Holst / Schi / 2008
V:Cassiano / MV:Athlet Z
 
 
266
Casper 225
H / Holst / B / 2003
V:Caproni / MV:Ahorn Z
 
 
268
Caspian 2
W / Holst / B / 2003
V:Calato / MV:Barnaul xx
 
 
1188
Casselino
W / Holst / Schi / 2006
/ MV:Canturo
 
 
272
Cassey S
H / Holst / B / 2003
V:Cardino / MV:Lord
 
 
273
Cassilo 5
H / Holst / Schwb / 2004
V:Casall / MV:Coriano
 
 
274
Cassin 2
H / Holst / Schi / 2004
V:Cassini I / MV:Calido I
 
 
275
Cassio 21
W / Holst / Schi / 2007
V:Caretino / MV:Cassini I
 
 
276
Cassito 4
H / Holst / Schi / 2006
V:Cassiano / MV:Reichsgraf
 
 
278
Cassmani Blue
H / Holst / B / 2006
V:Cassini II / MV:Ligorett
 
 
1066
Castello
W / SCHI / 1993
 
 
280
Castello 125
W / Holst / B / 2000
V:Coriander / MV:Lebrecht
 
 
281
Castello K
W / Holst / B / 2002
V:Castellini / MV:Calato
 
 
282
Castino 6
W / Holst / B / 2009
V:Clearway / MV:Contender
 
 
283
Castro 45
H / Holst / B / 2005
V:Cassini I / MV:Barnaul xx
 
 
284
Catachi
W / Holst / B / 2005
V:Caretino / MV:Calando I
 
 
286
Catch me 11
H / OS / F / 2003
V:Ciacomo / MV:Aramis
 
 
288
Cathrina 3
S / Holst / Schwb / 2005
V:Cassini II / MV:Grundyman xx
 
 
289
Catoo 2
W / Holst / Db / 2007
V:Carlos DZ / MV:Corrado I
 
 
290
Cattuso 2
H / Holst / Schi / 2007
V:Cassini II / MV:Contender
 
 
1151
Cavallino Caro
W / ZW / F / 2003
V:Caproni
 
 
292
Cavas
W / Holst / F / 2009
V:Calido I / MV:Contender
 
 
294
Cayman 35
W / Holst / B / 2008
V:Casall / MV:Corrado I
 
 
295
Cayus 3
W / Holst / Db / 2008
V:Cayado / MV:Cor de la Bryere
 
 
296
Celento
W / Holst / B / 2006
V:Caretino / MV:Chambertin
 
 
297
Celer 2
W / Tsch.W. / B / 2003
V:Carthago / MV:Quidam de Revel
 
 
298
Celina 178
S / Holst / B / 2007
V:Carinjo / MV:Lasino
 
 
1145
Celine 226
S / Holst / B / 2008
V:Cero / MV:Come On 16
 
 
299
Celly 25
S / Dt.Pf / B / 2006
V:Cyper Space / MV:Chirac
 
 
301
Cerano 19
W / Holst / B / 2006
V:Cesano II / MV:Acord II
 
 
302
Cesann 2
W / Meckl. / Db / 2006
V:Cero I / MV:Dorn
 
 
303
Cesar 61
W / Holst / BkaSc / 2005
V:Corrado I / MV:Caretino
 
 
305
Cessna P
S / Holst / B / 2007
V:Clarimo / MV:Con Air
 
 
307
Cha Cha B Z
H / Z.Rpf / B / 2005
V:Chin Chin / MV:Lugano van la Roche
 
 
308
Chablis S 2
W / Holst / B / 1996
V:Coriano / MV:Famos
 
 
309
Chaccita Rouge
S / Hann / F / 2007
V:Chacco-Blue / MV:Salut
 
 
311
Chacira 6
S / Meckl. / Db / 2001
V:Condelaro / MV:Methusalem
 
 
312
Chacomo 31
H / Old / B / 2006
V:Cartani / MV:Lacros
 
 
314
Chaitanya 2
S / Holst / Schi / 2007
V:Cartani / MV:Athlet Z
 
 
1194
Champagne royal
W / Holst / B / 2006
V:Contendro 3 / MV:Ritual 2
 
 
315
Champion D'Amur
W / Dt.Sp. / Schi / 2005
V:Carolus I / MV:Galib Ben Afas ox
 
 
316
Champus 77
W / Holst / F / 1998
V:Coriander / MV:Cor de la Bryere
 
 
317
Chapeau - Claque
W / Holst / B / 2006
V:Cormint I / MV:Lantaan
 
 
318
Charan 7
H / Holst / B / 2003
V:Chalan / MV:Capitol I
 
 
319
Charan N
W / DR / B / 2000
V:Chicago / MV:Bouquet (Baltimore) AA
 
 
1098
Charismat
W / Hann / B / 2002
V:Compliment 1 / MV:A Jungle Prince
 
 
322
Charity 41
S / Holst / B / 2007
V:Clearway / MV:Candillo
 
 
324
Charlotta H
S / Dt.Sp. / Schi / 2005
V:Chippendale / MV:Freeholder
 
 
325
Charly 1499
W / Holst / Schi / 2008
V:Clearway / MV:Cascavelle
 
 
326
Charmed 2
S / Hann / Df / 2008
V:Chacco-Blue / MV:Plural
 
 
329
Checker 34
W / Holst / B / 2007
V:Clearway / MV:Acord II
 
 
330
Checkpoint 22
W / Hann / B / 2002
V:Contendro I / MV:Lauries Crusador xx
 
 
331
Chelano 2
W / Holst / B / 2001
V:Caretino / MV:Renomee
 
 
332
Chelsea 36
S / n.b. / Schi / 1995
 
 
333
Chepettino AK
H / Holst / Schwb / 2008
V:Chepetto / MV:Campesino
 
 
336
Chess 33
W / Holst / Schi / 2005
V:Calido I / MV:Ahorn Z
 
 
338
Chester 213
W / Holst / Schi / 2004
V:Chello I / MV:Landgraf I
 
 
337
Chester 254
W / Dt.Pf / Schi / 2005
V:Chaco / MV:Calido I
 
 
339
Chiare
S / Holst / B / 2005
V:Colman / MV:Reichsgraf
 
 
340
Chica de la loona
S / Old / B / 1998
V:Continue / MV:Gervantus I
 
 
341
Chicago 52
W / Holst / B / 1997
V:Corofino I / MV:Landgraf I
 
 
343
Chichester 3
W / Holst / B / 2008
V:Casall / MV:Cosimo
 
 
347
Chioni R
H / Holst / B / 2004
V:Chello I / MV:Königspark xx
 
 
351
Chopper 6
H / OS / BkaSc / 2009
V:Corrado II / MV:Dunhill H
 
 
353
Chungach Moocher
H / OS / SbkaS / 2009
V:Cayado / MV:Mythos
 
 
354
Chwupdiewup
S / Holst / Schi / 2008
V:Clearway / MV:Ligorett
 
 
1101
Ciano 11
H / Dt.Sp. / B / 2006
V:Chalan / MV:Liberty Son
 
 
355
Cid 42
H / Holst / Db / 2006
V:Coriano / MV:Candillo
 
 
1171
Cidanne
H / Holst / B / 2001
V:BB Carvallo
 
 
357
Cilija
S / Holst / Schi / 2007
V:Clearway / MV:Reichsgraf
 
 
358
Cinderella 609
S / Dt.Pf / DbSch / 1998
V:Dieter / MV:World Comfort
 
 
359
Cinnamon 13
S / Holst / F / 2000
V:Corrado I / MV:Lagos
 
 
361
Cinzano's Erasmus Six
H / KlDRpf / F / 2000
V:Cinzano / MV:Sixtus
 
 
364
City 11
W / Holst / Schi / 2008
V:Clarimo / MV:Quinar
 
 
366
Clair de Lune R
S / Holst / B / 2002
V:Chambertin / MV:Ariadus
 
 
367
Claire 123
S / Holst / Schi / 2008
V:Catoki / MV:Chambertin
 
 
368
Clara 65
S / Dt.Pf / BkaSc / 2004
V:Cyper Space / MV:Lavallo
 
 
369
Clarabelle R
S / Holst / B / 2008
V:Cassiano / MV:Cash and Carry
 
 
370
Claramia
S / Holst / B / 2004
V:Contact Me / MV:Rinaldo
 
 
371
Claristo 2
W / Holst / Schi / 2008
V:Clarimo / MV:Joliot
 
 
373
Clark 25
H / Holst / Db / 2008
V:Cartani / MV:Landgraf I
 
 
374
Claudia 33
S / Holst / Schi / 2006
V:Claudio / MV:Kilian
 
 
375
Claus U
W / Holst / B / 2007
V:Cristo / MV:Sunset Boulevard xx
 
 
377
Cleopatra Sunday
S / Holst / F / 2005
V:Quantum / MV:Corrado I
 
 
378
Click Clack
H / Holst / B / 2007
V:Cardenio / MV:Caretino
 
 
1199
Climax 2
W / Holst / Schi / 2004
V:Clearway
 
 
381
Clint 12
W / Holst / Db / 1996
V:Contender / MV:Ladykiller xx
 
 
383
Clintargo W
H / Holst / B / 2007
V:Clinton / MV:Cor de la Bryere
 
 
1159
Clooney 28
W / Holst / Schi / 2003
V:San PatrignanoCassini
 
 
386
Clooney H
W / Westf / B / 2006
V:Conteur I / MV:Coriolan
 
 
387
Clueso 9
W / Holst / Db / 2008
V:Carpaccio / MV:Calato
 
 
388
Clyde 58
H / Holst / Schi / 2004
V:Cassini I / MV:Caretino
 
 
389
Cobold A
W / Holst / Schi / 2003
V:Caretello B / MV:Cassini I
 
 
392
Cocola
S / Holst / Schi / 2007
V:Calato / MV:Contender
 
 
398
Colani F
W / Old / Schwb / 2006
V:Continus Grannus / MV:Contango
 
 
400
Coletta 30
S / Holst / F / 2008
V:Colmander / MV:Ahorn Z
 
 
403
Colour your life 2
W / Holst / B / 2006
V:Canto / MV:Landritter
 
 
405
Come On 34
W / Holst / B / 2007
V:Con Air / MV:Lavarius
 
 
406
Comett A
S / Hann / Db / 2006
V:Contendro I / MV:Graf Grannus
 
 
422
Con-Lady
S / OS / B / 2006
V:Con Air / MV:Landadel
 
 
1104
Con-Tico 5
W / Holst / B / 2008
V:Con Air 7 / MV:Acobat 2
 
 
413
Concept 8
H / S.Wbl / B / 2007
V:Cassini II / MV:Chess
 
 
414
Conceptino
W / Holst / B / 2005
V:Concept / MV:Cassini I
 
 
1176
Conchito 5
H / Holst / B / 2005
 
 
418
Condoctro
H / Holst / Db / 2007
V:C-Indoctro / MV:Lord Calando
 
 
419
Condor 575
W / Holst / B / 2005
V:Consens / MV:Acobat II
 
 
420
Conitzo
W / Holst / B / 2005
V:Contender / MV:Cesano I
 
 
423
Conland G
W / Holst / Db / 2006
V:Contendro II / MV:Lansing
 
 
1117
Conner 18
W / Holst / B / 2002
V:Con Air 7
 
 
427
Connor 37
W / Holst / B / 2004
V:Colman / MV:Silvester
 
 
428
Connstantin
W / Holst / B / 2003
V:Catoki / MV:Ligorett
 
 
1162
Conny 367
S / Holst / B / 2004
V:Consens
 
 
1197
Conquest of Future
S / Holst / Db / 2000
/ MV:Lasino
 
 
429
Conquistador 26
W / Old / F / 2003
V:Cordalme Z / MV:Fuerst Ramses
 
 
430
Conrad 59
W / Holst / B / 2002
V:Contender / MV:Aloube Z
 
 
432
Conrino MB
W / Holst / B / 2007
V:Con Air / MV:Lorentin I
 
 
437
Constantin 74
W / Old / Df / 2006
V:Don Romantic / MV:Ex Libris
 
 
438
Contador 8
W / Holst / B / 2005
V:Casall / MV:Lavall I
 
 
439
Contador B
H / Holst / B / 2007
V:Cassini II / MV:Lavall I
 
 
440
Contendra 33
S / Hann / B / 2007
V:Contendro I / MV:Quo Vadis
 
 
441
Contento 9
W / Holst / B / 2006
V:Con Air / MV:Corofino I
 
 
442
Contigo 35
W / Holst / Db / 2004
V:Contender / MV:Latouro
 
 
443
Contino 57
H / Holst / Schi / 2008
V:Colmander / MV:Contender
 
 
447
Cookie 55
W / Holst / Db / 2007
V:Com Air I / MV:Acord II
 
 
448
Cool and Easy 2
W / Dt.Pf / Hlb / 2006
V:Chagallo's Charming Boy / MV:Waldus
 
 
450
Cool Shark
H / Holst / BkaSc / 2002
V:Calido I / MV:Königspark xx
 
 
452
Coolmann 7
W / Holst / Schi / 2007
V:Calido I / MV:Acord II
 
 
454
Cooper 107
H / DR / B / 2005
V:Costa / MV:Lord
 
 
455
Cooper GT
S / S.Wbl / Schwb / 2007
V:Cardento / MV:Lasandos
 
 
457
Copland 3
W / Holst / B / 2007
V:Cassiano / MV:Contender
 
 
459
Cora 509
S / Dt.Pf / B / 2002
V:Consens / MV:Hill Dancer N AA
 
 
458
Cora 533
S / Holst / B / 2004
V:Corofino II / MV:Flamingo
 
 
460
Coraline 2
S / Holst / B / 2004
/ MV:Cor de la Bryere
 
 
1198
Corenthino
W / Holst / Schi / 2008
/ MV:Caretino 2
 
 
465
Corido M
W / Holst / Schi / 2008
V:Corrado II / MV:Carthago
 
 
467
Corinna 117
S / DR / B / 2004
V:Crown Hartbreaker / MV:Patrick
 
 
468
Corlita
S / Old / B / 2006
V:Coreggio / MV:Consens
 
 
471
Cornello 2
W / Holst / Schi / 2007
V:Crawford / MV:Literat
 
 
472
Corner 7
W / Holst / Db / 1996
V:Contender / MV:Fantast
 
 
474
Cornwall 15
H / Holst / B / 2008
V:Con Air / MV:Cambridge
 
 
479
Corrado's Comtesse
S / Holst / Schi / 2002
V:Corrado I / MV:Calypso I
 
 
478
Corrador
W / Holst / Schi / 2008
V:Corrado I / MV:Caletto I
 
 
480
Corratus
W / Holst / Schi / 1998
V:Corrado I / MV:Reichsgraf
 
 
481
Cortina d'Ampezzo 2
S / Old / Schi / 2001
V:Continue / MV:Sonnenstrahl
 
 
483
Corvinia 2
S / Hann / B / 2003
V:Contendro I / MV:Raphael
 
 
484
Cory 6
W / Holst / Schi / 2004
V:Corrado II / MV:Lavall I
 
 
487
Cosmea 12
S / Hann / B / 2002
V:Contendro I / MV:Cavalier
 
 
488
Cosmo H
W / Holst / B / 2008
V:Catoki / MV:Concorde
 
 
489
Cosmos T
W / Holst / B / 2007
V:Comics / MV:Carpaccio
 
 
1068
Coupon 4
H / Holst / B / 2005
V:Cristo / MV:Sir Shostakovich xx
 
 
492
Crazy Scarlett
S / Holst / Db / 2003
V:Calato / MV:May Black
 
 
493
Creme Brulee
H / OS / F / 2004
V:Come On / MV:Caretano Z
 
 
494
Creme de la Creme 6
S / Holst / B / 2007
V:Casall / MV:Landgraf I
 
 
495
Cremona 22
S / Holst / Schi / 2004
V:Clearway / MV:Contender
 
 
496
Criscorr H
H / Holst / B / 2007
V:Cristo / MV:Corrado I
 
 
497
Cristo's Girl
S / Holst / B / 2007
V:Cristo / MV:Carry
 
 
1206
Crocker 4
W / Holst / B / 2007
V:Canturo
 
 
498
Crockett 16
W / Holst / Schi / 2007
V:Caretino / MV:Capitol I
 
 
503
Cuanito
H / Holst / Schi / 2007
V:Cliostro / MV:Coronado
 
 
504
Cubiki
H / Holst / B / 2009
V:Cassini I / MV:Caproni
 
 
507
Curro Jimenez
H / Holst / B / 2009
V:Clintord I / MV:Contender
 
 
509
Cybercowboy
W / Holst / Db / 2008
V:Candillo / MV:Contender
 
 
511
Cyrano 154
W / DR / Df / 2000
V:Cap Cennedy N / MV:Croupier
 
 
512
Cyrenaika 12
S / DR / B / 2001
V:Mac Geyver / MV:Waldemar
 
 
513
Cyrill 17
W / Holst / B / 2006
V:Cosimo / MV:Lord
 
 
514
Cyrrus 3
H / Holst / Schi / 2007
V:Clarimo / MV:Cabinett I
D - Pferdename / KNR
 
 
1183
Dancer 211
H / Hess / B / 2002
V:D-Online
 
 
518
Dancer W
W / Holst / Db / 2003
V:Dolany / MV:Cassini I
 
 
519
Danke 2
S / DR / Is / 2007
V:Mangold / MV:Cansas
 
 
1224
Delia 72
S / HOLST / SCHI / 1993
V:Prinzipal / MV:Variant
 
 
522
Der Kelte
W / Pony o.R / Schi / 1997
V:Darolan Double Trouble/n.e. AA / MV:Hill Anwar AA
 
 
524
Diamant M
W / Holst / Db / 2009
V:Diarado / MV:Contender
 
 
526
Diamond Foxy
W / Holst / F / 2007
V:Diamant De Semilly / MV:Contender
 
 
528
Diquido
H / Holst / B / 2009
V:Diarado / MV:Quinar
 
 
529
Dirty Harry 57
W / Pony o.R / R / 2008
/ MV:Cansas
 
 
530
Django 188
W / SAnha / B / 1997
V:Drosselbart / MV:Pakt
 
 
1147
Dolly
S / 2007
 
 
531
Donald Doolittle
W / Hann / Db / 2008
V:Dauphin / MV:Wenzel II
 
 
532
Donaumelodie 3
S / Trak. / Schwb / 2001
V:Buddenbrock / MV:Tenor
 
 
1069
Dorado
W / 2002
 
 
1114
Dukat M
W / Wel.B / R / 1997
E - Pferdename / KNR
 
 
539
Elando 7
H / Holst / Schi / 1999
V:Exkurs / MV:Lasino
 
 
540
Elektra L
S / Holst / B / 2009
V:Charisma / MV:Contender
 
 
541
Elise 16
S / DR / F / 1994
V:Unbekannt / MV:Unbekannt
 
 
542
Elvis 184
W / SVK.Wb / B / 2004
V:Caledo / MV:Lord
 
 
543
Emilio 110
W / S.Wbl / Db / 2006
V:Hip Hop / MV:Everest
 
 
1126
Emmy 43
S / Hann / Db / 2005
V:Embassy 4 / MV:Crazy Classic
 
 
546
Enrico 239
W / Westf / B / 1999
V:Ehrenmarsch / MV:Classiker
 
 
548
Enya JG
S / Old / F / 2006
V:Cypriano / MV:Lordanos
 
 
549
Enzo 82
W / Dt.Sp. / DbkaS / 2003
V:Expo'se / MV:Lesotho
 
 
550
Ermes
W / Hann / F / 2003
V:Embassy I / MV:Don Juan
 
 
1215
Ernie
W / 2003
 
 
551
Escado 17
W / Hann / B / 2004
V:Embassy I / MV:Caletto I
 
 
552
Euphoria 6
S / Holst / R / 2006
V:Ephebe For Ever / MV:Akinos
 
 
553
Exupery 5
W / Hann / F / 2000
V:Escudo I / MV:Sherlock Holmes
F - Pferdename / KNR
 
 
554
Fabelfee
S / Trak. / B / 2007
V:Insterburg / MV:Maizauber
 
 
555
Fair-Play's Hope TCF
S / DR / Db / 2002
V:Welcome Sympatico / MV:Navajo
 
 
556
Fairytale 37
S / Hann / F / 2006
V:For Edition I / MV:Wenzel I
 
 
557
Faith to you
S / Dt.Pf / B / 2000
V:Flaneur / MV:Sit this one out xx
 
 
558
Falk 188
W / Hann / Db / 2000
V:Fabriano / MV:Werther
 
 
559
Faradai's Dior
S / Dt.Pf / DbSch / 2003
V:Consens / MV:Logan
 
 
561
Fein Umbra
S / Holst / B / 2008
V:Quidam de Revel / MV:For Pleasure
 
 
1196
Felix 1673
W / S.Wbl / B / 1999
 
 
1173
Fernanda 13
S / Holst / B / 2006
V:For Pleasure / MV:Alasca
 
 
562
Figaro 251
W / S.Wbl / B / 2004
V:Robin Z I / MV:Magini
 
 
564
Filicita
S / Holst / B / 2006
V:For Pleasure / MV:Landgraf I
 
 
1223
Filou
S / 1998
 
 
566
Fisherman's Friend 4
H / Dt.Sp. / B / 2006
V:For Highlife / MV:Feuerfunke xx
 
 
1070
Fisherman's Friend 4
H / Dt.Sp. / B / 2006
V:For Highlife / MV:Feuerfunke xx
 
 
567
For Noblesse
S / Hann / B / 2007
V:For Edition I / MV:Carismo
 
 
1219
Fugato
W / Oldenburge / BR / 1997
V:Figaro
G - Pferdename / KNR
 
 
570
Galatanz
H / Trak. / B / 2007
V:Hirtentanz / MV:Palton xx
 
 
571
Geoffrey 30
W / DR / R / 2008
V:Grisu N / MV:Exkurs
 
 
572
Georgia 168
S / Hann / B / 2000
V:Gilgamesch M / MV:Donnerschall
 
 
573
Geraldine 184
S / DR / Schwb / 2005
V:Holsteins Harlekin / MV:Brooklands Moonwalker
 
 
575
Ghandy 18
S / n.b. / Schi / 1997
 
 
576
Gio-Chaco
W / Meckl. / Schwb / 1996
V:Gio-Granno / MV:Carprilli
 
 
1071
Golden Olympic
W / 2005
 
 
1164
Goldschimmer 2
W / Trak. / F / 2002
V:Kasparow 2
 
 
580
Grace 232
S / DR / F / 1998
V:Costa / MV:Peelhut Grande
 
 
583
Gracy 32
S / DR / RSchi / 2006
V:Nacromancer in the dark / MV:Baron
 
 
584
Gran Chica
S / DR / Schwb / 1995
V:Ghandy AR 2680 / MV:Salto 423
 
 
585
Granada 254
S / SAnha / R / 1997
V:Gaspari II / MV:Kolibri
 
 
587
Great Barrier
S / Hann / B / 2003
V:Goodman / MV:Servus
 
 
589
Guerrero 3
W / Bay / Db / 2004
V:Gambrinus / MV:Corasso B
 
 
590
Gwey Lucell
W / Hann / Db / 2002
V:Graf Grannus / MV:Watzmann
H - Pferdename / KNR
 
 
591
H C.S.R. Center
H / BWP / RkaSc / 2007
V:Cento / MV:Chellano Z
 
 
592
Hamilton 29
W / Holst / B / 2003
V:Carbano / MV:Barnaul xx
 
 
593
Hankey's Sexy Sister M
S / Old / Db / 2007
V:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV:Fair Play
 
 
595
Heraldik's Harmony
S / Hann / B / 2000
V:Heraldik xx / MV:Filigrant
 
 
597
Hermine 74
S / Pony o.R / B / 2003
 
 
598
Herzchen 9
S / Holst / Df / 2007
V:Contendro II / MV:Lortino
 
 
600
Herztraum 2
W / Trak. / Schwb / 2007
V:Schiffon / MV:Assistent
 
 
602
Hof Schretstakens Lana
S / Holst / B / 1996
V:Cambridge / MV:Calypso I
 
 
605
Holsteins Summer Girl
S / DR / F / 2007
V:FS Disagio / MV:Horsegate Minstrel
 
 
1214
Hosteins Messias
W / 2005
 
 
606
Hurricane 30
W / DR / B / 2001
V:Hattrick / MV:Springtime u.
I - Pferdename / KNR
 
 
607
Inox 2
W / Trak. / R / 1997
V:Vivus / MV:Bartholdy
J - Pferdename / KNR
 
 
611
Jack'n Black
W / Pony o.R / R / 2005
 
 
614
Jambo N
W / DR / F / 2006
V:Eiluns Jonas N
 
 
616
Joe Cool 6
W / DR / F / 2006
V:Eiluns Jonas N / MV:Acadius
 
 
1116
Joell 2
S / DR / B / 2006
V:Steendieks MadMax
 
 
617
Joker 231
W / DR / B / 1996
V:Jimmy / MV:Consul
 
 
1212
Jolanta
S / 2001
 
 
618
Jolly For Joy
S / n.b. / Schwb / 2001
 
 
1073
Jolly Jumper
W / 2004
 
 
1131
Josy
S / 2005
 
 
1074
Juli
S / 2004
K - Pferdename / KNR
 
 
621
Kairo 49
W / DR / Hlb / 2004
V:Kaiserstolz / MV:Nawarro
 
 
624
Kartropolis
W / Brdbg / Schi / 2002
V:Konkret / MV:Challenger
 
 
625
Kayly
S / n.b. / RSchi / 2002
 
 
626
Killer VA
H / Holst / B / 2004
V:Cardino / MV:Landgraf I
 
 
1129
Kim Kosima
S / 1993
 
 
627
Kimba 131
S / Old / F / 2005
V:Wind Dancer / MV:Bouquet (Baltimore) AA
 
 
629
Kira XXIX
S / Holst / B / 1995
V:Lacros / MV:Coriolan
 
 
630
Kiss of Stallex M
S / Old / Db / 2007
V:Canturo / MV:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of
 
 
631
Kleiner Bruder 9
W / n.b. / BkaSc / 2000
V:Unbekannt / MV:Unbekannt
 
 
632
Kleiner Ludwig
W / Pony o.R / F / 2007
 
 
634
Kosmos 69
W / Pony o.R / Db / 2007
V:Karlos / MV:Country
 
 
635
Kristina
S / Holst / F / 1995
V:Ahorn Z / MV:Lavarius
L - Pferdename / KNR
 
 
661
Lärche CR
S / Holst / B / 2007
V:Landos / MV:Limbus
 
 
1208
L'Amie 13
W / Holst / DB / 2008
V:Larimar / MV:Caletto I
 
 
676
L-Elle
S / Westf / B / 1997
V:Lados / MV:Labrador
 
 
668
L.B. Annemette
S / Holst / B / 2008
V:Carinjo / MV:Quantum
 
 
669
L.B. Coco Jumper
H / Holst / Schi / 2008
V:Cassin / MV:Carbano
 
 
670
L.B. Companiero
H / Holst / Schi / 2007
V:Colman / MV:Barnaul xx
 
 
671
L.B. Convall
H / Holst / Schi / 2007
V:Colman / MV:Cascavelle
 
 
672
L.B. Croket
H / Holst / 2008
V:Cassin / MV:Casco
 
 
636
La Calando
H / Holst / B / 2000
V:La Zarras / MV:Calando I
 
 
637
La Darca 2
S / Old / B / 2008
V:Landos / MV:Darco
 
 
1094
La Jolie 39
S / Holst / B / 2001
V:Equest Carnute 2 / MV:Coriander 7
 
 
638
La Petite 59
S / Hann / F / 2008
V:Lauscher / MV:Rotspon
 
 
647
La-Emotion
S / Hann / F / 2002
V:Le Primeur / MV:Espri
 
 
1121
Lacar 5
W / Holst / Schi / 2003
V:Ladas
 
 
639
Lacara 7
S / Holst / B / 2003
V:Lancer II / MV:Capitol I
 
 
1075
Lacorado 3
H / Holst / B / 2007
V:Lacantus / MV:Acorado I
 
 
643
Ladarka
S / Dt.Pf / BSchi / 2005
V:L'Avian / MV:Calvados II
 
 
644
Lady Cristo
S / Holst / B / 2006
V:Cristo / MV:Carry
 
 
645
Lady Dieksand
S / Holst / B / 2006
V:Casall / MV:Corrado I
 
 
648
Laguna de la Nava
S / Holst / Schi / 2002
V:Lerano / MV:Cambridge
 
 
1154
Laika
S / Fuchs / 2007
 
 
1167
Lamiro 55
H / Wel.K / F / 2002
V:Bjirmen's Wytse / MV:Wester Aikema's Andor
 
 
651
Lanarius
W / Rhld / B / 1994
V:Lancer II / MV:Goldrausch I
 
 
652
Lance 17
H / Holst / B / 2002
V:Lacantus / MV:Fasolt
 
 
654
Lanciano 81
H / Holst / B / 2008
V:Lancer II / MV:Coriano
 
 
1218
Landivio
W / OS / B / 2007
V:Landor S / MV:Silvio I
 
 
655
Lando 288
H / Holst / B / 2004
V:Landos / MV:Fernando
 
 
658
Lanju 2
W / OS / Schi / 2004
V:Landor S / MV:Juventus
 
 
1163
Lanzelot 102
W / Holst / B / 2001
V:Lavaletto 7 / MV:Visa Carthago Z
 
 
659
Lapislazuli 42
W / Holst / B / 2004
V:Landos / MV:Coriolan
 
 
660
Laptop 23
H / Holst / Schi / 2005
V:Ladas / MV:Capitol I
 
 
662
Larina 107
S / Holst / B / 2002
V:Larry / MV:Monsum
 
 
663
Latino Bonito
W / DK / R / 1997
V:Lukas Rudbaek
 
 
1143
Laura 184
S / Hann / B / 1992
V:Lauries Crusador xx / MV:Grande
 
 
666
Lavendel 146
S / Dt.Pf / B / 2001
V:Logan / MV:Inschah
 
 
667
Lavineo
W / OS / B / 2005
V:Lascado / MV:Grund
 
 
1148
Leandro
W / Palom / 2008
 
 
673
Lebemann 5
H / Holst / B / 2007
V:Loran / MV:Contender
 
 
674
Legendario
W / Holst / F / 2005
V:Limbus / MV:Carthago
 
 
675
Leika 98
S / Holst / B / 1996
V:Literat / MV:Calando IV
 
 
677
Lemnus
H / Holst / B / 2007
V:Landos / MV:Landlord
 
 
1152
Lena 469
S / Bay / Db / 2005
V:Seigneur d'Alleray xx / MV:Landprinz 2
 
 
1211
Lennox 176
H / Holst / B / 2001
V:Lancer II / MV:Caletto I
 
 
679
Leon 262
W / Holst / Db / 1997
V:Libertino I / MV:Cornetto
 
 
681
Leopold 262
H / Holst / B / 2007
V:Lordanos / MV:Contender
 
 
682
Lester Lightning
W / Holst / B / 1991
V:Lavarius / MV:Montanus
 
 
683
Levano Rosso
W / Holst / F / 2005
V:Limotas / MV:Sandro
 
 
686
Lightning Jack 12
W / Holst / B / 2007
V:Landos / MV:Calato
 
 
688
Lillifee 51
S / Dt.Pf / DbSch / 2006
V:Cyper Space / MV:Lavallo
 
 
689
Lilly die Landfee
S / n.b. / Db / 1998
 
 
690
Lilly Marleen 21
S / Holst / Db / 1998
V:Literat / MV:Lord
 
 
692
Limbo 162
W / Holst / Db / 2008
V:Loran / MV:Leuthen I
 
 
695
Linus 341
W / Holst / BkaSc / 2004
V:Landos / MV:Cascavelle
 
 
696
Lira 25
S / Old / Db / 2006
V:Lord Pezi / MV:Contender
 
 
697
Liroy 24
W / Bay / B / 1994
V:Legal Legend xx / MV:Aktuell
 
 
1076
Little Alina
S / SCHI / 1997
 
 
698
Little Diamond 14
H / Holst / Db / 2007
V:Lasino / MV:Ramalgo Z
 
 
699
Little Loriot
H / n.b. / B / 2002
 
 
700
Livingston 11
H / Holst / B / 2003
V:Limbus / MV:Lord Calando
 
 
703
Logo 41
W / Meckl. / Db / 1999
V:Loredo / MV:Grollus xx
 
 
705
Lolly Pop 28
W / n.b. / B / 1998
 
 
706
Longline
S / Old / Db / 2008
V:Lord Pezi / MV:Graf Grannus
 
 
707
Look at Hennessy
S / Dt.Pf / B / 2006
V:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV:Baron
 
 
708
Looping 66
W / Holst / Db / 2005
V:Lasino / MV:Calando I
 
 
709
Lopez JF
H / Holst / B / 1989
V:Lord / MV:Toledo
 
 
710
Lorbas 273
H / Holst / B / 2005
V:Landos / MV:Fernando
 
 
711
Lord Ahorn
H / Holst / Schwb / 1996
V:Lortino / MV:Ahorn Z
 
 
712
Lord Gallerhad
H / Holst / B / 1998
V:Limbus / MV:Silvester
 
 
716
Lorenzo 331
W / Dt.Sp. / B / 2007
V:Lefevre / MV:Lesoto
 
 
717
Loriana 12
S / Holst / Schi / 2003
V:L'Ombre / MV:Unbekannt
 
 
718
Loris 8
H / Holst / B / 2008
V:Landos / MV:Carpaccio
 
 
719
Lotario 2
W / Holst / B / 2004
V:Landos / MV:Loutano
 
 
720
Louis 275
H / Holst / B / 2007
V:Lancer II / MV:Ramiro
 
 
721
Lovely Lars S
H / Holst / B / 2005
V:Landos / MV:Lands River
 
 
722
Lovis 9
S / Pony o.R / F / 1997
V:Popper / MV:Unbekannt
 
 
724
Luca 118
W / Holst / B / 2002
V:Landjunge / MV:Landgraf I
 
 
725
Lucienne 24
S / Trak. / FkaSc / 2001
V:Feingeist / MV:Machandel
 
 
726
Lucky 1443
H / Holst / Schwb / 2003
V:Catoki / MV:Calypso IV
 
 
727
Lucky Lord 22
W / Westf / B / 2006
V:Lord Sinclair I / MV:Frühlingsrausch
 
 
732
Lucy 688
S / Holst / B / 2008
V:Lordanos / MV:Carvallo BB
 
 
733
Luftikus L
W / Holst / B / 2005
V:Lasino / MV:Corrado II
 
 
734
Luigi 253
W / Holst / B / 2008
V:Lerano / MV:Silvester
 
 
1136
Luino 17
W / Holst / F / 1998
V:Exception
 
 
1078
Lukas
W / 1988
 
 
735
Lukas 851
W / Brdbg / B / 2001
V:Lanciano / MV:Zeus (Nurzeus)
 
 
736
Lukka 19
W / Grpf.o.R / Db / 2004
/ MV:Sir Shostakovich xx
 
 
738
Luna 1137
S / Pinto / Db / 2002
V:Sando Paso N / MV:Charming Boy
 
 
739
Luxor 98
W / Holst / Db / 1997
V:Lasino / MV:Calato
 
 
740
Luzi - Caro
S / Trak. / Schwb / 2004
V:King Arthur / MV:Tuareg
 
 
741
Luzys Livius
W / Holst / B / 2002
V:Lican / MV:Falkner
 
 
1140
Lykkens Pamfilius
H / Holst / Db / 2007
V:Larinero 2 / MV:Falkner 28
M - Pferdename / KNR
 
 
766
Mühlenteich's Clear Cool Cash
W / Z.Rpf / F / 2005
V:Chardonnay Z / MV:Larome
 
 
742
Madness R
H / DR / Db / 2008
V:Mad Max / MV:Mac Geyver
 
 
743
Mahrdorf Regent
H / Wel.B / B / 1998
V:Weston Regent / MV:Pennwood Milan
 
 
744
Malaika 42
S / DR / B / 2002
V:Okay Big Bambu / MV:Livio
 
 
746
Mambo Number Five
W / DR / F / 2000
V:Brooklands Moonwalker / MV:Prinzipal
 
 
1108
Manrico 13
W / DR / B / 2007
V:Steendieks MadMax / MV:Maritim 18
 
 
1109
Maynoun
W / DR / B / 2003
V:Mac Gyver N
 
 
750
Meander 5
H / DR / B / 2008
V:Mandela N / MV:Lombard
 
 
1079
Merrie
S / 2008
 
 
752
Merve Maxima
S / Holst / B / 1997
V:Larinero / MV:Athlet Z
 
 
753
Mette 6
S / Hann / Db / 2001
V:Metternich / MV:Lungau
 
 
1105
Milan 251
H / NF / B / 1993
 
 
755
Minnie's Kleehof Calandrina
S / OS / B / 2007
V:Contendro II / MV:Mythos
 
 
756
Minnie's Noble Jolie
S / OS / B / 2006
V:Cola / MV:Mythos
 
 
757
Miro 156
W / DR / Df / 1998
V:Mac Geyver / MV:Maculano xx
 
 
1189
Miss Laguna
S / Holst / Schi / 1997
V:Calido 11 / MV:Coriolan 14
 
 
1119
Miss Megan
S / Trak. / B / 2007
V:Herzensdieb 2 / MV:Guter Planet
 
 
759
Miss Oldenburg N
S / OS / Schwb / 2006
V:Chicago Z / MV:Capitol I
 
 
1080
Mister Monk
W / 2005
 
 
761
Mister Piet
W / Hann / F / 2003
V:Worldly I / MV:Aarking xx
 
 
763
Montanus Quo Vadis
S / Holst / B / 2005
V:Quite Capitol / MV:Cassini I
 
 
764
Monte Castello 2
H / DR / Schi / 2004
V:Monte Christo / MV:Llanarth Fire Flyer
 
 
1081
Mountaineer
W / 2005
 
 
765
Mr. Cutty
W / Holst / B / 2000
V:Carvallo BB / MV:Latino
 
 
1128
Mr. Watson
W / 1996
 
 
767
My Chance
W / S.Wbl / F / 1996
V:Michellino / MV:Lancier
N - Pferdename / KNR
 
 
1122
Nanke 3
S / Holst / 1998
V:Libertino 2
 
 
1185
Naomi 178
S / Holst / Schi / 1998
V:Acord 2 / MV:Campione 1
 
 
769
Nashville Sound
H / DR / 2003
V:Night-Cup / MV:Mambo Moscan
 
 
770
Nautilus 52
H / Holst / B / 2008
V:Nekton / MV:Quintero
 
 
771
Navares
W / Holst / B / 2006
V:Newton / MV:Sir Dancer xx
 
 
773
Nepomuk 85
W / Pony o.R / B / 1995
/ MV:Lord
 
 
775
Neshvill
W / Holst / Db / 2007
V:New Time / MV:Cardino
 
 
1123
Nico 1397
W / Hafl. / F / 1995
V:Narduk 1
 
 
778
No Limit H
H / Holst / Db / 2006
V:Nekton / MV:Lavall II
 
 
780
Nouma D'Auzay
H / SF / B / 2001
V:Carthago / MV:Quidam de Revel
 
 
1135
Nurejew 22
H / Holst / B / 2005
V:Nekton / MV:Calato
O - Pferdename / KNR
 
 
1107
Oakland's Daddy Cool
H / DR / F / 2009
V:Holsteins Discounter
 
 
782
Octavia 19
S / Holst / Schi / 1999
V:Calido I / MV:Acord II
 
 
1083
Ofelia
S / ISABE / 1994
 
 
783
Olic
W / DR / B / 2006
V:Ombri B / MV:Boss
 
 
784
Orefines Schamanta
S / Holst / B / 1999
V:Alcatraz / MV:Rasputin
P - Pferdename / KNR
 
 
785
Pacaja 2
S / DK / Db / 2003
V:Cajus / MV:Solos Carex
 
 
786
Panther 110
W / SAnha / F / 1993
V:Panchero AA / MV:Darker
 
 
787
Paquidam
S / Holst / Hlb / 2003
V:Paramount / MV:Quidam de Revel
 
 
789
Paul 570
W / n.b. / SchiS / 1998
V:Unbekannt / MV:Unbekannt
 
 
791
Pauline 249
S / Holst / B / 2000
V:Candillo / MV:Ligorett
 
 
792
Pea Flinder
S / DR / B / 1993
V:Nightfire / MV:Markant
 
 
793
Peanut 42
S / Holst / B / 2000
V:Candillo / MV:Lantaan
 
 
1084
Pegasus
W / 1996
 
 
1127
Peggy
S / 2007
 
 
1186
Penelope 271
S / Holst / B / 2000
V:Alcatraz 14 / MV:Lasino
 
 
794
Penelope 287
S / Holst / Db / 2001
V:Pershing / MV:Silvester
 
 
1085
Pepper
W / 2007
 
 
796
Perfect Arrogance xx
W / xx / B / 2007
V:Perceive Arrogance xx / MV:Local Suitor xx
 
 
797
Peridot 15
W / Westf / Db / 2001
V:Pep / MV:Walker
 
 
798
Perla 39
S / Holst / Db / 2000
V:Limbus / MV:Latus II
 
 
799
Petit Isanny Dee
S / DR / B / 2005
V:Hattrick / MV:Dancer
 
 
802
Petula 8
S / Old / B / 1998
V:Landor S / MV:Volturno
 
 
1190
Phuket 3
W / DR / F / 2001
V:Playboy 178
 
 
803
Pia 780
S / Dt.Sp. / B / 2003
V:Pasolini / MV:Weinberg
 
 
805
Piccola Principessa 2
S / n.b. / B / 2002
 
 
806
Pikeur Barnetta
W / Westf / B / 2004
V:Baloubet du Rouet / MV:Polydor
 
 
1181
Pikeur Cleveland
W / Holst / B / 2002
V:Caretino 2 / MV:Alcatraz 14
 
 
807
Pina Colada 185
S / Hann / B / 2007
V:Perigueux / MV:Glueckspilz
 
 
808
Pingel
W / Holst / Db / 2008
V:Cassini II / MV:Calando I
 
 
809
Pippi Lotta 10
S / Hann / B / 2000
V:Acorado I / MV:Gloster
 
 
810
Piririka
S / Holst / Db / 2000
V:Esteban xx / MV:Camaro
 
 
811
Playmade
S / Holst / B / 2000
V:Lavaletto / MV:Loran
 
 
813
Preastons Priestwood
W / Wel.B / B / 2004
V:Priestwood Punchinello / MV:Pendock Plato
 
 
815
Pretty Woman 75
S / DR / Schi / 1991
V:Weston Regent / MV:Bajar
 
 
816
Prinzess 425
S / DR / Schwb / 2006
V:Giorgio N / MV:Manitu N
Q - Pferdename / KNR
 
 
818
Qashqai 6
W / Holst / Db / 2008
V:Quintero / MV:Lorentin I
 
 
819
Qitura B.
S / Holst / B / 2006
V:Quintero / MV:Lacros
 
 
820
Qsieben H
H / Holst / B / 2005
V:Quadrigo / MV:Coronado
 
 
824
Quantus 9
W / Holst / Db / 2005
V:Quintero / MV:Calypso I
 
 
827
Quartino 2
H / Holst / Db / 2006
V:Quarterback / MV:Limbus
 
 
828
Quasi F
W / Holst / Schwb / 2001
V:Quinar / MV:Calypso I
 
 
829
Quebec 46
S / Holst / F / 2006
V:Quantum / MV:Acorado I
 
 
1184
Queenara
S / Holst / B / 2001
V:BB Carvallo / MV:Calido 11
 
 
830
Queens Dancer
H / Holst / B / 2008
V:Queens Darling / MV:For Pleasure
 
 
832
Quent 5
H / Holst / Db / 2005
V:Quick Nick I / MV:Cantus
 
 
833
Quick Orion d'Elle
H / SF / B / 2000
V:Quick Star / MV:Jalisco B
 
 
835
Quick Step CTL
S / Holst / Db / 2002
V:Quantum / MV:Lascadell
 
 
1203
Quick-Step 9
H / Holst / B / 2006
V:Quinar / MV:Aloube Z
 
 
836
Quickness
W / Holst / Schi / 2006
V:Quantum / MV:Literat
 
 
838
Quilon B
W / Holst / B / 2003
V:Quick Star / MV:Contender
 
 
1200
Quinlata
S / Holst / Schi / 2006
V:Quintero Ask / MV:Calato
 
 
840
Quinn by Surprise
W / Holst / B / 2007
V:Quite Capitol / MV:Caletto I
 
 
1118
Quinta 109
S / Holst / B / 2008
V:Quintero ASK / MV:Calato
 
 
1160
Quintera 20
S / Holst / B / 2006
V:Quo Vados / MV:Lovari
 
 
846
Quintero Grande 3
H / Holst / Db / 2006
V:Quintero / MV:Contender
 
 
850
Quit Calando
H / Holst / Schwb / 2006
V:Quantum / MV:Cardino
 
 
853
Quite Perfect 2
S / Holst / F / 2006
V:Quick Nick I / MV:Sandro
R - Pferdename / KNR
 
 
858
Raschida 7
S / Holst / B / 2001
V:Calippo / MV:Calato
 
 
859
Rasputin 540
H / NF / B / 2001
V:Rambo / MV:Mambo Moscan
 
 
861
Red Poison
S / Hann / F / 2007
V:Royal Blend / MV:White Star
 
 
865
Rika 81
S / Holst / Schi / 2001
V:Carolus I / MV:Calvadur
 
 
1180
Risohorse Emilia
S / Rhld / Db / 2005
V:Extasy 6
 
 
867
Roma R
S / Holst / Schi / 2001
V:Claudio's Son / MV:Corrado II
 
 
868
Romanze 352
S / Holst / Schi / 2001
V:Alasca / MV:Carneval
 
 
869
Romeo des Vaux
H / SF / F / 2005
V:Qredo de Paulstra / MV:Quidam de Revel
 
 
1086
Ronja
S / SCHI / 1993
 
 
1216
Ronny 338
H / Holst / SCHI / 2001
V:Corrado II / MV:Aurelio
 
 
870
Rose Noir 3
S / Hann / R / 2000
V:Rotspon / MV:Sherlock Holmes
 
 
871
Rubin 540
H / Meckl. / Db / 1999
V:Rubinstern / MV:Dino 3427
 
 
872
Rubin's Starlight
S / Hann / Db / 2005
V:Rubin-Royal / MV:Wonderful
 
 
873
Ruby L.
S / Holst / Schi / 2001
V:Corrado I / MV:Lavendel
 
 
874
Rum Key
S / DR / Db / 2006
V:Mahrdorf Revel / MV:Contender
 
 
875
Rupin
S / OS / B / 2001
V:Locarno GZ / MV:Cinzano
S - Pferdename / KNR
 
 
876
Salut Alizee
S / Holst / B / 2002
V:Aljano / MV:Loutano
 
 
877
Salvador 135
W / DR / Schi / 2007
V:Sambesi / MV:Nangrando
 
 
878
Salvano 5
H / Meckl. / Schwb / 2007
V:Saverio / MV:Juventus
 
 
879
Samira AA 45
S / A.A. / Schi / 1995
V:Bouquet (Baltimore) AA / MV:Barsoi xx
 
 
881
Sandokan 122
W / Meckl. / Schi / 1994
V:Solar / MV:Diabas II
 
 
882
Sandolo 2
H / OS / B / 2007
V:Sandro Boy / MV:Cafe au lait
 
 
883
Sandro Boy Son
H / Holst / Db / 2008
V:Sandro Boy / MV:Chello I
 
 
884
Santalexa
S / Holst / B / 2002
V:Alasca / MV:Silvester
 
 
885
Saphira 60
S / Holst / Db / 2002
V:Cento / MV:Maikater I
 
 
887
Scaramanga N
S / Holst / F / 2002
V:Quantum / MV:Ahorn Z
 
 
888
Scarlett 646
S / Old / Db / 2009
V:Stakkatol / MV:Ramirado
 
 
1099
Scofield
W / Palom / 2008
 
 
891
Sexy's Luna M
S / Holst / F / 2003
V:Cabochon / MV:Rosso
 
 
895
Sibelius 12
W / Trak. / Schwb / 2000
V:Domhardt / MV:Marduc
 
 
1205
Sidney 174
S / Holst / Db / 2008
V:Singulord Joter / MV:Ramirado
 
 
1157
Silva 107
S / Holst / Db / 2002
 
 
896
Singini
H / Holst / Schwb / 2009
V:Singulord Joter / MV:Canturo
 
 
897
Sir Manfred 2
H / DR / Schi / 2007
V:Beka's Spartacus / MV:Bismarck
 
 
1182
Sir Ted 2
H / Trak. / F / 2006
V:Lowelas 2
 
 
899
Siska 20
S / n.b. / R / 2003
 
 
900
Sitka 6
S / Holst / B / 2008
V:Singulord Joter / MV:Calato
 
 
901
Skovgardens Chocomit
W / DK / B / 2006
V:Casir Ask / MV:Luxemburg
 
 
903
Sonja 428
S / Dt.Sp. / Schi / 2007
V:Saccor / MV:Kolibri
 
 
904
Sonora 15
S / Holst / B / 2002
V:Lasino / MV:Caletto II
 
 
905
Soolaimon
W / Old / B / 2003
V:Scarlatti / MV:Packet
 
 
906
SP Whisper
W / DR / B / 2006
V:Holsteins William / MV:Charming Boy
 
 
907
Spanky 4
W / Pony o.R / F / 2003
V:Unbekannt / MV:Unbekannt
 
 
910
St.Annens Osten
S / DR / B / 2003
V:Montego N / MV:Aquavit N
 
 
1213
Steendiecks Sandro
W / DR / BRAUN / 2005
V:Sambesi
 
 
1088
Steendieks Dandy Gold
H / DR / IS / 1997
V:Diamant / MV:Silvertop's Ricco
 
 
911
Stiegl
H / n.b. / F / 2000
 
 
912
Su la be
S / Holst / F / 2002
V:Calido I / MV:Arystokrat AA
 
 
915
Summer 16
S / Hann / B / 2003
V:Salieri / MV:Don Juan
 
 
916
Super Sonic 2
W / Old / Db / 2005
V:Sagnol / MV:Last Liberty
 
 
917
Supernova 2
S / Rhld / B / 2005
V:Sir Donnerhall I / MV:Lauries Crusador xx
 
 
918
Sushi
S / Old / F / 2002
V:Colman / MV:Eiger II
 
 
919
Sweet Cheek
W / Holst / B / 2000
/ MV:Fleming
T - Pferdename / KNR
 
 
922
Tamina 91
S / Holst / Schi / 2003
V:Lancer II / MV:Langata Express xx
 
 
923
Tannhaeuser 10
W / KlDRpf / F / 2001
V:Tamino II / MV:Rheingold
 
 
924
Taso 3
H / Fries / R / 1999
V:Tjerk / MV:Tjimme
 
 
927
The Cheyenne
S / Holst / Db / 2003
V:Quantum / MV:Casino Boy xx
 
 
929
Tiffany 360
S / Holst / B / 2003
V:Caretello B / MV:Ritual
 
 
1175
Tiger V
H / KWPN / B / 1997
 
 
930
Tirana 75
S / Holst / B / 2003
V:Limbus / MV:Silvester
 
 
931
Titzia 5
S / Holst / B / 2003
V:Caretino / MV:Lands River
 
 
932
Tiziana 11
S / Holst / B / 2003
V:Silvano / MV:Lavaletto
 
 
934
Tomke 7
H / Fries / R / 2005
V:Taso / MV:Oege
 
 
937
Truman 9
H / Holst / B / 2006
V:Cartani / MV:Quick Star
U - Pferdename / KNR
 
 
938
Ulita 2
S / Holst / Db / 2004
V:Consens / MV:Lombard
 
 
939
Ulonka N
S / Holst / B / 2004
V:Chicago Z / MV:Mytens xx
 
 
1141
Ultimate Power CTL
S / Holst / Db / 2004
V:Caretino 2 / MV:Tin Rocco
 
 
941
Un Avenir Des Peux
H / SF / B / 2008
V:Ilvien des Mielles / MV:Calvaro Z
 
 
942
Une Amour
S / Holst / B / 2004
V:Chalan / MV:Acord II
 
 
943
Unesca N
S / Holst / B / 2004
V:Lordano / MV:Capitol I
 
 
1187
Unique 76
S / Holst / B / 2004
V:Cardino 5 / MV:Alcatraz 14
 
 
945
Uno 46
S / Holst / B / 2004
V:Chello I / MV:Carpaccio
 
 
1137
Up to the sky
S / Holst / Schi / 2004
/ MV:Lagos 9
 
 
1095
Uptown Girl 7
S / Holst / Schwb / 2004
/ MV:Levantos 1
 
 
947
Uquina
S / Holst / B / 2004
V:Acobat II / MV:Lux
 
 
948
Ursula 20
S / n.b. / F / 1998
V:Hondsrug Don Gregory / MV:Escort
 
 
949
Usambara 25
S / Holst / Schi / 2004
V:Calato / MV:Silbersee
 
 
950
Utuka Rose
S / Holst / B / 2004
V:Limotas / MV:Linaro
V - Pferdename / KNR
 
 
952
Valentina 55
S / Holst / Schi / 2005
V:Calido I / MV:Loutano
 
 
953
Valentine W
S / Holst / B / 2005
V:Nekton / MV:Latino
 
 
955
Valissa 2
S / Holst / Schi / 2005
V:Cassini II / MV:Chamonix
 
 
956
Vancouver 35
W / KWPN / B / 2004
V:Voltaire / MV:Zuidhorn
 
 
959
Veela
S / Holst / Schi / 2005
V:Corrado I / MV:Sir Shostakovich xx
 
 
960
Velvet Star
S / DR / B / 1999
V:Troubadour / MV:Van Gogh
 
 
1097
Vielleicht Lilly
S / Holst / B / 2005
V:Landos / MV:Acord 2
 
 
1091
Viola 166
S / 1993
 
 
966
Viola 276
S / Holst / B / 2005
V:Calato / MV:Candillo
 
 
968
Viola Linnea
S / Holst / Schi / 2005
V:Chambertin / MV:Fargo
W - Pferdename / KNR
 
 
1012
W-Sweet Nina
S / Holst / B / 2006
V:Casario II / MV:Silvester
 
 
972
Waidfee 13
S / Holst / B / 2006
V:Cristo / MV:Ariadus
 
 
973
Waikita 13
S / Holst / B / 2006
V:Nekton
 
 
975
Wakonda 72
S / Holst / B / 2006
V:Limbus / MV:Come On
 
 
976
Walitizia
S / Dt.Pf / B / 2003
V:Wonder World / MV:Wanderkoenig
 
 
977
Walk of Fame 46
S / Holst / Schi / 2006
V:Ephebe For Ever / MV:Carpaccio
 
 
978
Wallenstein 170
W / DR / Db / 2007
V:Holsteins Wellness / MV:Fiorello
 
 
1096
Wallstreet 52
S / Holst / B / 2006
V:Caretino 2 / MV:Aljano 2
 
 
1139
Wanskjaer's Tiffany
S / Holst / B / 2003
V:Cash and Carry 4
 
 
979
Wapiti 143
S / Holst / Schi / 2006
V:C-Trenton Z / MV:Lord Calando
 
 
980
Waress
S / Holst / Db / 2006
V:Canturo / MV:Contender
 
 
982
Waterloo CL
H / DR / B / 2004
V:Waterman / MV:Fasolt
 
 
984
Wemira
S / Holst / B / 2006
V:Quite Capitol / MV:Montanus
 
 
985
Wencke 63
S / Holst / B / 2006
V:Cristo / MV:Caretino
 
 
986
Wenka N
S / Holst / Db / 2006
V:Lordano / MV:Contender
 
 
987
Werona 44
S / Holst / B / 2006
V:Cristo / MV:Landgraf I
 
 
989
Wescada
S / Holst / Db / 2006
V:Canto / MV:Caretino
 
 
990
Whispa
S / Holst / B / 2006
V:Calato / MV:Calvadur
 
 
991
White Lady 76
S / Holst / Schi / 2006
V:Cassini I / MV:Contender
 
 
992
White Lady 77
S / Holst / Schi / 2006
V:Quinar / MV:Lord Capitol
 
 
1155
White Socks 30
S / Holst / B / 2006
V:Aljano 2 / MV:Claudio's Son
 
 
1165
Whitney GH
S / Holst / Schi / 2006
V:Calato
 
 
1222
Whuppie
S / Holst / F / 2006
V:Contact Me / MV:Caletto I
 
 
995
Wie Isi
S / Holst / B / 2006
V:Calato / MV:Mytens xx
 
 
1106
Wie Nobel
S / Holst / B / 2006
V:Con Air 7 / MV:Acord 2
 
 
998
Wienna Chb
S / Holst / Schi / 2006
V:Contender / MV:Capitol I
 
 
1002
Winnipeg 258
S / Holst / Schi / 2006
V:Corrado I / MV:Cascavelle
 
 
1003
Winnipeg VII
S / Holst / B / 2006
V:Acodetto I / MV:Calido I
 
 
1005
Wolke 337
S / Holst / B / 2006
V:Canto / MV:Coriolan
 
 
1006
Wolke 338
S / Holst / Schwb / 2006
V:Chilento / MV:Aurelio
 
 
1009
Wolterra
S / Holst / B / 2006
V:Casall / MV:Calypso I
 
 
1011
World Lady 47
S / Holst / F / 2006
V:Canto / MV:Aloube Z
 
 
1014
Wyoming 193
S / Holst / B / 2006
V:Cartani / MV:Roman
Y - Pferdename / KNR
 
 
1016
Yermalinga
S / Hann / Db / 2006
V:Bonvivant xx / MV:Executive Pride xx
 
 
1017
Yermania
S / Hann / Db / 1996
V:Oldtimer xx / MV:San Vicente xx
Z - Pferdename / KNR
 
 
1054
Zürich 4
S / Holst / B / 2007
V:Caretino / MV:Quinar
 
 
1018
Zahra B
S / Holst / B / 2007
V:Cristo / MV:Rasant
 
 
1027
Zarin 40
S / Holst / Db / 2007
V:C-Trenton Z / MV:Sir Shostakovich xx
 
 
1028
Zarin 41
S / Holst / Db / 2007
V:Caretino / MV:Lasino
 
 
1030
Zarina 86
S / Holst / Db / 2007
V:Canto / MV:Loutano
 
 
1032
Zauber Lady M
S / Holst / Schi / 2007
V:Cassini I / MV:Leonid
 
 
1034
Zaubermaus 23
S / Holst / B / 2007
V:Nekton / MV:Lasino
 
 
1036
Ze Roberta
S / Holst / Schi / 2007
V:Cartani / MV:Lincoln
 
 
1172
Zecilie
S / Holst / B / 2007
V:Acolord / MV:Canturo
 
 
1041
Zerdi
S / Holst / Db / 2007
V:Cormint I / MV:Carvallo BB
 
 
1042
Zetta
S / Holst / B / 2007
V:Clearway / MV:Cor de la Bryere
 
 
1046
Zimmermädchen
S / Holst / Db / 2007
V:Con Air / MV:Ahorn Z
 
 
1047
Zinne
S / Holst / B / 2007
V:Clearway / MV:Carano
 
 
1102
Zinnie
S / Holst / Schi / 2007
V:Nekton
 
 
1048
Zippy Cockatoo
S / Holst / Schi / 2007
V:Clarimo / MV:Calvados II
 
 
1049
Ziska 21
S / Holst / Db / 2007
V:Cormint I / MV:Rando
 
 
1051
Zita 89
S / Holst / B / 2007
V:Cassini I / MV:Landjunker II
 
 
1053
Zouri
S / Holst / B / 2007
V:Con Air / MV:Calypso I
 
 
1161
Zylanbator
S / Holst / Schi / 2007
V:Colman 2 / MV:Cascavell
 
 
1057
Zypern 4
S / Holst / B / 2007
V:Landos / MV:Caretino
 
 
1058
Zypria M
S / Holst / B / 2007
V:Con Air / MV:Coriano
 
 
1059
Zyralynn
S / Holst / B / 2007
V:Nekton / MV:Campesino
 
 
1060
Zyrelyka
S / Dt.Pf / Schwb / 2004
V:Cyper Space / MV:Marmor