Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 1032 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
1
A Umonia I
S / KWPN / DbSti / 2005
V:Heartbreaker / MV:Ladalco
 
 
3
AB 19 Gipsy King
W / Holst / B / 2005
V:Contender / MV:Corrado I
 
 
5
AB 19 Mahabone
W / Holst / Schi / 2006
V:Corrado I / MV:Alcatraz
 
 
7
Abanatschi
S / Holst / B / 2008
V:Carlos DZ / MV:Lucky Lionell
 
 
8
Abba 55
S / Holst / B / 2008
V:Acodetto I / MV:Acobat II
 
 
9
Abendstern 109
W / Trak. / 2000
V:Gribaldi / MV:Guter Stern
 
 
1969
Aber-Hallo 2
W / Brdbg / B / 2002
V:Askari 173 / MV:Lesotho 4
 
 
10
Abracadabra S
S / Holst / B / 2008
V:Cardino / MV:Bachus
 
 
12
Acanthya
S / Hann / F / 2006
V:Adlantico As / MV:Argentinus
 
 
13
Acappella 3
S / Holst / B / 1998
V:Acord II / MV:Latino
 
 
15
Accourir
W / Fin.WB. / B / 2000
V:Acobat II / MV:Corofino I
 
 
19
Acron 18
W / Holst / B / 2007
V:Acolord / MV:Silvester
 
 
1976
Action 51
W / KWPN / B / 2000
 
 
25
Adonis 309
W / Dt.Pf / Schwb / 2007
V:Aljano / MV:Claudio's Son
 
 
29
Agenda 21
S / Holst / B / 1998
V:Ariadus / MV:Latus II
 
 
31
Airwalker 2
W / Holst / Schi / 2007
V:Askano / MV:Lorentin I
 
 
1933
Akimba
S / Holst / B / 2008
V:Casall Ask / MV:Lavaletto 7
 
 
35
Akira 104
S / Holst / F / 2008
V:Calido I / MV:Acord II
 
 
1880
Akteur K.
W / Holst / B / 1996
V:Alcatraz 14
 
 
38
Akustik 6
S / Holst / Schi / 2008
V:Cayado / MV:Lacapo
 
 
42
Alaska As
W / Meckl. / Db / 2009
V:Acolito / MV:Lancado
 
 
44
Aleen
S / Holst / Schi / 2008
V:Cassini II / MV:Literat
 
 
51
All You Need 5
S / Holst / B / 2008
V:Canturo / MV:Tin Rocco
 
 
52
Ally Mc Beal 33
S / Holst / Db / 2008
V:Limbus / MV:Calato
 
 
53
Alma MT
S / Holst / Schi / 2008
V:Askano / MV:Corleone
 
 
54
Alma-Lotta R
S / Holst / B / 2008
V:Casall / MV:Calato
 
 
1971
Almara 7
S / Holst / Db / 2008
V:Almoretto / MV:Castellini
 
 
55
Aloha 6
S / Holst / B / 2007
V:Almoretto / MV:Romino
 
 
65
Ambienta S
S / Holst / B / 2008
V:Boritas / MV:Coronado
 
 
67
AMD Molenew
H / DR / F / 2005
V:Montpellier / MV:Da Capo
 
 
72
Amore San Remo
S / Bay / Db / 2006
V:San Remo / MV:Lord Sinclair I
 
 
73
Amy 273
S / Holst / Schi / 2008
V:Cassini II / MV:Chello I
 
 
74
Anakonda S
S / Holst / Db / 2004
V:Acorado I / MV:Lacapo
 
 
1920
Andante 72
S / Fin.WB. / B / 2005
 
 
77
Anissa 8
S / Holst / Db / 2008
V:Lucio Silla xx / MV:Larinero
 
 
78
Anita 117
S / DR / F / 2003
V:Aragon N / MV:Unbekannt
 
 
79
Anna Dorothea
S / Holst / Schwb / 2008
V:Cormint I / MV:Narew xx
 
 
82
Annabell 444
S / Old / B / 2005
V:Florencio I / MV:Alabaster
 
 
83
Annahof's Sunday
S / Württ / B / 1999
V:Samos / MV:Centuryo
 
 
84
Annalotta
S / Old / B / 2003
V:Armitage / MV:Ramino
 
 
85
Anneliese 18
S / Holst / B / 2008
V:Caretino / MV:Lord
 
 
86
Ansgard 5
H / Holst / Db / 2005
V:Acodetto I / MV:Heraldik xx
 
 
87
Antara 43
S / Holst / B / 2008
V:Con Air / MV:Caretino
 
 
91
Antonelli 7
H / Holst / B / 2005
V:Acodetto I / MV:Lavall II
 
 
92
Antonello 7
W / Westf / B / 2007
V:Abanos / MV:Sandro Hit
 
 
94
Anzix
W / Ung. / Db / 2004
V:Der Kleine Lord / MV:Goliath
 
 
1970
Apollo 970
H / Holst / Db / 2009
V:Almoretto / MV:Lordship 1
 
 
95
Apriori 10
W / Holst / F / 2002
V:Aljano / MV:Lord Calando
 
 
97
Arco 166
W / DWB / B / 2005
V:Apollo / MV:Chianti (Churchill)
 
 
98
Aretino 13
W / Holst / B / 2008
V:Artani / MV:Caretino
 
 
99
Ariell 23
S / Holst / Schi / 2008
V:Calazio I / MV:Exorbitant xx
 
 
100
Arielle 328
S / Hann / F / 2003
V:Acorado I / MV:Garibaldi II
 
 
103
Arizona 123
S / Holst / Schi / 2008
V:Hermes D'Authieux AA / MV:Cardino
 
 
105
Arlett 28
S / Holst / Schi / 2008
V:Coriano / MV:Carthago
 
 
106
Arminius 14
W / Holst / Db / 2008
V:Acodetto I / MV:Sandro
 
 
108
Arrigo L
W / Hess / B / 1997
V:Acord II / MV:Wiener Domspatz I
 
 
109
Artico 2
W / Holst / F / 2007
V:Artani / MV:Briscar
 
 
110
Aruba 12
W / Holst / F / 2008
V:Artani / MV:Castellini
 
 
113
As you like it 5
S / Hann / F / 2004
V:Acorado I / MV:Goldkäfer
 
 
114
Asamoah 6
W / Dt.Sp. / Schi / 2007
V:Askari / MV:Kolibri
 
 
121
Attackeline
S / OS / Schi / 2009
V:Attacke / MV:Lorentin I
 
 
2009
Attila
W / 1992
 
 
123
Attractivo
W / Old / F / 1998
V:Acord II / MV:Noble Roi xx
 
 
124
Aura af Stallex M
S / Old / B / 1997
V:Acord II / MV:Raimondo
 
 
127
Avalon 129
W / Dt.Pf / Hlb / 1997
V:Acadius / MV:Lord Calando
 
 
129
Avia 7
S / Holst / Schi / 2008
V:Cancara / MV:Calypso II
B - Pferdename / KNR
 
 
132
Babbet
S / KWPN / Db / 2006
V:Pacific / MV:Narcos II
 
 
134
Bacchus von Worrenberg
W / Hann / F / 2005
V:Belissimo M / MV:Calypso II
 
 
135
Badenia 2
S / Holst / Schi / 2009
V:Cachas / MV:Casado
 
 
138
Baileys les Hauts
W / SBS / B / 2007
V:Rexar du Houssoit / MV:Feinschnitt I
 
 
139
Balance 28
S / Hann / B / 2006
V:Balou du Rouet / MV:Gibraltar
 
 
140
Balisto 29
W / Hann / F / 2004
V:Belissimo M / MV:Fabriano
 
 
145
Bamboocha T
S / Holst / F / 2009
V:Quirado / MV:Claudio's Son
 
 
151
Baroness 317
S / DR / Schi / 2001
V:Lord / MV:Baron
 
 
153
Baumann's Flo Rida
W / Westf / Db / 2008
V:Fifty Cent / MV:Heraldik xx
 
 
154
Bayer 2
W / DR / Schi / 1995
V:Bazar / MV:Losander
 
 
157
Behrendts Benito
W / Hann / F / 2001
V:Bretone / MV:Grand Ferdinand II
 
 
158
Bel Etage
S / Holst / B / 2005
V:Cartani / MV:Alasca
 
 
159
Belisha 3
S / Hann / Df / 2001
V:Beluga / MV:Wanderbursch II
 
 
168
Bellevue DKG
S / Holst / F / 2009
V:Contendro II / MV:Franklin
 
 
1894
Benetton's Princess
S / Hann / Db / 2009
V:KANGANYAS Benetton Dream FRH / MV:Sandro Hit
 
 
169
Benita 45
S / Holst / B / 2009
V:Boritas / MV:Cassini I
 
 
1993
Best Reflex
W / 2013
 
 
174
Beverly MF
S / DR / F / 2003
V:Bavarottie / MV:Silvertop's As
 
 
178
Birkhof's Haakon
H / Hann / Schwb / 2000
V:Heraldik xx / MV:Argument
 
 
1898
Black Jack 177
H / Hann / R / 2006
V:Worldly
 
 
187
Bolsters Brilliant
S / DR / Db / 2007
V:Bol.Titano M. / MV:Bolster Spark
 
 
188
Bolstertitano
H / DR / Schi / 1995
V:Bolster Spark / MV:Hortus
 
 
1943
Bombastic 5
W / Hann / Db / 2007
V:Breitling W / MV:Dimaggio 2
 
 
191
Bonita 338
S / Hann / B / 2003
V:Baroncelli / MV:Hitchcock
 
 
195
Boris 218
W / Holst / B / 2008
V:Boritas / MV:Libertino I
 
 
197
Brandauer
H / Bay / B / 2010
V:Balesteros / MV:Fair Play
 
 
199
Bravissimo 3
W / Hann / B / 2002
V:Brentano II / MV:Walt Disney I
 
 
200
Brioni 6
H / Hann / 2000
V:Bergamon / MV:Matcho AA
C - Pferdename / KNR
 
 
362
Cäsa
W / Hann / Schi / 2005
V:Contendro I / MV:Godehard
 
 
1908
Caarldry
W / Dt.Pf / Hlb / 2003
V:Capitol-Jun. / MV:Lantaan
 
 
202
Cabalero 12
H / OS / Schi / 2009
V:Cassiano / MV:Contender
 
 
1967
Caballero 106
H / Holst / Schi / 2008
V:Cassiano 3
 
 
203
Cabbano
H / Holst / Schi / 2007
V:Cassini I / MV:Lavall II
 
 
1977
Cabo Blue
H / Holst / BkaSc / 2007
V:Cabochon 12 / MV:Capitol
 
 
1930
Cachou 17
S / DR / Db / 2008
V:Fehkamp's Coestelin / MV:Bennos Dream
 
 
205
Caddington Blue
W / Holst / B / 2003
V:Chalan / MV:Acord II
 
 
1954
Cadeau SC
H / Holst / Db / 2006
V:Casado / MV:Stauffenberg 4
 
 
1968
Cadence 2
W / Holst / B / 2003
V:Cash and Carry 4 / MV:Tannenhof's Lucky Lionell
 
 
208
Cadensky
H / OS / Schi / 2003
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Carthago
 
 
209
Cadetto
W / Holst / F / 2006
V:Calido I / MV:Contender
 
 
213
Caimanero S
H / Holst / B / 2000
V:Carpaccio / MV:Calvados II
 
 
217
Caladon B
W / Holst / Schi / 2002
V:Cardino / MV:Alcatraz
 
 
219
Calazio 2
H / Holst / Schi / 2007
V:Calato / MV:Calypso II
 
 
220
Caldera 18
S / Hann / Schi / 2008
V:Cassus / MV:Prestige Pilot
 
 
221
Caleno 3
W / Hess / B / 2004
V:Calido Ass / MV:Lancer II
 
 
222
Calenzano
W / Holst / Schi / 2009
V:Cassini I / MV:Chello I
 
 
226
California 99
S / Holst / B / 2008
V:Cassiano / MV:Capitol I
 
 
227
California's Rapsody
S / Holst / B / 2001
V:Calato / MV:Leandro
 
 
228
Caligolas
W / Old / B / 2009
V:Christ / MV:Diamond Hit
 
 
229
Calimero 577
W / Holst / Schi / 2007
V:Cassini I / MV:Contender
 
 
230
Calina 58
S / Hann / Db / 2002
V:Contendro I / MV:Matcho AA
 
 
233
Calippo 40
H / Holst / B / 2006
V:Cristo / MV:Carry
 
 
235
Calitendro
W / Holst / Schi / 2008
V:Calido I / MV:Contendro I
 
 
237
Call me Sox
S / Holst / Schi / 2007
V:Catoki / MV:Corrado I
 
 
240
Calli M
W / OS / B / 2007
V:Catoki / MV:Silvestre
 
 
243
Callistus 5
H / Holst / B / 2006
V:Calato / MV:Calvadur
 
 
1953
Calon SC
W / Holst / B / 2003
V:Con Air 7 / MV:Stauffenberg 4
 
 
244
Calotta 9
S / Holst / B / 2002
V:Candillo / MV:Caletto I
 
 
245
Calucci 13
H / Holst / B / 2005
V:Cartani / MV:Leandro
 
 
247
Calvin 103
W / Holst / Schi / 2009
V:Corrado II / MV:Casall
 
 
248
Cambridge 26
W / Hann / Db / 2004
V:Contendro I / MV:Gloster
 
 
249
Camelot 51
W / Old / Df / 1999
V:Caprimond / MV:Donnerschlag
 
 
250
Camillo 142
W / Holst / Schi / 2004
V:Calato / MV:Martel xx
 
 
253
Campino 370
W / Hann / B / 2006
V:Calido I / MV:Prestige Pilot
 
 
254
Campos 3
W / DPolo / Db / 2002
V:Tilup
 
 
259
Canamera
S / Holst / B / 2007
V:Catoki / MV:Come Back II
 
 
260
Canberra 45
S / Holst / Schi / 2008
V:Calido I / MV:Cassini I
 
 
261
Canberra D
S / Holst / B / 2007
V:Con Air / MV:Lennon
 
 
263
Candeo 2
W / Holst / B / 2003
V:Coriano / MV:Camiros
 
 
264
Candiro 4
H / Holst / B / 2006
V:Caretino / MV:Libertino I
 
 
265
Candor 13
W / Holst / B / 2000
V:Cambridge / MV:Liostro
 
 
268
Cantano SL
W / Hann / R / 2007
V:Chico's Boy / MV:Capitol II
 
 
269
Cantara 60
S / Holst / B / 2005
V:Cartani / MV:Falkner
 
 
271
Cantuccini 2
W / Hann / B / 2000
V:Cambridge / MV:Raphael
 
 
273
Canzler 2
W / Old / B / 2003
V:Couleur-Rubin / MV:Argentinus
 
 
274
Canzone 4
W / Holst / BkaSc / 2008
V:Concept / MV:Cassini II
 
 
280
Cappuccino 148
H / DR / R / 2006
V:Constantin / MV:De Niro
 
 
281
Capri 67
W / SAnha / F / 2001
V:Corvalon / MV:Cannonball
 
 
1906
Caput
W / DK / B / 2000
V:Casir Ask 2 / MV:Akan 4
 
 
290
Carajan KS
H / Holst / Db / 2007
V:Cassini II / MV:Magnat II
 
 
291
Caralena 2
S / Holst / Schi / 2004
V:Carano / MV:Lennon
 
 
1961
Carambo 2
H / Holst / Db / 2002
V:Equest Carnute 2 / MV:Concerto 4
 
 
296
Carcadia
S / Holst / B / 2006
V:Caretino / MV:Acadius
 
 
299
Carello 9
W / Holst / Db / 2009
V:Carentan / MV:Chello I
 
 
300
Carenius
W / Holst / Db / 2004
V:Calato / MV:Lancer II
 
 
302
Caressino
W / Holst / B / 2007
V:Caretino / MV:Cassini I
 
 
304
Caretina 39
S / Holst / Db / 2008
V:Caretino / MV:Silvester
 
 
306
Caretol
W / Holst / B / 2004
V:Caretino / MV:Capitol I
 
 
308
Carica 4
S / Westf / B / 2004
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Ramiro's Son I
 
 
312
Carinthia 2
S / Holst / Schi / 2004
V:Clearway / MV:Cantus
 
 
313
Carisma 109
W / Grpf.o.R / B / 2005
 
 
314
Carismo 22
W / Holst / B / 2004
V:Con Air / MV:Exkurs
 
 
317
Carl Louis 2
W / Holst / Db / 2007
V:Cassini II / MV:Martel xx
 
 
319
Carla 114
S / Westf / B / 2005
V:Converter / MV:Monsieur AA
 
 
321
Carla Caramba
S / Westf / B / 2004
V:Collin L / MV:Gimpel
 
 
323
Carlchen 69
W / Holst / Schi / 2008
V:Coriano / MV:Renomee
 
 
2002
Carletta 4
S / Meckl. / DB / 1998
V:Cardos
 
 
325
Carletto 7
H / Holst / B / 2005
V:Caretino / MV:Capitol II
 
 
326
Carlina 15
S / Holst / Schi / 2002
V:Cardino / MV:Caretino
 
 
331
Carlos 413
H / Holst / B / 2000
V:Carpaccio / MV:Lorenz
 
 
332
Carlos BJN
H / S.Wbl / Schi / 2007
V:Careful / MV:Kolibri
 
 
334
Carlotta 169
S / Hann / B / 2006
V:Calido I / MV:Singular Joter I
 
 
336
Carlston 2
W / Holst / B / 2006
V:Cartani / MV:Carano
 
 
337
Carmencita 10
S / Holst / F / 2007
V:Casall / MV:Capitol I
 
 
338
Carnaro
H / Holst / B / 2007
V:Cardenio / MV:Linaro
 
 
339
Carneby 6
W / Holst / Db / 2004
V:Clearway / MV:Concerto II
 
 
1951
Carneval S.
W / DWB / B / 2000
V:Candillo 3 / MV:Lagano
 
 
340
Caro Ass 16
W / Holst / Schi / 2009
V:Clarimo / MV:Caretino
 
 
2007
Carolina 27
S / Hann / B / 2005
V:Contendro 3
 
 
342
Carosso 2
W / Holst / Schi / 2006
V:Contender / MV:Calido I
 
 
344
Carraldo
W / Holst / Db / 2007
V:Caretino / MV:Painter's Row xx
 
 
345
Carrera 56
S / KWPN / Schi / 2007
V:Carthago / MV:Achill-Libero H
 
 
346
Carrica 2
S / Holst / B / 2007
V:Carrico / MV:Exorbitant xx
 
 
349
Carrington D
W / Holst / Schi / 2007
V:Contact Me / MV:Cambridge
 
 
351
Carsten 7
W / Hann / Df / 2004
V:Calido I / MV:Drosselklang II
 
 
353
Cartan 3
W / Holst / F / 2008
V:Cartani / MV:Bachus
 
 
360
Carwitt
W / Holst / Schi / 2008
V:Cartani / MV:Lacros
 
 
361
Cas de Bonheur
S / DWB / B / 2003
V:Carnute / MV:Royal Blue/ Royal Z II
 
 
363
Casa Lana
S / Holst / B / 2007
V:Casall / MV:Landgraf I
 
 
364
Casalini W
W / Holst / B / 2008
V:Casall / MV:Cassini I
 
 
365
Casalino 2
W / Holst / Db / 2007
V:Contendro II / MV:Gaspari I
 
 
373
Cascada 33
S / Holst / Schi / 2005
V:Contact Me / MV:Calvin
 
 
372
Cascada 63
S / Holst / B / 2009
V:Colman / MV:Deadly Nightshade xx
 
 
374
Cascada K
S / Old / B / 2008
V:Calido I / MV:Lacros
 
 
377
Cascavallo 2
W / Holst / B / 2000
V:Contender / MV:Constant
 
 
380
Cash Call
W / Hann / B / 2002
V:Cambridge / MV:Derwisch
 
 
381
Cashell
W / Holst / Schi / 2007
V:Casall / MV:Con Air
 
 
382
Cashman's Casan
S / Hann / B / 2001
V:Cashman / MV:Colani
 
 
385
Caslico
W / Holst / Schi / 2009
V:Cassini II / MV:Linaro
 
 
386
Caspagnolo H
W / Holst / B / 2007
V:Carry / MV:Loutano
 
 
1952
Casparo 18
W / Pol. / B / 2005
 
 
391
Casper 164
W / Holst / Schi / 2000
V:Calido I / MV:Alcatraz
 
 
392
Casper Le Guignol
W / Hann / R / 1998
V:Carbid / MV:World Cup III
 
 
397
Cassidy 25
S / Holst / Db / 2001
V:Carry / MV:Calido I
 
 
398
Cassilux
H / Holst / Schi / 2006
V:Cassini I / MV:Lux
 
 
399
Cassini W
W / Holst / Schi / 2006
V:Cassini II / MV:Sir Henri
 
 
400
Cassio 21
W / Holst / Schi / 2007
V:Caretino / MV:Cassini I
 
 
401
Cassira
S / Holst / B / 2001
V:Cassini I / MV:Caretino
 
 
403
Cassuro D
H / Holst / B / 2007
V:Cassini II / MV:Canturo
 
 
404
Castanea 2
S / Holst / B / 2004
V:Casall / MV:Contender
 
 
405
Castelan 3
H / Holst / B / 2007
V:Casiro I / MV:Sandro
 
 
413
Catch me 11
H / OS / F / 2003
V:Ciacomo / MV:Aramis
 
 
412
Catch me 15
W / Meckl. / Schwb / 2003
V:Casaretto / MV:Seewind
 
 
416
Catibo M
W / OS / B / 2006
V:Catoki / MV:Silvestre
 
 
1934
Catja 11
S / Hann / B / 2006
V:Cashman
 
 
423
Cavallino 23
W / Holst / B / 2005
V:Casado / MV:Ramiro
 
 
424
Caverna
S / OS / B / 2008
V:Contendro II / MV:Averner
 
 
425
Cavita 2
S / Old / Db / 2005
V:Carry Gold / MV:Salut
 
 
426
Cavour 4
W / Holst / F / 2000
V:Calido I / MV:Ahorn Z
 
 
429
Caytano L
W / Holst / B / 2008
V:Caretino / MV:Joost
 
 
430
CC Top
W / Holst / Schi / 2005
V:Corrado I / MV:Contender
 
 
431
Ce Vier
W / Hann / F / 2005
V:Couleur-Rubin / MV:Escudo I
 
 
432
Cees 5
H / Holst / Schi / 2006
V:Cesano II / MV:Corrado I
 
 
433
Cefania
S / Holst / Schwb / 2007
V:Carnaby GL / MV:Carpaccio
 
 
435
Celentano 47
W / Holst / B / 2007
V:Contender / MV:Parco xx
 
 
436
Celestine 6
S / Hann / Db / 2002
V:Competent / MV:Gardekuerassier
 
 
438
Celine 231
S / Holst / Schi / 2009
V:Cero I / MV:Come On
 
 
439
Cellestina 2
S / Meckl. / Schi / 2007
V:Cellestial / MV:Continue
 
 
441
Celtic 14
H / Holst / B / 2004
V:Cassini II / MV:Cantus
 
 
443
Cerano 19
W / Holst / B / 2006
V:Cesano II / MV:Acord II
 
 
446
Cesano 5
W / Holst / B / 2005
V:Casall / MV:Landadel
 
 
448
Cessna P
S / Holst / B / 2007
V:Clarimo / MV:Con Air
 
 
452
Cevin 28
W / Holst / B / 2004
V:Caretino / MV:Romino
 
 
1942
Chacca Bella
S / Hann / F / 2007
V:Chacco-Blue / MV:Grosso Z
 
 
456
Chacomo 31
H / Old / B / 2006
V:Cartani / MV:Lacros
 
 
458
Chairman 20
W / Holst / Schi / 2005
V:Casall / MV:Lacapo
 
 
459
Chairman 24
W / Holst / B / 2008
V:Cero I / MV:Lacapo
 
 
460
Chaitanya 2
S / Holst / Schi / 2007
V:Cartani / MV:Athlet Z
 
 
461
Chakano R
W / Holst / Db / 2009
V:Carentan / MV:Sir Shostakovich xx
 
 
463
Chakira 21
S / Hess / B / 2003
V:Chequille / MV:Lady's King
 
 
462
Chakira 45
S / Holst / Schi / 2006
V:Carlos DZ / MV:Contender
 
 
464
Chakira Blue
S / Meckl. / B / 2008
V:Cass-Quidam / MV:Chacco-Blue
 
 
465
Champ 198
H / Hann / B / 2005
V:Cheenook / MV:Pikoer
 
 
466
Chandras
H / Holst / Db / 2007
V:C-Indoctro / MV:Quebec
 
 
1897
Chanell de Luxe
S / DR / F / 2005
V:FS Champion deLuxe / MV:Matcho 2
 
 
468
Chanson du Coeur
W / Holst / B / 2007
V:Champion De Cord / MV:Calypso I
 
 
471
Chaplin 93
W / Holst / B / 2008
V:Chepetto / MV:Landgraf I
 
 
473
Charisma - T
S / Holst / B / 2007
V:Canto / MV:Raimondo
 
 
475
Charisteas 7
H / Holst / Db / 2009
V:Clinton I / MV:Carano
 
 
476
Charlotte 156
S / Z.Rpf / B / 2003
V:Couleur-Rubin / MV:Playboy
 
 
480
Chateau 30
H / Holst / B / 2006
V:Chambertin / MV:Landgraf I
 
 
481
Chateau K
W / Old / B / 1999
V:Canonicus / MV:Rosenkavalier
 
 
482
Chattanooga 16
H / DR / B / 2007
V:FS Chicago / MV:Benetton S
 
 
483
Chayim
H / Holst / B / 2008
V:Contender / MV:Corrado I
 
 
484
Chayton 2
H / Hann / B / 2007
V:Contendro I / MV:Raphael
 
 
486
Checkpoint 22
W / Hann / B / 2002
V:Contendro I / MV:Lauries Crusador xx
 
 
489
Cheers Imenta
S / Westf / B / 2005
V:Cheers Cassini / MV:Concorde
 
 
492
Cherie 194
S / Holst / B / 2003
V:Carabas / MV:Ricardo
 
 
494
Chester 103
W / Holst / Schi / 1999
V:Carolus I / MV:Lord
 
 
500
Chiara 203
S / Holst / B / 2002
V:Candillo / MV:Alcatraz
 
 
502
Chica P
S / Meckl. / Schi / 2008
V:Callado / MV:Cellestial
 
 
503
Chicassino
W / Holst / B / 2004
V:Chicago Z / MV:Alcatraz
 
 
504
Chicco 337
W / Holst / Db / 2004
V:Chicago Z / MV:Corrado I
 
 
507
Chilentano
W / OS / B / 2004
V:Chilento / MV:Gloster
 
 
508
Chiletto
H / Holst / Schi / 2003
V:Carthago / MV:Caletto II
 
 
509
Chilly Chocolate
H / Holst / B / 2006
V:Cassini I / MV:Fernando
 
 
510
Chinoccio
H / OS / Db / 2008
V:Chepetto / MV:Goldstern
 
 
511
Chipolino 5
W / Holst / B / 2002
V:Castellini / MV:Lasino
 
 
512
Chippendales Rock
H / DR / B / 2008
V:FS Chicago / MV:Durello
 
 
513
Chiquitita 3
S / Trak. / R / 2001
V:Buddenbrock / MV:Rockefeller
 
 
516
Choose me 4
H / Holst / Schi / 2006
V:Cartani / MV:Alcatraz
 
 
517
Chopper 6
H / OS / BkaSc / 2009
V:Corrado II / MV:Dunhill H
 
 
518
Chou-Chou 6
S / Bay / BSchi / 2005
V:Calato / MV:Lord Inci Pit
 
 
522
Christian 27
W / Holst / Db / 2006
V:Cesano II / MV:Lord
 
 
523
Christiana B
S / Holst / B / 2009
V:Cristo / MV:Latus II
 
 
524
Christon 3
H / Holst / B / 2008
V:Cristo / MV:Clinton I
 
 
2011
Chuck
W / 2005
 
 
1890
Chunky Monkey
W / Holst / B / 2006
V:Clearway / MV:Richi 2
 
 
528
Cid 42
H / Holst / Db / 2006
V:Coriano / MV:Candillo
 
 
530
Cim Air
H / Holst / B / 2008
V:Con Air / MV:Carthago
 
 
532
Cincitty
W / KWPN / B / 2007
V:Numero Uno / MV:Ramiro
 
 
534
Cinderella 588
S / Holst / B / 2006
V:Com Air I / MV:Coronado
 
 
2003
Cinnamon
W / 2005
 
 
538
Cintra CR
S / Holst / B / 2007
V:Canto / MV:Landjunge
 
 
539
Cipriano 2
W / Holst / Db / 2003
V:Carpaccio / MV:Rossini
 
 
540
Cira 54
S / Holst / B / 2007
V:Casall / MV:Contender
 
 
541
Cira R
S / Holst / B / 2006
V:Con Air / MV:Königspark xx
 
 
542
Cirion
W / Holst / Schi / 2007
V:Cartani / MV:Chambertin
 
 
543
Ciska 8
S / Holst / Db / 2007
V:Canto / MV:Concerto II
 
 
547
Claas 17
W / Holst / Schi / 2008
V:Colman / MV:Romino
 
 
551
Clarissa 138
S / Holst / B / 2008
V:Clarimo / MV:Lucky Lionell
 
 
2008
Classic Cash 2
W / Hann / SCHWB / 2000
V:Cashman / MV:Goldstern
 
 
557
Clearbach
W / Holst / B / 2007
V:Clearway / MV:Bachus
 
 
559
Clearly 2
S / Holst / B / 2005
V:Clearway / MV:Contender
 
 
560
Clearly zero
H / Holst / Schi / 2004
V:Colman / MV:Renomee
 
 
561
Clearville
W / Holst / B / 2007
V:Clearway / MV:Lancer II
 
 
562
Clearwater 8
H / Holst / Schi / 2006
V:Clearway / MV:Concerto II
 
 
565
Cliff 68
W / Holst / Schi / 2008
V:Calido I / MV:Acord II
 
 
1987
Cliffhanger
W / Holst / DB / 2006
V:Cristo / MV:Corrado I
 
 
1940
Climax 2
W / Holst / Schi / 2004
V:Clearway
 
 
569
Clintetta
S / Holst / BkaSc / 2006
V:Clinton I / MV:Caletto I
 
 
570
Clintorado 2
H / Holst / F / 2007
V:Clinton I / MV:Corrado I
 
 
574
Cloe 7
S / Holst / B / 2004
V:Catoki / MV:Liostro
 
 
576
Clooney H
W / Westf / B / 2006
V:Conteur I / MV:Coriolan
 
 
577
Cloud CA
W / Holst / B / 2008
V:Artani / MV:Caretino
 
 
578
Cludy
H / Holst / Schi / 2007
V:Clearway / MV:Caletto I
 
 
1975
Cobain
W / Holst / B / 1996
V:Concerto 4
 
 
585
Coco Chambato
W / Holst / B / 2003
V:Chambertin / MV:Calato
 
 
586
Coco del Pierre
S / Holst / B / 2006
V:Cristo / MV:Lagano
 
 
2010
Cocomo 10
W / Holst / B / 2000
V:Cascaretto / MV:Contender
 
 
590
Coconella 8
S / Holst / B / 2008
V:Coriano / MV:Limbus
 
 
591
Coconut 21
W / Bay / B / 1999
V:Carlando I / MV:Weltweit
 
 
594
Coffee Bean
S / Holst / B / 2005
V:Carambo / MV:Sympatico
 
 
596
Cojack
W / Hann / Schwb / 2004
V:Concetto / MV:Goldfever I
 
 
598
Colani F
W / Old / Schwb / 2006
V:Continus Grannus / MV:Contango
 
 
601
Colja von Elisenruh
H / Holst / B / 1998
V:Chamonix / MV:Gressini
 
 
2014
Collin 39
W / Holst / DB / 2000
V:Corleone / MV:Capitol II
 
 
602
Collin 87
W / Holst / Db / 2006
V:Carlos DZ / MV:Corleograf
 
 
604
Collini
H / Holst / B / 2001
V:Contender / MV:Landgraf I
 
 
605
Colombo 68
W / Dt.Pf / B / 2002
V:Capitol III / MV:Coriander
 
 
606
Colorrado 2
W / Hann / Schwb / 2007
V:Castus I / MV:Donnerhall
 
 
609
Come on Brownie
W / Holst / B / 1996
V:Capitol II / MV:Sacramento Song xx
 
 
612
Como 22
W / Hann / Db / 2005
V:Concetto / MV:Piquet
 
 
613
Comtess 157
S / Hann / R / 1999
V:Carismo / MV:Matcho AA
 
 
617
Con Exito
W / Holst / B / 2009
V:Chepetto / MV:Cassini II
 
 
619
Con Narcos
W / KWPN / B / 2005
V:Contendro II / MV:Hinault
 
 
620
Concalvo
W / Holst / B / 2003
V:Con Air / MV:Calvin
 
 
622
Conchi Q
S / S.Wbl / Db / 2004
V:Cardento / MV:Cortez I
 
 
624
Concorde 64
W / Z.Rpf / Schi / 2007
V:Cassinus / MV:Carthago
 
 
625
Concordia 26
S / Holst / Db / 2001
V:Coronado / MV:Thuswin xx
 
 
629
Condor Blue
H / Meckl. / B / 2003
V:Chacco-Blue / MV:Solar
 
 
630
Conera P
S / Holst / B / 2001
V:Contender / MV:Lancetto
 
 
632
Conitzo
W / Holst / B / 2005
V:Contender / MV:Cesano I
 
 
637
Connaught
H / Holst / B / 2002
V:Cassini I / MV:Sir Shostakovich xx
 
 
642
Connoisseurs Choice
S / Holst / Schi / 2005
V:Contendro I / MV:Cascavelle
 
 
643
Connor 37
W / Holst / B / 2004
V:Colman / MV:Silvester
 
 
1959
Connor 46
H / Dt.Sp. / Schi / 2007
V:Centolys / MV:Lesotho 4
 
 
646
Conquistador 26
W / Old / F / 2003
V:Cordalme Z / MV:Fuerst Ramses
 
 
650
Constantin 40
W / Hann / B / 1999
V:Contender / MV:Airport
 
 
652
Consuela 5
S / Holst / F / 2004
V:Concept / MV:Silbersee
 
 
653
Contador 8
W / Holst / B / 2005
V:Casall / MV:Lavall I
 
 
655
Contapo
W / Holst / B / 2009
V:Contendro II / MV:Capo
 
 
656
Contefino 6
W / Holst / B / 2008
/ MV:Acobat II
 
 
660
Contero 10
H / Holst / B / 2007
V:Contender / MV:Barnaul xx
 
 
662
Contessa 111
S / Westf / Db / 2000
V:Contender / MV:Akzent II
 
 
663
Contessa K 2
S / Old / F / 2008
V:Concept / MV:Ramiro
 
 
1999
Context Albertus
W / Pinto / BSCHE / 2003
V:Astek / MV:Highland Chieftain xx
 
 
664
Contiga M
S / Holst / B / 2007
V:Casiro I / MV:Acobat II
 
 
665
Contigo 33
H / Holst / Schi / 2005
V:Calido I / MV:Acord II
 
 
669
Contino 53
W / Holst / Schi / 2007
V:Cassini II / MV:Sir Shostakovich xx
 
 
667
Contino 56
W / Holst / B / 2007
V:Contender / MV:Lavall I
 
 
672
Conto 8
W / Holst / B / 2003
V:Con Air / MV:Leandro
 
 
673
Conux
H / Holst / B / 2008
V:Contendro II / MV:Cassini I
 
 
674
Convair
W / CH.Wb / B / 2007
V:Candillo / MV:Dollar Dela Pierre (Tlaloc la
 
 
676
Conzita V.A.
S / Holst / B / 2007
V:Contender / MV:Lorentin I
 
 
677
Cool Blue Diamond
W / Holst / Schi / 2008
V:Clarimo / MV:Carolus I
 
 
678
Cool Cynzano
W / Holst / Schi / 2003
V:Colman / MV:Athlet Z
 
 
681
Cool Shark
H / Holst / BkaSc / 2002
V:Calido I / MV:Königspark xx
 
 
683
Coolio 4
W / Holst / B / 1996
V:Cassini I / MV:Lombard
 
 
684
Coolmann 7
W / Holst / Schi / 2007
V:Calido I / MV:Acord II
 
 
686
Cooper 107
H / DR / B / 2005
V:Costa / MV:Lord
 
 
685
Cooper 151
W / Holst / B / 2008
V:Contender / MV:Clearway
 
 
687
Cooper GT
S / S.Wbl / Schwb / 2007
V:Cardento / MV:Lasandos
 
 
1998
Cophelia
W / 2007
 
 
688
Cor Royale
S / Dt.Pf / B / 2009
V:Cassini II / MV:Lagrain
 
 
689
Cora 533
S / Holst / B / 2004
V:Corofino II / MV:Flamingo
 
 
690
Coralista S
S / Holst / Schi / 2007
V:Corrado II / MV:Lord
 
 
692
Corcanda H
S / Holst / Schi / 2005
V:Corrado I / MV:Cantus
 
 
693
Cordalis 8
W / Holst / FkaSc / 2007
V:Corrado I / MV:Lansing
 
 
1982
Cordi
S / Holst / 2008
V:Contact me
 
 
699
Coriolanos
W / Hess / F / 2003
V:Cabardino N / MV:Zeus (Nurzeus)
 
 
701
Cormina 6
S / Holst / Schwb / 2008
V:Cormint I / MV:Levantos I
 
 
1981
Cornejuss
W / Holst / B / 2008
V:Casall / MV:Landlord
 
 
708
Coromias
W / Holst / B / 1998
V:Cassini I / MV:Fier de Lui Z
 
 
1928
Corray
W / Holst / Schi / 2007
V:Caretino 2 / MV:Corrado I 2
 
 
714
Corsair 3
H / Holst / B / 2003
V:Con Air / MV:Roberto
 
 
716
Cosima 212
S / Holst / Schi / 2006
V:Contact Me / MV:Orleandro
 
 
717
Cosima 213
S / Holst / B / 2005
V:Casado / MV:Carvallo BB
 
 
719
Cosinus 23
W / Hann / Db / 2001
V:Caprimond / MV:Rubinstein I
 
 
721
Cosma Viva
S / Holst / B / 2005
V:Catoki / MV:Acord II
 
 
725
Costa 55
S / Holst / Db / 2008
V:Cassini II / MV:Caretino
 
 
727
Countess Silva
S / Westf / B / 2003
V:Con Capitol / MV:Silvio I
 
 
728
Courage 126
H / Holst / B / 2007
V:Cristo / MV:Carolus I
 
 
729
Covalsky
W / Holst / F / 2009
V:Contendro II / MV:Lavall II
 
 
733
Crabat N
W / Holst / B / 2007
V:Contender / MV:Barnaul xx
 
 
736
Crazy Filou
H / Sachs / RSchi / 2002
V:Corum / MV:Dramaturg
 
 
739
Cremona 22
S / Holst / Schi / 2004
V:Clearway / MV:Contender
 
 
746
Croquette 6
S / Fin.WB. / B / 2005
V:Centimor / MV:Corofino I
 
 
750
Cruz Penelope
S / Holst / Db / 2007
V:Cristo / MV:Lord
 
 
751
Crystal Clear
S / Holst / B / 2006
V:Clearway / MV:Capo
 
 
752
Cuanito
H / Holst / Schi / 2007
V:Cliostro / MV:Coronado
 
 
753
Cuba Libre 43
S / Holst / Schi / 2007
V:Corrado I / MV:Carbano
 
 
754
Cumanito
W / Holst / Schi / 2003
V:Cassini I / MV:Landgraf I
 
 
756
Cumberland Jack
W / Hann / Db / 2005
V:Cranach / MV:Goldfever I
 
 
1903
Cupido C
W / KWPN / B / 2007
V:Florencio 2
 
 
759
Curly Sue 99
S / Holst / B / 2001
V:Carvallo BB / MV:Aloube Z
 
 
760
Curly-Sue of Magic Star
S / Meckl. / B / 2006
V:Coolidge / MV:Cyrell
 
 
761
Curt 12
W / Holst / B / 2006
V:Cassiano / MV:Cantus
 
 
762
Curtis 57
H / Holst / B / 2007
V:Contact Me / MV:Chalan
 
 
764
Custom-made
W / Meckl. / Df / 2005
V:Chambertin / MV:Mondras
 
 
1946
Cyrus L.
W / Holst / B / 2006
V:Cartani 4 / MV:Calypso 42
 
 
767
Czesbo
W / Holst / Schi / 2004
V:Calato / MV:Contender
D - Pferdename / KNR
 
 
777
D'Amour WS
S / Hann / R / 2004
V:Depardieu / MV:Wolkentanz I
 
 
892
D'Orsay 1
W / Hann / Df / 1993
V:Donnerhall / MV:Wendekreis
 
 
769
Da Leo W
W / Hann / F / 2003
V:Dacaprio / MV:Frappant
 
 
770
Dagny Taggart
S / Holst / Schi / 2008
V:Contendro II / MV:Clinton I
 
 
771
Daidalos 11
H / Hann / B / 2005
V:Don Frederico / MV:Cordial Medoc
 
 
1972
Daily Cash
W / Old / B / 2004
V:Birkhof's Denaro / MV:Chromatic xx
 
 
772
Daily Delight M
W / Hann / B / 2008
V:Dancier / MV:Akut
 
 
773
Daintree 3
W / Hann / F / 2002
V:De Niro / MV:Wanderbursch II
 
 
774
Daiquiri 62
S / Old / R / 2002
V:Donnerschwee / MV:Aktuell
 
 
775
Dalien 2
S / DR / Db / 2000
V:Nibelungenheld II / MV:Zigeunerheld xx
 
 
1997
Damiana 3
S / Hann / DF / 2001
V:De Niro / MV:Herzzauber
 
 
776
Damon's Daylight B
W / Westf / F / 2004
V:Damon Hill / MV:Lauries Crusador xx
 
 
786
Danönchen
S / Hann / B / 2007
V:Danone I / MV:Sanssouci
 
 
780
Dancer 229
H / Hann / R / 2005
V:Danone I / MV:Grandseigneur
 
 
782
Dancing Dynamite 4
W / Hann / B / 2005
V:Danone I / MV:Herzzauber
 
 
783
Dancing Elvis
W / Hann / F / 2003
V:Del Piero / MV:Espri
 
 
784
Dancing Fire G
W / Old / F / 2004
V:Don Larino / MV:Liberty M
 
 
785
Danny 229
W / Hann / R / 2003
V:De Niro / MV:Lanthan
 
 
788
Danse du feu
S / Hann / F / 2007
V:Danone I / MV:Latimer
 
 
1895
Danseur Etoile
W / Westf / Df / 2006
V:Diamond Hit
 
 
790
Dante's Peak 12
W / Old / Df / 2002
V:Diamond Hit / MV:Lateiner
 
 
792
Darboven 2
W / Hann / Db / 2008
V:Danone I / MV:Amerigo Vespucci xx
 
 
794
Dark Rex 2
W / DR / R / 1997
V:Dexter / MV:Vorsum Levin
 
 
795
Darling 278
S / Hann / F / 2007
V:Danone I / MV:Caprimond
 
 
796
Darling Davidoff
W / n.b. / Schwb / 1996
 
 
797
Darlington 16
W / Old / Db / 2008
V:Danone I / MV:Laurentio
 
 
798
Dash for Cash
H / DR / Df / 2001
V:Dressman III / MV:Candy-Carel R
 
 
799
Dashwin
H / Hann / B / 2005
V:Don Frederico / MV:Marshua's Dancer xx
 
 
800
Dastan
W / Hann / F / 2007
V:Danone II / MV:Zuenftiger xx
 
 
802
Dawson's Creek 3
H / Hann / B / 2008
V:Dancier / MV:Maurice
 
 
803
Daydream 94
S / Hann / B / 2006
V:Dragahn / MV:Pinkus
 
 
804
Daytonas Melodie
S / Hann / F / 2003
V:Don Frederico / MV:Rubinstein I
 
 
808
De Vito 18
H / Hann / B / 2006
V:Der Lord / MV:Gambler's Cup xx
 
 
1973
Deal
W / Old / Df / 2008
V:Blue Horse Don Schufro
 
 
809
Debbie 61
S / Old / Db / 2007
V:Damsey / MV:Aarking xx
 
 
810
Deichfürst 2
W / Holst / BkaSc / 2008
V:Carpaccio / MV:Cassini I
 
 
1974
Deichgräfin 10
S / Westf / Df / 2007
V:Blue Horse Don Schufro
 
 
812
Deichhof's Whajany
S / Hann / R / 2004
V:Wolkentanz II / MV:Rotspon
 
 
815
Deichhof's Hero
H / Hann / R / 2009
V:Hohenstein / MV:Donnerhall
 
 
817
Deichhof's Rhea
S / Hann / B / 2008
V:Riccione / MV:Weltruhm
 
 
819
Deichhof's Scalito
H / Hann / Db / 2008
V:Salito / MV:Raphael
 
 
820
Deichhof's Scendy
S / Hann / R / 2008
V:Scendix / MV:Contender
 
 
821
Deichhof's Stakkaletta
S / Hann / Db / 2009
V:Stakkato / MV:Contender
 
 
822
Del Bo SN
W / Hann / F / 2004
V:Del Piero / MV:Argentan I
 
 
823
Del Piero 25
H / DR / Schi / 2008
V:Dexter Leam Pondi / MV:The Braes My Mobility
 
 
826
Delcanto
W / Holst / Schi / 2007
V:Dolany / MV:Montanus
 
 
829
Delphine 12
S / Hann / F / 2002
V:Del Piero / MV:Lauries Crusador xx
 
 
831
Der Checker 3
H / Hann / B / 2004
V:Don Frederico / MV:Wenzel I
 
 
832
Der Junior 3
H / Hann / Db / 2005
V:Diamond Hit / MV:Regazzoni
 
 
834
Der kleine Lord 16
H / Hann / F / 2006
V:Danone I / MV:Donnerschwee
 
 
833
Der kleine Lord 23
W / DR / Df / 2006
V:Der feine Lord AT / MV:Cocky Man
 
 
835
Dernier Crie 4
H / Hann / B / 2002
V:Donnerhall / MV:Wendekreis
 
 
838
Desert Inn
S / Hann / B / 2009
V:Don Marcello / MV:Wild Dance
 
 
840
Destina 8
S / Hann / F / 2009
V:Dancier / MV:Wolkenstein II
 
 
841
Destino 59
W / Hann / F / 2005
V:Danone I / MV:Hohenstein
 
 
1936
Deven-Port
H / Old / RSchi / 2002
V:Dressage Royal / MV:Bernard 1
 
 
842
Deventer 2
W / Hann / R / 2000
V:De Niro / MV:Weltmeyer
 
 
844
Di Maggio H
W / Old / Df / 1998
V:Donnerhall / MV:Pik Bube I
 
 
845
Di Pregio
H / Hann / F / 2006
V:Danone I / MV:Werlindo
 
 
847
Diamond Foxy
W / Holst / F / 2007
V:Diamant De Semilly / MV:Contender
 
 
1960
Diamond Willy
W / Hann / R / 2009
V:Dauphin 21 / MV:Weltruhm
 
 
849
Diamonds Dream
H / Westf / R / 2001
V:Dream of Glory / MV:Royal Diamond
 
 
850
Dick Tracy OLD
H / Old / R / 2000
V:De Niro / MV:Argentinus
 
 
851
Die feine Victoria
S / DR / Schi / 2008
V:Der feine Lord AT / MV:Volltreffer
 
 
853
Dinarion
H / DR / F / 2000
V:FS Don't Worry / MV:Parino B
 
 
854
Diomedes 23
W / Westf / Db / 1999
V:Donnerbube I / MV:Flamenco
 
 
1919
Dior 126
H / Old / Schwb / 2003
V:Diamond Hit / MV:Placido 16
 
 
855
Disneyworld
W / Hann / R / 2003
V:De Niro / MV:Walt Disney I
 
 
857
Divino 21
W / Old / Db / 2004
V:Don Larino / MV:Rubinstein I
 
 
858
Divo 10
W / Holst / F / 2009
V:Diamant De Semilly / MV:Corrado I
 
 
859
Django Edwards 2
W / Hann / B / 1999
V:Donnerschwee / MV:Prince Thatch xx
 
 
863
Dolcetto R.S.
H / Hann / R / 2001
V:Dream of Glory / MV:Westwall
 
 
866
Domino 914
W / Pony o.R / Df / 2006
 
 
867
Dompteur 32
W / Old / Db / 2002
V:Don Rubin / MV:Sandro Hit
 
 
1887
Don Calisto
W / Hann / B / 2002
V:Don Frederico / MV:Pik Bube 12
 
 
871
Don Delay
H / Old / Schwb / 2007
V:Diamond Hit / MV:Placido
 
 
1962
Don Dior 4
H / Hann / F / 2005
V:Don Primero / MV:Wolkenstein 6
 
 
872
Don Giovanni 85
W / Hann / F / 1999
V:Donnerschlag / MV:Rubinstein I
 
 
876
Don Luis
H / Hann / R / 2005
V:Dimaggio / MV:Rubinstein I
 
 
878
Don Tec OLD
W / Old / Schwb / 2005
V:Dimaggio / MV:Rubinstein I
 
 
1956
Donaugold 2
H / Trak. / F / 2004
V:Distelzar / MV:Sokrates
 
 
881
Donavan 39
H / Hann / Db / 2006
V:Don Frederico / MV:Roadster
 
 
887
Donna Medici OLD
S / Old / Db / 2003
V:Don Larino / MV:Rouletto
 
 
889
Donnatello 5
W / Hann / Db / 2001
V:De Niro / MV:Waldmeister
 
 
890
Dooley 7
W / Hann / F / 2001
V:Del Piero / MV:Pik Senior
 
 
891
Doremifasola
S / Old / F / 2004
V:Don Schufro / MV:Contender
 
 
893
Dow Jones 53
W / Trak. / Db / 2009
V:Kasimir / MV:Hohenstein
 
 
895
Dr. Bo
W / Hann / F / 2005
V:Don Kennedy / MV:Regazzoni
 
 
896
Dr. Doolittle 14
W / Trak. / Db / 1997
V:Nandino xx / MV:Tenor
 
 
904
Dr.House 2
W / Old / Df / 2005
V:Don Schufro / MV:Krack C
 
 
897
Draco 6
W / Old / Schwb / 2001
V:Don Larino / MV:Weltmeyer
 
 
898
Dragon Heart 18
W / Old / Db / 2005
V:Don Schufro / MV:Warkant
 
 
899
Dream Diamond 2
W / Hann / B / 2004
V:Don Crusador / MV:Regazzoni
 
 
900
Dreamcatcher 10
W / Hann / F / 2007
V:Danone II / MV:Lauries Crusador xx
 
 
901
Drentano
W / Hann / F / 2003
V:De Niro / MV:Brentano II
 
 
902
Dresscode 2
W / DR / F / 2006
V:Dressman V / MV:Danny Gold
 
 
903
Dressman 55
H / Old / B / 2003
V:Dressage Royal / MV:Sion
 
 
909
Dumbledoo
W / Hann / R / 2001
V:Donnerhall / MV:Acapulco
 
 
1882
Dumont 9
W / Old / Df / 2004
V:Donnerball / MV:Rubinstein 4
 
 
910
Dushanbe
W / Holst / Db / 2001
V:Dream of Glory / MV:Feldherr
 
 
911
Dycos D'Or
H / Hann / F / 2004
V:Don Marcello / MV:Weltmeyer
E - Pferdename / KNR
 
 
912
Earley
W / Hann / B / 2006
V:Earl / MV:Chasseur I
 
 
914
Easy Living 3
W / Hann / Db / 2004
V:Earl / MV:Mont Du Cantal AA
 
 
915
Easy Way 4
S / Holst / Schi / 2007
V:Cassini II / MV:Calido I
 
 
917
Egistar
H / KWPN / B / 2003
V:Cabochon / MV:Kaiserstern xx
 
 
922
Emmagena P.
S / Hann / B / 2006
V:Embassy I / MV:Gonzales
 
 
923
Enduro S
H / Hann / Schwb / 2002
V:Espri / MV:Drosselklang I
 
 
924
Enrico 238
W / Hann / F / 1998
V:Escudo II / MV:Wandersmann xx
 
 
926
Escada de Luxe 2
S / Hann / Schi / 2004
V:Embassy I / MV:Foxhunter
 
 
929
Estina vS
S / Hann / R / 2008
V:Embassy I / MV:Matcho AA
 
 
931
Every Dream
W / Holst / B / 2005
V:Ephebe For Ever / MV:Quidam de Revel
 
 
932
Eviva 8
S / Westf / F / 2008
V:Estobar NRW / MV:Wolkenstein II
 
 
934
Experte 26
W / Holst / Schwb / 2003
V:Esteban xx / MV:Lacapo
F - Pferdename / KNR
 
 
1005
Fürst Metternich 4
H / Dt.Sp. / B / 2003
V:Future / MV:Paradiesvogel
 
 
2004
Fürst Tano
W / Hann / F / 2005
V:Fürst Heinrich
 
 
1007
Fürst-Figo
W / Hann / R / 2003
V:Fielmann / MV:Donnerhall
 
 
939
Fair Pleasure 2
W / Holst / B / 2007
V:Fleming / MV:Lucky Lionell
 
 
940
Fair-Play's Hope TCF
S / DR / Db / 2002
V:Welcome Sympatico / MV:Navajo
 
 
941
Fairy Dancer
W / Hann / Schwb / 2003
V:Fürst Heinrich / MV:Wolkentanz II
 
 
943
Farewell Fritz 2
H / Hann / B / 2007
V:Fidertanz / MV:De Niro
 
 
947
Feiner Jung
W / Hann / B / 2008
V:Fundskerl / MV:Lafitte
 
 
948
Feinest
H / KWPN / Db / 2008
V:Ustinov / MV:Landadel
 
 
950
Felipe B
W / Hann / F / 2001
V:Fabriano / MV:Donnerhall
 
 
951
Ferdinand 243
H / Württ / Schwb / 2005
V:French Kiss / MV:Sandro Hit
 
 
954
Feuerstein 32
W / Bay / Db / 1999
V:Federsee / MV:Drilling
 
 
955
Fibiana
S / Hann / Db / 2009
V:Fidertanz / MV:Don Davidoff
 
 
956
Fidelius 26
W / Hann / B / 2006
V:Falsterbo / MV:Star Regent xx
 
 
957
Fiderherz
W / Hann / Db / 2009
V:Fidertanz / MV:Wolkentanz II
 
 
958
Fiederglanz
W / Old / F / 2007
V:Fidertanz / MV:Hohenstein
 
 
964
Fireball 27
W / Hann / F / 2002
V:Federweisser / MV:Lehnsherr
 
 
965
Firmamento
W / Westf / F / 2004
V:Fürst Piccolo / MV:Rubinstein I
 
 
968
Flämmchen 3
S / Hann / F / 2009
V:For Compliment / MV:Carbid
 
 
971
Florence 139
S / Hann / F / 2008
V:Fidertanz / MV:Wilawander xx
 
 
972
Florentine 84
S / Trak. / Db / 2005
V:Solero / MV:Giorgio Armani
 
 
1931
Florisney
W / Hann / F / 2007
V:Florencio 2 / MV:Walt Disney 9
 
 
976
Fontenay 2
H / Westf / Schwb / 2004
V:Fidermark I / MV:Rubinstein I
 
 
979
For Treasure
W / Hann / F / 2007
V:For Pleasure / MV:Escudo I
 
 
981
Forio 6
H / Westf / F / 2000
V:Feinsinn / MV:Weinberg
 
 
982
Formidable 23
W / Hess / Db / 1999
V:Fulminant / MV:Philippo
 
 
1884
Fortissimo 39
W / Hann / F / 2009
V:For Compliment / MV:Taragas x
 
 
988
Francisco de Goya
H / Old / Df / 2008
V:Faustinus / MV:Diamond Hit
 
 
1994
Frigora
W / Hann / B / 2008
V:Fidertanz / MV:De Niro
 
 
998
Fritzchen 55
H / Westf / Db / 2002
V:Feinsinn / MV:Rosenduft
 
 
999
Frizzanto P
W / Hann / B / 2003
V:Federweisser / MV:Crazy Classic
 
 
1000
Fuego 94
W / Hann / F / 2002
V:Federweisser / MV:Singular Joter I
G - Pferdename / KNR
 
 
1008
Gabun 32
W / Hann / R / 2003
V:Grand Cru / MV:Don Pedro
 
 
1009
Galando 18
W / Hann / F / 1999
V:Grand Cru / MV:Westbury
 
 
1010
Galous
W / ISH / F / 2002
V:Touchdown / MV:Carrolls Flight
 
 
1011
Galyano 3
W / Hann / 2008
V:Glueckspilz / MV:Feingau
 
 
1012
Gandini K
W / Württ / B / 2001
V:Gardez / MV:Frühlingstraum II
 
 
1013
Gentleman 230
W / Hann / Db / 2005
V:Graf Top / MV:Grand Galopin
 
 
1018
Gina-Lisa 2
S / Rhld / F / 2006
V:Goethe / MV:Cartusch
 
 
1019
Gino 613
W / DR / R / 2006
V:Gerlof / MV:Lambert
 
 
2001
Giorgio
W
 
 
1020
Gismo 482
W / Hann / B / 2001
V:Graf Top / MV:Spartan
 
 
1021
GK Capone
H / Holst / B / 2006
V:Casall / MV:Caletto II
 
 
1024
GK Casper
H / Holst / Db / 2008
V:Canto / MV:Quantum
 
 
1025
GK Cinzano
H / Holst / Schi / 2007
V:Cassini I / MV:Lord
 
 
1026
GK Coco Chanel
H / Holst / B / 2008
V:Clarimo / MV:Lerano
 
 
1027
GK Las Vegas
H / Holst / Hlb / 2008
V:Lerano / MV:Caletto I
 
 
1028
GK Let's Go
H / Holst / Db / 2007
V:Lerano / MV:Calido I
 
 
1029
GK Ludwig
H / Holst / B / 2006
V:Lerano / MV:Acord II
 
 
1030
GK Quozient
W / Holst / B / 2005
V:Quantum / MV:Lord
 
 
1032
Golden Magic 2
W / Old / F / 1996
V:Grannox / MV:Argentinus
 
 
1033
Goldener Herbst 2
H / Trak. / Schwb / 2002
V:Latimer / MV:Ordensglanz
 
 
1034
Goldmeyer
W / Hann / B / 2004
V:Galvano / MV:Lauries Crusador xx
 
 
1035
Goofy 116
W / Hann / B / 2002
V:Graf Grannus / MV:Calypso II
 
 
1038
Grazziella
S / Old / B / 2008
V:Con Air / MV:Landfrieden
 
 
1932
Griffin 14
W / Hann / R / 2002
V:Ginsberg 4
 
 
1989
Gustav
W
 
 
1040
Gustav 300
W / Holst / Schi / 2008
V:Clarimo / MV:Concerto II
 
 
1042
Gwenhwyfar 11
S / DR / R / 2006
V:Llaun Taniwr
H - Pferdename / KNR
 
 
1045
Haiper
W / NRPS / B / 2008
V:Hagedoorn / MV:Turbo Magic
 
 
1992
Hanko P.M.S.
W / Dt.Pf / 2004
V:Harras / MV:Calido I
 
 
1924
Happy Hippo 6
W / Trak. / B / 2005
V:Connery 7 / MV:Ravel 30
 
 
1047
Harmony 38
S / DR / Schi / 2006
V:Germany / MV:Donnerblitz
 
 
1048
Haseldorfer B
W / Holst / Db / 1998
V:Heraldik xx / MV:Joost
 
 
1049
Hasta la vista 5
S / Dt.Pf / R / 2004
V:Tango V / MV:Ultraschall
 
 
1050
Haya 9
S / Hann / Db / 2005
V:His Highness / MV:Lauries Crusador xx
 
 
1051
Heaven's Delight 2
H / Hann / F / 2008
V:Hampton / MV:Londonderry
 
 
1052
Heftyre
W / Holst / Db / 2003
V:Hunter / MV:Lesanto
 
 
1053
Helenenhof's Carabas
H / Holst / Db / 1998
V:Carnaby GL / MV:Roberto
 
 
1054
Helenenhof's Kaisertanz
H / Hann / B / 2008
V:Kaiserkult / MV:Weltmeyer
 
 
1055
Helia 56
S / Holst / B / 1998
V:Heraldik xx / MV:Rebel Z I
 
 
1988
Hera
W / Old / SB / 2009
V:Hohenstein / MV:De Niro
 
 
1057
Herbstkönig 2
H / Trak. / B / 2008
V:Interconti / MV:Timber
 
 
1058
Hermine 52
S / Pony o.R / B / 2005
V:Playback
 
 
1061
Herzblatt 25
W / Old / B / 2000
V:Heraldik xx / MV:Unbekannt
 
 
1062
Herzbube RR
W / Hann / Hlb / 2008
V:Herzensdieb / MV:Donnerschall
 
 
1063
Herzog von Holstein
H / Holst / Schwb / 2000
V:Heraldik xx / MV:Calypso II
 
 
1064
Hicksteadt
W / Dt.Sp. / B / 2003
V:Hudson / MV:Walt Disney I
 
 
1065
Hidalgo 93
W / Trak. / Schwb / 2004
V:Summertime / MV:Kostolany
 
 
1067
High Fidelity 14
S / Hann / Df / 2004
V:His Highness / MV:Aarking xx
 
 
1070
Hilarios
H / Trak. / Db / 2009
V:Hibiskus / MV:Tivano
 
 
1075
Hippo's Ostblick
W / Trak. / F / 2007
V:Perechlest / MV:Heling
 
 
1078
Hof Schretstakens Erwin
H / Holst / Db / 1999
V:Cambridge / MV:Calypso I
 
 
1079
Hofperle N
S / Hann / Df / 2006
V:Hochadel / MV:Weltmeyer
 
 
1080
Hohenzollern 6
H / Hann / R / 2005
V:Hochadel / MV:Weltmeyer
 
 
1082
Holsteins Colonell
W / DR / Db / 2008
V:Cinzano's Ginger / MV:Waldemar
 
 
1084
Holsteins Dynamit
H / DR / B / 2000
V:Holsteins Dynamo / MV:Nantario
 
 
1089
Homer 33
H / Hann / B / 2007
V:Hofrat / MV:Calypso II
 
 
1090
Honore 5
H / Trak. / 2005
V:Goldschmidt / MV:Caprimond
 
 
1899
Hummel 84
S / Hann / B / 2007
V:Argelith Stakkato / MV:Calypso 42
I - Pferdename / KNR
 
 
1092
Iason 3
H / Trak. / R / 1999
V:Schiffon / MV:Lucado
 
 
1093
IDS Tobias
W / KWPN / Db / 2000
V:Lancer II / MV:Ladalco
 
 
1095
Iljana 8
S / Trak. / B / 2009
V:Monteverdi / MV:Caprimond
 
 
1096
In petto 3
W / Hann / Schwb / 1998
V:Ivernel / MV:Feinbrand
 
 
1097
Inari 8
W / Trak. / R / 1999
V:Abisko / MV:Ibikus
 
 
1098
Indian Queen 2
S / Trak. / Db / 2006
V:Ovaro / MV:Glanzlicht
 
 
1099
Indian Summer 116
S / Trak. / Db / 2010
V:Prince Patmos / MV:Vivus
 
 
1100
Inman
W / Dt.Pf / F / 2005
V:Corrie Sanders / MV:Calypso II
J - Pferdename / KNR
 
 
1104
Jesse James 20
W / Holst / BkaSc / 2003
V:Calato / MV:Silbersee
 
 
1106
Just Cute B
W / Holst / B / 2008
V:Cassaro / MV:Acord II
 
 
1107
Just Perfect 5
H / Pony o.R / B / 2007
 
 
1108
Justus W
W / Meckl. / B / 2007
V:Just Perfect / MV:Decano
K - Pferdename / KNR
 
 
1125
König's Zora
S / Holst / F / 2007
V:Carrico / MV:Acord II
 
 
1110
Kairo 49
W / DR / Hlb / 2004
V:Kaiserstolz / MV:Nawarro
 
 
1986
Kalle
W / 2007
 
 
1114
Kartropolis
W / Brdbg / Schi / 2002
V:Konkret / MV:Challenger
 
 
1978
Kaspian
H / Trak. / 2006
V:King Arthur TSF / MV:Ivernel
 
 
1991
Kastellan 10
H / Trak. / DF / 2001
V:Buddenbrock / MV:Hohenstein
 
 
1116
Kathi von Elisenruh
S / DR / B / 1998
V:Mescalero / MV:Percy
 
 
1117
Kimali
H / Hann / B / 2008
V:Kaiserkult / MV:Davignon I
 
 
1119
Kira XXIX
S / Holst / B / 1995
V:Lacros / MV:Coriolan
 
 
1121
Kodac Du Roc
W / SF / B / 1998
V:Elliott / MV:Galoubet A
 
 
1127
Kristallglanz
S / Hann / Db / 2008
V:Kaiserkult / MV:Akatschi
 
 
1128
Kyrell 3
W / Trak. / B / 2008
V:Axis / MV:Herzruf
L - Pferdename / KNR
 
 
1267
Löwenherz 96
W / Holst / F / 2005
V:Limbus / MV:Carthago
 
 
1149
L'Amie 14
S / Holst / B / 2007
V:Lerano / MV:Caletto I
 
 
1129
La Celina
S / Holst / B / 1999
V:Lordanos / MV:Calypso II
 
 
1937
La Cucaracha 5
S / Old / R / 2000
V:Latimer 2 / MV:Welt Hit II
 
 
1133
La Ina Stern
S / OS / B / 2007
V:Calato / MV:Landadel
 
 
1137
La Quinta 2
S / Holst / B / 2003
V:Lancer II / MV:Cassini I
 
 
1138
La Rochelle d'la Coeur
W / Old / F / 2004
V:Landwind II / MV:Cordial Medoc
 
 
1139
La Siena B
S / Holst / Db / 2004
V:Lasino / MV:Carneval
 
 
1142
Lactic 4
W / Holst / Schi / 2007
V:Landos / MV:Logan
 
 
1143
Laeticia 9
S / Brdbg / B / 2001
V:Levisto / MV:Restorator
 
 
1144
Lafitte 29
W / Holst / B / 2007
V:Lorentin I / MV:Coriander
 
 
2000
Lagerfeld
W / 2005
 
 
1145
Lagrain Junior Z
W / Z.Rpf / B / 2003
 
 
1148
Lambourghini 12
W / Holst / BkaSc / 2005
V:Limbus / MV:Renomee
 
 
1150
Lanca 8
S / Holst / B / 2004
V:Lancer II / MV:Caletto I
 
 
2012
Lance
W / 2007
 
 
1155
Lando 265
H / Holst / Db / 2002
V:Landjunge / MV:Sir Shostakovich xx
 
 
1157
Landscape
W / Old / B / 1999
V:Lord Sinclair I / MV:Ramino
 
 
1916
Lapagenos
H / Hann / B / 2006
/ MV:Rotspon
 
 
1164
Laquino 4
H / Holst / B / 2008
V:Limbus / MV:Calypso I
 
 
1168
Larissa P
S / SAnha / B / 2000
V:Lafitte / MV:San Juan
 
 
1170
Larry Incipit
W / Bay / Db / 2005
V:Lord Inci Pit / MV:Concetto I
 
 
1171
Lasall 53
W / Holst / Schi / 2008
V:Landos / MV:Coriano
 
 
1173
Latigo 18
W / Holst / B / 2005
V:Lasino / MV:Contender
 
 
1175
Lauck's Locke
H / Holst / Db / 2006
V:Levisto / MV:Carthago
 
 
1179
Lauriena 2
S / Hann / Df / 2005
V:Londonderry / MV:Weltmeyer
 
 
1180
Lavinette
S / Meckl. / F / 2006
V:Lord Kemm / MV:Venu du Theil
 
 
1183
Le Petit 22
W / Holst / B / 1998
V:Linaro / MV:Calato
 
 
1184
Le Rouge 7
H / Trak. / F / 2002
V:Pret a Porter / MV:Tycoon
 
 
1185
Leandro's Joy
S / Holst / B / 1994
V:Leandro / MV:Caletto I
 
 
1188
Legolas 97
H / Holst / Db / 2001
V:Lancer II / MV:Corofino I
 
 
1189
Legolas J
W / Holst / B / 2008
V:Loran / MV:Carthago
 
 
1192
Lenfield 2
W / Holst / B / 2005
V:Lasino / MV:Camiros
 
 
1193
Lennon 27
W / Hann / R / 2001
V:Latimer / MV:Campari M
 
 
1194
Lennox 270
W / LetW / B / 2004
V:Le Champ / MV:Calando IV
 
 
1195
Lennox 322
H / Dt.Sp. / Df / 2008
V:Ludwigs As / MV:Lord Snowdown
 
 
1196
Lennox Luis
W / Old / B / 1996
V:Liberty M / MV:Zeus (Nurzeus)
 
 
1199
Leonardo 786
H / Westf / B / 2005
V:Lenardo / MV:Silvio I
 
 
1201
Leonardo F
W / Holst / B / 2002
V:Lavall II / MV:Landlord
 
 
1202
Leonardo G
W / Holst / Db / 2005
V:Lorentin I / MV:Alcatraz
 
 
1203
Leoni K
S / Hann / B / 2003
V:Laurentio / MV:Cordoba
 
 
1204
Leopold 262
H / Holst / B / 2007
V:Lordanos / MV:Contender
 
 
1944
Lercas
H / Holst / B / 2002
V:Lerano 2
 
 
1209
Leverage
H / Holst / B / 2008
V:Limbus / MV:Contender
 
 
2013
Libberty
W / HOLST / DBAY / 1997
V:Libberty I / MV:Lord
 
 
1212
Liberace 4
H / Holst / Schi / 2001
V:Lansing / MV:Capitol I
 
 
1912
Lightness 12
H / Holst / B / 2004
/ MV:Ladinos 3
 
 
1215
Lilli La Belle
S / Hann / Db / 2000
V:Lacantus / MV:Don Carlos
 
 
1216
Limbo W
W / Holst / B / 2005
V:Limbus / MV:Candillo
 
 
1217
Limo Star
W / Holst / Schi / 2005
V:Limotas / MV:Capitol I
 
 
1220
Lincoln 101
W / Holst / F / 2000
V:Limbus / MV:Königspark xx
 
 
1219
Lincoln 123
H / Holst / Db / 2007
V:Lorentin I / MV:Donnerhall
 
 
1221
Linda 263
S / Hann / Db / 2003
V:Londonderry / MV:Brentano II
 
 
1222
Linley 3
W / Meckl. / B / 2006
V:Lancado / MV:Comefast xx
 
 
1225
Linus L-T
W / Holst / B / 2005
V:Limbus / MV:Levantos I
 
 
1227
Lira 25
S / Old / Db / 2006
V:Lord Pezi / MV:Contender
 
 
1228
Lisa 1009
S / NF / B / 2000
V:Anydale Ron / MV:Oosterbroek Sergio
 
 
1231
Little Lightning
W / Holst / Db / 1999
V:Linaro / MV:Acord II
 
 
1996
Livingston N
W / Holst / DB / 1999
V:Linaro / MV:Contender
 
 
1235
Loki 84
W / Old / Schi / 2008
V:Ludwigs As / MV:Chagallo
 
 
1236
Lolli 9
S / DR / BSchi / 2006
V:Bandit
 
 
1238
Lombardo 33
W / Holst / Db / 1998
V:Lansing / MV:Caletto II
 
 
1243
Looping 66
W / Holst / Db / 2005
V:Lasino / MV:Calando I
 
 
1246
Lorbass 106
W / Hann / Schi / 2001
V:Lauries Crusador xx / MV:Brentano I
 
 
1248
Lord Nelson 56
W / Hann / 2007
V:Lordanos / MV:Westminster
 
 
1921
Lordens Lady
S / n.b. / B / 2005
 
 
1251
Lorenza 11
S / Holst / Db / 2005
V:Lorentin I / MV:Calvadur
 
 
1252
Lores
W / Holst / B / 1999
V:Limbus / MV:Magnat II
 
 
1253
Loretta D
S / Dt.Pf / B / 2000
V:Canino de Lobo / MV:Ronald
 
 
1256
Lotarno
W / Holst / Db / 2009
V:Lorentin I / MV:Lavall I
 
 
1258
Lotta 196
S / Holst / Schi / 2007
V:Lasino / MV:Calato
 
 
1259
Louiedor
H / Westf / Db / 2001
V:Levados / MV:Ludendorff
 
 
1265
Louise 17
S / Holst / B / 1996
V:Cambridge / MV:Calypso II
 
 
1268
Loxley 68
W / Holst / B / 2001
V:Lordanos / MV:Carolus I
 
 
1270
Lubumbashi 2
H / Hann / F / 2004
V:Londonderry / MV:Western Star
 
 
1272
Lucky 1443
H / Holst / Schwb / 2003
V:Catoki / MV:Calypso IV
 
 
1274
Lucky-Star 7
W / Holst / Db / 1998
V:Lucky Champ / MV:Lorenz
 
 
1275
Lucy Brown
S / Rhld / B / 2005
V:Lord Lancer / MV:Landor S
 
 
1276
Ludovico 12
H / Old / 2004
V:Licanto / MV:Cordeur
 
 
1278
Lui 67
H / Holst / Schi / 2002
V:Lacantus / MV:Ahorn Z
 
 
1279
Luigi Colani
W / Hann / B / 2003
V:Laurentio / MV:Baryshnikov
 
 
1280
Lukas 851
W / Brdbg / B / 2001
V:Lanciano / MV:Zeus (Nurzeus)
 
 
1282
Luna 1284
S / Dt.Sp. / B / 2005
V:Wanderfürst / MV:Iwanowitsch xx
 
 
1283
Lunacy 5
H / Hann / Db / 2009
V:Light and Easy / MV:Paradiesvogel
 
 
1286
Lyberty
W / Holst / B / 1998
V:Libertino I / MV:Silbersee
M - Pferdename / KNR
 
 
1325
Mühlenteich's Clear Cool Cash
W / Z.Rpf / F / 2005
V:Chardonnay Z / MV:Larome
 
 
1288
Mac's Son
W / DR / R / 2006
V:Mac Mathieu / MV:Fast Eddy xx
 
 
1290
Magellan 31
W / DR / Db / 2001
V:Marco Polo / MV:Ll.Tywysog
 
 
1294
Mambo Number Five
W / DR / F / 2000
V:Brooklands Moonwalker / MV:Prinzipal
 
 
1907
Mantaro 8
W / Trak. / Schwb / 1998
V:Gribaldi / MV:Anduc
 
 
1297
Marietta 21
S / DR / Db / 2006
V:Giorgio N / MV:Lombard
 
 
1301
Mc Flurry Daim
H / KlDRpf / Palom / 2010
V:Eiluns Monopoly / MV:Rotspon
 
 
1302
Melina 73
S / DR / F / 2007
V:Pantani / MV:The Braes My Mobility
 
 
1303
Melvin 23
H / DR / Palom / 2005
V:Mangold / MV:The Braes My Mobility
 
 
1305
Messina 45
S / DR / FSti / 2006
V:Montpellier / MV:Murdock
 
 
1308
Minzlady
S / Trak. / B / 2006
V:Heops / MV:Sixtus
 
 
1309
Mirabilis 2
W / Old / Schi / 1994
V:Marlesko xx / MV:Adagio
 
 
1312
Mondo P
W / DR / F / 2006
V:Magareteau Beau Nash G.H. / MV:Seiron
 
 
1313
Mondrian 29
H / NF / R / 1997
V:Mambo Moscan / MV:Feldhof's Voltair
 
 
1314
Montanus Candy
S / Old / Db / 2008
V:Calido I / MV:Acord II
 
 
1316
Montanus Ciccolino
W / Holst / Schi / 2006
V:Coriano / MV:Cassini I
 
 
1317
Monte Castello 2
H / DR / Schi / 2004
V:Monte Christo / MV:Llanarth Fire Flyer
 
 
1318
Montelini 2
W / Holst / B / 2007
V:Con Air / MV:Cassini I
 
 
1320
Moonlight 274
W / n.b. / FSche / 2000
 
 
1323
Mr. Sie
H / Holst / Schwb / 2007
V:Montender / MV:Reichsgraf
 
 
1327
Myrstads Alessio
W / n.b. / B / 2005
N - Pferdename / KNR
 
 
1966
N'amour
H / OS / Db / 2007
V:Nintender / MV:Le Matin
 
 
1328
Na Also
H / DR / Df / 2004
V:Notre d'Amour / MV:Felix (n.gek.)
 
 
1330
Nanu 106
W / SAnha / B / 2001
V:Niron / MV:Adamo I
 
 
2005
Naomi 178
S / Holst / SCHI / 1998
V:Acord 2 / MV:Campione 1
 
 
1331
Nashville Sound
H / DR / 2003
V:Night-Cup / MV:Mambo Moscan
 
 
1334
Navarno
H / DR / B / 1997
V:Notre Beau / MV:Dublin
 
 
1965
Navitana
S / OS / Db / 2008
V:Nintender / MV:Le Matin
 
 
1336
Nepomuk 298
H / SF / B / 2001
V:Capricieux des Six Censes / MV:Jalisco B
 
 
1337
Neslon
H / Holst / B / 2006
V:Nekton / MV:Corrado I
 
 
1339
New Quincey
S / Holst / Db / 2008
V:New Quidam / MV:Caletto I
 
 
1340
New Wonder
H / DR / Palom / 2008
V:Night Dream / MV:Mozart II
 
 
1343
Nightflight 9
H / Trak. / Schwb / 2009
V:Elfado / MV:Biotop
 
 
1345
Noble Dancer JE
W / Old / F / 1997
V:Napoleon Quatre / MV:Duros 3471
 
 
1990
Nora 421
S / DR / R / 2004
V:Nobelboy / MV:Opal
 
 
1347
Nordlicht JLT
H / Holst / Db / 2008
V:Nekton / MV:Lord Calando
O - Pferdename / KNR
 
 
1352
Oakland's Doc Holiday
H / DR / F / 2010
V:FS Don't Worry / MV:Gromet (Rodanieh Rafaqa) ox
 
 
1353
Oakland's Fleur de Luxe
S / DR / Palom / 2010
V:FS Champion de Luxe / MV:Brooklands Moonwalker
 
 
1354
Obelisk 19
W / KWPN / Hlb / 1996
V:Feiner Stern / MV:Ronald
 
 
1355
Octavia 19
S / Holst / Schi / 1999
V:Calido I / MV:Acord II
 
 
1356
Old Chaplin
H / DR / Hlb / 2003
V:Old Chap / MV:Kaiserwalzer
 
 
1357
Olieta Ociende
S / KWPN / Schwb / 1996
V:Partout / MV:Marinier
 
 
1359
Orca 9
H / Trak. / B / 2009
V:Krokant / MV:Opernball
 
 
1360
Orlando 202
W / Trak. / Schi / 2000
V:Kronjuwel / MV:Le Bajar
P - Pferdename / KNR
 
 
1361
Padua 98
S / Holst / B / 2000
V:Chamonix / MV:Campione
 
 
1364
Panchotrois
H / DR / B / 1997
V:Panchero AA / MV:Heideparks Roeland
 
 
1366
Paritjätt
W / Russ. / Db / 1994
 
 
1367
Park's Topic
W / DR / Db / 2000
V:Troubadour / MV:Tajo
 
 
1369
Pascalino 7
H / Holst / B / 2006
V:Carolus I / MV:Ahorn Z
 
 
1370
Pasticcio
H / Westf / R / 2001
V:Pacco II / MV:Montmartre
 
 
1371
Patmos 6
W / Westf / Db / 1992
V:Paradox I / MV:Altenwalde
 
 
1372
Patschuli 6
S / Holst / Schi / 2000
V:Coronado / MV:Lord
 
 
1373
Pauline 249
S / Holst / B / 2000
V:Candillo / MV:Ligorett
 
 
1374
PAV Never Forget
H / DR / B / 2006
V:Niveau / MV:Nico The Champ
 
 
2006
Penelope 271
S / Holst / B / 2000
V:Alcatraz 14 / MV:Lasino
 
 
1376
Pepita 137
S / Holst / Db / 2000
V:Carolus I / MV:Cor de la Bryere
 
 
1378
Perinaldo
W / Hann / Schi / 2007
V:Perigueux / MV:Athletico
 
 
1380
Peter Pan 155
H / KWPN / B / 2004
V:Potsdam / MV:Hinault
 
 
1939
Petit Bamoyal
W / DR / Schi / 2008
V:Bazar 1 / MV:Monte Christo 22
 
 
1382
Petite Framiree
S / Holst / B / 2004
V:Dollar Du Murier / MV:Calando I
 
 
1923
Pettersson 4
H / Trak. / R / 2005
V:Donaufels 2 / MV:Kostolany
 
 
1387
Pik Dame L
S / Meckl. / B / 1998
V:Pinatubo / MV:Direx 3275
 
 
1388
Pikeur Barnetta
W / Westf / B / 2004
V:Baloubet du Rouet / MV:Polydor
 
 
1391
Pilula
S / Holst / Schi / 2004
V:Cascane / MV:Newton
 
 
1392
Pinas Pearlie
S / Bay / B / 2009
V:Don Diamond / MV:Piaster
 
 
1393
Pineda 2
S / Holst / Db / 2000
V:Alcatraz / MV:Loutano
 
 
1394
Pinta Cortina
S / Holst / B / 2000
V:Contender / MV:Alcatraz
 
 
1395
Pippi Lotta 10
S / Hann / B / 2000
V:Acorado I / MV:Gloster
 
 
1397
Pirola 21
S / Old / F / 2006
V:Donnerschwee / MV:Friedensfuerst
 
 
1399
Pollymaid
S / Hann / B / 2005
V:Prince Thatch xx / MV:Warkant
 
 
1400
Polo Star
H / Holst / B / 2003
V:Paramount / MV:Ligorett
 
 
1949
Poppelgardens Garant
W / DK / Db / 1997
 
 
1401
Porquito C
W / Holst / B / 2007
V:Paramount / MV:Gaspari I
 
 
1403
Preastons Priestwood
W / Wel.B / B / 2004
V:Priestwood Punchinello / MV:Pendock Plato
 
 
1405
Pretoria 26
S / Holst / B / 2000
V:Acorado I / MV:Literat
 
 
1406
Pride and Joy
W / Holst / B / 2003
V:Pasco / MV:Leonardo I
 
 
1407
Prima Ballerina 8
S / Brdbg / B / 1999
V:Lord Sinclair I / MV:Gotland
 
 
1412
Prinzess 409
S / Dt.Sp. / RkaSc / 2003
V:Expo'se / MV:Lord Sinclair I
 
 
1891
Proud Raffaelo
H / DR / B / 2009
V:Proud Rocketti / MV:Dexter S
 
 
1415
Puppenspieler 4
W / Westf / Db / 1998
V:Polygraf / MV:Pilot
Q - Pferdename / KNR
 
 
1416
Q Sieben 3
W / Hann / Schi / 2007
V:Quite Capitol / MV:Spitzweg
 
 
1417
Qienna 3
S / Holst / Schi / 2008
V:Quo Vados I / MV:Clearway
 
 
1418
Qsieben
W / Holst / B / 2007
V:Quantum / MV:Calato
 
 
1423
Quantanamera 9
S / Hann / B / 2005
V:Quidam's Rubin / MV:Acord II
 
 
1427
Quark
W / Holst / Schwb / 2006
V:Quo Vados I / MV:Capitol I
 
 
1428
Quater Fox
H / Dt.Sp. / F / 2009
V:Quaterback / MV:Donnersmarck
 
 
1429
Quatermoon
S / Dt.Sp. / F / 2009
V:Quaterback / MV:Caprimond
 
 
1434
Queensberry S
S / Meckl. / B / 2007
V:Quintender / MV:Solar
 
 
1435
Queeny 71
S / Holst / Schi / 2005
V:Quick Nick I / MV:Calido I
 
 
1439
Quent 5
H / Holst / Db / 2005
V:Quick Nick I / MV:Cantus
 
 
1440
Quentin Tarantino
W / Dt.Sp. / F / 2008
V:Quaterback / MV:Lauries Crusador xx
 
 
1914
Quibeau
W / Old / B / 2005
V:Quidam 8 / MV:Couleur Rubin
 
 
1445
Quick Fire 5
H / Holst / B / 2007
V:Quintero / MV:Contender
 
 
1446
Quick Girl 4
S / SBS / Schwb / 2000
V:Kannan / MV:Incitatus
 
 
1450
Quijano
H / Holst / B / 2006
V:Quinar / MV:Lascadell
 
 
1451
Quiklove des Monts
W / SF / B / 2004
V:Dollar Du Murier / MV:Oberon Du Moulin
 
 
1453
Quinc
H / Holst / B / 2006
V:Quidam's Rubin / MV:Camiros
 
 
1455
Quincy 58
W / Old / B / 1997
V:Quattro B / MV:Karon
 
 
1941
Quinlata
S / Holst / Schi / 2006
V:Quintero Ask / MV:Calato
 
 
1947
Quinn 17
H / Holst / B / 2007
V:Quick Nick 4 / MV:Leonid 19
 
 
1457
Quinta 83
S / Holst / B / 2006
V:Quintero / MV:Capitol I
 
 
1460
Quintana 31
S / Old / Schwb / 2005
V:Quality / MV:Landgold
 
 
1463
Quintero Grande 3
H / Holst / Db / 2006
V:Quintero / MV:Contender
 
 
1464
Quintess 12
S / Dt.Pf / B / 2006
V:Quebec / MV:Grandeur
 
 
1466
Quinto 63
W / Holst / B / 2007
V:Quintero / MV:Lavaletto
 
 
1468
Quintus 93
H / Holst / Schi / 2006
V:Quinar / MV:Capitol I
 
 
1469
Quintus B
H / Holst / B / 2003
V:Quebec / MV:Carthago
 
 
1470
Quintus S 2
H / Holst / BkaSc / 2006
V:Quintero / MV:Coronado
 
 
1472
Quira M
S / OS / B / 2007
V:Quality / MV:Grandero
 
 
1475
Quiska
S / Holst / B / 2008
V:Quo Vados I / MV:Concerto II
 
 
1478
Quite Right 3
H / Holst / B / 2003
V:Quick Star / MV:Acord II
 
 
1479
Quitschie
S / Old / B / 2006
V:Quite Capitol / MV:Chasseur I
 
 
1480
Quitte 12
S / Dt.Sp. / B / 2007
V:Quaterback / MV:Rubinstern Noir
 
 
1481
Quivive 12
W / Dt.Sp. / F / 2008
V:Quaterback / MV:Dionysos
 
 
1482
Quobra
S / Holst / Schi / 2005
V:Quebec / MV:Corrado I
 
 
1483
Quorado
W / Holst / B / 2005
V:Quite Capitol / MV:Acorado I
R - Pferdename / KNR
 
 
1486
Raja R
S / Holst / B / 2001
V:Lorentin I / MV:Lucky Lionell
 
 
1904
Ramon 186
W / Old / Db / 1997
V:Rubinstein 4
 
 
1487
Rapitala H
S / Holst / Schwb / 2001
V:Alcatraz / MV:Loutano
 
 
1488
Rappenbergs Diva
S / Hann / R / 2009
V:Desperados / MV:Sponeck
 
 
1489
Rappenbergs Sunrise
S / KlDRpf / Db / 2007
V:Rocketti / MV:Sponeck
 
 
1491
Rastello 7
W / Hann / B / 2006
V:N.N. / MV:Winter
 
 
1492
Ravello 39
H / Hann / 2000
V:Riccione / MV:Garant
 
 
1494
Ravissant Fille
S / Holst / B / 1999
V:Ramirado / MV:Mytens xx
 
 
1497
Rebell 549
W / Holst / Db / 2003
V:Ramiro's Son II / MV:Landlord
 
 
1498
Recastro
W / Old / Schwb / 2003
V:Regazzoni / MV:Castro
 
 
1499
Red Rockett Man
W / Hann / B / 2004
V:Rotspon / MV:Wolkenstein II
 
 
1500
Redcliff 4
W / Hann / F / 2006
V:Rascalino / MV:Latimer
 
 
1501
Redecker
H / Trak. / R / 2006
V:Kasparow / MV:Couleur-Fuerst
 
 
1502
Redwood 10
W / Old / F / 1998
V:Centauer Z / MV:Lindberg
 
 
1504
Reland
H / Dt.Sp. / Df / 2007
V:Relius / MV:Pesus xx
 
 
1506
Remember My Blue Boy
W / DR / Db / 1998
V:Candy Man II / MV:Mambo Moscan
 
 
1507
Renegade 34
W / Hann / B / 2005
V:Rotspon / MV:Bergamon
 
 
1508
Renoir 143
W / Hann / F / 2000
V:Rotspon / MV:Graf Sponeck
 
 
1509
Renoir's Romy
S / DR / Db / 2001
V:Renoir / MV:Brillant
 
 
1510
Reve de Soleil
W / DR / F / 2007
V:Seiron / MV:Contendro I
 
 
1511
Rich and Famous 2
S / Holst / Schi / 2001
V:Exorbitant xx / MV:Calando I
 
 
1513
Richie 26
W / Westf / F / 2003
V:Rilke / MV:Florestan I
 
 
1514
Ricky Ticky K
S / Holst / Db / 2001
V:Lorentin I / MV:Merano
 
 
1519
Rio Bonito 2
W / Hann / B / 2002
V:Rotspon / MV:Matcho AA
 
 
1520
Rishu
W / Hann / Db / 2006
V:Rascalino / MV:Cordoba
 
 
1521
Riva 80
S / Hann / R / 2004
V:Rotspon / MV:Weltruhm
 
 
1523
Robin Hood 216
W / Old / R / 2001
V:Rubin-Royal / MV:Donnerhall
 
 
1525
Rockwell's Son
W / Westf / B / 2001
V:Rockwell / MV:Greifswald
 
 
1529
Romeo des Vaux
H / SF / F / 2005
V:Qredo de Paulstra / MV:Quidam de Revel
 
 
1532
Rondo Veneziano 56
H / Brdbg / F / 2002
V:Roadster / MV:Acapulco
 
 
1533
Ronja 2053
S / Pony o.R / B / 2002
V:Maritim II / MV:Wallenstein
 
 
1536
Rose Response
S / Hann / Schwb / 2004
V:Rotspon / MV:Wolkenstein II
 
 
1540
Roubioso N
H / Hann / Db / 2003
V:Rotspon / MV:Rouletto
 
 
1542
Roxanne 132
S / Old / B / 2001
V:Relevant / MV:Warkant
 
 
1543
Royal Chocolate 5
W / Bay / B / 2006
V:Royaldik / MV:Welt As
 
 
1544
Royal Highness 12
S / Holst / B / 2001
V:Aljano / MV:Joost
 
 
1548
RPM Big Surprise
W / OS / R / 2004
V:Balou du Rouet / MV:Highvalley
 
 
1551
Rub-A-Dub
H / DR / BFalb / 2007
V:Rocketti / MV:Saturn
 
 
1552
Rubin Aktuell
H / Old / Db / 2004
V:Rubin-Royal / MV:Aktuell
 
 
1553
Rudi XXL
W / Hann / B / 2000
V:Rotspon / MV:Glueckspilz
 
 
1554
Rudy XS
W / Old / B / 2006
V:Rubinus / MV:De Niro
S - Pferdename / KNR
 
 
1662
Sümpathi
S / Hann / B / 2010
V:Scolari / MV:Londonderry
 
 
1980
S.I.E.C. Totalos B.J.
W / KWPN / B / 2000
V:Numero Uno
 
 
1557
Saale Hit
H / Hann / Schwb / 2007
V:Sandro Hit / MV:De Niro
 
 
1559
Sal 2
H / Lusit / R / 1999
V:Mississipe / MV:Golega
 
 
1560
Saluise
S / Holst / B / 2002
V:Contender / MV:Candillo
 
 
1561
Salusa Secunda B
S / Holst / B / 2002
V:Lancer II / MV:Silvester
 
 
1562
Salvador Joter
W / Holst / Schwb / 2008
V:Singulord Joter / MV:Landgraf I
 
 
1563
Salvano 5
H / Meckl. / Schwb / 2007
V:Saverio / MV:Juventus
 
 
1566
San Cloud's Lilly
S / Hann / B / 2009
V:San Amour / MV:Wolkenstein II
 
 
1568
San Giorgius
H / Old / Schwb / 2008
V:San Amour / MV:Carismo
 
 
1571
Sandelano
W / DR / Schi / 1998
V:Saturn / MV:Radautz
 
 
1573
Sandmann 51
W / DR / BFalb / 2004
V:Saturn / MV:Shaston Paradox
 
 
1979
Sandro-Quin
S / Old / B / 2002
V:San Juan 3
 
 
1575
Sanna 6
S / Holst / Db / 2002
V:Canturo / MV:Aloube Z
 
 
1578
Santa Karissima
S / Trak. / Db / 2008
V:Kasimir / MV:Freudenfest
 
 
1579
Santiago SL
H / Bay / Db / 2005
V:San Rubin / MV:Donnerhall
 
 
1580
Santinello
W / Old / R / 2005
V:Stedinger / MV:Don Primero
 
 
1584
Sarawati
S / Hann / R / 2008
V:Sandro Hit / MV:De Niro
 
 
1587
Schönfeld's Mouromax
H / Old / B / 2010
V:San Amour / MV:Caprimond
 
 
1589
Seal 4
H / Trak. / Db / 2005
V:Gribaldi / MV:Exclusiv
 
 
1590
Seaside Mephisto
W / Wel.C / B / 2002
V:Horsegate Minstrel / MV:Palatinate Rodrigo
 
 
1592
See You Again
H / Old / Df / 2008
V:Serano Gold / MV:Leggiero
 
 
1595
Seneca 21
H / Hann / R / 2006
V:Stedinger / MV:De Niro
 
 
1596
Senza Mo 2
W / Old / B / 2008
V:Sir Donnerhall I / MV:Larinero
 
 
1597
September 25
S / SAnha / Df / 2002
V:Samba Hit I / MV:Galib Ben Afas ox
 
 
1598
Seraphina 18
S / Hann / R / 2009
V:Soliman de Hus / MV:Rotspon
 
 
1599
Sergeant Pepper TSF
W / Trak. / 2000
V:Exclusiv / MV:Enrico Caruso
 
 
1603
Shantou 8
S / Westf / B / 2009
V:Sir Donnerhall I / MV:Larome
 
 
1984
Sid 32
W / Hann / DF / 2007
V:Stolzenberg / MV:Bold Indian xx
 
 
1925
Sidano 2
W / KWPN / Schi / 1999
 
 
1608
Sidney Bay
H / Trak. / Db / 2007
V:Axis / MV:Kostolany
 
 
1609
Siebter Sinn
W / Hann / Df / 2009
V:Sir Donnerhall I / MV:Rubin-Royal
 
 
1610
Siegfried SL
W / Old / B / 2009
V:Sieger Hit / MV:Jazz Time
 
 
1922
Silja M
S / OS / Db / 2003
V:Chambertin 3
 
 
1613
Silvia Omega
S / Hann / F / 2008
V:Scolari / MV:Londonderry
 
 
1615
Simply Red 45
H / Hann / F / 2008
V:Sir Donnerhall I / MV:Wolkenstein II
 
 
1616
Sinatra 24
W / OS / Db / 2008
V:Stalypso / MV:Jesion
 
 
1617
Sincash
W / Holst / Schwb / 2008
V:Singulord Joter / MV:Cash and Carry
 
 
1619
Singulord Saphier
H / Holst / Db / 2007
V:Singulord Joter / MV:Acord II
 
 
1623
Sirius 199
W / Trak. / 2006
V:Insterburg / MV:Matador
 
 
1625
Skatman 3
W / Hann / F / 2001
V:Stakkato / MV:Gralsritter
 
 
1629
Solare
S / Hann / Db / 2007
V:Schwarzenegger / MV:Prince Thatch xx
 
 
1630
Soleil de Poesie WSc
S / Old / B / 2009
V:Samba Hit I / MV:Unkensee
 
 
1631
Solena
S / Meckl. / B / 2009
V:Sergeant Pepper I / MV:Juventus
 
 
1632
Solice 2
S / Hann / Db / 2008
V:Sinatra Song / MV:Hofrat
 
 
1983
Solist 152
W / Hann / R / 2008
V:Salito / MV:Gajus
 
 
1935
Solo Dancer 3
H / Hann / B / 2010
V:Sir Donnerhall / MV:Feiner Stern
 
 
1634
Solos Lepanto
W / DWB / Hlb / 1998
V:Lord Cantus / MV:Larno
 
 
1636
Son of Hope
W / Hess / F / 2007
V:Sorento / MV:Warkant
 
 
1638
Sorceress
S / AESRpf / B / 2003
V:Cabri d'Elle / MV:Acord II
 
 
1639
Souris 15
S / Hann / B / 2007
V:Schwarzenegger / MV:Walt Disney I
 
 
1642
Splendid Spring
S / Hann / B / 2007
V:Stedinger / MV:Landor S
 
 
1643
St. Anton
W / Hafl. / F / 2003
V:Steintaler / MV:Angelo
 
 
1985
Stakata
S / 2007
 
 
1645
Stakkadero
W / Hann / Schwb / 2006
V:Stakkato / MV:Calypso II
 
 
1647
Stallone 21
W / Hann / R / 2007
V:Stedinger / MV:Graf Grannus
 
 
1650
Star of Rubica
W / Old / Db / 2007
V:Sandro Hit / MV:Royal Diamond
 
 
1654
Steendieks Maximus
H / DR / B / 2007
V:Mad Max / MV:Natoheld
 
 
1655
Steinelfe 3
S / DR / B / 2003
V:No Limit / MV:Gaibon Ben Mors ox
 
 
1657
Stradivarius 4
W / DWB / F / 2004
V:Michellino / MV:Don Schufro
 
 
1658
Streicher 2
W / DR / B / 2005
V:Sambesi / MV:Stephan B 450
 
 
1660
Sugar 150
H / Old / R / 2009
V:Sir Donnerhall I / MV:Silvio I
 
 
1661
Sugar Boy 14
W / Dt.Sp. / Schi / 2006
V:Saccor / MV:Kolibri
 
 
1663
Sun City 4
S / Old / Df / 2008
V:Sungold / MV:Don Schufro
 
 
1666
Sunny Hit 2
W / Old / 2004
V:Sunny-Boy / MV:Rubinstein I
 
 
1667
Sunrise Avenue 9
W / Hann / R / 2009
V:Sarkozy / MV:Wolkenstein II
 
 
1668
Sunsalve
W / Holst / F / 2006
V:Singulord Joter / MV:Concerto II
 
 
1670
Suvi
S / Hann / B / 2007
V:Stalypso / MV:Ramiro As
 
 
1929
Swarovskis Dark Dancer
W / Hann / Db / 2009
V:Swarovski
 
 
1672
Sydney 223
W / Hann / R / 2005
V:Stolzenberg / MV:Espri
 
 
1673
Sympathie B
S / Holst / B / 2008
V:Almoretto / MV:Sympatico
 
 
1910
Syndicate 2
S / Hann / B / 2007
V:Stolzenberg / MV:Robin Z
T - Pferdename / KNR
 
 
1680
Tallinn 2
H / OS / Db / 2006
V:Toulon / MV:Azett
 
 
1682
Tango 246
W / Trak. / F / 2001
V:Pritok / MV:89 Gret(ex Goelro) 4
 
 
1888
Temptation WE
H / DR / R / 2007
V:Trentino 8 / MV:Black Dancer
 
 
1685
Tequila Sunrise 43
S / Holst / B / 2003
V:Chalan / MV:Acobat II
 
 
1689
Tiger V
H / KWPN / B / 1997
V:Lincoln / MV:Gentleman
 
 
1690
Tikeur
S / Holst / Schi / 2003
V:Chalan / MV:Capitol I
 
 
1691
Tine 22
S / Holst / B / 2003
V:Quantum / MV:Carthago
 
 
1692
Tinka's Sun
H / Hann / Schi / 2008
V:Tinka's Boy / MV:Raphael
 
 
1693
Titanic D'Estran
H / SF / B / 2007
V:Helios de la Cour II / MV:Verdi
 
 
1695
Tologa Bay BF
S / Holst / Db / 2003
V:Contendro I / MV:Ramirado
 
 
1698
Toulouse 65
S / OS / B / 2003
V:Fighting Alpha / MV:Mytens xx
 
 
1700
Travenort's Cascanto
W / Holst / Schi / 2007
V:Canto / MV:Carthago
 
 
1701
Trijarka
S / Holst / B / 2003
V:Calato / MV:Julio Mariner xx
 
 
1702
Tuja 6
S / Holst / Db / 2003
V:Parco xx / MV:Cantus
 
 
1704
Twiggy R
S / Holst / B / 2003
V:Lasino / MV:Ariadus
 
 
1706
Tyra M
S / DR / B / 2007
V:Dumbledor AT / MV:Principal Boy
U - Pferdename / KNR
 
 
1709
Ulfart
W / Holst / Db / 2007
V:Urleven Pironniere / MV:Contender
 
 
1948
Un Avenir Des Peux
H / SF / B / 2008
V:Ilvien des Mielles 2 / MV:Visa Calvaro
 
 
1713
Unique 42
S / Holst / Schwb / 2004
V:Quantum / MV:Locato
 
 
1716
Up to Date 63
W / Hann / B / 2007
V:Uccello / MV:Landadel
 
 
1722
Uva Bianca L
S / Holst / Schi / 2004
V:Carolus I / MV:Laurin
V - Pferdename / KNR
 
 
1723
Va Bene 4
S / Holst / B / 2005
V:Quality / MV:Barnaul xx
 
 
1725
Valaquenta B
S / Holst / Schwb / 2005
V:Levisto / MV:Silvester
 
 
1726
Valerie 57
S / Holst / Schi / 2005
V:Casco / MV:Campione
 
 
1728
Vancouver 35
W / KWPN / B / 2004
V:Voltaire / MV:Zuidhorn
 
 
1729
Vandalia BF
S / Holst / Schwb / 2005
V:Carry / MV:Contender
 
 
1730
Vanea C
S / Holst / B / 2005
V:Quintero / MV:Lavall II
 
 
1731
Veloce
S / Holst / B / 2005
V:Fighting Alpha / MV:Quinar
 
 
1732
Velvet 98
S / Holst / Schi / 2005
V:Cassini II / MV:Lancer II
 
 
1735
Vergiß mein nicht
S / Holst / B / 2005
V:Limbus / MV:Alcatraz
 
 
1736
Veritas 28
S / Holst / Schwb / 2005
V:Nekton / MV:Lancer II
 
 
1739
Vienetta 6
S / Holst / Schi / 2005
V:Caitano / MV:Cor de la Bryere
 
 
1744
Vis a Via
S / Holst / B / 2005
V:Sevillano xx / MV:Loutano
W - Pferdename / KNR
 
 
1805
Wölkchen 21
S / Holst / B / 2006
V:Concept / MV:Lennon
 
 
1751
Wai-Fey
S / Hann / F / 2003
V:Waikiki I / MV:Western Star
 
 
1752
Waikato 46
W / Hann / F / 2000
V:Welser / MV:Don Carlos
 
 
1753
Waikiki Sunset
S / Holst / B / 2006
V:Cassini II / MV:Locato
 
 
1754
Wakonda 72
S / Holst / B / 2006
V:Limbus / MV:Come On
 
 
1755
Waldenser 28
H / Hann / R / 2003
V:Worldly I / MV:Amerigo Vespucci xx
 
 
1757
Wallstreet 52
S / Holst / B / 2006
V:Caretino / MV:Aljano
 
 
1758
Wanlandi 2
W / Hann / Df / 2008
V:Weltmeyer / MV:Matcho AA
 
 
1759
Wapascha 2
S / Hann / R / 2002
V:Worldly I / MV:Westwall
 
 
1760
Wapiti 143
S / Holst / Schi / 2006
V:C-Trenton Z / MV:Lord Calando
 
 
1765
Wayland Russian Roulette
H / NF / B / 1997
V:Katric Capers / MV:Tomatin Golden Gorse
 
 
1766
Weasley Mr.
H / Hann / F / 2004
V:Worldly I / MV:Trapper
 
 
1768
Wega 337
S / Hann / B / 2002
V:Welser / MV:Glueckspilz
 
 
1770
Welacrus
S / Hann / F / 2008
V:Weltbogen / MV:Lauries Crusador xx
 
 
1918
Wells Fargo 14
W / Hann / F / 2003
V:Welser 2
 
 
1902
Weltenlaune
S / Hann / B / 2007
V:Weltmeyer
 
 
1774
Weltprinz 8
W / Hann / F / 2000
V:Wolkentanz I / MV:Wanderbursch II
 
 
1775
Wenga 9
S / Hann / Db / 2008
V:Weltbogen / MV:Aalborg
 
 
1776
Wernher 3
W / Hann / B / 2003
V:Worldly I / MV:Bold Indian xx
 
 
1778
Westergärden - Paw
W / DWB / Db / 2003
V:Come Back II / MV:Raimondo
 
 
1780
What a Feeling 23
H / Hann / Db / 2005
V:Worldly I / MV:Friedenstraum
 
 
1781
Whinney 2
S / KWPN / Schi / 2003
V:Celano / MV:Kigali
 
 
1782
White Queen
S / Holst / Schi / 2006
V:Cypriano / MV:Riverman
 
 
1785
Whitney D
S / Holst / B / 2006
V:Cristo / MV:Cantus
 
 
1790
Wie Vegas
S / Holst / B / 2006
V:Casiro I / MV:Merano
 
 
1793
Wienna K
S / Holst / Schi / 2006
V:Cassaro / MV:Carvallo BB
 
 
1794
Willi Wacker 13
W / Hann / F / 2003
V:Wilawander xx / MV:Regazzoni
 
 
1797
Windhuk 50
W / Hann / Df / 2005
V:Weltmeyer / MV:Lungau
 
 
1802
Wissy 3
S / BWP / B / 2008
V:Winningmood van de Arenberg / MV:Elmero B
 
 
1803
Witney 13
S / DR / B / 2002
V:Brillant / MV:Leonardo
 
 
1900
Wizard 56
H / Hann / Schwb / 2004
V:Weltruhm
 
 
1804
Wolfstanz 3
W / Trak. / R / 2008
V:Ballzauber / MV:Kostolany
 
 
1812
Wolterra
S / Holst / B / 2006
V:Casall / MV:Calypso I
 
 
1816
Wordgy
W / Hann / F / 2003
V:Worldly I / MV:Pablo
 
 
1817
World Idol
H / Old / Db / 2001
V:Welt Hit II / MV:Manstein
 
 
1819
Worldly's Lady 3
S / Hann / F / 2004
V:Worldly I / MV:Narew xx
 
 
1820
Wow 5
W / Dt.Pf / B / 2008
V:Casall / MV:Watzmann
 
 
1826
Wyoming 193
S / Holst / B / 2006
V:Cartani / MV:Roman
Z - Pferdename / KNR
 
 
1828
Zafira 24
S / Holst / B / 2007
V:Contact Me / MV:Acord II
 
 
1830
Zaira H
S / Holst / BkaSc / 2007
V:Capitalist / MV:Montanus
 
 
1831
Zalina 5
S / Holst / B / 2007
V:Canto / MV:Cambridge
 
 
1832
Zamarra
S / Holst / Schi / 2007
V:Calato / MV:Coronado
 
 
1838
Zarana 2
S / Holst / B / 2007
V:Casall / MV:Acord II
 
 
1844
Zarina K
S / Holst / Db / 2007
V:Carrico / MV:Roderik
 
 
1845
Zarway
S / Holst / Schi / 2004
V:Clearway / MV:Lavado
 
 
1848
Zaubermaus 22
S / Holst / B / 2007
V:Lorentin I / MV:Coriander
 
 
1850
Ze Roberta
S / Holst / Schi / 2007
V:Cartani / MV:Lincoln
 
 
1851
Zee Me 2
S / Holst / B / 2007
V:Crawford / MV:Esteban xx
 
 
1852
Zenia 7
S / Holst / Db / 2007
V:Colman / MV:Caletto III
 
 
1858
Ziave
S / Holst / B / 2007
V:Canturo / MV:Coriano
 
 
1995
Zielona 2
S / Holst / B / 2007
V:Askari / MV:Candillo
 
 
1862
Zinne
S / Holst / B / 2007
V:Clearway / MV:Carano
 
 
1864
Zitano 2
W / Hann / B / 2002
V:Zacharias / MV:Pik Bube I
 
 
1865
Zoe 48
S / Holst / F / 2007
V:Calido I / MV:Alasca
 
 
1868
Zouri
S / Holst / B / 2007
V:Con Air / MV:Calypso I
 
 
1869
Zuckerschnut T
S / Holst / B / 2007
V:Lancer II / MV:Calando I
 
 
1870
Zukunft 23
S / Holst / B / 2007
V:Cardenio / MV:Logan
 
 
1871
Zusmeida CWF
S / Holst / B / 2007
V:Orleandro / MV:Contender
 
 
1874
Zypern 4
S / Holst / B / 2007
V:Landos / MV:Caretino
 
 
1875
Zyraa
S / Holst / Db / 2007
V:Cassini II / MV:Lantaan