Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 142 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
0157
Akido 19
W / Holst / B / 2007
V:Landos / MV:Lagos
 
 
0002
Alessandro 47
W / Holst / Schwb / 2009
V:Aljano / MV:Lucky Lionell
 
 
0003
All my Life 4
W / Holst / B / 2010
V:Almoretto / MV:Lancetto
 
 
0004
All the Time
W / DR / B / 2009
V:Argentino / MV:Kennedy WE
 
 
0005
Andiamo 263
W / NRPS / B / 2010
V:Amando / MV:Cabochon
 
 
0006
Antonijo
W / Holst / B / 2009
V:Aljano / MV:Linaro
 
 
0007
Asterix 593
W / Holst / B / 2002
V:Aljano / MV:Carpaccio
 
 
0008
Atorka de Krebrejoe
S / Holst / B / 2008
V:Con Air / MV:Amigo xx
B - Pferdename / KNR
 
 
0010
Baru 2
W / Holst / B / 2009
V:Baldini II / MV:Cassini II
 
 
0011
Bella Calazia
S / Holst / Schi / 2009
V:Calazio I / MV:Contendro I
 
 
0012
Bellissa G
S / Hann / Df / 2011
V:Belissimo M / MV:Weltruhm
 
 
0013
Bogota 2
S / Holst / B / 2009
V:Diarado / MV:Acorado I
 
 
0009
Bõrin
S / Holst / Db / 2009
V:Crawford / MV:Redfort
 
 
0014
Brooklin 2
W / Hann / F / 2010
V:Bonifatius / MV:Wilawander xx
C - Pferdename / KNR
 
 
0015
Cambados
W / Holst / BkaSc / 2007
V:Calido I / MV:Grundyman xx
 
 
0016
Camillo 142
W / Holst / Schi / 2004
V:Calato / MV:Martel xx
 
 
0017
Can Be Famous
W / Holst / Db / 2008
V:Cormint / MV:Zuenftiger xx
 
 
0018
Candelano
W / Meckl. / B / 2008
V:Carrico / MV:Big Shuffle xx
 
 
0019
Canducci 2
H / Holst / B / 2006
V:Candillo / MV:Athlet Z
 
 
0020
Cantuccini RN
S / Holst / Schi / 2009
V:Cancara / MV:Cristo
 
 
0021
Carlos San
W / DR / B / 2006
V:FS Champion de Luxe / MV:Kaiserjaeger xx
 
 
0022
Carrica
S / Holst / B / 2007
V:Carrico / MV:Corrado I
 
 
0023
Casparo 31
W / Hann / B / 2012
V:Comte / MV:For Feeling
 
 
0024
Cassandra 381
S / Holst / B / 2012
V:Canstakko / MV:Jayadeva de Mackinac AA
 
 
0025
Cassinjo
W / Holst / Schi / 2007
V:Cassini II / MV:Leandro
 
 
0026
Cassis S
W / Holst / Schi / 2009
V:Cassiano / MV:Coriano
 
 
0027
Catagena 2
S / Holst / B / 1998
V:Coriano / MV:Lenz
 
 
0028
Catalya
S / Hann / B / 2009
V:Castus I / MV:Grand Cru
 
 
0029
Cayenne CA
S / Holst / Schi / 2013
V:Connor / MV:Sandro
 
 
0030
Celebration RN
H / Holst / Db / 2012
V:Cormint / MV:Carrico
 
 
0031
Charan 7
H / Holst / B / 2003
V:Chalan / MV:Capitol I
 
 
0032
Chelsea 133
S / Holst / Schi / 2010
V:H-Ekwador / MV:Lorentin I
 
 
0033
Chiodetta
S / Westf / Schi / 2004
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Grandeur
 
 
0034
Christrose 9
S / Holst / Schi / 2010
V:Cassini I / MV:Calido I
 
 
0035
City 12
S / Holst / Schi / 2010
V:Calido I / MV:Corrado II
 
 
0036
Coeur de l'Amour
W / Holst / 2012
V:Cormint / MV:Zuenftiger xx
 
 
0037
Colmax
W / Holst / Schi / 2004
V:Colman / MV:Oglio xx
 
 
0038
Colorado 189
H / Holst / B / 2004
V:Consens / MV:Calypso I
 
 
0039
Comme Ci Comme Ca 6
H / DR / Schi / 2008
V:FS Champion de Luxe / MV:Desperado K
 
 
0040
Comte de Macao
W / Holst / Schi / 2008
V:Cassini II / MV:Ritual
 
 
0041
Consir S
W / Holst / B / 2008
V:Con Air / MV:Cassini I
 
 
0042
Constentin
W / Holst / B / 2008
V:Cassini II / MV:Mytens xx
 
 
0043
Contendor 6
H / Old / Db / 2003
V:Contendro I / MV:Compliment
 
 
0044
Copland 3
W / Holst / B / 2007
V:Cassiano / MV:Contender
 
 
0045
Copy of Fame
S / Holst / B / 2010
V:Clinsmann / MV:Lavall I
 
 
0046
Coraco
W / Old / Db / 2001
V:Coromino / MV:Acord II
 
 
0047
Corazon 33
W / Holst / Db / 2007
V:Canto / MV:Contender
 
 
0048
Coriana 45
S / Holst / Db / 2008
V:Coriano / MV:Exorbitant xx
 
 
0049
Corot du Buisson Z
W / Z.Rpf / Schi / 2007
V:Calvaro Z / MV:Ksarset Z xx
 
 
0050
Cortina 232
S / Holst / F / 2010
V:Cancara / MV:Fighting Alpha
 
 
0051
Courage G
W / Old / Db / 2011
V:Cadensky / MV:Levantos I
 
 
0052
Curiosa 3
S / OS / B / 2009
V:Champion For Pleasure / MV:Quite Capitol
D - Pferdename / KNR
 
 
0054
Dante 115
W / Holst / B / 2011
V:De Chirico / MV:Contender
 
 
0055
De Vito 18
H / Hann / B / 2006
V:Der Lord / MV:Gambler's Cup xx
 
 
0056
Deauville LG
H / Holst / B / 2011
V:Castelan / MV:Corrado I
 
 
0057
Dialetta
S / Old / Db / 2009
V:Diarado / MV:Lordanos
 
 
0058
Diarado's Diamond
S / Holst / Db / 2010
V:Diarado / MV:Alasca
 
 
0060
Dicaro
W / Holst / B / 2006
V:Diamant de Semilly / MV:Cantus
 
 
0061
Django 188
W / SAnha / B / 1997
V:Drosselbart / MV:Pakt
 
 
0062
Dolce Mio
W / Bay / Db / 2010
V:Delatio / MV:Concerto Grosso
 
 
0063
Don Levanto 2
W / Hann / B / 2005
V:Don Marcello / MV:Lehnsherr
 
 
0064
Donella 17
S / Old / R / 2005
V:Don Kennedy / MV:Don Schufro
 
 
0065
Dooleys 4
W / Hann / B / 2009
V:Don Frederico / MV:Weltruhm
E - Pferdename / KNR
 
 
0068
Edina 39
S / Trak. / B / 2001
V:Freudenfest / MV:Guter Stern
 
 
0069
Empire 173
W / Holst / Schwb / 2003
V:Esteban xx / MV:Akinos
F - Pferdename / KNR
 
 
0071
Faeldgõrdens Waterlou
W / DWB / Db / 2004
V:Louvre S (DNK) / MV:Midt-West Ibi-Light
 
 
0072
Faithful 9
S / Holst / B / 2013
V:Catoo / MV:Lorentin I
 
 
0074
Favorit de Semilly
W / Hann / Db / 2014
V:Favorit Ask (BEL ex: Favortit / MV:Acorado I
 
 
0075
Feldgoldlilie
S / Old / Db / 2007
V:Sir Donnerhall I / MV:De Niro
 
 
0078
Fine and Fancy
S / Hann / Df / 2010
V:Fidertanz / MV:Sandro Hit
 
 
0079
Flaneur's Edition
W / Meckl. / F / 2010
V:First Edition / MV:Lancado
 
 
0080
Focus H
W / SAnha / B / 1998
V:Farinelli / MV:Adamit II
 
 
0081
Four Seasons PKZ
H / Holst / Schi / 2006
V:For Pleasure / MV:Lancer II
 
 
0082
Francesco 69
W / Hann / Db / 2007
V:Florencio I / MV:Compliment
G - Pferdename / KNR
 
 
0083
Garibaldo 3
W / Meckl. / Schwb / 2007
V:Grabenstern I / MV:Akatschi
 
 
0084
Godius
W / Rhld / B / 2001
V:Goethe / MV:Grannus
 
 
0086
GVK Richthofen
W / DR / Schi / 2012
V:Rex the Robber / MV:Losander
H - Pferdename / KNR
 
 
0087
Hardrock Lady
S / DSP / F / 2009
V:Relius / MV:Paradiesvogel
 
 
0088
Heftyre
W / Holst / Db / 2003
V:Hunter / MV:Lesanto
 
 
0090
Holsteins Darling
H / DR / Db / 2009
V:FS Disagio / MV:Waldemar
 
 
0091
Holsteins Dooley
W / DR / F / 2006
V:FS Disagio / MV:Horsegate Minstrel
 
 
0092
Holsteins Whisper
H / DR / B / 2006
V:Holsteins Wellness / MV:Donauwind
I - Pferdename / KNR
 
 
0093
Imperial G
W / Trak. / F / 2010
V:Mendelsohn / MV:Hercules
 
 
0094
Incredible 5
W / Trak. / R / 2007
V:Imperio / MV:Kennedy
 
 
0095
Inga-Lill J-Lid
S / SWB / Db / 2010
V:C-Indoctro / MV:Voltaire
J - Pferdename / KNR
 
 
0096
Jasper 196
W / Trak. / Schi / 2006
V:Schoenbrunn / MV:Schampus
K - Pferdename / KNR
 
 
0097
Kalani BS
H / Trak. / B / 2007
V:Hofrat / MV:Amelio
 
 
0098
Konzertina 2
S / Trak. / B / 2008
V:Polarzauber / MV:Lauries Crusador xx
 
 
0099
Küchenplans Coconut
S / Holst / B / 2010
V:Larimar / MV:Kilian
L - Pferdename / KNR
 
 
0101
Lady Gaga 36
S / Old / B / 2009
V:Lordanos / MV:Landor S
 
 
0102
Lakota 34
W / Hann / B / 2010
V:Lauries Crusador xx / MV:Wakidi
 
 
0103
Lemon Li
W / Old / B / 2003
V:Landcapitol / MV:Glücksklee
 
 
0104
Let's Fly 15
W / DSP / Db / 2011
V:L'Ami / MV:Levisto
 
 
0105
Levisto W
W / Hann / B / 2007
V:Lesieux / MV:Marcodeur
 
 
0106
Little Luy
W / Holst / B / 2009
V:Landos / MV:Cassini I
 
 
0107
Londontime's Diva
S / Hann / B / 2008
V:Londontime / MV:Oxford
 
 
0108
Lorentina von Sylt
S / Holst / B / 2014
V:Catoo / MV:Lorentin I
 
 
0109
Louis 335
W / Holst / B / 2010
V:Landzauber / MV:Consens
 
 
0159
Lucido M
W / Holst / B / 1999
V:Literat / MV:Arratos xx
M - Pferdename / KNR
 
 
0111
Mrs.Oats
S / Old / Db / 2005
V:Quidam de Revel / MV:Landadel
 
 
0112
My Lord 116
W / DR / B / 2006
V:Mad Max / MV:Calvados
N - Pferdename / KNR
 
 
0113
Naldo 24
W / DR / B / 2008
V:Nemax / MV:Lucky Strike
 
 
0114
Navares
W / Holst / B / 2006
V:Newton / MV:Sir Dancer xx
 
 
0115
Nekton's Nikita
S / Holst / B / 2007
V:Nekton / MV:Leandro
 
 
0116
Nick Nack 4
W / DR / F / 2012
V:Heidbergs Nancho Nova / MV:FS Chicago
O - Pferdename / KNR
 
 
0117
O'Browny J E
S / ZW / B / 2008
V:Ovaro / MV:Frappant
P - Pferdename / KNR
 
 
0119
Penelope 287
S / Holst / Db / 2001
V:Pershing / MV:Silvester
 
 
0120
Peppino 152
W / Westf / B / 2004
V:Finley-M / MV:Phantom
 
 
0156
Piccolino 68
W / Westf / F / 2002
V:Fürst Piccolo / MV:Bogenschuetze
 
 
0122
Pilgrim M
W / Old / Schi / 2009
V:Paramount / MV:Machandel
 
 
0123
Proud Dante Mio
W / DR / Df / 2004
V:Dexter / MV:Coriano
Q - Pferdename / KNR
 
 
0124
Qjulio E
W / Holst / F / 2009
V:Quo Vados I / MV:Julio Mariner xx
 
 
0125
Quantara P
S / Holst / B / 2008
V:Quadrigo / MV:Sandro
 
 
0126
Quitania 5
S / Old / Df / 2008
V:Quaterman I / MV:Worldman
 
 
0127
Quiwi Boy
W / Holst / B / 2011
V:Quiwi Dream / MV:Lucky Champ
R - Pferdename / KNR
 
 
0128
Ricarda 280
S / Holst / B / 2002
V:Acord II / MV:Chamonix
 
 
0130
Romadour 16
W / Holst / Db / 2002
V:Ramirado / MV:Lebrecht
S - Pferdename / KNR
 
 
0131
Samber 9
H / B / 2009
 
 
0132
Scofield 3
W / Hann / B / 2007
V:Stalypso / MV:Caletto I
 
 
0158
Serge Leon
W / Old / B / 2009
V:Sergio Rossi / MV:Rohdiamant
 
 
0133
Shakira 428
S / OS / B / 2009
V:Singulord Joter / MV:Acodetto I
 
 
0134
Sheldon 4
W / Holst / B / 2009
V:Singulord Joter / MV:Concept
 
 
0160
Siddhartha 13
S / Old / B / 2008
V:Serano Gold / MV:Rohdiamant
 
 
0135
Sir Willy 3
W / Old / Db / 2005
V:Sagnol / MV:Drakdream
 
 
0136
Sita M
S / Hann / R / 2008
V:San Remo / MV:Sherlock Holmes
 
 
0137
Solea 11
S / DR / B / 2012
V:Mentano K / MV:Sambesi
 
 
0139
Springdelight
S / DR / B / 2011
V:Nemax / MV:Bernstein
 
 
0140
Steendieks Sandro
W / DR / B / 2005
V:Sambesi / MV:Brillant
 
 
0141
Step by Step 23
W / Old / B / 2008
V:Sunny-Boy / MV:Rosier
 
 
0142
Sunnyside up 2
W / Westf / B / 2006
V:Sir Donnerhall I / MV:Florestan I
 
 
0143
Sunseo
H / Holst / B / 2011
V:Stakkato / MV:Coriolan
 
 
0144
Supreme 17
S / Trak. / R / 2013
V:Hirtentanz / MV:Grafenstolz
 
 
0138
S÷÷te Deern
S / Holst / B / 2011
V:Cassini I / MV:Contender
T - Pferdename / KNR
 
 
0145
Teresitas vom Krotenbach
S / Trak. / B / 2007
V:Occacio / MV:Donaufuerst
 
 
0146
Tillit
S / Holst / B / 2007
V:Crawford / MV:Contender
 
 
0147
Titolas
H / Hann / R / 2012
V:Totilas / MV:Stedinger
V - Pferdename / KNR
 
 
0148
Valentino 372
W / DWB / B / 2009
V:Blue Hors Rosoff / MV:Kanudos xx
W - Pferdename / KNR
 
 
0149
Wandor AS
H / Pinto / BSche / 2012
V:Wander van't Grupje / MV:Gharib
 
 
0151
Wineta 3
S / Meckl. / Schwb / 2008
V:World Pleasure / MV:Astor
 
 
0152
Winnipeg 258
S / Holst / Schi / 2006
V:Corrado I / MV:Cascavelle
Z - Pferdename / KNR
 
 
0154
Zalina IV
S / Holst / B / 2007
V:Canto / MV:Cambridge
 
 
0155
Zanneke
S / Holst / B / 2007
V:Lancer II / MV:Corrado I