Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 444 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
0001
A sweet dream S
S / Old / B / 2008
V:Stedinger / MV:Zymbal I
 
 
0002
Acolito's Ass
W / Hann / B / 2009
V:Acolito / MV:Salieri
 
 
0003
Acteur l' Alf
W / Württ / B / 2005
V:Abke / MV:Landadel
 
 
0004
Adelheid 53
S / Old / Df / 2012
V:Armitage / MV:Grannus
 
 
0005
Aerosmith
H / Hann / F / 2008
V:Almaz / MV:Matterhorn
 
 
0006
Alascari
W / Ita.W / B / 2012
V:Cascari / MV:Alasca
 
 
0007
Albarolo
H / Trak. / B / 2012
V:Herbstk÷nig / MV:Polarion
 
 
0008
Alexa B 2
S / Old / B / 2003
V:Araconit / MV:Akzent I
 
 
0009
Alfons 52
W / Grpf.o.R / Schi / 2006
 
 
0010
Alghero 2
W / KWPN / B / 2005
V:Querlybet Hero / MV:Dageraad
 
 
0011
Amazona 4
S / Schwb / 2010
 
 
0012
American's Kalimero
H / Dt.Pf / F / 2008
V:American Pie / MV:Kolibri
 
 
0013
Amigo para la Vida 3
W / Bay / Df / 2012
V:Amman / MV:Ricardo
 
 
0014
Amiro L
W / Old / B / 2004
V:Anton / MV:Salient xx
 
 
0015
Amy 111
S / Old / B / 2001
V:Acorado I / MV:Andre
 
 
0016
Angie 216
S / ZW / B / 2003
V:Consens / MV:Algra
 
 
0017
Anna 187
S / Dt.Pf / Db / 2006
V:Aralimbo / MV:Freimut
 
 
0018
Annabell 472
S / DSP / Hlb / 2007
V:Baloubino B / MV:Allround
 
 
0019
Anton 694
W / Ung. / Schi / 2005
V:Attila
 
 
0020
Antonellos Fuxi
W / Old / Df / 2013
V:Antonello / MV:Lavaletto
 
 
0412
Apatschi
S / Tiger / 2012
 
 
0021
Arabella 650
S / Ung. / B / 2004
V:Attila / MV:Waterkant
 
 
0434
Argus 120
W / Wel.B / B / 2007
V:Carmana's Edel Boy / MV:Churchwood President
 
 
0022
Arrivederci 10
S / Old / B / 2008
V:Acordelli / MV:Drosselklang II
 
 
0023
Ashanty 28
S / Württ / DbkaS / 2006
V:Acordelli / MV:Weltruf
 
 
0024
Atce B
W / Old / Hlb / 2006
V:Araconit / MV:Akzent I
 
 
0025
Athago 2
W / Old / Hlb / 2005
V:Azett / MV:Salem
 
 
0026
Aue
S / AESRpf / B / 2015
V:Landrover / MV:Mon Dieu
B - Pferdename / KNR
 
 
0027
Babouche
S / Old / B / 2005
V:Balou du Rouet / MV:Campari M
 
 
0028
Ballerina 268
S / DR / BSchi / 2005
V:Botticelli / MV:Komet
 
 
0029
Balou 668
W / Old / Schi / 2004
V:Balou du Rouet / MV:Oscar de Revel
 
 
0030
Balousina
S / ZW / F / 2011
V:Balou du Rouet / MV:Colman
 
 
0031
Basina
S / Holst / Schi / 2009
V:Casino / MV:Carambo
 
 
0032
Bellinis Girl
S / Westf / Db / 2013
V:Balous Bellini / MV:Contini
 
 
0033
Bernhard 30
W / Hann / F / 2012
V:Bonne Chance / MV:Charilan
 
 
0429
Bezaubernde Jeannie 2
S / Westf / B / 2008
V:Beltoni / MV:Damiani
 
 
0034
Birkenhof's Chincha D
S / Württ / BkaSc / 2007
V:Chucas / MV:Silbersee
 
 
0035
Black Magic Woman 2
S / Old / R / 2004
V:Stradivari / MV:Rohdiamant
 
 
0036
Boccaccio CP
H / Old / B / 2013
V:Boitano / MV:Lemon Park
 
 
0037
Bon Chance 9
W / Hann / F / 2010
V:Bertoli W / MV:Donnerhall
 
 
0038
Bona Cera
S / Hann / Db / 2011
V:Bonifatius / MV:Sandro Hit
 
 
0039
Bonita 431
S / Grpf.o.R / F / 2004
 
 
0040
Bounty 213
W / Schles / Db / 2007
V:Arsen / MV:Walim
 
 
0041
Bumblebee 14
W / Grpf.o.R / F / 2005
C - Pferdename / KNR
 
 
0042
Cadillac 66
W / Holst / B / 2013
V:Conrato / MV:Corleograf
 
 
0043
Cadou J
W / Holst / Db / 2006
V:Cormint / MV:Alcatraz
 
 
0044
Caja 23
S / Holst / Schi / 2007
V:Corrado I / MV:Cantus
 
 
0045
Calida 106
S / Hann / B / 2010
V:Campus / MV:Gloster
 
 
0443
Caligula 66
W / Grpf.o.R / B / 2010
 
 
0046
Calimero 551
H / ZW / BkaSc / 2007
V:Cerdic / MV:Alasca
 
 
0047
Calimero 603
W / Pol. / Schi / 2008
V:Contender Son / MV:Lord Caletto
 
 
0048
Camaro 134
W / NF / B / 2010
V:Cassedy / MV:Samba King
 
 
0049
Camelot K 3
W / Württ / B / 2013
V:C-Balthasar / MV:Cerdic
 
 
0050
Camilla 106
S / Old / B / 2005
V:Cola / MV:Capitol I
 
 
0051
Camiro M
W / Württ / B / 2012
V:Cody I / MV:Cento
 
 
0052
Camloubet
W / Old / B / 2003
V:Camposanto / MV:Qualoubet
 
 
0053
Campino of the Isel
W / Württ / B / 2013
V:Ciacomo / MV:Lambada
 
 
0054
Candice 24
S / Holst / B / 2012
V:Corrado I / MV:Cantus
 
 
0055
Cantari 2
W / Holst / B / 2008
V:Canturo / MV:Askari
 
 
0056
Cantino 13
W / Holst / Schi / 2013
V:Cardino / MV:Capitol I
 
 
0057
Capolaris
W / Holst / B / 2006
V:Capo / MV:Lagano
 
 
0058
Cara 159
S / Württ / B / 2007
V:Cyrano de Bergerac / MV:Ganymed I
 
 
0059
Cardrona
S / ZW / B / 2011
V:Cerdic / MV:Algra
 
 
0060
Carerra 4
S / Westf / B / 2007
V:Carving / MV:Ramiro's Son I
 
 
0061
Carkana
W / Westf / B / 2011
V:Contendro II / MV:Amaretto D I
 
 
0062
Carl 82
W / Hann / F / 2009
V:Chacco-Blue / MV:Escudo I
 
 
0063
Carlchen 53
W / Hann / Schwb / 2005
V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Graf Grannus
 
 
0064
Carlina 40
S / Holst / Db / 2014
V:Cormint / MV:Boritas
 
 
0065
Carlos 612
H / Württ / B / 2006
V:Cyrano de Bergerac / MV:Ganymed I
 
 
0066
Carlotta 240
S / Hann / B / 2010
V:Canstakko / MV:Chasseur I
 
 
0067
Carlotta 327
S / Württ / B / 2013
V:Christdorn / MV:Cristo
 
 
0068
Carlotta Lou
S / Hann / Db / 2004
V:Charon / MV:Lord Liberty
 
 
0069
Carmina 36
S / OS / F / 2005
/ MV:Capan
 
 
0070
Carmina 37
S / Dt.Pf / B / 2006
V:Carmino H / MV:Larome
 
 
0071
Carracci B
W / Holst / Db / 2008
V:Casall / MV:Carthago
 
 
0072
Carry Luiz
S / Hann / B / 2008
V:Carlucci / MV:Weltgeist
 
 
0073
Carthage 3
H / Holst / B / 2013
V:Cascadello I / MV:Carthago
 
 
0426
Casai 2
W / Westf / Db / 2004
V:Capitalist / MV:Dynamo
 
 
0074
Casario Gold
W / Holst / B / 2008
V:Con Air / MV:Cento
 
 
0075
Cascada 44
S / Old / B / 2007
V:Chico's Boy / MV:Rubinstein I
 
 
0076
Cash 174
W / OS / Schwb / 2006
V:C-Indoctro / MV:Pablo
 
 
0417
Casino 81
W / Holst / Schi / 2009
V:Cassiano / MV:Cisco
 
 
0078
Casino Royal 40
W / Hann / B / 2012
V:Cassus / MV:Acord II
 
 
0079
Cassah
S / Holst / B / 2010
V:Boritas / MV:Capitol I
 
 
0080
Cassey 6
S / Rhld / Db / 2009
V:Christiano / MV:Artwig
 
 
0081
Cassio 33
W / Holst / Schi / 2008
V:Cassini II / MV:Lancer II
 
 
0082
Castella 76
S / Pol. / Schi / 2009
V:Crown Z / MV:Cavallo
 
 
0084
Catinka 22
S / Westf / B / 2010
V:Camax L / MV:Collin L
 
 
0085
Catwomen
S / Westf / B / 2010
V:Comme il faut / MV:Christoph Columbus
 
 
0086
Cavalla 5
S / Hann / B / 2013
V:Casscoltairo / MV:Calido I
 
 
0087
Cavallino 30
W / Hess / B / 2009
V:Cerdic / MV:Calido I
 
 
0088
Cee-Lo Green
W / Hann / B / 2010
V:Cardenio / MV:Graf Top
 
 
0089
Celana 5
S / OS / Schi / 2003
V:Celano / MV:Landor S
 
 
0090
Celine 241
S / Württ / B / 2009
V:Cristo / MV:Algra
 
 
0091
Chacco 34
W / OS / B / 2009
V:Chacco-Blue / MV:Captain Paul I
 
 
0092
Chambalaia WR
S / Dt.Pf / B / 2009
V:Century / MV:Stakkato
 
 
0093
Chana 5
S / Holst / B / 2008
V:Calido I / MV:Gaspari I
 
 
0094
Chaostheorie
S / Württ / B / 2007
V:Catwalk / MV:Silvano
 
 
0095
Charleston 67
W / OS / Schi / 2011
V:Calato / MV:Feuerwerk
 
 
0096
Charleston Rebe xx
W / xx / Db / 2012
V:Matrix xx / MV:Adieu xx
 
 
0097
Charlize M
S / Württ / B / 2006
V:Chalan / MV:Campari M
 
 
0098
Charlotte 229
S / OS / B / 2014
V:Mylord Carthago / MV:Clarimo
 
 
0099
Charly Brown HR
H / ZW / Db / 2002
V:Consens / MV:Horst-Herbert xx
 
 
0100
Charmaine 10
S / Württ / B / 2007
V:Cerdic / MV:Sir Oldenburg
 
 
0101
Checkvierundzwanzig
W / Holst / Schwb / 2012
V:Crunch / MV:Contender
 
 
0102
Chelsea Brown 2
S / ZW / B / 2009
V:Cerdic / MV:Larinero
 
 
0103
Chester 352
W / Holst / Schwb / 2012
V:Cormint / MV:Corofino I
 
 
0104
Chicago de la nee
W / ZW / Db / 2011
V:Cheyenne de la Nee / MV:Levantos I
 
 
0105
Chicky Rose
S / Hann / B / 2012
V:Christ / MV:Alabaster
 
 
0106
Chilan S
H / DSP / B / 2014
V:Caleon / MV:Cormint
 
 
0107
Chili Coleen
S / Württ / B / 2008
V:Chambertin / MV:Contango
 
 
0108
Chin Chandler
W / Holst / B / 2014
V:Chin Champ / MV:Lovari
 
 
0109
Ciara 91
S / Württ / B / 2011
V:Ciacomo / MV:Ramires
 
 
0110
Cielo de Mingu
W / Holst / Schi / 2009
V:Cassini I / MV:Quebec
 
 
0436
Cimtstern 2
W / Holst / Schi / 2014
V:Contano / MV:C-Trenton Z
 
 
0111
Cincinatti 23
H / DSP / Schi / 2013
V:Cellestial / MV:Lafitte
 
 
0112
Cindy can fly U
S / Württ / B / 2010
V:Capriano Holst / MV:Le Champion
 
 
0113
Cinjo 4
W / ZW / B / 2013
V:Cinjo de F / MV:Araconit
 
 
0114
Claire 103
S / DSP / B / 2006
V:Collini / MV:Kolibri
 
 
0115
Clancy 4
W / Holst / B / 2010
V:Cosido / MV:Cantus
 
 
0439
Clara Devine
S
 
 
0116
Clayton 29
W / Holst / B / 2006
V:Clearway / MV:Lancer II
 
 
0117
Clearway's Fauxpas
W / Holst / Schi / 2010
V:Clearway / MV:Arystokrat AA
 
 
0118
Click Clack 4
W / OS / B / 2006
V:Colander / MV:Quick Star
 
 
0119
Clinquinaro
W / OS / Db / 2010
V:Clinton II / MV:Quinar
 
 
0120
Clyde 82
W / Holst / B / 2014
V:Cormint / MV:Diamant de Semilly
 
 
0121
Coco SE
S / OS / Db / 2011
V:Clintord I / MV:Lintas
 
 
0122
Cody 100
W / KWPN / Db / 2009
V:Carthino Z / MV:Zuidhorn
 
 
0123
Cohiba 25
S / Holst / Db / 2009
V:Concetto / MV:Alasca
 
 
0124
Colidus
W / Old / F / 2012
V:Collado / MV:Argentinus
 
 
0125
Collino 10
W / Württ / B / 2013
V:Calido I / MV:Cassini II
 
 
0126
Con Chino
W / Bay / F / 2011
V:Con Chello / MV:Grandeur
 
 
0127
Con Darc
W / Westf / B / 2014
V:Comme il faut / MV:Qarco van het Graethemhof
 
 
0128
Con Spirit 8
W / Hann / Db / 2008
V:Castus I / MV:Rex Gotthard
 
 
0130
Contendra 52
S / Holst / Db / 2014
V:Contendro II / MV:Cantus
 
 
0131
Contess 62
S / AESRpf / B / 2015
V:Neos van'T Vossenhof Z / MV:Dijon
 
 
0132
Conteur 2
W / Meckl. / F / 2005
V:Continue / MV:Kolibri
 
 
0133
Contiki 11
H / Hann / B / 2007
V:Catoki / MV:Wendekreis
 
 
0134
Contus E
H / Holst / Schi / 2007
V:Con Air / MV:Cantus
 
 
0135
Convera
S / OS / F / 2006
V:Converter / MV:Jeroboab
 
 
0136
Cool Caprice
S / DSP / B / 2013
V:Calibri / MV:Con Sherry
 
 
0137
Cooper 49
W / Württ / Db / 2000
V:Centesimo I / MV:Dornenk÷nig
 
 
0138
Copernikus 5
W / OS / F / 2009
V:Copasetic / MV:Converter
 
 
0139
Cordy's Girl Clea
S / Westf / Db / 2012
V:Cordynox / MV:Lancer III
 
 
0140
Corminta 5
S / Holst / B / 2014
V:Cormint / MV:Canto
 
 
0141
Coronja 4
S / Old / Schwb / 2013
V:Coronas / MV:Limbus
 
 
0142
Corrello
W / Holst / Db / 2007
V:Cormint / MV:Chello I
 
 
0435
Corsino TH
W / Holst / B / 2010
V:Ciacomo / MV:Lasino
 
 
0143
Cortez LS
W / ZW / B / 2004
V:Colander / MV:Alpha
 
 
0083
Cõthe Kabeljau
S / Old / RkaSc / 2007
V:Carlos DZ / MV:Urleven Pironniere
 
 
0144
Cous Cous Que
W / SWB / B / 2004
V:Quite Easy I / MV:Irco Mena
 
 
0145
Crackerjack 7
H / Holst / B / 2008
V:Chepetto / MV:Lennon
 
 
0146
Crawiander
W / Holst / B / 2009
V:Crawford / MV:Coriander
 
 
0147
Crazy Christel
S / Hann / B / 2008
V:Conteur / MV:Don Frederico
 
 
0148
Crazy Dream 4
W / Hann / Db / 2013
V:Cassillias / MV:Graf Top
 
 
0149
Crespo 6
W / Holst / B / 2004
V:Con Air / MV:Lansing
 
 
0150
Cro 8
W / Westf / Db / 2011
V:Contendro II / MV:Lancer III
 
 
0151
Curly 50
S / Holst / B / 2004
V:Concept / MV:Calido I
 
 
0152
Cuusamo
W / Holst / B / 2012
V:Cassilano / MV:Liostro
D - Pferdename / KNR
 
 
0153
Da Diva de Luna H
S / Württ / F / 2012
V:Demetrius / MV:Le Champion
 
 
0154
Daily Pleasure 26
W / Hann / F / 2013
V:Dimaggio / MV:Sir Savoy
 
 
0423
Daisy 946
S / DR / F / 2013
V:David L / MV:Kalypso
 
 
0155
Dakar 150
W / KWPN / Db / 2008
V:Clooney / MV:Grandeur
 
 
0156
Dali 45
W / Württ / F / 2007
V:Duino
 
 
0157
Damocles Z
W / Z.Rpf / B / 2009
V:Diarado / MV:Quite Easy I
 
 
0425
Dante
W / B / 2012
 
 
0158
Daphne 194
S / Old / Df / 2010
V:De Niro / MV:Rohdiamant
 
 
0159
Dardanarius
W / Hann / R / 2014
V:Demirel / MV:Feininger
 
 
0160
Daylight 141
H / Hann / B / 2001
V:Del Piero / MV:Consul
 
 
0437
De Negro 2
W / SAnha / R / 2000
V:De Niro / MV:Brandenburger
 
 
0161
Dee Jost van Dyke
H / SWB / Db / 2004
V:Couleur-Rubin / MV:Irco Marco
 
 
0162
Degenhart
W / Old / Db / 2004
V:Don Larino / MV:Liberty M
 
 
0163
Delta de la Nee
S / ZW / Schwb / 2013
V:Cheyenne de la Nee / MV:Weinschwõrmer
 
 
0164
Demi L'amour H
S / Württ / B / 2012
V:Demetrius / MV:Dionysos
 
 
0165
Descarada-Davina
S / Württ / F / 2012
V:Demetrius / MV:Di Caprio
 
 
0166
Destino 99
W / Hann / Schwb / 2014
V:Destano / MV:Brentano II
 
 
0167
Devil's Girl 2
S / Württ / F / 2006
V:Dacaprio / MV:Silvano
 
 
0168
Devinus
W / DR / F / 2007
V:FS Don't Worry / MV:Traumfürst
 
 
0169
Devon 17
H / DR / Db / 2009
V:De Long / MV:Nightfire
 
 
0170
Diaverter 2
W / Z.Rpf / F / 2013
V:Diamant de Chanel / MV:Converter
 
 
0171
Didgeridoo 15
W / Hann / Db / 2007
V:Danone II / MV:Lemon Park
 
 
0172
Die Grõfin 3
S / Hann / Df / 2005
V:De Niro / MV:Caprimond
 
 
0173
Discavo
W / Bay / 2012
V:D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) / MV:Jacorde
 
 
0174
Disco Inferno 2
W / Hann / R / 2012
V:Don Index / MV:Prince Thatch xx
 
 
0175
Diva 623
S / Hann / R / 2014
V:Dancier / MV:Sixtus
 
 
0176
Dobry 4
W / Bay / Schwb / 2013
V:Dollar de Gruchy / MV:Concept
 
 
0177
Don Moriarty
W / Old / F / 2010
V:Diamond Hit / MV:Wolkentanz II
 
 
0178
Donario 8
W / Württ / SbkaS / 2011
V:Denario / MV:Campari M
 
 
0179
Donelli 8
H / Württ / Schwb / 2006
V:Dacaprio / MV:Angelo Z
 
 
0180
Donna Pilar H
S / Old / B / 2004
V:Depardieu / MV:Placido
 
 
0181
Dooeighney Farmer
W / Conne / B / 2013
V:Martan Phaidin Nhoir / MV:Shackleton
 
 
0182
Dream of Colour 2
W / Westf / F / 2006
V:Dream On / MV:Friedenstraum
 
 
0183
Dynamite Donni
W / Hann / R / 2012
V:Don Index / MV:Graf Sponeck
E - Pferdename / KNR
 
 
0184
Eldorado 136
W / Württ / F / 2003
V:Exodus / MV:Ganymed I
 
 
0185
Embassy 6
W / Hann / R / 2010
V:Escudo I / MV:Countdown
 
 
0186
Emerald 5
W / Freib / Db / 2007
V:Nejack / MV:Elysee II
 
 
0187
Encantado HS
H / PRE / B / 2005
V:Helo / MV:Ofocial XXVI
 
 
0188
Ensuena H
S / Württ / B / 2005
V:Epikur / MV:Don Rico
 
 
0189
Erlette VWW
S / KWPN / Schwb / 2009
V:Contendro I / MV:Burggraaf
 
 
0190
Erwin 52
W / Pol. / B / 2008
V:Lord
 
 
0191
Escada 132
S / ZW / B / 2001
V:Escudo I / MV:Golden Graf
 
 
0192
Escudo's As
H / Hann / B / 2014
V:Escudo I / MV:Now Or Never M
 
 
0193
Esprit de LuxeW
W / ZW / B / 2001
V:Elan d' Espoir III / MV:Grandus
 
 
0194
Expresso Delorme
W / SF / B / 2014
V:Spartacus / MV:Orlando
F - Pferdename / KNR
 
 
0195
Fabelhafte Lilly
S / Württ / B / 2009
V:For Europe / MV:Matchos As
 
 
0196
Faberge 66
S / Württ / Db / 2010
V:Fürst Fugger / MV:Davignon I
 
 
0197
Fahrenheit 46
W / Hann / B / 2009
V:For Edition I / MV:Goodman
 
 
0198
Fair Lady 378
S / Westf / Db / 2011
V:Fürst Romancier / MV:Sandro Hit
 
 
0416
Fee 969
S / braun / 2013
 
 
0199
Fee of Spirit
S / Grpf.o.R / Falbe / 2015
 
 
0200
Felina 201
S / Rhld / Db / 2013
V:Feedback / MV:Abanos
 
 
0201
Fenja W
S / ZW / B / 2007
V:Cerdic / MV:Feuerwerk
 
 
0202
Fernando Forever
W / Old / R / 2006
V:Faustinus / MV:Royal Diamond
 
 
0203
Fidertanz Finest
S / Hann / Schi / 2008
V:Fidertanz / MV:Fashion King
 
 
0204
Fighting Lion 2
W / Old / Df / 2008
V:Flavio / MV:Figaro
 
 
0205
Findus 135
W / Hann / Schi / 2009
V:For Edition I / MV:Cassini I
 
 
0206
Fine 113
S / Wel.A / RkaSc / 2013
V:Victoria's Fabi / MV:Tilias Blue Banner
 
 
0207
Fine Fellow 4
W / Old / B / 2011
V:Fürstenball / MV:Alabaster
 
 
0208
Finetta 38
S / Hann / B / 2009
V:Forsyth / MV:Grand Ferdinand II
 
 
0209
Flamero W
W / ZW / F / 2005
V:Feuerwerk / MV:Argentinus
 
 
0210
Flying Hilde
S / KWPN / F / 2010
V:Bustique / MV:Voltaire
 
 
0441
Forever Fashion
W / Württ / Db / 2011
V:For Fashion (Anklahoma VDL) / MV:Alexis Z
 
 
0211
Fortino du Rouet
W / Hann / B / 2013
V:Floratio / MV:Londonderry
 
 
0212
Fortuna K 3
S / Hann / Db / 2009
V:Fürst Romancier / MV:Sir Donnerhall I
 
 
0411
Frankenhoes Samanah
S / Braun / 1999
 
 
0421
Freaky 4
W / Hann / Df / 2011
V:Fürst Nymphenburg I / MV:Wolkenstein II
 
 
0213
Frecher Fricz
W / Bay / Db / 2005
V:First Boy / MV:Walsrode
 
 
0214
Frederika 3
S / Hann / F / 2007
V:Rousseau (ex Rambo) / MV:Worldly I
 
 
0409
Friedrich
W / Hessen / Dunke / 2005
 
 
0215
Fromecs Melina
S / Old / B / 2008
V:Samarant / MV:Dacaprio
 
 
0422
Frõulein Fürstenball WR
S / Old / B / 2011
V:Fürstenball / MV:Rheinblick
 
 
0216
Fuego W
W / ZW / F / 2006
V:Feuerwerk / MV:Argentinus
 
 
0419
Fürst d'Amour
W / F
 
 
0427
Fürstenstern 2
W / Old / B / 2007
V:Fuerstenreich / MV:Lambada
 
 
0217
Fürstin 70
S / Hann / B / 2007
V:Fidertanz / MV:Worldchamp
 
 
0218
Fürstin Fleur Noir
S / Hann / R / 2011
V:Fürst Nymphenburg I / MV:Rotspon
G - Pferdename / KNR
 
 
0219
Galactico Z
W / ISH / B / 2005
V:Lux / MV:Hallo
 
 
0220
Ganymed 126
W / Tsch.W. / Schi / 2003
V:Duellano Smolka / MV:Burbon
 
 
0445
Garry
W / SB / 2007
 
 
0221
Garry 69
W / Hann / B / 2008
V:Graf Top / MV:Joker Rouge
 
 
0222
Genetic Power F
H / Württ / Db / 2000
V:Glorieux / MV:Angelo Z
 
 
0223
Goldika 631
S / DSP / Db / 2005
V:Goldwing / MV:Cincinatti
 
 
0224
Gomez 17
W / KWPN / B / 2007
V:Triomphe de Muze / MV:Zandor
 
 
0413
Goofy
H / Rappe / 2000
 
 
0225
Gran Torino PJ
W / Hann / B / 2012
V:Grey Top / MV:Contendro I
 
 
0226
Gretel vd Bokke
S / BWP / B / 2006
V:Forsyth / MV:Landor S
 
 
0227
Grey Lady 17
S / Hann / Schi / 2013
V:Grey Top / MV:Stalypso
H - Pferdename / KNR
 
 
0228
H.W.'s Comtesse
S / Hann / B / 2007
V:Contendro I / MV:Londonderry
 
 
0229
Hahnenhofs Dreamboy
W / DR / F / 2004
V:Digger / MV:Semri ox ox
 
 
0230
Hakim Hawk
W / Rhld / R / 2006
V:Harry Potter / MV:Larome
 
 
0231
Harrington 2
W / Old / R / 2010
V:Heart and Soul / MV:Sandro Hit
 
 
0232
HCR Rio
W / Holst / Db / 2005
V:Lasino / MV:Candillo
 
 
0233
Heinrich 41
W / DR / R / 2006
V:Honeymoon Star / MV:Don Marcello
 
 
0234
Hello Chicco en Apai C.R.
H / OS / Schi / 2014
V:Crumble / MV:Grand Cru
 
 
0235
Hermeliene
S / ZW / Schi / 2013
V:Humphrey / MV:Cassini II
 
 
0236
Hi-Five VE
W / KWPN / Db / 2012
V:Zapatero VDL / MV:Quite Easy I
 
 
0237
Hildegard Z
S / Old / B / 2009
/ MV:Azett
I - Pferdename / KNR
 
 
0238
Ichello
W / KWPN / Schi / 2013
V:Verdi (Q-Verdi) / MV:Chellano Z
 
 
0420
Ikaros
W / DSP / B
 
 
0239
Il Diva
S / KWPN / F / 2013
V:Uphill / MV:Oscar
 
 
0240
Irish John John
W / ISH / B / 2005
V:Ekstein / MV:Krisinsky
J - Pferdename / KNR
 
 
0241
Jacquemo
W / KWPN / B / 2014
V:Entertainer / MV:Quidam de Revel
 
 
0242
Jasper 212
W / Old / B / 2006
V:Just do it / MV:Couleur-Rubin
 
 
0243
Je suis Charlie 3
S / DSP / B / 2014
V:Ciacomo / MV:Romanoff J
 
 
0244
Jim Knopf 102
W / RSchi / 2005
 
 
0245
Joly's Godiva
S / NF / B / 2009
V:Priory Prickle / MV:Kantje's Norman
 
 
0418
Joy
S / Bay / BRAUN / 2012
K - Pferdename / KNR
 
 
0246
Koh Lanta
H / SWB / F / 2011
V:Kannan / MV:Burggraaf
 
 
0247
Kornett 103
S / DSP / Schi / 2004
V:Kolibri / MV:Rudelsburg
 
 
0248
Kyrill 21
W / Württ / B / 2006
V:Enchantee / MV:Assistent
L - Pferdename / KNR
 
 
0410
Lacky
W / braun / 2005
 
 
0249
Lacorlie
S / Oe.Wb / B / 2002
V:Lutz / MV:Corleone
 
 
0250
Lady Felizitas
S / Old / B / 2006
V:Ludwig von Bayern / MV:Sevillano xx
 
 
0251
Ladylover 6
W / Old / B / 2010
V:Armitage / MV:Landadel
 
 
0252
Landaro 8
W / Holst / B / 2007
V:Landos / MV:Florestan I
 
 
0253
Laquinta
S / Hann / F / 2007
V:Lordanos / MV:Glockenklang
 
 
0442
Le Cadeau 3
W / Württ / F / 2008
V:Laurel / MV:Pilatus
 
 
0254
Led Zeppelin 6
W / Hess / FSchi / 2006
V:Leviathan / MV:Wendel
 
 
0255
Lee 41
W / Slo.Wb / Schi / 2004
V:Landherr / MV:Rancher I
 
 
0256
Legolas 149
H / Württ / F / 2006
V:Stan the Boy / MV:unbekannt
 
 
0257
Leroy 177
W / Württ / B / 2009
V:Lordanos / MV:Ricardo
 
 
0258
Lesandro 10
W / Old / B / 2008
V:Licotus / MV:Fuerstenstolz
 
 
0259
Let's go Lady 2
S / DSP / BkaSc / 2011
V:Lone Star / MV:Campesino
 
 
0260
Level forty-two
W / Hann / R / 2010
V:Laurice / MV:Almaz
 
 
0261
Lexus 58
W / Brdbg / B / 2001
V:Lorenzo / MV:Pardon
 
 
0262
Leydi 3
S / OS / B / 2010
V:Lordano / MV:Quebec
 
 
0263
Liano 7
W / OS / B / 2013
V:Lex Lugar / MV:Polydor
 
 
0264
Liberty 367
S / Holst / B / 2013
V:Limbus / MV:Colman
 
 
0265
Ligretto 28
W / Württ / F / 2008
V:Landry / MV:Lauriston
 
 
0266
Limerick 113
W / Hann / B / 2007
V:Light and Easy / MV:Akzent II
 
 
0267
Lin 5
S / OS / F / 2008
V:Landry / MV:Carbano
 
 
0268
Linaro 21
W / Holst / F / 1996
V:Limbus / MV:Magnat II
 
 
0269
Lines 49
W / ZW / B / 2005
V:Rocky SW / MV:Lambada
 
 
0270
Lines 51
W / Württ / B / 2006
V:Loving Dancer / MV:Alasca
 
 
0271
Linkin Park 13
W / Hann / B / 2011
V:Laurice / MV:Laptop
 
 
0272
Lino Van't Roosakker
W / BWP / F / 2011
V:Tinka's Boy / MV:Kashmir van het Schuttershof
 
 
0273
Lion Girl
S / Württ / B / 1999
V:Le Roi / MV:Liviano
 
 
0274
Lionel 62
W / Hann / B / 2011
V:Landor S / MV:Zeus (Nurzeus)
 
 
0275
Liscalina
S / Württ / B / 2006
V:Loving Dancer / MV:Amiant xx
 
 
0276
Little Gayus
W / Grpf.o.R / Schi / 2005
 
 
0277
Little Gretha
S / Württ / B / 2011
V:Little Charly / MV:Araconit
 
 
0278
Little Lloyd
H / DSP / Schi / 2010
V:Levkoi / MV:Magic Boy
 
 
0279
Lolly 17
S / Hann / Df / 2008
V:Londontime / MV:De Niro
 
 
0280
Lord Leo of the Isle
W / Württ / B / 2012
V:Lord Leopold / MV:Lonely Boy xx
 
 
0281
Lord Leon 3
W / Hann / B / 2006
V:Lordanos / MV:Achill-Libero H
 
 
0282
Lord Lui 6
W / DSP / FkaSc / 2013
V:Lahnstein / MV:Colman
 
 
0283
Lorell 2
W / ZW / B / 2002
V:Lordano / MV:Woerth
 
 
0284
Lorssini
W / OS / Schwb / 2013
V:Lord Argentinus / MV:Cassini II
 
 
0285
Lucky Boy 233
W / Württ / F / 2000
V:Le Champion / MV:Welsley xx
 
 
0286
Lucky Devil K
H / Württ / F / 2007
V:Lucky Dance / MV:Garant
 
 
0287
Lucky Passion
S / Hann / B / 2005
V:Fighting Alpha / MV:Gardeulan I
 
 
0288
Lusano Son
W / Württ / B / 2006
V:Lusano / MV:Ganymed I
 
 
0289
Lynn 39
S / Hann / Df / 2011
V:L-Vainqueur / MV:Drosselklang II
M - Pferdename / KNR
 
 
0290
Maira 35
S / ZW / R / 2012
V:Connor / MV:Monet
 
 
0291
Marocas
W / Württ / B / 2013
V:Magnus Romeo / MV:Carry
 
 
0415
Mathilda
S / Rappe / 2010
 
 
0292
Mc Memory
W / KlDRpf / B / 2007
V:Westem.Merlin / MV:Martel xx
 
 
0293
Merlin 1728
W / Westf / B / 2007
V:Monte Bellini / MV:Polytraum
 
 
0294
Mirah 3
S / Württ / B / 2004
V:Metteur / MV:Iberio
 
 
0295
Monroe 15
W / Hess / B / 2003
V:Marcodeur / MV:Sion
 
 
0296
Moonlight 409
H / Hann / B / 2012
V:Grabensee / MV:Natiello xx
 
 
0297
Mozart 250
W / Württ / F / 2007
V:Monrepos / MV:Helmut
 
 
0298
Mr. Hops
W / Dt.Pf / F / 2008
V:Morgengold II / MV:Donnerschlag
 
 
0299
Mr. Lord Sinclair
W / DSP / B / 2014
V:Millennium / MV:Lord Swiss
 
 
0431
Mr. Nelson 4
W / Pony o.R / Falbe / 2006
N - Pferdename / KNR
 
 
0300
Namika
S / ZW / R / 2012
V:Nekton / MV:Cerdic
 
 
0301
Naranja W
S / Grpf.o.R / F / 2010
V:Flamero W / MV:Nekoma
 
 
0302
Narcotique 3
S / DSP / F / 2009
V:Nikidam du Chateau / MV:Granulit
 
 
0303
Nerio 3
S / KWPN / Hlb / 2007
V:Numero Uno / MV:French Buffet xx
 
 
0304
New Luck
S / DR / Db / 2000
V:FS Pour l'Amour / MV:Night-Star I
 
 
0305
Nightlife 15
W / Old / B / 2007
V:Nintender / MV:Qualoubet
 
 
0306
Niki du Chateau
W / DSP / B / 2011
V:Nikidam du Chateau / MV:Corrado G
 
 
0307
Nikita 439
S / Holst / B / 2007
V:Nekton / MV:Coriall
 
 
0308
Nobles de Kalvarie
H / BWP / Df / 2013
V:Cadeau de Muze / MV:Darco
 
 
0309
Non Stopp
S / Holst / B / 2013
V:Nerrado / MV:Carpaccio
O - Pferdename / KNR
 
 
0310
Oakley vd Heffinck
W / BWP / B / 2014
V:Kafka vd Heffinck / MV:Armitage
 
 
0311
Odins First Love
S / Hlf / 2010
 
 
0312
Oksana 9
S / DR / F / 2012
V:Oky Doky / MV:Cebulon
P - Pferdename / KNR
 
 
0313
Pacha du Lie
W / SF / B / 2003
V:Jarnac / MV:Voltaire
 
 
0314
Painted Brown 2
H / Old / B / 2006
V:Pik Noir / MV:Aircraft
 
 
0315
Palm Spring S
W / ZW / F / 2012
V:Puerto Rico / MV:Feuerglanz
 
 
0316
Pauillac
S / Hann / F / 2008
V:Perigueux / MV:Lincolm L
 
 
0317
Payrolo de Feulty
W / Trak. / B / 2008
V:Stradivari / MV:Donaumonarch
 
 
0318
PBM Columbo
W / Württ / B / 2002
V:Caletto III / MV:Cleverboy
 
 
0319
Perfect Boy 2
W / PLKblt. / B / 2008
V:Rasputin
 
 
0320
Perienne
S / Hann / Db / 2011
V:Perigueux / MV:San Brasil
 
 
0433
Petzi
W / 1992
 
 
0321
Pialotta 69
S / OS / B / 2008
V:Calato / MV:Feuerwerk
 
 
0322
Pinot blanc
W / KWPN / Schi / 2006
V:Padinus / MV:Casa Grande V
 
 
0323
Polar Fürst
W / Trak. / Schwb / 2011
V:Legretto / MV:K2
 
 
0324
Pretty Boy 28
H / Dt.Pf / B / 2006
V:Pilotus / MV:Salinator
 
 
0325
Prinz koriander-retto
W / KWPN / B / 1997
V:Koriander / MV:Abgar xx
 
 
0326
Pumped Up Kicks
W / Hann / R / 2014
V:Perigueux / MV:Contendro I
Q - Pferdename / KNR
 
 
0432
Quaff
W / Old / Df / 2009
V:Quando-Quando / MV:Donnerhall
 
 
0327
Quandefino
W / Württ / B / 2009
V:Quintender / MV:Lord Extra
 
 
0328
Quanduro
W / DSP / 2012
V:Quadroneur / MV:Sunny-Boy
 
 
0329
Que Bella La Vida
S / Württ / F / 2011
V:Qualiano / MV:Ganymed I
 
 
0330
Querido Franz
W / Holst / Schwb / 2014
V:Quiran / MV:Leandro
 
 
0331
Quibella 6
S / DSP / B / 2012
V:Quidam's Rubin / MV:Furioso II
 
 
0332
Quintal 5
S / Hann / B / 2010
V:Quidam's Rubin / MV:Contender
 
 
0333
Quintess 8
S / OS / B / 2006
V:Quite Capitol / MV:Centesimo I
 
 
0334
Quinto 56
W / Holst / B / 2005
V:Quinar / MV:Contender
 
 
0335
Quintop 2
W / Holst / B / 2011
V:Quintero / MV:Coriano
 
 
0336
Quite Perfect Sundowner
W / Westf / B / 2012
V:Quasimodo van de Molendreef / MV:Colandro
R - Pferdename / KNR
 
 
0337
Rafinia 4
S / AESRpf / B / 2014
V:Landrover / MV:Rubinstein I
 
 
0339
Real nice Lady
S / DR / F / 2007
V:Stukhuster Ricardo go for Gold / MV:Sendbote
 
 
0340
Rebella Donna
S / Meckl. / B / 2009
V:Rebell n.a / MV:Donnerhall
 
 
0341
Ria Lotta
S / Württ / B / 2011
V:Risandro / MV:Kolibris As
 
 
0342
Riscaja S
S / DSP / Db / 2005
V:Rosenprinz / MV:Antaeus
 
 
0343
Robin 755
W / Pony o.R / Schi / 2009
 
 
0344
Romy 198
S / Schi / 2002
 
 
0338
Rõuberk÷nig 3
W / Württ / B / 2007
V:Royaldik / MV:Gardez
 
 
0345
Royal Rachel
S / Hann / Schi / 2007
V:Royal Diamond / MV:Markus Deak xx
 
 
0346
Ruby Chocolate
S / Württ / B / 2008
V:Royaldik / MV:Dressman
 
 
0347
Rue du Paradie
S / Westf / F / 2002
V:Rilke / MV:Florestan I
S - Pferdename / KNR
 
 
0348
Salina 132
S / Hann / Db / 2003
V:Contendro I / MV:Zeus (Nurzeus)
 
 
0349
Sally 736
S / Hann / B / 2010
V:Stakkato Gold / MV:Acord II
 
 
0350
Samantha 202
S / Grpf.o.R / B / 2010
 
 
0351
Samira 313
S / Württ / F / 2005
V:French Kiss / MV:Pablo
 
 
0352
Samwise
W / Württ / B / 2006
V:Stan the Boy / MV:Le Champion
 
 
0353
San Christobal SG
W / Hann / R / 2014
V:Susu's Boy / MV:Dancier
 
 
0354
San Gasparo
W / Old / B / 2011
V:Sungold / MV:A-Dur I
 
 
0355
Sandjego 2
W / DSP / F / 2005
V:Landfriese II
 
 
0356
Sandoz 6
W / Old / Db / 2008
V:Stalypso / MV:Lavallo
 
 
0357
Sandro 463
W / DSP / B / 2006
V:Syndikat / MV:Rex Gotthard
 
 
0358
Santos 860
W / Pol. / B / 2010
V:Calato Kama / MV:Cabrol Amicor
 
 
0359
Saratoga 18
S / Württ / B / 2003
V:Sir Oldenburg / MV:Lambada
 
 
0360
Scarlett O'Hara 33
S / Württ / Db / 2013
V:Sir Sandro / MV:Gardez
 
 
0361
Scarlett THME
S / Old / Db / 2012
V:Stalypso / MV:Drosselklang II
 
 
0362
Schoensgreen Pinie
S / DR / B / 2001
V:Kaiserstolz / MV:Sir Charles
 
 
0430
Schoensgreen Punika
S / Sachs / BSCH / 2005
 
 
0364
Serafino 22
W / Bay / Db / 2005
V:Seven up / MV:Servus
 
 
0365
Seraphin 13
W / Old / B / 2000
V:Sterntõnzer / MV:Vasall
 
 
0366
Serena 73
S / ISH / F / 2012
V:Simba / MV:Chippison
 
 
0440
Sereno LII
W / Pura raza / Schim / 2012
 
 
0363
Se±orita Colourfull
S / DSP / F / 2014
V:Sir Sandro / MV:Gardez
 
 
0367
Shakira 423
S / Württ / B / 2008
V:Cyrano de Bergerac / MV:Cellini
 
 
0368
Shannondale Dahlia
S / ISH / B / 2013
V:Shannondale Sarco St Ghyvan / MV:The Traveller
 
 
0369
Sherlock Holmes 16
W / Old / B / 2005
V:Sagnol / MV:Dormello
 
 
0370
Singold's Darus
W / DR / Palom / 2006
V:Depardieu AT / MV:Creston Dundee
 
 
0371
Skyliner 9
W / Hann / F / 2014
V:Stolzenberg / MV:Voltaire
 
 
0372
Solea 15
S / Württ / Db / 2013
V:Stolzenberg / MV:Senna Z
 
 
0373
Solist 157
W / Württ / Schwb / 2011
V:Swarovski / MV:Desperados
 
 
0374
Soraya 292
S / Württ / Db / 2010
V:Clerus / MV:Latent
 
 
0375
Sorentino 4
W / Hann / Schi / 2010
V:Soliman de Hus / MV:Rubinstein I
 
 
0376
Sparkeeper
W / Hann / Db / 2011
V:Satisfaction I / MV:Gayus
 
 
0377
Spock 9
W / Hann / B / 2012
V:Stolzenberg / MV:Rebel Z III
 
 
0378
Stako T
W / Hann / F / 2010
V:Stakkato / MV:Calypso II
 
 
0379
Stalino 8
W / DSP / B / 2009
V:Stalypso / MV:Landino
 
 
0380
Steendieks Coconut Kiss
W / DR / Is / 2015
V:Steendieks Cream of Glory / MV:Mondrian
 
 
0381
Stella 802
S / Württ / B / 2004
V:Cellini / MV:Araconit
 
 
0382
Stella belle
S / Hann / F / 2012
V:St. Moritz Junior / MV:Rebel Z III
 
 
0383
Step Dance 2
S / Westf / Db / 2003
V:Sandro Song / MV:Pavarotti v.d.Helle
 
 
0424
Sternchen
S / F / 2007
 
 
0384
Stolzing 4
H / Hann / B / 2014
V:Stolzenberg / MV:Singular Joter I
 
 
0385
Stuart Little 24
W / Holst / B / 2012
V:Stanfour / MV:Calando I
 
 
0386
Summer Breeze 8
S / Old / Db / 2012
V:For Compliment / MV:Hotline
 
 
0387
Sunflower 44
S / Dt.Pf / Db / 2013
V:Stolzenberg / MV:Larome
 
 
0388
Sunlight 36
W / Old / F / 2008
V:Sungold / MV:Donnerhall
 
 
0389
Sunshine Z
W / Württ / B / 2008
V:Sir Oldenburg / MV:Alabaster
 
 
0390
Swanen aus der schützenden Han
W / Knabs / Wei¯ / 2004
V:Thorin af Coco / MV:Pele
 
 
0391
Swarohn
H / Old / R / 2008
V:Swarovski / MV:Argentinus
T - Pferdename / KNR
 
 
0392
Tasco de Thorey
S / SF / B / 2007
V:Elfe de B'Neville / MV:Prince du Logis AA
 
 
0393
Tashmir Z
W / Z.Rpf / Db / 2012
V:Toulon / MV:Kashmir van het Schuttershof
 
 
0394
Taylor 21
W / Pol. / Schwb / 2006
V:Granilli S / MV:Le Voltaire
 
 
0395
Tyson 21
H / Grpf.o.R / Db / 2003
V:Tivano / MV:unbekannt
U - Pferdename / KNR
 
 
0396
Udo 41
W / KWPN / B / 2001
V:Numero Uno / MV:Amethist
 
 
0397
Uno Momento FH
W / ZW / Db / 2008
V:Ustinov / MV:Larry
 
 
0398
Unschuldsengel
S / Bay / B / 2010
V:Acordelli / MV:Asti Spumante
 
 
0399
Up To Date 55
W / KWPN / Db / 2001
V:Rilke / MV:Zeoliet
V - Pferdename / KNR
 
 
0414
Valdo
W / Rappe / 2002
 
 
0400
Valentino 306
W / DR / Schi / 2007
V:Vic / MV:unbekannt
 
 
0401
Valesco 48
W / DR / F / 2000
V:Viscount / MV:Nadler III
 
 
0402
Vegas de Lusse
W / SF / B / 2009
V:Quat'Sous / MV:Grand Veneur
 
 
0403
Velou
H / OS / Df / 2013
V:Van Helsing / MV:Sion
 
 
0446
Vienna
W / SCH / 2008
 
 
0404
Vranziska
S / Hann / Db / 2012
V:Van Helsing / MV:Fabriano
W - Pferdename / KNR
 
 
0428
Walido 162
W / Hann / F / 2005
V:Wolkentanz I / MV:Airport
 
 
0444
Waterloo 238
W / Württ / F / 2003
V:Weltbürger / MV:Gardez
 
 
0405
Wild Wind 4
W / Hann / Db / 2009
V:Wind Dancer / MV:Derwisch
 
 
0438
Wotan 933
W / B / 2004
Z - Pferdename / KNR
 
 
0406
Zawiro Z
S / Z.Rpf / B / 2013
V:Zavall VDL / MV:Pacific
 
 
0407
Zenobia W
S / ZW / R / 2005
V:Ron William / MV:Goldstern
 
 
0408
Zippo Zeus
W / Pol. / F / 2003
V:Court / MV:Zeus (Nurzeus)